Astrologie en gezondheid: Zon, Maan en Ascendant

Astrologie en gezondheid: Zon, Maan en Ascendant Medische astrologie wordt van oudsher als hulpwetenschap gebruikt om zowel de diagnose als de therapie voor een ziekte te kunnen vaststellen. De belangrijkste functie van medische astrologie is om van een ziekte de ernst, de duur en de afloop te bepalen, alsook een behandeling ervoor te vinden. De voornaamste indicatoren voor iemands gezondheid zijn in de geboortehoroscoop Zon, Maan en Ascendant. Wie door middel van de astrologie meer wil weten over zijn algemene gezondheid en de sterkten en zwakheden van zijn lichaam, kan dus het best beginnen met deze drie elementen van de geboortehoroscoop te onderzoeken. In het algemeen geldt dat men een overwegend goede gezondheid mag verwachten wanneer Zon, Maan en Ascendant 'sterk' staan en geen ongunstige invloed ontvangen van de planeten Mars en Saturnus.

Geschiedenis van de medische astrologie

Astrologie wordt reeds duizenden jaren gecombineerd met medicijnen om ziekten te behandelen en om het meest geschikte tijdstip voor een ingreep te bepalen. Die koppeling tussen wat aan het hemelgewelf te zien is en de ziekte van een persoon begon in Mesopotamië in het tweede millennium v.Chr. De geschiedenis van de medische astrologie als voorwetenschappelijke discipline omspant een periode vanaf deze Oud-Babylonische periode tot de verlichting. Zelfs nu astrologie al lang niet meer serieus wordt genomen door de meeste wetenschappers, zijn er nog steeds beoefenaars die de oude inzichten van de medische astrologie nuttig vinden bij de diagnose, prognose en behandeling van ziekten.

Hoogste bloei tijdens de middeleeuwen

Vooral in de middeleeuwen had medische astrologie veel aanzien. Hippocrates en Galenus bleven gedurende lange tijd de belangrijkste autoriteiten op dit gebied. Ze baseerden hun medische theorieën op de relatie tussen hemellichamen en het menselijk lichaam en koppelden lichaamsdelen en ziekten aan sterrenbeelden en planeten. Artsen hadden vaak speciale almanakken met sterrenkaarten waarmee ze de posities van de planeten konden controleren voordat ze een diagnose stelden. De meeste ziekten werden vastgesteld door middel van de vier humores of lichaamssappen van Hippocrates en Galenus, vooral via bloed en gele gal, beter bekend als urine. Om het evenwicht tussen de humores te herstellen, ging de arts vaak over tot aderlatingen. De positie van de Maan moest daarvoor wel gunstig zijn.

Paracelsus / Bron: After Quentin Matsys, Wikimedia Commons (Publiek domein)Paracelsus / Bron: After Quentin Matsys, Wikimedia Commons (Publiek domein)

Renaissance en later

Nog tijdens de renaissance werden astronomie en astrologie aan universiteiten bestudeerd door studenten geneeskunde. Tot in de achttiende eeuw maakten artsen gebruik van astronomie en astrologie als een belangrijk onderdeel van diagnose en voorschrift. Paracelsus, een van de bekendste artsen uit de Duitse renaissance, gebruikte astrologie als belangrijk onderdeel van zijn geneeskunde.

Na de ontdekking van de transsaturnale planeten Uranus (1781), Neptunus (1846) en de dwergplaneet Pluto (1930) werden ook deze drie hemellichamen opgenomen in de medische astrologie. Heden ten dage worden alle toepassingen van de astrologie door de wetenschap beschouwd als overblijfselen uit een periode waarin een magisch wereldbeeld overheerste dat alles wilde terugvoeren op de overeenkomst tussen 'boven' (het hemelgewelf) en 'beneden' (de aarde en alles wat erop leeft).

Het lichaam als weerspiegeling van het hemelgewelf tijdens de geboorte

Astrologie kent tal van toepassingen. Door gebruik te maken van de astrologische regels kun je bijvoorbeeld geboortehoroscopen, voorspellende horoscopen, gebeurtenishoroscopen en medische horoscopen maken. Als tak van de astrologie die zich bezighoudt met de relatie tussen de horoscoop en het fysieke lichaam is medische astrologie gebaseerd op het idee dat de planeten, tekens en huizen een verband hebben met de organen en delen van het menselijk lichaam. Hierbij spelen Zon, Maan en Ascendant een belangrijke rol.

