Bijwerkingen Mexicaanse griepprik: risico's en gevaren

Bijwerkingen Mexicaanse griepprik: risico's en gevaren Bijwerkingen Mexicaanse griepprik en Mexicaanse griep risicogroepen. De meest voorkomende bijwerkingen Mexicaanse griepprik zijn hoofdpijn; vermoeidheid; pijn, roodheid (rode plek), zwelling of verharding op de injectieplaats, dat wil zeggen de plek waar geprikt is; koorts; pijn in spieren of gewrichten. De medische risicogroepen worden gevaccineerd. Onder deze groepen vallen onder meer gezonde vrouwen die dertien weken of langer zwanger zijn en kinderen in de leeftijd van 6 maanden tot en met 4 jaar. De Mexicaanse griep is een grieppandemie, dat wil zeggen dat er sprake is van een nieuw griepvirus die wereldwijd mensen besmet. Nieuwe Influenza A (H1N1), zoals het officieel heet, bevat delen van varkens-, vogel- en menselijke griepvirussen.[1] De griep wordt in de volksmond Mexicaanse griep genoemd, genoemd naar het land waar het zijn oorsprong heeft. Men schat dat 1 op de 3 mensen ter wereld ziek zal worden bij een pandemie.


Hoe ontstaat een grieppandemie?

Een griepvirus is zeer besmettelijk. De infectie verspreidt zich via druppeltjes die door niezen, hoesten of praten van besmette mensen in de lucht terechtkomen en worden ingeademd door andere mensen. Ook wordt het overgedragen via direct persoonlijk contact, vooral via de handen.

Een grieppandemie wordt veroorzaakt door een nieuw en tot dan toe onbekend griepvirus. Aangezien het een nieuw virus betreft, heeft niemand nog weerstand opgebouwd tegen het virus. Bij een pandemie verspreidt het virus zich over de gehele wereld. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft naar aanleiding van de voortgaande verspreiding van de Mexicaanse griep, op donderdagmiddag 11 juni 2009 uitgeroepen tot een pandemie. Deskundigen verwachten dat bij een pandemie 1 op de 3 mensen besmet zal raken. Ook overlijden er mensen aan eventuele complicaties, zoals een longontsteking met ernstige ademhalingsproblemen.

De (eerste) symptomen van de Mexicaanse griep

De ziekteverschijnselen en symptomen verschillen niet veel met die van de gewone seizoensgriep:
 • 94 procent van de patiënten heeft koorts;
 • 92 procent moet hoesten;
 • 62 procent klaagt over een zere keel;
 • 25 procent van de patiënten heeft last van diarree en braken - dat is meer dan bij de huidige seizoensgriep.[2]

Er bestaat het risico op longontsteking, doch het aantal gevallen van virale longontsteking lijkt tot dusver mee te vallen. Klik hier voor een uitgebreidere bespreking van de symptomen.

Risicogroepen 'normale' griep

Bij een 'normale' griep overlijden in Nederland elk jaar zo'n 200 tot 1.000 mensen en het gaat daarbij vooral om ouderen, dat wil zeggen mensen van 65 jaar en ouder. Andere risicogroepen zijn:
 • mensen die bedlegerig zijn;
 • mensen met hart en longaandoeningen en -problemen;
 • sterk verzwakte mensen door ziekte (ernstig zieke mensen);
 • mensen met een nierziekte;
 • zwangere vrouwen;
 • jonge kinderen;
 • mensen met een zwak afweersysteem;
 • diabetici (mensen met suikerziekte).

Risicogroep Mexicaanse griep: obesitas (overgewicht, zwaarlijvigheid, vetzucht, corpulentie, dikheid)

Op 20 mei 2009 berichtte 'The Washington Post' het volgende:

 • A survey of people hospitalized because of swine flu in California has raised the possibility that obesity is as much of a risk factor for serious complications from the flu as diabetes, heart disease and pregnancy, all known to raise a person's risk.

Het bleef daarna even stil rond dit onderwerp, totdat Amerikaanse onderzoekers op 10 juli naar buiten brachten dat er een samenhang lijkt te zijn tussen de Mexicaanse griep en een verhoogd risico van ernstige complicaties voor patiënten die lijden aan overgewicht - ook al zijn ze verder helemaal gezond. Deze onderzoekers beschreven de casussen van tien patiënten in een ziekenhuis te Michigan, die last kregen van ernstige complicaties. Drie hunner overleden. Negen van de tien patiënten had obesitas, van wie zeven in ernstige mate - ook twee van de drie die waren overleden. Negen kregen last van multiple orgaanfalen, wat wel vaker voorkomt bij influenza. Verder hadden vijf patiënten bloedstolsels in de longen, en zes hadden te kampen met nierfalen. Of obesitas een onafhankelijke risicofactor is voor ernstige complicaties van nieuwe influenza A (H1N1) virus infectie, is onbekend. Obesitas is niet eerder geïdentificeerd als een risicofactor voor ernstige complicaties van seizoensgriep. Naar het zich laat aanzien lopen te dikke mensen bij de Mexicaanse griep wel meer risico.[3]

Risicogroep Mexicaanse griep: zwangere vrouwen (zwangerschap)

Op 19 juni 2009 zei Roel Coutinho, directeur van het Centrum Infectiebestrijding van het RIVM tegen een correspondent van De Volkskrant, dat er aanwijzingen zijn dat zwangere vrouwen een verhoogd risico lopen op een ernstig verloop van de Mexicaanse griep, dat wil zeggen Mexicaanse griep met complicaties zoals een longontsteking. Coutinho zei verder: "Het advies is om zwangeren die ziek worden in ieder geval te behandelen met virusremmers". Volgens hem zijn de aanwijzingen gebaseerd op een aantal gevallen in de Verenigde Staten (VS). Op 27 juli zei Viroloog Ab Osterhaus tegen Het Parool dat er sprake is van een disproportioneel aantal zwangeren die bezweken zijn aan de gevolgen van de griep. Zo is één op de tien dodelijke slachtoffers in Engeland een zwangere vrouw.

Zwangere vrouwen en andere risicogroepen: behandeling met virusremmers

Bij de klassieke seizoensgriep wordt het gebruik van virusremmers bij zwangere vrouwen afgeraden. Virusremmers als Tamiflu en Relenza zijn nooit eerder getest bij vrouwen die zwanger zijn, waardoor eventuele negatieve effecten en risico's onbekend zijn. Omdat nu sprake is van een pandemie, een wereldgriep, wegen volgens het Europees Geneesmiddelenbureau (EMEA) de voordelen op tegen de eventuele risicos. Het advies luidt daarom om de middelen wel te gebruiken. Hetzelfde geldt voor pasgeboren babys, zuigelingen en kinderen tot 1 jaar.

Op 27 juli 2009 melden de media dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) werkt aan een aparte richtlijn voor de behandeling van zwangere vrouwen met de Mexicaanse griep. In deze richtlijn die begin augustus gereed moet zijn, komt onder andere te staan onder welke omstandigheden zwangere vrouwen een virusremmer mogen krijgen én welk middel.

Tot nu toe wordt wereldwijd vooral Tamiflu toegepast bij patiënten met de Mexicaanse griep, doch in Engeland is men voor zwangere vrouwen overgestapt op het middel Relenza. Relenza wordt namelijk niet in het bloed opgenomen en het heeft daarom minder gevolgen voor het ongeboren kind.

Op 7 augustus maakte het RIVM wereldkundig dat de Mexicaanse griep tot dusverre vaak mild blijkt te verlopen en aangezien antivirale middelen de nodige bijwerkingen geven, hebben de deskundigen besloten de behandeling met deze geneesmiddelen te beperken tot bepaalde risicogroepen. Dit zijn:
 • zwangeren in derde trimester;
 • mensen die een oproep voor de jaarlijkse griepprik krijgen (zie boven: 'risicogroepen normale griep');
 • kinderen jonger dan 2 jaar; en
 • mensen met een ernstige immuunstoornis of een gecompliceerd verloop.

Op 9 juli 2009 werd bekend dat onderzoek had aangetoond dat drie stammen van het nieuwe H1N1-virus resistent zijn voor de griepremmer Tamiflu, doch het nieuwe virus is (nog) wel gevoelig voor de griepremmer Zanamivir (Relenza).

Eind juli 2009 werden de resultaten bekend van twee studes die in Groot-Brittannië waren uitgevoerd, naar de gevolgen van de virusremmer Tamiflu bij kinderen. Meer dan de helft van de onderzochte kinderen had last van bijwerkingen zoals misselijkheid, buikpijn, diarree en het hebben van nachtmerries. Bovendien verslechterde de concentratie, hetgeen funest kan zijn voor de resultaten op school.

Jongeren en kinderen zijn vatbaarder voor het krijgen van de Mexicaanse griep

Op de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), wordt vermeld dat het er op lijkt dat de gemiddelde leeftijd van de patiënten relatief laag is. Zij geven als mogelijke verklaring dat jongeren onderling meer contact met leeftijdsgenoten hebben en minder vaak in aanraking zijn geweest met griepvirussen.[4] Vooral kinderen en jongeren lijken gevoelig voor besmetting met het nieuwe influenza A-virus H1N1. Na analyse van de gegevens van Amerikaanse grieppatiënten, blijkt dat de leeftijd varieert van 3 maanden tot 81 jaar; doch 60 procent van de patiënten was 18 jaar of jonger.[5]

Uit de praktijk is gebleken dat jonge kinderen een grote kans is op een infectie met Nieuwe Influenza A en daardoor ook een grotere kans op complicaties. Vandaar dat op 9 november minister Klink op advies van de Gezondheidsraad heeft besloten dat Kinderen die zijn geboren op of na 24 november 2004 tot en met 22 mei 2009 ook vaccinatie krijgen aangeboden. Kinderen die jonger zijn dan zes maanden krijgen geen vaccin, omdat het vaccin niet is geregistreerd voor babys onder de 6 maanden. Dat betekent dat het niet onderzocht is of het vaccin veilig is voor deze heel jonge kinderen. Om babys tot 6 maanden toch zo goed mogelijk te beschermen, mogen de gezinsleden zich laten vaccineren om te voorkomen dat zij deze babys besmetten.

Oudere mensen lijken minder vatbaar voor de Mexicaanse griep

Zoals hierboven besproken, behoren ouderen wat betreft de 'gewone' griep tot de risicogroep. Ouderen lijken echter minder vatbaar te zijn voor de Mexicaanse griep. Na analyse van de ziektegevallen bleek dat slechts een handjevol van de Amerikaanse en Mexicaanse patiënten met Mexicaanse griep, ouder waren dan 52 jaar. Ouderen lijken op de één of andere manier beschermd of immuun tegen het huidige A (H1N1)-virus, ofwel de Mexicaanse griep. Dat komt hoogstwaarschijnlijk doordat tot 1957 een vergelijkbaar virus circuleerde die verwantschap vertoonde met de Spaanse griep uit 1918. In 1957 werd dit type verdrongen door een nieuwe variant, het zogeheten Aziatische H2N2-virus. Wie dus vóór 1957 geboren is, draagt naar alle waarschijnlijkheid nog antistoffen mee tegen het oude virus dat nu in een nieuw jasje is teruggekeerd.[7]

Vaccin Mexicaanse griep (vaccinatie/inenting/griepprik/griepvaccin)

Vanaf eind oktober kunnen mensen uit vooral bovengenoemde klassieke risicogroepen zich bij de huisarts laten inenten tegen de griep. Dit wordt in de volksmond de 'griepprik' genoemd. De griepprik bevat dode of ernstig verzwakte influenzavirussen en verhoogt bij de gevaccineerde de weerstand tegen deze griepvarianten. Uiteraard beschermt het niet tegen nieuwe griepvarianten, zoals de Mexicaanse griep. Inmiddels is er al wel een vaccin tegen de Mexicaanse griep ontwikkeld. Eind juni deelde minister van Volksgezondheid Ab Klink (CDA) in het televisieprogramma Knevel & Van den Brink mede, dat in de loop van de zomer groots opgezette campagnes van start gaan om alle Nederlanders te informeren over de inenting tegen Mexicaanse griep. De vaccinaties worden als alles meezit, in oktober gegeven. Dit gebeurt op vrijwillige basis. Circa 80% van de Nederlanders gaf in een enquête te kennen, dat zij zich zullen laten inenten tegen de nieuwe griep. Medio augustus werd bekend gemaakt dat niet alle Nederlanders een Mexicaanse griepprik hoeven te krijgen, maar dat alleen speciale risicogroepen daarvoor in aanmerking komen (zie onder).

Bijwerkingen Mexicaanse griepprik + mogelijke gevaren en risico's griep vaccinatie

Een Europese commissie heeft groen licht gegeven voor twee vaccins tegen de Mexicaanse griep. Het gaat om Pandemrix van het bedrijf Glaxo-Smith-Kline en Focetria van het bedrijf Novartis. Beide vaccins kunnen gebruikt worden voor volwassenen en kinderen boven de zes maanden. Nederland heeft het vaccin ingekocht van beide fabrikanten.

De vaccins hebben een verschillende samenstelling en een ander productieproces, doch de werking is hetzelfde. Voor de vaccinatie van risicopatiënten door de huisarts, zoals 60-plussers, mensen uit medische risicogroepen en zwangeren wordt Focretia ingezet. Dit vaccin wordt ook gebruikt voor de vaccinatie van personeel uit de gezondheidszorg. Voor de vaccinatie door de GGD van gezonde kinderen en huisgenoten van baby's tot een half jaar wordt Pandemrix gebruikt.

De bijwerkingen die in het eerst volgende onderstaande schema vermeld staan, zijn volgens de bijsluiters van de twee vaccins opgetreden bij:
 • Focetria in klinische studies bij volwassenen, inclusief ouderen;
 • Pandemrix tijdens klinische studies bij volwassenen, met inbegrip van ouderen, en bij kinderen in de leeftijd van 3 tot 9 jaar.

Let op: de hieronder vermelde verschijnselen kunnen vaak voorkomen of zeer zeldzaam zijn. Indien zich verschijnselen voordoen die in de bijsluiter staan, dan hoeft dit nog niet veroorzaakt te zijn door de vaccinatie. Dit heeft te maken met de duur van de verschijnselen en wanneer de verschijnselen zich voordoen na vaccinatie.

De frequentie van de mogelijke bijwerkingen die hieronder staan staan vermeld, is als volgt omschreven:
 • zeer vaak (komt voor bij meer dan 1 op de 10 gebruikers)
 • vaak (komt voor bij 1 tot 10 op de 100 gebruikers)
 • soms komt voor (bij 1 tot 10 op de 1.000 gebruikers)
 • zelden (komt voor bij 1 tot 10 op de 10.000 gebruikers)
 • zeer zelden (komt voor bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers)

PandemrixFocetria
Zeer vaakHoofdpijn; vermoeidheid; pijn, roodheid, zwelling of verharding op de injectieplaats; koorts; pijn in spieren of gewrichten-
VaakWarm gevoel, jeuk of blauwe plek op de injectieplaats; meer zweten, rillingen, griepachtige verschijnselen; gezwollen klieren in de hals, oksels of liesstreekRoodheid, zwelling of pijn op de plaats van de injectie, blauwe plek of verharding van de huid op de plaats van de injectie, koorts, algemeen onbehaaglijk gevoel, vermoeidheid, hoofdpijn, toename van zweten, beven, griepachtige symptomen, pijn in spieren en gewrichten
SomsTinteling of gevoelloosheid in handen of voeten; slaperigheid; duizeligheid; diarree, braken, buikpijn, gevoel van misselijkheid; jeuk, huiduitslag; algeheel gevoel van niet lekker zijn; slapeloosheid-

Meestal treden bovenstaande bijwerkingen op binnen 24 uur na toediening van de griepprik. Na 1-2 dagen zijn deze verschijnselen vaak wel weer over. Indien deze bijwerkingen aanhouden of verergeren, dan doet u er verstandig aan uw arts te waarschuwen.

Er is een klinische studie uitgevoerd met een gelijksoortig vaccin bij kinderen. Bijwerkingen die zeer vaak werden gerapporteerd per dosis binnen de leeftijdsgroep van 6 maanden - 36 maanden waren:
 • geïrriteerdheid
 • ongewoon huilen
 • slapeloosheid
 • diarree
 • verandering in eetgewoontes

Bij kinderen waren de bijwerkingen die zeer vaak optreden:
 • hoofdpijn
 • vermoeidheid

Bij de adolescenten werden de volgende zeer vaak optredende bijwerkingen vastgesteld:

De bijwerkingen zoals hieronder vermeld staan, kunnen optreden in de dagen of weken na vaccinatie met vaccins die ieder jaar worden gegeven ter preventie van de griep. Mogelijk kunnen deze verschijnselen ook optreden na het gebruik van Pandemrix en Focetria.

