Griep 2020-2021: symptomen, griepprik en stand van zaken

Griep 2020-2021: symptomen, griepprik en stand van zaken De symptomen van de griep in 2020 verschillen niet wezenlijk van de symptomen van griep in eerdere jaren en bestaan uit koorts, koude rillingen, hoofdpijn, spierpijn in het hele lichaam, moeheid, keelpijn en een vervelende droge hoest. Hoest is wat minder prominent aanwezig dan bij de Mexicaanse griepvariant in eerdere jaren. Op dit moment, dus in het griepseizoen 2019-2020, heerst vooral het influenzavirus van het type A. Deze 'griep' verloopt vaak wat heviger dan type B. Griep of influenza is een besmettelijke ziekte van de luchtwegen. Griep wordt veroorzaakt door het griepvirus, ook wel 'influenzavirus' genoemd. In Nederland en België komt griep elk jaar voor, meestal gedurende de wintermaanden: november, december, januari en februari. Er zijn verschillende soorten griepvirussen die steeds veranderen. Daarom kan je steeds opnieuw griep krijgen. Er zijn een aantal manieren om je te wapenen tegen de griep. 't Is belangrijk om gezond en gevarieerd te eten en voldoende slaap te krijgen.
Griepprik seizoen 2019/2020 beschermt hopelijk beter tegen de griep / Bron: Image Point Fr/ShutterstockGriepprik seizoen 2019/2020 beschermt hopelijk beter tegen de griep / Bron: Image Point Fr/Shutterstock

Griepprik seizoen 2020/2021

Samenstelling griepvaccin

Het griepvaccin kent dit seizoen de volgende samenstelling:
 • A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019-achtig H1N1pdm09 virus;
 • A/Hong Kong/2671/2019-achtig H3N2 virus;
 • B/Washington/02/2019-achtig virus (B/Victoria/2/87 lijn);
 • B/Phuket/3073/2013-achtig virus (B/Yamagata/16/88 lijn)

Het griepvaccin kan geen griep veroorzaken, aangezien het ingespoten griepvirus dood is. Het is wel mogelijk dat je je na de griepprik tijdelijk even wat minder lekker voelt.

Griepvaccinatie monitor 2017-2021

Heel veel mensen halen jaarlijks niet de gripprik, terwijl ze daarvoor wel een uitnodiging krijgen van de huisarts. De belangrijkste reden om geen griepprik te halen is de overtuiging dat deze niet nodig of niet zinvol is, zo blijkt uit onderzoek van het Nivel (bron: Griepvaccinatie monitor 2017-2021).

Griep 2019-2020: stand van zaken

Wat is de stand van zaken betreffende het griepseizoen 2019-2020?

Grenswaarde griepepidemie 2019-2020

Voor het griepseizoen 2019-2020 wordt gesproken van een epidemie wanneer het aantal patiënten met griepachtige klachten zoals gerapporteerd door huisartsen die deelnemen aan de Peilstations van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn, gedurende twee achtereenvolgende weken hoger is dan 58 per 100.000 inwoners in Nederland.

Nog weinig tot geen griep (13 oktober 2019)

Er liggen nog maar weinig mensen met echte griep in bed. Dat blijkt uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), dat de situatie van griep op de voet volgt. In week 40 van 2019 gingen 43 patiënten met griepachtige klachten op de 100.000 inwoners naar hun huisarts. Doch in de afgenomen monsters van een aantal hunner werd geen influenzavirus aangetroffen.

Kind met griep / Bron: Ermolaev Alexander/Shutterstock.comKind met griep / Bron: Ermolaev Alexander/Shutterstock.com

Weinig griep (6 november 2019)

Er komt begin november nog steeds weinig griep voor in Nederland. In week 44 van 2019 gingen 37 patiënten met griepachtige klachten op de 100.000 inwoners naar de huisarts. Dat is minder dan vier weken ervoor.

Nationale griepprikdag (11 november 2019)

Elk jaar krijgen in Nederland in oktober en november zo’n 3,5 miljoen mensen een vaccinatie tegen griep, de zogeheten 'griepprik'. Sinds het begin van deze eeuw is dat aantal geslonken, ondanks de uitbreiding van de indicatie met 60-65-jarigen en de toenemende vergrijzing hier te lande. De vaccinatiegraad onder alle risicogroepen is sinds het jaar 2000 gedaald van 75% tot 50%. Bij risicogroepen onder de 60 jaar is de vaccinatiegraad nog meer gedaald. Om het tij te keren is de nationale griepprikdag in het leven geroepen.

Nog weinig griep (18 december 2019)

Er komt medio december 2019 nog weinig griep voor in Nederland. In week 50 van 2019 gingen 47 patiënten met griepachtige klachten op de 100.000 inwoners naar de huisarts. Volgens het RIVM werd eenmaal influenzavirus type (H1N1)pdm09 en tweemaal influenzavirus type A(H3N2) aangetroffen in patiënten met griepachtige klachten.

Nog steeds weinig griep (begin januari 2020)

De laatste cijfers in ogenschouw nemend, zitten we nog onder de grens van wanneer we spreken van een griepepidemie. In week 1 van 2020 bezochten 'slechts' 40 patiënten met griepachtige klachten op de 100.000 inwoners de huisarts.

De griep rukt op vanuit Noord-Nederland (8 januari 2020)

Volgens Griepalert,nl geldt in de noordelijke provincies van het land code rood. Dat betekent dat één op de tweeduizend inwoners melding van griep(symptomen) heeft gemaakt. In de rest van het land geldt vooralsnog code oranje. De griep is volgens Griepalert.nl op weg naar het midden van het land.

Griep / Bron: Stock-Asso/Shutterstock.comGriep / Bron: Stock-Asso/Shutterstock.com

Griepvirus slaat toe (16 januari 2020)

Veel mensen hebben griep en er lijkt zelfs een griepepidemie op komst te zijn. Voor het eerst deze winter overschrijdt het aantal mensen met griep de epidemiologische grens, zo maakte gezondheidsinstituut Nivel bekend. Die grens ligt op 58 gevallen per 100.000 mensen en Nivel registreerde er 79. Blijft dat de komende twee weken boven de kritieke waarde, dan is er officieel sprake van een griepepidemie.

