27 Jaar Aids-Fraude

In Nederland hebben officieel 13.000 mensen aids. Er zijn 16.5 miljoen Nederlanders. Dat betekent dat minder dan 0.009% van de Nederlandse bevolking aids heeft. Elk jaar komen er 130 aidsbesmettingen bij. Het is statistisch gezien een onbelangrijke ziekte. Aan de griep gaan jaarlijks 5 maal zoveel mensen dood. De kans dat je als hetero aids oploopt door sex zonder condoom is vrijwel te verwaarlozen. Onder homoseksuelen, biseksuelen, Afrikanen en heroïnejunks is er relatief veel aids.

Inhoud:


Nodeloze angst

In Nederland overheerst nodeloze angst voor aids. Het aidsfonds weet 13 miljoen euro per jaar binnen te halen door overbodige aids-angst. De overheid wilde in 2010 eindelijk 57 miljoen bezuinigen op aidsbestrijding in het buitenland. Maar het aidsfonds heeft dat voorkomen. Aidsbestrijding in het buitenland betekent voornamelijk dat de overheid geld geeft aan de farmaceutische industrie om medicijnen te kopen. Eigenlijk is aidsbestrijding hetzelfde als het subsidiëren van de farmaceutische industrie. Deze industrie sponsort aids-conferenties om artsen een eenzijdig beeld over aids voor te spiegelen. Er zijn veel artsen die het niet eens zijn met de industriële farmacietak. Aids is een retrovirus. De ontdekker van het retrovirus, professor Duesburg, stelt dat hiv in 1984 ten onrechte als veroorzaker van aids is aangewezen. Hij heeft gelijk gekregen doordat veel hiv-positieven nooit aids krijgen en doordat hiv-negatieven soms wel aids krijgen. Hiv en aids hebben volgens deze en honderden andere wetenschappers wel een correlatie met elkaar, maar er is geen causaal verband. Dat betekent dat hiv alleen geen aids veroorzaakt maar er andere factoren bij zijn betrokken.

Hiv veroorzaakt geen aids

Mensen die hiv+ zijn en aids krijgen, blijken soms later toch weer hiv- te worden. Het is een raadsel hoe dat komt. Dit raadsel wordt niet opgelost omdat de farmaceutische industrie daar geen belang aan hecht. De conclusie van honderden onafhankelijke wetenschappers is dat hiv-positiviteit op zich geen aids veroorzaakt. Daarom is het kwalijk dat mensen die hiv+ zijn direct medicijnen met dodelijke bijwerkingen worden toegediend. Gaan mensen nu dood aan aids of aan AZT, vragen wetenschappers zich af. Dat hiv-positiviteit op zich geen aids veroorzaakt moet bij velen vraagtekens oproepen. Alle overheden en de farmaceutische industrie, inclusief hun lobbygroepen zoals het aidsfonds melden al 25 jaar het omgekeerde. Wat nu precies waar is valt niet gemakkelijk te verklaren. Journalisten, documentairemakers, medisch onderzoekers zijn er jaren mee bezig geweest om de feiten op een rij te krijgen. In ieder geval staat wel vast dat niemand ooit een aidsvirus heeft gezien. Het is nooit gefotografeerd, in tegenstelling tot het griepvirus. Het is allemaal theorie en hypothese maar er is nooit iets keihard bewezen. Een virusziekte verspreidt zich normaal gesproken onder een hele bevolking. Maar in dit geval verspreidt het alleen door een vorm van sex en vieze naalden. Dat bloed er iets mee te maken heeft lijkt wel zeker. Toch is het a-typisch voor een virusziekte om zich niet vanzelf over de hele bevolking uit te spreiden. Dit gegeven en de volgende hieronder vormen samen de belangrijkste wetenschappelijke argumenten om de de redenering dat hiv aids veroorzaakt te verwerpen.

T-cellen

T-cellen in ons bloed reguleren ons immuunsysteem. Een virus leidt er meestal toe dat het aantal T-cellen in het bloed enorm stijgt. Een aidstest wordt gedaan door het aantal T-cellen in het bloed te tellen. Wanneer het aantal T-cellen extreem laag is dan heeft iemand aids. Het aids-virus zelf is ondetecteerbaar. Aids is veroorzaakt door het enige en unieke virus wat leidt tot minder T-cellen na een infectie want normaal gesproken stijgt juist het aantal T-cellen tijdens een virusinfectie. Waarschijnlijker is dat aids niet door een virus veroorzaakt wordt. Het officiële verhaal is dat het hiv-virus juist de T-cellen aantast. T-cellen kunnen ook laag in aantal zijn door stress, of een andere ziekte zoals TBC. T-cellen zijn eigenlijk een onbetrouwbare indicator betreffende een aids-diagnose. Helaas is het de enige diagnose omdat het aidsvirus zelf nog nooit gezien is. Zelfs met de huidige apparatuur waar moleculen en atomen apart bekeken kunnen worden, is een aids-virus, wat groter zou zijn dan één molecuul, nog nooit gezien of gefotografeerd. De vraag of het aids-virus bestaat is hiermee gerechtvaardigd. Wetenschappelijk gezien is het onjuist om ervan uit te gaan dat iets bestaat als het nog nooit waargenomen is. Overigens zijn virussen van andere ziektes wel gefotografeerd.

