InfoNu.nl > Mens en Gezondheid > Aandoeningen > Traag werkende schildklier: symptomen hypothyreoïdie

Traag werkende schildklier: symptomen hypothyreoïdie

Traag werkende schildklier: symptomen hypothyreoïdie Traag werkende schildklier symptomen en traag werkende schildklier gevolgen. Te traag werkende schildklier symptomen zijn: vermoeidheid (heel moe zijn); kouwelijkheid (het snel koud hebben); gewichtstoename (dikker worden); obstipatie (verstopping); droge huid; langzame hartslag; lagere stem; spierpijn en spierzwakte; traagheid in denken en handelen; slechte haar- en nagelgroei; haaruitval; veranderingen in de menstruatie; slecht geheugen en moeite met concentreren. Vrouwen die last hebben van een trage (of juist te actieve) schildklier hebben niet zelden moeite met zwanger worden. Een te traag werkende schildklier heeft al met al dus verstrekkende gevolgen. Gelukkig kunnen medicijnen soelaas bieden bij een traag werkende schildklier. De huisarts test een trage schildklier meestal met bloedonderzoek. Veel mensen met een traag werkende schildklier hebben last van gewichtsproblemen. Hoe kun je het beste afvallen als je een traag werkende schildklier hebt?

Te traag werkende schildklier symptomen


Te traag werkende schildklier (hypothyreoïdie)

Waar ligt je schildklier?
Waar ligt je schildklier?
Een te traag werkende schildklier of te langzaam werkende schildklier wordt hypothyreoïdie genoemd. Hypo betekent onder- van ondermaats en thyreoïd betekent letterlijk schildvormig, hetgeen een verwijzing is naar de schildklier. Bij hypothyreoïdie wordt door de schildklier onvoldoende schildklierhormonen aangemaakt. Deze hormonen zijn echter onontbeerlijk bij de stofwisseling en een tekort veroorzaakt onherroepelijk het trager verlopen van veel lichaamsfuncties.

Hypothyreoïdie komt vooral bij vrouwen boven de veertig jaar voor. Het wordt veel minder vaak bij mannen gezien. Het risico op een schildklierafwijking is bijzonder hoog voor vrouwen; vrouwen hebben acht keer meer kans dan mannen om een schildklieraandoening te ontwikkelen. De incidentie van hypothyreoïdie neemt hoger op de leeftijdsladder aanzienlijk toe.

Mensen met diabetes type 1 meer risico op schildklieraandoeningen
Patiënten met diabetes type 1 hebben meer kans dan anderen op het ontwikkelen van een auto-immuunziekte aan de schildklier (zoals de ziekte van Hashimoto, een auto-immuun aandoening waarbij het lichaam afweerstoffen tegen de schildklier maakt en aldus de schildklier wordt uitgeschakeld, of de ziekte van Graves, een auto-immuunziekte waarbij hyperthyreoïdie optreedt). Dit komt doordat de aanleg voor auto-immuunproblemen familiair is (d.w.z. vaker voorkomen binnen een familie). Diabetes type 1 is een auto-immuunziekte, waarbij het eigen afweersysteem de insuline-producerende cellen vernietigt. Hoewel de schattingen uiteenlopen, kan de kans op het krijgen van een traag werkende schildklier of een overactieve schildklier oplopen tot wel 30 procent bij mensen met diabetes type 1.[1] Dus mensen met aanleg voor een vorm van een autoimmuunziekte hebben verhoogde kans op het ontwikkelen van bijvoorbeeld de ziekte van Graves, maar ook van diabetes. Er is overigens geen duidelijke relatie tussen type 2 diabetes en hypothyreoïdie. Diabetes type 2 is namelijk, in tegenstelling tot type I, geen auto-immuunziekte. Een persoon met type 2 diabetes heeft dus geen verhoogde kans op het ontwikkelen van een auto-immuunziekte aan de schildklier.

