Hoe kan je het beste omgaan met angst en paniekaanvallen?

Hoe kan je het beste omgaan met angst en paniekaanvallen? Mensen die een angststoornis hebben zijn zo bang voor iets dat ze hieronder lijden. Angst op zich is erg nuttig omdat het waarschuwt voor gevaar. Angst komt in verschillende gradaties voor: van lichte spanning tot hevige paniekaanvallen. Lichte spanning leidt tot helder denken, maar paniek zorgt voor verwarring. Angst zorgt er ook voor dat we ons anders gaan gedragen: vluchten, gaan vechten, beter opletten. Bij een angststoornis is angst niet meer nuttig maar hinderlijk. U kunt zich laten behandelen bij een angststoornis. Dat kan met behulp van medicijnen of met psychotherapie. Er bestaat ook goede hulpverlening bij angst. Tot slot kunt u zelf ook stappen ondernemen tegen angst.

Wat zijn angststoornissen?

Er zijn verschillende angststoornissen:
 • paniekstoornis: last hebben van paniekaanvallen;
 • specifieke fobie: extreme angst voor een bepaald voorwerp, bepaalde dieren of een bepaalde situatie;
 • sociale fobie: angst voor contact met andere mensen;
 • gegeneraliseerde angststoornis: voor alles en nog wat bang zijn.

Angst is normaal en nuttig

Angst is niet alleen een normaal gevoel maar ook nuttig. Het is een reactie op een bedreiging. Het zet ons op scherp om de bedreiging te weerstaan of te vermijden. Alleen wanneer angst te veel een belemmering vormt heet het een angststoornis.

Vormen van angst

Er zijn verschillende vormen van angst:
 • ontstaan door spanning
 • ontstaan door schrikken
 • ontstaan door paniekaanvallen ontstaan door gedachten

Soms is angst niet te herkennen wanneer men denkt dat er bijvoorbeeld sprake is van een hartaanval of beroerte. Bij kinderen kan een woedeaanval een teken zijn van angst. Soms is angst leuk omdat het kicken is (denk aan bungyjumpen).

Bij angststoornissen is angst het probleem

Het verschil tussen normale en abnormale angst zijn de gevolgen van de angst: behulpzaam of hinderlijk.

Oorzaken van angst

Er zijn verschillende oorzaken van angst:
 • opvoeding: kritische, veeleisende opvoeding; ouders die zelf angstig zijn;
 • lichamelijke oorzaken: hersenen, bepaald voedsel, ziekten (depressie, schizofrenie), erfelijkheid;
 • ingrijpende gebeurtenis, stress;
 • onduidelijke oorzaken;
 • vermijdingsgedrag

Angststoornissen behandelen

Angststoornissen zijn te behandelen met cognitieve gedragstherapie (praten en oefenen) en eventueel medicijnen. Het succes hangt af van eigen inzet.

Angststoornis negatieve gevolgen voor uw leven

Wanneer u last heeft van een angststoornis dan kan dit een negatief effect hebben op uw leven. Wanneer u een beetje bang bent kunt u uw angst overwinnen door bijvoorbeeld wel naar een park te gaan waar honden zijn. U kunt ook het park vermijden. In dat geval is sprake van vermijdingsgedrag.

Vermijdingsgedrag

Vermijdingsgedrag gaat steeds een stapje verder door steeds meer angstige plekken te vermijden. Uiteindelijk wordt uw leven hierdoor zeer beperkt. Het is ook een valkuil omdat u denkt dat de angst wegblijft. Maar uiteindelijk betaalt u steeds meer voor het vermijdingsgedrag. Uw angst blijft zo in stand omdat u het voorwerp of situatie als 'gevaarlijk' beschouwt.

