InfoNu.nl > Mens en Gezondheid > Astrologie > Horoscoop: wat heeft 2017 voor de Ram in petto?

Horoscoop: wat heeft 2017 voor de Ram in petto?

Horoscoop: wat heeft 2017 voor de Ram in petto? De vurige en impulsieve aard van de Ram zal op een positieve manier helemaal tot uiting komen in 2017, want het wordt het jaar van de ontwikkeling en de persoonlijke groei. De Ram zal het hele jaar in al zijn glorie schitteren, in fysieke zin zoals bij reizen of het bewustzijn van de eigen lichamelijke paraatheid, alsook op emotioneel vlak door zijn intense gedrevenheid en zin voor introspectie. Eigenlijk ligt dit jaar in het verlengde van het vorige, wat alleen als positief kan beschouwd worden.

De algemene kenmerken van de Ram

Wie geboren is tussen 21 maart en 20 april mag zich Ram noemen. De Ram heeft een onafhankelijke natuur en is egocentrisch. Met zijn unieke persoonlijkheid valt hij (1) altijd op. Een Ram loopt voorop, is avontuurlijk ingesteld en is bereid om het even welke uitdaging aan te gaan. Zijn vrijpostigheid onderstreept zijn avontuurlijke karakter.

Een Ram is rechtuit en neemt meestal geen blad voor de mond waardoor hij vaak de oorzaak van kibbelpartijen is. In zijn levensvisie is zelden plaats voor enige diplomatie.

De Ram is passioneel op zoek naar succes. Mensen die tot dit sterrenbeeld behoren geven nooit op tot ze hun doel bereikt hebben. Altijd wordt het beste van zichzelf gegeven om succes te behalen ondanks de hindernissen en moeilijkheden die op hun weg verschijnen. Ze doen het niet voor de waardering van anderen, maar enkel om zichzelf keer op keer te bewijzen. De Ram is een leiderstype dat anderen inspireert om nieuwe dingen te proberen. Men aanvaardt zijn rol als groot inspirator.

De Ram is impulsief. Soms heeft hij spijt over wat hij overhaast gedaan heeft. Spijt is dan ook een constante in zijn leven.

De Ram moedigt appreciatie voor zijn prestaties aan en wil graag openlijk geprezen worden. Dat stemt hem vrolijk en bezorgt hem positieve energie. Zo kan hij met hernieuwde ijver aan de slag om anderen op elk gebied voor te gaan. Niet gewaardeerd worden is een ramp. Als dat gebeurt komt het slechtste in hem naar boven en verliest hij zijn kalmte.

Zijn liefdesleven

Op het gebied van huwelijk en relaties geeft hij de voorkeur aan een eerder passieve, vriendelijke, tactvolle en diplomatische persoon die over de sociale vaardigheden beschikt die hij ontbeert. Wie naar een partner op zoek is, zoekt tegelijkertijd in die partner een karaktertrek waarover hij zelf niet beschikt. Een Ram gaat agressief op zoek naar een witte raaf en heeft hij die gevonden zal hij zo snel mogelijk een relatie aanknopen.

Als een Ram op iemand valt, kan hij moeilijk omgaan met een afwijzing. Hij zal blijven aandringen en er alles aan doen om betrokkene zijn mening te doen herzien. Hoewel hij in relaties bijzonder irritant kan zijn - vooral als hij zich niet begrepen voelt - is hij nooit bewust hardvochtig of gemeen. Hij is zo op zichzelf gefocust en zeker van zichzelf, dat hij moeite heeft om zich in een ander in te leven. Daarom heeft hij een welwillende partner nodig.

Positief is dat de Ram eerlijk is, een persoon op wie je kan rekenen en van wie je weet wat je aan hem hebt. Wat hem ontbreekt aan diplomatie compenseert hij met integriteit.

Zijn portemonnee

Voor de Ram is geld op zich niet zo belangrijk als actie, avontuur, sport, en dergelijke meer. Hij wordt daartoe gemotiveerd als zijn partner hem volgt en steunt. Geld als hulpmiddel voor zijn pleziertjes is een tweede motivatie.

De Ram functioneert het best in zijn eigen zaak of als hoofd van zijn eigen departement binnen een groot bedrijf of een belangrijke organisatie. Zijn voorkeur gaat uit naar een baan als aannemer of immobiliënagent. Hoe minder mensen boven hem staan hoe beter. Het hoogste rendement wordt eerder op het veld dan achter een bureau gehaald. Zijn tomeloze inzet en doorzetting zijn legendarisch. Hij kan een massa geld verdienen dankzij zijn onuitputtelijke energie.

