InfoNu.nl > Mens en Gezondheid > Astrologie > Horoscoop: wat heeft 2017 voor Tweelingen in petto?

Horoscoop: wat heeft 2017 voor Tweelingen in petto?

Horoscoop: wat heeft 2017 voor Tweelingen in petto? Dit wordt het jaar van de intuïtie voor Tweelingen, want hij zal naar zijn hoofd en zijn hart moeten luisteren. Hij mag vooral niet te veel piekeren of zichzelf in vraag stellen noch zich laten opjutten door anderen die misschien andere belangen nastreven. Alleen het eigen gevoel moet de doorslag geven. Tweelingen is meester van zijn eigen lot en zal de te volgen weg dan ook het beste kunnen uitstippelen.

De algemene kenmerken van Tweelingen

Tweelingen is geboren tussen 22 mei en 21 juni. De belangrijkste eigenschap van Tweelingen is zijn geestigheid en vrolijkheid, maar hij (1) kan ook rusteloos zijn en zoekt dan naar geestelijke stimulatie en afwisseling. Zijn geest fladdert van de ene plaats naar de andere zoals een vlinder. Hij wil iedereen ontmoeten en alles leren. Vaak gebeurt dat simultaan.

Tweelingen is intelligent. Zijn intellectueel niveau is zo hoog dat hij snel dingen leert. Daardoor neemt hij een belangrijke plaats in de samenleving in en is hij vaak verantwoordelijk voor belangrijke ontdekkingen en innoverende technieken. Vlot communiceren is geen enkel probleem zodat iedereen graag met hem omgaat. Als hij aan de leiding van een land of een bedrijf staat, zendt hij positieve impulsen uit wat het samengaan van mensen bevordert.

Aan open relaties wordt de voorkeur gegeven en voor dynamische mensen is hij de perfecte gezel. Dynamisch van aard hecht hij zich onmiddellijk en gaat vervolgens een relatie aan. Intelligentie trekt hem onweerstaanbaar aan. Hij is vooruitziend, maar anderzijds voelt hij zich niet op zijn gemak als hij een langetermijnproject aanvat. Daardoor raakt hij in stress wat er de oorzaak van is dat projecten niet altijd worden afgewerkt. Omdat hij zo cool is en vooral op het intellect speelt, lokt hij weinig passie bij de ander.

Zijn liefdesleven

Tweelingen maakt gebruik van zijn welbespraaktheid en vernuft zowel in zijn liefdesleven als zijn sociale leven. Een mooi gesprek of een verbaal steekspel is een opstapje naar een romantisch moment. Soms storen gevoelens hem wat tot onbegrip bij partners leidt. Wie verliefd wordt op Tweelingen, weet best waarom dat zo is.

Tweelingen vermijden extreme passie omdat die zijn manier van denken en communiceren in de weg staat. Als hij zich cool tegenover iemand gedraagt, heeft dat niets met die persoon te maken maar is dat een uiting van zijn persoonlijkheid. Tweelingen moet er zich meer bewust van worden dat er verschil is tussen over liefde praten en die werkelijk te beleven en uit te stralen. Als je wil weten hoe hij de liefde beleeft luister je best niet naar hem, maar kijk wat hij doet. Hij kan vrij genereus zijn voor wie hij liefheeft.

Voor Tweelingen moet een partner verfijnd zijn, goed opgevoed en een intellectuele achtergrond hebben. Een partner die welstellender is dan hijzelf is meer dan welkom. Goed kunnen luisteren is een pluspunt.

Zijn portemonnee

Tweelingen hecht meer belang aan de rijkdom van studie en ideeën dan aan materiële rijkdom. Hij blinkt vooral uit in beroepen in verband met schrijven, onderwijzen, verkopen en journalistiek, die op zich niet zoveel opbrengen. Toch beschikt hij over de gave om te onderhandelen en negotiëren in elke situatie, maar vooral als het over geld gaat. Hij is flexibel op het vlak van financiën en kan op vele manieren geld verdienen.

Zijn financiële behoeftes lijken dagelijks te veranderen. Soms is hij enthousiast, een andere keer kan het hem geen barst schelen. Voor dit sterrenbeeld is geld enkel van belang als steun voor het gezin of de familie. Voor de rest raakt het zijn koude kleren niet. Toch moet Tweelingen inzien dat een beter begrip van het gevoelsleven van een mens zijn financieel potentieel kan verhogen. Gevoelens volgen een eigen logica. Dit gegeven zou hij moeten toepassen op financiële zaken.