Polyglandulaire auto-immuun syndroom
Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) meldt dat een te langzaam werkende schildklier soms niet alleen komt. Volgens het UMCG hebben mensen met hypothyreoïdie vaker pernicieuze Anemie (vaak een auto-immuunziekte en één van de meest voorkomende oorzaken van een vitamine B12-tekort), auto-immuun bijnierschorsinsufficiëntie, type 1 diabetes, vitiligo (een huidziekte waarbij bepaalde pigmentafwijkingen optreden), en andere auto-immuun aandoeningen. Dit wordt het zogenaamde 'polyglandulaire auto-immuun syndroom' genoemd. Daarom moet bij onverklaarde restklachten bij hypothyreoïdie de mogelijkheid van een dergelijke combinatie in overweging genomen worden.[2]

Oorzaken te traag werkende schildklier

Mogelijke oorzaken van een te traag werkende schildklier zijn de volgende.

 • Ziekte van Hashimoto: een auto-immuunstoornis waarbij het eigen afweersysteem zich richt tegen schildkliercellen, waardoor deze cellen vernietigd worden en de schildklier allengs langzamer gaat werken en mettertijd steeds minder schildklierhormoon aanmaakt. Deze erfelijke aandoening is de meest voorkomende oorzaak van hypothyreoïdie bij volwassenen.

 • Subacute of virale thyreoïditis (ontsteking van de schildklier na een virale ziekte): deze aandoening komt geregeld voor, soms in een dusdanig milde vorm dat het niet wordt herkend en voor griep wordt aangezien. Aangezien het vrijwel altijd op natuurlijke wijze geneest, is er ook 'geen man overboord' als het niet wordt herkend.

 • Behandeling tegen een overactieve schildklier: een behandeling tegen een overactieve schildklier waarbij radioactief jodium of chirurgisch een deel van de schildklier is verwijderd, kan leiden tot hypothyreoïdie.

 • Geneesmiddelgeïnduceerde hypothyreoïdie: als gevolg van het gebruik van jodiumhoudende farmaca.

 • Endemische hypothyreoïdie: onvoldoende jodium in de voeding, in ontwikkelde landen uiterst zeldzaam. Jodium is essentieel voor de productie van schildklierhormonen.

 • Congenitale hypothyreoïdie (CHT): een aangeboren aandoening, waarbij in veel gevallen sprake is van een onvoldoende of afwezige aanleg van de schildklier.

 • Een aandoening aan de hypofyse of aan de hypothalamus (respectievelijk secundaire en tertiaire hypothyreoïdie genoemd): deze aandoeningen zijn zeldzaam. De hypofyse en de hypothalamus spelen respectievelijk direct en indirect een rol in de werking van de schildklier en daarmee in de aanmaak van schildklierhormonen. De hypofyse scheidt een schildklierstimulerend hormoon (TSH) af. Een onvoldoende productie van dit hormoon kan veroorzaakt worden door een tumor in de hypofyse. De hypothalamus reguleert grotendeels de werking van de hypofyse. Als dit systeem ontregelt raakt, dan heeft dit dus consequenties voor de werking van de schildklier.

 • Maternale hypothyreoïdie: sommige vrouwen maken tijdens de zwangerschap niet genoeg extra schildklierhormoon aan. Dit wordt 'maternale hypothyreoïdie' genoemd. De zwangere vrouw moet in dat geval extra schildklierhormoon slikken (tabletten met levothyroxine).

Te traag werkende schildklier symptomen

De ernst van de symptomen varieert per ziektegeval. De klachten kunnen zich in de loop der maanden ontwikkelen en lange tijd onopgemerkt blijven. De symptomen en klachten van een te traag werkende schildklier zijn:

