InfoNu.nl > Mens en Gezondheid > Aandoeningen > Wazig zien: oorzaken, symptomen en behandeling wazig zicht

Wazig zien: oorzaken, symptomen en behandeling wazig zicht

Wazig zien: oorzaken, symptomen en behandeling wazig zicht Wazig zien is een courante klacht. Wazig zien komt bij talloze mensen voor. Bij wazig zien is je zicht doffer en zijn de contrasten vager. Dit probleem kan geleidelijk of plotseling ontstaan en tijdelijk of permanent zijn. Merk je dat je vaak met je ogen moet knipperen of in je ogen wrijft om duidelijker te kunnen zien? Als je wazig zicht hebt, dan kan het te maken hebben met een relatief onschuldige oogaandoening. Maar wazig zien kan ook een teken zijn van meer ernstige gezondheidsproblemen. Al dan niet plotseling wazig zien kan gepaard gaan met andere klachten zoals duizeligheid, hoofdpijn, vermoeidheid, vlekken voor de ogen, etc. Bij plotselinge veranderingen in je gezichtsvermogen, is het verstandig een afspraak te maken met je huisarts. Deze kan bekijken wat er aan de hand is en je zo nodig verwijzen naar de oogarts. Deze stelt de oorzaak van het probleem vast en kiest dan de meest geschikte behandelingsvorm uit.

Oorzaken van wazig zien

Wazig zien is het verlies van de scherpte van je gezichtsvermogen, waardoor je zicht doffer is en de contrasten vager zijn. De voornaamste oorzaken van wazig zicht zijn brekingsfouten, zoals bijziendheid, verziendheid, astigmatisme en ouderdomsverziendheid of presbyopie. Maar wazig zicht kan ook een symptoom zijn van ernstiger problemen, waaronder oogziekte die van blijvende invloed kunnen zijn op je gezichtsvermogen, of een neurologische aandoening. Wazig zien beïnvloedt vaak beide ogen, maar sommige mensen ervaren dat ze wazig zien met slechts één oog.

Wazig zien / Bron: Gene Hunt / FlickrWazig zien / Bron: Gene Hunt / Flickr

Symptomen

In sommige gevallen kan wazig zien gepaard gaan met andere symptomen in één of beide ogen. Dit is afhankelijk van de onderliggende oorzaak. Symptomen kunnen onder meer bestaan uit:

Behandeling

Wazig zien wat plotseling de kop opsteekt, voortduurt of gepaard gaat met andere klachten, kan een teken zijn van een ernstig gezondheidsprobleem, waarbij je onmiddellijk een arts moet inschakelen. Een oogarts kan de aard en omvang van het probleem vaststellen en de oorzaak bepalen met een uitgebreid oogonderzoek, waaronder een spleetlamponderzoek (een microscoop waarmee de oogarts het voorste deel van het oog onderzoek), een refractietest (oogonderzoek waarmee bepaald wordt of je een bril of contactlenzen nodig hebt) en tonometrie (oogdrukmeting). De behandeling van wazig zien, is afhankelijk van de oorzaak (zie onder).

Wazig zien door bijziendheid / Bron: DyslexicEditor / Wikimedia CommonsWazig zien door bijziendheid / Bron: DyslexicEditor / Wikimedia Commons

Wazig zien (veraf) door bijziendheid

Wazig zien in één oog of beide ogen kan een symptoom van bijziendheid (myopie) zijn. Dit kan gepaard gaan met samen met oogpijn, vermoeide ogen, en hoofdpijn. In geval van bijziendheid heb je moeite om dingen op afstand scherp te zien. Bijvoorbeeld verkeersborden lezen, tv-kijken en op het (digitale) schoolbord kijken, geven problemen.

Behandeling

Het zicht kan in geval van bijziendheid verbeterd worden met een bril, lenzen of een operatie (ooglaseren).

Wazig zien (dichtbij) door verziendheid

Verziendheid (hyperopie) duidt op een zicht die wazig is bij voorwerpen die dichtbij staan, maar scherp als je iets veraf ziet (bijvoorbeeld een verkeersbord op de snelweg). Dit kan gepaard gaan met hoofdpijn (vooral boven de ogen), oogpijn en vermoeidheid.

