InfoNu.nl > Mens en Gezondheid > Astrologie > Horoscoop: wat heeft 2017 voor de Stier in petto?

Horoscoop: wat heeft 2017 voor de Stier in petto?

Horoscoop: wat heeft 2017 voor de Stier in petto? Dit is het jaar van het nieuwe begin voor de Stier, omdat hij vele kansen krijgt om succesrijk te worden op het vlak van carrière, relaties en gezondheid. Hij moet er zorg voor dragen deze kansen niet te laten ontglippen door te veel na te denken en valse starts te nemen. Voor de stabiele Stier is het noodzakelijk dat hij van zijn kracht gebruik maakt om het juiste pad te kiezen en de dromen die hij koestert te realiseren, omdat hij dat nu eenmaal verdient.

De algemene kenmerken van de Stier

De Stier is geboren tussen 21 april en 20 mei. Hij (1) is teruggetrokken van aard en verkiest om de meeste tijd op zichzelf te zijn en in zijn eigen wereld te vertoeven. Hij is voorzichtig, zelfs wantrouwig tegenover anderen omdat hij niet gekwetst wil worden. Introvertie is zijn verdedigingsmechanisme tegenover andere mensen.

De Stier heeft een gevoelige persoonlijkheid, is de kalmte in persoon en panikeert niet gauw. Moeilijke situaties worden opgelost zonder de focus te verliezen. Dat hij op alle gebied fysieke prikkels opzoekt, heeft te maken met zijn gevoelige natuur. Hij wil zijn geluk maximaliseren en streeft die intensiviteit na in elke situatie. Daardoor ontwikkelt hij een artistieke geest, romantisch gedrag en een poëtische natuur. Hem gelukkig maken is niet moeilijk: hij vindt geluk in stabiliteit, een aangename omgeving en fysieke voldoening.

De Stier is van nature een harde werker, maar hij werkt op eigen tempo. Hij doet zijn best om deadlines te halen maar laat zich nooit opjagen.

Zijn liefdesleven

Op liefdesvlak is hij een loyale partner. Een relatie moet uitmonden in een huwelijk, waarvan de regels vooraf worden vastgelegd. Heel belangrijk voor hem is de trouw aan één persoon en dat verwacht hij ook van zijn partner. Als dit niet gebeurt stort zijn wereld in.

De Stier is bezitterig en kan extreem jaloerse uitbarstingen hebben als hij gekwetst wordt. Soms maakt hij de fout zijn partner te willen controleren wat tot irritatie kan leiden. Het waarom ligt voor de hand: hij heeft de neiging zijn partner als zijn bezit te beschouwen en is bang dat de minste verandering zijn veilige en aangename relatie in gevaar brengt.

Een Stier houdt het het liefst simpel in een relatie. Hij heeft geen behoefte aan veel geflikflooi of constante liefdesuitingen. Geef hem voldoende genegenheid, voedsel en een knus huisje en hij zal tevreden zijn en van het gezelschap van zijn partner genieten.

Zijn portemonnee

Geld is belangrijker voor de Stier dan voor de meeste andere sterrenbeelden. Welstand betekent stabiliteit, comfort en veiligheid. Terwijl sommige andere tekens uit de Dierenriem zich geestelijk rijk voelen als ze over talenten en vaardigheden beschikken, voelt de Stier zich enkel rijk als hij dingen kan zien en aanraken. Hij vindt talent onbelangrijk als zich dat niet vertaalt in een huis, meubelen, een auto en vakanties. Daarom voelt hij zich het beste thuis in beroepen als immobiliënagent of landbouwkundig ingenieur. Doorgaans zal de Stier vroeg of laat grondbezitter worden. Immers, materiële rijkdom is begonnen met landbouw, het bewerken van de grond.

Om welstand te kunnen nastreven heeft de Stier zijn intellectuele en communicatieve vaardigheden ontwikkeld. Mocht hij die drang tot rijkdom niet hebben, zou hij nooit de neiging gevoelen om intellectueel een trapje hoger te klimmen. Sommige Stieren zijn voor het geluk geboren. Ze hebben prijs in het spel of winnen bij het speculeren. Nochtans is de Stier geen speler of gokker. Hij is in de eerste plaats een harde werker die zijn bezit graag zelf wil verdienen. Zijn conservatieve natuur verhindert hem om onnodige risico’s te nemen.