Hulpvragen indien u last heeft van een angststoornis

Vaak schakelen mensen die last hebben van angst geen hulp in of doen dat te laat. De klachten nemen af wanneer ze zich zouden laten behandelen. Er zijn verschillende redenen waarom mensen geen hulp zoeken. Dit kan de angststoornis zelf zijn, omdat men zich ervoor schaamt, de ontdekking van de angststoornis, het 'onbekende', het idee dat het niet helpt. Toch is het zinvol om hulp te zoeken omdat het goed behandelbaar is. Het leven wordt zo een stuk leuker.Angststoornis bij kinderen

klachten

Bij de eerste kinderjaren wordt angst bepaald door harde geluiden en vreemde mensen. Ze zijn bang om gescheiden te worden van hun ouders. Van 3 tot 5 jaar zijn kinderen vaak bang voor donker, bepaalde dieren of om alleen te zijn. Nog wat later zijn ze bang voor spoken, verwondingen en de dood. Op oudere leeftijd spelen faalangst en sociale angst een rol. Meestal leren ze met de angsten om te gaan.

Klachten zijn:
 • niet duidelijk waarvoor precies angst bestaat;
 • kinderen begrijpen vaak niet de onredelijkheid van angst;
 • angst kan slecht worden uitgedrukt;
 • angst leidt tot huilbuien, woede, misselijkheid, etc.;
 • angst heeft te maken met ouders en school;
 • kinderen vermijden angst.

diagnose

 • separatie angst (bang gescheiden te worden van hun ouders);
 • specifieke fobie (angst voor een voorwerp of dier);
 • sociale fobie (pubers erg verlegen en sociaal onhandig);
 • gegeneraliseerde angststoornis (veel piekeren in combinatie met een andere klacht).

behandeling

De behandeling gaat via cognitieve gedragstherapie, medicijnen, en angstbeheersing. Bij cognitieve gedragstherapie is de rol van ouders belangrijk. Kinderen vanaf 4 jaar kunnen medicijnen krijgen maar dan in kleinere hoeveelheden dan volwassenen. Angstbeheersing betreft technieken, zoals ontspanningstechnieken.Angststoornis bij ouderen

klachten

Ouderen hebben bij angst vaak last van lichamelijke klachten, zoals benauwdheid of hartkloppingen. Het gaat ook vaak om 'ouderdomsklachten'. Ouderen hebben angst om op straat te vallen, naar een begrafenis of crematie te gaan, naar plaatsen te gaan waar je niet het toilet kunt, nieuwe technieken toe te passen, officiële formulieren in te vullen, auto te rijden in druk verkeer, een drukke straat over te steken, bang om te knoeien met trillende handen, moeite met nieuwe dingen te leren, etc.

diagnose

Angst wordt vaak gezien als ouderdomsklacht en om die reden over het hoofd gezien. Daardoor worden angstklachten niet behandeld terwijl ze juist goed behandelbaar zijn.

Een ander probleem is dat ouderen veel last hebben van lichamelijke klachten waardoor psychische klachten verscholen blijven bij de diagnose door de arts. Ook kunnen angstklachten veroorzaakt worden door lichamelijke klachten. Denk hierbij aan hartproblemen, diabetes, schildklieraandoeningen, nierziekte, bloedarmoede, vitaminetekort, COPD, longontsteking, Alzheimer, Parkinson, hersenbeschadegingen, tumor.

Daarnaast kunnen medicijnen angstklachten veroorzaken: anticholinergica, symphaticomimetica, slaapmiddelen, Digitalis, amfeteminen, polyfarmacie. Ook moet gekeken worden naar gebruik van alcohol en cafeïne die angst kunnen veroorzaken.

Bij de diagnose spelen ook een rol: paniekstoornis, agorafobie, specifieke fobie, sociale fobie, gegeneraliseerde angststoornis, depressie en afhankelijkheid van benzodiazepinen.

behandeling

Vaak krijgen ouderen ten onrechte geen behandeling. Dit is onterecht omdat de klachten goed te behandelen zijn. Een goede behandeling bestaat uit cognitieve gedragstherapie en medicijnen. Cognitieve gedragstherapie is wel lastig omdat ouderen wat tegenwerken. Ook dwalen ze sneller af tijdens een gesprek. Het beste medicijn is een antidepressivum. Andere middelen zijn ontspanningsoefeningen of visualisatie oefeningen.Angst: overzicht van angststoornissen

Omdat er verschillende angststoornissen zijn zal eerst via een diagnose vastgesteld moeten worden om welke angststoornis het precies gaat. Dat is lastig omdat veel klachten bij verschillende angststoornissen kunnen horen. De vijf hoofdvragen die gesteld worden zijn: Is het een angststoornis? Welke angststoornis? Hoe gaat u met de angst om? Wat zijn de gevolgen? Zijn er bijkomende problemen. De angststoornissen zijn paniekstoornis, specifieke fobie, sociale fobie, gegeneraliseerde angststoornis.