SomsVerschillende huidreacties, waaronder urticaria (netelroos).
ZeldenAllergische reacties die leiden tot een gevaarlijke afname van de bloeddruk, die, indien niet behandeld, kan leiden tot shock. Artsen zijn zich bewust van deze mogelijkheid en kunnen in zulke gevallen een spoedbehandeling geven. Toevallen, sterke stekende of kloppende pijn in één of meerdere zenuwen, weinig bloedplaatjes in het bloed waardoor bloedingen of blauwe plekken kunnen ontstaan.
zeer zeldenVasculitis (ontsteking van de bloedvaten die huiduitslag, gewrichtspijn en nierstoornissen kan veroorzaken), neurologische aandoeningen, zoals encefalomyelitis (ontsteking van het centrale zenuwstelsel), neuritis (zenuwontsteking) en een soort verlamming die guillain-barrésyndroom wordt genoemd.

Neem direct contact met uw huisarts of apotheker op, indien een van deze bijwerkingen optreedt.

Bijwerkingen op de lange termijn Mexicaanse griepprik

Over de eventuele bijwerkingen op lange termijn schrijft het RIVM op haar website: "De onderzoeken [van de vaccins Pandemrix en Focetria] zijn gedaan bij een beperkte groep mensen gedurende een relatief korte tijd. Er zijn dus nog geen gegevens beschikbaar over de eventuele lange termijn effecten van dit H1N1-vaccin. Wel is al veel ervaring met het vaccin tegen de seizoensgriep. Er zijn geen aanwijzingen dat die vaccins nadelige gevolgen hebben op lange termijn."

Hulpstoffen (adjuvans): gevaarlijk of ongevaarlijk?

De vaccins Pandemrix en Focetria bevatten elk een andere hulpstof, een zogeheten adjuvans. In Focatria zit de hulpstof MF59 en in Pandemrix AS03. Die hulpstoffen hebben tot doel de afweer extra te stimuleren. Voorts zorgen er ze voor dat het lichaam ook op een kleine hoeveelheid viruseiwit goed reageert. Hierdoor is bij de productie van de vaccins slechts weinig viruseiwit nodig en kunnen in kortere tijd meer vaccins worden bereid. De anti-vaccinatie beweging roert zich en roept van de daken dat die stoffen onveilig zijn. Desalniettemin wijzen tests niet in deze richting. Jos van der Meer, hoogleraar interne geneeskunde in het Universitair Medisch Centrum St Radboud in Nijmegen en griepadviseur voor de Gezondheidsraad, bevreemdt zich over deze anti-vaccinatie geluiden. In dagblad Trouw zegt hij:

 • "Er zitten al heel lang hulpstoffen in vaccins. Vroeger werd vooral aluminium gebruikt. Nu gaat het om modernere stoffen waarvan we veel nauwkeuriger begrijpen hoe ze werken: ze verhogen de productie van antistoffen krachtig. Dat is een majeure stap voorwaarts. Bovendien zitten er maar heel kleine hoeveelheden in de vaccins."[6]

Volgens het RIVM zijn de meest voorkomende bijwerkingen van een adjuvans lokale verschijnselen, zoals roodheid, zwelling en pijn rond de injectieplaats. Het kan ook een rol spelen in andere bijwerkingen van het vaccin, zoals koorts en algemene malaise. De meeste verschijnselen verdwijnen weer spontaan na een aantal dagen.

Het Guillain Barré-syndroom

Er wordt door de lobby tegen de vaccinatie nogal eens verwezen naar een vaccinatieprogramma in 1976 in de Verenigde Staten (VS), toen de VS in allerijl zo'n 40 miljoen Amerikanen hebben ingeënt tegen een dreigende varkensgriep. In de zes weken na de vaccinatie werd er onder de gevaccineerden zeven keer zo vaak als normaal het Guillain-Barré Syndroom (GBS), ook acute idiopathische (demyeliniserende) polyneuropathie of ascenderende paralyse van Landry genoemd, vastgesteld. Bij GBS is er sprake van spierzwakte of verlamming en vaak ook van gevoelsstoornissen zoals gevoelloosheid of tintelingen. De ernst van de ziekte varieert sterk van persoon tot persoon. Sommigen hebben last van lichte verschijnselen en weer anderen van een tijdelijke volledige verlamming, waarbij ook ademhalingsspieren en aangezichtsspieren verlamd kunnen raken. De meeste patiënten herstellen weer; soms is er sprake van restverschijnselen.[8] Het vaccinatie-programma werd door de autoriteiten direct stopgezet, ofschoon nooit is bewezen dat het vaccin verantwoordelijk was voor de spierziekte. Bij andere griepvaccins wordt het syndroom sporadisch waargenomen.

Volgens Jos van der Meer, hoogleraar interne geneeskunde in het Universitair Medisch Centrum St Radboud in Nijmegen en griepadviseur voor de Gezondheidsraad, kan iemand het syndroom ook oplopen van de griep zelf. Van der Meer: "Het is onmogelijk om elk risico uit te sluiten, maar niets wijst erop dat we weer zon probleem moeten verwachten. Het gaat om hypothetische gevaren waar je je heel moeilijk tegen kunt verweren; totale onzin is het niet, maar erg waarschijnlijk ook niet."[9]

Volgens het RIVM varieert de kans dat het syndroom voorkomt na vaccinatie van 1:100.000 tot 1:1.000.000. Die kans is overigens net zo groot als het krijgen op het syndroom zonder dat er gevaccineerd is.

'Algehele vaccinatie Mexicaanse griep niet nodig' - 17 augustus 2009

Niet heel Nederland hoeft gevaccineerd te worden tegen de Mexicaanse griep. Alleen een aantal risicogroepen wordt ingeënt, zo heeft minister Ab Klink van Volksgezondheid besloten op advies van de Gezondheidsraad. Deze raad adviseert vaccinatie aan te bieden aan de volgende (risico-)groepen:
 • Mensen die ieder jaar in aanmerking komen voor de seizoensgriepvaccinatie. Dit zijn mensen met een medisch risico en alle 60-plussers.
 • Zwangere vrouwen uit een medische risicogroep, maar dan niet tijdens de eerste drie maanden van de zwangerschap.
 • Gezonde vrouwen die dertien weken of langer zwanger zijn. (Aanvankelijk hoefden zwangere vrouwen die niet tot een medische risicogroep behoren, volgens de deskundigen niet gevaccineerd te worden. Dit besluit is later herzien).
 • Gezondheidszorgpersoneel die mogelijk veel in contact staan met de risicogroepen.
 • Gezinsleden en mantelzorgers van mensen met een zeer hoog risico op ernstige ziekte en sterfte door griep.
 • Op 9 november 2009 is de volgende risicogroep toegevoegd: alle kinderen die geboren zijn in de periode op of na 24 november 2004 tot en met 22 mei 2009, aangezien deze leeftijdsgroep een grote kans heeft op een infectie met de Mexicaanse griep en daardoor ook een grotere kans op complicaties. Baby's tot zes maanden worden niet ingeënt; hun ouders, broers en zussen krijgen wel het advies zich te laten vaccineren.

Natuurlijke middelen tegen griep (*)

Er zijn natuurlijke en bewezen effectieve middelen tegen de griep. In dit artikel bespreken we het belang van goede voeding met vitamines en mineralen voor een optimale weerstand. Ook gaan we in op de vraag of voedingsupplementen een toegevoegde waarde hebben. Voorts bespreken we in dit artikel het middel Sambucol (vlierbessenextract). Volgens de Noorse biochemicus dr. Erling Thom, die zich baseert op wetenschappelijk onderzoek, is toediening van vlierbessenextract bij griep van het type A of B een effectieve en veilige behandeling.[10] Daarnaast bestrijdt het middel Kan Jang effectief de symptomen van griep en verkoudheid.

Wat kunt u zelf doen?

Neem zelf de volgende maatregelen in acht:
 • indien u vermoedt dat u Mexicaanse griep heeft, neem dan telefonisch contact op met uw huisarts;
 • voorkom dat u uw partner besmet door niet bij elkaar te slapen gedurende de besmettelijke periode (5 tot 6 dagen na de eerste ziekteverschijnselen en symptomen);
 • maak zo min mogelijk contact met andere mensen, blijf thuis totdat de symptomen volledig verdwenen zijn;
 • drink veel vloeistoffen;
 • slaap heel veel;
 • bedek uw neus en mond als u hoest of niest, bij voorkeur met een papieren zakdoek die u na gebruik weg moet gooien en was daarna uw handen;
 • of nog beter: nies in de holte van uw elleboog;
 • als de symptomen aanhouden of verergeren, schakel dan uw huisarts in;
 • neem zeker contact op met uw huisarts als de koorts langer van twee dagen aanhoudt of als u last krijgt van benauwdheid of pijn bij het ademen (vanwege risico op complicatie: longontsteking).

Preventie (preventieve maatregelen)

Hieronder worden de meest bekende preventieve praktijken voor alle overdraagbare ziekten weergegeven:
 • was uw handen vaak met zeep, aangezien handen wassen besmetting kan voorkomen;
 • droog uw handen af met een stuk keukenpapier of papieren handdoekje;
 • vermijd het aanraken van uw ogen, neus en mond;
 • bedek uw neus en mond bij niezen of hoesten;
 • maak regelmatig de deurklinken en andere voorwerpen en harde oppervlakken regelmatig schoon;
 • ventileer woon- en slaapcompartimenten.

Jaarlijkse griepprik beschermt ook tegen Mexicaanse griep (2010)
De jaarlijkse griepvaccinatie is half oktober 2010 van start gegaan. De prik die dit jaar wordt gegeven, biedt ook bescherming tegen het virus dat de Mexicaanse griep veroorzaakt en tegen twee andere griepvirussen. De jaarlijkse griepprik beschermt tegen ernstige gevolgen van de meest voorkomende griepvirussen. Mensen die een griepprik halen, hebben minder kans om griep te krijgen. Mochten ze de ziekte toch krijgen, dan verloopt die vaak veel minder ernstig. De griepprik bevat alleen gedode virusdeeltjes. Het is dan ook niet mogelijk om griep te krijgen van de griepprik.

Noten:
 1. De term Nieuwe Influenza leidt tot verwarring. Daarom wordt sinds 2010 gesproken over het virus als Influenza A(H1N1) 2009. In de volksmond wordt nog steeds gesproken over Mexicaanse griep.
 2. Reformatorisch Dagblad: Vooral jongeren vatbaar voor griep; 13 mei 2009.
 3. Obesity emerges as risk factor in severe flu: http://www.reuters.com/article/healthNews/idUSN1053710520090711 (bericht op zaterdag 11 juli 2009 - voor de laatste keer geraadpleegd op 13 juli 2009)
 4. Nieuwe Influenza A (H1N1): http://www.rivm.nl/cib/themas/nieuwe-influenza/faq-algemeen.jsp#index_6 (voor de laatse keer geraadpleegd op 13 juli 2009)
 5. Reformatorisch Dagblad: Vooral jongeren vatbaar voor griep; 13 mei 2009.
 6. De Volkskrant, 16 juni 2009
 7. Ibid
 8. Meer over spierziekten, Guillain-Barré syndroom: http://www.vsn.nl/spierziekten/diagnose.php?diagnose_id=34nl; voor de laatste keer geraadpleegd op 25 oktober 2009
 9. Trouw: Is het vaccin tegen de griep wel nodig? 24 oktober 2009
 10. Reformatorisch Dagblad: Vlierbessenextract tegen griep; 18 december 2002.

(*) Verklaringen op deze website zijn niet geëvalueerd door het College ter beoordeling van geneesmiddelen. Sambucol ® of Kan Jang ® vallen niet onder de Nederlandse Geneesmiddelenwet en zijn derhalve niet bedoeld voor diagnose, behandeling, genezing of voorkoming van een ziekte. Ze moeten beschouwd worden als voedingssupplementen. Schrijver dezes is op geen enkele wijze betrokken bij de verkoop of handel van één van de in dit artikel besproken middelen. Patiënten die medicijnen gebruiken of onder doktersbehandeling staan, doen er verstandig aan hun arts of apotheker te raadplegen alvorens Sambucol of welk middel dan ook zoals in dit artikel beschreven te gebruiken. Raadpleeg bij twijfel altijd uw huisarts.

Lees verder

© 2009 - 2020 Tartuffel, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden. Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts.
Gerelateerde artikelen
Griepprik Mexicaanse griepGriepprik Mexicaanse griepHet is alweer even geleden dat er behoorlijke paniek is geweest omtrent de Mexicaanse griep. De berichten dat er onvoldo…
De griepprik en bijwerkingenTegenwoordig kunnen mensen die het risico lopen om ernstig ziek te worden door griep, een griepprik krijgen. Deze is gra…
Weer tijd voor de griepprikWeer tijd voor de griepprikHet is weer tijd voor de griepprik. De periode half oktober tot half november is dé tijd om de griepprik te halen. Maar…
Feiten over de griep en de griepprikFeiten over de griep en de griepprikDe griep is een virus dat veel mensen jaarlijks krijgen. Het is heel vervelend en je kunt je er goed beroerd van voelen.…

Pukkels en puistjes te lijf in één nacht tijd?Niemand vindt het leuk om gekweld te worden door pukkels en puistjes. Je wilt ze van je gezicht af hebben en wel nu mete…
Wie heeft er last van PMS?Wie heeft er last van PMS?Ofwel wie heeft er last van het premenstruele syndroom? Het komt nogal eens voor dat het niet of laat herkend wordt bij…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Phovoir/Shitterstock.com
 • De Volkskrant, 16 juni 2009
 • Nieuwe Influenza A (H1N1): http://www.rivm.nl/cib/themas/nieuwe-influenza/faq-algemeen.jsp#index_6 (voor de laatse keer geraadpleegd op 13 juli 2009)
 • Meer over spierziekten, Guillain-Barré syndroom: http://www.vsn.nl/spierziekten/diagnose.php?diagnose_id=34nl; voor de laatste keer geraadpleegd op 25 oktober 2009
 • Obesity emerges as risk factor in severe flu: http://www.reuters.com/article/healthNews/idUSN1053710520090711 (bericht op zaterdag 11 juli 2009 - voor de laatste keer geraadpleegd op 13 juli 2009)
 • Reformatorisch Dagblad: Vooral jongeren vatbaar voor griep; 13 mei 2009.
 • Reformatorisch Dagblad: Vlierbessenextract tegen griep; 18 december 2002.
 • The Washington Post: Survey Finds Link Between Obesity and Flu Severity; 20 mei 2009
 • 'Kinderen krijgen nachtmerries van Tamiflu': http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=dmf31072009_039; 31 juli 2009
 • http://www.emea.europa.eu: bijsluiters van Pandemrix van het bedrijf Glaxo-Smith-Kline en Focetria van het bedrijf Novartis (voor de laatste keer geraadpleegd op 22 oktober 2009)
 • Forum.dutchbodybuilding.com/.../rode-warme-plek-na-injectie-schouder-vaccinatie-37816/
 • http://www.grieppandemie.nl/veelgestelde_vragen?nodeId=890
 • Trouw: Is het vaccin tegen de griep wel nodig? 24 oktober 2009

Reageer op het artikel "Bijwerkingen Mexicaanse griepprik: risico's en gevaren"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Jolanda, 08-12-2014 21:35 #87
Mijn man kreeg in november 2009 ook een mexicaanse griepspuit. Hij was chronisch ziek en had morbide obesitas. Door alle bijkomende complicaties die hij na die spuit had gekregen is hij in februari 2010 uiteindelijk overleden. Reactie infoteur, 09-12-2014
Gecondoleerd met het verlies van uw man. Het verlies van de man met wie je je leven deelt, doet pijn. Zeker als het verlies onverwacht is en/of de dood veel te vroeg komt. Ik wens u veel sterkte toe om dit grote verlies te dragen.

Het is zinvol om een (vermoedelijke) bijwerking van een vaccin bij Lareb te melden. Lareb is het Nederlandse kenniscentrum op het gebied van geneesmiddelenveiligheid. Kijk op http://www.lareb.nl. Dit kan uw huisarts ook doen.

Johanna, 19-11-2011 21:17 #86
Ook ik heb sinds de mexicaanse griepprik bij vlagen een pijnlijke arm. Vooral op de plek waar de prik gegeven is voelt het dan beurs, soms branderig en het straalt uit naar beneden. Meestal in periodes dat mijn weerstand minder is. Ik heb dit jaar dan ook besloten geen griepprik meer te nemen. Ik hoop dat het ooit over gaat. Reactie infoteur, 23-11-2011
Ik raad u aan deze ervaringen met uw huisarts te bespreken. Ook is het zinvol om een (vermoedelijke) bijwerking van een vaccin bij Lareb te melden. Lareb is het Nederlandse kenniscentrum op het gebied van geneesmiddelenveiligheid. Kijk op http://www.lareb.nl.