Minder griep in week 3 (23 januari 2020)

In week 3 rapporteerden de Peilstations van Nivel 43 mensen met een griepachtig ziektebeeld op de 100.000 inwoners. Dat is lager dan voorgaande weken en onder de epidemische grens.

Iets meer griep in week 4 (30 januari 2020)

In week 4 van 2020 gingen 52 personen met griepachtige klachten op de 100.000 inwoners naar de huisarts. Dit is niet tot boven de epidemische grens.

Meer griep in week 5 (6 februari 2020)

Het aantal mensen met griepachtige klachten is in week 5 van 2020 gestegen naar 72 per 100.000 inwoners.

Griepepidemie in Nederland (12 februari 2020)

In Nederland is op dit moment officieel sprake van een griepepidemie, aldus het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In de week van 6 tot 12 februari gingen 68 op de 100.000 mensen met griepachtige verschijnselen naar de dokter. Dit is voor de tweede week boven de grens van een griepepidemie. Er is sprake van een griepepidemie als twee weken achter elkaar meer dan 58 op 100.000 mensen griepachtige verschijnselen hebben en ten minste 10 procent van deze mensen met het influenzavirus kampt.

Nog steeds epidemie (17 februari 2020)

In week 7 van 2020 rapporteerden werden 72 mensen met een influenza-achtig ziektebeeld op de 100.000 inwoners geregistreerd.

Griep neemt af (24 februari 2020)

In week 8 van 2020 bezochten 50 op de 100.000 mensen de huisarts met griepachtige klachten en dit is onder de grens voor een griepepidemie.

Verdere afname (3 maart 2020)

In week 9 gingen 47 patiënten met griepachtige klachten op de 100.000 inwoners naar de huisarts.

Griepepidemie is voorbij (4 maart 2020)

De griepepidemie die medio februari aanving, is officieel voorbij, zo meldt onderzoeksinstituut Nivel.

Forse stijging van het aantal griepgevallen (19 maart 2020)

Er is sprake van een bijzonder ongewoon verlopende griepepidemie. In week 11 week bezochten 115 op de 100.000 mensen de huisarts met griepachtige klachten. Dat is boven de grens voor een griepepidemie. Tot nu toe verliep de griepepidemie heel mild, aldus het RIVM, met cijfers rondom de epidemische grens. Bij de stijging die nu wordt gezien speelt de onrust over het nieuwe coronavirus volgens het RIVM ongetwijfeld een rol.

Griep op z'n retour (13 mei 2020)

Afgelopen week (4 t/m 10 mei) bezochten 15 op de 100.000 mensen de huisarts met griepachtige klachten, waarmee de dalende lijn van de afgelopen weken zich voortzet.

Coronavirus / Bron: Https:www.scientificanimations.com, Wikimedia Commons (CC BY-SA-4.0)Coronavirus / Bron: Https:www.scientificanimations.com, Wikimedia Commons (CC BY-SA-4.0)

Verschil tussen de griep en het nieuwe coronavirus

In de regio Wuhan in China startte in december 2019 een uitbraak van een nieuw coronavirus (COVID-19) en op 27 februari 2020 werd de eerste besmetting in Nederland vastgesteld. Zowel seizoensgriepvirussen (waaronder influenza A- en influenza B-virussen) als COVID-19 zijn besmettelijke virussen die ademhalingsziekten veroorzaken. Wat zijn precies de overeenkomsten en verschillen?

Corona- en griepsymptomen

Typische griepsymptomen zijn koorts, hoest, keelpijn, spierpijn, hoofdpijn, loopneus of verstopte neus, vermoeidheid en soms braken en diarree. Griepsymptomen treden vaak plotseling de kop op. De meeste mensen die griep krijgen, zullen in minder dan twee weken herstellen. Maar bij sommige mensen veroorzaakt de griep complicaties, waaronder longontsteking. De gerapporteerde symptomen bij patiënten die besmet zijn met het nieuwe coronavirus varieerden van mild tot ernstig en kunnen koorts, hoest en kortademigheid omvatten. In ongeveer 5 procent van de besmettingsgevallen van het nieuwe coronavirus is er ook sprake van keelpijn en een loopneus. Een kleiner percentage heeft ook last van diarree en braken.

Vaststellen door bloedonderzoek

Het is belangrijk op te merken dat, omdat respiratoire virussen vergelijkbare symptomen veroorzaken, het volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (Engels: World Health Organization, WHO) moeilijk kan zijn om verschillende respiratoire virussen te onderscheiden op basis van symptomen alleen. Bloedonderzoek moet uitwijzen of iemand besmet is met het coronavirus.

Maatregelen griep 2019-2020

Op 10 oktober 2018 heeft staatssecretaris Paul Blokhuis de Tweede Kamer geïnformeerd over maatregelen over de griep. In het eerste kwartaal van 2019 wordt onderzocht of het wenselijk en mogelijk is om de griepvaccinatie onder (nieuw) zorgpersoneel verplicht te stellen of dat er andere maatregelen zijn die de vaccinatiegraad onder zorgpersoneel zullen doen stijgen. Bovendien heeft het RIVM opdracht gekregen om het quadrivalente vaccin (vaccin dat bescherming geeft tegen 4 typen griepvirus) aan te bieden aan alle doelgroepen binnen het Nationale Programma Grieppreventie. Het is de bedoeling dat het nieuwe vaccin beschikbaar is vanaf de griepvaccinatiecampagne in het seizoen 2019-2020.

Zwangere vrouwen hebben meer kans op complicaties als ze griep krijgen / Bron: Zerocool, PixabayZwangere vrouwen hebben meer kans op complicaties als ze griep krijgen / Bron: Zerocool, Pixabay

Wat is griep?