Delen van het lichaam in relatie met de astrologische tekens

De volgende tabel toont de indelingen van het menselijk lichaam en het teken dat erover heerst:

Astrologisch tekenlichaamsdeel
RamHet hoofd: gezicht, hersenen, ogen
StierDe hals: keel, nek, de schildklier, spraakorganen
TweelingenDe armen, longen, schouders, handen, het zenuwstelsel
KreeftDe borst, maag, spijsverteringskanaal
LeeuwHet hart, borst, rug, maag, wervelkolom
MaagdDe darmen, spijsvertering, milt
WeegschaalDe nieren, heupen, billen
SchorpioenDe lendenen, voortplantingssysteem, uitscheidingsstelsel
BoogschutterDe dijen, heupen,lever, heupzenuw
SteenbokDe knieën, gewrichten, skelet
WatermanDe benen, het bloedvatenstelsel
VissenDe voeten, tenen, het lymfestelsel, vetweefsel

Illustratie uit 1702 van de ''homo signorum', die de associaties toont tussen de twaalf astrologische tekens en de verschillende delen van het lichaam. / Bron: Publiek domein, Wikimedia Commons (PD)Illustratie uit 1702 van de ''homo signorum', die de associaties toont tussen de twaalf astrologische tekens en de verschillende delen van het lichaam. / Bron: Publiek domein, Wikimedia Commons (PD)

Basisregels bij interpretatie

De wijze waarop tekens, planeten, aspecten tussen de planeten, de huizen van de horoscoop en de transits van actuele planeten bijdragen aan de interpretatie kan als volgt worden samengevat:
 • Planeten = Wat gebeurt er?
 • Tekens = Wat is de aard van deze processen en waar in het lichaam vinden zij plaats?
 • Aspecten = Hoe wijzigen planeten het fysiologische proces van andere planeten?
 • Huizen = Welke (externe) factoren hebben invloed op de gezondheid?
 • Transits en progressies = Wanneer gebeurt het?

Basisregels voor planeten als indicatie voor een medisch probleem

Mars en Saturnus worden beschouwd als ongelukbrengende ('malafide') planeten. Mars wordt 'het kleine ongeluk' genoemd en Saturnus 'het grote ongeluk'. Dit komt doordat de werking van de snellere Mars vrij kort, maar gewelddadig is, terwijl die van de trage transit van Saturnus aanslepend of chronisch van aard kan zijn.

Mars heeft de neiging om aan te zetten tot een actief, overhaast en intensief leven. Dat is precies het tegenovergestelde van de Saturnus-invloed met vertragingen en hindernissen die de levenskrachten uitputten.

De medische astroloog heeft vooral oog voor volgende situaties:
 • Wanneer een planeet slechte aspecten zoals vierkant (90 graden) en oppositie (180 graden) ontvangt.
 • Wanneer malafide ('slechte') planeten (Saturnus, Mars, Uranus, Neptunus, Pluto) zich bevinden in het 6e huis (plaats van ziekte), 8e huis (plaats van levensduur) en 12e huis (plaats van overlijden).
 • Wanneer malafide planeten de tekens Maagd, Schorpioen en Vissen bezetten
 • Wanneer malafide planeten de Ascendant (plaats van lichaam, geest en ziel) bezetten. Volgens middeleeuwse astrologen kon de dood worden voorspeld wanneer Zon, Maan en Ascendant alle drie tegelijk waren getroffen.

Belangrijkste indicatoren voor iemands constitutie en gezondheid

De medische astrologie is bijzonder complex doordat zij met heel wat factoren rekening wil houden. H.L. Cornells The Encyclopaedia of Medical Astrology uit 1933 geeft hiervan een overzicht van bijna 1000 pagina"s. Toch leggen sommige elementen meer gewicht in de schaal, zoals de Ascendant, de Zon en de Maan in de horoscoop.