Het stellen van een goede diagnose

Klachten van een angststoornis kunnen ook bij andere aandoeningen voorkomen. Ook kunnen er lichamelijke klachten zijn zodat niet direct aan angst wordt gedacht. Daarnaast zijn er lichamelijke aandoeningen die lijken op klachten van een angststoornis. Ook kunnen verschillende aandoeningen naast elkaar bestaan. Pas als een juiste diagnose is gesteld kan voor een goede behandeling worden gekozen.

Vijf hoofdvragen

gaat het om een angststoornis?
Door uitgebreid onderzoek te doen naar de klachten kan bepaald worden of het om een angststoornis gaat: angst en vermijding staan centraal en gaan hand in hand.

welke angststoornis?
 • paniekstoornis
 • specifieke fobie
 • sociale fobie
 • gegeneraliseerde angststoornis

hoe gaat u met uw angst om?
Wat doet angst met uw emoties, uw lichaam, uw gedachten en uw gedrag?

wat zijn de gevolgen van uw angst?
De angststoornis kan gevolgen hebben voor uw leven (relaties, werk, hobby's, etc.)

wat zijn de bijkomende problemen?
Bijkomende problemen zijn: een andere angststoornis, psychische aandoening (depressie), verslaving, relatieproblemen, stress.

Gesprekken met de huisarts of psychotherapeut

Om een diagnose vast te stellen voert u gesprekken met de huisarts of psychotherapeut. Ook komt het vaak voor dat u vragenlijsten moet invullen. Soms wordt geadviseerd een dagboek bij te houden.

Paniekstoornis

Wanneer u regelmatig last heeft van paniekaanvallen spreken we van een paniekstoornis. Een paniekaanval komt doordat u 'iets' in uw lichaam voelt (bijvoorbeeld duizeligheid, zweten, benauwdheid). U denkt dan dat u een paniekaanval krijgt en wordt zo erg bang waardoor u inderdaad een paniekaanval krijgt. Meestal gaat een paniekstoornis gepaard met agorafobie (het vermijden van plekken en situaties waar een paniekaanval kan ontstaan. Ook gaat het vaak gepaard met depressie of een verslaving. Met behulp van cognitieve gedragstherapie en medicijnen kan de paniekaanval goed behandeld worden.

Specifieke fobie

Bij een specifieke fobie heeft u angst voor een bepaalde situatie, plaats of voorwerp. Voorbeelden hiervan zijn angst voor een bepaald dier, een natuurverschijnsel (storm, onweer), hoogtevrees, vliegangst, bloed, verwondingen, injecties, slikken, braken, bepaalde etenswaren, harde knallen (vuurwerk), etc. Vanwege de angst probeert u datgene waar u bang voor bent te vermijden.

Specifieke fobie komt vaak voor bij andere angststoornissen. Ook komen meerdere specifieke fobieën tegelijk voor. Een specifieke fobie is te behandelen door oefenen van situaties waar u erg angstig voor bent. Ook helpen soms medicijnen en ontspanningsoefeningen.

Sociale fobie

Dit betreft uw angst om met andere mensen om te gaan. U gaat dan blozen of trillen. Ook vermijdt u deze situatie. Naast de sociale fobie kan er nog een andere angststoornis zijn. Ook kunt u last hebben van een depressie of gebruik van stimulerende middelen zoals alcohol en drugs of kalmerende middelen. Met cognitieve gedragstherapie en medicijnen is de sociale fobie goed behandelbaar.

