InfoNu.nl > Mens en Gezondheid > Alternatief > Aandoeningen: schizofrenie

Aandoeningen: schizofrenie

Schizofrenie is een psychiatrische ziekte van ernstige aard. Het manifesteert zich meestal tussen het 15de en 30ste levensjaar voor het eerst. Het is een aandoening die vooral jonge mensen treft. Bij gemiddeld één op de honderd personen zal de ziekte zich ontwikkelen. In Nederland lijden er ongeveer 160.000 mensen aan schizofrenie. Schizofrenie is een aandoening van de hersenen. Bij deze ziekte is het denken, het gevoelsleven en het gedrag van de persoon ernstig verstoord geraakt.

Enkele psychiatrische verschijnselen

Als eerste zullen er wat algemene psychiatrische verschijnselen beschreven worden.

Psychose

Een psychose wil zeggen een verstoring van het realiteitsbesef. Het is een psychiatrisch toestandsbeeld, waarbij de patiënt het normale contact met de werkelijkheid kwijt is. Wanneer men een psychose heeft, kunnen de volgende symptomen voorkomen:
 • Hallucinaties
 • Wanen
 • Formele denkstoornissen

Hallucinaties

Een hallucinatie is een waarneming zonder externe stimulus. Dit is iets anders dan een illusie, een illusie is een misperceptie van een externe stimulus. Een hallucinatie is een zintuiglijke perceptie. Deze zintuigelijke perceptie wordt als werkelijkheid ervaren door degene die hallucineert, maar de zintuigelijke perceptie komt niet overeenkomt met wat er in de realiteit gebeurt. Een hallucinatie kan ook verschillende zintuigen betrekking hebben: akoestisch (dingen horen die er niet zijn), visueel (dingen zien die er niet zijn), olfactoir (dingen ruiken die er niet zijn), tactiel (dingen tasten/voelen die er niet zijn) of inwendige sensaties.

Wanen

Een waan is een valse overtuiging die gebaseerd is op inadequate gronden. De overtuigingen kunnen niet gecorrigeerd worden in het licht van rationele overwegingen of bewijs van het tegendeel. Een waan moet men niet verwarren met een hallucinatie. Hallucinaties: de patiënt ziet en hoort tijdens een waan precies hetzelfde als iedereen, maar verbindt hier conclusies aan die volstrekt uit de pas lopen met de werkelijkheid of algemeen geaccepteerde opvattingen.Wanen kunnen verschillende thema’s hebben:
 • Achtervolgingswaan
 • Betrekkingsideeen
 • Grootheidswaan
 • Nihilistische waan
 • Hypochondere waan
 • Beinvloedingswaan
 • Erotomane waan
 • Vervolgingswaan
 • Vergiftigingswaan
 • Somatische waan

Formele denkstoornissen

Bij een formele denkstoornis, is het denkproces zelf verstoord. Er kan sprake zijn van een gedachtenblokkade (sperrung) of van een gedachte insertie. Men is bij een formele denkstoornis verhoogd associatief en kan ideeenvlucht hebben. Er is een verlies van logische samenhang tussen gedachten (incoherent). De persoon springt van de hak op de tak. De vorm van het denken of de gedachtengang van de persoon is moeilijk te volgen voor de omgeving.

Schizofrenie

Schizofrenie is een klassieke psychiatrische stoornis die gekenmerkt wordt door het optreden van psychotische episoden. De incidentie van schizofrenie is 0,1 - 0,2 per 1000 per jaar. De prevalentie is 4 per 1000. Het lifetime risico is 10 per 1000. De prevalentie is gelijk voor vrouwen en mannen. Wel is het zo dat mannen eerder gediagnostiseerd worden dan vrouwen (man: 15-25, vrouw 25–35). Schizofrenie komt meer voor in stedelijke gebieden, lage sociaal economische status en bij immigranten.Wanneer men geboren is in de winter zou men ook een groter risico hebben.

Risicofactoren voor schizofrenie

 • Problemen bij de zwangerschap/bevalling
 • Influenza in het 2e trimester zwangerschap
 • Foetale ondervoeding
 • Geboren in winter
 • Meningitis in de vroege kindertijd
 • Langdurig cannabis gebruik
 • Sterke “expressed emotions”

Negatieve en positieve symptomen

Bij schizofrenie kan er sprake zijn van negatieve en/of positieve symptomen.

Negatieve symptomen

 • Inactiviteit/ initiatiefverlies
 • Sociale isolatie
 • Cognitieve stoornissen (planning, uitvoeren complexe taken, werkgeheugen)
 • Emotionele apathie
 • Vlak affect
 • Depressie (pessimisme, suïcidaliteit)

Positieve symptomen

Positieve symptomen ontstaan door een overschot van dopamine in de basale ganglia. Onderstaande symptomen zijn dus niet positief in de zin dat het goed is.
 • Hallucinaties
 • Wanen
 • Denkstoornissen
 • Interfereert met sociaal en beroepsmatig functioneren

Andere verschijnselen

 • Desorganisatie
 • Chaotisch gedrag
 • Onsamenhangende spraak
 • Inadequaat affect
 • Katatonie
 • Ongemakkelijke houdingen
 • Stereotype bewegingen / uitspraken
 • Maniërismen

Lees verder

© 2008 - 2018 Wieschrijft, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Wat is een psychose?Wat is een psychose?In dit artikel wil ik in eenvoudige taal uitleggen wat een psychose is. Soms wordt er in de media gezegd dat een bepaald…
Informatie over schizofrenieInformatie over schizofrenieSchizofrenie is een psychotische stoornis die wordt gekenmerkt door wanen, hallucinaties, apathie, terugtrekgedrag en co…
Antipsychotica: soorten en werkingAntipsychotica: soorten en werkingAntipsychotica zijn medicijnen die psychotische verschijnselen kunnen onderdrukken. Bij een psychose wordt onderscheid g…
Aandoeningen: behandeling van schizofrenieSchizofrenie is een psychiatrische ziekte van ernstige aard. Het manifesteerd zich meestal tussen het 15de en 30ste leve…
Psychotische Stoornissen - SymptomenPsychotische Stoornissen - SymptomenDe symptomen van de verschillende psychotische stoornissen worden onderverdeeld in twee groepen. De positieve en negatie…
Bronnen en referenties
 • Edward P. Sarafino, Health Psychology (2002), John Wiley & Sons, New York
 • Michael Gelder, Richard Mayou, John Geddes, Psychiatry (2003), Oxford University Press, New York

Reageer op het artikel "Aandoeningen: schizofrenie"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Wieschrijft
Laatste update: 22-12-2010
Rubriek: Mens en Gezondheid
Subrubriek: Alternatief
Bronnen en referenties: 2
Medische informatie…
Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts.
Schrijf mee!