InfoNu.nl > Mens en Gezondheid > Aandoeningen > Verschijnselen Mexicaanse griep, symptomen varkensgriep H1N1

Verschijnselen Mexicaanse griep, symptomen varkensgriep H1N1

Verschijnselen Mexicaanse griep, symptomen varkensgriep H1N1 Symptomen en verschijnselen Mexicaanse Griep; verschijnselen Influenza A (H1N1) 2009 - In Mexico is een nieuwe griepvariant opgedoken: een mix van de menselijke griep, vogelgriep en varkensgriep. Er is inmiddels sprake van een pandemie. De Mexicaanse griep gaat de hele wereld over. Wat is de samenstelling van het virus, wat is de incubatietijd en wat zijn de symptomen en verschijnselen Mexicaanse griep? De Mexicaanse griep verschijnselen lijken op die van de 'gewone' griep.

Samenstelling van het virus

De Mexicaanse griep of influenza wordt veroorzaakt door het een samengesteld influenza A-virus H1N1. Deze griep is een cocktail van de menselijke griep, de Noord-Amerikaanse variant van vogelgriep en varkensgriepen uit verscheidene delen van de wereld. De H en de N zijn eiwitten in het virus die er voor zorgen dat het virus zich kan verspreiden; de H staat voor hemagglutinine en de N voor neuraminidase. Hemagglutinine zorgt dat het virus zich aan de gastheercellen kan binden. In geïnfecteerde cellen worden vervolgens nieuwe virusdeeltjes gevormd en deze kunnen met behulp van het eiwit neuraminidase uitbreken en op zoek gaan naar een nieuw doelwit.

Varkensgriep, Mexicaanse griep of Nieuwe Influenza A (H1N1)?

Aanvankelijk werd deze griepvariant 'varkensgriep' genoemd, maar deze naam is niet juist. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) verklaarde hierover: "Deze huidige griepvariant is niet van varkens afkomstig, maar verspreidt zich van mens op mens. Daarom is de naam varkensgriep niet juist." In het verleden werden grote griepuitbraken vernoemd naar het land van oorsprong, zoals de Spaanse griep. Om die reden vond het RIVM de Mexicaanse griep een betere benaming dan varkensgriep. Later is de naam van de griep echter weer gewijzigd. Vanaf 12 mei 2009 heet de Mexicaanse griep in Nederland net als in de rest van de wereld: Nieuwe Influenza A (H1N1). Maar ook de term Nieuwe Influenza leidde tot verwarring. Daarom wordt nu gesproken over het virus als Influenza A(H1N1) 2009. In de volksmond wordt echter nog steeds gesproken over Mexicaanse griep.

Verspeiding van het virus en incubatietijd

Influenza is een acute aandoening van de luchtwegen die zich razendsnel verspreidt. De incubatietijd - dat wil zeggen de tijd die verstrijkt tussen de besmetting en de eerste griepsymptomen - is 2 tot 3 dagen tot hooguit een week. Je bent besmettelijk vanaf 1 dag vóór tot 5 of 6 dagen ná het begin van de ziekteverschijnselen. Niet iedereen wordt ook ziek na een besmetting en sommige mensen ondergaan een infectie en zijn besmettelijk, zonder ziek te worden of te zijn geweest.(1) De ziekte verspreidt zich door middel van virushoudende druppeltjes - aërosolen genaamd. Door hoesten en niezen worden de virushoudende druppeltjes via de lucht verspreid en ingeademd. Het kan zich ook verspreiden via algemeen contact: zoenen, handen schudden en omhelzen. Ook worden virussen overgedragen via voorwerpen, zoals een deurknop.

Besmetting vindt meestal plaats in besloten ruimten waar veel mensen op elkaar zitten en slecht geventileerd wordt. In de open lucht wordt het geaërosoliseerde virus snel verdund waardoor de kans op besmetting afneemt. Vanwege de verspreiding van het virus werden aanvankelijk in Mexico - waar het virus voor het eerst uitbrak - tijdelijk scholen gesloten, droegen mensen mondkapjes en werd het schudden van handen afgeraden. Ook luidde het advies om indien mogelijk restaurants, bioscopen en vergaderzalen te mijden. Verdere uitbreiding van de besmetting wilde men met deze maatregelen voorkomen.