Behandeling

Een geschikte leesbril (plus-bril) op de juiste sterkte biedt uitkomst. Verziendheid kan worden behandeld met refractieve chirurgie (operatieve ingreep aan het oog).

Ouderdomsverziendheid

De elasticiteit van de ooglens en het lenskapsel verminderen met het ouder worden, waardoor je moeite ondervindt om scherp te stellen op voorwerpen die zich dichtbij bevinden. Dit noemt men ouderdomsverziendheid of presbyopie. Men name bij het lezen heb je hier last van. Vroeg of laat krijgt bijkans iedereen hiermee te maken. Bij het lezen van een krant of andere kleine lettertjes is het mogelijk dat dit het gevolg is van het ontstaan ​​van presbyopie, een natuurlijk voorkomende leeftijdverwante aandoening.

Behandeling

Een zogenaamde 'leesbril' biedt soelaas voor ouderdomsverziendheid en tevens kunnen chirurgische opties overwogen worden om de afwijking te corrigeren.

Astigmatisme kan gecorrigeerd worden met contactlenzen / Bron: Onbekend / Wikimedia CommonsAstigmatisme kan gecorrigeerd worden met contactlenzen / Bron: Onbekend / Wikimedia Commons

Wazig zien (alle afstanden) door astigmatisme

Wazig zien op alle afstanden − of iets nu dichtbij is of veraf − is vaak een symptoom van astigmatisme. Astigmatisme is een oogaandoening die voortkomt uit een hoornvlies of lens die is uitgerekt tot een onregelmatige vorm. Symptomen bestaan uit problemen met het lezen door het wazig zien van lettertjes; je ervaart dat het oog zich niet meer goed kan focussen. Je
hebt moeite met het scherpstellen van het oog bij veraf en dichtbij.

Behandeling

Astigmatisme kan gecorrigeerd worden met contactlenzen, een bril of een chirurgische ingreep.

Chronische droge ogen

Droge ogen (keratoconjunctivitis sicca) kunnen op verschillende manieren je ogen beïnvloeden, waaronder wazig en fluctuerend zicht. Het gaat hierbij om uitdroging van de oogbol en de oogleden. Er zijn veel mogelijke oorzaken van droge ogen, waaronder hogere leeftijd, allergie, hormonale of lichamelijke afwijkingen, aandoeningen van de traanklier, gebruik van bepaalde geneesmiddelen en het niet goed sluiten van het oog.

Behandeling

Indien mogelijk wordt getracht de oorzaak van droge ogen te behandelen. Als dat niet mogelijk is, kunnen oogdruppels of ooggel voorgeschreven worden. De arts kan ook zwaardere medicijnen voorschrijven of de traanafvoerkanaaltjes dichtmaken.

Wazig zien tijdens zwangerschap

Wazig zien komt vaak voor tijdens de zwangerschap en gaat soms gepaard met dubbelzien (diplopie). Hormonale veranderingen kunnen de vorm en dikte van je hoornvlies veranderen waardoor je zicht vervaagt. Droge ogen komen ook vaak voor bij zwangere vrouwen en kunnen wazig zicht veroorzaken.

Behandeling

Je moet tijdens de zwangerschap altijd stoornissen in het zien meteen melden aan je arts. Hoewel wazig zicht niet altijd serieus is, kan het in sommige gevallen een indicatie zijn van zwangerschapsdiabetes of hoge bloeddruk.

Wazig zien is één van de klachten van blefaritis / Bron: Clubtable / Wikimedia CommonsWazig zien is één van de klachten van blefaritis / Bron: Clubtable / Wikimedia Commons

Blefaritis of oograndontsteking

Blefaritis (oograndontsteking) duidt op een vaak chronische ontsteking van de ooglidrand en geeft klachten als brandende of jeukende oogleden. Andere mogelijke klachten zijn een pijnlijk ooglid, gevoeligheid voor licht (fotofobie), rode ogen en gezwollen oogleden, wazig zicht (door een verstoring van de traanfilm), droge ogen en korstjes op de wimpers.

Behandeling

Het belangrijkste bij het behandelen van blefaritis is om twee keer per dag de ooglidranden te poetsen.

Oogmigraine

Oogmigraine is migraine die gepaard gaat met oogklachten. Deze vorm van migraine duidt op kortdurende perioden van een aantal minuten tot een half uur waarin oogheelkundige verschijnselen optreden. Oogmigraine kan worden gevolg door hoofdpijn.