Griepvirus / Bron: Cynthia Goldsmith - CDC/ Dr. Terrence Tumpey, Wikimedia Commons (Publiek domein)Griepvirus / Bron: Cynthia Goldsmith - CDC/ Dr. Terrence Tumpey, Wikimedia Commons (Publiek domein)
Gele Koortsvirus / Bron: Erskine Palmer, Ph.D., Wikimedia Commons (Publiek domein)Gele Koortsvirus / Bron: Erskine Palmer, Ph.D., Wikimedia Commons (Publiek domein)
Herpesvirus / Bron: CDC/Dr. Erskine Palmer, Wikimedia Commons (Publiek domein)Herpesvirus / Bron: CDC/Dr. Erskine Palmer, Wikimedia Commons (Publiek domein)

Hiv en een mislukt experiment

Niet elk virus in ons lichaam is gevaarlijk want sommige virussen veroorzaken geen ziektes. Het hiv-virus is langzaam en voert het weinig uit; het lichaam kan de destructie die de hiv-virussen in een lichaam uitrichten makkelijk herstellen. Dit in tegenstelling tot actieve ziektevirussen. Dat maakt het onwaarschijnlijk dat hiv de oorzaak is van aids. Daarnaast heeft het hiv-virus een merkwaardig verleden. 10 Jaar voordat hiv als veroorzaker van aids werd aangewezen, is het hiv-virus onderzocht als oorzaak van kanker. Een virus oorzaak van kanker? Tja, dat was een dwaling in de wetenschap. Zulke dwalingen zijn nodig om uiteindelijk de waarheid te vinden. IJverig hebben de wetenschappers in de jaren 70 miljarden dollars verbrast aan het zoeken naar hiv als kankeroorzaak. Het bleek allemaal weggegooid geld. Hun wetenschappelijke reputatie lag ten grabbel. Dan wordt opeens eind jaren 70 een epidemie onder homo´s in Amerika waargenomen. Men denkt eerst aan kanker. Het blijkt om een immuunziekte te gaan die men eerst grid, Gay Related Immune Defiency(Homo Gerelateerde Immuunsysteem Afwijking) noemt. Snel werd ingezien dat een ziekte niet aan een sexuele voorkeur kan worden vastgeprikt en werd het aids(Acquired Immuno-Deficiency Syndrome) genoemd. Het hiv-virus wordt uit de kast getrokken als zijnde de oorzaak. Zo is al dat onderzoeksgeld niet voor niets geweest. Dat is een wetenschappelijk motief van de aidszwendel. Daarnaast is er ook een financieel motief. Farmaceutische bedrijven verdienen miljarden aan patenten op aidsmedicijnen. In de aids-industrie gaat jaarlijks 200 miljard dollar om.

Aids op zich is geen ziekte met specifieke kenmerken. Mensen met de diagnose aids hebben meerdere ziektes omdat hun immuunsysteem totaal verzwakt is. Er zijn een twintigtal ziektes die aan aids gerelateerd worden. Daaronder vallen ouderwetse ziektes als TBC, longontsteking en herpes. Officieel is hiv-positiviteit niet hetzelfde als aids, maar wel een voorwaarde om aids te krijgen. Wanneer iemand TBC, longontsteking, herpes en andere ziektes zoals kaposi´s sarcoma en schimmelinfecties heeft en hiv+ is, dan heeft iemand officieel aids. Iemand met dezelfde ziekten, maar hiv- heeft officieel geen aids. Mensen die eerst hiv+ waren en later hiv- worden vormen een medisch raadsel.

Overheidsdesinformatiecampagnes

De overheid voert al 25 jaar een desinformatiecampagne over aids door te stellen dat het voor hetero´s ook een risico is. Daaraan ligt ten grondslag dat homo-lobbygroepen niet willen dat de ziekte als een homoziekte wordt afgeschilderd. Homoseksualiteit zou dan wel eens als ongezond kunnen worden betiteld. De statistiek wijst echter uit dat er wel risicogroepen zijn. Officieel is 20% van de aids-patiënten heteroseksueel en 80% homo. Wanneer je bedenkt dat 10% van de bevolking homo is dan hebben homo´s een veel grotere kans op het krijgen van aids. Homo´s worden naar aanleiding van dit statistisch gegeven tegenwoordig betiteld als verhoogde risicogroep. We moeten echter niet vergeten dat een zogenaamde hetero-huisvader met aids ook een biseksuele relatie kan hebben gehad maar dit niet wilt toegeven om zijn gezin niet te shockeren. Een aantal mannen is stiekem biseksueel. Daarom is het werkelijke aantal hetero´s waarschijnlijk nog lager dan de officiële cijfers. De jarenlange op hetero´s gerichte condoomcampagnes, die vooral tussen 1984 en 1995 prominent het straatbeeld sierden en elke avond op tv verschenen, zijn eigenlijk onzinnig geweest en pure geldverspilling. Predikers voor het aidsfonds zeggen nu dat condooms ook helpen tegen andere soa´s en zwangerschap. Dat is waar, maar daar waren de aidscampagnes niet voor bedoeld. Die hebben tot een zwaar misvormd beeld geleid van de ziekte aids. In 2009 was 21% van de aidspatiënten vrouw. Een-derde is allochtoon. Er komen elk jaar 130 mensen met hiv-besmetting bij. Per saldo betekent dat in 2009 17 autochtone vrouwen een hiv-besmetting hebben opgelopen. Het is niet bekend gemaakt hoeveel vrouwen van deze 17 heroïne spoten en naalden hebben gedeeld. Op 8 miljoen vrouwen in Nederland, is 17 een bijzonder laag getal. Het is 0.000005%.