Ambities

Tweelingen weet dat hij met zijn communicatieve aanleg een wapen in handen heeft om veel goeds te bewerkstelligen maar ook verdriet en pijn. Hij verlangt ernaar om deze kracht in te zetten voor goede doelen.

Hij kijkt op naar mensen die de eeuwige waarheid overbrengen zoals dichters, kunstenaars, musici en filosofen. Voor heiligen en martelaren kan hij een immense bewondering opbrengen. Zijn ultieme droom is de waarheid te onderwijzen, het weze de wetenschappelijke, filosofische of historische.

Verantwoording

David Zacik is een beroemde astroloog die een eigen website heeft gecreëerd waarop hij over alle sterrentekens uitleg verschaft die wetenschappelijk onderbouwd is. Door de studie van de planeten en welke plaats ze tegenover elkaar innamen bij de geboorte van een individu, kon hij kenmerken afleiden voor elk sterrenbeeld. Deze studie vormt de basis voor de horoscopen die je er terugvindt. Ook de horoscopen met voorspellingen voor het jaar 2017 vind je op horoscopes.eu in de originele taal.

De horoscoop van 2017 voor Tweelingen

Carrière en werk

De werkdruk neemt dit jaar af voor de Tweeling, maar dat is juist een prima gelegenheid om de bomen weer door het bos te zien. Als hij aast op promotie is het ogenblik aangebroken om zich bij te scholen in functie van de nieuwe positie. Een baas laten betalen voor de ontwikkeling van zijn personeel schept een win-win situatie, zeker als de verworven kennis in zijn voordeel uitdraait.

Met de rest van de vrijgekomen tijd kan de Tweeling eens nagaan of alles wat betrekking heeft op het werk voldoende is bijgehouden. Is de ziekteverzekering up-to-date? Zijn alle mogelijke aftrekposten voor de belastingaangifte bekend? Is de familie op de hoogte van wat hen te doen staat mocht er jou iets overkomen? Het zijn stuk voor stuk vragen die in deze minder arbeidsintensieve periode kunnen beantwoord worden.

Het wordt aangeraden het komende jaar geen lening aan te gaan of een of andere grotere investering te overwegen. Kijk er in de eerste plaats op toe dat eventuele schulden worden uitgevlakt en mogelijke leningen verder worden afbetaald. Zo kan voor een stabiele financiële toekomst gezorgd worden.

Hoewel het een rustig jaar lijkt te gaan worden, zal de Tweeling voor zijn werklust gewaardeerd worden. Hij zal er dankbaar voor zijn dat hij plichtbewust en vooruitziend bepaalde beslissingen heeft genomen als tegen het einde van het jaar de werkdruk weer stijgt.

Liefde en relaties

Kinderen zullen een grote rol spelen in de relaties van de Tweelingen in 2017. Dat kunnen zijn eigen kinderen zijn, neven of nichten, of de kinderen van een nieuwe vriend of partner. Zorg ervoor dat ze met respect worden behandeld zodat evenveel respect terugvloeit.

Vrienden zorgen dit jaar mogelijk voor een verrassing. Als iemand uit het verleden plots weer opdaagt, grijp de gelegenheid aan om wat plezier te maken. Laat je in elk geval niet meesleuren als hij of zij in de penarie blijkt te zitten. Dat kan enkel tot een ramp leiden! En vooral: word niet intiem, want dat zal pas tot problemen leiden!

Single Tweelingen willen graag een nieuwe liefde vinden. Mogelijk is dat de verrassing die op hen wacht. Is dat niet het geval zullen beslissingen die je nu betreurt doorheen je hoofd blijven spoken. Houd jezelf voor niet meer dezelfde fouten te zullen maken in de plaats van het verleden te betreuren. Sluit je niet op en treed de mensen met een glimlach tegemoet. Zeg vooral toe als vrienden of bekenden je uitnodigen. Ontmoet je zo die speciale persoon met wie je een goede band hebt, ga er dan voor! Libido en hart zullen er wel bij varen.