Griep ofwel influenza is een virusinfectie van de bovenste luchtwegen; je neus, keel en longen. De term 'griep' wordt nogal eens ten onrechte gebruikt wanneer men zich een beetje gammel voelt en snottert, doch echte griep is een infectie van de bovenste luchtwegen, welke wordt veroorzaakt door het influenzavirus. Een griep duurt meestal een week, maar voordat je helemaal bent hersteld, kan dat wel drie weken duren. Sommige mensen kunnen echter ernstig ziek worden als gevolg van de griep. Zij behoren tot een zogenaamde 'risicogroep' en kunnen ieder jaar 'gratis' de griepprik krijgen.

Mensen met een hoger risico op het ontwikkelen van complicaties zijn:
 • Jonge kinderen onder de 5 jaar, en vooral onder de 2 jaar;
 • Volwassenen ouder dan 65 jaar;
 • Bewoners van verpleeghuizen en andere zorgfaciliteiten;
 • Zwangere vrouwen;
 • Mensen met een verzwakt immuunsysteem;
 • Mensen met chronische ziekten, zoals astma, COPD, hart- en vaatziekten, nierziekten en diabetes;
 • Mensen die heel zwaarlijvig zijn, met een body mass index (BMI) van 40 of hoger.

Symptomen van griep

Algemeen

In eerste instantie kan de griep veel weghebben van een gewone verkoudheid met een loopneus, niezen en keelpijn. Maar verkoudheid ontwikkelt zich meestal langzaam, terwijl griep de neiging heeft om plotseling op te komen. En hoewel een verkoudheid hinderlijk kan zijn, voel je je meestal stukken slechter als je griep hebt.

Vermoeidheid door (opkomende) griep / Bron: Istock.com/BartekSzewczykVermoeidheid door (opkomende) griep / Bron: Istock.com/BartekSzewczyk
Veelvoorkomende tekenen en symptomen van de griep zijn:

Je kunt soms merken dat, wanneer je geveld bent door een fikse griep, je een gezwollen lymfeklier hebt in je nek. Griep kan soms leiden tot een dikke en ontstoken huig (uvulitis).

Misselijkheid, braken en diarree kunnen volgens het RIVM wel eens optreden bij griep, vooral bij kinderen.

Griepseizoen 2019-2020

Vooral het type influenza A wordt in het griepseizoen 2019-2020 veel aangetroffen, in het bijzonder subtype A(H3N2) en in mindere mate A(H1N1)pdm09 (bron: RIVM). Influenza type A wordt gekenmerkt door de volgende symptomen:
 • koorts en koude rillingen
 • hoofdpijn en spierpijn
 • moe en zwak voelen
 • niezen en verstopte neus of loopneus
 • keelpijn en hoest

Kinderen kunnen ook last krijgen van buikpijn, misselijkheid en braken.

Patiënten die met influenza A in het ziekenhuis zijn opgenomen, hebben volgens onderzoek een ernstiger ziekteverloop en herstellen langzamer dan patiënten met influenza B. Het onderzoek wilde meer inzicht wilden krijgen in de klinische verschillen tussen patiënten met de twee soorten griep.[1]

Bij griep heb je hoge koorts / Bron: Phovoir/Shitterstock.comBij griep heb je hoge koorts / Bron: Phovoir/Shitterstock.com

Vroege symptomen van griep

Griep kondigt zich vaak aan met symptomen als plotselinge vermoeidheid, spierpijn en koude rillingen, en andere klachten.

Plotselinge of overmatige vermoeidheid

Kortere dagen en minder zonlicht kunnen je moe doen voelen, maar er is een verschil tussen moe zijn en overmand worden door extreme vermoeidheid. Plotselinge, overmatige vermoeidheid is een van de eerste tekenen van griep, en het kan verschijnen voordat je last krijgt van andere griepsymptomen. Vermoeidheid is ook een symptoom van verkoudheid, maar is meestal ernstiger bij griep. Extreme zwakte en vermoeidheid kunnen je normale dagelijkse activiteiten flink verstoren.

Spierpijn

Spierpijn in je hele lichaam is een veel voorkomend griepverschijnsel. Spierpijn door griep kan zich overal in het lichaam manifesteren, vooral in de rug, nek, armen en benen.

Hoesten

Een aanhoudende hoest kan de griep aankondigen. Het griepvirus kan ook een hoest veroorzaken met piepende ademhaling en een beklemmend gevoel op de borst. Je kunt slijm ophoesten, maar dit komt zelden voor in het vroege stadium van de griep.

Keelpijn bij griep / Bron: Istock.com/ajijchanKeelpijn bij griep / Bron: Istock.com/ajijchan

Keelpijn

Griepgerelateerde hoest kan snel leiden tot een zere keel. Sommige virussen kunnen zelfs een gezwollen keel veroorzaken zonder hoesten. In de vroegste stadia van de griep kan je keel vlijmend en geïrriteerd aanvoelen. J kunt ook een vreemd gevoel ervaren wanneer je voedsel of dranken doorslikt. Als je een zere keel hebt, zal het waarschijnlijk erger worden naarmate de griep vordert.

Koorts en koude rillingen

Koorts is een teken dat je lichaam een ​​infectie bestrijdt. Griep begint vaak met koorts, vaak hoge koorts (39 graden of hoger) en koude rillingen. De griep kan ook koude rillingen veroorzaken, zelfs voordat je koorts hebt.

Oorzaak van griep

Griep ontstaat door het influenzavirus. Er worden drie influenzavirussen onderscheiden: A, B en C. Type C-influenzavirussen kunnen bij mensen weliswaar ziekte veroorzaken, doch dit komt zeer weinig voor. Vooral type A en B zijn de boosdoeners. Het influenzavirus zit in de luchtwegen en veroorzaakt daar een infectie. Dit heeft ook gevolgen heeft voor de rest van het lichaam. Griepvirussen veranderen snel, zodat iemand telkens opnieuw griep kan krijgen.