Niet besmettelijk

Eén van de dingen die inmiddels wel bekend zijn bij medische wetenschappers maar niet algemeen bij het publiek is dat je van sperma nooit aids kan krijgen; in ieder geval is er daardoor nooit een hiv-besmetting vastgesteld. Ondanks dat vele aids-informatiesites anders beweren is alleen besmetting via bloed mogelijk. Wanneer een aids-patiënt beweert dat hij alleen orale sex heeft gehad is de kans groot dat hij liegt, omdat het zo dom is om onbeschermde anale sex te hebben dat hij zijn reputatie als intelligent persoon dreigt te verliezen. Toch valt het niet uit te sluiten dat hiv-besmettingen oraal kunnen worden overgedragen door bloed uit wonden. Zelfs ten aanzien van de besmettelijkheid op zich is geen wetenschappelijk uitsluitsel. Professor Duesberg van de Berkeley University zegt dat aids niet besmettelijk is, maar dat er andere factoren als oorzaak aangewezen kunnen worden. Duesberg en honderden andere wetenschappers willen graag meer onderzoek doen naar de oorzaken van het sterk afgezwakte immuunsysteem van aids-patiënten. Daarvoor krijgen ze echter geen geld. Duesberg stelt dat overmatig drugsgebruik, langdurig wisselende sexcontacten en AZT-inname aids veroorzaken.

De oorzaken

In Afrika hebben mannen anale sex met vrouwen om het krijgen van kinderen te voorkomen. De anus is daar niet op gebouwd en vertoont veel wonden. Het contact van bloed met lichaamsvloeistoffen van anderen op zich is niet gezond, ongeacht of er een ziektevirus in zit. Het immuunsysteem is maandenlang bezig met de schade door één contact te herstellen. Dit geldt als één van de factoren die tot aids leiden. Dat is volgens Duesberg waarschijnlijk de reden dat Afrikaanse mannen en vrouwen ongeveer gelijkelijk verdeeld aids hebben. In Nederland is ongeveer een-derde van de hetero´s met aids een Afrikaan. Aids is hiermee oververtegenwoordigd onder de allochtone bevolking. Onder homo´s en bi´s geldt dat er meer aidspatiënten zijn dan autochtone hetero´s. Echter omdat veel homo´s, helaas bestaan daarover geen cijfers, niet van anale sex houden vormen zij geen risico. Een beperkt deel van de homo- en biseksuelen vormen wel een risico. Heroïnegebruikers krijgen aids door naalden te delen waar restjes bloed aan zit. In de jaren 70 was het nog heel gewoon om cocaïne te spuiten in plaats van te snuiven. Het spuiten van cocaïne is een extra risico omdat een naald vaak meerdere keren gebruikt wordt bij meerdere mensen.

De combinatie

In de homoscene gebruikt men vaak poppers. Dat is erg slecht voor de gezondheid; bij dagelijks gebruik gaat het immuunsysteem snel achteruit. Dit poppers snuiven gebeurt veelal in combinatie met andere drugs zoals xtc en cocaïne. In de scene worden ze samen ook wel chems genoemd. Het gebruik van chems is natuurlijk niet door alle mensen gewenst; sommigen houden hier helemaal niet van. De combinatie van sex en drugs wordt door alle leeftijden en geaardheden toegepast. De lifestyle van homo´s en bi´s in het uitgaansleven is uitstekend te betitelen als: extreem wild. Naast poppers grijpt men naar alcohol en meer drugs. Ook het hebben van veel losse sexcontacten is niet ideaal voor het immuunsysteem. Hetero´s kunnen het zich misschien niet voorstellen maar sommige homo´s halen makkelijk 10 verschillende sexcontacten per weekend. Niet-lichaamseigen vloeistoffen worden door het lichaam als lastige elementen beschouwd waarvoor alweer het immuunsysteem wordt aangesproken om het te verwerken. Nu doet zich het feit voor dat aids een ziekte is van het immuunsysteem. De aidspatiënt vertoont een scala aan ziekten die stuk voor stuk zijn veroorzaakt door een totaal verzwakt immuunsysteem. De jarenlange losbandige lifestyle, drugscocktails en sex waarbij aanraking met bloed plaats vindt vormen samen de oorzaak van aids, zo stellen wetenschappers die niet gelieerd zijn aan een commercieel bedrijf zoals Pfizer. Buiten het feit dat er in de officiële medische onderzoeksliteratuur geen harde bewijzen van het veroorzaken van aids door hiv te vinden zijn, hebben Duesberg en vele andere wetenschappers hypothesen opgesteld om onderzoek te doen naar de gevolgen van deze combinatie van factoren op biomoleculair niveau in ons lichaam. Financiering van zulke wetenschappelijke onderzoeken moet door of het bedrijfsleven of overheden plaats vinden maar beide instituten steunen dergelijk wetenschappelijk onderzoek niet.