Gegeneraliseerde angststoornis

Door te veel piekeren bent u voor allerlei dingen bang. Dit leidt tot spanning, rusteloosheid en vermoeidheid. Ook deze angststoornis kan gepaard gaan met een andere angststoornis, depressie of stimulerende en kalmerende middelen. Met behulp van cognitieve gedragstherapie, angstbeheersing, toegepaste ontspanning en medicijnen kunt u het probleem aanpakken.Het gebruik van medicijnen bij angststoornissen

Medicijnen bij angststoornissen worden meestal in combinatie met cognitieve gedragstherapie gegeven. Er zijn twee soorten medicijnen:
 • antidepressiva
 • anxiolytica (om angst te verminderen)

Doel van de medicijnen is dat u weer 'normaal' kunt functioneren. Ook wordt de angst weggenomen. Het gaat erom dat u het medicijn goed beoordeelt: welke invloed heeft het op uw klachten en wat zijn de bijwerkingen?

Gebruik van medicijnen bij paniekstoornis

U begint met een SSRI (serotonineheropnameremmers). Helpt dit niet dan krijgt u TCA (tricyclische antidepressiva) voorgeschreven. Werkt dit ook niet dan wordt benzodiazepine voorgeschreven. Als laatste mogelijkheid is er de MAO-remmer.

Gebruik van medicijnen bij een specifieke fobie

Hier worden zelden medicijnen voorgeschreven. Zowel dan begint men met een SSRI en als dat niet goed werkt een TCA.

Gebruik van medicijnen bij een sociale fobie

Bij een specifieke sociale fobie worden of bètablokkers of benzodiazepine voorgeschreven. Bij een gegeneraliseerde sociale fobie wordt begonnen met SSRI en eventueel later MAO-remmers.

Gebruik medicijnen bij een gegeneraliseerde angststoornis

De eerste stap is antidepressiva (venlafaxine en paroxetine) of angst verminderd medicijn (buspiron). Een vervolgstap kan zijn imipramine (een TCA), daarna een benzodiazepine.

Overzicht medicijnen

SSRI (selectieve serotonineheropname-remmers)
 • citalopram
 • fluoxetine
 • fluvoxamine
 • paroxetine
 • sertraline

TCA's (tricyclissche antidepressiva)
 • clomipramine
 • imipramine

klassieke MAO-remmers (monoamineoxidaseremmers)
 • fenelzine
 • tranylcypromine

moderne antidepressiva (venlafaxine)
 • venlafaxine

benzodiazepinen
 • alprazolam
 • bromazepam
 • chloordiazepoxide
 • clobazam
 • clorazepinezuur
 • diazepam
 • ketazolam
 • lorazepam
 • medazepam
 • nordazepam
 • oxazepamprazepam
 • temazepam

buspiron (angstremmer)
 • buspiron

bètablokkers
 • atenolol
 • propranolol

Alternatieve c.q. homeopathische middelen

Homeopathie kan bij angst helpen. Echter bij hevige fobische angsten is zelfmedicatie minder geschikt.
 • plantival: nervositeit, onrust en angst, voor volwassenen;
 • kindival: nervositeit, onrust en angst, voor kinderen;
 • stramonium pentarkan: angst bij onrustige kinderen, kalmerend bij emotionele onrust;
 • argentum nitricum D6 druppels: hoogtevrees, examenvrees, faalangst;
 • HVS complex: angst met hyperventilatie.Psychotherapie bij angststoornis

Psychotherapie is bij alle angststoornissen succesvol. Dit gaat meestal samen met medicijnen en soms ook ondersteunende therapieën zoals ontspannen. Het gaat bij psychotherapie om het aanpakken van het vermijdingsgedrag.

cognitieve gedragstherapie

Bij cognitieve gedragstherapie praat en oefent u over angstige situaties. De samenhang tussen denken, voelen en doen staat centraal bij cognitieve therapie. Bij gedragstherapie gaat u angstige situaties oefenen. Dit gaat stapje voor stapje. Cognitieve gedragstherapie neemt tussen de 10 en 20 gesprekken in waarbij elke week een gesprek plaatsvindt.