Griep of influenza / Bron: Photo Credit: Content Providers(s): CDC Dr. Erskine Palmer, Wikimedia Commons (Publiek domein)Griep of influenza / Bron: Photo Credit: Content Providers(s): CDC Dr. Erskine Palmer, Wikimedia Commons (Publiek domein)
Het virus is aanwezig in druppeltjes snot, slijm en speeksel en door te praten, hoesten en niezen kan het virus zich via de lucht verspreiden. Dit gebeurt vooral in ruimten waar mensen dicht op elkaar zitten en in ruimten waar slecht geventileerd wordt. Voorbeelden hiervan zijn een trein of bus, een school of kinderdagverblijf. Ook via de handen kan het virus van de een naar de ander overgaan. Bijvoorbeeld door iemand de hand te geven of door een besmet voorwerp aan te raken, zoals een deurklink waar het virus op zit. Het virus verspreidt zich vervolgens in je hele lichaam, waardoor de bekende griepklachten ontstaan. De incubatietijd is 1 tot 3 dagen.

Behandeling van griep

De aanbevolen behandeling van milde tot matige griep is:
 • In bed blijven en goed uitrusten totdat je lichaamstemperatuur normaal is gedurende minstens 48 uur.
 • Voldoende vocht drinken om de normale urineproductie te handhaven en uitdroging te voorkomen.
 • Neem eventueel paracetamol om koorts en pijn te bestrijden. Wel eerst even de bijsluiter lezen.
 • Het vroegtijdig gebruiken van antivirale medicatie (door de huisarts voorgeschreven bij mensen die weinig weerstand hebben door bijvoorbeeld hiv of een chemokuur) kan de duur en de ernst van de ziekte verkorten. Dit geldt ook voor het gebruik van het vrij verkrijgbare Sambucol, vlierbessenextract.
 • Een antibioticum helpt niet tegen de griep. Antibiotica werken alleen tegen bacteriën en niet tegen (griep)virussen.
  Drink geen alcohol als je griep hebt / Bron: Marian Weyo/Shutterstock.comDrink geen alcohol als je griep hebt / Bron: Marian Weyo/Shutterstock.com
 • Vermijd blootstelling aan tabaksrook en drink geen alcohol.

Bel in de volgende gevallen de huisarts:
 • als de koorts langer duurt dan 5 dagen;
 • als de koorts opnieuw terugkomt;
 • als je benauwd bent.
 • als er veel slijm loskomt bij het hoesten
 • als je suf wordt
 • als je heel weinig drinkt of plast

Sowieso geldt: schakel de huisarts in als er ernstige klachten ontstaan of als je het niet vertrouwt.

Natuurlijke behandeling van griep

Er zijn meerdere huismiddeltjes die je kunt nemen ter bestrijding van griep en die bewezen effectief zijn.

Oregano-olie / Bron: Itineranttrader, Wikimedia Commons (Publiek domein)Oregano-olie / Bron: Itineranttrader, Wikimedia Commons (Publiek domein)

Oregano-olie voor griep en verkoudheid

De vluchtige oliën in oregano (thymol en carvacrol) hebben antivirale, antibacteriële en ontstekingsremmende eigenschappen.[2] Daarnaast kan oregano-olie maagklachten kalmeren en de spijsvertering bevorderen door de galstroom te stimuleren. Daarom kunnen symptomen van misselijkheid, braken en diarree worden verholpen door de olie te gebruiken. Oregano-olie is ook een van de beste huismiddeltjes tegen griep, omdat het zweten bevordert, waardoor het nuttig is koorts te verminderen.

Zoek bij het kopen van oregano-oliesupplementen naar P73 oregano. Wild Oregano P73 staat voor 'polyphenol 73 procent' en is een specifieke mix van verschillende hoogwaardige medicinale wilde oregano. P73 oregano is ook een rijke bron van natuurlijke vitaminen en mineralen, zoals calcium, magnesium, fosfor, zink, borium, kalium, koper en mangaan, welke allemaal de immuniteit helpen versterken. De dosering voor volwassenen voor de behandeling van griep met P73 oregano-olie is tussen de 3 en 20 druppels, vier keer per dag. Zorg ervoor dat je de specifieke doseerinstructies van de fabrikant controleert in de bijsluiter.

De olie kan ook worden gebruikt om de longen en luchtwegen schoon te maken door het te mengen met een basis van olijfolie en het op de borst en pijnlijke spieren te wrijven of door het toe te voegen aan een verdamper om de stoom in te ademen.

N-acetyl-L-cysteïne (NAC)

Een ander goed huismiddeltje voor griep is N-acetyl-L-cysteïne (NAC), dat afkomstig is van het aminozuur L-cysteïne. NAC is een krachtige antioxidant die de immuniteit stimuleert, slijm vermindert en het ademen verbetert bij verschillende longaandoeningen. Onderzoek heeft aangetoond dat NAC zowel de duur als de ernst van de griep kan verminderen.[3]

L-theanine

L-theanine is een wateroplosbaar, op glutamine gelijkend aminozuur dat thee zijn karakteristieke smaak geeft. L-theanine verhoogt de immuniteit en beschermt tegen griep en verkoudheid.

Olijfbladextract

Olijfbladextract is een extreem krachtige behandeling van het immuunsysteem en de griep. Het belangrijkste bestanddeel van olijfblad is het fytochemische oleuropeïne en het zit vol met farmacologische activiteiten zoals: antioxidante, ontstekingsremmende, anti-kanker, antimicrobiële en antivirale activiteit, en tevens hypolipidemische (cholesterolverlagend) en hypoglycemische (bloedsuikerspiegel) effecten.[4]

Olijfbladextract is verwerkt in capsules, oliën en theeën. Voor griepbehandeling thuis, werken de capsules en theeën het best. Let er bij het kopen van een supplement op dat het oleuropein bevat. Volwassenen en kinderen kunnen meerdere keren per dag dergelijke thee drinken. Volg voor de capsuledosis de instructies van de fabrikant in de bijsluiter.