Een geboortehoroscoop met aan de buitenkant van het wiel de positie van Venus en Mars in transit, dus de actuele planeten. In dit voorbeeld maakt de als kwaadaardig beschouwde (malafide) planeet Mars een vierkant met geboortemaan en geboortejupiter. Omdat Mars door het ascendantteken transiteert kan zij volgens de opvattingen van de medische astrologie rechtstreeks invloed uitoefenen op het lichaam van deze persoon. / Bron: Coddod, Wikimedia Commons (Publiek domein)Een geboortehoroscoop met aan de buitenkant van het wiel de positie van Venus en Mars in transit, dus de actuele planeten. In dit voorbeeld maakt de als kwaadaardig beschouwde (malafide) planeet Mars een vierkant met geboortemaan en geboortejupiter. Omdat Mars door het ascendantteken transiteert kan zij volgens de opvattingen van de medische astrologie rechtstreeks invloed uitoefenen op het lichaam van deze persoon. / Bron: Coddod, Wikimedia Commons (Publiek domein)

Ascendant

De Ascendant heerst over de fysieke kracht, de vorm van het lichaam, en geeft als rijzend teken in het algemeen dat deel van het lichaam aan dat vatbaar is voor aantasting door externe oorzaken. Staat iemands Ascendant in Steenbok, dan vermoedt de astroloog bijvoorbeeld dat deze persoon een aanleg heeft voor ziekten die te maken heeft met beenderen en gewrichten.

Aspecten naar de Ascendant
Een 'slecht' aspect tussen twee planeten of punten in de geboortehoroscoop wordt geactiveerd door de passage van een actuele planeet: de "transit".

Wanneer planeten een vierkant of opposiet aspect (hoek) maken met de Ascendant, dan kan dit volgens de medische astrologie een aanwijzing zijn voor een onevenwicht, ziekte of zelfs ongeluk. Enkele voorbeelden:
 • Een conflict tussen de Ascendant en de planeet Mars in transit heeft verband met een ongeluk of andere gewelddadige gebeurtenis, mogelijk met een operatie.
 • Saturnus in slecht aspect op de Ascendant wijst volgens de Duitse astroloog Reinhold Ebertin mogelijk op huidproblemen, beschadigd orgaanweefsel, slechtziendheid of oorontsteking.

Zon

De Zon is de heerser over de vitaliteit en het hart in zowel mannelijke als vrouwelijke horoscopen. Als de zon in de geboortehoroscoop opkomt, of boven de horizon staat (een daggeboorte) zullen de vitaliteit en het hart sterker zijn dan wanneer de Zon onder de horizon staat.

Middeleeuwse astrologen werkten met de Zon als 'hyleg', of gever van het leven. In een mannelijke horoscoop bepaalden zij de lengte van het leven door naar positie en aspecten met planeten te zien.

In mannelijke horoscopen is een sterk geplaatste Zon zonder moeilijke aspecten van Mars en Saturnus de beste garantie voor een goede gezondheid en groot recuperatievermogen. Met name wanneer de Zon door een driehoek (120 graden) is verbonden met Jupiter is dit de belofte van een lang leven. Vooral in Ram, Leeuw en Boogschutter en in het vijfde huis staat de Zon sterk.

Aspecten naar de geboortezon
Enkele voorbeelden:
 • Transit Mars vierkant geboortezon: ongelukken door overhaasting, ruzie stoken, overspanning, hartproblemen.
 • Transit Saturnus opposiet geboortezon: problemen in verband met veroudering, reuma, beenderen.

Maan

De Maan werd in de middeleeuwse astrologie gezien als gever van het leven in alle vrouwelijke horoscopen. Ook daar werd de levensduur bepaald door naar positie en aspecten te kijken. In zowel mannelijke als vrouwelijke horoscopen is de toestand van de Maan een aanwijzing voor het emotionele welbevinden.

In vrouwelijke horoscopen staat een goede plaatsing in teken en huis van de Maan in de geboortehoroscoop garant voor een goede gezondheid. De geboortemaan staat het sterkst in Kreeft en Stier, en in het vierde en tweede huis. Vooral goede aspecten van Venus, Jupiter, Zon of Ascendant naar de Maan worden als bijzonder gunstig beschouwd.

Aspecten naar de geboortemaan
Enkele voorbeelden:
 • Mars vierkant of opposiet geboortemaan: onwillekeurige spierbewegingen, emotionele reacties die niet onder controle worden gehouden.
 • Saturnus in slecht aspect met de geboortemaan: onevenwicht in de waterhuishouding van het lichaam, niet sluitende wonden, ziekten van de blaas, erfelijke ziekten die de kop opsteken.