Doodsoorzaak: AZT

AZT veroorzaakt celdeling. Ongecontroleerde celdeling wordt kanker genoemd. AZT is een medicijn met dezelfde eigenschappen als kanker. Hiv-positieven die het ´medicijn´ AZT krijgen toegediend, ontwikkelen eerder en sneller aids dan onbehandelde patiënten. De ziekte aids in combinatie met AZT als medicijn lijdt vrijwel altijd tot de dood. Vanaf 1977 mogen bedrijven patenten aanleggen op medische behandelingen. De aidsbehandeling is één van de eerste behandelingen die is goedgekeurd. Het belangrijkste anti-aidsmedicijn is AZT. Dit heeft echter als bijwerking: de dood. In de medische wereld zijn er meer medische behandelingen waar je aan kunt overlijden zoals chemotherapie. De dodelijke medicijnen die aids-patiënten toegediend krijgen, hebben aan het beeld van de verschrikkelijke ziekte bijgedragen. Mensen kunnen zich niet voorstellen dat de oorzaak van de dood in de medicijnen ligt. Toch zijn er aidspatiënten die vanaf midden jaren 80 AZT weigeren en nog steeds leven! Dit staat in schril contrast met de ´behandelde´ maar dode patiënten. AZT is oorspronkelijk ontwikkeld als anti-kanker-chemokuur maar omdat de bijwerkingen vrijwel altijd tot de dood leiden is het daarvoor ongeschikt verklaard. Omdat aids als dodelijke ziekte bekend was, werd AZT wel goed bevonden. Het leven zou ermee gerekt worden. Echter zien tegenwoordig artsen steeds vaker in dat zonder AZT mensen langer leven of zelfs niet doodgaan. De meest belangrijke reden dat AZT minder wordt gebruikt is dat het patent is verlopen en het daardoor goedkoop wordt. De farmaceutische industrie heeft uiteraard voor het aflopen van het patent in 2005 dokters geleerd andere dure medicijnen tegen aids te gebruiken. Zo lijkt het net of de medicijnen verbeterd zijn en de wetenschap vooruitgang heeft geboekt.
© 2011 - 2020 Tom008, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden. Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts.
Gerelateerde artikelen
Genezen van AIDSAIDS is al jaren één van de bekendste en dodelijke ziektes. Het eist vele levens in derdewereldlanden, maar ook in de on…
Bijna-doodervaring: positief of negatief?Bijna-doodervaring: positief of negatief?Een bijna-doodervaring, ook wel BDE genoemd, is een heel bijzondere ervaring die kan optreden als je op het randje van d…
Kattenziektes en vaccinatiesKattenziektes en vaccinatiesEen kattenleven wordt bedreigd door diverse virusziekten. Tegen de meeste van deze ziekten is een beschermende vaccinati…
Verschijnselen van AIDSVerschijnselen van AIDSAIDS en de verschijnselen: AIDS wordt veroorzaakt door het HIV virus. AIDS is niet te genezen en verloopt dodelijk. Tuss…

Spruw bij pasgeborenen en zuigelingenSpruw bij pasgeborenen en zuigelingenSpruw is zichtbaar als witte plekjes in de mondholte, en als je verder kijkt zitten ze vaak ook in de keelholte. Een pas…
Vroege symptomen en signalen van appendicitisVroege symptomen en signalen van appendicitisWat zijn de eerste signalen van een appendicitis of blindedarmontsteking? Het probleem bij een appendicitis is dat het m…
Bronnen en referenties
 • Documentaires:
 • Hiv=aids, fact or fraud?
 • Aids, deconstruction of a myth,
 • http://www.aras.ab.ca/azt-cancer.html
 • http://www.nationaalkompas.nl/gezondheid-en-ziekte/ziekten-en-aandoeningen/infectieziekten-en-parasitaire-ziekten/aids-en-hiv-infectie/omvang/
 • http://www.meervrijheid.nl/index.html?aids_statistieken_risico_leugens_condoom.htm (artikel Haagse Post)
 • http://www.duesberg.com/
 • http://www.mindfully.org/Health/2006/AIDS-Medical-Corruption1mar06.htm
 • http://www.reviewingaids.com/awiki/index.php/AZT
 • http://www.whale.to/a/azt_h.html
 • http://www.rethinkingaids.com/quotes/test-negative.html
 • Afbeelding bron 1: Cynthia Goldsmith - CDC/ Dr. Terrence Tumpey, Wikimedia Commons (Publiek domein)
 • Afbeelding bron 2: Erskine Palmer, Ph.D., Wikimedia Commons (Publiek domein)
 • Afbeelding bron 3: CDC/Dr. Erskine Palmer, Wikimedia Commons (Publiek domein)