Thee met verse gember / Bron: Istock.com/ChamilleWhiteThee met verse gember / Bron: Istock.com/ChamilleWhite

Gember tegen misselijkheid

Gember is zo effectief in het verminderen van misselijkheid dat het vaak wordt gebruikt om de effecten van chemotherapie te bestrijden. Voor misselijkheid bij griep kun je gemberwortel gebruiken in capsule- of poedervorm of gewoon verse gember die je in plakjes snijdt en door de thee verwerkt en daarna opeet. Je kunt ook kant-en-klare gemberthee kopen.

Probiotica

Probiotica zijn nuttige en gezonde bacteriën die je darm gezond en sterk houden en aldus je immuunsysteem versterken. Je moet beginnen met het nemen van probiotica voordat je getroffen wordt door de griep, vooral als je in contact bent geweest met iemand die ziek is. Als je maag-darmkanaal niet voldoende ondersteund wordt, heb je meer kans op ziekte. Probiotica zijn vooral nuttig voor de immuniteit van kinderen, vooral tijdens de wintermaanden. Probeer bij het selecteren van een probioticum een ​​bacterie te kiezen die zowel de Lactobacillus- als de Bifidobacterium-bacteriesoort bevat. Neem de aanbevolen dosering van de fabrikant.

Voldoende drinken / Bron: Mimagephotography/Shutterstock.comVoldoende drinken / Bron: Mimagephotography/Shutterstock.com

Voldoende drinken

Een van de gemakkelijkste en beste griepremedies is om veel water te drinken. Als je misselijk bent of moet overgeven, neem dan regelmatig kleine slokjes. Let op tekenen van uitdroging; zoek onmiddellijk medische hulp als je een van deze symptomen ervaart, vooral bij kinderen:

ORS kan uitdroging voorkomen en gebruikt worden bij milde uitdroging. ORS is een mengsel van zouten en druivensuiker dat je moet oplossen in water.

Gebruik veel honing, citroen en thee

Terwijl je hydrateert met water, houd je een warme kop kruidenthee bij de hand en voeg je er wat biologische honing en citroen aan toe, niet alleen voor smaak en vitaminen, maar ook om een ​​zere keel te verzachten. Honing is ook nuttig bij het verlichten van je hoest.

Neem immuniteitsverhogende vitaminen

Je kunt ook een boost krijgen wat betreft essentiële vitaminen en mineralen door een multivitamine te slikken. Volwassenen kunnen ook kiezen voor extra zink, vitamine C en vitamine D3 om de immuniteit te verhogen. En je hebt B-vitaminen nodig om vermoeidheid en zwakte te bestrijden.

Kippensloep eten als je griep hebt / Bron: RWS, Wikimedia Commons (CC BY-SA-3.0)Kippensloep eten als je griep hebt / Bron: RWS, Wikimedia Commons (CC BY-SA-3.0)

Kippensoep helpt griep te bestrijden

Kippensoep eten als je verkouden bent of griep hebt, is een oude Joodse gewoonte. Het was echter lang onduidelijk of het ook écht hielp. Uit onderzoek blijkt nu dat het geen fabeltje is. Een bestanddeel van kippensoep, het aminozuur carnosine, blijkt het immuunsysteem te helpen om het griepvirus te bestrijden in een vroege stadium van de griep.

Jaren geleden ontdekte dr. Stephen Rennard van de University of Nebreska Medical Center uit Omaha in de Verenigde Staten dat kippensoep witte bloedcellen, die infecties bestrijden, activeert.[5] Andere geleerden hebben ontdekt dat carnosine, ook een eiwit, het immuunsysteem versterkt. Het helpt tegen de griep onder voorwaarde dat je het in een vroeg stadium van de ziekte nuttigt en dat je hiermee doorgaat totdat de ergste symptomen naar de achtergrond zijn verdwenen. Zodra de soep door het lichaam wordt uitgescheiden, stopt het effect. Dus als je wilt profiteren van de heilzame werking, moet je de soep door blijven drinken.

Daarnaast hebben wetenschappers ontdekt dat kippensoep het aminozuur cysteïne bevat, wat veel gelijkenis vertoont met het geneesmiddel acetylcysteïne, een zogenaamde 'slijmverdunner' die taai slijm in de luchtwegen dunner of vloeibaarder maakt, zodat je het slijm gemakkelijker kunt ophoesten. Hiermee worden de ziekteverwekkers samen met het slijm snel uit je lichaam verwijdert. Da's mooi meegenomen. Bovendien verwijdert dit zwavelbevattende aminozuur giftige stoffen uit het lichaam en is het behulpzaam in het onderhouden van het immuunsysteem.

Voorts leveren de groente in de soep ook hun bijdrage in het herstel. Zo is bekend dat bijvoorbeeld ui en prei antivirale en antibacteriële eigenschappen bezitten. Ook niet onbelangrijk is het gegeven dat soep veel vocht levert en dat het licht verteerbaar is.

Gelijk beginnen dus met het eten van kippensoep, zodra je vermoedt dat je de griep hebt. Zorg dat je altijd wat soepblikken in de voorraadkast hebt staan.

Ventilatieroosters openzetten / Bron: Martin SulmanVentilatieroosters openzetten / Bron: Martin Sulman

Preventie of voorkomen dat je griep krijgt

Mensen die tot een risicogroep behoren, worden jaarlijks opgeroepen voor de griepprik. Aangezien er elk jaar andere griepvirussen rondwaren waardoor mensen griep krijgen, heb je elk jaar weer een griepprik nodig.

