InfoNu.nl > Mens en Gezondheid > Astrologie > Horoscoop: wat heeft 2017 voor de Waterman in petto?

Horoscoop: wat heeft 2017 voor de Waterman in petto?

Horoscoop: wat heeft 2017 voor de Waterman in petto? Dit jaar zal voor de Waterman alles tegen alles moeten worden afgewogen en voor alles een evenwicht moeten worden gezocht. Het beste worden bepaalde nieuwe situaties met de nodige omzichtigheid aangepakt, maar angst is zeker geen goede raadgever. Vertrouwen, doorzettingsvermogen en een positieve instelling zullen helpen de geldzorgen en relatieproblemen effectief te lijf te gaan. Een rustige aanpak geniet de voorkeur om de controle te houden. Het wordt dus het jaar van de getemperde ambities!

De algemene kenmerken van de Waterman

Wie geboren is tussen 21 januari en 19 februari behoort tot het sterrenbeeld Waterman. Het water staat dan voor een element dat moeilijk binnen vaste fysieke grenzen te houden is. De Waterman volgt de Steenbok op in de astrologische cyclus.

De Waterman is vriendelijk en charmant, hoewel hij (1) dat nooit opzichtig tentoonspreidt, spontaan in gezelschap en erg begaan met interactie tussen mensen. Hij is creatief van aard en een goede communicator. Ondanks zijn sociale ingesteldheid wordt het gezelschap van anderen niet voortdurend opgezocht. Als hij het doet, doet hij het omdat hij vindt dat een mens een sociaal wezen is. Communicatie mag niet beperkt worden naar zijn aanvoelen, waardoor hij al eens tactloos uit de hoek kan komen. Een Waterman is een dromer die van het bovennatuurlijke houdt en kickt op verrassende en mysterieuze gebeurtenissen. Hij is niet materialistisch ingesteld en zal dus nooit geld zomaar uitgeven. Vooraleer iets te doen zal hij alles goed overdenken ten einde zeker van zijn zaak te zijn.

Waterman heeft een hekel aan de traditionele autoriteit en zal die dan ook graag uitdagen. De wereld moet vooruitgaan wat naar zijn inzicht door mensen met conservatieve geesten verhinderd wordt.

Zijn liefdesleven

Waterman is een voorbeeldige vriend, maar een iets minder goede minnaar. Verliefd worden doet iedereen, dus ook de Waterman, maar het element 'vriendschap' binnen de liefdesrelatie heeft steeds voorrang. Zijn gevoelens tonen of passioneel uit de hoek komen valt hem moeilijk. Toch wordt hij door passionele, romantische en extraverte naturen aangetrokken. Wellicht heeft dat te maken met het zoeken naar een natuurlijk evenwicht. Relaties tussen tegengestelde persoonlijkheden werken, zo blijkt.

Het geestelijk aspect binnen een relatie is essentieel voor hem. Als hij intellectueel niet voldaan wordt, zal hij zich snel onvoldaan voelen en afhaken. Daarom moet de Waterman meer warmte, generositeit, passie en lichtheid in zijn liefdesleven brengen.

Zijn portemonnee

Op financieel vlak is Waterman eerder idealistisch en mensvriendelijk ingesteld op het randje van de zelfopoffering. Sociale en politieke doelen worden gul ondersteund. In tegenstelling tot de Steenbok en de Stier hoeft hij daarvoor niets in retour.

Geld heeft niet meer belang dan andere dingen in het leven. Het is iets dat men nodig heeft, maar waarover hij zich niet druk hoeft te maken. Hij gaat er op een rationele en wetenschappelijk koele manier mee om en vindt geld wel fijn vanwege de leuke dingen die je ermee kan doen, maar ziet het niet als een statusbrenger zoals de andere sterrenbeelden. Watermannen zijn noch grote uitgevers noch beknibbelaars. Financiën worden praktisch geregeld en helpen hen om in het leven vooruit te gaan of om familie en vrienden een helpende hand te reiken.

De Waterman zal meer zijn intuïtie moeten volgen om tot volledige financiële ontplooiing te komen, want anders loopt hij het risico op teleurstellingen en geldelijk verlies.