Ambities

Omdat hij met beide voeten op de grond staat, simpel en ongecompliceerd functioneert, heeft de Stier de neiging om op te kijken naar originele, onconventionele en inventieve persoonlijkheden. Hij houdt van een baas met een originele en creatieve geest van wie hij wat kan opsteken. Hij heeft bewondering voor sociaal en politiek georiënteerde mensen in wier voetsporen hij graag zou treden om een belangrijke rol in de maatschappij te kunnen spelen.

In zaken is de Stier een uitgekookte onderhandelaar wat zijn baas op prijs stelt. Hij is allesbehalve lui en vindt het fijn om goede resultaten te behalen, heeft lak aan het nemen van onnodige risico’s en is uitermate geschikt om een leidinggevende positie in te nemen. Zijn managercapaciteiten worden aangedreven door zijn natuurlijk organisatietalent, zijn zin voor details, zijn geduld en zorgvuldigheid.

Doorgaans kiest de Stier voor geld en macht boven waardering en prestige. Een goedbetaalde baan met minder prestige geniet de voorkeur op een slechter betaalde met veel prestige. Hij zal enkel kiezen voor roem en prestige als dat een directe impact heeft op zijn portefeuille.

Verantwoording

Vandaag de dag kan je in het kleinste weekblad horoscopen lezen, maar wat stellen ze voor? David Zacik is een gerespecteerde astroloog, die de website horoscopes-love.eu heeft opgestart. Je vindt er een heleboel informatie over sterrentekens en hun betekenis. De horoscopen die er gepubliceerd worden zijn wetenschappelijk onderbouwd. Onder andere door de studie van de planeten en hun onderlinge stand wordt een massa informatie over de verschillende sterrenbeelden verkregen. Dit artikel haalt zijn mosterd bij Zacik wat de hierna volgende voorspelling voor het jaar 2017 betrouwbaarder maakt.

De horoscoop van de Stier voor 2017

Carrière en werk

Het begin van 2017 zal uitermate geschikt zijn om diep na te denken over de doelen op lange termijn met betrekking tot de carrière en de financiën. Het komt erop aan om specifieke, duidelijk afgelijnde, haalbare en realistische doelen na te streven. De schulden uit het verleden afbetalen zal op de eerste plaats komen.

Daar Saturnus in het achtste huis zijn opwachting maakt, zijn carrièrewendingen aan de orde. Mogelijk gebeurt dat in de vorm van een promotie, een nieuwe locatie of een nieuwe invulling van de carrière. Belangrijk is de relatie met de meerderen optimaal te houden en bereid te zijn om te onderhandelen.

Relaties met collega’s zijn even belangrijk, want als die met respect worden behandeld zullen ze helpen met het oplossen van problemen op de werkplek tijdens de laatste maanden van het jaar.

Het midden van het jaar belooft winsten voor wie geïnvesteerd heeft en zijn investering aandachtig heeft opgevolgd, maar houd ermee rekening dat tegen het einde van het jaar de kansen zullen keren. Uiteindelijk zal dit uitmonden in een nuloperatie op voorwaarde dat alles goed opgevolgd werd.

Liefde en relaties

De liefde zal in 2017 een hoofdrol opeisen. Gelukkig zal de invloed van Venus helpen om hoofd en hart vrij te maken. Deze onuitputtelijke energiestroom zal alle mogelijke relaties deugd doen, van vriendschappen tot liefdesrelaties en familiebanden.

De relaties met vrienden zullen met ups en downs gaan. Neptunus brengt verwarring en tumult. Dus moet de Stier zich voorbereiden om een strategie te bepalen en er niet van af te wijken. Maar niet alle vriendschappen worden problematisch, want het begin en het einde van het jaar zullen bol staan van fijne ontmoetingen en nieuwe evenwichtige relaties.

De single Stier zal vinden dat relaties te langzaam opstarten en zelfs nog langzamer vooruitgaan, maar dat zal beide kanten in de gelegenheid stellen om elkaar beter te leren kennen en een mogelijke relatie sterker te maken.