Griep is erg besmettelijk en het virus kan snel worden overgedragen via aanraking of via de lucht. Je kunt een aantal maatregelen nemen om te voorkomen dat jij of een ander besmet raakt en ziek wordt. Toch kun je nooit helemaal uitsluiten dat je ziek wordt. Om griep te voorkomen is het belangrijk om op het volgende te letten:
 • Hygiënisch hoesten en niezen door gebruik te maken van een papieren zakdoekje en deze na gebruik weg te gooien, of door te hoesten of te niezen in de holte van je elleboog.
 • Handen wassen: na hoesten of niezen handen altijd wassen. Was sowieso regelmatig de handen met water en zeep.
 • Houd je huis goed schoon en let daarbij vooral op deurknoppen, kranen en de trapleuning. Vergeet het speelgoed en de knuffels van de kinderen niet schoon te maken.
 • Ventileer goed door ventilatieroosters open te laten, ook in de wintermaanden!
 • Iedere dag goed luchten door eenmaal per dag 10 minuten een raam en/of deur open te zetten.

Noten:
 1. Yeming Wang, Guohui Fan, Peter Horby, Fredrick Hayden, Qian Li, Qiaoling Wu, Xiaohui Zou, Hui Li, Qingyuan Zhan, Chen Wang, Bin Cao, Comparative Outcomes of Adults Hospitalized With Seasonal Influenza A or B Virus Infection: Application of the 7-Category Ordinal Scale, Open Forum Infectious Diseases, Volume 6, Issue 3, March 2019, ofz053, https://doi.org/10.1093/ofid/ofz053
 2. Baser KH. Biological and pharmacological activities of carvacrol and carvacrol bearing essential oils. Curr Pharm Des. 2008;14(29):3106-19.
 3. De Flora S, Grassi C, Carati L. Attenuation of influenza-like symptomatology and improvement of cell-mediated immunity with long-term N-acetyl cysteine treatment. Eur Respir J. 1997 Jul;10(7):1535-41.
 4. Syed Haris Omar. Oleuropein in Olive and its Pharmacological Effects. Sci Pharm. 2010 Apr-Jun; 78(2): 133–154.
 5. UNMC. Got a cold or flu? UNMC researcher says try chicken soup to ease symptoms. https://www.unmc.edu/news.cfm?match=9973 (ingezien op 16-3-2020)

Lees verder

© 2015 - 2020 Tartuffel, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden. Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts.
Gerelateerde artikelen
Wat is het verschil tussen Mexicaanse griep en gewone griep?Mensen zijn enorm bang voor het krijgen van de Mexicaanse griep maar is het eigenlijk erger wanneer je deze griep krijgt…
Super vaccin griep: levenslange bescherming (poedervaccin)nieuws uitgelichtSuper vaccin griep: levenslange bescherming (poedervaccin)Super vaccin, wat is dat? Een super vaccin tegen de griep komt eraan. Geweldig en het lijkt nu ontdekt aldus onderzoeksl…
Griep: verhoog weerstand met NisyleenGriep: verhoog weerstand met NisyleenVeel mensen proberen een sterke weerstand op te bouwen tegen griep. Tamelijk veel mensen zweren bij homeopathische midde…
Wat te doen bij besmetting Mexicaanse griep?Wat is de Mexicaanse griep? De Mexicaanse griep is een griepvirus afkomstig uit Mexico. De ziekte die het virus veroorza…