Walther Heijnen, 24-06-2010 10:30 #85
Mijn vrouw heeft na de prik tegen de mexicaanse griep een pijnlijke arm over gehouden.volgens de huisarts is dit wel meer voorkomend.inmiddels is zij onder behandeling bij een fysiotherapeut, maar het komt steeds weer terug.
kan iemand inlichtingen geven wat dit eventueel kan zijn.
ze is ook bereid om eventueel aan een onderzoek mee te doen.bij voorbaat dank. Reactie infoteur, 29-06-2010
Hallo,

Allereerst adviseer ik om de bijwerking te melden bij 'Het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb':

http://www.lareb.nl/pandemiemeldformulier/patient/melden.asp

Verder vroeg ik mij af of u aan uw huisarts reeds de vraag hebt voorgelegd.

Mvg, Martin

G. Schapers, 23-06-2010 14:48 #84
Na de griepprikken is mijn hele stofwisseling van slag geraakt. Ik mankeerde NOOIT iets, tot de prik tegen de Mex. griep. Verschijnselen lijken volgens mijn huisarts op een prikkelbare darm. Sinds november 2009 ben ik ni4et meer fit. Reactie infoteur, 23-06-2010
Hallo,

Ik raad u aan dit te melden bij 'Het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb' via 'het meldformulier voor gebruikers van de vaccinatie Nieuwe Influenza A1 (Mexicaanse griep)' op http://www.lareb.nl/pandemiemeldformulier/patient/melden.asp

Mvg, Martin

Michelle, 19-02-2010 10:35 #83
Busted! En nu afwachten wat uit het onderzoek van klink komt! A big shame, hopelijk luisteren mensen dit keer naar hun verstand en laten zich niet naaien door de overheid. Die je immers in de steek laat, je voorliegt etc. Echt slim om de overheid nu te vertrouwen. Hopelijk heeft het volk ervan geleerd!

Ik zou maar heel goed nadenken voor je je kind laat inenten voor baarmoederhalskanker. Maarja die 54 procent die zich hier laat inenten zijn meerendeels ezels dus laat het gewoon weer gebeuren en dan janken wanneer het fout gaat, laat me niet lachen. Reactie infoteur, 21-02-2010
Hallo,

Voor de mensen die niet weten waar het over gaat.

Minister Klink van Volksgezondheid laat onderzoeken hoe in ons land de Mexicaanse griep is aangepakt. Het onafhankelijke onderzoek duurt tot eind dit jaar en belicht alle facetten. Het volgende kwam in het nieuws:

"Minister Klink van Volksgezondheid laat onderzoeken hoe in ons land de Mexicaanse griep is aangepakt. Het onafhankelijke onderzoek duurt tot eind dit jaar en belicht alle facetten.

Zo wordt onder meer gekeken naar de vaccinatiecampagne. Omdat een pandemie werd verwacht, werd flink wat vaccin ingekocht. Uit het onderzoek moet nu blijken of dat ook echt nodig was.

De Mexicaanse griep pakte veel milder uit dan gevreesd. Toch overleden er 54 mensen aan de ziekte. Het RIVM bekijkt nog hoeveel mensen de Mexicaanse griep hebben gehad." (Bron: rtl.nl).

Ik zou zeggen: laten we afwachten wat de resultaten zijn van het onderzoek en dan een oordeel geven over de aanpak van de overheid in dezen.

Mvg, Tartuffel

Annelies, 14-01-2010 02:26 #82
Dit artikel is erop gericht om allemaal twee vaccinatie's te nemen. Ik heb al aangeboden die twee van mij persoonlijk in Ab Klink te steken.

De jaarlijkse seizoens-griep heeft in Nederland minimaal 1200 doden, wereldwijd minimaal 220.000 doden. De Mex. griep heeft in Nederland aan 54 mensen het leven gekost.

De opkomst voor het vaccin in Nederland was erg laag, minder dan 45%, in Frankrijk 8%, Duitsland 12%.

Dat komt misschien door de ingredienten van het vaccin w.o. Thimerosal (kwik), Formaldehyde (giftig), Polysorbate80 (pesticide, zeer giftig) aluminium (zeer schadelijk) MF59 (zeer, zeer schadelijk) en allergene stoffen.

Het vaccin is onvoldoende (zacht uitgedrukt) getest. In augustus 2009 waarschuwde Dr. Wolfgang Wodarg reeds voor de kankerverwekkende stoffen in het vaccin. In december j.l. sprak hij zijn afschuw uit over het aantal wereldwijde miskramen door het vaccin.

Deze maand nog, januari, start Dr. Bodarg een Europees onderzoek naar o.a.:
-het vaccin
-de WHO
-Ab Osterhaus en zijn minstens 13 bijbanen in de farmacie
- de invloed van de farmacie in Europa
-de rol van Ulla Schmidt en Klaus Stöhr

Ik heb een kritische reactie geplaats op der site grieppandemie.nl, over het kopje veelgestelde vragen. De site spreekt zichzelf enorm tegen.

Het feit dat het vaccin goedgekeurd is, wil niet zeggen dat het goed is. Merk dan op, dat de Farmaceutische industrie en onze overheid niet verantwoordelijk zijun voor schade aan gezondheid of dood ten gevolgen van het vaccin.
Iedereen die het vaccin neemt, is een proefpersoon!

DIT zijn echte feiten over het Mex.griep vaccin! Reactie infoteur, 24-01-2010
Hallo Annelies,

De vaccins tegen de Mexicaanse griep zijn ontwikkeld en gebaseerd op een modelvaccin. Dit modelvaccin is uitgebreid getest. Voor het vaccin tegen de Mexicaanse griep is alleen het virusdeel aangepast, de adjuvans (hulpstoffen) zijn hetzelfde. Deze hulpstoffen worden aan het vaccin toegevoegd om het effect van vaccinatie te optimaliseren. Zie http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/aandoeningen/35482-symptomen-mexicaanse-griep-verschijnselensymptomen-griep.html

Mvg, Tartuffel

Marlies Verschaeren, 03-01-2010 01:24 #81
Mijn moeder is 90 en kreeg 2 weken na het inenten met de 1e mexicaanse griepspuit allerlei verschijnselen die ze daarvoor nooit gehad heeft; dik slijm in de keel wat leidde tot braakneigingen, algehele lusteloosheid waardoor ze geen ontbijt meer voor zichzelf kan maken, geen eten meer kookt en zichzelf niet meer kan verzorgen. Van een fitte intelligente vrouw is ze in korte tijd een oude, zeer hulpeloze vrouw geworden. Ze is ook nog uit bed gevallen toen ze de telefoon op wilde nemen en daardoor heeft ze nu ook nog een gekneusd borstbeen en is veel duizelig als ze van lig/ naar zitstand gaat. Ze heeft al verschillende onderzoeken gehad en waarschijnlijk heeft de schildklier er iets mee te maken. Ze gaan nog verder onderzoeken.
Mijn gevoel zegt dat de mexicaanse griepprik de boosdoener is van deze heftige verschijnselen. Zo lusteloos en futloos als nu is ze nog nooit geweest. Als ze grieperig was had ze altijd nog de energie om redelijk voor zichzelf te zorgen. Ze kan nu zelfs de krant niet meer lezen omdat al snel de letters gaan dansen en ze zich niet meer kan concentreren. Hoe is het mogelijk dat een fitte vrouw, ook al is ze al 90, zo snel deze achteruitgang meemaakt? Reactie infoteur, 09-01-2010
Hallo Marlies,

Zeer vervelend wat u beschrijft.

Het is belangrijk hier melding van te maken op de website Lareb.nl. Door dit goed te registreren, wint de campagne aan betrouwbaarheid en wordt de kennis over het veiligheidsprofiel van deze vaccins uitgebreid.

Verder raad ik u aan om dit klachtenbeeld te bespreken met de huisarts van uw moeder.

Mvg, Tartuffel

Mirjam, 19-12-2009 13:39 #80
Vorige week, had mijn dochter van 5 een zeer gezwollen klier onder haar oksel. De huisarts constateerde dat een ontstoken nagelriempje de veroorzaker hiervan was. 3 dagen later kreeg mijn andere dochter van 8 een gezwollen halsklier, die inmiddels ook zeer opgezwollen is. Zij heeft ook een kleine onsteking op haar borst. De kinderen zijn afgelopen dinsdag voor de 2e keer ingeeint tegen de Mexicaanse griep.Ik lees dat gezwollen klieren vaak voorkomen na de prik, maar zie hier nog geen reacties staan van mensen die dat ook hebben. Mijn vraag is, kunnen die gezwollen klieren ook nog 3 weken na de eerste prik ontstaan, komt het door de prik dat mijn kinderen sneller ontstekingen hebben (en ze hebben nooit gezwollen klieren) en gaat het vanzelf weg of moet ik actie ondernemen? Reactie infoteur, 20-12-2009
Hallo Mirjam,

De meest voorkomende bijwerkingen zijn
° Gebrek aan eetlust
° Prikkelbaarheid
° Lamlendigheid/hangerigheid
° Pijn, roodheid en zwelling bij de injectieplek

Denkt dat uw kind na de tweede prik nog andere gezondheidsproblemen ondervindt, bel dan met uw huisarts. Hij of zij kan beoordelen wat u kunt doen.

Mvg, Tartuffel

Patricia, 18-12-2009 14:09 #79
Ik ben gister voor de 2e geweest, samen met mijn man en zoontje hij zit in een risicogroep en krijgt prednisolon.
De eerste prik voelde je haast niet en had er weinig last van, een beetje doof gevoel, spierpijn en later een rode plek die wat blauw werd daarna. De prik deed zeer en daarna direct een rode plek er omheen en het jeukt. Nu een dag later en mijn voelt raar aan overal spierpijn in mijn lichaam, moe er een beetje misselijk! Rond de plek van de injectie is het rood dik en behoorlijk warm. De 2e prik viel mij vies tegen, bij mijn man en zoontje valt het wel mee heb ik zo het idee! Dacht de beide prikken/injectie dezelfde stof hadden maar ik twijfel nu wel een beetje. Ik had vroeger ook een nikkel allergie en las dat er kwik inzat, dussss ja! Nou te hopen dat het morgen en zeker na het weekend minder is want anders bel ik gewoon de huisarts op of dit wel goed is. Reactie infoteur, 20-12-2009
Hallo Patricia,

De meeste bijwerkingen zijn na enkele dagen weer voorbij. Sterkte ermee.

Mvg, Tartuffel

Nina, 17-12-2009 17:28 #78
Ons zoontje van 8 heeft gisteren de 2 de vaccinatie gehaald en is vannacht over gaan geven.
Hij heeft pas in het ziekenhuis gelegen met een abces in zijn keel wat de ziekte van pfeiffer bleek te zijn.
zijn dit gewoon bijwerkingen van de vaccinatie Reactie infoteur, 17-12-2009
Hallo Nina,

De ziekte van Pfeiffer is een veelvoorkomende virale infectieziekte, dat wordt veroorzaakt door het Epstein-Barr virus. Lees: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/aandoeningen/36823-symptomen-pfeiffer-verschijnselen-ziekte-van-pfeiffer.html

Pfeiffer is geen bijwerking van de griepprik.

Mvg, Tartuffel

Makker, 17-12-2009 01:07 #77
Beste tartuffel,
Ik lees uw reacties en adviezen nu al een tijdje en wil deze reactie persoonlijk aan u richten dus ik hoop dat u hem plaatst op dit forum en niet censureerd, niet allen voor mij maar ook voor al die andere mensen die twijfelen of bedenkingen hebben.

Uw reacties zijn voorzichtig en verantwoord omdat u vaak te kennen geeft eerst een arts te raadplegen bij bijwerkingen desalnietemin kan ik opmaken dat u toch mensen aanstuurt om een vaccinatie te halen.

Ik ben zelf iemand die voor vaccinaties is als het baat zeker voor kwalijke ziektes.
Dus mijn kinderen krijgen alle vaccinaties.

Alleen niet deze vaccinatie, waarom?
Omdat het vaccin van een nieuwe generatie is en nog niet getest is in zijn huidige vorm
en omdat het mexicaanse griep virus sterk overdreven is en zelfs minder erg is dan een nieuwe seizoensgriep.

Ik maar ook vele andere horen graag uw beweegredenen waarom u juist voor vaccinatie bent en dan graag niet het verhaal van de eerste is 40% en de tweede 90% bescherming want dat is copy and paste van het rivm die een beetje ongeloofwaardig zijn geworden door te beweren dat een tweede prik ook helpt tegen eventuele gemuteerde virussen. Reactie infoteur, 17-12-2009
Hallo Makker,

Waarom voor vaccinatie, terwijl de gevolgen van de Mexicaanse griep zijn niet anders of ernstiger dan die van gewone seizoensgriep. Er kunnen - net als bij de seizoensgriep - complicaties optreden zoals een longontsteking, met ernstige ademhalingsproblemen. Ook kunnen door griep al bestaande ziekten verergeren of ontregeld raken. Voor jonge kinderen geldt dat een eventuele ziekenhuisopname waarbij ze kunstmatig beademd moeten worden kan zorgen voor longbeschadiging. Al met al wegen de nadelen bij de speciefieke risicogroepen niet op tegen de nadelen van vaccinatie.

Is het vaccin veilig? De vaccins tegen de Mexicaanse griep zijn ontwikkeld en gebaseerd opeen modelvaccin. Dit modelvaccin is uitgebreid getest. Voor het vaccin tegen de Mexicaanse griep is alleen het virusdeel aangepast, de adjuvans (hulpstoffen) zijn hetzelfde. Deze hulpstoffen worden aan het vaccin toegevoegd om het effect van vaccinatie te optimaliseren. Zie http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/aandoeningen/35482-symptomen-mexicaanse-griep-verschijnselensymptomen-griep.html

Ik hoop hiermee uw vraag voldoende te hebben beantwoord.

Mvg, Tartuffel

Sandra, 16-12-2009 20:26 #76
Door sandra op 16-12-2009
Hallo mijn zoontje heeft afgelopen maandag de tweede prik gehad. Hij had 's avonds 39,4 en 39,5. Gisteren ging het wel weer beter. Ik kon vandaag mijn zoontje ophalen van het kinderdagverblijf hij had 38,5. Vanmiddag thuis had mijn zoontje 40,0. Is dit een reactie van de prik. Hij hoest er ook bij. Leeftijd zoontje 2,5 jaar. Reactie infoteur, 16-12-2009
Hallo Sandra,

Als reactie op de groepprik kan koorts optreden. Aangezien uw kindje ook hoest en de koorts wat langer lijkt aan te houden, kan er ook de griep in het spel zijn.

Mvg, Tartuffel

Renata, 16-12-2009 11:29 #75
Hallo mijn dochtertje van 3 had haar prik gekregen, na drie dagen had zij 39,8 graden koorts de volgende dag ook ik heb daarna he ziekenhuis gebeld.
en zeiden dat de prik een bijwerking kan habben tot na 10 dagen, mijn kind was behoorlijk ziek er van.
ik twijfel nu om haar voor de tweede keer te priken? Reactie infoteur, 16-12-2009
Hallo Renata,

Ik begrijp uw twijfel gezien de bijwerkingen. Doch een griep bij een kind van drie kan vervelend uitpakken. Voorkomen is beter. Overleg desnoods met uw arts.

Mvg, Tartuffel

Anita, 15-12-2009 10:26 #74
Wat mijn vieze smaak in mijn mond aangaat, ook na het krijgen van de jaarlijkse griepprik, dit heb ik met mijn HA en de apotheker besproken beide konden hier geen antwoord op geven. Maar ik kon gewoon de griepprik voor de mexicaanse griep gaan halen volgens de heren. Nu ik deze duizeling heb vraag ik me dus echt af, heeft dit niet met een allergie te maken. De tweede prik ga ik daarom ook niet meer halen. Niemand weet hoe heftig ik daar op ga reageren en achteraf is het altijd makkelijk praten. Reactie infoteur, 16-12-2009
Hallo Anita,

Ik begrijp uw twijfels. U zult de eventuele nadelen van de griepprik moeten afwegen tegen de mogelijke nadelen van de griep. Succes ermee!

