InfoNu.nl > Mens en Gezondheid > Astrologie > Horoscoop: wat heeft 2017 voor de Steenbok in petto?

Horoscoop: wat heeft 2017 voor de Steenbok in petto?

Horoscoop: wat heeft 2017 voor de Steenbok in petto? Dit jaar wordt spannend en druk op het vlak van nieuwe relaties. De Steenbok spitst zich toe op zijn verdere persoonlijke ontwikkeling en dat loont. Mensen zullen zich door hem aangesproken voelen. Zorg er dus voor er op je piekbest uit te zien en iedereen opgewekt en met een aantrekkelijk voorkomen tegemoet te treden zodat de beoogde doelen worden verwezenlijkt.

De algemene kenmerken van een Steenbok

Een Steenbok is geboren tussen 22 december en 20 januari en staat bekend als een praktisch ingesteld persoon. Hij (1) gaat nooit overhaast te werk, maar is bijzonder ambitieus en veeleisend, een doordrijver en een harde werker. Hij is erg begaan met anderen, ook al lijkt hij enkel zijn eigen doelen te willen realiseren. Door zijn sterke wil en zijn doorzettingsvermogen probeert hij constant zichzelf te verbeteren. Indien geen verbetering in zijn situatie wordt vastgesteld, worden zijn inspanningen verdergezet tot het doel bereikt wordt.

Zijn liefdesleven

Steenbok is een teken dat moeilijk doorgrond kan worden. Hij is een introvert type en geeft weinig over zichzelf prijs. Als je op een Steenbok verliefd wordt moet je geduld opbrengen en niet overhaast te werk gaan. Van nature is de Steenbok een romantisch type, maar dat toont hij niet makkelijk. Hij lijkt eerder koel en verstopt zijn emotionele kant. Halsoverkop verliefd worden maakt geen deel uit van zijn persoonlijkheid en dus heeft hij tijd nodig om iemand graag te zien. Dat ligt in het verlengde van zijn persoonlijkheid om alles rustig aan en in stapjes te doen. Alles wordt goed overwogen. Hij heeft tijd nodig om beslissingen te nemen.

Zijn portemonnee

Een Steenbok heeft gewoonlijk geen geldtekort. Omdat hij bereid is om lang en hard te werken wordt dat doorgaans financieel beloond waardoor hij een zekere welvaart verwerft. Nochtans is hij overwegend conservatief, wat een handicap kan zijn als hij zijn financiële noden wil lenigen. Hij staat eerder wantrouwig tegenover nieuwe dingen, maar als hij zijn financiële doelen wil bereiken zal hij toch risico’s moeten leren nemen en nieuwe technieken durven gebruiken. Oudere werkmethodes moeten terzijde worden geschoven, wil hij het risico niet lopen achterop te geraken.

Ambities waarmaken

Steenbok is het meest ambitieuze én succesrijkste sterrenbeeld van de dierenriem. Toch moet hij een aantal lessen leren om zijn grootste ambities te kunnen waarmaken. Zo zijn intelligentie, hard werk, organisatievermogen en efficiëntie onvoldoende om de echte top te kunnen bereiken. Daarvoor zal hij zijn sociale vaardigheden moeten leren ontwikkelen en zijn aangeboren charme leren gebruiken om met mensen om te gaan. Mensen moeten hem niet alleen respecteren maar ook van hem houden vanwege zijn innemende persoonlijkheid. Zo kan hij ze samenbrengen om een aantal objectieven te realiseren en écht het verschil maken.

David Zacik

Wie zich verder wil verdiepen in dit sterrenteken kan zijn gading vinden op de website horoscopes-love.eu die de befaamde astroloog David Zacik ontwikkelde. Hij ziet een astrologische horoscoop als een wetenschappelijke onderbouw voor wat je van de toekomst kan verwachten. Het is een wetenschap die al duizenden jaren beoefend wordt en dus geen nattevingerwerk betreft. Het spitst zich in de eerste plaats toe op de stand van de planeten op het ogenblik van de geboorte, waardoor de voorspellingen accurater worden. Hieronder vind je de voorspelling voor het jaar 2017.

