InfoNu.nl > Mens en Gezondheid > Zwangerschap > Zwangerschap: Pagina 112
Artikelen 1.111 - 1.111 in de rubriek Zwangerschap

Zwangerschap (Mens en Gezondheid)

Abortus, moord of oplossing?

Mensen kijken er tegenwoordig niet meer raar van op als 'dat meisje uit het dorp' verteld dat ze abortus heeft gepleegd. Het paste niet in haar wereldje en ze wou eerst carriére maken. Daarom laat ze… Sonisch, 31-10-2006