Reageer op het artikel "27 Jaar Aids-Fraude"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Gabriel, 31-05-2015 19:14 #10
@gezondverstand, #8

Weet je wel dat niet de auteur van dit artikel maar de 'wetenschappers' van toen en de media 'de homo's' als kwetsbare groep voor hiv en voor aids stigmatiseerden? Wat in dit artikel niet staat (vermoedelijk omdat de auteur niet in dezelfde valkuil wil trappen om een correlatie als causaal te verkopen, zoals met hiv en aids is gebeurd) is dat in dezelfde tijd (de jaren '70) het drugsgebruik en ondervoeding wel degelijk in verband werd gebracht met aids en dat veel homoseksuele mannen drugs gebruikten, zoals de zogenaamde poppers, maar dat de (het zij beperkte) seksuele overdraagbaarheid van hiv werd gezien als oorzaak. Dus logischerwijs zijn de homoseksuele mannen niet onder de noemer drugsgebruikers genomen, waar ze hoogstwaarschijnlijk wel hoorden, maar op hun seksuele geaardheid ingedeeld. Dat kun je de auteur van dit artikel niet kwalijk nemen. Hoe het ook zij, ik vind het in alle gevallen dom om aan te nemen dat seksuele geaardheid je kwetsbaarder kan maken voor een virus. Natuurlijk is het zo dat SOA's zich gemakkelijker verplaatsen als er maar één huidlaag in de anus zit in plaats van de drie die in de vagina zitten, maar het is in de 21e eeuw toch wel een beetje kortzichtig om te denken dat alleen homoseksuele mannen aan anale seks doen, of niet soms? Reactie infoteur, 14-06-2015
Waar het vooral om gaat in dit artikel is dat het AIDS-virus nooit is gefotografeerd. Er is alleen over gehypothetiseerd. Men ´meet´ dat er AIDS-virus is door het aantal witte bloedlichaampjes te tellen.

Het feit dat anale seks een algemeen gebruik is en de AIDS-incidentie nihil is, toont aan dat dit causale verband op zich niet bestaat. De stelling van wetenschappers als professor Duesburg is dat een combinatie aan factoren (overmatige anale seks, soms worden er anale gangbangs georganiseerd waarbij mensen in het ziekenhuis belanden met anale problemen, drugsgebruik, onregelmatig leven, ongezonde lifestyle, etc) zorgt voor algehele verzwakking van het immuunsysteem waardoor een reeks aan ziekten de kpo opsteken. AIDS is immers een immuunziekte waarbij vele ziekten zich openbaren. het feit dat er vele ziekten zich openbaren doet al aangeven dat het niet om een ´nieuwe´ ziekte gaat. Het is een geval van sterk verzwakt immuunsysteem. Veel mensen met AIDS hebben tandvleesproblemen. Het zou zelfs kunnen zijn dat AIDS een soort nieuwe scheurbuik is. Mensen hebben gewoon te weinig vitaminen gegeten en plegen door hun lifestyle roofbouw op het lichaam.

Moonwatcher, 15-08-2014 15:51 #9
In de beschouwingen op deze website ontbreekt de suggestie van dr. Alan Cantwell, dat de besmetting met het Aids virus ontstaan is als een direct gevolg van experimenten met het Hepatitus B virus op groepen homosexuelen in New York en San Francisco eind jaren 70. Niet lang daarna werd het virus ook juist geconstateerd in deze steden en bij deze kolonies, en kon zich verder overal verspreiden in andere landen. Het fabeltje dat de ziekte het eerst gevonden werd bij kolonies van chimpansees in de bossen van Afrika toont volgens deze onderzoeker duidelijk aan dat hier weer eens sprake is van een Cover Up. Een soortgelijke ontwikkeling heeft de ziekte Lyme doorgemaakt, veroorzaakt door teken, en verspreid door kolonies herten en vogels. De experimenten van Biowarfare programma's op Plum Island na WO II, die gekenmerkt werden door onzorgvuldigheid en onvoorspelbare uitbraken van de bacterie, hebben geleid tot een ware epidemie, waarbij de stad Old Lyme een voorname rol heeft gespeeld in het jaar 1975. Onderzoeker Michael Carroll schreef een boek over de hele geschiedenis met als titel "LAB 257", genoemd naar het laboratorium op Plum Island, N.Y. Net als bij de ziekte HIV-Aids is er bij Lyme ook sprake geweest van een langdurende desinformatie campagne door de instanties, en van hinderlijk volgen van Lyme activisten en zelfs arrestaties gevolgd door psychiatrische diagnoses en internering. De VS heeft ook samengewerkt met een duitse nazi expert, Erich Traub, in de jaren 50, die adviseur is geweest op Plum Island. Op het moment ben ik zelf bezig een boek samen te stellen over alle mogelijke Covert Affairs, die er tijdens de Koude Oorlog geweest zijn in de VS. Te beginnen met de Mind Control activiteiten van de Moonsekte en zijn banden met geheime diensten. De CIA heeft zelf ook gewerkt aan een projekt onder de naam MK-Ultra in de jaren 70, en was net als Moon geobsedeerd door communisten en oproerkraaiers in Latijns Amerika. Gelukkig hebben de diktators in die regio het veld moeten ruimen, en heerst er nu democratie in Chili, Uruguay, en Brazilie tot op zekere hoogte dan. Hoe denkt het COC eigenlijk over dit soort zaken, kan iemand mij dat vertellen misschien? Reactie infoteur, 16-08-2014
Interessante beschouwing. Je boek zou ik gelijk kopen als het uit is. Wat de laatste vraag betreft: ik schat in dat het COC de reguliere AIDS-theorie aanhangt.