Mvg, Tartuffel

S. Hofman, 13-12-2009 19:23 #73
Mijn gehandicapte pleegbroer heeft na zijn 2e vaccinatie een denderende psychose gekregen. Had dit eerder gehad in 2003 maar was met onderhoudsmedicatie prima onder controle. Kreeg zijn 2e vaccinatie afgelopen dinsdag en werd woensdag avond psychotisch met erge hallucinaties en niet meer slapen. Erg vervelend, als we dit geweten hadden was hij niet gevaccineerd, liever de mex griep dan dit! Reactie infoteur, 14-12-2009
Hallo S. Hofman,

Heel naar voor uw broer dat hij een psychose heeft gekregen. Het is belangrijk hier melding van te maken op de website Lareb.nl. Door dit goed te registreren, wint de campagne aan betrouwbaarheid en wordt de kennis over het veiligheidsprofiel van deze vaccins uitgebreid.

Sterkte gewenst, Tartuffel

Anita, 13-12-2009 13:15 #72
Ik heb mijn tweede griepprik nog niet gehad. Ik voel me sinds een week niet goed, vreselijk duizelig en braken. Vier dagen in bed gelegen en me amper kunnen bewegen, het ging dan meteen weer mis. Nu gaat het iets beter, ik kan nu weer zitten, alleen het lopen gaat nog niet goed ik lijk wel ladderzat. Bij de gewone griepprik heb ik al een paar jaar last van een hele nare, vieze smaak in mijn mond. Dit treedt bijna meteen op naar de prik. Gaat het nu in beide gevallen om een allergische reactie? Is het niet verstandiger om de tweede prik maar niet te halen? Reactie infoteur, 14-12-2009
Hallo Anita,

U kunt deze vraag het beste voorleggen aan uw huisarts.

Succes ermee, Tartuffel

Fenny Bakker, 12-12-2009 20:45 #71
Ik ben 8 dec voor de tweede keer ingeent, nu doet mijn linkerarm pijn en branderig gevoel, tintelingen af en toe naar mijn hand toe.Kan het nog na 3dagen?Bij de eerste ineenting had ik totaal geen last, hoor bij de risico groep.Graag zou ik willen weten wat er aan te doen is. Reactie infoteur, 14-12-2009
Hallo Fenny Bakker,

Het is mogelijk dat de door beschreven bijwerkingen langer duren dan 2 dagen. In dat geval is het verstandig de huisarts te raadplegen.

Mvg, Tartuffel

J. de Jong, 12-12-2009 09:09 #70
Ik ben 10 december voor tweede keer ingeent tegen de M griep.
Ik werd gisternacht en vannacht 2 x wakker doordat ik het gevoel kreeg flauw te vallen, na enkele seconden ging het dan weer weg maar hield even een misselijk gevoel wat daarna weer langzaam verdween.
Het was om 2 uur 's nachts en tegen de ochtend zo half zes.
Ik gebruik Lisinopril tegen hoge bloeddruk en 80 mg/dag Sotalol tegen incidentele ritmestoornis.
Kan die flauwye met de prik te maken hebben? Reactie infoteur, 14-12-2009
Hallo J. de Jong,

Ik weet niet in hoevere de griepprik interfereert met de door u gebruikte medicijnen en of uw klacht samenhangt met deze middelen of met de griepprik. U kunt het beste uw behandelend arts of uw huisarts raadplegen.

Mvg, Tartuffel

Daniel, 11-12-2009 13:28 #69
Heb 4 dagen geleden vaccinatie met Pandremix. Lichte bijwerkingsverschijnselen gevoel zoals zenuwsteken, spierpijntjes, raar gevoel in hoofd. Heel kort keelpijn. Viel nog best mee. Maar de plek op mijn arm waar de injectie gezet is is sinds 3 dagen hard en pijnlijk. De kern van de plek is zo groot als een 2-euro muntstuk. Het wordt maar niet minder en bij aanraken of bepaalde bewegingen redelijk pijnlijk. Moet ik dit bij de huisarts melden of is dit een normaal verschijnsel dat na nog een paar dagen zal wegtrekken? Reactie infoteur, 12-12-2009
Hallo Daniel,

Meestal dergelijke bijwerkingen op binnen 24 uur na toediening van de griepprik. Na 1-2 dagen zijn deze verschijnselen in de meeste gevallen wel weer over. Indien deze bijwerkingen aanhouden of verergeren, dan doet u er verstandig aan uw arts te waarschuwen.

Mvg, Tartuffel

Wc Bontekoe, 09-12-2009 17:21 #68
Ik ben allergisch voor Nikkel Metaal.Toen ik de griepprok moest halen werd mij vertelt nadat ik het over mijn allergie heb gehad.Dat er kwik in het vaccin zat.
Ik heb deze prik gekregen heb de eerste dagen geen enkele last gehad. Maar na ogeveer 4 tot 5 dagen kreeg ik
allerlei symptomen zoals vermoeidheid een benauwd gevoel op de borst, hoofdpijn, en zeer veel hoesten en niezen.
Ik werdt hier alleen nog moeier en vooelde mij steeds minder lekker.
Nu moet ik a's woensdag 16 dec voor een tweede prik.
Hebben deze verschijnselen soms met mijn Nikkel Metaal allergie te maken en moet ik dan nog wel een 2eprik halen.
Of eerst naar mijn huisarts om medicijnen te halen voor deze allergie
Kunt u mij hierover inlichten alstublieft
Groeten
Wil C Bontekoe Reactie infoteur, 09-12-2009
Hallo Wil C Bontekoe,

U kunt deze vraag het beste voorleggen aan uw huisarts. Verder wil ik u erop wijzen dat u de bijwerkingen - zoals u beschrijft - kan melden via een formulier op Lareb.nl.

Succes ermee, Tartuffel

R. Chotkan, 08-12-2009 16:22 #67
Op 03-12-2009 heb ik mijn 2e prik gekregen en de dag daarna kreeg ik ontzettend veel last van jeuk schimmelvorming brandendvevoel en rodeplekken. Het lijkt of de huid ook samentrekt vooral op het gezicht en heb veel last van een brandend gevoel. Ben inmiddels bij de huisarts geweest en volgens hem is het een allergische reaktie (tablettjes gekregen). Ik was benieuwd of dat zo is en of er meerdere klachten hierover zijn. Vandaag is het alweer 5 dagen voorbij en het is nog steeds het zelfde. Reactie infoteur, 09-12-2009
Hallo R. Chotkan,

Allergische reacties en irritatie aan de huid kunnen inderdaad voorkomen na het Mexicaanse griepvaccin. Het is belangrijk mogelijke bijwerkingen - zoals u beschrijft - te melden via een formulier op Lareb.nl. Door deze neveneffecten goed te registreren, wint de campagne aan betrouwbaarheid en wordt de kennis over het veiligheidsprofiel van deze vaccins uitgebreid. Succes ermee!

Mvg, Tartuffel

K. Schutman Mosterd, 05-12-2009 21:40 #66
Op 25 nov. '09 kreeg een mijn eerste prik tegen Mex.griep. Ik ben werkzaam in de zorg en er werd mij verzocht hier aan mee te werken. Precies 7 dagen later (2 dec.) werd ik ziek: koorts en rillerig. Verder veel hoesten. Geen zere keel. Ik heb het nu 4 dagen, hoest veel: taai geel slijm en nog steeds s'avonds boven de 38C, moe, weinig eetlust en veel slapen. Is dit Mex. griep en kan dat van de vaccinatie komen? Ik probeer bij de mensen weg te blijven. Neem een slijm verdunner en tijm-keeltabl. en honing, drink veel. Ben ik besmettelijk?
Is het nu goed om straks die 2e prik te halen? Ook als het hoesten nog niet over is Reactie infoteur, 06-12-2009
Hallo K. Schutman Mosterd,

Van de Mexicaanse griepprik kun je geen griep krijgen. De verschijnselen die u beschrijft, lijken op die van de (Mexicaanse) griep. Mexicaanse griep is besmettelijk vanaf het ontstaan van de ziekteverschijnselen tot vijf of zes dagen ná het begin van deze verschijnselen of tot de klachten zoals hoesten en koorts zijn verdwenen.

Een gele slijmkleur (geel slijm ophoesten) wijst overigens op een virale ontsteking van de luchtwegen.

Alleen een lab. test kan uitmaken of u de Mexicaanse griep hebt (gehad). Daarom doet u er verstandig aan om straks - als u weer op de been bent - de 2e Mexicaanse griepprik te halen.

Beterschap gewenst, Tartuffel.

Yasmine, 04-12-2009 14:19 #65
Ik heb de griepprik gehaald en mijn arm heeft een blauwe plek op de plek van de injectie. Ik heb astma, maar geen hele erge maar ik voel me nu wel kortademg, ik kan mijn arm niet bewegen (tenminste voor een paar cm wel) en ik kon niet slapen met de pijn in mijn arm. Verder heb ik hoofdpijn en ben ik soms duizelig, wanneer gaat dit weg? En vooral de pijn in mijn arm, alsof ik constante spierpijn heb en mijn spieren verkrampen. In mijn nek/rug is dit ook. Reactie infoteur, 04-12-2009
Hallo Yasmine,

Normaliter gaan deze bijverschijnselen binnen enkele dagen weer over. Als dit langer aanhoudt dan enkele dagen of als de klachten verergeren, is het raadzaam de huisarts in te lichten.

Mvg, Tartuffel

Verstappen, 02-12-2009 20:12 #64
Mijn man heeft op 17 nov 2009,zijn inenting gekregen tegen de mexicaanse griep, de dag erna 18 nov kreeg mijn man last van een pijnlijke opgezwollen linkervoet, dag later vrijdag 19 nov, hetzelfde, maar dan aan rechtervoet, en behoorlijk op gezwollen, rode plek, nog erger en pijnlijker als linkervoet, was niet meer uit te houden, kon er nog niet meer op staan of lopen, tevens kreeg ie s'middags koorts, huisarts in geschakelt, en die heeft hem toch door verwezen naar ziekenhuis, met als gevolg opname, de pijn bleef aanhouden, en tevens ging het zich toen ook verspringen, van linkervoet naar rechtervoet, van voeten, naar armen, pols en schouder, nix als opzwellingen rode plekken, en zeer hevige pijn, kreeg verschillende medicijnen en antibotica, maar mocht nie baten, bleef verspringen en pijn houden, botscan gemaakt, bloedkweken gemaakt, ogen, oren, keel, alles na gekeken, nix indirect kunnen vinden, weer een medicijn toegedient gekregen, en werd iets minder, na 6 dagen in ziekenhuis gelegen te hebben, nou mocht toch even naar huis, is een dag goed gegaan, weer hetzelfde, weer pijn armen polsen schouder, voeten, maar nu begon het al te trekken naar knie, weer eerste hulp gegaan, daar heeft de arts, een spuit gegeven, daarna ging het weer iets beter, maar nog niet helemaal, maar nu afgelopen maandag 30 nov 2009,werden we gebeld door reumatholoog ziekenhuis, of we s'middag even op gesprek wilden komen, ze hadden de uitslag van bloedkweken, en wat blijkt nu, mijn man had acute gewrichtsreuma ( ra),mijn vraag, is er misschien nog iemand wat ditzelfde heeft gekregen na inenting mexicaanse griep, want ik zeg heel eerlijk, heb er mijn twijfels over, ze kunnen het ons, nog niet vertellen, maar ik krijg toch een beetje sterk het vermoeden, dat dit door de inenting is gekomen, gaarne reactie, of iemand hetzelfde heeft, wil toch graag heel zeker weten, hoe of wat Reactie infoteur, 03-12-2009
Hallo mevr. Verstappen,

Het is belangrijk mogelijke bijwerkingen -zoals u beschrijft - te melden via een formulier op Lareb.nl. Door deze neveneffecten goed te registreren, wint de campagne aan betrouwbaarheid en wordt de kennis over het veiligheidsprofiel van deze vaccins uitgebreid. Succes ermee!

Mvg, Tartuffel

Anita, 02-12-2009 17:59 #63
We hebben onze dochter van 3 laten inenten tegen mexicaanse griep, op 23 november. Een week later kreeg ze verschijnselen van de mexicaanse: koorts, braken, diaree en spierpijn. We weten niet wat we moeten doen.
Wilt u ons a.u.b advies geven, want wij zijn ten einde raad. Reactie infoteur, 03-12-2009
Hallo Anita,

Bij twijfel altijd de huisarts raadplegen voor overleg. Beterschap gewenst!

Tartuffel

Esther, 01-12-2009 19:26 #62
Ik heb mijn dochter van bijna 3 toch laten inenten tegen de mexicaanse griep. Was het eerst niet van plan maar omdat zij griep heeft gehad en wij niet zeker wisten of het de mexicaanse griep was besloten we haar toch te laten enten. Nu merk ik alleen een verandering in haar gedrag (huilerig, zeurderig tot zelfs slaan en stampvoeten aan toe)
Ze heeft van zichzelf al een hele sterke wil, maar ik herken haar haast niet meer terug.
Wie heeft hier ook mee te maken en kan mij a.u.b. advies geven. Reactie infoteur, 01-12-2009
Hallo Esther,

Wellicht dat de gedragsverandering die u bij uw dochter constateert, te maken heeft met eventuele lichamelijke bijwerkingen zoals moeheid. Meestal zijn deze bijwerkingen na een aantal dagen weer over. Succes!

Mvg, Tartuffel

Margriet, 01-12-2009 13:43 #61
Op 12 november heb ik mijn eerste griepvaccinatie gehad. Nu, bijna drie weken later, blijk ik zwanger te zijn:-) Erg gewenst! Maar ik maak me nu toch ongerust over de prik die ik heb gehad en ik vraag me af of ik de tweede prink wel moet nemen. Wat adviseren jullie daarover? En heeft de eerste prik nadelige gevolgen voor mijn prille zwangerschap? Reactie infoteur, 01-12-2009
Hallo Margriet,

Tot dertien weken zwangerschap komt u niet in aanmerking voor vaccinatie. Het RIVM schrijft: "Vaccinatie in de eerste dertien weken wordt ontraden, omdat dan nog niet alle risicos voor de vrucht kunnen worden uitgesloten." Dat wil niet zeggen dat er dus risico's zijn - ze kunnen alleen niet worden uitgesloten.

Mvg, Tartuffel

Laura Hunting, 30-11-2009 08:18 #60
Wij balen als een stekker dat we ons zoontje van 3 hebben laten inenten.
Een dag na de inenting had hij een opgezette buik, die nacht overgegeven en nu is hij al vanaf dinsdag avond erg ziek.
Hoge koortsen tot 40.5 en daarnaast is zijn opgewekte en drukke karakter verdwenen.
Hij ligt alleen maar op de bank, speelt niet en wil niks. Hij eet bijna niet, drinkt gelukkig wel.
Maar heeft vreselijke diarree, hoest alles bij elkaar en ziek lijkbleek. Daarnaast wil hij zelfs voor visite van opa en oma niet van de bank af komen. Wij twijfelen echt of we hem een tweede prik laten halen. Reactie infoteur, 01-12-2009
Hallo Laura Hunting,

Ik kan mij uw twijfel voorstellen gezien de bijwerkingen. Wellicht dat het een tweede keer beter uitpakt. Ik zou niet te snel besluiten om geen tweede prik te halen. Overleg eventueel met uw huisarts of de GGD.

Mvg, Tartuffel

C. Bauhuis, 27-11-2009 09:22 #59
Ik ben 8,5 maand zwanger en heb de 1e griepprik inmiddels gehad. Geen rare bijwerkingen, dus to zover alles goed. Mijn jongste dochter van 4 ligt op dit moment met griep in bed. Of het de Mexicaanse griep is weet ik niet, maar de ziekteverschijnselen zijn niet heel ernstig.
Waar ik mij wel druk om maak is dat mijn man en mijn oudste dochter (6) pas een prik kunnen halen als de baby geboren is. Is dat niet te laat? Bestaat er een mogelijkheid dat zij de prik voor mijn bevalling kunnen gaan halen zodat ze beide beschermd zijn op het moment dat de baby geboren wordt aangezien de prik pas na een week of 2 werkt? Reactie infoteur, 27-11-2009
Hallo C. Bauhuis,

Tijdens de voorbereiding en de uitvoering van het vaccinatie campagne voor jonge kinderen, werkt de GGD samen met de gemeenten in de regio en met de consultatiebureaus van de Thuiszorg. U kunt deze vraag het beste voorleggen aan de GGD.Hier is een link voor een overzicht van adresgegevens van alle GGD'en in Nederland:
http://www.ggd.nl/contact/bij-u-in-de-buurt/

Succes ermee, Tartuffel

Mj Traets, 26-11-2009 13:42 #58
Dinsdag 24 november heeft mijn dochter van 14 haar eerste injectie gehad in de middag.S'avonds kreeg ze jeuk en plekken op haar rug die verdwenen naar inname allergie pil. S'morgens had ze last van haar longen dit was ook een allergiese reactie op de prik nu vandaag heeft ze hoofdpijn buikpijn en tintengevoel in haar handen, misselijk en haar lichaam doet zeer. Mijn vraag is hoelang duren die bijwerkingen en of het slim is om de tweede prik wel te nemen als ze al zo reageert want de tweede is sterker. Reactie infoteur, 26-11-2009
Hallo MJ Traets,

Meestal treden bijwerkingen op binnen een dag na toediening van de Mexicaanse griepprik. Na 1-2 dagen zijn deze verschijnselen vaak wel weer over. Indien deze bijwerkingen aanhouden of verergeren, waarschuw dan de arts. Het is zeker over het algemeen verstandig om een tweede vaccin te nemen, omdat 1 vaccin waarschijnlijk voor 40% bescherming biedt en 2 voor 70%. Raadpleeg uw huisarts m.b.t. de specifieke klachten die uw dochter ervaart en of het verstandig is een tweede vaccin te halen in haar geval.