Andere elementen die in overweging worden genomen

Behalve de positie van Zon, Maan en Ascendant neemt de medische astroloog ook de aard van de tekens en de huizen in overweging.

Positieve en negatieve tekens

De twaalf tekens zijn afwisselend positief en negatief, waarbij de oneven tekens positief zijn en de even tekens negatief.
 • De zes positieve tekens: Ram, Tweelingen, Leeuw, Weegschaal, Boogschutter, Waterman.
 • De zes negatieve tekens: Stier, Kreeft, Maagd, Schorpioen, Steenbok, Vissen

De positieve tekens worden in de klassieke astrologie sterker geacht, en de negatieve zwakker. Degenen die bij geboorte als rijzend teken (Ascendant) een positief teken hebben, zijn fysiek sterker dan degene met negatieve tekens op de Ascendant. Dezelfde overweging moet ook gemaakt worden voor de positie van de 'Lichten' (Maan en Zon).

Astrologische huizen en gezondheid

De medische astroloog kan, wanneer de geboortetijd tot op de minuut nauwkeurig bekend is, ook de huizen van de horoscoop in zijn analyse betrekken. Voor problemen met de gezondheid wordt vooral gekeken of er zich geen 'malafide' planeten (Mars en Saturnus, soms ook Pluto, Uranus en Neptunus) in huis 2, 6 en 12 bevinden. Wanneer die planeten 'slecht' geaspecteerd' worden met vierkanten of opposities, dan geeft het huis aan welke problemen te verwachten zijn

1e astrologisch huis
Het eerste huis is verantwoordelijk voor het lichaam in het algemeen, maar ook voor het gezicht (botten in het gezicht, hoofd, hersenen en de bloedvaten van de hersenen).

2e astrologisch huis
Het tweede huis is verantwoordelijk voor tanden, keel, strottenhoofd, nek, rechteroog, cerebellum en de zenuwen en bloedvaten die de keel en de nek verbinden.

3e astrologisch huis
Het derde huis is verantwoordelijk voor het rechteroor, kraag, schouders, longen, adem, bloed en de handen en hun botten.

4e astrologische huis
Het vierde huis is verantwoordelijk voor de laatste levensfase, de borst, borsten, ribben, maag en het spijsverteringsstelsel in het algemeen.

5e astrologisch huis
Het vijfde huis is verantwoordelijk voor het hart, het ruggenmerg en de geest.

6e astrologisch huis
Het zesde huis is verantwoordelijk voor nieren, darm, darmen en maag.

7e astrologisch huis
Het zevende huis is verantwoordelijk voor de huid, de navel en het middelgebied.

8e astrologisch huis
Het achtste huis is verantwoordelijk voor de geslachtsorganen, de urinewegen, de bekkenbeenderen en de anus.

9e astrologisch huis
Het negende huis is verantwoordelijk voor het slagaderstelsel, de heupen, dijen en de zenuwen.

10e astrologisch huis
Het tiende huis is verantwoordelijk voor knieën, gewrichten en andere botten.

11e astrologisch huis
Het elfde huis is verantwoordelijk voor benen, enkels, bloedcirculatie en het linkeroor.

12e astrologisch huis
Het twaalfde huis is verantwoordelijk voor voeten, tenen, lymfestelsel en het linkeroog.

Behandelingen na de diagnose

Wanneer de arts de symptomen van zijn patiënt samen met zijn horoscoop heeft bestudeerd, volgt een behandeling. Bij medische astrologie doet men vooral beroep op planten, kruiden en edelstenen die geassocieerd worden met het getroffen lichaamsdeel.

Waar het vooral om gaat in de medische astrologie, is de planeet te vinden die de problemen veroorzaakt en een remedie van tegengestelde aard toe te passen. Als de ziekte bijvoorbeeld is veroorzaakt door Mars, dan gebruikt men planten die bij Venus horen, zoals rozen, tijm en duizendblad; als Saturnus de oorzaak van het kwaad is, zullen zonnekruiden zoals kamille, stinkende gouwe en sint-janskruid verlichting geven.