De kenmerken, klachten, symptomen en verschijnselen Mexicaanse griep

De verschijnselen of symptomen van de Mexicaanse griep zijn te vergelijken met een 'gewoon' griepvirus. De meest voorkomende symptomen van griep zijn: koorts, koude rillingen, spierpijn, hoofdpijn, moeheid en een droge hoest. Er kunnen ook andere symptomen optreden. De symptomen die kunnen optreden zijn:
 • moeheid;
 • misselijkheid;
 • hoofdpijn;
 • droge hoest;
 • koude rillingen;
 • koorts;
 • spierpijn
 • pijn;
 • keelpijn;
 • loopneus;
 • soms dunne ontlasting en overgeven;
 • algehele malaise.

Er kunnen complicaties optreden, zoals een longontsteking met ernstige ademhalingsproblemen. Lees hier verder over wat u moet doen bij vermoeden Mexicaanse griep.

Pandemie

De de wereldgezondheidsorganisatie van de Verenigde Naties (WHO) heeft op 11 juni 2009 verklaard dat er sprake is van een pandemie. Dat wil zeggen dat we te maken hebben met een wereldwijde griepepidemie die catastrofale - dodelijke - gevolgen kan hebben. De laatste keer dat zo'n wereldwijde epidemie werd uitgeroepen was in 1968 met de Hongkong-griep. Deze nieuwe dodelijke griepvariant heeft pandemische vormen aangenomen. Een vergelijking met de Spaanse Griep dringt zich hier op. De Spaanse Griep eiste in 1918 en 1919 wereldwijd meer dan 40 miljoen slachtoffers.

Er is sprake van een epidemie als een besmettelijke ziekte zich snel uitbreidt. Bij een epidemie doet de ziekte zich op grote schaal voor, maar het is wel gebonden aan een bepaald gebied.

We spreken van een pandemie als een epidemie zich over een groter gebied – meerdere landen of continenten – verspreidt.

Als het virus zich niet meer verder verspreidt, doch ook niet krimpt dan spreken we van een endemie.

Er liggen voor grote griepuitbraken noodscenario's klaar. De WHO hanteert een pandemisch alarmsysteem bestaande uit zes fasen. Bij elke fase moeten bepaalde (voorzorgs)maatregelen worden genomen en een reeks van activiteiten worden uitgevoerd door de WHO, de internationale gemeenschap, overheden en industrie. Bij alarmfase 4 bij voorbeeld hebben overheden internationaal de plicht om binnenkomende reizigers te controleren op griepverschijnselen. De zes fasen volgens de WHO standaard zijn:
 1. er zijn in de eerste fase geen gevallen bekend waarbij mensen zijn besmet met dierenvirussen;
 2. een dierengriep heeft een mens geïnfecteerd en er is dientengevolge een potentiële pandemische bedreiging;
 3. er zijn beperkte mens op mens overdrachten van het virus bekend, maar nog niet genoeg om eventueel een pandemie te veroorzaken;
 4. in samenhangende groepen zijn er mensen geïnfecteerd, maar dit hoeft nog niet te leiden tot een pandemie - de mens op mens overdracht is nog beperkt, het virus heeft zich nog niet optimaal aangepast voor menselijke overdracht;
 5. het virus heeft zich aangepast en is beter in staat van mens op mens overgedragen te worden - het virus is in meerdere landen uitgebroken onder grotere groepen mensen in één bepaalde regio;
 6. in deze (pandemische) fase vindt er in een andere regio ook een uitbraak plaats.(1,2)

De Mexicaanse griep en de klassieke seizoensgriep

Er is zoals gezegd sinds 11 juni sprake van een zogeheten pandemie. Dit wil echter niet zeggen dat de ziekte nu opeens veel ernstiger is geworden. Het verwijst slechts naar de geografische verspreiding van het virus. Uit de huidige stand van zaken blijkt dat het nieuwe griepvirus mensen niet ernstiger ziek maakt dan de gewone seizoensgriep, met dien verstande dat bij de Mexicaanse griep veel meer mensen vatbaar zijn voor dit virus. De meeste mensen zijn immuun voor een normale griep, doordat ze eerder met het virus in contact zijn gekomen. Dit geldt niet voor de Mexicaanse griep. Op 7 augustus 2009 werd door het RIVM bevestigd dat De Mexicaanse griep tot dusverre vaak mild blijkt te verlopen. Het wordt daarom door de autoriteiten vanaf 7 augustus als een gewone griep behandeld.