Gezondverstand, 15-02-2014 23:32 #8
Ik vind dit dus echt een heel zwart/witte manier van schrijven, en ook heel stigmatiserend. En daardoor gevaarlijk. Dat je homo's als 1 groep ziet en hetero's als 1 groep. Anale seks heeft statistisch gezien een hoger risico op hiv dan vaginale seks. Maar niet alle homoseksuelen houden van anale penetratie. Er zijn ook homoseksuelen die houden andere seksuele activiteiten, zoals onder andere orale seks. Ookal kom je in elkaars mond klaar, dan is het risico op hiv overdracht veel kleiner dan bij anale seks. Klaarkomen in elkaar's mond geeft ook een kleiner risico of hiv overdracht, dan vaginale seks. Zo kun je als homoseksuele mannen elkaar met mond of handen bevredigen, of wrijven met je geslachtsdelen tegen elkaar's buik en zo tot het hoogtepunt komen. Als homomannen deze activiteiten zonder condoom doen dan hebben ze een veel kleiner hiv risico, dan wanneer een man met een vrouw aan vaginale penetratie doet zonder condoom.

Daar komt nog eens bij dat er ook mannen zijn die uitsluitend vrouwen in hun anus penetreren, en dan is het risico op hiv niets kleiner, dan wanneer twee mannen dezelfde activiteit doen.

Anale seks is geen homoseks.
Homoseks is geen anale seks.
Anale seks is mensenseks.
Een manier waarop mensen seks kunnen hebben. En oke, statistisch gezien komt dat bij meer homoseksuelen voor dan bij heteroseksuelen. Maar wat jij nu aan het doen bent is generaliseren. Je zegt: "Homomannenseks is veeel groter risico dan heteroseks, want hetero seks is eigenlijk bijna geen gevaar". Dat komt door je vooroordeel dat alle homo's aan anale seks doen en alle heteroś aan vaginale seks doen. Ik vind dit artikel erg onprofessioneel van je. Daar is niemand me geholpen.

Bovendien: er zijn naast hiv ook heel veel andere Seksueel overdraagbare aandoeningen, die steeds vaker voorkomen, en heel gemakkelijk overdraagbaar zijn door vaginale seks, ookal gaat de man voor het 'zingen de kerk uit'. Syfilis, gonoroe en chlamydia, daar is geen sperma overdracht of bloedoverdracht voor nodig, alleen maar slijmvlies op slijmvlies contact.

Ik ga niemand zeggen dat hij wel of niet condooms moet gebruiken, dat zijn afwegingen die mensen zelf moeten maken, maar dan wel gebaseert op goede informatie en die lever jij hier niet. Gevaarlijke berichtgevingen. Reactie infoteur, 18-02-2014
Beste,
Wat nog veel gevaarlijker is, is dat je het artikel blijkbaar hebt gelezen vanuit een bepaald vooroordeel. In het artikel staat o.a. ´Echter omdat veel homo´s, helaas bestaan daarover geen cijfers, niet van anale sex houden vormen zij geen risico. ´ Dat haalt het grootste deel van je betoog onderuit. Er staat helemaal niets stigmatiserends in. Verder gaat het wat de oorzaken van AIDS en HIV betreft om het geheel van seksuele beleving die een aanslag op het immuunsysteem vormt, in combinatie met drugs en een onregelmatig (uitgaans)leven. Lees ook eens dit artikel: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/natuurgeneeswijze/121941-de-werkelijke-oorzaak-van-aids.html In ieder geval is het een bekend gegeven onder (oudere) homo´s dat wie niet van anale sex houdt, geen AIDS-slachtoffer wordt.

Duncan, 23-05-2013 14:54 #7
Goede tekst. Grotendeels mee eens. Het verhaal van de naalden rammelt enigszins. Drugsgebruikers hebben sowieso een sterk verminderde weerstand; de naald van je buurman kan immers niet geinfekteerd zijn met het hiv-virus (wat niet bestaat). En het hele aids-verhaal is een zaak puur van de weerstand/immuniteit: het gezonde organisme is wijs en weet: dit hoort niet binnen te komen, dat mag wel binnenkomen. Een beschadigd immuunsysteem kan z'n werk niet goed doen. Van vrijwel alle aids-patiënten kun je nagaan dat hun immuunsysteem beschadigd of aangetast is: drugs, veel antibiotica, langdurige psychisch onder druk staan (homo's), angsten, geen hoop op een betere toekomst (wat het immuunsysteem ziek maakt), slecht eten en vooral drinkwater (Afrika), mishandeld zijn in de jeugd (immuunsysteem heeft weinig kans gehad zichzelf sterk te ontwikkelen). Alle reguliere zogeheten medicijnen werken afbrekend. Alleen echt opbouwende behandelingen en leefwijzen/voeding zijn heilzaam.