 • Vermoeidheid, zelfs bij minimale lichamelijke inspanning;
 • Gewichtstoename of moeite hebben met het verliezen van gewicht;
 • Obstipatie of constipatie (verstopping);
 • Hese stem, diepere stem of krakende stem;
 • Overgevoeligheid voor kou, de persoon is kouwelijk;
 • Opzetten van gezicht (pafferig gezicht), gezwollen ogen en een droge, opgezette huid, dikke enkels (myxoedeem);
 • Algemene haaruitval (van hoofdhaar maar ook van de wenkbrauwen, benen en armen);
 • Broos haar;
 • Langzame spraak;
 • Onregelmatige of zware menstruatie bij vrouwen;
 • Vermoeidheid en algehele zwakte;
 • Spierpijn en krampen (stijve, pijnlijke spieren en gewrichten met name in armen, benen, heupen en handen);
 • Spierzwakte;
 • Slechte eetlust;
 • Droge huid, ruwe huid, koude huid of bleek-gele huid;
 • Oogzwelling en zwelling van gezicht;
 • Depressie;
 • Apathie, lusteloosheid;
 • Geheugenverlies;
 • Concentratiestoornissen;
 • Vertraagd denken en vertraagde mentale activiteit - traagheid in denken en handelen;
 • Verhoogd cholesterolgehalte in het bloed;
 • Een gezwel in de nek doordat de schildklier opzet (struma of krop);
 • Doofheid;
 • Nervositeit;
 • Emotionele labiliteit;
 • Jeuk;
 • Obstipatie (verstopping);
 • Broze, breekbare nagels;
 • Llibidoverlies: minder zin in seks;
 • Vruchtbaarheidsstoornissen;
 • Afscheiding van melk uit de borst;
 • Pubertas praecox (voortijdige puberteit);
 • Langzame hartslag.

Traag werkende schildklier gevolgen: een te traag werkende schildklier kan hoge bloeddruk veroorzaken
Traag werkende schildklier gevolgen: een te traag werkende schildklier kan hoge bloeddruk veroorzaken
Traag werkende schildklier gevolgen
Als gevolg van een traag werkende schildklier kunnen dus een baaierd aan klachten ontstaan als vermoeidheid, droge huid, kouwelijkheid, traagheid in denken en handelen en obstipatie en stijgt onder meer het cholesterolgehalte van het bloed en de bloeddruk. Als je een te traag werkende schildklier hebt, dan krijg je sneller hart- en vaatziekten. Des te eerder een dergelijke afwijking kan worden vastgesteld, des te sneller een behandeling kan worden ingezet en de gevolgen kunnen worden beperkt. .

Diagnose traag werkende schildklier

De huisarts zal bij vermoeden van hypothyreoïdie bloedonderzoek laten verrichten, teneinde de hoeveelheid schildklierhormonen (T4 en T3), de hoeveelheid schildklierstimulerend hormoon (TSH) en de hoeveelheid antistoffen tegen de schildklier (anti TPO), te bepalen.

Elk laboratorium hanteert zijn eigen normaalwaarden (dat zijn de grenswaarden die horen bij een normale werking van de schildklier). Deze worden altijd bij de uitslag vermeld. De meest gebruikelijke waarden zijn:

Soort hormoon:Normaalwaarden:
TSH0,4 – 4,0 mU/l
T49 – 24 pmol/l
FT48 – 26 pmol/l
T31,2 – 3,4 nmol/l
FT33 – 8 pmol/l

Het grootste deel van de hormonen T4- en T3 bindt zich aan eiwitten in het bloed. Een klein deel is direct beschikbaar, wat aangegeven wordt met de letter F van free = vrij .Een hoge vrije T4 en T3 (of totaal T4 en T3) uitslag wijst op een overactieve schildklier, terwijl een lage vrij T4 en T3 (of totaal T4 en T3) past bij een te langzaam werkende schildklier. De T4 en T3 testuitslagen kunnen voor de arts aanleiding zijn om extra onderzoek uit te voeren naar de oorzaak van het tekort (of het teveel) aan schildklierhormoon.