Weaver-syndroom: Neurologische aandoeningWeaver-syndroom: Neurologische aandoeningHet Weaver-syndroom is een aandoening die invloed heeft op vele delen van het lichaam. De patiënt heeft skeletafwijkinge…
Williams-syndroom: OntwikkelingsstoornisWilliams-syndroom: OntwikkelingsstoornisHet Williams-syndroom is een ontwikkelingsstoornis dat vele delen van het lichaam treft. Het kenmerkt zich vooral door e…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: ProStockStudio/Shutterstock.com
 • Apotheek. ORS. https://www.apotheek.nl/medicijnen/ors (ingezien op 1-1-2019)
 • Baser KH. Biological and pharmacological activities of carvacrol and carvacrol bearing essential oils. Curr Pharm Des. 2008;14(29):3106-19.
 • De Flora S, Grassi C, Carati L. Attenuation of influenza-like symptomatology and improvement of cell-mediated immunity with long-term N-acetyl cysteine treatment. Eur Respir J. 1997 Jul;10(7):1535-41.
 • Griepalert.nl.
 • De griep rukt op vanuit Noord-Nederland. https://www.griepalert.nl/heerst-er-griep/de-griep-rukt-op-vanuit-noord-nederland/ (ingezien op 14-1-2020)
 • Healthdirect. Influenza A (flu). https://www.healthdirect.gov.au/influenza-a-flu (ingezien op 13-2-2020)
 • Healthline. Early Flu Symptoms. https://www.healthline.com/health/cold-flu/early-flu-symptoms (ingezien op 29-12-2018)
 • https://www.degrotegriepmeting.nl/
 • http://www.nivel.nl/NZR/zorgregistraties-eerstelijn
 • http://www.rivm.nl/Onderwerpen/G/Griep
 • http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Veelgestelde_vragen/Infectieziekten/ISI_standaarden/ISI_Griep
 • http://www.rivm.nl/Onderwerpen/G/Griep/Surveillance/Stand_van_zaken_griep_in_2020
 • http://www.symptomen-behandeling.nl/1/griep_symptomen_2015_505204.html
 • http://www.symptomen-behandeling.nl/1/griep_2018_symptomen_971192.html
 • https://www.rivm.nl/Onderwerpen/G/Griep/Informatie_voor_professionals/Maatregelen_griep_2019_2020_ministerie_VWS
 • Livescience. How does the new coronavirus compare with the flu? https://www.livescience.com/new-coronavirus-compare-with-flu.html (ingezien op 10-3-2020)
 • Nivel. Griepvaccinatie monitor 2017-2021. https://www.nivel.nl/nl/project/griepvaccinatie-monitor-2017-2021 (ingezien op 25-12-2019)
 • Ortho Kennis. L-Theanine. https://www.orthokennis.nl/nutrienten/Theanine (ingezien op 23-11-2019)
 • RIVM. Griep: stand van zaken. https://www.rivm.nl/griep-griepprik (ingezien op 13-2-2020)
 • RTV Drenthe. Corona, COVID-19, of 'gewoon een griepje'? https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/157995/Corona-COVID-19-of-gewoon-een-griepje (ingezien op 10-3-2020)
 • SNPG. Type vaccin. https://www.snpg.nl/article/influenzavaccin/soort-vaccin/ (ingezien op 1-7-2019)
 • Thuisarts. Ik heb griep. https://www.thuisarts.nl/griep/ik-heb-griep (ingezien op 29-12-2018)
 • Syed Haris Omar. Oleuropein in Olive and its Pharmacological Effects. Sci Pharm. 2010 Apr-Jun; 78(2): 133–154.
 • UNMC. Got a cold or flu? UNMC researcher says try chicken soup to ease symptoms. https://www.unmc.edu/news.cfm?match=9973 (ingezien op 16-3-2020)
 • University health news. 11 Best Flu Remedies Backed by Scientific Studies. https://universityhealthnews.com/daily/eyes-ears-nose-throat/5-best-home-remedies-for-flu-treatment-backed-by-scientific-studies/ (ingezien op 1-1-2019)
 • Yeming Wang, Guohui Fan, Peter Horby, Fredrick Hayden, Qian Li, Qiaoling Wu, Xiaohui Zou, Hui Li, Qingyuan Zhan, Chen Wang, Bin Cao, Comparative Outcomes of Adults Hospitalized With Seasonal Influenza A or B Virus Infection: Application of the 7-Category Ordinal Scale, Open Forum Infectious Diseases, Volume 6, Issue 3, March 2019, ofz053, https://doi.org/10.1093/ofid/ofz053
 • Afbeelding bron 1: Image Point Fr/Shutterstock
 • Afbeelding bron 2: Ermolaev Alexander/Shutterstock.com
 • Afbeelding bron 3: Stock-Asso/Shutterstock.com
 • Afbeelding bron 4: https:www.scientificanimations.com, Wikimedia Commons (CC BY-SA-4.0)
 • Afbeelding bron 5: Zerocool, Pixabay
 • Afbeelding bron 6: Istock.com/BartekSzewczyk
 • Afbeelding bron 7: Phovoir/Shitterstock.com
 • Afbeelding bron 8: Istock.com/ajijchan
 • Afbeelding bron 9: Photo Credit: Content Providers(s): CDC Dr. Erskine Palmer, Wikimedia Commons (Publiek domein)
 • Afbeelding bron 10: Marian Weyo/Shutterstock.com
 • Afbeelding bron 11: Itineranttrader, Wikimedia Commons (Publiek domein)
 • Afbeelding bron 12: Istock.com/ChamilleWhite
 • Afbeelding bron 13: Mimagephotography/Shutterstock.com
 • Afbeelding bron 14: RWS, Wikimedia Commons (CC BY-SA-3.0)
 • Afbeelding bron 15: Martin Sulman

Reageer op het artikel "Griep 2020-2021: symptomen, griepprik en stand van zaken"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Stosys, 19-10-2019 17:06 #12
Merkwaardig dat L-Theanine niet vermeld staat. In diverse studies wordt de kans op griep bij suppletie met 250mg/dag met een factor 3-4 verminderd. Reactie infoteur, 23-11-2019
Bedankt voor uw reactie. Ik heb het artikel aangevuld!

Peter, 26-02-2019 02:24 #11
Mijn twee zoontjes hebben zopas de griep gehad, de één nu een week geleden met koorts tot 40,6,mijn ander zoontje had "slechts" 39,6. Ook op school massaal kinderen afwezig (week van februari '19). Nu heb ik net dezelfde mankementjes, koude rillingen, moe, hoofd en spierpijnen maar… geen koorts, terwijl ik snel hoge koorts maak gewoonlijk. Gewoon een toeval dat ik net nu een verkoudheid heb of is er toch wel samenhang met die twee grieppatiëntjes in huis? Begon mij al zorgen te maken dat mijn lichaam er niet tegen wil vechten…

Thea Pluk, 15-02-2019 11:43 #10
Ben al een paar dagen wat duizelig. Weten jullie of dit nu heerst, en bij de griep van 2019 hoort?
Graag bericht terug a.u.b.
Gr. Thea Pluk

Clements, 06-02-2019 13:24 #9
Heb in november j.l. de anti-griepspuit gekregen en toch griep gekregen. Flink ziek hierdoor.
Hoe kan dit? Reactie infoteur, 08-02-2019
Als je de griepprik krijgt, dan reageert het lichaam door afweerstoffen te maken tegen het griepvirus. Daardoor wordt de kans op griep kleiner. Je kunt evenwel toch nog de griep krijgen, maar vaak wordt je dan minder ernstig ziek.

Raf, 17-02-2018 10:26 #8
Is vloeibare diarree ook een symptoom van griep? Reactie infoteur, 29-12-2018
Diarree kan wel eens optreden bij griep, vooral bij kinderen.

Willem Voeten, 02-10-2017 21:25 #7
Ik heb nu een griep. Maar ik ga daarvoor niet naar de dokter en zal niet de enige zijn. Hoe weet men dan zeker dat er wel of geen griep in het land is? Reactie infoteur, 03-10-2017
De griepgegevens voor Nederland worden verzameld door een landelijk netwerk van huisartspraktijken, de Continue Morbiditeits Registratie (CMR) Peilstations. Gedurende het griepseizoen registeren de peilstationartsen het aantal patiënten met een griepachtig ziektebeeld en bij een aantal patiënten wordt een keel- en neuswat afgenomen, die voor nader onderzoek naar het laboratorium (RIVM) gestuurd wordt. Op die manier weet men of er sprake is van griep, om welk type virus het gaat en om hoeveel mensen.

