InfoNu.nl > Mens en Gezondheid > Aandoeningen > Aandoeningen: Pagina 7
Artikelen 61 - 70 in de rubriek Aandoeningen

Aandoeningen (Mens en Gezondheid)

Wernicke-Korsakov syndroom: Schade aan hersenen

Wernicke-Korsakov syndroom: Schade aan hersenen

Het Wernicke-Korsakov syndroom is een neurologisch-psychiatrisch ziektebeeld waarbij een tekort aan thiamine (vitamine B1) ontstaat. Vaak is chronisch alcoholmisbruik hiervan de oorzaak, al zijn ook a… Miske, Alcoholaandoeningen, 31-07-2017
Gebroken neus: Oorzaken, symptomen, diagnose en behandeling

Gebroken neus: Oorzaken, symptomen, diagnose en behandeling

Bij een gebroken neus ontstaat een breuk in het bot of kraakbeen over de neusbrug, in de zijwand of in het septum (neustussenschot). Een neusfractuur gebeurt vrij snel bij een slag, een stoot of een o… Miske, Neusaandoeningen, 31-07-2017
Epistaxis (neusbloeding): Oorzaken & behandeling bloedneus

Epistaxis (neusbloeding): Oorzaken & behandeling bloedneus

Een bloedneus is een vervelend symptoom dat vaak veroorzaakt is door een trauma of neuspeuteren, maar ook het gebruik van cocaïne of het lijden aan bepaalde aandoeningen zijn risicofactoren voor epist… Miske, Neusaandoeningen, 31-07-2017
Neuspoliepen: Goedaardige gezwellen in neus of sinussen

Neuspoliepen: Goedaardige gezwellen in neus of sinussen

Neuspoliepen (polyposis nasi) zijn vaak voorkomende, goedaardige traan- of druifvormige gezwellen die zich in de neus of sinussen (neusbijholten) vormen. Vaak treden deze poliepen in de neus op als ge… Miske, Neusaandoeningen, 31-07-2017
Verstopte neus (nasale obstructie) door diverse aandoeningen

Verstopte neus (nasale obstructie) door diverse aandoeningen

Een verstopte neus is een veelvoorkomend symptoom waarbij de luchtstroom in en uit de neus belemmerd is in één of beide neusgaten. Een aanhoudend verstopte neus is meestal het gevolg van een zwelling… Miske, Neusaandoeningen, 31-07-2017
Hyposmie (verminderde reukzin) & anosmie (geen reukvermogen)

Hyposmie (verminderde reukzin) & anosmie (geen reukvermogen)

Kunnen ruiken is voor velen vanzelfsprekend, maar in sommige gevallen lukt dit niet (goed). Hyposmie duidt op een gedeeltelijk verlies van het reukvermogen. Van anosmie is sprake wanneer het vermogen… Miske, Neusaandoeningen, 31-07-2017
Globus pharyngeus: Brokgevoel in keel (meestal onschuldig)

Globus pharyngeus: Brokgevoel in keel (meestal onschuldig)

Ongeveer één op de twintig patiënten die een KNO-arts bezoekt, heeft last van globus pharyngeus, een symptoom waarbij een brokgevoel in de keel optreedt. De keel lijkt daardoor gedeeltelijk geblokkeer… Miske, Mond- en kaakproblemen, 31-07-2017
Alfavirussen: Infectie door alfavirus met diverse symptomen

Alfavirussen: Infectie door alfavirus met diverse symptomen

Diverse Oude en Nieuwe Wereld-alfavirussen zijn in staat om mensen via een muggenbeet te infecteren. Ze veroorzaken spectrum van een klinische klachten. Meestal ontstaan niet-specifieke symptomen zoal… Miske, Hersenaandoeningen, 31-07-2017
Emanuel-syndroom: Motorische en mentale achterstand

Emanuel-syndroom: Motorische en mentale achterstand

Het Emanuel-syndroom is een aandoening die ontstaat door de aanwezigheid van een extra chromosoom. Patiënten met deze afwijking hebben en mentale en motorische achterstand. Daarnaast komen mogelijk af… Miske, Hersenaandoeningen, 31-07-2017
Arbovirusinfectie: Virale infectie door arbovirus

Arbovirusinfectie: Virale infectie door arbovirus

Een arbovirusinfectie is een groep van virale infecties die overgedragen zijn door geleedpotigen (artropoden) zoal muggen, teken en zandlagen. De meeste infectieziekten zijn enkel in tropische landen… Miske, Hersenaandoeningen, 31-07-2017