Behandeling traag werkende schildklier

Hypothyreoïdie is een goed te behandelen aandoening. Ofschoon er verschillende oorzaken voor hypothyreoïdie zijn, is de behandeling gelijk, te weten met een synthetisch schildklierhormoon - een medicijn die de patiënt zijn leven lang zal moeten slikken. De symptomen zullen ongeveer drie weken na aanvang van de behandeling verbeteren. De arts zal regelmatig de hoeveelheid schildklierhormoon in het bloed controleren en aan de hand daarvan bepalen wat de juiste dosering is. Zo nodig wordt de dosering aangepast. Slechts zelden komt het voor dat de schildklier weer op gang komt. Dit kan bijvoorbeeld wanneer de vertraagde schildklierwerking na een zwangerschap is opgetreden.

Het bepalen van de juiste dosis hormoontabletten kan soms maanden duren. Voedsel vermindert de opname en daarom wordt geadviseerd het geneesmiddel op een lege maag in te nemen: een half uur voor het ontbijt. Je kunt de hormoontabletten ook voor het slapengaan innemen. Verder zouden ijzerzouten, multivitaminen met ijzer en calcium de opname van de medicatie in de darm verminderen. Tevens verminderen koffie, voeding op basis van sojabonen en chroomsupplementen de opname.

Als er na goede instelling op medicatie toch nog (rest)klachten bestaan, is het van belang om alternatieve oorzaken te onderzoeken en uit te sluiten. Bij een auto-immuun schildklieraandoening is secundair vaak andere auto-immuun aandoeningen aanwezig, zoals diabetes type I, auto-immuun bijnierschorsinsufficiëntie, pernicieuze anemie en/of coeliakie.

Traag werkende schildklier en afvallen c.q. op gewicht blijven

Veel mensen met een traag werkende schildklier hebben last van gewichtsproblemen en komen een paar kilo’s aan, ondanks dat ze gezond leven en voldoende bewegen. Voor hen is het geen sinecure om op gewicht te blijven. Als je een trage schildklier hebt, staat de energiestofwisseling op een lager pitje waardoor de caloriebehoefte lager ligt dan normaal. Wanneer de inkomende calorieën uit voeding hetzelfde blijft, zullen mensen met een lager verbrandingsniveau onherroepelijk aankomen. Als je echter adequaat wordt ingesteld en behandeld met schildklierhormoon, zou deze balans weer moeten herstellen. Toch blijkt uit de praktijk dat dit niet bij iedereen gebeurt en het is vooralsnog onduidelijk hoe dat komt.

Wanneer je aankomt terwijl je wel goed bent ingesteld op medicatie, is afvallen een optie. Je kunt daarvoor een dieet volgen en dit kan zowel zelfstandig als onder begeleiding van een diëtist. Voor mensen met een traag werkende schildklier gelden dezelfde voedings- en bewegingsadviezen als voor mensen zonder schildklieraandoening. Vol daarom géén crashdieet waarbij je in korte tijd zoveel mogelijk overtollige kilo’s probeert kwijt te raken. Afvallen en op je streefgewicht komen moet op een geleidelijke en verantwoorde manier gebeuren, met als speerpunten gezonde, gevarieerde voeding en dagelijks voldoende beweging. Dagelijks bewegen kan vanwege de vermoeidheid en gewrichtspijnen waar sommige mensen met een traag werkende schildklier last van hebben, een zware opgave zijn. Toch blijken deze klachten te verbeteren als je lichamelijk actief bent. Doe dit eventueel onder begeleiding van een fysiotherapeut. Het tempo van opbouwen van lichamelijke activiteiten ligt voor iedereen anders. Kies een sport of activiteit (bijvoorbeeld wandelen of fietsen) die bij je past.