Het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL) verzamelt de gegevens uit de eerstelijnszorg in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), teneinde de gezondheid en gezondheidszorg in Nederland te monitoren. Onderzoeksinstituut NIVEL spreekt van een epidemie als de peilstations van de organisatie rapporteren dat ze op de 100.000 patiënten meer dan 51 mensen zien met griepachtige klachten. En dat dan twee weken lang.

Henny, 12-04-2017 04:55 #6
Hoest nu al dag of 10 de longen uit mijn lijf. Dit is sinds december al de derde keer. Ook overal spierpijn en doodmoe van het hoesten. Het hoesten is deze keer vele malen erger.
Er gaan minder mensen meer naar huisarts omdat die er toch niets aan kan doen. Daarom vraag ik mij af of die griepperiode echt over is. Reactie infoteur, 01-05-2017
Eind maart 2017 was de griepepidemie na vijftien weken voorbij, maar dat wil niet zeggen dat er geen griep meer heerst. Het NIVEL spreekt van een griepepidemie als de peilstations van de NIVEL Zorgregistraties eerste lijn twee weken achter elkaar meer dan 51 op de 100.000 mensen met griepachtige klachten rapporteren en virologisch onderzoek het virus aantoont in neus- en keelmonsters.

Anna Vrauwdeunt, 30-03-2017 20:17 #5
Kun je ook griep hebben zonder koorts? Geen pijnstillers geslikt. Wel behoorlijk spierpijn in onderarm, bovenbenen en onderrug gehad. Dagen ervoor niet gesport of zware activiteiten ondernomen. Ook last van droge hoest, vastzittend slijm, keelpijn, snotneus. Reactie infoteur, 03-04-2017
Griep gaat gepaard met hoge koorts.

Thea Damen, 29-11-2016 21:32 #4
Ik was al aan het kuchen voor de griepprik, was al aan het minderen. Kreeg toen de griepprik en hoppa nu heb ik het twee keer zo erg, slijm ophoesten, koorts, voel me belabberd. Reactie infoteur, 03-12-2016
Een dag na de griepprik kan iemand zich niet lekker voelen, met klachten als hoofdpijn, weinig energie en lichte koorts. Je krijgt geen griep van de griepprik. Als iemand besmet is met een verkoudheidsvirus, kan hij of zij daarvan ziek worden en een grieperig gevoel krijgen. De griepprik beschermt alleen tegen griepvirussen en niet tegen verkoudheidsvirussen.

Irene Habes, 09-10-2016 06:36 #3
Ik ben al vanaf 5 oktober echt ziek, en vanaf 30 september al dacht ik verkouden te zijn, maar het werd steeds heftiger. Vandaag 9 oktober nog steeds ziek. Volgens de dokter was het viraal met alle symptomen van griep. Nu vind ik dat vreemd aangezien er geen griep heerst! Natuurlijk kan ze niet bevestigen dat het griep is aangezien ze geen afstrijken van keelslijm heeft opgestuurd, maar bloedonderzoek met een apparaat die ze op de praktijk hebben weet ze dat het geen bacterie is.
Nu denk ik dat ik toch griep heb. Kan dat al? Reactie infoteur, 10-10-2016
Dat is mogelijk. Er komt momenteel al wel griep voor in Nederland, zij het nog heel weinig. Het aantal mensen met griepachtige klachten in de week van 26 september tot en met 2 oktober (week 39) 2016 was volgens het RIVM 26 per 100.000 ingeschreven patiënten. Dit is onder de epidemische grens van 51 per 100.000 ingeschreven patiënten.

Marianne Dijkhuizen, 03-10-2016 14:10 #2
Ik heb momenteel een fikse griep. Heb 3 dagen alleen water gedronken en liggen zweten en slapen in m'n bed. Na een week voel ik mijzelf nog een vod. Ben vandaag voor het eerst (na een week) boodschappen gaan halen, was zo duizelig dat ik weer m'n bed ben ingedoken en heb weer 2 uren achtereen geslapen. Mijn verkoudheidsverschijnselen zijn ook nog niet over. Is dit normaal? Reactie infoteur, 05-10-2016
Bij griep verdwijnen normaal gesproken de koorts en pijn na 3 tot 5 dagen. Het kan echter een paar weken duren voordat je je weer helemaal de oude voelt. Het is bij griep belangrijk om voldoende te drinken om uitdroging te voorkomen. Neem de tijd om goed te herstellen. Vermijd lichamelijke inspanning en houd je grenzen in de gaten. Neem op tijd rust.

Neem contact op met de huisarts als je in een risicogroep zit: 65-plussers; mensen met hart- en vaataandoeningen, longaandoeningen of diabetes; mensen met een verminderde weerstand tegen infecties. Neem ook contact op met de huisarts als je kortademig wordt; je suf wordt; heel weinig drinkt en weinig plast; er zeer veel slijm loskomt bij het hoesten; aanhoudende koorts (langer dan vijf dagen); als je opnieuw koorts krijgt na een paar dagen koortsvrij te zijn geweest.

Gerrits, 23-12-2015 11:36 #1
De griep valt tot nu toe wel mee, ik hoor weinig mensen over de griep. Wel snotteren, maar dat is gewoon verkoudheid. Ik denk dat de griep pas in januari 2015 losbarst. Reactie infoteur, 02-01-2016
In december 2014 begon een grote griepepidemie, die 21 weken duurde. Nu is daar geen sprake van. Doordat het buiten zacht en nat is, zijn er weinig griepgevallen, zegt huisarts en epidemioloog Gé Donker, die de griepgegevens bijhoudt voor het onderzoeksinstituut Nivel. Mogelijk dat de griep in januari 2016 losbarst, maar dan moet het eerst flink kouder en guurder worden.

Infoteur: Tartuffel
Laatste update: 28-09-2020
Rubriek: Mens en Gezondheid
Subrubriek: Aandoeningen
Special: Griep en verkoudheid
Bronnen en referenties: 42
Reacties: 12
Medische informatie…
Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts.
Schrijf mee!