InfoNu.nl > Mens en Gezondheid > Diversen > Diversen: Pagina 9
Artikelen 81 - 90 in de rubriek Diversen

Diversen (Mens en Gezondheid)

Laryngoscopie: Onderzoek keel, strottenhoofd en stembanden

Laryngoscopie: Onderzoek keel, strottenhoofd en stembanden

Bij een laryngoscopie voert een arts een onderzoek uit van de achterkant van de keel om problemen met de keel, de stembanden of het strottenhoofd op te sporen. Hij gebruikt hiervoor een speciaal instr… Miske, Beeldvormende onderzoeken, 25-08-2016
EHBO bij een verstuiking (gewrichtsbanden zijn uitgerekt)

EHBO bij een verstuiking (gewrichtsbanden zijn uitgerekt)

Bij een verstuiking zijn de gewrichtsbanden uitgerekt of gedeeltelijke gescheurd. Niettemin is het gewricht zelf nog intact. Een verstuiking is heel gebruikelijk, en ontstaat bijvoorbeeld door het oms… Miske, EHBO, 22-08-2016
EHBO bij verdrinking: Uit het water redden en reanimeren

EHBO bij verdrinking: Uit het water redden en reanimeren

Verdrinking gebeurt snel bij een ongeval bij bijvoorbeeld patiënten die de zwemkunsten nog niet goed beheersen, maar ook bij patiënten die plots ziek worden in het water. Bij verdrinking is snelle hul… Miske, EHBO, 22-08-2016
EHBO bij vergiftiging met koolmonoxide (CO-intoxicatie)

EHBO bij vergiftiging met koolmonoxide (CO-intoxicatie)

Koolmonoxidevergiftiging een sluipende moordenaar. Dit reuk-, smaak- en kleurloze gas beschadigt de hersenen en resulteert mogelijk in de dood. De vergiftiging komt snel tot stand door een slechte w… Miske, EHBO, 22-08-2016
EHBO bij een hartaanval: Hartmedicatie en/of reanimatie

EHBO bij een hartaanval: Hartmedicatie en/of reanimatie

Bij een hartaanval krijgt het hart onvoldoende bloed, wat onder andere symptomen van kortademigheid, uitstralende pijn naar de (linker)arm en een bleke huidskleur met zich meebrengt. Het is bij deze m… Miske, EHBO, 22-08-2016
EHBO bij hyperventilatie-aanval (ademhalingsproblemen)

EHBO bij hyperventilatie-aanval (ademhalingsproblemen)

Bij hyperventilatie kent de patiënt ademhalingsproblemen waarbij onder andere een snelle en diepe ademhaling, flauwvallen en angst optreden. Bij de diepe ademhaling die de patiënt uitoefent tijdens ee… Miske, EHBO, 22-08-2016
EHBO bij een astma-aanval (chronische longaandoening)

EHBO bij een astma-aanval (chronische longaandoening)

Astma is een chronische longaandoening waarbij de luchtwegen in de longen vernauwen en ontstoken zijn. Astma veroorzaakt terugkerende perioden van een piepende ademhaling, een beklemmend gevoel op de… Miske, EHBO, 22-08-2016
EHBO bij een luxatie of ontwrichting (gewricht uit de kom)

EHBO bij een luxatie of ontwrichting (gewricht uit de kom)

Bij een ontwrichting hebben het gewrichtskapel en de gewrichtsbanden geen contact meer met elkaar. Dit treedt op nadat een bot door een krachtige ruk of draai uit de normale positie van een gewricht i… Miske, EHBO, 22-08-2016
EHBO bij bevriezing en verzorgen van vrieswonden

EHBO bij bevriezing en verzorgen van vrieswonden

Bij bevriezing ontstaan letsels aan de huid die veroorzaakt zijn door vochtige koude. Het lichaam kan in deze toestand de lichaamstemperatuur niet op peil houden. Vooral de neus, de oren, de handen (v… Miske, EHBO, 22-08-2016
EHBO bij verstikking (belemmering van luchtwegen)

EHBO bij verstikking (belemmering van luchtwegen)

Verstikkingsgevaar verschuilt zich in vele mogelijke situaties. Zo blijft soms iets in de keel hangen tijdens het eten. Of een kind steekt uit nieuwsgierigheid iets in de mond wat blijft hangen in de… Miske, EHBO, 19-08-2016