Wie reeds betrokken is in een langetermijnrelatie heeft de indruk dat de band met de partner losser is geworden. De verharding van de relatie heeft mogelijk te maken met een verhoogde stress van de compagnon. Wees vriendelijk en begrijpend tijdens deze moeilijke periode ook al kan dit leiden tot een definitieve scheiding.

Gezondheid

2017 wordt een goed jaar voor de gezondheid van Tweelingen. Gedeeltelijke verduisteringen in februari kunnen enige zenuwachtigheid en gevoelens van melancholie veroorzaken, maar met doorzettingsvermogen en wilskracht kan dit overwonnen worden. Misschien is het nu opportuun om een nieuwe huisarts of psychiater te zoeken die behulpzaam kan zijn bij het oplossen van enkele gezondheidsproblemen.

Zorg er zeker voor dat sporten op het programma staat zonder dat er overdreven wordt om te voorkomen dat het lichaam wordt overbelast. Pijn heeft niets te maken met zwakheid maar is een signaal van het lichaam dat er op die bepaalde plaats een probleem is en dat er rustiger aan moet worden gesport. Het slimste is te luisteren naar het lichaam.

Gezonde voeding en voldoende water zijn absoluut noodzakelijk voor Tweelingen om pijnlijke gewrichten, maag- en darmproblemen of hoofdpijnen tegen oktober te voorkomen. Als het dieet wordt aangepast zullen direct grote veranderingen optreden, zowel uiterlijk als innerlijk. Zelfs een dagelijkse kleine wandeling van een tiental minuten na het eten kan overgewicht en slapeloosheid tegengaan.

De horoscoop van 2016 voor Tweelingen

Carrière en werk

Op professioneel vlak kan het jaar niet beter starten: succes gegarandeerd! Desalniettemin wordt Tweelingen op geestelijk vlak op de proef gesteld. Hij krijgt een pak nieuwe informatie die hij met een heleboel mensen moet delen. Zijn redenaarstalent zal tot op zekere hoogte getest worden. Lopende projecten worden naar behoren afgehandeld en de daaruit voortgekomen problemen vakkundig opgelost.

Het beste is nieuwe doelen voorop te stellen en, indien nodig, hulp te zoeken op voorwaarde dat de concentratie optimaal blijft. Reizen zal deel uitmaken van het zakenleven, maar ook op relationeel vlak noodzakelijk zijn. De Tweelingen die een baan hebben bij een bedrijf dat ze zelf niet runnen, doen er goed aan hun sociale netwerk uit te breiden.

Zoals in de sprookjes van Roodkapje en de Drie Kleine Biggetjes staat er een wolf ongeduldig op Tweelingen te wachten om toe te slaan. Jaloezie hangt in de lucht. Collega’s of concurrenten zullen hem trachten uit te lokken, maar hij hoeft zich geen grote zorgen te maken want de vooruitzichten voor carrière en werk zijn ronduit schitterend.

Als er leningen noodzakelijk zijn voor doelen op persoonlijk of zakenvlak, krijgt Tweelingen de gelegenheid om oudere schulden te delgen en financiële problemen op te lossen. Zijn kennis op financieel vlak zal hem helpen een praktische manier te vinden om budgetten in goede banen te leiden. Eenmaal die financiële stabiliteit bereikt kunnen vernieuwingen en veranderingen beoogd worden.

2016 is het uitgelezen jaar voor wie van plan is om naar school terug te keren om studies af te maken of een nieuwe cursus te beginnen. De kans op slagen is uitzonderlijk groot. Nochtans moet er geduld worden opgebracht. Laat ongeduld niet hypothekeren wat door hard werk werd opgebouwd en vermijd dingen aan te vatten die de eigen mogelijkheden te boven gaan. Het kan tot een grote mislukking leiden die niet alleen op het werk maar ook op de gezondheid een negatieve invloed heeft. Op het vlak van zaken en carrière zijn de periodes tussen 1 en 21 januari en november-december uitermate belangrijk. Ingrijpende beslissingen worden best tussen 5 mei en 27 juni genomen.