Horoscoop: de Steenbok in 2017

Carrière en werk

Gedreven door ambitie wordt de Steenbok ertoe genoodzaakt om snel te ageren. Hij mag dus zeker zijn instinct niet negeren! De beste beslissingen worden getroffen als de deadline in zicht komt. Met Jupiter in het sterrenbeeld van de Weegschaal voor het overgrote deel van het jaar, is de Steenbok verzekerd van erkenning voor zijn harde werk, zijn opofferingen en zijn zin voor verantwoordelijkheid. Meer dan waarschijnlijk zal dit uitmonden in een fikse bonus of een prestigieuze prijs die hem naar een kansrijke toekomst zullen leiden.

Een mogelijk gevolg hiervan is de ontwikkeling van een groot ego. Dit gevoel van superioriteit mag het respect voor autoriteit niet in gevaar brengen. Zorg ervoor je aangeboren sociale vaardigheden slim te gebruiken in de contacten met je superieuren in de plaats van te doen uitschijnen dat men je niets meer te leren heeft.

Het werk lijkt het leeuwendeel van je leven in beslag te nemen waardoor de ontspanning weggedrukt wordt, maar uiteindelijk zal het de moeite waard lonen. Blijf hard werken, ideeën met anderen delen en een voorbeeldige teamspeler zijn. Een interessante relocatie, overplaatsing of zelfs promotie kan uit de lucht komen vallen als het handig wordt aangepakt. Hoewel de inkomsten serieus de hoogte ingaan, is het het beste om te blijven plannen en geen te gekke dingen te doen. Gebruik deze momenten van financiële voorspoed om slim in de toekomst te investeren.

Liefde en relaties

2017 wordt een jaar met sterke persoonlijke contacten. In februari treedt er een soort dipje op intiem vlak op. Mogelijke problemen moeten met je geliefde besproken worden om de band te versterken. Maart en april zal een romantische periode inluiden, uitermate geschikt om verrassende initiatieven te nemen. Vanaf augustus moeten intimiteit en communicatie door middel van een sterke emotionele band tot het einde van het jaar worden geoptimaliseerd.

Single Steenbokken ontmoeten mogelijk een ex die de oude vlam weer wil aanwakkeren. Geef niet toe aan deze verleiding! Wees sociaal, verzorg je netwerk, en ontmoet in de plaats mensen die je horizon verruimen. Een opwelling van seksuele energie in het laatste deel van het jaar zal de juiste partner automatisch op je spoor zetten.

Wie al iemand in zijn leven heeft moet van deze energieboost gebruik maken om zijn relatie te versterken. Communicatie is fundamenteel. Naar elkaar luisteren, elkaar de waarheid vertellen en compromissen sluiten helpen daarbij.

Als Jupiter in jouw sector van de vriendschap opduikt, wordt het duidelijk dat de Steenbok beter af is met mensen te leren kennen en nieuwe vriendschappen te smeden. Stel je open naar de wereld toe in plaats van achter de computer te kruipen of zich in boeken terug te trekken.

Gezondheid

Omdat Saturnus doorheen je twaalfde huis is gepasseerd, is het afgelopen jaar qua gezondheid een ramp geweest, maar nu komt daar verandering in. Er werd veel tijd doorgebracht in ziekenhuizen, het weze als bezoeker van familieleden of omdat je zelf ziek werd. Tegen midden volgend jaar zullen de ziektekosten eindelijk afnemen en zal de gezondheid verbeteren.

Pas op voor zenuwinzinkingen en mentale labiliteit, vooral tegen de zomerperiode aan. Wees alert genoeg om een mogelijke burn-out of een mentaal probleem tijdig te detecteren vooraleer die zich kan doorzetten.