Mvg, Tartuffel

Marcelle, 26-11-2009 08:51 #57
Op woensdag 18 november heb ik mijn eerste vaccinatie gehad. Op maandag 23 november werd ik misselijk, hoofdpijn en had ik dairree. Dinsdag was de hoofdpijn erger geworden en voelde ik me ook nog duizelig. Tot op heden nog last van misselijkheid, diarree en trillerig. Kan dit nog een gevolg zijn van de vaccinatie? Bij voorbaat dank voor uw reactie. Reactie infoteur, 26-11-2009
Hallo Marcelle,

Misselijkheid en diarree en algeheel niet goed voelen zijn bijwerkingen van Pandemrix (zie bovenstaande schema in het artikel). Ik hoop dat u er snel vanaf bent!

Mvg, Tartuffel

Stefanie, 25-11-2009 21:26 #56
Mijn zoontje van 2 heeft gisteren de eerste vaccinatie gehad. Sinds vannacht/vanmorgen heeft hij hoge koorst: de hele dag net onder of net boven de 40 graden. Ik heb vanmorgen overleg gehad met de huisarts en zolang hij aanspreekbaar is en goed drinkt moest ik het even aanzien. Vanmiddag was hij echt wel ziek, hangerig en onrustig, nu in zijn bedje begint hij met hoesten en lijkt het dan weer koud dan weer warm te hebben. Hij blijft echter wel goed aanspreekbaar maar dat is hij altijd, je merkt aan hem vaak niet eens dat hij koorst heeft. Op zijn BMR prik reageerde hij ook met een paar dagen ruim over de 40 graden koorts. Enerzijds wil ik een toch de vraag stellen of dit nu een reactie is op het vaccin (met name die hele hoge koorts) of dat hij inmiddels gewoon echt ziek is? Anderzijds lijkt het me prettig voor anderen om terug te kunnen lezen dat deze reactie wellicht toch bij het vaccin hoort ter geruststelling voor eigen kindjes, ik kon namelijk niet zoveel terugvinden hierover.

Bij voorbaat dank voor de reactie, Stefanie Reactie infoteur, 26-11-2009
Hallo Stefanie,

Koorts als bijwerking van Pandemrix komt volgens de bijsluiter zeer vaak voor. Er wordt niets gezegd over de hoogte van de koorts. Griepachtige verschijnselen is ook een bijwerking (zie schema in het artikel).

Mvg, Tartuffel

Ghezal, 25-11-2009 19:37 #55
Mijn moeder (59) jaar heeft last van hypertensie, hiervoor gebruikt ze nog geen medicijnen. Verder heeft ze een verhoogd cholestrol en is zwaarlijvig. Moet ze dan de vaccin halen? Of is het niet nodig omdat de meeste ouderen immuun zijn? Reactie infoteur, 25-11-2009
Hallo Ghezal,

Het is niet duidelijk of ouderen genoeg beschermd zijn. Door de bank genomen hebben 60-plussers bij griep een hoger risico op ernstige ziekte en complicaties, zeker als iemand ook nog tot een medische risicogroep behoort. Uw moeder doet er daarom verstandig aan zich te laten vaccineren.

Mvg, Tartuffel

Veronique, 25-11-2009 16:21 #54
Mijn zoontjes hebben gister de eerste enting gehad (2 en 3jr) Mijn oudste zoontje heeft sinds vandaag koorts 38,7. Kreeg van mijn arts te horen dat dat een normale reactie is. Bij dktp en bmr prikjes hebben de kinderen ook wel eens last van verhoging/koorts. Ik moest aan de bel trekken als hij suf zou gaan worden of de koorts boven de 40 komt en paracetamol niet zou werken. Echter heb ik zelf sinds 4 dagen grieperig gevoel en sinds vandaag 38 koorts. Ben op het moment 20 wkn en 2 dgn zwanger. Moest zelf donderdag voor de enting maar of het nog zin heeft? Vind alles maar erg onzeker wat is goed voor de ongeboren baby en wat niet. Alles wat je op verschillende site's leest spreekt elkaar tegen… Reactie infoteur, 25-11-2009
Hallo Veronique,

Alleen een lab. test kan uitmaken welke griep u heeft (gehad). Daarom kun je beter het zekere voor het onzekere nemen en het vaccin halen.

Er gaan veel Indianenverhalen rond op het internet over de Mexicaanse griepvaccinatie. Een betrouwbare website voor informatie over de mexicaanse griep en vaccinatie (zwangeren) kunt u vinden op http://www.grieppandemie.nl.

Mvg, Tartuffel

Maria, 25-11-2009 13:54 #53
Ik heb 2 weken geleden de 1e inenting gehad tegen de Mexicaanse griep. 26 uur later werd ik een dag ziek. Echt hondsberoerd. Misselijk, hoofdpijn, trillen etc etc. Ik behoor niet tot de risicogroep maar ben mantelverzorger van een zeer zieke moeder. Ik zie op tegen de 2e vaccinatie. Word ik weer zo ziek of herkent het lichaam het vaccin nu? Ik moet gaan want het is in het belang van mijn moeder, maar ik zie er zo tegenop. Is er al meer informatiebekend mbt de bijwerkingen van de 2e vaccin? Reactie infoteur, 25-11-2009
Hallo Maria,

Ik moet u het antwoord verschuldigd blijven, wil ik niet in speculatie vervallen en mij bij de feiten houden. Ik adviseer u deze vraag te stellen op de website http://www.grieppandemie.nl

Mvg, Tartuffel

Antoinette, 24-11-2009 13:00 #52
Mijn dochtertje van 8 maanden is gisteren ingent en is nu ziek. Koorts 38,8 en overgeven en heel moe. Tevens beentje rood en gezwollen waar er geprikt is. Heerlijk hoor pfffffff. Ga haar niet voor de 2e keer laten enten. 1x is voldoende als je ziet hoe ziek dat ze nu is.
Zijn er nog meer kinderen met de zelfde klachten? Reactie infoteur, 24-11-2009
Hallo Antoinette,

Het is heel vervelend voor uw dochtertje. Sommige kinderen ervaren idd bijwerkingen.

Het advies om jonge kinderen te vaccineren tegen Mexicaanse griep is afkomstig van de Gezondheidsraad. In het buitenland blijkt dat naar verhouding veel kinderen in de leeftijd tot 5 jaar worden getroffen: in die leeftijdsgroep vinden veel ziekenhuisopnamen plaats. En bij een deel van deze kinderen is in het ziekenhuis opname op een intensive care-afdeling en beademing nodig. Bij beademing van jonge kinderen bestaat het risico op blijvende schade aan de longen. Voor deze leeftijdsgroep biedt vaccinatie meer voordelen voor hun gezondheid dan de nadelen van eventuele bijwerkingen.

Mvg, Tartuffel

Carola, 23-11-2009 21:02 #51
Mijn dochter is 8 dagen te laat geboren op 27 mei van dit jaar. Ze is daardoor een paar dagen te jong om in aanmerking te komen voor vaccinatie. Wij als ouders moeten worden gevaccineerd, maar zij bezoekt ook het kinderdagverblijf. Is er een mogelijkheid om haar toch te laten inenten (dan wel nu, dan wel een paar dagen later als ze ook een half jaar is). En is dat wijs? Reactie infoteur, 23-11-2009
Hallo Carola,

Tijdens de voorbereiding en de uitvoering van het vaccinatie campagne voor jonge kinderen, werkt de GGD samen met de gemeenten in de regio en met de consultatiebureaus van de Thuiszorg. U kunt deze vraag het beste voorleggen aan de GGD.Hier is een link voor een overzicht van adresgegevens van alle GGD'en in Nederland:
http://www.ggd.nl/contact/bij-u-in-de-buurt/

Succes ermee, Tartuffel

Henk Putters, 23-11-2009 12:00 #50
Heb na drie dagen na de inenting een pijnlijke rode plek gekregen en tinteling in mijn hand, heb dit nog niet gelezen? Is dit een bijwerking? Reactie infoteur, 23-11-2009
Hallo Henk,

"Tinteling of gevoelloosheid in handen of voeten" is een bijwerking die soms optreedt bij de vaccinatie van Pandemrix. Verder is roodheid van de huid op de plaats van de injectie, ook een veelvoorkomende bijwerking.

Mvg, Tartuffel

Bianca, 23-11-2009 09:19 #49
Ik heb na het krijgen van de prik behoorlijk last van bijwerkingen, zoals hoofdpijn, duizeligheid, verkouden (volle neus, loopneus, hoesten), keelpijn, spierpijn, misselijkheid, buikpijn, algehele malaise, verhoging en tintelingen door heel mijn lichaam. Deze klachten heb ik nu al 3 dagen. Mijn vraag is of ik nu besmettelijk ben voor anderen? Reactie infoteur, 23-11-2009
Hallo Bianca,

Het kan ook zijn dat u de griep te pakken hebt. Voor alle duidelijkheid: van de grieprik kun je geen griep krijgen, maar een vaccinatie Mex. griep geeft 40% bescherming, dus u kunt de griep opgelopen hebben. Ik adviseer u te overleggen met uw huisarts.

Mvg, Tartuffel

Siep, 21-11-2009 20:08 #48
'Wij hebben 2 kinderen. Een zoon van 2 jaar en een dochter v. bijna 6 mnd (geboren 24 mei 2009). Wij laten onze zoon en ons zelf vacineren. Toch begrijp ik niet wat het nut is om ons te laten vacineren. Natuurlijk ter bescherming van onze dochter die niet gevacineerd mag worden. Maar zij gaat bijv. naar de kinderopvang. Hier zijn de leidsters niet gevacineerd en lopen kinderen rond die de griep kunnen hebben. Wat is het nut dan om ons zelf te vacineren? Kunt u mij dit uileggen?' :-( Reactie infoteur, 22-11-2009
Hallo Siep,

Als iedereen meewerkt zijn alle kinderen die geboren zijn op of na 24 november 2004 tot en met 22 mei 2009 en alle gezinsleden van zuigelingen tot een 1/2 jaar gevaccineerd. Dit maakt de kans op besmetting kleiner. Waarom bv. leidsters van de kinderopvang geen oproep krijgen voor vaccinatie, is mij ook een raadsel.

Mvg, Tartuffel

Talitha, 21-11-2009 20:04 #47
Mijn kinderen zijn alle twee onder de vier jaar. Ze moeten bijde geprikt worden. Nu vraag ik mij a wat de bijwerkingen zijn op langer termijn. Er is nu niets over bekend. Vreger is er ook wel eens zo'n prik gegeven en nu blijkt dat die vrouwen(bijna) niet zwanger kunnen worden. Ik wil graag de juiste beslissing nemen voor mijn kinderen. Wat raad je aan en wat kan je mij meer vertellen over langer termijn? Reactie infoteur, 22-11-2009
Hallo Talitha,

Er zijn weliswaar nog geen gegevens beschikbaar over de eventuele lange termijn effecten van dit specifieke H1N1-vaccin, maar er is al wel veel ervaring met het vaccin tegen de seizoensgriep en er zijn géén aanwijzingen dat die vaccins op lange termijn nadelige gevolgen hebben.

mvg, Tartuffel

Hannie, 20-11-2009 10:59 #46
Heb de mexicaanse griep nagenoeg achter de rug maar de benauwdheid blijft en veel slijm op de borst. Heb inmiddels 2 flessen hoestdrank gebruikt maar het blijft zo. Moet ik nu weer de huisarts raadplegen of duurt dit gewoon langer. Reactie infoteur, 20-11-2009
Hallo Hannie,

Als er sprake is van kortademigheid of benauwdheid, dan raad ik u aan voor de zekerheid de arts te raadplegen.

Beterschap gewenst, Tartuffel

Roos, 20-11-2009 10:52 #45
Dinsdag 17 november heb ik 's-avonds de eerste griepprik gehaald. Ik was zo'n 10 minten daarna een beetje duizelig, maar dat was zo over. Verder nergens last van gehad op en beetje hoofdpijn na. Donderdagavond ging ik sporten (Zumba; doe ik al 6 weken 3x per week zonder problemen) en werd na zo'n drie kwartier heel licht in mijn hoofd en hartkloppingen. Ben rustig verder gegaan en toen zakte het iets. Thuis gekomen een uurtje bijgekomen op de bank; mijn hartslag ging heel langzaam naar beneden (gecontroleerd d.m.v. hartslagmeter), daarna douchen en slapen (nog licht in mijn hoofd). Omdat ik een heel trage stoelgang heb neem ik iedere avond een natuurlijk laxeermiddel. Gisteren echter niet gedaan, maar ben tot nu toe (10.45 uur) reeds 2x naar het toilet geweest en voel ik me niet echt optimaal: toch nog licht in mijn hoofd en een beetje hoofdpijn. Ik moet wel zeggen dat toen ik die pril kreeg ik behoorlijk verkouden was, keelpijn en een kriebelhoest had. Deze verschijnselen zijn nu wel wat afgenomen. Zijn dit "normale" bijwerkingen? Reactie infoteur, 20-11-2009
Hallo Roos,

ZIe mijn reactie op Ine van Dijk d.d. 18-11-2009. Daar staan alle meest voorkomende bijwerkingen opgesomd.

Mvg, Tartuffel

Armand (infoteur), 19-11-2009 17:37 #44
Ik heb chronische Atrophe Thyreoiditis.
Mijn schildklier is maar heel klein meer. Is het dan wel verstandig om me te laten inenten tegen de varkensgriep?
Lees tegenstrijdige berichten hierover. Ben 61 jaar oud en hoor bij de doelgroep.

Groetjes, Roelie Reactie infoteur, 20-11-2009
Hallo Armand,

Ik raad u aan deze vraag te stellen aan uw huisarts of behandelend arts.

Mvg, Tartuffel

Ille, 18-11-2009 21:34 #43
Mijn zoontje (8 maanden) heeft een aangeboren afwijking, Reflux tussen blaas en nieren (graad 1 - 2). Vanaf zijn geboorte krijgt hij een dagelijkse onderhoudsdosis aan anti-biotica om een eventuele nierbeschadiging te voorkomen. Ik had gelezen dat mogelijk schadelijke stoffen (zoals conserveringsmiddelen) die gebruikt zijn in het vaccin via de urine het lichaam verlaat. Omdat bij mijn zoontje de urine kan terugvloeien naar de nieren
ben ik angstig hem te laten vaccineren. Bij wie kan ik terecht voor advies? Reactie infoteur, 18-11-2009
Hallo Ille,

De huisarts of de behandelend arts van uw zoontje kan u hierover informeren.

Mvg, Tartuffel

Ine van Dijjk, 18-11-2009 16:27 #42
Ik heb ong.2 uur geleden de inenting gehaald voor de mex. griep.Gelijk daarop werd mijn arm pijnlijk tintelingen, daarna duizelig voel me gewoon niet goed moe spierpijn.Algehele malaise.
Is dit normaal?.
Heb deze spuit gehaald omdat ik in de gezondheidszorg werk. Reactie infoteur, 18-11-2009
Hallo Ine van Dijk:

De meest voorkomende bijwerkingen zijn:

¡ roodheid, zwelling of pijn op de plaats van de injectie;
¡ blauwe plek of verharding van de huid op de plaats van de injectie;
¡ koorts;
¡ algemeen onbehaaglijk gevoel;
¡ vermoeidheid;
¡ hoofdpijn;
¡ toename van zweten;
¡ beven;
¡ griepachtige symptomen (doch geen griep!);
¡ pijn in spieren en gewrichten.

Na een tot twee dagen zijn deze verschijnselen vaak wel weer over.