Venus is zijn geldplaneet, wat betekent dat de Ram zijn commercieel en sociaal talent moet ontwikkelen om zijn maximaal potentieel te kunnen halen. Zijn werk naar behoren vervullen, waarin hij een kei is, is niet voldoende om financieel succes te behalen. Hij heeft de medewerking van anderen nodig. Daarom moet hij klanten en collega’s aan zich kunnen binden en op hun gemak doen voelen. Als hij daarin slaagt of daarvoor iemand anders inschakelt, is er geen limiet aan zijn financiële verdiensten.

Ambities

Men zou denken dat een voortrekker zich weinig of niets gelegen laat aan maatschappelijke regels en conventies. Maar dit geldt niet voor de Ram. Hij trekt de kar binnen de maatschappelijke spelregels en houdt ervan een zaak op te starten in een klassieke industrietak.

Om het beste uit zichzelf te halen en maximaal te renderen moet de Ram een aantal kwaliteiten tentoonspreiden die tegen zijn natuur ingaan. Zo moet hij een betere boekhouder en manager worden met oog voor detail en een langetermijnvisie, niet alleen voor zijn specifiek project maar ook voor zijn carrière. Niemand doet het beter dan een Ram voor objectieven op korte termijn, maar een carrière beslaat langere tijd en moet met inzicht worden gepland. Sommige Rammen hebben moeite zich te blijven concentreren voor langetermijnprojecten. Omdat ze dingen snel saai vinden en constant nieuwe impulsen willen, verkiezen ze om een oud project aan iemand anders door te geven ten einde een nieuw te kunnen aanvatten.

Hij die erin slaagt zich gedurende lange tijd te blijven focussen op eenzelfde project zal een succesrijke carrière uitbouwen en hoge toppen scheren.

Verantwoording

Om geloofwaardig over te komen moeten horoscopen een wetenschappelijk verantwoorde basis hebben. Daarvan zijn befaamde astrologen als David Zacik zich ten volle bewust. Hij bestudeerde de stand van de planeten ten opzichte van elkaar om betrouwbare informatie te bekomen voor het uittekenen van de astrologische profielen van de verschillende sterrenbeelden en het opstellen van de horoscopen. Een bundeling ervan vind je op zijn website horoscopes-love.eu.

De horoscoop van de Ram voor 2017

Carrière en werk

Aan het begin van het jaar wordt Saturnus belangrijk voor de Ram, zodat hij zal kunnen verderzetten waarmee hij in 2016 zo goed begonnen was, maar tegen het midden van het jaar, als de gedrevenheid tot steeds meer successen heeft geleid, kan verveling toeslaan. Verveling kan echter ook ten goede worden gebruikt! Men moet zijn uiterste best doen om zijn ambities waar te maken zoals de promotie krijgen waarop men met spanning wacht. Iets totaal anders aanpakken dan tot nu toe kan tot een positief resultaat leiden.

Doorgaans zal 2017 een druk jaar worden boordevol geluk en verrassingen. Het energieniveau is hoog, de productiviteit stijgt, maar deze opstoot van magische werklust mag zeker het ego niet doen zwellen zodat de energie afgeknot wordt. Samenwerken met collega’s kan voordelig uitvallen op voorwaarde dat er niet te veel persoonlijke informatie wordt prijsgegeven.

De Ram zoekt het beste naar nieuwe manieren om te groeien. Werkgebonden reizen kunnen plots aangeboden worden. Met een positieve houding zal de Ram als teamspeler geloofd worden om zijn heldere kijk op de zaak en zijn bereidwilligheid om te leren.

Liefde en relaties

Singles vinden zichzelf charmant en grappig en zullen snel de romantiek op hun weg vinden. Tegen het einde van het jaar zullen sommige single Rammen de tijd gekomen achten om een niet zo serieuze relatie naar een hoger niveau te brengen, wat tot een passionele relatie kan leiden.

Voor Rammen in relatie is Cupido vrijgevig omdat Jupiter doorheen het sterrenbeeld Weegschaal vliegt, maar eens hij zich naar de Schorpioen verplaatst, moet de relatie met openheid en een diepere band versterkt worden. Geplande reizen kunnen tot mooie herinneringen leiden en de band aanhalen. In het najaar kan een kinderwens werkelijkheid worden, maar het is niet zo verstandig om deze reeds vroeger in het jaar te realiseren.