Ambities

De Waterman zoekt graag grenzen op en houdt ervan de aanstoker tot maatschappelijke veranderingen te zijn. Hij verwacht die ingesteldheid ook van anderen.

Banen moeten een minimum aan idealisme inhouden, een filosofische draagvlak hebben. Waterman wil zijn creativiteit kunnen botvieren, toegang krijgen tot nieuwe technieken en methodes. Hij wil vooral geen tijd verliezen en een project meteen kunnen aanpakken en realiseren. Wie snelle werkers wil, vindt in de Waterman de ideale persoon die anderen ertoe aan zet zich op de werkvloer te verbeteren. Zijn medemens helpen en zijn verantwoordelijkheid niet uit de weg gaan, maken deel uit van zijn persoonlijkheid.

Wil Waterman de hoogste toppen scheren moet hij evenwel werken aan zijn emotionele sensitiviteit. Als hij erin slaagt meer passie en grinta in zijn arbeid te leggen, zal hij succesrijk worden in alles wat hij onderneemt.

David Zacik

De befaamde astroloog David Zacik startte de website horoscopes-love.eu op. Met zijn astrologische horoscopen geeft hij een wetenschappelijke basis aan zijn voorspellingen. Hierdoor onderscheidt zich van andere voorspellers, die in kranten en tijdschriften gepubliceerd worden, en die minder betrouwbaar zijn.

De horoscoop van de Waterman voor 2017

Carrière en werk

Vertrouw op jezelf in 2017. Hoewel de financiën hoogst onzeker zijn zullen de carrièrevooruitzichten beter dan ooit ogen. Spendeer enkel geld als het noodzakelijk is. Als onverwachte facturen binnenvallen, worden ze bij voorkeur meteen en volledig betaald zodat het nare nieuws snel van de baan is.

Investeren in technologie zal noodzakelijk zijn om je zaak vooruit te helpen en je carrière een boost te geven. Daarom worden uitgaven voor speelsere doeleinden ten zeerste afgeraden. De bankrekening moet secuur in het oog worden gehouden. Aarzel niet om dingen af te blokken als de financiële ruimte ontbreekt om te voorkomen tegen het einde van het jaar in de problemen te komen.

Jupiter zal aan het einde van 2017 op het vlak van de carrière een belangrijke rol spelen. Je baas zal je harde werk opmerken en je er ruimschoots voor belonen. Mogelijk gebeurt dat in de vorm van een bonus of een zakenreis naar een exotische locatie.

Zorg voor een extra inkomen met een nevenberoep en nieuwe projecten. Aangezien de ervaring op vele gebieden jouw sterke punt is, kan deze benut worden om een nieuwe richting in te slaan. Ze zal geen definitief karakter krijgen maar vormt een interessante optie om het financieel beter te krijgen en het dagelijkse werk beter aan te kunnen.

Liefde en relaties

Intensiteit is het sleutelwoord voor je relaties in 2017. Als de band met je vrienden begint te verslappen, wordt het tijd om de boel wat op te vrolijken. Interessant zou zijn om de vrienden aan te moedigen wat leven in de brouwerij te brengen tijdens gemeenschappelijke activiteiten. Als anderen een nieuwe relatie aanvatten en zo de vriendschapsrelatie wat verwaarlozen, komt het erop aan om de vroegere groepsgeest weer aan te wakkeren. Aan intense relaties moet gewerkt worden, dus ook aan de vriendschappelijke.

Bereid je voor op een geschil in je liefdesrelatie. Mogelijk voel je je gewrongen in je relatie en heb je behoefte aan verandering. Als je partner zich bedreigd voelt, moet er voor een veilig gevoel gezorgd worden zodat het vertrouwen in de relatie niet teloor gaat. Sta open voor de gevoelens van de ander en kom tot het besef dat over problemen moet gediscussieerd worden in plaats van ze zich te laten opstapelen. Door meer intensiteit in een relatie te stoppen worden zowel begrip als passie aangezwengeld.

Op familiaal vlak staan er verrassingen te wachten. De verandering bij Uranus zorgt ervoor dat je in het hart en de geest van je familieleden aanwezig bent wat zich kan uiten door materiële giften. Aanvaard ze welwillend en vergeet niet je dankbaarheid te tonen.