Het energieniveau wisselt. Laat dat er niet voor zorgen dat je minder slaapt of sport. Weersta aan de verleiding om laat te blijven werken en de fitness over te slaan. Je gezondheid in het tweede deel van het jaar wordt bepaald door de manier waarop het lichaam behandeld wordt. Drink veel water, schakel over op organische en volkorenvoeding zodat problemen met de ingewanden achterwege blijven.

Horoscoop: de Steenbok in 2016

Carrière en werk

De Steenbok van 2016 is rijper geworden. Anderen zullen proberen om beter te presteren, maar diep in zichzelf weet de Steenbok dat hij de beste is. Om zelf de bovenhand te halen zullen velen trachten hem uit te dagen, hem emotioneel onder druk te zetten, en alles in het werk te stellen om hem neer te halen. Er moet voor gezorgd worden dat emotionele stabiliteit en een harmonieus functioneren met medewerkers en collega’s op de eerste plaats komt.

Zijn beroep verplicht hem ertoe om met iedereen goed overweg te kunnen of tenminste de schijn op te houden tot hij het gemaakt heeft. Als alles goed verloopt en hij erin slaagt om zijn ding te doen bestaat de mogelijkheid dat hij sneller dan gedacht in aanmerking komt voor een leidinggevende functie. Zijn vitaliteit zal de doorslag geven, meer dan iemand ooit voor mogelijk hield. Om dit evenwel te kunnen verwezenlijken moet hij in vrede zijn met zichzelf, mentaal en gevoelsmatig.

Op weg naar promotie moet hij kleine en grotere wrijvingen, die in normale werksituaties opduiken, negeren. Er mag vooral niet worden vergeten dat een man/vrouw uit één stuk moet zijn, dat er bewustzijn moet ontstaan van de verantwoordelijkheid die dient te worden genomen. Het vertrouwen in zichzelf moet volstaan om alles het hoofd te bieden. De Steenbok is geboren om uitdagingen aan te gaan die hem kunnen destabiliseren en hij gebruikt ze om er zelfs sterker van te worden. Het is een van zijn grootste kwaliteiten.

Financiën

Wat betreft zijn financiële toestand, bestaat de kans dat hij gaat sparen, want tussen mei en oktober zal er een financieel onevenwicht ontstaan. Er zal voor een duidelijk en vastomlijnd plan moeten worden gezorgd om het probleem op te lossen. Overwegen om te investeren als een mooie opportuniteit zich aanbiedt op het ogenblik dat zijn situatie nog rooskleurig is, valt aan te raden. Dus moet er zoveel mogelijk gespaard worden, moeten uitgavengewoontes worden gewijzigd en extra’s geëlimineerd. November en december zullen dan voorspoedig verlopen.

Ook om de financiële klip te omzeilen zal hij een strak monetair plan moeten uitwerken. Daartoe dient hij kalm en vastberaden op te treden en emotioneel in evenwicht te zijn. Zijn familie zal hij hierbij helpen zodat hij minder zorgen heeft. Als hij alles precies uitvoert zal het financiële aspect geen probleem vormen in 2016.

Liefde en relaties

Steenbok begrijpt dat alles om een reden gebeurt. Daarom stelt hij zich open voor de vele mogelijkheden die het leven biedt en aanvaardt hij de dingen, ook als ze niet verlopen zoals hij gepland of gehoopt had. Deze keer zullen zijn ideeën vastomlijnd zijn: rust en inzicht zullen hem bijstaan in zijn relaties, ze verbeteren en zelfs sterker maken.

Ambitie, passie, optimisme, zelfvertrouwen, doelgerichtheid, vastberadenheid en inzicht zijn zijn sterkste karaktertrekken die anderen voor hem innemen. Emoties zullen als voorheen intens zijn en zijn leven bepalen. Er zal nochtans nu en dan iets radicaler moeten worden opgetreden.