Mvg, Tartuffel

J. Gerdes, 17-11-2009 22:17 #41
Ik heb afgelopen vrijdag (13-11) mijn laatste inenting voor Hepatitis gehad. Nou moet ik morgen (woesdag 18-11) voor de Mex. griep spuit. Nou heb ik gehoord dat er minimaal 10 dagen tussen beide spuiten moet zitten en dat zou dus betekenen dat ik de griepsuit niet kan halen. Klopt dit? Reactie infoteur, 17-11-2009
Hallo J. Gerdes,

Daar kan ik u geen antwoord opgeven. U kunt het beste hierover contact opnemen met de huisarts. Ik weet alleen dat er minimaal drie weken tussen de eerste en de tweede vaccinatie tegen Nieuwe Influenza A moet zitten.

mvg, Tartuffel

K. V. D. Brand, 17-11-2009 20:34 #40
Na de griepprik op vrijdag 6 november, werd ik op zaterdagmorgen tijdens het ontbijt ineens misselijk. Vervolgens moets ik vomeren en heb de hele dag geen koffie of eten meer kunnen ruiken of zien, zonder misselijk te worden. Tevens heb ik die hele zaterdag in bed gelegen met bijna onhoudbare hoofdpijnen. Daarenborven: steeds warm en koud en spierpijnen. Eindeloos moe. Anderzijds: geen hoesten, keelpijn of koorts.
De volgende dag, zondag, was ik weer helemaal beter.
Ik zie nu enorm op tegen de tweede injectie tegen de Mexikaanse griep. Liever wil ik die niet meer hebben. Heeft dan al het voorgaande (de eerste prik) totaal geen zin gehad? Tevens kan ik melden dat de arm waarin de injectie is gezet, nog steeds gevoelig is. Vreemd genoeg heb ik een dergelijke ervaring nooit gehad bij vroegere injecties tegen de griep. Ik ben een vrouw en mijn leeftijd is 64 jaar (geen diabeet!)

KvdB Reactie infoteur, 17-11-2009
Hallo K. v/d Brand,

De griepprik biedt geen volledige bescherming. Men gaat ervan uit dat zo'n 40% van de mensen na één vaccinatie is beschermd en meer dan 70% na twee vaccinaties.

De eerste dag na de Mexicaanse griepprik kan er sprake zijn van pijn, roodheid of zwelling op de plaats van de prik. Dit gaat vanzelf weer over. Sommige mensen voelen zich na de prik een aantal dagen minder lekker.

Beterschap gewenst!

mvg, Tartuffel

Th V. Wijngaarden, 16-11-2009 19:49 #39
Ik ben 72 jaar en gebruik de medicinjen i.v.m. te hoge bloeddruk:
metoprololsuccinaat, hydrochloorthiazide, zofil en simvastatine.
Op een van de sites las ik, dat als bijwerking ook een lage bloeddruk kan ontstaan.
Nu ben ik 2 maal per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd, daar mijn bloeddruk
plotseling te laag werd en ik buiten kennis raakte.
Zou het risico voor herhaling hiervan groter worden als ik me laat vaccineren?

M.vr.gr,
Dhr. Th.v.Wijngaarden Reactie infoteur, 16-11-2009
Beste Th.v.Wijngaarden,

Zelden, d.w.z. bij 1 tot 10 op de 10.000 gebruikers, treden agv de vaccinatie allergische reacties op die leiden tot een gevaarlijke afname van de bloeddruk, die, indien niet behandeld, kan leiden tot shock. Artsen zijn hiervan op de hoogte. Zij kunnen in zulke gevallen een spoedbehandeling geven.

Ik kan dus alleen in zijn algemeenheid hierover wat zeggen. Mbt uw gezondheidssituatie irt de vaccinatie, raad ik aan uw huisarts te bellen.

mvg, Tartuffel

Klaas, 16-11-2009 19:05 #38
Onze zoon van 13 heeft afgelopen donderdag de eerste vaccinatie gehad tegen de mexcicaanse griep nu heeft hij sinds zaterdag last van hoesten keelpijn en koorts 38.7 nu vragen wij ons af heeft hij de mexicaanse griep en moeten wij nu onze jongste zoon thuis houden van school hij heeft ook de eerste enting gehad Reactie infoteur, 16-11-2009
Hallo Klaas,

Uw zoon kan idd de Mexicaanse griep hebben. Op dit moment bestaat 95% van de griepgevallen uit de Mexicaanse griep. Een ieder die intensief contact heeft gehad met iemand die griep heeft, moet er terdege rekening mee houden dat hij of zij ook ziek kan worden. Griep is namelijk erg besmettelijk. Indien uw jongste zoon griepverschijnselen en koorts krijgt (38 graden of hoger, en luchtwegklachten), dan moet hij ook thuiis blijven om verdere besmetting te voorkomen.

mvg, Tartuffel

Suzanne, 16-11-2009 09:43 #37
Wij zijn een gezin met 3 kleine kinderen: 6, 4 en bijna 3 jaar. Allemaal kerngezond, geen longklachten of astma of i.d. We geven momenteel wel elke dag kinderkauwvitamines, dubbele dosis vitamine D-druppels en visolie-pillen.

Al weken denk ik over het wel of niet vaccineren, maar na uitgebreid zoeken op internet toch besloten het niet te doen. Je hebt zonder vaccinatie zo'n 33% kans om de Mexicaanse griep te krijgen (1 op de 3 Nederlanders krijgt het). Als je je laat vaccineren heb je nog steeds zo'n 20% kans om het te krijgen. De adjuvenanten in de Focatria en Pandemrix die wij hier in Nederland hebben, zitten mij toch niet lekker. Als hier nu de Celvapan werd gegeven (Mexicaanse griepprik zonder adjuvenanten), had ik 'm graag genomen. Erg moeilijke keuze, tenslotte wil je ook niet met je kind op de Intensive Care belanden. Uiteindelijk hebben we definitief besloten de prikken niet te nemen, ook niet voor onze jongste twee kinderen die nu wel onder de risicogroep vallen.

Inmiddels hoeven wij deze keuze ook niet meer te maken, want het lijkt erop dat juist de twee jongste kinderen inmiddels de Mexicaanse griep hebben (gehad). Onze jongste van 3 was vorige week maandag ineens ziek met hoge koorts (39 graden) en diarree. Ging gelukkig snel over, donderdag weer kipfit. We dachten eigenlijk niet eens direct aan Mexicaanse griep. Maar daarna is ze gaan hoesten en klagen over keelpijn. Het lijkt erop dat zij het achter de rug heeft en haar zusje van 4 heeft aangestoken.

Onze dochter van 4 is momenteel ziek: had zaterdag ineens hoge koorts (39,6 graden), heeft zondag de hele dag geslapen, en is nu op maandagochtend, nog wel wat koortsig maar alweer moeilijk in bed te houden. Zij had geen diarree, wel keelpijn en hoesten. Zij was wel echt ziek ervan, meer dan haar jongere zusje. Maar voor beiden geldt: ik heb ze vorig jaar met de seizoensgriep zieker gehad dan nu! Ik houd beide dames nu wel binnen om longontsteking en besmetting te voorkomen.

Tot nu toe twee zieken in ons gezin, de rest zal wel volgen. Ik kan nu uit ervaring zeggen dat als je kerngezond bent, de griep goed te doen lijkt. Gaat bij onze kinderen tot nu toe wel prima, maar onze kids zijn normaal ook wel helemaal gezond en krijgen al weken extra vitamine D voor de weerstand. Reactie infoteur, 16-11-2009
Hallo Suzanne,

De vaccins tegen de Mexicaanse griep zijn gebaseerd op reeds bestaande griepvaccins. De heer Van Grootheest, directeur van het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, zei in De Stentor van 3 november 2009 dat deze bestaande griepvaccins veilig zijn. Het enige nieuwe aan dit vaccin zijn de virus-bestanddelen.

U zorgt dat u en uw gezin een goede weerstand hebben en dat helpt zeker om de griep de kop in te drukken.

Beterschap gewenst!

Mvg, Tartuffel

Sheera, 15-11-2009 23:02 #36
Ik laat me niet inenten tegen de mexicaanse griep. Deze griep is niet ernstiger dan de gewone griep. Je hebt alleen een grotere kans dat je het krijgt omdat het een "nieuwe" variant is. Elk jaar sterven er in Nederland ook honderden mensen aan de griep.
Deze intenting is zo snel in elkaar gezet en zo nieuw, dus ze weten niet hoe het zit op de lange termijn. Dus ik heb zoiets van laat maar. Dan maar een weekje de griep (anders had ik misschien ook wel de gewone griep gehad). De mensen die er nu aan overleden zijn hadden misschien ook wel aan de gewone griep overleden. Mensen die verzwakt zijn hebben altijd een grotere risico om te overlijden aan de griep. Of dat nu de mexicaanse is of de gewone.

De overheid wil gewoon dat we de inenting gaan halen omdat ze bang zijn op een economische crisis. Want je hebt nu eenmaal een grotere kans om deze griep te krijgen (tegen de normale griep hebben de meeste mensen al antistoffen omdat ze dat in hun leven wel eens meegemaakt hebben), tegen de mexicaanse niet. Ze zijn gewoon bang dat straks teveel mensen zich ziek melden een heel veel bedrijven op zijn gat gaat omdat de werknemers ziek thuis zitten.

Ik slik wel gewoon extra vitamine C en zie wel waar het schip strand. Als ik de mexicaanse griep krijgt… so be it… wat extra nieuwe antistoffen kan nooit kwaad. Het kan net zo goed de gewone seizoensgriep zijn. Reactie infoteur, 16-11-2009
Hallo Sheera,

Sowieso mensen uit medische risicogroepen krijgen vaccinatie aangeboden, vanwege het risico op eventuele complicaties. In hun geval kan het zeker geen kwaad de vaccinatie te halen.

mvg, Tartuffel

Mw van Dijk, 12-11-2009 21:19 #35
Ik werk in de gezondheidszorg en zou volgende week mijn inenting moeten halen, maar dat wil ik niet omdat we proberen zwanger te worden. Iik zou heel graag willen weten of er geadviseerd wordt om te wachten met zwanger worden, zodat ik wel ingeënt kan worden. Ik heb gelezen dat het risico op complicaties bij zwangeren die de Mexicaanse griep hebben véél hoger is. Als we moeten wachten, zijn we sowieso 3 maanden verder en de wens is heel groot dus dan is 3 maanden heel lang. Maar moet je dat risico lopen? Ik hoop dat u mij een antwoord kan geven. Reactie infoteur, 13-11-2009
Hallo mevrouw Van Dijk,

Alle zwangeren die dertien weken of langer zwanger zijn krijgen vaccinatie tegen de Mex. griep aangeboden. Het is gebleken dat onder de patiënten met een ernstig beloop van de ziekte zich relatief veel zwangeren bevinden. Daarom krijgen zwangeren - die dus dertien weken of langer zwanger zijn - dit vaccin aangeboden.

Met betrekking tot uw andere vraag, schrijft het RIVM op haar website hierover:

"Op basis van ervaringen met de vaccinatie tegen seizoensgriep zijn er geen aanwijzingen dat vaccinatie risico's oplevert voor het ongeboren kind. Echter, voor het nieuwe vaccin zijn hier nog onvoldoende onderzoeksgegevens over bekend. Heeft u zich laten inenten tegen Nieuwe Influenza A, dan wordt u geadviseerd een zwangerschap gedurende acht weken te voorkomen."

Zwangerschap even uitstelen is dus het advies van de deskundigen. Zie http://www.grieppandemie.nl

mvg, Tartuffel

Mw Stek, 12-11-2009 13:56 #34
Hallo, ik heb gehoord dat er varrianten zijn in de prikken en dat wij de goedkoopste hebben.
Is dit waar? of is dit een indianen verhaal? Reactie infoteur, 12-11-2009
Hallo mevrouw Stek,

Een Europese commissie heeft groen licht gegeven voor twee vaccins tegen de Mexicaanse griep: Pandemrix van het bedrijf Glaxo-Smith-Kline en Focetria van het bedrijf Novartis. De vaccins zijn goegekeurd en daarmee maakt het mijns inziens niet uit wat we ervoor betaald hebben.

mvg, Tartuffel

Mw Stek, 12-11-2009 12:53 #33
Hallo,
Mijn zoontje is 4 jaar en krijgt dus een oproep voor de mexicaanse griepprik, ik weet niet zo goed wat ik moet doen, Kan iemand vertellen wat de bijwerkingen zijn voor de komende jaren? Reactie infoteur, 12-11-2009
Hallo mevrouw Stek,

Het vaccin is ontwikkeld op basis van een modelvaccin die uitgebreid is getest. Voor het vaccin tegen de Mexicaanse griep is alleen het virusdeel aangepast, de zogenaamde adjuvans niet. Het vaccin is thans geregistreerd en daarmee goedgekeurd voor gebruik. EMEA is een instituut van de Europese Unie dat er op toeziet dat nieuwe geneesmiddelen veilig zijn.

mvg, Tartuffel

Alfons van Broekhoven, 12-11-2009 11:32 #32
Ervaren bijwerking van de mexicaanse griepspuit: bewusteloosheid/flauw vallen. De 6 uren na de prik nergens last van. 's Avonds plotseling naar gevoel, hartkloppingen, en binnen 2 seconden bewusteloos. Dus iedereen die fietst, ouderen, automobilist, oppassen. Ben niet de enige, want heb dit verhaal ook gehoord bij neefje. Reactie infoteur, 12-11-2009
Hallo Alfons van Broekhoven

Dat is zeer vervelend wat u beschrijft. Blij toe dat de gevolgen beperkt zijn gebleven tot kneuzingen!

mvg, Tartuffel.

Alfons van Broekhoven, 12-11-2009 11:23 #31
Mijn verhaal is toch minder mooi. Woensdag 11 novemberde mex griepspuit gehad. Om 15:30. De volgende 6 uur ging alles goed. Geen last van spierpijn, koorts, misselijkheid, noch duizeligheid. Om 21:30 een staand toiletbezoek. Aan het einde van dit bezoek overviel mij een naar gevoel, hartkloppingen, en binnen 2 seconden bewusteloos. Lag ik op de stenen vloer in de gang. Elleboog en heup gekneusd. Dus kan gebeuren, is een waarschuwing, voor vooral ouderen(trap),fietsers, automobilisten etcetera. Reactie infoteur, 12-11-2009
Zie reactie boven.

H. Mestrom, 11-11-2009 10:52 #30
Mijn vraag luidt. Kan de prik voor de mexicaansegriep gevolgen hebben voor de ziekte van Alzheimer? Bij voorbaat dank. Reactie infoteur, 11-11-2009
Hallo H. van Mestrom,

Daar staat niet over vermeld in de bijsluiters van de vaccins.

mvg, Tartuffel

Nicole, 10-11-2009 22:11 #29
Mijn zoon van net 2 jaar heeft een zeer ernstige koemelk allergie en astma klachten de kinderarts adviseerd om te laten vaccineren wat moet ik nu? Reactie infoteur, 10-11-2009
Hallo Nicole,

Alle kinderen die geboren zijn op of na 24 november 2004 tot en met 22 mei 2009 zijn toegevoegd als risicogroep, aangezien deze leeftijdsgroep een grote kans heeft op een infectie met de Mexicaanse griep en daardoor ook een grotere kans op complicaties. Mijn advies is om daaraan mee te werken. De eventuele bijwerkingen van het vaccin zijn gering.

Mvg, Tartuffel

Annie, 10-11-2009 21:52 #28
Ik ben 67 jaar en kan heel veel medicijnen niet verdragen.Is het dan verstandig de griep spuit te halen?
het is bij de huisarts bekend Reactie infoteur, 10-11-2009
Hallo Annie,

Uw huisarts kan u het beste hierin adviseren. Succes ermee.

Mvg, Tartuffel

Annelies, 10-11-2009 21:10 #27
Doordat ik hoge bloeddruk heb val ik onder de risicogroepen en heb een oproep voor vaccinatie gehad. Een aantal jaren terug heb ik een anafylactische shock gehad nav toediening Fresh Frozen Plasma. Mijn vraag: kan ik zonder risico mij nu laten injecteren? Reactie infoteur, 10-11-2009
Hallo Annelies,

Deze vraag zult u echt aan uw huisarts moeten voorleggen. Succes ermee.

Mvg, Tartuffel.