Peet, 22-03-2013 19:03 #6
Ik van mening dat er nu wel genoeg geld naar het aids of hiv onderzoek is gegaan, een achterhaalde ziekte die door de mensen zelf word aangemaakt en is nu met medicijnen redelijk goed te onderdrukken tot een echte chronische ziekte. Dus word het nu wel weer eens tijd voor want anders, iets veel dringende op dit moment, ALS Amyotrofische laterale sclerose.
Een van de bizarste ziektes die er wereldwijd bestaat.

Bas van Zanten, 02-01-2013 22:54 #5
Zeer goed geschreven artikel.
Schrik er erg van dat Farmaceutische industrie gewoon een medicijn aan reikt die ze nog op de schappen hadden staan met een dodelijk hoog toxisch gehalte. Ik ben mijn Oom in ´94 verloren aan Azt ipv Aids en zoals nu dan duidelijk is. Nogmaals bedankt voor dit verhelderende artikel.
Met vriendelijke groet Bas

Marjolein Peters, 28-11-2012 23:01 #4
Vind het wel belangrijk voor Afrikaanse vrouwen, na onderzoek zelf met HIV besmet geraakt te zijn in het werk blijven wij gewoon mensen ondersteunen, goed en gezond leven. Reactie infoteur, 29-11-2012
Hoi Marjolein,
Bedoel je dat je het belangrijk vindt dat Afrikaanse het dodelijke medicijn AZT krijgen? Ben je zelf HIV positief geworden? Ik begrijp je reactie niet helemaal. In ieder geval is gezond eten en leven heel belangrijk om alle ziekten te voorkomen, ook aids. Niet iedereen krijgt namelijk aids na een hiv-besmetting, maar iedereen die AZT gebruikt zal daaraan overlijden, alhoewel de dosering tegenwoordig iig in Nederland iets lager is en daarmee minder dodelijk.
Tom008

John, 09-10-2012 09:41 #3
Ik denk dat de orthodoxie bij de medici geworteld is in angst voor aansprakelijkheid voor eerder gemaakte fouten, waarbij veel doden zijn gevallen. Ook is er een belangrijk financieel aspect: de patiënt als melkkoe. Hoe meer patiënten, hoor meer werk en dus baangarantie. Aldus wordt de hiv-aids-mythe in stand gehouden. Een uiterst kwalijke zaak natuurlijk, maar tegelijk ook een les voor de bevolking, namelijk dat je voor eigen gezondheid maar beter arts en ziekenhuis kunt vermijden. We hebben het internet en daarop is alles te vinden wat nodig is aan informatie om perfect gezond te blijven, zonder doktershulp. De slimste en sterkste overleeft - het domme schaap laat zich afslachten. Reactie infoteur, 09-10-2012
John,
Mooie reactie waar ik het mee eens ben, behalve de laatste zin, dat mensen die in autoriteiten geloven dom zouden zijn. Schaapachtig gedrag is het gedwee volgen van medische autoriteiten. Daar doen intelligente mensen ook aan mee. Het gehoorzamen aan autoriteiten die incapabel zijn en te weinig kwaliteit in huis hebben om mensen te genezen wordt ons vanaf de jeugd ingepeperd en daarna telkens versterkt door media en sociale omgeving. Mensen houden elkaar in een soort hypnose, een slaaptoestand waarin ze niet zelf beslissen maar anderen dat voor hen laten doen. Het kost veel moed, energie en bewustzijnskracht om je daaruit te onttrekken.
Groet Tom008

Robert, 11-10-2011 00:25 #2
Ik ben huiverig om het woord 'complot' te gebruiken. Volgens van Dale is de betekenis samenzwering of bende samenzweerders. Het woord complot staat tegenwoordig gelijk aan niet serieus genomen worden (aluhoedjes). Misschien op het niveau van farmaceutische bedrijven, wereldorganisaties en fondsen (UNaids, Aidsfonds etcetera). Oftewel regelrechte belanghebbenden die zonder complotstructuur veelal onafhankelijk en in eigenbelang opereren. Tegelijkertijd moet ik onderkennen dat ik zelf geen medische opleiding heb genoten. Een finaal oordeel kan ik dus nog steeds niet geven waar het gaat over orthodoxe en dissidente theorieen. Een open debat zou wellicht het beste van twee werelden kunnen verenigen.

De informatie verstrekking op www en dan met name in Nederland over HIV/AIDS is overweldigend eenzijdig volgens de orthodoxe leer en dat vind ik zeer vreemd en beangstigend gezien de verstrekkende gevolgen van bijvoorbeeld medicijngebruik tegen HIV.Krijgt deze pagina eigenlijk veel hits en heb jij dit goed geformuleerde stuk wel eens aangeboden aan de media en/of politiek?