Bekende medische astrologen

Het is onbegonnen werk om een volledige opsomming te geven van astrologen uit verleden en heden die zich met deze tak van de astrologie hebben beziggehouden. De hierna volgende namen mogen echter zeker niet ontbreken, omdat zij boeken hebben geschreven die nog steeds worden geraadpleegd door aanhangers van de medische astrologie.

Enkele invloedrijke astrologen uit het verleden

 • William Lilly, Brits astroloog en auteur van het driedelige 'Christian astrology' uit 1647 Vooral in deel 3 over de geboortehorosoop ('Nativities) komt medische astrologie aan bod.
 • Raphael, pseudoniem voor Robert Cross Smith, was een Brits auteur uit de 19e eeuw die met 'Medical astrology' een van de basiswerken van medische astrologie schreef.
 • H.L. Cornells The Encyclopaedia of Medical Astrology (1933) is zonder meer het meest uitgebreide naslagwerk over medische astrologie.

Hedendaagse Nederlandstalige medische astrologen

In het Nederlandstalig gebied zijn vooral Mellie Uyldert en Karen Hamaker-Zondag bekend. Beiden hebben boeken gepubliceerd over deze tak van de astrologie.

Evaluatie: medische astrologie is geen alternatief voor de reguliere geneeskunde

Hoewel sommige gediplomeerde artsen zoals de Amerikaanse chirurg H.J. Cornell medische astrologie als hulpwetenschap
hebben gebruikt bij de uitoefening van hun praktijk, is het voor leken raadzamer om voorzichtig te zijn. Medische astrologie berust immers op een occulte opvatting over verbanden tussen hemel en aarde die door de wetenschap ontkend worden. Als alternatieve geneeskunde doet zij beroep op kruiden, edelstenen of andere dingen die verbonden worden met het 'belegerde' lichaamsdeel. In dat opzicht is het als aanvullende therapie vrij onschuldig, zolang maar het advies wordt ingewonnen van een behandelend arts.
© 2019 - 2020 Jgrandgagnage, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Horoscoop (sterrenbeeld)Horoscoop (sterrenbeeld)De horoscoop is een instrument van een astroloog. Met een horoscoop kan een astroloog vertellen wie je bent, hoe je je v…
Inleiding Vedische astrologie (Jyotish)Inleiding Vedische astrologie (Jyotish)De Vedische astrologie de oudste vorm van astrologie en komt oorspronkelijk uit India. De Vedische astrologie wordt ook…
De veelzijdigheid van de astrologieAstrologie is veelzijdiger dan alleen het laten trekken van de geboorte-horoscoop, of de dagelijkse rubriek in de krant.…
Keltische astrologie horoscoop - BoomtekentabelKeltische astrologie horoscoop - BoomtekentabelDe Keltische boomastrologie is gebaseerd op de maancyclus, een jaar met 13 maanmaanden. In de Keltische astrologie heers…

Hoe kom je over bij anderen? De Ascendant in je horoscoopHoe kom je over bij anderen? De Ascendant in je horoscoopJe Ascendant is het teken dat aan de oostelijke horizon stond toen je werd geboren. Dit teken is je uitgang naar de buit…
Astrologie: geloof of wetenschap?Astrologie: geloof of wetenschap?Astrologie komt in vele gedaanten. Als voorspelmethode, als esoterische wetenschap voor ingewijden, als populair amuseme…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: WikiImages, Pixabay (bewerkt)
 • H.J. Cornell: Encyclopaedia of Medical Astrology (publiek domein, 1933) https://archive.org/details/encyclopediaofmedicalastrologyl.cornell
 • Raphael: Medical Astrology 'publiek domein, 1932) https://archive.org/details/Medastro
 • William Lilly: Christian Astrology - Book 3 Nativities (1647, Astrology Classics 2005)
 • Reinhold Ebertin: The Combination of Stellar influences - American federation of Astrologers 2000
 • Afbeelding bron 1: After Quentin Matsys, Wikimedia Commons (Publiek domein)
 • Afbeelding bron 2: Publiek domein, Wikimedia Commons (PD)
 • Afbeelding bron 3: Coddod, Wikimedia Commons (Publiek domein)

Reageer op het artikel "Astrologie en gezondheid: Zon, Maan en Ascendant"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Jgrandgagnage
Gepubliceerd: 24-09-2019
Rubriek: Mens en Gezondheid
Subrubriek: Astrologie
Bronnen en referenties: 8
Schrijf mee!