Gezondheid

Je bent actiever dan ooit als het jaar van start gaat. De invloed van Mars en Uranus wordt weerspiegeld in een nieuwe openheid van geest en hart naar anderen toe, hetgeen een spirituele rust zal teweegbrengen. Deze geestelijke rust zal van grote invloed op je gezondheid zijn zolang je je diplomatisch blijft gedragen. Is dat niet het geval zullen relaties verpest worden en geest en lichaam met spanning overladen worden.

Mercurius krijgt minder invloed zodat de negatieve spiraal waaronder je in het verleden leed langzaam wegebt. Doorzetten betekent steeds meer naar het positivisme overhellen. De mentale energie vaart er wel bij en is een flinke hulp in je strijd met de energie die je ontbeert om sportief actief te blijven.

Stop dus zeker niet met sporten omdat je wenst te relaxen, maar sport ook niet te intensief. Laat de ontspannende energie die door je heen stroomt langzaamaan bezit van je nemen. Intensieve sportbeoefening wordt dus beter vervangen door rustige, lange wandelingen ís morgens of een aantal dagelijkse stretchoefeningen.

Bij de dagelijkse oefeningen hoort een evenwichtig dieet dat vooral steunt op groenten en veel water. Het gewicht in het oog houden kan je op weg zetten naar een actief 2018 als je energie weer naar een hoogtepunt leidt.

Horoscoop: de Waterman in 2016

Dit jaar zal Waterman zijn frustraties overstijgen. Hij zal beloond worden voor zijn geduld, moed en vastberadenheid en wat komt zal hem voor lange tijd bepalen. Zijn gezondheid zal het hele jaar top zijn, wat zich uit in een fysieke, mentale en emotionele sterkte. Af en toe zullen er enkele regenachtige dagen tussenzitten, maar beter dan wie ook weet hij dat die hem niet van zijn stuk kunnen brengen.

Zijn relaties verlopen rimpelloos. Er moet evenwel meer aandacht aan de familie, ouders, broers/zussen, besteed worden omdat hij soms de neiging heeft ze te verwaarlozen. Anderzijds loopt zijn relatie met zijn partner op wieltjes, als een droom die werkelijkheid wordt. Hij zal zijn ouders en de rest van zijn familie aan het einde van het jaar zelfs goed nieuws kunnen brengen.

Carrière en werk

Nieuwe dingen ondernemen lijkt een prima idee voor Waterman nu de druk van zijn schouders is gevallen. Deze keer staat het geluk aan zijn zijde na alles wat hij de laatste twee jaar heeft meegemaakt. De beloning komt er met de hulp en de medewerking van familie, vrienden, medewerkers en collega's. Door ze aan zijn projecten te laten deelnemen kan hij alleen maar winnen. Het bewijs van zijn toewijding zal tegen einde juni voor iedereen zichtbaar worden.

Nu hij meer zelfvertrouwen heeft gekweekt, zal diplomatie deel van hem uitmaken in zijn carrière-uitbouw en de contacten op professioneel vlak. Met blijvend binnen de lijntjes te kleuren worden juridische problemen voorkomen. Zijn sociaal netwerk zal hem de hele tijd steunen om zijn projecten te realiseren, de mensen die hij een tijdje uit het oog heeft verloren inbegrepen.

Financiën

Als Waterman bepaalde financiële doelen wil realiseren is het begin van het jaar hét moment om ervoor te gaan. Door de band zal hij een financieel stabiel jaar doormaken. Oppassen is de boodschap in de maanden april en mei. Dan zullen de uitgaven oplopen wat zijn financiële toestand mogelijk onder druk zet. Alle onnodige uitgaven zullen moeten worden geschrapt en een strikt financieel plan moet worden opgesteld om uitgaven en inkomsten in evenwicht te houden. Hij zal het hele jaar de neiging hebben om in luxezaken te investeren en zal er daarom het hoofd moeten bijhouden om alles onder controle te houden en financieel gezond te blijven.