Noten:
 1. People With Type 1 Diabetes at Risk of Thyroid Disease, 15-03-2013, www.drugs.com
 2. Te langzaam werkende schildklier, 7 juli 2009, www.umcg.net

Lees verder

© 2010 - 2015 Tartuffel, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde links
Te snel werkende schildklier, Schildklierontsteking klachten en Te traag werkende schildklier.
Gerelateerde artikelen
Het belang van een goed functionerende schildklierHet belang van een goed functionerende schildklierMeer dan we ons realiseren hebben mensen in meer of mindere mate last van hun schildklier. Vreemd dat het zo lang onopge…
Schildklier: klachten en symptomenSchildklier: klachten en symptomenDe schildklier: een hormoon producerend orgaan dat zich in de hals bevindt. Wanneer de schildklier niet goed werkt, is d…
De werking van de schildklierVele mensen hebben vaag ergens gehoord van de schildklier, maar hebben geen idee wat hiervan de functie is. Dus wat is e…
De schildklier en alvleesklierDe schildklier en alvleesklierDe schildklier ligt in de hals, net onder het strottenhoofd. Aan de achterkant van de schildklier liggen vier kleine bij…
Oververmoeidheid: Trage of overactieve schildklierOververmoeidheid: Trage of overactieve schildklierEen verkeerd werkende schildklier kan nare klachten zoals extreme vermoeidheid opleveren. Een te traag werkende schildkl…
Bronnen en referenties
 • Bijsluiter: Thyrax Duotab 0,025 mg; 0,100 mg; 0,150 mg tabletten levothyroxine
 • Dr. Jannes J.E. van Everdingen (hoofdredactie): Het medisch handboek; Kosmos-Z&K Uitgevers, Utrecht/Antwerpen, vijfde volledig herziene druk 2006.
 • Dr. J. Timmerman (redactie): Medische gezinsencyclopedie; R.M. Youngson, Lisse, 2000, Uitgeverij: Zuid Boekprodukties.
 • http://www.emedicinehealth.com/hypothyroidism
 • http://nl.wikipedia.org/wiki/Hypothyreo%C3%AFdie
 • http://sz.oppc.nl/folders/folder-125.html
 • http://www.catharina-ziekenhuis.nl/Site/loader/loader.aspx?DocumentID=8f46cd2b-55ea-45d7-b44c-e914e7adb0f4
 • http://www.schildklier.nl/schildklier/diagnose/bloedonderzoek
 • http://www.uwbloedserieus.nl/aanvraagformulier.php?id=294
 • http://www.gezondheidsplein.nl/specials/schildklieraandoeningen/hoe-kun-je-afvallen-als-je-een-te-traag-werkende-schildklier-hebt/item57073
 • People With Type 1 Diabetes at Risk of Thyroid Disease, 15-03-2013, www.drugs.com
 • Prof. dr. D.H. Ford, prof. dr. J.P. Schadé, dr. J. Tomson (hoofdredactie). Het grote medische handboek. Rebo Productions, Lisse, 2009.
 • Te langzaam werkende schildklier, 7 juli 2009, www.umcg.net

Reageer op het artikel "Traag werkende schildklier: symptomen hypothyreoïdie"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Reacties

Silvia, 06-02-2015 18:57 #15
Ik heb al jaren een traag werkende schildklier.
Gebruikte eerst thyrax en nu levothyroxine.
Sinds een aantal jaar, krijg ik steeds vaker last van erg jeukende plekken.
Vooral op mijn rug, mijn oorschelpen, ook op mijn heup en soms armen.
Kan dit samenhangen met mijn aandoening/medicatie? Reactie infoteur, 08-02-2015
De werkzame stof in Thyrax is levothyroxine. Thyrax-tabletjes van 25 mcg (blauw) zorgen soms voor jeuk. Dat kan veroorzaakt worden door de blauwe kleurstof, die als hulpstof wordt toegevoegd aan het werkzame bestanddeel (levothyroxine). Levothyroxine (T4) zelf geeft bij een juiste dosering geen bijwerkingen, omdat dit middel uw eigen schildklierhormoon vervangt. Wel kunnen er klachten ontstaan als er te veel (of nog te weinig) medicatie wordt gebruikt. Ik raad u aan uw klacht te bespreken met uw huisarts.

Evelien, 23-12-2014 21:32 #14
Van de arts heb ik Levothyroxine voorgeschreven gekregen. Wie heeft hier ervaring mee? Ben heel erg benieuwd. Ben er pas mee begonnen.

Manda, 18-04-2014 20:12 #13
Voor zwarte menstruatie kan Novasure een oplossing zijn, dan word je niet meer ongesteld.