Vaccinatie van risicogroepen

Op 12 juni 2009 deelde het Zwitserse farmaceutische bedrijf Novartis AG mee het eerste vaccin tegen de Mexicaanse griep te hebben geproduceerd. Dat is volgens het bedrijf sneller dan aanvankelijk werd verwacht.

Een Europese commissie heeft in september 2009 groen licht gegeven voor twee vaccins tegen de Mexicaanse griep. Het gaat om Pandemrix van het bedrijf Glaxo-Smith-Kline en Focetria van het bovengenoemde bedrijf Novartis. Beide vaccins kunnen gebruikt worden voor volwassenen en kinderen boven de zes maanden. Nederland heeft het vaccin ingekocht van beide fabrikanten.

Op 17 augustus werd bekend gemaakt dat het vooralsnog niet nodig is de hele Nederlandse bevolking in te enten tegen de Mexicaanse griep. Dat heeft minister Klink van Volksgezondheid besloten op advies van de Gezondheidsraad en het RIVM.
Het gaat in totaal in Nederland om vijf à zes miljoen mensen die een prik krijgen tegen het H1N1-virus. Daarbij gaat het om mensen die ieder jaar al de griepprik krijgen, dat zijn mensen met een medisch risico en alle 60-plussers. Personeel uit de gezondheidszorg moeten ook een vaccinatie krijgen. Niet omdat ze zelf risico lopen om ernstig ziek te worden, maar omdat ze het virus onder hun kwetsbare patiënten kunnen verspreiden. Ook gezinsleden en mantelzorgers van mensen die complicaties kunnen krijgen van de griep of er zelfs aan kunnen overlijden, moeten ingeënt worden.

De Gezondheidsraad en het RIVM kozen er aanvankelijk voor om niet alle zwangere vrouwen in te enten, omdat er over de bijwerkingen te weinig bekend was. Zwangere vrouwen worden alleen gevaccineerd als ze tot een medische risicogroep behoren, maar niet in de eerste drie maanden van de zwangerschap, zo luidde het advies. Nu echter bekend is geworden wat de bijwerkingen zijn van de vaccins, worden ook gezonde vrouwen die dertien weken of langer zwanger zijn opgeroepen voor de Mexicaanse griepprik. Op basis van ervaringen met de vaccinatie tegen seizoensgriep, zijn er volgens de RIVM geen aanwijzingen dat vaccinatie risico's oplevert voor het ongeboren kind. Echter, voor het nieuwe vaccin zijn hier nog onvoldoende onderzoeksgegevens over bekend. Vaccinatie in de eerste twaalf weken wordt derhalve ontraden, omdat dan nog niet alle risico’s voor de vrucht kunnen worden uitgesloten. Alle zwangeren die dertien weken of langer zwanger zijn krijgen dus wel vaccinatie tegen Nieuwe Influenza A aangeboden. Klik hier voor een artikel over de bijwerkingen van de Mexicaanse griepprik.

Kinderen van 6 maanden tot en met vier jaar krijgen ook vaccinatie tegen Nieuwe Influenza A (9 november 2009)

Aanvankelijk maakten gezonde kinderen niet deel uit van de lijst met risicogroepen die in aanmerking komen voor vaccinatie. Op 9 november 2009 zijn alle kinderen die geboren zijn in de periode op of na 24 november 2004 tot en met 22 mei 2009 door minister Klink, op advies van de Gezondheidsraad, toegevoegd als risicogroep, aangezien deze leeftijdsgroep een grote kans heeft op een infectie met de Mexicaanse griep en daardoor ook een grotere kans op complicaties. Baby's tot zes maanden worden niet ingeënt, aangezien het vaccin niet geregistreerd is voor baby’s onder de 6 maanden. Dat betekent dat het niet onderzocht is of het vaccin veilig is voor deze heel jonge kinderen. Om zuigelingen tot 6 maanden toch zo goed mogelijk te beschermen, krijgen de gezinsleden het advies zich laten vaccineren teneinde te voorkomen dat zij deze baby’s besmetten.

Behandeling met virusremmers

Aanvankelijk werden alle Mexicaanse grieppatiënten behandeld met virusremmende middelen. Sinds de Mexicaanse griep beschouwd wordt als een gewone griep, krijgen alleen zogenaamde risicogroepen virusremmende middelen voorgeschreven als zij griep hebben. De risicogroepen zijn:
 • zwangeren in de laatste drie maanden van hun zwangerschap;
 • mensen die een oproep voor de jaarlijkse griepprik krijgen;
 • kinderen jonger dan 2 jaar;
 • mensen met een ernstige imuunstoornis of een gecompliceerd verloop.