Behandeling

Behandeling met medicijnen is niet zinvol gezien de korte duur van de aanvallen. Het is van belang om uitlokkende factoren te vermijden zoals aanhoudende stress, langdurig beeldschermwerk of lang tv-kijken, etc.

Mouches volantes / Bron: Acdx / Wikimedia CommonsMouches volantes / Bron: Acdx / Wikimedia Commons

Floaters

Floaters of mouches volantes kan je zicht vervagen door tijdelijke kleine bewegende vlekjes of draadjes die in je blikveld verschijnen. Floaters is een normaal verschijnsel van het ouder worden. Met het voortschrijden der jaren wordt niet alleen het glasvocht minder van kwaliteit, maar ook de samenstelling van dit glasvocht verandert. Er kunnen op een gegeven ogenblik klonteringen of troebelingen in het glasvocht ontstaan. Deze kun je ervaren mouches volantes.

Behandeling

Goedaardige floaters behoeven in principe niet behandeld te worden. Schakel meteen medische hulp in als je een toename van het aantal floaters opmerkt, vooral als de floaters worden begeleid door lichtflitsen of een eenzijdig verlies van je zicht. Dit kan duiden op een netvliesloslating.

Wazig zien na LASIK

LASIK ooglasermethode geeft soms als complicatie een plotseling wazig gezichtsvermogen. Binnen een paar dagen moet dit verbeteren, maar het kan enkele weken duren voordat je gezichtsvermogen volledig is gestabiliseerd.

Behandeling

Raadpleeg bij complicaties meteen de oogarts.

Oogdruppels en medicatie

Bepaalde oogdruppels, in het bijzonder oogdruppels die conserveermiddelen bevatten, kunnen irritatie en wazig zicht veroorzaken. In de meeste gevallen kunnen deze bijwerkingen worden bestreden met kunstmatige tranen. Ook sommige medicijnen zoals allergiepillen kunnen bijwerkingen veroorzaken van droge ogen en wazig zicht.

Behandeling

Tijdens een uitgebreid oogonderzoek kan de optometrist of oogarts onderzoeken of een van de medicijnen die je gebruikt de klachten veroorzaakt. Als dat het geval is, kan bekeken worden of er een alternatief medicijn is.

Te lang dragen van contactlenzen

Eendagslenzen of wegwerp-contactlenzen (of in feite elk type contactlenzen) die je langer inhoudt dan is voorgeschreven, kunnen zorgen voor wazig zicht en het risico op ooginfecties verhogen.

Wat te doen?

Gebruik contactlenzen volgens voorschrift.

Wazig zicht door oogherpes / Bron: Powerfloh / Wikimedia CommonsWazig zicht door oogherpes / Bron: Powerfloh / Wikimedia Commons

Wazig zicht door oogaandoeningen

Allerlei oogaandoeningen kunnen wazig zicht veroorzaken. Een voorbeeld daarvan is een maculagat, een klein gaatje precies in het midden van het netvlies, waar het zicht het scherpst is: de zogeheten macula of gele vlek. Wazig zicht kan ook een symptoom zijn van netvliesloslating, oogherpes of ontsteking van de oogzenuw (neuritis optica) en andere oorzaken.

Wat te doen?

Bepaalde oogaandoeningen kunnen permanent gezichtverlies veroorzaken en daarom is het belangrijk om je huisarts te bezoeken bij vermoeden bij oogklachten.

Glaucoom

Glaucoom is een vaak voorkomende, chronische oogaandoening. Glaucoom kan allerlei klachten geven, waaronder het zien van wazige vlekken of het zien van een wazige tunnel. De symptomen van de gezichtsuitval bij glaucoom kunnen voor iedereen anders zijn.

Behandeling

Zonder interventie kan glaucoom tot slechtziendheid of zelfs blindheid leiden.

Leeftijdsgebonden maculadegeneratie

Leeftijdsgebonden maculadegeneratie (LMD) duidt op een geleidelijke verlies en vervaging van het gezichtsvermogen, zoals vervormingen als lijnen die golvend of gebroken zijn. Maculadegeneratie komt bijna alleen voor bij mensen ouder dan vijftig jaar en duidt op een aandoening van het centrale gedeelte van het netvlies, de macula lutea, of gele vlek.