Liefde en relaties

Er hangt liefde in de lucht! Tweelingen zal waarschijnlijk die ene speciale persoon ontmoeten als dat nog niet gebeurd is, tezamen met vele anderen die belangrijk zullen worden in zijn leven. In het eerste deel van het jaar zal hij binnen zijn sociaal netwerk populair en charismatisch zijn. Hij zal altijd en overal in het centrum van de belangstelling staan niet in het minst door zijn talent om anderen aan het lachen te brengen. In contact met gelijkgestemden zal hij makkelijk nieuwe relaties aanknopen.

In het tweede helft van het jaar zal het erop aankomen eerlijk te zijn over gevoelens en zich af te vragen waar ze toe leiden. Houd dingen niet verborgen maar kom ervoor uit. Verstop het verleden niet en ga geen belangrijke discussies uit de weg door dingen onder de mat te vegen. Ga met je partner of vriend samenzitten en vertel hem/haar over je gevoelens. Zo zullen relaties veel makkelijker verlopen.

Soms is het mogelijk dat Tweelingen een vorm van twijfel overvalt en dat relaties uit de hand beginnen te lopen. Eerlijk en open communiceren moet voorop blijven staan opdat de relatie niet verbroken wordt. Zijn charme, zijn charisma en zijn natuurlijke aantrekkingskracht zullen hem overal doorheen sleuren.

Het is makkelijk enkele mensen die belangrijk zijn in het leven even te veronachtzamen. Ze zullen evenwel aandacht opeisen in 2016 omdat ze zich aan de kant geschoven voelen. Tweelingen moet ervoor zorgen dat hij voor iedereen voldoende tijd uittrekt, partner, familie, vrienden, collega’s. Niet iedereen op dezelfde manier behandelen en de indruk geven dat de een belangrijker is dan de ander kan tot misverstanden en wrijvingen leiden.

Gezondheid

Omdat hij op diverse terreinen meer verantwoordelijkheid krijgt, staat Tweelingen steviger onder druk en duikt het gevaar van stress op. Het zal noodzakelijk zijn om evenwicht te zoeken op het werk en in de huiskring, want vindt hij dat niet kan een depressie ongenadig toeslaan. Vat alles dus rustig en bedaard aan zodat werk en relaties de gezondheid niet onder druk zetten.

2016 zal Tweelingen een heleboel mooie emoties bezorgen en hem naar meer maturiteit loodsen. Hij zal meer over zichzelf ontdekken langs de sociale media en zijn relatie om. Als hij alles perfect en kalm aanpakt mag hij ervan op aan dat hij in het gezelschap van zijn partner zijn kleinkinderen zal zien opgroeien, terwijl zijn zaken naar wens zullen evolueren tenminste als er geen overhaaste beslissingen worden genomen.

(1) Waar in dit artikel hij/hem wordt gebruikt kan ook zij/haar gelezen worden.

Lees verder

© 2015 - 2017 Vosje, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Sterrenbeeld Tweelingen (Gemini)De Tweelingen is een sterrenbeeld in de astrologie dat een echte kletskous is. Dit teken in de dierenriem heeft de neigi…
Overeenkomsten tussen Stier en TweelingenOvereenkomsten tussen Stier en TweelingenStier en Tweelingen zijn tegenpolen en verschillen vooral in de manier waarop ze willen leven. Er zijn mogelijkheden voo…
Sterrenbeelden aan de hemel: Orion, Stier, TweelingenSterrenbeelden aan de hemel: Orion, Stier, TweelingenOrion is zonder twijfel een van de meest mooie en opvallende sterrenbeelden aan de hemel. Het sterrenbeeld, dat omgeven…
Horoscoop Planeet MercuriusHoroscoop Planeet MercuriusHoroscoop en Planeet. Planeet Mercurius. Sterrenbeeld is een bekend begrip. Planeten, hun betekenis en invloed in de hor…
Overeenkomsten tussen Tweelingen en BoogschutterOvereenkomsten tussen Tweelingen en BoogschutterHoewel ze als tegenpolen geboekstaafd staan, vullen Tweelingen en Boogschutter elkaar goed aan. Hun relatie kan evoluere…
Bronnen en referenties
  • Horoscopes-love.eu

Reageer op het artikel "Horoscoop: wat heeft 2017 voor Tweelingen in petto?"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Infoteur: Vosje
Laatste update: 30-12-2016
Rubriek: Mens en Gezondheid
Subrubriek: Astrologie
Special: Horoscoop 2017
Bronnen en referenties: 1
Schrijf mee!