Natuurlijke middelen tegen griep (*)

Er zijn natuurlijke en bewezen effectieve middelen tegen de griep. In dit artikel bespreken we het belang van goede voeding met vitamines en mineralen voor een optimale weerstand. Ook gaan we in op de vraag of voedingsupplementen een toegevoegde waarde hebben. Voorts bespreken we in dit artikel het middel Sambucol (vlierbessenextract), dat een bewezen effectieve behandeling is bij griep. Daarnaast bestrijdt het middel Kan Jang effectief de symptomen van griep en verhoudheid.

Noten:
 1. RIVM. http://www.rivm.nl/cib/themas/varkensgriep/FAQ-varkensgriepvariant.jsp#index_4(voor de laatste keer geraadpleegd op 29 april 2009).
 2. Current WHO phase of pandemic alert. http://www.who.int/csr/disease/avian_influenza/phase/en/index.html (voor de laatste keer geraadpleegd op 26 april 2009).

(*) Verklaringen op deze website zijn niet geëvalueerd door het College ter beoordeling van geneesmiddelen. Sambucol ® of Kan Jang ® vallen niet onder de Nederlandse Geneesmiddelenwet en zijn derhalve niet bedoeld voor diagnose, behandeling, genezing of voorkoming van een ziekte. Ze moeten beschouwd worden als voedingssupplementen. Schrijver dezes is op geen enkele wijze betrokken bij de verkoop of handel van één van de in dit artikel besproken middelen. Patiënten die medicijnen gebruiken of onder doktersbehandeling staan, doen er verstandig aan hun arts of apotheker te raadplegen alvorens Sambucol of welk middel dan ook zoals in dit artikel beschreven te gebruiken. Raadpleeg bij twijfel altijd uw huisarts.

Lees verder

© 2009 - 2019 Tartuffel, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden. Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts.
Gerelateerde artikelen
Wat is het verschil tussen Mexicaanse griep en gewone griep?Mensen zijn enorm bang voor het krijgen van de Mexicaanse griep maar is het eigenlijk erger wanneer je deze griep krijgt…
Mexicaanse griep & griep: verhoog weerstand met NisyleenVeel mensen proberen een sterke weerstand op te bouwen tegen de Mexicaanse griep of de gewone griep. Tamelijk veel mense…
Symptomen varkensgriep en verschil met de Mexicaanse griepSymptomen varkensgriep en verschil met de Mexicaanse griepIn april 2009 is in Mexico een nieuwe griepvariant opgedoken die eerst Varkensgriep en daarna Mexicaanse Griep werd geno…
Wat te doen bij besmetting Mexicaanse griep?Wat is de Mexicaanse griep? De Mexicaanse griep is een griepvirus afkomstig uit Mexico. De ziekte die het virus veroorza…
Desinfecteren, hoe doe ik dat?Desinfecteren. Het is een term die u de laatste tijd vast niet ontgaan is. Omdat de Mexicaanse Griep in opkomst is, is d…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: istock.com/riskms
 • Influenza - De ziekte, de determinanten en de zorg voor de patiënt - Wat is influenza en wat is het beloop? http://www.rivm.nl/vtv/object_document/o1728n18081.html (voor de laatste geraadpleegd op 26 april 2009)
 • Influenza (griep). http://www.ohcbv.nl/hulppagina/documenten/Influenza_J10-11_protocol_03.pdf (voor de laatste keer geraadpleegd op 26 april 2009)
 • Current WHO phase of pandemic alert. http://www.who.int/csr/disease/avian_influenza/phase/en/index.html (voor de laatste keer geraadpleegd op 26 april 2009)
 • RIVM. http://www.rivm.nl/cib/themas/varkensgriep/FAQ-varkensgriepvariant.jsp#index_4(voor de laatste keer geraadpleegd op 29 april 2009).
 • Mexicaanse griep: symptomen/verschijnselen; Symptomen Mexicaanse griep, verschijnselen, incubatietijd.
 • Mexicaanse griep: incubatietijd en symptomen/verschijnselen; Mexicaanse griep: incubatietijd en symtonen/verschijnselen.
 • Sympthomen Mexicaanse griep; verschijnselen Mexicaanse griep; Mexicaanse Griep verschijnselen en kenmerken. symptonen mexicaanse griep. symtomen. Prognose. Seizoensgriep.