Behandeling

Injecties met medicijnen in het oog is de meest gebruikte behandeling bij LMD.

Staar aan de ogen / Bron: Rakesh Ahuja, MD / Wikimedia CommonsStaar aan de ogen / Bron: Rakesh Ahuja, MD / Wikimedia Commons

Staar

Staar of cataract is een troebele ooglens en vaak is het ene gevolg van ouderdom. Wazig zien is een van de eerste klachten van beginnende staar.

Behandeling

Een staaroperatie waarbij de troebele lens vervangen wordt door een heldere kunstlens, is de enige behandelmogelijkheid van staar.

Diabetes: diabetische retinopathie

Als je diabetes hebt, dan kan het onverklaarbare vage zicht veroorzaakt worden door het ontstaan ​​van diabetische retinopathie, een ziekte die het netvlies van het oog beschadigt en het gezichtsvermogen aantast.

Behandeling

Diabetische retinopathie is een complicatie van diabetes. Het is daarom belangrijk om diabetes goed onder controle te krijgen en te houden. Een laserbehandeling kan vaak een verder achteruitgaan van het gezichtsvermogen stoppen of vertragen bij diabetische retinopathie.

Cardiovasculaire ziekten en andere systeemziekten

Hart- en vaatziekten (cardiovasculaire aandoeningen) en andere systeemziekten kunnen leiden tot wazig zicht, vaak in combinatie met dubbelzien. Dit kan een symptoom zijn van een ernstig onderliggend gezondheidsprobleem, zoals een beroerte. Of het kan een vroeg teken zijn van multiple sclerose (MS).

Wat te doen?

Als je plotselinge klachten hebt met betrekking tot het gezichtsvermogen, vooral in combinatie met andere symptomen, raadpleeg dan onmiddellijk je huisarts.

Wazig zien en stress

Wazig zien kan ook voortkomen door vermoeide ogen veroorzaakt door aanhoudende stress. Door stress spannen je spieren zich aan, ook je oogspieren. Door deze spanning in je oogspieren neemt de gezichtsscherpte af.

Behandeling

Het wazig zien als gevolg van stress is een tijdelijke aangelegenheid, want zodra je meer ontspanning ervaart herstelt het zicht zich.

Wazig zien door vermoeidheid / Bron: Istock.com/dolgachovWazig zien door vermoeidheid / Bron: Istock.com/dolgachov

Wazig zien door vermoeidheid

Door moeheid wazig zien, is een veel voorkomende klacht. Vermoeide ogen wordt visuele vermoeidheid genoemd en dit ontstaat vaak door langdurig naar een beeldscherm te kijken of gedurende langere tijd te lezen. Bijziendheid of verziendheid geeft ook vermoeide ogen, evenals een droge omgeving. Wazig zien of vlekken zien voor de ogen komt vaak door (extreme) moeheid.

Behandeling

Geef je ogen rust, pas de luchtvochtigheid in de omgeving aan, of neem een bril/contactlenzen met de juiste sterkte.

Hersentumor

Eng, maar waar: een hersentumor in elk deel van je hersenen kan druk opbouwen in je schedel. Dat kan veel symptomen veroorzaken, waaronder wazig zicht. Andere tekenen van een mogelijke hersentumor zijn:
 • Hoofdpijn dat niet weg gaat;
 • Misselijkheid;
 • Persoonlijkheidsveranderingen;
 • Epileptische aanvallen;
 • Uitvalverschijnselen, spraak- en geheugenstoornissen;
 • Braken.

Behandeling

Vaak is het wenselijk dat de neurochirurg (zo veel mogelijk van) de tumor verwijdert.

Psoriasis

Psoriasis is een chronische huidaandoening, gekenmerkt door scherp begrensde, wit-schilferende plakkaten op een rode ondergrond. Psoriasis kan echter ook je ogen beïnvloeden. Het kan een aandoening veroorzaken die uveïtis heet, wat letterlijk ontsteking van de uvea van het oog betekent. Uveitis komt ook voor bij een aantal andere auto-immuunziekten, zoals (jeugd)reuma, de ziekte van Bechterew, de ziekte van Crohn en sarcoïdose. Vaak krijgt je eerst plotsklaps een pijnlijk, rood oog. Dan ga je steeds waziger zien. Je klaagt over gezichtsverlies en het zien van zwarte vlekjes of sliertjes Ook komt het voor dat je fel licht slecht kunt verdragen.