Gezondheid

2017 is het jaar van een nieuw begin voor de Stier. Als hij zichzelf niet verzorgd heeft, is de tijd aangebroken om nieuwe, gezondere gewoontes te kweken. Het jaar begint sterk omdat Jupiter hem de vitaliteit en energie schenkt die voordien mogelijk ontbrak. Tegen het midden van het jaar kan een nieuwe boost nieuwe gewoontes makkelijker ingang doen vinden.

De invloed van Jupiter betekent dat de Stier bij activiteiten buitenshuis succesrijk zal zijn. Een ideaal moment dus om regelmatig te beginnen joggen of wandelen. Een langzame maar energieke start is aan te raden, maar breek de inspanning niet snel af door een beloning te voorzien voor dit veranderd gedrag. Beter is om voor een beloning te zorgen om de nieuwe gewoontes verder te blijven zetten, zoals een hondje om achteraan te rennen, enkele trainingen met een privéleraar of een setje nieuwe sportkleding.

Kies zeker geen sport of creëer geen nieuwe gewoontes die een negatieve invloed hebben op het maag-darmkanaal of de gewrichten. Zie langetermijnobjectieven op het vlak van de gezondheid als een streven naar een gezondere levenswijze. 2017 moet een keerpunt worden. Aangezien Mars aan het begin van het jaar invloed krijgt, kan dit het duwtje in de rug zijn dat nodig is om een gezondere levensstijl aan te nemen die lange tijd aanhoudt.

De horoscoop van de Stier voor 2016

Carrière en werk

2016 is het jaar waarin de Stier zich van zijn intrinsieke waarde bewust wordt. Hij moet zijn belangrijkste principes bijeenzoeken en de oude gevoelens die tot een laag zelfbeeld hebben geleid afvoeren. Hoewel hij in zijn carrière niet altijd gelukkig is geweest, bood 2015 hem een uitweg door verandering en zelfontdekking. Mocht het gevoel tegenover zijn baan niet veranderd zijn, moet hij dit jaar de onderliggende reden daarvan achterhalen. Wie ontevreden is met zijn werk moet diep graven en uitzoeken waarom hij onvoldoende gemotiveerd was om daar verandering in te brengen.

Heeft hij wel voor verandering gezorgd, staat hem evenwel goed nieuws te wachten. Door uit te gaan van zijn echte waarde zal hij zich bewust worden van zijn capaciteiten en hoe die in zijn voordeel te gebruiken. Als hij een nieuwe weg is ingeslagen zal hij in 2016 de manier vinden om eigen talenten en producten in de belangstelling te plaatsen. Niet alleen wordt zijn boodschap dan helder en efficiënt overgebracht, maar ook het rendement van zijn werk verhoogd.

De Stier zal een nieuwe impuls op de werkvloer geven. Zijn enthousiasme zal op zijn baas een grote indruk maken. Om zijn carrière in een stroomversnelling te brengen moeten zijn sociale vaardigheden evenwel bijgespijkerd worden. Hij kan onmogelijk in zijn eentje slagen. Vriendschappen aangaan met collega’s, maar ook met anderen, zal hem niet alleen in evenwicht brengen op het werk en in het sociale leven maar zal ook de stress afbouwen. Op die manier wordt een ontspannen sfeer gecreëerd waarin niemand de ander wil overtroeven of een pad in de korf zetten.

Liefde en relaties

Op liefdesvlak is het niet altijd evident geweest. De laatste twee jaar heeft de Stier geprobeerd de momenten uit het verleden achter zich te laten om voor zichzelf een beter leven te bewerkstelligen. De liefde kruist zijn pad niet zo makkelijk, maar als het gebeurt is hij de loyaalste persoon die men zich kan inbeelden. De single staat een nieuwe ervaring te wachten die hem ondersteboven zal halen, maar dan in positieve zin.

Liefdesfantasieën en rozengeur en maneschijn zijn de Stier vreemd. Hij staat met beide voeten op de grond en toont zijn liefde op een soberder wijze dan met de klassieke ruiker bloemen. Hij voelt zich wat ongemakkelijk in het gezelschap van zijn geliefde. Liefde is tweerichtingsverkeer en men kan niet om aandacht vragen als men moeite heeft om er zelf te geven. Daarom moet de Stier subtiele veranderingen in zijn persoonlijkheid aanbrengen om zijn relatie niet te schaden.