Ypie, 05-04-2014 13:41 #12
Heeft iemand van jullie Meda-Stim gebruikt, voedingssupplement als ondersteuning van een trage schildklier. Ben nu bijna 70 jaar en al meer als 30 jaar patiënt, maar het is eigenlijk nooit stabiel en dat is vervelend.

Emma, 11-01-2014 08:23 #11
Ik heb ook een te traag werkende schildklier, al zeker 15 jaar maar gezien de klachten misschien al mijn hele leven? Altijd heftige menstruatie gehad en verminderde zin in seks. Als ik nu hoor hoe jonge vrouwen de pil gewoon door slikken en geen menstruatie meer hebben denk ik wel eens dat zou ook wat voor mij geweest zijn. Ik heb een zeer droge huid, spierpijn, kouwelijk, traag en concentratiestoornissen waarbij ik wel eens dacht zou ik dement aan het worden zijn. Daar dus testen voor gehad maar kwam gelukkig niets uit. De laatste 2 jaar kamp ik met vreselijke jeuk aan polsen en enkels. Op de polsen en handpalmen zijn dan kleine bultjes te zien. Enkels zie je niets aan maar tegen de avond begint het feest. Jeuk. Ik slik daar nu semprex voor en kan het aardig in toom houden zo. Mijn schildklierwaardes zijn nu prima door het gebruik van thyrax. En slaap… ik heb altijd slaap hoe lang ik ook slaap. Uiterlijk tien uur naar bed en rond 6 uur weer wakker maar vaak nog moe. Ik denk dat we ons er het beste maar bij neer kunnen leggen want echt helpen doet niets. Bedenk dat er ergere dingen in de wereld zijn…

Elise, 18-11-2013 08:27 #10
@Gina;

Ik heb ook echt hevige menstruatiepijn. Het gebeurde bij mij wel eens dat ik het een week was, maar nooit weken. Sinds ik aan de medicijnen ben is de regelmaat volgens mij wat beter.

Gina, 17-11-2013 21:46 #9
Hallo allemaal,

blijkt dat ik ook een te langzame schildklier heb. heb enorm veel last van mn menstruatie echt niet normaal. het houdt soms weken aan dat ik menstueer. heeft iemand hier ervaring mee?

M. Nendels, 14-11-2013 13:29 #8
Ik had een vraagje. ik heb een traag werkende schildklier, maar de symptomen van een snelwerkende schildklier. hoe kan dat dan?

Hebben jullie daar een antwoord op?
Alvast bedankt Reactie infoteur, 23-11-2013
Stoornissen in de werking van de schildklier kunnen zich in meer of mindere mate uiten door een verhoogde of verlaagde werking van andere organen en weefsels in het lichaam, afhankelijk van de aard van de stoornis.

Maria, 12-10-2013 10:50 #7
Hallo allemaal, ik loop al sinds januari van dit jaar bij de huisarts met allerlei vage klachten, zoals spier-en gewrichtspijn, ontzettend moe zijn, niet of nauwelijks afvallen, terwijl ik echt heel weinig eet, wat ik met mijn lengte nodig heb, aldus de diëtiste. Fysiotherapie heeft niet geholpen, pijnstillers helpen wel, maar die moest ik in eerste instantie afbouwen, nadat de pijnklachten afgenomen waren. Na een paar dagen zonder pijnstillers kwamen de klachten weer in volle hevigheid terug. Iedere dag zo vreselijk moe zijn, dat ik minimaal anderhalf uur op de bank slaap, terwijl ik voldoende nachtrust krijg. Uiteindelijk geprikt op schildklierwaarden en nu blijk ik dus een te traag werkende schildklier te hebben…