Overwegen om bij het begin van de maand in langetermijnprojecten te investeren en zich inzetten voor een project van familie of een vriend kan goed uitdraaien. Het krediet dat hij zo opbouwt zal hem helpen om mogelijke tegenslagen op te vangen. Voorkomen is beter dan genezen. Dat weet iedereen.

Liefde en relaties

De relatie met Watermans partner kan niet beter zitten. Er heerst rust, wederzijds begrip, harmonie, bewondering en eindeloze liefde het hele jaar door. Watermans relatie ontwikkelt zich steeds beter op emotioneel én fysiek vlak en de band wordt alsmaar sterker.

Deze evolutie zet zich door en komt tot een climax tegen november 2016. Omdat de relatie dan op zijn best is, zullen er naar het einde van het jaar belangrijke discussies in verband met gezinsplanning of verhuizen gevoerd worden.

De singles van hun kant zullen voldoende kansen krijgen om hun droompartner tegen het lijf te lopen. Deze relatie zal de juiste blijken en het fantastische seksleven zal beiden emotioneel dichter tot elkaar brengen zodat de banden nog meer aangehaald worden. Zo zal de basis voor een probleemloze langetermijnrelatie gelegd worden. Omdat hij het belang van relaties zeer goed kan inschatten, moet Waterman zorg blijven dragen in het koesteren ervan.

De relatie met ouders en familie kan soms onder druk komen te staan. Hoewel die steeds optimaal is geweest kunnen kleine probleempjes opduiken. Hij negeert ze best niet en probeert ze onder controle te houden. De communicatie met de familie verbeteren is aangewezen en hij mag vooral niet vergeten meer tijd met ze door te brengen. Als zijn relaties goed zitten, zit het ook goed met Waterman en komt hij tot rust.

Gezondheid

Hoewel hem een gezond 2016 te wachten staat, zullen er dagen zijn dat Waterman zichzelf wat neerslachtig of stressy voelt, mentaal en emotioneel uitgewrongen. Alles gebeurt snel in zijn leven, zowel de grote als kleine veranderingen. Deze veranderingen kunnen hem gelukkig maken maar evenzeer voor enige verwarring zorgen.

Ook op professioneel vlak kunnen er veranderingen opduiken. Op sommige dagen zal alles perfect aanvoelen, op andere volkomen fout. Toch mag hij er niet te veel over piekeren, want naar het einde van het jaar toe valt alles weer in zijn plooi. Misschien moet hij overwegen om te mediteren in deze periode. Dit kan hem helpen om in harmonie met zichzelf te blijven en ongewilde schade aan zijn lichaam te voorkomen.

(1) Waar in dit artikel hij/hem wordt gebruikt kan ook zij/haar gelezen worden.

Lees verder

© 2015 - 2017 Vosje, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Sterrenbeeld Waterman (Aquarius)Wanneer je twee Watermannen met elkaar vergelijkt, zal je waarschijnlijk grote verschillen zien. De Waterman of Aquarius…
Overeenkomsten tussen Schorpioen en WatermanOvereenkomsten tussen Schorpioen en WatermanSchorpioen en Waterman zijn zuiver afgelijnde sterrentekens: Schorpioen is een zuiver waterteken en Waterman een duideli…
De Waterman in 2017De Waterman in 2017Dit jaar overzicht speciaal voor alle Watermannen loopt van januari 2017 tot januari 2018 en is uitsluitend gebaseerd op…
Welke sterrenbeelden passen het best bij elkaar?Welke sterrenbeelden passen het best bij elkaar?Liefde en overeenkomsten hebben met iemand anders is iets waar iedereen naar streeft. Er wordt door bijna iedereen over…
De Waterman of AquariusDe Twaalf tekens van de Dierenriem. Ik ben een Waterman, dat wil zeggen op het moment van jouw geboorte stond de Zon in…
Bronnen en referenties
  • http://www.horoscopes-love.eu

Reageer op het artikel "Horoscoop: wat heeft 2017 voor de Waterman in petto?"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Infoteur: Vosje
Laatste update: 30-12-2016
Rubriek: Mens en Gezondheid
Subrubriek: Astrologie
Special: Horoscoop 2017
Bronnen en referenties: 1
Schrijf mee!