De single moet zich goed in het hoofd prenten dat 2016 geen feestjaar is, waarin er voortdurend gedanst wordt en tijd verspild. Hij voelt zich in de fleur van zijn leven, en misschien is dat ook zo, maar dat mag niet betekenen dat hij zijn leven niet serieus moet nemen. Een Stier is praktisch en onderlegd op vele vlakken, maar als hij de bloemetjes buiten wil zetten, moet hij zijn ogen open houden en zijn eigen grenzen vooral niet uit het oog verliezen.

Gezondheid

Als het lichaam signalen heeft gegeven dat er iets niet klopt, mag de Stier dit zeker niet veronachtzamen. Doorgaans worden dergelijke indicaties genegeerd, maar als hij van plan is om het roer om te gooien moet hij in de eerste plaats zijn eigen lichaam leren kennen. Iedereen kan zijn gezondheid verbeteren, maar men moet met zijn grenzen rekening houden. 2016 is het jaar van de zelfreflectie. Dan moet hij inzien dat er vele lichaamsconstituties zijn en wat voor de ene werkt, werkt niet noodzakelijk voor de andere.

2015 was het jaar waarin de Stier de gelegenheid werd geboden om open te bloeien en voor zichzelf mogelijkheden te creëren. Nu moet hij voor zijn gezondheid nieuwe dingen uittesten. Hoewel hij niet van het ene uiterste in het andere mag vervallen, kan hij alleen tevreden zijn met zijn gezondheid als hij zichzelf oplegt te bewegen. Door te bewegen wordt het echte potentieel van de mens immers blootgelegd. Het moment is aangebroken om in actie te treden en als het een beetje meezit, zal het als een makkelijke opdracht worden ervaren.

Een Stier aanvaardt een verandering zelden met open armen, maar als hij het toch aandurft zal hij constateren hoe makkelijk de aanpassing verloopt. In de twaalf maanden van 2016 heeft hij voldoende tijd voor zelfontdekking, emoties en de ontwikkeling van de geest. Tact en geduld moet hij leren verwerven. Eens hij die in zijn leven heeft ingepast en zijn ritme heeft gevonden, zal hij in staat zijn om tijd te spenderen aan het overwinnen van zijn angsten, zijn grenzen te leren kennen en ze te verleggen.

(1) Waar in dit artikel hij/hem wordt gebruikt kan ook zij/haar gelezen worden.

Lees verder

© 2015 - 2018 Vosje, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Sterrenbeeld Stier (Taurus)Het sterrenbeeld Stier is een teken uit de astrologie dat wordt gekenmerkt door een persoonlijkheid vol van vastberadenh…
Sterrenbeelden Elementen OverzichtSterrenbeelden Elementen OverzichtSterrenbeelden en Vier Elementen. In de Astrologie -je horoscoop- worden de 4 Elementen geduid, daar deze bij je Sterren…
Sterrenbeelden aan de hemel: Orion, Stier, TweelingenSterrenbeelden aan de hemel: Orion, Stier, TweelingenOrion is zonder twijfel een van de meest mooie en opvallende sterrenbeelden aan de hemel. Het sterrenbeeld, dat omgeven…
Sterrenbeeld en polariteitEen sterrenbeeld kan een bijbehorende positieve polariteit hebben of juist een negatieve polariteit. De Ram, Tweelingen,…
De Stier of TaurusDe Twaalf tekens van de Dierenriem. Ik ben een Stier, dat wil zeggen op het moment van jouw geboorte stond de Zon in het…
Bronnen en referenties
  • http://www.horoscopes-love.eu/horoscope-2017/taurus-horoscope-2017

Reageer op het artikel "Horoscoop: wat heeft 2017 voor de Stier in petto?"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reactie

Nina, 07-10-2016 15:45 #1
Veel dingen kloppen wel. Normaal geloof ik er niks van wat er in een horoscoop staat, maar voor de eerste keer twijfel ik.

Infoteur: Vosje
Laatste update: 30-12-2016
Rubriek: Mens en Gezondheid
Subrubriek: Astrologie
Special: Horoscoop 2017
Bronnen en referenties: 1
Reacties: 1
Schrijf mee!