Monique, 10-11-2009 15:29 #26
MIjn dochter van net 8 maanden heeft in ieder geval koemelkallergie, verder zijn er geen testen gedaan. Ik heb begrepen dat mensen met een eiwit allergie niet ingeent mogen worden, moet ik mijn dochter eerst laten testen of ze ook deze allergie heeft? Reactie infoteur, 10-11-2009
Hallo Monique,

Vaccins tegen griep worden gekweekt op bebroede kippeneieren en derhalve kan kippenei-eiwit in heel kleine hoeveelheden voorkomen en een ernstige reactie uitlokken iemand hier allergisch voor is. Overleg met uw arts lijkt mij raadzaam.

mvg, Tartuffel

Birgit Smouter, 09-11-2009 21:46 #25
Ik hoorde vorige week op de radio van een huis/bedrijfarts dat er kwik in de vaccins zou zitten, dit om de productie teverhogen maar voor mij (ben nu 13 weken zwanger ) is dit niet goed en voor mijn ongeboren baby ook niet waarom word hier niet meer over verteld? Reactie infoteur, 10-11-2009
Hallo Birgit,

In het vaccin zit een kleine hoeveelheid thiomersal, dat in het lichaam afgebroken wordt tot ethylkwik. Deze stof is eraan toegevoegd teneinde bacteriegroei te remmen. Het veroorzaakt volgens het RIVM geen schade. Binnen een week na vaccinatie is al de helft ervan uit het lichaam verdwenen, het andere deel verdwijnt in de periode daarna ook.

Tartuffel.

Renate Gerritse, 09-11-2009 20:47 #24
Ik heb gelezen via google dat de WHO het advies geeft kinderen onder de 10 jaar niet te laten vaccineren. ( Zwitserland is ook op vaccinatie tegen voor kinderen onder de 10 jaar.)
Nu is mijn vraag waarom gaat dit dan in Nederland wel gebeuren voor kinderen van 6 maanden tot 5 jaar?
Ik heb zelf een zoontje van 15 maanden en weet nu niet wat ik moet doen.

met vriendelijke groet Reactie infoteur, 09-11-2009
Hallo Renate gerritse,

De WHO schrijft op haar website over de veiligheid van de N1H1 vaccinatie:

"Are pandemic vaccines safe? Outcomes of studies completed to date suggest that pandemic vaccines are as safe as seasonal influenza vaccines. Side effects seen so far are similar to those observed with seasonal influenza vaccines."

Specifiek m.b.t. kinderen:

"What about my child's safety from a reaction?
The most frequent vaccine reactions in children following influenza immunization are similar to those seen after other childhood immunizations (such as soreness at the injection site, or fever). A child's health care provider or vaccinator can advise on the most appropriate methods for relief of the symptoms. If there are concerns about a child's safety from a reaction, consult a health care provider as soon as possible. Please note that a child may suffer from a condition not related to immunization, which coincidentally developed after vaccination."

Wat zeggen ze m.b.t. bijwerkingen?

"What are the expected side effects of the new vaccines?
Some side effects can be associated with influenza vaccination. How often they result depends on the type of vaccine, how it is administered, and the age of the vaccine recipient. There are two main types of vaccines: one is manufactured with inactivated viruses, the other uses live viruses.
Inactivated vaccines, administered by injection, commonly cause local reactions such as soreness, swelling and redness at the injection site, and less often can cause fever, muscle- or joint- aches or headache. These symptoms are generally mild, do not need medical attention, and last 1 to 2 days. Fever, aches and headaches can occur more frequently in children compared to elderly people.
Rarely, such influenza vaccines can cause allergic reactions such as hives, rapid swelling of deeper skin layers and tissues, asthma or a severe multisystem allergic reaction due to hypersensitivity to certain vaccine components.
Live vaccines are given via a nasal spray, and can commonly cause runny nose, nasal congestion, cough, and can less frequently cause sore throat, low grade fever, irritability and head- and muscle- aches. Wheezing and vomiting episodes have been described in children receiving live influenza vaccines."

(Bron: http://www.who.int/csr/disease/swineflu/frequently_asked_ questions/vaccine_preparedness/safety_approval/en/index.html)

De WHO zegt het volgende over de doseringen, waarbij ze onderscheid maken tussen volwassenen en adolescenten vanaf 10 jaar en kinderen van 1/2 tot 10 jaar:

"The experts noted that a variety of pandemic vaccines, including live attenuated and both adjuvanted and non-adjuvanted inactivated vaccines, have now been licensed for use by regulatory authorities. SAGE recommended the use of a single dose of vaccine in adults and adolescents, beginning at the age of 10 years, provided such use is consistent with indications from regulatory authorities.

Data on immunogenicity in children older than 6 months and younger than 10 years are limited and more studies are needed. Where national authorities have made children a priority for early vaccination, SAGE recommended that priority be given to the administration of one dose of vaccine to as many children as possible. SAGE further stressed the need for studies to determine dosage regimens effective in immunocompromised persons."

(Bron: http://www.who.int/csr/disease/swineflu/notes/briefing_
20091030/en/index.html)

Ik hoop dat dit duidelijkheid verschaft.

Mvg, Tartuffel

Hans vd Ven, 09-11-2009 19:55 #23
Ik ben een psoriasses patient met veel schilvers, en ook vaak jeuk, ik heb ook na bepaalde injecyie hier veel last van, kan er nachten niet van slapen, en moet met koud water de jeuk voor een tijd verzachten, ik ben daarom niet gerust op deze griep injectie, nu heb ik ook weer last van jeuk, en dan een injectie er over heen, wat moet ik doen,
ik ben 80 jaar verder geen klachten als allen wat gewrichts problemen, wat is uw raad hierop, Hans vd ven Reactie infoteur, 09-11-2009
Hallo Hans v/d Ven,

Vervelend dat u last heeft van psoriasis.

Bij het vaccin tegen de Mex. griep treden in enkele gevallen hoogstens milde bijwerkingen op. Dat wil zeggen binnen een tot twee dagen zal 1-10% van de patienten hoofdpijn en spierpijn krijgen en een rode pijnlijke plek op de plaats waar is geprikt. Minder dan 1% zal last krijgen van jeuk en huiduitslag. Op grieppandemie.nl kunt er meer over lezen. U kunt uw zorgen ook vorleggen aan uw huisarts. Hij kan u verder informeren en adviseren.

Nog een citaat ter afsluiting:

"De bijwerking van het vaccin is veel minder gevaarlijk dan de Mexcixaanse griep. Als je een oproep hebt gekregen voor een inenting, omdat je tot een bepaalde risicogroep behoort, dan is het verstandig om daar gehoor aan te geven, " zegt Louis Kroes, hoogleraar virologie in Leiden tegen de media.

mvg, Tartuffel

De Schepper Claudine, 09-11-2009 19:09 #22
Morgen ga ik naar mijn huisarts om de spuit te laten zetten. Ik heb nl een lichte vorm van Chrohn en he b de ziekte van Ménière die ik nu onder controle heb.Toch lees ik dat er oa bij de "bijwerkingen" duizeligheid" vermeldt staat. Nu ben ik, eerlijk gezegd, bang om weer een aanval tekrijgen door die spuit! Kan dat? Reactie infoteur, 09-11-2009
Hallo Claudine de Schepper,

Er treden in enkele gevallen hoogstens milde bijwerkingen op. Dat wil zeggen binnen 1-2 dagen zal 1-10% van de patienten hoofdpijn en spierpijn krijgen en een rode pijnlijke plek op de plaats waar is geprikt. Minder dan 1% zal last krijgen van jeuk en huiduitslag. Op grieppandemie.nl kunt er meer over lezen. U kunt deze vraag ook stellen aan uw huisarts. Hij kan u verder informeren.

"De bijwerking van het vaccin is veel minder gevaarlijk dan de Mexcixaanse griep. Als je een oproep hebt gekregen voor een inenting, omdat je tot een bepaalde risicogroep behoort, dan is het verstandig om daar gehoor aan te geven, " zegt Louis Kroes, hoogleraar virologie in Leiden tegen de media.

mvg, Tartuffel

Dianne, 09-11-2009 15:12 #21
Mijn zoontje is 5,5 maand en zo te lezen op internet valt hij net buiten het vaccinatieprogramma…
Of krijgen alle kindjes een oproep zodra ze de leeftijd van 6 maanden hebben bereikt?
Met vriendelijke groet. Reactie infoteur, 09-11-2009
Hallo Dianne,

De Gezondheidsraad heeft aan minister Klink van Volksgezondheid geadviseerd dat naar hun mening inderen in de leeftijd van zes maanden tot en met vier jaar moeten worden ingeënt tegen de Mexicaanse griep. De reactie van minister Klink is vanaf 17.15 uur te zien op Nederland 1 - in een live uitgezonden persconferentie. Het ziet er naar uit dat de minister het advies van de Gezondheidsraad opvolgt, zoals hij dat ook deed met eerdere adviezen van de raad. Hoe dit advies in de praktijk zal gaan uitpakken, weet ik niet. Wellicht dat deze vraag aan de orde komen op de persconferentie.

Mvg, Tartuffel

K. van den Berg, 09-11-2009 13:58 #20
Ik ben 63 jaar, heb een oproep ontvangen. Er is bij mij spraken van een overgevoeligheid voor elke kwikverbinding. In het verleden ben ik letterlijk doodziek geweest, en opgenomen in het Ziekenhuis met een ernstige kwikvergiftiging. In dit vaccin zit thiomersal, ik ben er bang om mij te laten vaccineren. Reactie infoteur, 09-11-2009
Hallo K. van de Berg,

Volgens het RIVM mag niet iedereen het vaccin tegen Mex. griep hebben. Dat mag bijvoorbeeld niet als u ooit een ernstige allergische reactie (anafylactische shock) hebt gehad op spoorrestanten van eieren, kipeiwitten, kanamycine, neomycine sulfaat, formaldehyde of cetyltrimethylammonium bromide.

In het vaccin zit, zoals u al aangeeft, een kleine hoeveelheid thiomersal, dat in het lichaam afgebroken wordt tot ethylkwik. Als u denkt dat u een ernstige allergische reactie hiervan kan krijgen, dan raad ik u aan dit te bespreken met uw huisarts.

Succes ermee, Tartuffel.

Gerard K., 09-11-2009 12:40 #19
Ik val onder de risicogroep en wordt opgeroepen om morgen te komen voor vaccinatie. Mijn vraag: Heb slechts één nier en heb jodium-allergie, is het nog verstandig om voor vaccinatie te gaan?

Met vriendelijke groet. Reactie infoteur, 09-11-2009
Hallo Gerard,

Ik raad u aan deze vragen te bespreken met uw huisarts. Hij is van uw medische situatie op de hoogte en kan u gericht adviseren.

mvg, Tartuffel

Sj, 09-11-2009 11:27 #18
Ik zit op een laag gewicht en ben zelfs een tijd in behandeling geweest omdat ik een onder gewicht had, ben nu 42 jaar en 1 meter 62 en weeg nu 57 kg. Ben ik een risico om de griep te krijgen. Heb vorig jaar nog een oproep gehad voor de griep prik maar dit jaar niet, hoe kan dat? Reactie infoteur, 09-11-2009
Hallo Sj,

U kent deze vraag het beste stellen aan uw huisarts en met hem of haar uw situatie bespreken.

mvg, tartuffel

Leah Post, 08-11-2009 21:34 #17
Ik heb een chronische vorm van urticaria.soms zit ik plotseling hevig onder de bulten en jeuk. Een keer had ik 2 tabletten neurofen ingnomen en reageerde hier heel heftig op.Viel flauw en was helemaal opgezet. Ik vraag me af en twijfel nu of ik het vaccin zal nemen… graag uw mening.b.v.d. leah Reactie infoteur, 09-11-2009
Hallo Leah Post,

Of en in hoeverre u netelroos en andere klachten zult ontwikkelen n.a.v. het vaccin vanwege gevoeligheid voor bepaalde stoffen, is door mij niet te beantwoorden. U kunt dit het beste bespreken met uw huisarts.

mvg, tartuffel

Marjan, 07-11-2009 09:32 #16
Ik heb zware astma en ben opgeroepen voor de mex. griepprik. Ik kon niet wachten tot ik die prik krijg maar nu zit ik heel erg in dubio of ik het moet halen. Gisteravond heb ik namelijk gehoord dat er kwik in de vacinatie zit, meer dan je lichaam aan zou kunnen. Is dit zo? Reactie infoteur, 07-11-2009
Hallo Marjan,

U hoeft daarover niet ongerust te zijn. Er zit geen kwik in het vaccin. Het RIVM schrijft daarover het volgende:

"(…) in het vaccin zit niet het metaal kwik, zoals dat vroeger in thermometers zat. Deze stof en ook de kwikverbinding methylkwik kunnen inderdaad schadelijk zijn voor de mens omdat ze zich ophopen in het lichaam. Maar zowel kwik als methylkwik zitten niet in het vaccin.
In het vaccin zit wel een kleine hoeveelheid thiomersal, dat in het lichaam afgebroken wordt tot ethylkwik. Thiomersal wordt aan vaccins toegevoegd om bacteriegroei te remmen. De kleine hoeveelheid thiomersal die in het vaccin aanwezig is, veroorzaakt geen schade. Het hoopt zich niet op in het menselijk lichaam: het ethylkwik dat uit thiomersal voortkomt, wordt door het menselijk lichaam gewoon afgebroken. Binnen 7 dagen na vaccinatie is al de helft ervan uit het lichaam verdwenen, het andere deel verdwijnt in de periode daarna ook." (Bron: http://www.grieppandemie.nl/veelgestelde_vragen?nodeId=475&searchfor=kwik+vaccin)

mvg, Tartuffel

Nicole, 06-11-2009 10:08 #15
Momenteel ben ik hoogzwanger, en volgende week krijg ik mijn eerste enting tegen het nieuwe griepvirus. De tweede zal plaatsvinden vlak voordat ik bevallen moet (of misschien ondertussen bevallen ben?) Begrijp ik het goed dat ik mijn kindje hiermee ook bescherming meegeef voor na de geboorte (de eerste maanden)? En hoe bescherm ik hem tegen de griep als hij eenmaal geboren is? Zieke mensen kan ik buiten de deur houden tijdens de kraamtijd, maar mijn eigen man en kind gaan naar het werk en school, en kunnen dus nog gewoon het virus oplopen. Is dat dan geen probleem voor onze (dan) pasgeboren baby, wanneer zij ziek worden? Of moet het hele gezin rondom de (binnenkort) pasgeborene meegeënt worden? Bij voorbaat dank voor de informatie! Reactie infoteur, 06-11-2009
Hallo Nicole,

Volgens informatie van het RIVM maakt uw lichaam na de vaccinatie antistoffen aan om u tegen het nieuwe griepvirus te beschermen. In het laatste deel van de zwangerschap kunnen deze antistoffen via de placenta bij uw kind terecht komen. Daardoor is uw kind net na de bevalling tijdelijk beschermd tegen het nieuwe griepvirus. Deze antistoffen verdwijnen echter weer in een paar maanden. Neem dan de gewone hygiënische voorzorgsmaatregelen in acht zoals beschreven in het artikel: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/aandoeningen/35482-symptomen-mexicaanse-griep-verschijnselensymptomen-griep.html

Verder is het zo dat baby's die borstvoeding krijgen, minder vatbaar zijn voor infecties. Via de moedermelk worden afweerstoffen in hoge concentraties afgegeven aan de zuigeling. Ook indien de moeder ziek is, wordt borstvoeding aangeraden; de baby krijgt zo alle benodigde antistoffen binnen.

Verder blijven - zoals ik al eerder aangaf - algemene hygiënische maatregelen van belang, zoals regelmatig handen wassen en een fopspeen niet door volwassenen in de mond te laten nemen, enz.

mvg, Tartuffel

Els, 05-11-2009 21:11 #14
Ik ben momenteel bijna 32 weken zwanger. Ik geef les in de lagere school. Ik ben nu aan het overwegen of ik wel of niet een vaccin zal laten zetten. Ik zit vooral in met de eventuele nevenwerkingen voor mijn ongeboren kindje. Hopelijk kunt u wat meer duidelijkheid scheppen over wat ik best zou doen. Alvast bedankt. Els Reactie infoteur, 06-11-2009
Hallo Els,

Het RIVM zegt hier het volgende over:

"Zwangeren zijn kwetsbaarder voor complicaties door de Mexicaanse griep. Zo staat bijvoorbeeld het middenrif in de laatste fase van de zwangerschap hoog, zodat de longen minder ruimte krijgen. Daardoor kan de ademhaling belemmerd worden.
De risicos op dergelijke complicaties als gevolg van de Mexicaanse griep zijn groter dan de risicos van de eventuele bijwerkingen van het vaccin.
Er zijn geen aanwijzingen dat het vaccin schade toebrengt aan het ongeboren kind wanneer de eerste dertien weken voorbij zijn. Het vaccin is echter nog niet uitgebreid getest onder zwangeren."

mvg, Tartuffel

Polder, 31-10-2009 23:15 #13
Mijn zoontje is net een jaar geworden. Hij krijgt zijn normale vaccinaties, binnenkort de BMR. Is het mex. griepvaccin nodig? Ik ben bang dat ik hem iets aandoe wat hij de rest van zijn leven met zich mee moet dragen, de bijwerkingen op lange termijn zijn namelijk onbekend. Wat wordt er aangeraden? Alvast bedankt. Reactie infoteur, 01-11-2009
Hallo Polder,

Over de eventuele lange termijn effecten van het H1N1-vaccin zijn nog onderzoekgegevens beschikbaar. Het RIVM schrijft op haar website dat er al wel veel ervaring met het vaccin tegen de seizoensgriep. is opgedaan en volgens het RIVM zijn er geen aanwijzingen dat die vaccins nadelige gevolgen hebben op lange termijn.

