InfoNu.nl > Mens en Gezondheid > Ziekten > Is elektrohypersensitiviteit een functionele handicap?

Is elektrohypersensitiviteit een functionele handicap?

Is elektrohypersensitiviteit een functionele handicap? In Noorwegen is de vereniging voor elektrogevoeligen (FELO) lid van de vereniging voor Noorse gehandicapten (FFO). Een bericht van professor Olle Johansson is dat landen EHS (Elektrohypersensitivity) in kunnen delen als een functionele handicap (chronisch langdurig ziek). Olle Johansson en zijn onderzoeksgroep verdiepen zich in de gezondheidseffecten die moderne, kunstmatige elektromagnetische velden geven, zoals de stralingsvelden van smartphones, tablets en draadloos internet. Maar is een elektrogevoelige dan gehandicapt? Of is er een mogelijkheid dat de handicap weer overgaat?

Wat is een handicap

Een handicap kan al ontstaan voor de geboorte; een lichamelijke handicap, een geestelijke handicap of beide. Het is een aangeboren handicap door erfelijkheid, ziekte of door een ontwikkelingsstoornis van de vrucht. Daarnaast kan een handicap ontstaan als gevolg van een ziekte of ongeval; een niet-aangeboren handicap (NAH). Wát ook de oorzaak is, een handicap geeft remmingen in het dagelijks functioneren. In de persoonlijke ontwikkeling, de sociale omgang met mensen en op het werk. Een handicap geeft beperkingen en je bent afhankelijk van hoe de omgeving hiermee omgaat.

Functionele handicap

Een chronische langdurige ziekte (functionele handicap) of een handicap geven belemmeringen om je werk goed te doen, voor zover dat mogelijk is. Er moeten aanpassingen gedaan worden en alle werknemers moeten rekening houden met de gehandicapte. De verantwoording bij een handicap in het arbeidsproces lag vroeger bij de overheid. Anno 2015 ligt de verantwoording steeds meer bij de werkgever: de zorgplicht van een werkgever. Deze zorgplicht geldt ook voor de gehandicapten in het bedrijf. Elk bedrijf is wettelijk verplicht een lijst te maken van situaties die een risico voor de gezondheid kunnen opleveren en wat te doen in het bedrijf om gehandicapten aan het werk te houden.

Wat is nodig? En wat is nodig om van de EHS’er geen functioneel gehandicapte te maken? We noemen dit de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) in een bedrijf. Met de RI&E kan het bedrijf gestructureerd de risico’s aanpakken om zo de kans op arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten en ongevallen tot een minimum te beperken. Er wordt gekeken of de (functioneel) gehandicapte werknemer met een aanpassing het werk nog kan doen. Is dit niet het geval dan is de werknemer arbeidsgehandicapt en moet de werkgever de arbeidsgehandicapte in een andere functie herplaatsen. Voor werkgevers staan er financiële tegemoetkomingen tegenover.

Beperkingen van een elektrogevoelige

De beperking van een elektrogevoelige heeft als oorzaak dat het lichaam reageert op de elektromagnetische velden van alle draadloze technieken. Vaak reageert het lichaam op de draadloze technieken die een ander gebruikt. Bijvoorbeeld de antenne-installaties die té dicht bij de woning of bij het werk staan, de wifi op de werkplek of bij de buren, of een DECT-telefoon van de buren. Dit geeft veel beperkingen, zoals een hart dat sneller gaat slaan, spieren die vol spanning zitten en een dronken gevoel geven, praten dat niet goed gaat en een vecht- of vluchtgevoel veroorzaken. Wanneer de draadloze techniek wordt afgeschermd met stralingswerende middelen, verdwijnen de klachten en is men de beperkingen kwijt. Bij geen maatregelen is de mogelijkheid erg groot dat EHS een functionele handicap wordt.