Hieronder nog een aantal links voor de fijnproevers:


http://www.youtube.com/watch?v=_p-ttLfkZHQ 'House of Numbers' van Brent Leung

http://www.youtube.com/watch?v=wt4NzdVrwFs HIV test een misdaad? interview Joan Shenton

http://www.youtube.com/watch?v=JTxvmKHYajQ&feature=related HIV AIDS fact or fraud

http://www.duesberg.com/books/pdbinvent.html

http://www.healtoronto.com/problems.html

http://aras.ab.ca/aidsquotes.htm

http://www.virusmyth.com/aids/hiv/ffsearch.htm

http://www.omsj.org/category/issues/hivaids

http://rethinkingaids.com.93.seekdotnet.com/Home/tabid/36/Default.aspx

http://matthewbzrebski.blogspot.com/2009/08/house-of-numbers-film-review.html

http://www.virusmyth.com/aids/hiv/cjtestfp.htm

http://articles.chicagotribune.com/1992-12-31/news/9204280756_1_dr-gallo-french-virus-scientific-misconduct

http://www.altheal.org/tests/business.htm

http://liamscheff.com/the-hiv-aids-investigation/ Reactie infoteur, 11-10-2011
Beste Robert,
Bedankt voor u opmerkingen en aanvullingen met links.
Complot is inderdaad een groot woord wat niet de volledige gang van zaken dekt aangezien vrijwel iedereen in Nederland wordt meegezogen in de illusie van de HIV=AIDSmythe en iedereen daardoor de mythe in stand houdt. Het alternatieve standpunt wat in Duesberg een belangrijk voorvechter heeft, wordt niet belicht omdat het als kwalijke misleiding wordt gezien. Het NRC schreef onlangs over een nobelprijswinnaar die niet in de HIV=AIDSmythe gelooft dat hij zijn positie als winnaar van een prestigieuze prijs misbruikt om gevaarlijke gedachten ten toon te spreiden. Door zonder journalistiek onderzoek te oordelen over inzichten die niet stroken met de gangbare visie houdt men elkaar vast in de dogmatische gedachten over AIDS. Het kan best zijn dat we onbewust dezelfde kant op denken om psychologische redenen; we willen niet als afvallige zonderling worden beschouwd maar we willen op de hoogte zijn van de algemene consensus om zodoende voor onze omgeving duidelijk maken dat we deze materie begrijpen.

Dit artikel is helaas vooralsnog één van de minst gelezen artikelen van mijn hand.

Robert, 10-10-2011 18:13 #1
In de Verenigde Staten is een grote tegenstroom op gang gekomen tegen het dogma HIV=AIDS=DOOD. Deze groep wordt onder andere vertegenwoordigd door vooraanstaande wetenschappers zoals Duesberg, voormalig nobelprijswinnaar Kary Mullis, wetenschapsjournalisten en andere belanghebbenden. Zoals wel vaker lopen de Verenigde Staten al dan niet in positieve zin voor op ontwikkellingen ten opzichte van Nederland of Europa in het algemeen; er bestaat sinds lange tijd geen consensus meer over de oorzaken en gevolgen van HIV en AIDS. Echter, wetenschappers die de orthodoxe leer wagen te betwijfelen of slechts de discussie proberen open te breken met wetenschappelijk gefundeerde argumenten, worden weggezet als 'ontkenners' en hier en daar zelfs gelijkgesteld met holocaust ontkenners. Wat ik echter niet begrijp is dat er in Nederland vrijwel geen enkele kritisch geluid is te horen ten aanzien van de orthodoxe leer met betrekking tot HIV en AIDS. Niet in de media en niet in de politiek! Dit terwijl een HIV diagnose (voor zover wetenschappelijk betrouwbaar) zeer verstrekkende gevolgen heeft voor de persoon die het betreft. Daarbij, de hele samenleving leeft al zo'n dertig jaar in een permanente angst die een zware stempel drukt op het sexuele leven die niet zelden de mentale en of fysieke gezondheid van groepen mensen ernstig schaadt. Een en ander met dank aan het AIDSFONDS en de overheid die krampachtig de AIDS mythe in stand proberen te houden. Waar blijven toch de Nederlandse onderzoeksjournalisten, programmamakers en andere invloedrijke krachten die dit onderwerp tot nu toe vrijwel geheel hebben genegeerd? Reactie infoteur, 10-10-2011
Robert,
De HIV=AIDSmythe waaraan Nederlandse wetenschappers krampachtig vasthouden staat volgens mij symbool voor het feit dat in Nederland de wetenschappelijke indoctrinatie sterker is geworteld in het denken dan in andere landen. Men houdt vast aan dogma´s die worden gepropageerd door autoriteiten omdat de waarheid te moeilijk te bevatten is; de ontluistering van de HIV=AIDSmythe betekent dat de overheid, onderwijs, wetenschap, media en farmaceutische bedrijven ons structureel voorliegen en meewerken aan een zeer wijd verbreid complot. In Nederland denken de meeste mensen dat zo´n groot complot niet kán bestaan.

Infoteur: Tom008
Laatste update: 08-05-2012
Rubriek: Mens en Gezondheid
Subrubriek: Aandoeningen
Bronnen en referenties: 14
Reacties: 10
Medische informatie…
Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts.
Schrijf mee!