Behandeling

Uveitis wordt behandeld met ontstekingsremmers in de vorm van oogdruppels, tabletten of injecties.
© 2017 Tartuffel, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Wanneer een blinde weer kan zienWanneer een blinde weer kan zienIemand die blind is, heeft soms de mogelijkheid om weer te kunnen zien. Hoe ziet de (nieuwe) wereld voor een ex-blinde e…
Hartslag voor je ogen zien of voelen: wat zijn de oorzaken?Hartslag voor je ogen zien of voelen: wat zijn de oorzaken?Zit je lekker rustig naar de TV te kijken onder het genot van een borrel en hapje, kan het voorkomen dat het zicht er an…
Wazig zien, pijnlijke ogen: eerste langdurige teken van MSWazig zien, pijnlijke ogen: eerste langdurige teken van MSHeb je relatief langdurig last van een aangetast gezichtsveld aan één of beide ogen, dan kan het een aanwijzing zijn voo…
Cataract (staar), een veel voorkomende oogaandoeningCataract (staar), een veel voorkomende oogaandoeningCataract (beter bekend als grijze staar, grauwe staar of simpelweg staar) is een vertroebeling van de ooglens. Hierdoor…
Verziendheid (hypermetropie)Verziendheid (hypermetropie)Verziendheid is een aandoening van de ogen. Het wordt ook wel Hypermetropie genoemd. Mensen zien van dichtbij heel wazig…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Martin Sulman
 • All About Vision. Blurry Vision In One Eye Or Both Eyes. http://www.allaboutvision.com/conditions/blurry-vision.htm (ingezien op 10-8-2017)
 • CooperVision. Wat is presbyopie? https://coopervision.nl/oogverzorging-en-de-gezondheid-van-het-oog/wat-presbyopie (ingezien op 10-8-2017)
 • EyeHealthWeb. Blurred Vision Causes, Symptoms, and Relief. http://www.eyehealthweb.com/blurred-vision/ (ingezien op 10-8-2017)
 • Gezondheidsplein. Behandeling van verziendheid. https://www.gezondheidsplein.nl/aandoeningen/verziendheid/behandeling/item39166 (ingezien op 10-8-2017)
 • Healthline. What Causes Blurred Vision? http://www.healthline.com/symptom/blurred-vision (ingezien op 10-8-2017)
 • MedicineNet.com. Blurred Vision. http://www.medicinenet.com/blurred_vision/symptoms.htm (ingezien op 10-8-2017)
 • Oogfonds. Wazig zien. https://oogfonds.nl/oogklachten/wazig-zien/# (ingezien op 10-8-2017)
 • OverOgen.nl. Wat is astigmatisme? http://overogen.nl/oog-aandoeningen/astigmatisme/ )ingezien op 10-8-2017)
 • Thuisarts.nl. Ik zie niet goed. https://www.thuisarts.nl/minder-zien-slecht-zien-bij-volwassenen/ik-zie-niet-goed (ingezien op 10-8-2017)
 • WebMD. Why Is My Vision Blurry? http://www.webmd.com/eye-health/why-is-my-vision-blurry#1 (ingezien op 10-8-2017)
 • Afbeelding bron 1: Gene Hunt / Flickr
 • Afbeelding bron 2: DyslexicEditor / Wikimedia Commons
 • Afbeelding bron 3: Onbekend / Wikimedia Commons
 • Afbeelding bron 4: Clubtable / Wikimedia Commons
 • Afbeelding bron 5: Acdx / Wikimedia Commons
 • Afbeelding bron 6: Powerfloh / Wikimedia Commons
 • Afbeelding bron 7: Rakesh Ahuja, MD / Wikimedia Commons
 • Afbeelding bron 8: Istock.com/dolgachov

Reageer op het artikel "Wazig zien: oorzaken, symptomen en behandeling wazig zicht"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Infoteur: Tartuffel
Gepubliceerd: 11-08-2017
Rubriek: Mens en Gezondheid
Subrubriek: Aandoeningen
Bronnen en referenties: 19
Medische informatie…
Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts.
Schrijf mee!