Een handicap gaat niet over, elektrohypersensitiviteit wel

Gehandicapten hebben behoefte aan aangepaste woonvoorzieningen, technische middelen, intensieve persoonlijke zorg, onderwijs dat past en begrip voor de situatie. Het vallen en opstaan dat een gehandicapte tegenkomt in het leven, is niet zomaar weg te nemen maar er kan wel worden gezocht naar andere mogelijkheden. Een gehandicapte kan een heel duidelijke handicap hebben waardoor iedereen dit onmiddellijk ziet en er rekening mee kan houden. Een elektrogevoelige is iemand met beperkingen die veroorzaakt zijn en die bijna niemand kan zien. Wel is duidelijk wanneer de oorzaken zoals een DECT-telefoon, antenne-installaties, wifi en alles wat draadloos werkt verdwenen is, er niets meer van de beperkingen over zijn. Weg handicap. Een echte handicap gaat niet over en elektrogevoeligheid gaat over bij de juiste maatregelen.

Verwerkingsproces

Er is een verschil tussen de verwerking van een aangeboren handicap of een opgelopen handicap na de geboorte. Na de vaststelling van een aangeboren handicap, begint het aanvaardingsproces. Het begint eerst voor de ouders, en met het ouder worden voor de persoon met een handicap zelf. Met het aanvaardingsproces begint een zoektocht naar erkenning, informatie en begrip. Bij een verworven handicap komt na een ingrijpende ziekte of ongeval het aanvaardingsproces moeilijk en langzaam op gang. Samen met hulp moet iemand accepteren dat hij/zij gehandicapt is. Misschien door middel van revalidatie of een aangepaste woning.

Bij een ernstig elektrogevoelige, komt het aanvaardings- of acceptatieproces meestal niet op gang. Het is geen acceptatieproces maar een hanteringsproces. Het is overleven elke dag. De zoektocht naar middelen om de levenskwaliteit van voorheen zo veel mogelijk te benaderen is niet meer mogelijk. Er zijn teveel draadloze technieken in deze digitale maatschappij. Het is de elektrogevoeligen willens en wetens aangedaan (de overheden wisten het). Dure stralingswerende middelen (die op eigen conto komen) tegen ernstige elektrogevoeligheid helpen niet meer. De straling komt bijna overal en dure alternatieven maken het soms alleen maar erger. Het middel dat wel helpt is een veel lagere blootstellingslimiet of het verwijderen van alle niet nodige draadloze apparatuur. En dat te weten dat in Nederland bijna geen plek is waar geen draadloze straling meer voorkomt.
© 2015 - 2017 Rieja, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Het verschil tussen een stoornis, beperking en een handicapHet verschil tussen een stoornis, beperking en een handicapIn de maatschappij wordt veel gesproken over mensen met stoornissen, beperkingen en handicaps. Vaak wordt de definitie v…
Geestelijk gehandicapt of mentaal gehandicaptGeestelijk gehandicapt of mentaal gehandicaptGeestelijk gehandicapt wordt ook wel mentaal gehandicapt genoemd. Vroeger werd vooral de term zwakzinnigheid gebruikt. E…
Handicap of invalideHandicap of invalideEen handicap of invaliditeit komt in verschillende vormen voor. Een handicap is aangeboren of een gevolg van een ziekte…
Aangeboren afwijkingAangeboren afwijkingEen aangeboren afwijking ontstaat tijdens de ontwikkeling van de vrucht. Het kind wordt reeds geboren met de aandoening.…
Verschillende soorten lichamelijke handicapsVerschillende soorten lichamelijke handicapsIedereen heeft of kent wel iemand met een lichamelijke handicap. Deze mensen zijn vaak beperkt in hun doen en laten. Lic…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: FuN Lucky / Pixabay
  • http://www.stopumts.nl/doc.php/Berichten%20Internationaal/9341/noorwegen_hulp_voor_ehs
  • https://nl.wikipedia.org/wiki/Handicap_(medisch)
  • http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs/vraag-en-antwoord/hebben-gehandicapte-leerlingen-recht-op-onderwijsvoorzieningen.html

Reageer op het artikel "Is elektrohypersensitiviteit een functionele handicap?"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Infoteur: Rieja
Laatste update: 21-10-2016
Rubriek: Mens en Gezondheid
Subrubriek: Ziekten
Bronnen en referenties: 4
Medische informatie…
Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts.
Schrijf mee!