Venus zal zich komend jaar terugtrekken, wat meer tijd zal vrijmaken voor sociale activiteiten en om andere emotionele banden te smeden. Familie en vrienden opzoeken is een goed idee. Kibbelen en ruziën zijn uit den boze. Neem meer tijd voor individuele relaties die mogelijk wat verwaarloosd werden.

Gezondheid

Wie zorg draagt voor zijn gezondheid zal daar de vruchten van plukken. Mocht het teveel aan energie tot stress of emotionele labiliteit leiden zijn ademhalingsoefeningen aan te bevelen om het spanningsniveau te verlagen. Doe het dan rustig aan en geniet minstens één keer per dag van de zon en de frisse lucht. Een ochtendwandeling om de dag goed aan te vatten is het best. Om ziekte te voorkomen wordt aangeraden zich naar het weer te kleden en vooral het griepspuitje niet te vergeten, want ziek vallen in een jaar dat voorbestemd is voor een goede gezondheid kan enkel het moreel ondergraven.

De activiteit van Mars zorgt voor gezondheid en vitaliteit voor de Ram in 2017, maar dat is geen reden om op zijn lauweren te rusten. Gebruik de extra energie om harder te werken om de vooropgestelde doelen voor 2017 te halen. Dit jaar is dé gelegenheid om nieuwe gezonde gewoontes te creëren zoals oppassen op wat je eet, meer water drinken en sporten. Denk erover om dagelijks bijvoorbeeld yoga-oefeningen te doen, een lunchwandeling te maken en altijd een flesje water bij de hand te hebben. Je nieuwe vitaliteit zal je er dankbaar voor zijn!

Wie zich persoonlijke doelstellingen heeft gesteld kan die misschien direct proberen te realiseren. Het is nooit te laat om voor jezelf te zorgen. Verbruik dus niet nodeloos te veel energie op het werk, in relaties of dagelijkse gewoontes. Plan vooral een vakantie als de nood het hoogst is! Gezondheid en gemoedsrust zullen er wel bijvaren als er gezonde keuzes worden gemaakt.

De horoscoop van de Ram voor 2016

Carrière en werk

Hard werken en nooit versagen is het motto van de Ram. Hierdoor heeft hij zich een leven gecreëerd dat hem veel over zichzelf heeft bijgebracht. Mogelijk hebben een aantal ervaringen ervoor gezorgd dat hij een laag zelfbeeld ontwikkeld heeft, maar door dit te overwinnen zal hij in staat zijn vooruit te gaan. 2016 zal nieuwe deuren openen en tot positieve resultaten leiden als hij het aandurft om berekende risico’s te nemen en zijn creativiteit en sociale intelligentie te gebruiken.

Rivaliteit op het werk is niet abnormaal, maar om vooruit te komen moet men een goede reputatie verwerven. Als de Ram dus een interessante carrière beoogt, moet hij zijn sociale cirkel uitbreiden en zowel op professioneel als privévlak samenwerking nastreven. Dit is geen gemakkelijke opdracht, aangezien de Ram van nature eerder afstandelijk en weinig communicatief is. Een inspanning is noodzakelijk om succes op kantoor af te dwingen.

Door zijn efficiënte werk wordt hij door zijn baas ten zeerste gewaardeerd, waardoor collega’s mogelijk jaloers worden. Daarom is het zo belangrijk met hen op goede voet te staan zodat ze zijn inspanningen even goed appreciëren en geen storende factor worden. 2016 zal belangrijk zijn op twee vlakken: voor de carrière en voor het huiselijk leven. Dat betekent dat de successen op het werk gecompenseerd moeten worden met rust en ontspanning thuis.

Liefde en relaties

Zelfvertrouwen is essentieel voor de Ram als hij een nieuwe stap wil zetten. In relaties is opkomen voor zichzelf een zware opgave. Voelt hij aan dat er dringend iets moet veranderen, zal hij in de eerste plaats zichzelf moeten veranderen. 2016 wordt een jaar vol intense passie en emotionele verstandhouding. Vooral de verstandhouding zal hem een boost geven om zijn gevoelens te kunnen uiten. De tijd is rijp om zijn zenuwen de baas te worden en op romantisch vlak een definitieve stap te zetten.

Wat vriendschappen betreft verbaast de Ram zichzelf omdat hij er zo makkelijk in slaagt mensen met een negatieve invloed uit zijn leven te bannen. Hij zal zich bewust worden dat hij veel betekent voor de vrienden om wie hij geeft en hoe belangrijk hij ook voor hen is. Ruzies moeten vermeden worden, want de agressie en de driftbuien van de Ram kunnen aanzienlijke schade aan zijn relaties toebrengen. Voorzichtigheid is geboden om oude vriendschappen niet op het spel te zetten.