Reageer op het artikel "Verschijnselen Mexicaanse griep, symptomen varkensgriep H1N1"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Linda, 04-01-2010 11:33 #8
Hallo,

Is het mogelijk dat iemand 2x de mexicaanse griep kan krijgen? Reactie infoteur, 04-01-2010
Hallo Linda,

Als iemand Mexicaanse griep heeft gehad, krijgt hij niet nog eens de Mex. griep, tenzij het virus muteert. Ik weet niet of en in hoevere daar al sprake van is. Voor zover mijn informatie reikt, is daar nog geen sprake van.

Mvg, Tartuffel

Liza, 14-12-2009 09:36 #7
Ik heb 7 van de 12 verschijnselen, maar hoe weet ik nu of ik de mexicaanse griep heb of de gewone? Reactie infoteur, 14-12-2009
Hallo Liza,

Het blijkt dat 95% van de mensen met griep, de Mexicaanse griep hebben. Op zich maakt het niet zo heel veel uit, behalve dan dat de Mex. griep kan zorgen voor langdurige hoestklachten.

Mvg, Tartuffel

Eugenne, 28-10-2009 08:43 #6
Ik ben benieuwd of er al enig onderzoek is geweest naar het volgende. Er zijn heel veel jongere op dit moment ingeent tegen baarmoederhalskanker. Hoe is het verloop van deze inenting in combinatie met de Mexicaanse griep? Op dit moment zie je telkens vaker dat jeugdige meiden komen te overlijden maar dat men de exacte oorzaak niet kan achterhalen. Zou dat verwant kunnen zijn? Ik maak me daar ernstig zorgen over! Reactie infoteur, 28-10-2009
Hallo Eugenne,

Ik weet niet of en in hoeverre deze inentingen met elkaar interfereren.

mvg, Tartuffel

Desmet Anne Marie, 14-07-2009 19:29 #5
Graag had ik geweten of zwangere vrouwen de virussremmer Tamiflu mogen nemen gedurende de ganse periode van hun dracht? Is het beter virusrremmers te nemen, waaarvan men niet weet of ze gevolgen hebben op de foetus of de Medxicaanse griep door te maken die aan de foetus verwikkelingen en mankementen die zeker zijn kan geven? Moeten we wachten op de vaccin tegen Mexicaanse griep, eerst inenten en dan de vrouwen laten zwanger komen? Hartelijk dank Reactie infoteur, 15-07-2009
Hallo Desmet Anne Marie,

In de bijsluiter van het middel Tamiflu staat het volgende vermeld aangaande zwangerschap:

"Zwangerschap en borstvoeding: Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt. De mogelijke effecten van Tamiflu op het ongeboren kind zijn onbekend. U moet het uw arts vertellen wanneer u zwanger bent, zwanger denkt te zijn of van plan bent zwanger te worden, zodat uw arts kan bepalen of Tamiflu voor u geschikt is. De effecten op zuigelingen zijn onbekend. U moet het uw arts vertellen wanneer u borstvoeding geeft, zodat uw arts kan bepalen of Tamiflu voor u geschikt is."

Ik raad u aan met uw vragen betreffende virusremmers, vaccins in relatie tot zwangerschap, zich tot uw huisarts te wenden.

Met vriendelijke groet,

Tartuffel.

René, 16-06-2009 22:16 #4
Hallo,

ik heb ook een vraag. mijn vraag is, wanneer is de griep zo sterk dat je er aan kunt overlijden? Reactie infoteur, 18-06-2009
Hallo René,

Aan de gewone griep overlijden jaarlijks ongeveer duizend in Nederland. Slachtoffers vallen vooral in de risicogroepen: ouderen (ca. 90% van de sterfgevallen is 65 jaar of ouder) en personen met een chronische aandoening (bijvoorbeeld diabetes mellitusc- suikerziekte -, hart- en longaandoeningen).

Mvg,

Tartuffel.