Er kunnen eventueel problemen in familiaal verband opduiken, maar slechts voor korte tijd en hij zal ook hier de nodige flair vinden om ze op te lossen. In het verleden heeft hij andere varkentjes gewassen en ook in de toekomst zal er de juiste manier moeten gevonden worden om de plooien glad te strijken. Meer zelfs: Steenbok heeft het in zich om ze tot voldoening van iedereen tot een positieve oplossing te brengen.

Zijn enthousiasme zal verhoogd worden in 2016. Gevoelens zullen een doorslaggevende rol spelen. Zijn verbeelding moet op hol slaan en zijn leven bepalen. Hij heeft voldoende zelfcontrole om eventueel uit de hand gelopen situaties te beheersen.

Zijn partner en hij kijken uit naar romantische reisjes en trips. Hij wil ze al lang verwezenlijken en de mogelijkheid dient zich nu aan. Hij is klaar om de wereld door de ogen van de romantische reiziger te zien, met nieuwe gevoelens van liefde, bewondering en nieuwsgierigheid.

Paren kunnen aan gezinsuitbreiding denken. Immers, Steenboks inzichten zijn verbeterd en hij is emotioneel stabieler geworden. Zulke beslissingen komen ten goede aan een relatie, maar haast en spoed blijven zelden goed. Zijn partner zal zich over zijn fysieke en emotionele behoeftes ontfermen, waardoor hij een fantastisch 2016 tegemoet mag zien. Het nieuwe jaar zal gekenmerkt worden door structuur, verandering, geduld, efficiëntie en het geven van betekenis in combinatie met je ware gevoelens in je relatie.

Gezondheid

Deze stabiliteit in emoties en Steenboks vermogen om de wereld met een rustigere en gecontroleerde geestesgesteldheid te bekijken, geven aan dat hij een gezond 2016 zal beleven. Er zullen geen zware gezondheidsproblemen zijn. Er moet wel worden opgelet dat emoties niet het beste in hemzelf wegnemen.

Hij heeft een dikke huid, hetgeen betekent dat hij over een sterke persoonlijkheid beschikt. Zijn maturiteit en fijngevoeligheid helpen hem om zijn gevoelens in evenwicht te houden en de minder goede dagen zonder kleerscheuren door te komen. Hij zal zich al eens fysiek afgepeigerd voelen omdat hij af en toe op reis gaat.

(1) Waar in dit artikel hij/hem wordt gebruikt kan ook zij/haar gelezen worden.

Lees verder

© 2015 - 2018 Vosje, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Sterrenbeeld Steenbok (Capricornus)De Steenbok is een teken uit de dierenriem en astrologie dat wordt getypeerd als recht door zee, eerlijk en direct. De S…
De elementen in de Astrologie: Het luchtelementDe elementen in de Astrologie: Het luchtelementEen horoscoop bestaat uit 12 dierenriemtekens maar ook uit 4 elementen n.l. vuur, aarde, lucht en water. Elk dierenriemt…
De Steenbok of CapricornusDe Twaalf tekens van de Dierenriem. Ik ben een Steenbok, dat wil zeggen op het moment van jouw geboorte stond de Zon in…
De Maan in de horoscoopDe Maan is volgens mij net zo belangrijk, in een horoscoop, als de zon. De zon vertegenwoordigt het mannelijke principe…
De elementen in de Astrologie: Het waterelementDe elementen in de Astrologie: Het waterelementEen horoscoop bestaat uit 12 dierenriemtekens maar ook uit 4 elementen n.l. vuur, aarde, lucht en water. Elk dierenriemt…
Bronnen en referenties
  • http://www.horoscopes-love.eu/horoscope-2017

Reageer op het artikel "Horoscoop: wat heeft 2017 voor de Steenbok in petto?"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Vosje
Laatste update: 30-12-2016
Rubriek: Mens en Gezondheid
Subrubriek: Astrologie
Special: Horoscoop 2017
Bronnen en referenties: 1
Schrijf mee!