Op familiaal vlak wordt er geduld en kalmte gevraagd. Hoewel hij van mening is dat men in familiale zaken recht door zee moet gaan, zorgt de manier waarop hij iets zegt soms voor problemen. De wijsheid ‘bezint eer ge begint’ is hier van toepassing. Zo moet hij ten allen tijde zijn hoofd erbij houden om problemen te voorkomen. Als hij kinderen heeft, mag hij zich vooral niet te streng en halsstarrig gedragen, daar dit tot spanningen in het gezin kan leiden. De Ram moet vooral proberen zijn relaties te versterken en iedereen het gevoel te geven dat hij om hen geeft, want 2016 wordt het jaar waarin het vertrouwen in de mensen om hem heen getest zal worden.

Gezondheid

Als in 2015 Rams gezondheid te wensen overliet, kwam dat omdat hij een beetje vals heeft gespeeld. Niet iedereen kan het geduld opbrengen om zijn lichaamsconditie op peil te houden, maar voor de Ram is tijd voor zichzelf uittrekken een schier onmogelijke opdracht. Desalniettemin hebben de planeten het goed met hem voor dit jaar. Waarschijnlijk zal hij eindelijk wat tijd voor zichzelf kunnen vrijmaken. Mogelijk zal hij zich energiek en levendig voelen, in staat om alles aan te vatten wat er in hem opkomt. Maar zelfs dan stuit hij op zijn limieten.

Er moet aandacht besteed worden aan het zenuwstelsel en het cardiovasculair systeem. Zijn humeurigheid moet onder controle gehouden worden, niet alleen ter bescherming van de mensen rondom hem, maar ook opdat het lichaam er geen negatieve invloed van ondergaat. Af en toe een beetje hoofdpijn is niet nieuw, maar dit kan vermeden worden als hij zijn voorzorgen neemt bij stressvolle situaties. Hij moet proberen dingen te vermijden die zijn cardiovasculaire systeem kunnen belasten. Het is niet omdat de Ram bekend staat om zijn veerkracht en recuperatievermogen na zware inspanningen dat hij zijn gezondheid niet in het oog moet houden. Aangeraden wordt om op regelmatige basis mineralen en vitaminen in te nemen en moeders goede raad te volgen om melk te drinken en zijn huid te verzorgen.

2016 wordt dus een uitermate actief jaar, volkomen in de lijn van de Ram, maar het sleutelwoord is evenwicht. Hij mag geen cavalier seul spelen, moet de mensen om hem heen samenbrengen en zich vervolgens wentelen in de aandacht die hij krijgt. Met een beetje liefde en affectie zal hij ervaren dat 2016 mogelijk het jaar van de zelfontdekking wordt.

(1) Waar in dit artikel hij/hem wordt gebruikt kan ook zij/haar gelezen worden.

Lees verder

© 2015 - 2018 Vosje, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Horoscoop Planeet ZonHoroscoop Planeet ZonHoroscoop en Planeet. De Zon. Sterrenbeeld is een bekend begrip. Planeten, hun betekenis en invloed in de horoscoop zijn…
Sterrenbeelden Element Vuur (Vuurteken)Sterrenbeelden Element Vuur (Vuurteken)Sterrenbeelden en Vier Elementen. In de Astrologie: Horoscoop, worden de 4 Elementen geduid, omdat deze bij je Sterrenbe…
Horoscoop (sterrenbeeld)Horoscoop (sterrenbeeld)De horoscoop is een instrument van een astroloog. Met een horoscoop kan een astroloog vertellen wie je bent, hoe je je v…
Sterrenbeelden Elementen OverzichtSterrenbeelden Elementen OverzichtSterrenbeelden en Vier Elementen. In de Astrologie -je horoscoop- worden de 4 Elementen geduid, daar deze bij je Sterren…
Horoscoop Planeet MarsHoroscoop Planeet MarsHoroscoop en Planeet. Planeet Mars. Sterrenbeeld is een bekend begrip. Planeten, hun betekenis en invloed in de horoscoo…
Bronnen en referenties
  • http://www.horoscopes-love.eu

Reageer op het artikel "Horoscoop: wat heeft 2017 voor de Ram in petto?"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Vosje
Laatste update: 30-12-2016
Rubriek: Mens en Gezondheid
Subrubriek: Astrologie
Special: Horoscoop 2017
Bronnen en referenties: 1
Schrijf mee!