De Gezondheidsraad en het Centrum voor Infectieziektebestrijding (CIb) brengen in de tweede week van november advies uit over het vaccineren van kinderen tegen Mexicaanse griep.

Ik hoop uw vraag hiermee voldoende te hebben beantwoord. Op de website van het RIVM staat nog veel meer info.

mvg, Tartuffel

Nicole, 30-10-2009 12:55 #12
Ik zou graag willen weten of ik mijn zoontje van bijna 3 moet laten inenten. Hij zit op een kinderdagverblijf en je hoort nu dat kinderen tot een risicogroep behoren. Reactie infoteur, 30-10-2009
Hallo Nicole,

Minister Klink van Volksgezondheid zei 28 oktober 2009 dat hij de kans "vrij groot" acht dat ook kinderen worden toegevoegd aan de risicogroepen, omdat ze meer dan gemiddeld vatbaar zijn voor de Mexicaanse griep. De Gezondsheidsraad adviseert volgende week of ook kinderen ingeënt moeten worden.

mvg, Tartuffel.

Monique, 29-10-2009 12:45 #11
Via de huisarts heb ik een uitnodiging ontvangen voor vaccinatie tegen de Mexicaanse griep. Dit
in verband met het feit dat ik zwanger ben, momenteel 27 weken. Nu ben ik eind januari uitgerekend,
en zou ik de eerste vaccinatie eind november krijgen, de tweede eind december. Zowel de verloskundige
als gyneacologen en dergelijke kunnen weinig zeggen over de bijwerkingen van de vaccinatie en eventuele
effecten voor het ongeboren kindje. Ik zit nu dus echt in een dilemma. Aan de ene kant, ik wil geen risico lopen
dat er negatieve effecten voor het kindje zijn na de vaccinatie. Aan de andere kant, als ik de griep krijg, kan dit ook
effecten hebben op de kleine. Daarbij komt het er op neer dat ik de eerste 8 maanden van de zwangerschap zonder vaccinatie goed heb doorgebracht, hoe groot is dan het risico dat ik het in de laatste maand nog krijg? Zijn er andere vrouwen die met dit dilemma zitten? Ik vind het erg lastig in te schatten, wil natuurlijk het beste voor de kleine maar er zijn zoveel onduidelijkheden. Reactie infoteur, 29-10-2009
Hallo Monique,

Over de mogelijke bijwerkingen kan ik u niet meer vertellen dan in het artikel staat. Ik hoop dat andere mensen die voor dezelfde vraag staan, willen reageren.

mvg, Tartuffel

Mom2be, 27-10-2009 17:50 #10
Ik las dat vrouwen die minder dan 13 weken zwanger zijn, de prik niet krijgen maar hoe zit dat dan met zwangere vrouwen uit de risicogroep die in hun eerste trimester zitten?

Ik ben astmapatiente maar probeer ook om zwanger te worden. Momenteel ben ik nog niet zwanger en krijg deze week de normale griepprik en is er voor een evt. vruchtje dus nog geen gevaar maar het is best mogelijk dat als volgende maand de mex.griepprik komt, ik wel zwanger ben maar dus nog geen 13 weken maar wel een zgn. risicopatiente.

Ik wil mijn (hopelijk dan) nog ongeboren kindje uiteraard geen kwaad doen maar ik krijg die oproep ook niet voor niks en kan zelf ernstig ziek worden als ik de mex.griep wel krijg.

Is er iemand die hier meer duidelijkheid over kan geven? Reactie infoteur, 27-10-2009
Hallo Mom2be,

Het RIVM schrijft op haar website hierover:

"Op basis van ervaringen met de vaccinatie tegen seizoensgriep zijn er geen aanwijzingen dat vaccinatie risico's oplevert voor het ongeboren kind. Echter, voor het nieuwe vaccin zijn hier nog onvoldoende onderzoeksgegevens over bekend. Heeft u zich laten inenten tegen Nieuwe Influenza A, dan wordt u geadviseerd een zwangerschap gedurende acht weken te voorkomen."

Zwangerschap even uitstelen is dus het advies van de deskundigen. Zie http://www.grieppandemie.nl

mvg, Tartuffel

Seline V., 27-10-2009 10:57 #9
Ik ben ook zwanger (14 weken). Nou heeft iedereen het over de gevolgen van de prik in de eerste 12 weken van de zwangerschap, maar zijn er ook bijwerkingen of gevolgen voor de baby als de prik gegeven wordt na de eerste 12 weken? Reactie infoteur, 27-10-2009
Hallo Seline,

Op de website van het RIVM staat hierover:

"Er zijn geen aanwijzingen dat het vaccin schade toebrengt aan het ongeboren kind wanneer de eerste dertien weken voorbij zijn. Het vaccin is echter nog niet uitgebreid getest onder zwangeren."

mvg, Tartuffel

Ellen D., 26-10-2009 09:59 #8
Hallo, ik ben verpleegkundige en krijg deze of volgende week men vaccin tegen de mexicaanse griep. Maar we zijn ook bezig om zwanger te geraken. Moeten we onze plannen voor een 2e kind dan best 1maand uitstellen of maakt dat op zich niet zoveel uit? Reactie infoteur, 26-10-2009
Hallo Ellen,

Vrouwen in de in de eerste 13 weken van de zwangerschap, krijgen geen vaccinatie tegen Nieuwe Influenza A aangeboden. Met als reden dat er nog onvoldoende bekend is of er risicos zijn voor het ongeboren kind in het begin van de zwangerschap. Zo ontwikkelen onder andere de organen zich in de eerste 13 weken van de zwangerschap. Dat is een kwetsbaar proces. Mocht u zwanger raken, dan krijgt u dus geen vaccinatie aangeboden.

Ik hoop hiermee uw vraag voldoende te hebben beantwoord.

mvg, Tartuffel

Zwanger, 23-10-2009 13:16 #7
Ik ben 12 weken zwanger, is het wel verstandig om de mexicaanse griepprik te halen ivm de bijwerkingen? Reactie infoteur, 23-10-2009
Hallo 'Zwanger',

Volgens gevegens van het RIVM lopen zwangere meer kans op gezondheidsproblemen door de Mexicaanse griep, zoals longproblemen. Verder is er in het laatste deel van de zwangerschap iets meer kans op vroeggeboorte en problemen rond de bevalling. Aangezien is gebleken dat zwangeren een verhoogd risico lopen op ernstiger beloop van de Nieuwe Influenza A, is het vaccin ook beschikbaar gesteld aan zwangeren die dertien weken of langer zwanger zijn - ook al behoren zij niet tot een van de medische risicogroepen.

Zwangere vrouwen die in de eerste twaalf weken van hun zwangerschap zijn, krijgen echter geen vaccinatie aangeboden. Vaccinatie in de eerste twaalf weken van de zwangerschapo wordt ontraden, omdat dan nog niet alle risicos voor de vrucht kunnen worden uitgesloten.

Ik hoop uw vraa hiermee voldoende te hebben beantwoord. Indien u met vragen blijft zitten, raad ik u aan contact op te nemen met uw huisarts.

mvg, Tartuffel

Evert Fokkinga, 22-10-2009 11:20 #6
Ik ben 70 jaar, dus geboren voor 1957 en goed gezond. Ik vraag me af hoe zinvol het voor mij is me te laten vaccineren voor de Mexicaanse griep. Kunt u hierover iets zeggen? Reactie infoteur, 22-10-2009
Hallo Evert Fokkinga,

Er zijn aanwijzingen dat mensen die zijn geboren voor 1957 beter beschermd zijn tegen de Mexicaanse griep. Het is echter niet duidelijk of zij genoeg beschermd zijn. Derhalve komen 60-plussers - die vanwege hun leeftijd tot een risicogroep behoren - toch in aanmerking voor griepvaccinatie.

mvg, Tartuffel

Astrid Muller, 21-10-2009 16:11 #5
Ik krijg in november de eerste inenting tegen de mexicaanse griep, ik ben een risico patient met een laag imuunsysteem, dit wordt veroorzaakt doordat ik medicijnen ineem voor epelepsie, waardoor mijn imuunsysteem steeds slechter wordt. Heeft de inenting tegen de mexicaanse griep bijwerkingen? Reactie infoteur, 21-10-2009
Reactie infoteur op 21-10-2009:Hallo Astrid,

De Mexiciaanse griepprik kan in sommige gevallen bijwerkingen veroorzaken. Zie mijn reactie op Lies Knevel van 19-10-2009, daarin staan alle mogelijke bijwerkingen vermeld.

mvg, Tartuffel

Liesknevel, 19-10-2009 09:05 #4
Ik wil graag de bijwerkingen weten van het vaccin tegen de mexicaanse griep. Ik het wel of niet verstandig om de prik te halen. Reactie infoteur, 19-10-2009
Hallo Lies Knevel,

Een Europese commissie heeft groen licht gegeven voor twee vaccins tegen de Mexicaanse griep.Het gaat om Pandemrix van het bedrijf Glaxo-Smith-Kline en Focetria van het bedrijf Novartis. Beide vaccins kunnen gebruikt worden voor volwassenen en kinderen boven de zes maanden. In Nederland wordt voor zover mijn informatie reikt het middel Focetria gebruikt.

Op de bijsluiter van dit middel staat over mogelijke bijwerkingen het volgende vermeld:

"Zoals alle geneesmiddelen kan Focetria bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.
Allergische reacties kunnen optreden na vaccinatie, in zeldzame gevallen kunnen deze leiden tot shock. Artsen zijn zich bewust van deze mogelijkheid en kunnen in zulke gevallen een spoedbehandeling geven.
In de klinische studies met een gelijksoortig vaccin waren de meeste bijwerkingen mild en van korte duur. De bijwerkingen zijn over het algemeen gelijk aan die welke samenhangen met het vaccin voor seizoensgriep.
De frequentie van de mogelijke bijwerkingen die hieronder vermeld staan, is als volgt gedefinieerd:

- zeer vaak (bij meer dan 1 op de 10 gebruikers)
- vaak (bij 1 tot 10 op de 100 gebruikers)
- soms (bij 1 tot 10 op de 1.000 gebruikers)
- zelden (bij 1 tot 10 op de 10.000 gebruikers)
- zeer zelden (bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers)

De bijwerkingen die hieronder vermeld staan, zijn opgetreden bij Focetria in klinische studies bij volwassenen, inclusief ouderen:

Vaak:
Roodheid, zwelling of pijn op de plaats van de injectie, blauwe plek of verharding van de huid op de plaats van de injectie, koorts, algemeen onbehaaglijk gevoel, vermoeidheid, hoofdpijn, toename van zweten, beven, griepachtige symptomen, pijn in spieren en gewrichten.
Deze bijwerkingen verdwijnen doorgaans zonder behandeling binnen 1-2 dagen. RAADPLEEG UW ARTS als de verschijnselen aanhouden.

Bijwerkingen uit klinische studies bij kinderen
Er is een klinische studie uitgevoerd met een gelijksoortig vaccin bij kinderen. De vaak voorkomende bijwerkingen die zeer vaak werden gerapporteerd per dosis binnen de leeftijdsgroep van 6 maanden - 36 maanden waren geïrriteerdheid, ongewoon huilen, slapeloosheid, diarree en verandering in eetgewoontes. Bij kinderen omvatten de zeer vaak optredende systemische bijwerkingen hoofdpijn, vermoeidheid. Bij de adolescenten waren de zeer vaak optredende bijwerkingen: algehele malaise, myalgie, hoofdpijn, vermoeidheid, zweten, misselijkheid, koude rillingen.

De bijwerkingen die hieronder vermeld staan, zijn opgetreden in de dagen of weken na vaccinatie met vaccins met en zonder adjuvans die elk jaar routinematig worden toegediend om griep te voorkomen. Deze bijwerkingen kunnen optreden bij Focetria.

Soms:
Verschillende huidreacties, waaronder urticaria (netelroos).

Zelden:
Allergische reacties die leiden tot een gevaarlijke afname van de bloeddruk, die, indien niet behandeld, kan leiden tot shock. Artsen zijn zich bewust van deze mogelijkheid en kunnen in zulke gevallen een spoedbehandeling geven. Toevallen, sterke stekende of kloppende pijn in één of meerdere zenuwen, weinig bloedplaatjes in het bloed waardoor bloedingen of blauwe plekken kunnen ontstaan.

Zeer zelden:
Vasculitis (ontsteking van de bloedvaten die huiduitslag, gewrichtspijn en nierstoornissen kan veroorzaken), neurologische aandoeningen, zoals encefalomyelitis (ontsteking van het centrale zenuwstelsel), neuritis (zenuwontsteking) en een soort verlamming die guillain-barrésyndroom wordt genoemd.
Wanneer één of meerdere van deze bijwerkingen optreden, vertel dit dan onmiddellijk aan uw arts.

Het RIVM schrijft over mogelijk gevolgen op lange termijn: Er zijn dus nog geen gegevens beschikbaar over de eventuele lange termijn effecten van dit H1N1-vaccin. Wel is al veel ervaring met het vaccin tegen de seizoensgriep. Er zijn geen aanwijzingen dat die vaccins nadelige gevolgen hebben op lange termijn.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

mvg, Tartuffel

Debbie, 05-09-2009 12:07 #3
Het is even lezen maar onderstaande link is zeker de moeite waard. Het is naar mijn gevoel en idee heel belangrijk om in tijden zoals deze jezelf goed te informeren om vandaaruit een juiste keuze te kunnen maken.
http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=M4&l=NL Reactie infoteur, 07-09-2009
Hallo Debbie,

Bedankt voor de reactie. Ik zal het desbetreffende artikel lezen.

mvg, Tartuffel

Djvoost, 26-08-2009 17:48 #2
Vind de wetenschappelijke gegevens onvoldoende om wat dan ook maar te kunnen besluiten. Bedoel: wel/niet laten prikken. Reactie infoteur, 04-09-2009
Hallo Djvoost,

Dat is ook geen gemakkelijke afweging.

mvg, Tartuffel

Roos Smeets, 05-08-2009 08:05 #1
Mijn dochter en haar man willen in Oktober met hun dochtertje van 1 jaar naar Mexico… Ik maak me daar grote zorgen om maar zij zeggen dat het reisadvies goed is en dat de artsen op het consultatiebureau het gewoon goedkeuren… Toch vind ik het akelig… Maak ik me onterecht ongerust? Reactie infoteur, 05-08-2009
Hallo Roos Smeets,

Het RIVM adviseert mensen die naar landen reizen waar Nieuwe Influenza A (H1N1) voorkomt (zie kaartje in het artikel http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/aandoeningen/35482-symptomen-mexicaanse-griep-verschijnselensymptomen-griep.html), de nodige voorzichtigheid te betrachten door:
- contact met mensen met griep te vermijden;
- algemene hygiënemaatregelen in acht te nemen;
- de lokale situatie in de gaten te houden de adviezen van de (plaatselijke) gezondheidsautoriteiten op te volgen;
- een arts te raadplegen bij ziekte.

Verder doen ze er verstandig aan om bij de eerste verschijnselen Mexicaanse griep, een arts te raadplegen. Ook is het middel Sambucol een effectief middel gebleken tegen de griep (zie http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/natuurgeneeswijze/36936-vlierbessen-sambucol-kan-jang-middelen-mexicaanse-griep.html).

Ik hoop uw vraag hiermee voldoende te hebben beantwoord.

Veel sterkte gewenst!

mvg, Tartuffel

Infoteur: Tartuffel
Laatste update: 06-09-2020
Rubriek: Mens en Gezondheid
Subrubriek: Aandoeningen
Special: Mexicaanse griep
Bronnen en referenties: 13
Reacties: 87
Medische informatie…
Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts.
Schrijf mee!