Manon Smulders, 23-09-2013 22:23 #6
Ik heb een te traag werkende schildklier veroorzaakt door het slikken van Lithium. Ik slik lithium 2 jaar en ik wil graag weten of dat erg snel is. Mijn waardes zijn TSH 28 en Ft4 5,6,zijn dit extreme waardes? Hoelang duurt het voordat thyrax zijn werking gaat doen? Ik slik op dit moment 1 tablet per dag. Moet deze doses verhoogd worden?
Alvast bedankt voor het beantwoorden van mijn vragen.
Met vriendelijke groet, Manon Smulders

R. V. Hooof, 26-07-2013 09:37 #5
Kan er bij een te traag werkende schildklier ook hardnekkig hoesten ontstaan?

Ezgi, 14-07-2013 10:49 #4
Midden 2010 bleek uit een bloedtest dat ik traag werkende schildklier heb. Ik ben nu 19 jaar en des tijd was ik nog maar 16. Ik was wel een volle type maar had geen overgewicht. Mijn lichaam is sinds dien heel onregelmatig gaan worden, ene keer verloor ik kilos en de andere keer kwam ik weer aan. Ik heb er een opgezwollen hoofd en van gekregen en mijn ogen zijn helemaal gaan hangen. Ik wordt er wel depressief van als ik het verschil van toen en nu zie. Ik voel me al heel snel zwak als ik al een dag mijn medicijnen niet inneem. Ik ben de afgelopen maanden weer aangekomen, terwijl ik let op wat ik eet en beweeg zoveel mogelijk. Ik ben zelf al niet zn eter maar toch ben ik aangekomen. Wat kunnen de redenen hier van zijn en wat kan ik er het beste aandoen. Ik vind het namelijk niet meer leuk, er zijn tijden dat ik soms niet eens in de spiegel wil kijken omdat ik me zo opgezwollen en aangekomen zie.

Marian, 15-04-2013 02:19 #3
Ik ben ervan genezen, van een te trage schildklier! Hier lees je eigenlijk zelden over, ook de huisarts overwoog deze mogelijkheid totaal niet, Thyrax zou de enige oplossing bieden. Er werd ook niet gekeken naar oorzaken. Ik kreeg deze lage schildklier na een (emotioneel) zware periode en meteen daarna een medicijnvergiftiging, 3,5 jr geleden. Ik was in die periode zo uitgeput, dat ik alleen maar wilde slapen. Ik durfde in die conditie zelfs niet eens opnieuw met een medicijn te beginnen (je kunt met Thyrax niet stoppen). Daarbij merkte ik dat ik steeds een goede stevige energie kreeg, na veel slaap. Al was dit maar even! Geleidelijk aan werden die periodes langer. Pas na 3 jaar was ik genezen, bleek uit bloedonderzoek. Mijn haargroei is weer prima, heerlijk, alles is weer goed.
Mijn vermoeidheid had een oorzaak.

Esther, 11-03-2013 21:46 #2
@ Erica, ik zou zeker laten controleren! en er op staan. Ik ben moeder van 5 kids.3 dochters 16,12,7 en 2 zoons 5,14. Nu heb ik een aangeboren afwijking aan de schildklier, oftewel te weinig aan schildklier hormoon, mijn dochter van 16 kreeg rond haar 11e symptomen, en ja te trage werking en mijn andere dochter van 12 heeft sindskort ook een te trage schildklierwerking! Het hoeft niet erfelijk te zijn, maar het kan wel degelijk! Ik zou het even laten checken, succes! grt Esther

Erica, 27-12-2012 09:22 #1
Hallo,

Kan het ook erfelijk zijn? Want mijn broer heeft een te langzaam werkende schildklier en sinds 1, 5jaar heb ik ook last van heel veel van deze symptomen. Kan het bij mij ook een te traag werkende schildklier zijn?

Met vriendelijke groet,
Erica Reactie infoteur, 02-02-2013
Een afwijkende schildklierfunctie is niet erfelijk, maar het kan wel familiair zijn.

Infoteur: Tartuffel
Rubriek: Mens en Gezondheid
Subrubriek: Aandoeningen
Special: Traag werkende schildklier
Bronnen en referenties: 13
Reacties: 15
Medische informatie…
Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts.
Schrijf mee!