Nicky Dierckx, 12-06-2009 01:51 #3
Sinds drie dagen heb ik hoge koorts met koude rillingen, zelfs boven 39°C, gepaard gaande met hevige spierpijnen, hoesten, neusloop, hoofdpijn. Het eerste symptoom was keelpijn, moeheid, dunne stoelgang, nausea en spierpijn. Eén dag eerder had mijn moeder reeds bovengenoemde symptomen en heeft nog steeds hoge koorts (38°C). Eind vorige week kwam mijn zoon, na het werk, ziek naar huis. Hij heeft evenwel geen hoge koorts gehad maar vertoonde ook deze symptomen. Hij werkt in een Japans expeditiebedrijf te Antwerpen waar ook Japanners en waarschijnlijk ook andere buitenlanders over de bedrijfsvloer komen. Een andere bron zou eventueel mijn vriendin ' s dochter kunnen zijn. De dochter en haar echtgenoot werken in Argentinië en zijn voor enkele weken bij mijn vriendin gelogeerd. Ook mijn vriendin heeft zich grieperig gevoeld en is toen bij ons thuis geweest. Ik dacht eerst aan een gewone griepfase maar nu rijzen er twijfels. Morgen toch de huisarts contacteren? Indien het wel zo is, welke procedure wordt er dan gebruikelijk gevolgd? Reactie infoteur, 12-06-2009
Hallo Nicky Dierckx,

Indien u in het land waar u woont intensief contact heeft gehad met iemand met deze griep kunt u besmet zijn. Krijgt u binnen zeven dagen na het contact koorts (38,0 graden Celsius of hoger), neem dan telefonisch contact op met uw huisarts Uw huisarts bepaalt dan in overleg met de plaatselijke GGD of onderzoek nodig is en op welke manier dit uitgevoerd wordt. Blijf zo veel mogelijk thuis en ga niet naar het spreekuur van de huisarts in verband met mogelijke besmetting van mensen in de wachtkamer. Indien u twijfelt of u in contact bent gewesst met mensen die deze griep hebben, dan blijft het raadzaam telefonisch contact op te nemen met uw huisrtas.

mvg,

Tartuffel.

Ellen, 12-05-2009 11:32 #2
Hallo, wij zijn met ons gezin (twee kinderen, 4 en 7 jaar) een week geleden teruggekeerd uit San Diego (Californië). Sinds een dag of twee hebben de kinderen en ik een luchtweginfectie, keelpijn en zijn erg moe en lamlendig. Volgens mij is er geen sprake van koorts maar dat ga ik vanmiddag voor de zekerheid even meten.
Is dit een situatie om ons zorgen te maken? Reactie infoteur, 12-05-2009
Hallo Ellen,

Ik weet dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) er op dit moment van uit gaat dat alleen mensen die zijn teruggekeerd uit Mexico en die binnen zeven dagen na terugkomst koorts (38 graden Celsius of hoger) en luchtwegklachten ontwikkelen, de Mexicaanse griep kunnen doormaken. Dit geldt ook voor mensen die bewezen contact hebben gehad met een persoon bij wie de ziekte is vastgesteld.

Mocht dit het geval zijn, dan kunt u zich het beste (telefonisch) wenden tot uw huisarts. Ook met verdere vragen, kunt u bij uw huisarts terecht.

mvg,
Tartuffel.

Marti, 11-05-2009 22:52 #1
Ik heb griepverscijnselen, dezelfde symtonen als de symtonen van de mexicaanse griep, hoe weet ik of het een gewone griep is of de mexicaanse griep en moet ik mezelf dan laten testen? Reactie infoteur, 12-05-2009
Hallo Marti,

De verschijnselen van de Mexicaanse griep lijken op gewone griep. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gaat er op dit moment van uit dat alleen mensen die zijn teruggekeerd uit Mexico en die binnen zeven dagen na terugkomst koorts (38 graden Celsius of hoger) en luchtwegklachten ontwikkelen, de Mexicaanse griep kunnen doormaken. Het advies is in dat geval om niet naar de huisarts te gaan in verband met mogelijke besmetting van mensen in de wachtkamer, maar om telefonisch contact op te nemen met de huisarts.
Als er iemand in Nederland koorts heeft kort na verblijf in Mexico, of als iemand bewezen contact heeft gehad met een persoon bij wie de ziekte is vastgesteld, wordt laboratoriumonderzoek verricht ter beoordeling of het de Mexicaanse griep betreft.

Mvg, Tartuffel.

Infoteur: Tartuffel
Laatste update: 15-02-2018
Rubriek: Mens en Gezondheid
Subrubriek: Aandoeningen
Special: Griep & verkoudheid
Bronnen en referenties: 8
Reacties: 8
Medische informatie…
Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts.
Schrijf mee!