Samenwerken met de psychotherapeut

Om succes te hebben bij de behandeling is het van belang dat de samenwerking met de psychotherapeut goed verloopt. U zult open en eerlijk over uw angst moeten praten zodat de therapie beter op u afgestemd kan worden. Kies een psychotherapeut uit waar u goed mee in overleg kunt. Dit kunt u merken na een paar gesprekken wanneer het 'klikt'. Klikt het niet goed tussen uw psychotherapeut en u dan is het misschien beter om een andere te zoeken. Het kan ook zijn dat de therapeut de vinger op de zere plek legt en dat u dat niet prettig vindt. Loop hier dan niet voor weg door te zeggen dat het niet 'klikt'.

U kunt overigens ook altijd een second opinion aanvragen, dus de mening van een andere hulpverlener.

Gedragstherapie

Doel van gedragstherapie is om vermijdingsgedrag te doorbreken. Door angstige situaties te vermijden veroorzaakt dit nadelige gevolgen voor alledaagse activiteiten. Bovendien blijft u hierdoor angstig.

U begint met het opstellen van een lijst van situaties die u als bedreigend ervaart. U begint met de situaties waar u een beetje angst voor hebt en eindigt met situaties waar u het bangst voor bent. Tijdens het oefenen begint u met de minst angstige situatie. Zo gaat u stap voor stap te werk. Tot slot gaat u dit in de praktijk oefenen. Een oefening is geslaagd wanneer u niet meer wegvlucht voor de angstige situatie.

Cognitieve therapie (anders leren denken)

U leert bij cognitieve therapie om de gedachten op te sporen die bij u angst veroorzaken. Deze gedachte zorgt namelijk voor de spanning en die spanning bepaalt weer uw gedrag. Het opsporen van die gedachten doet u samen met uw therapeut. U gaat na of die gedachten wel echt kloppen. U ziet alles van de negatieve kant. U zult moeten proberen om een positieve gedachte te formuleren zodat de angst beheersbaar wordt.

Ondersteunende behandelingen

Naast cognitieve gedragstherapie en medicijnen bestaan er nog ondersteunende behandelingen:
 • De eerste betreft angstbeheersing. Deze techniek richt zich erop hoe om te gaan met de lichamelijke verschijnselen van angst en paniek. Deze techniek is vooral geschikt voor mensen met een paniekstoornis en een gegeneraliseerde angststoornis.
 • Een tweede techniek is toegepaste ontspanning. Hierbij leert u te ontspannen in angstige situaties. Dit kan bij alle angststoornissen nuttig zijn.
 • Een derde techniek die bij sociale fobie vaak wordt toegepast is vaardigheidstraining. Dit gaat via rollenspellen bij allerlei situaties.
 • Een vierde techniek is taakconcentratietraining. Hierbij let u minder op uzelf maar leert u de aandacht vooral naar buiten te richten.
 • Tot slot kunt u nog boeken lezen over angst.Overzicht van hulpverlening bij angst

Er bestaan twee soorten hulp: eerste lijn en tweede lijn.

eerste lijn

 • telefonische hulpverlening
 • huisarts
 • eerstelijnspsycholoog
 • maatschappelijk werker

Bij telefonische hulpverlening kunt u snel terecht, zonder veel moeite, en eventueel anoniem. Er is ook SOS telefonische hulpdienst die dag en nacht bereikbaar is. Belangrijke telefonische hulpdiensten:
 • Korrelatie 0900-14550
 • Stichting FobieVRienden 0900 - 61616611 (panieklijn)
 • Pandorra Depressielijn 0900 - 6120909
 • Pandora Informatie & Advieslijn 0900 - 7263672
 • Cliëntenbond GGZ 030 - 2521812
 • Stichting Labyrinth-In Perspectief 0900 - 2546674

De huisarts is meestal de eerste hulpverlener. Hij kan zelf helpen of doorverwijzen. Een eerstelijnspsycholoog is een 'huisarts' voor psychische problemen. Bij maatschappelijk werk kunt u terecht voor sociale hulp en begeleiding wanneer u door angst bepaalde praktische en sociale problemen hebt gekregen.

tweede lijn

 • psychotherapie
 • GGZ-instelling
 • verslavingszorg
 • hulp bij een crisis

De belangrijkste tweede lijn is psychotherapie. Hierbij kunt u te maken krijgen met een psycholoog, psychiater of psychotherapeut. Daarnaast is er de GGZ-instelling waar hulpverleners zoals psychologen, psychiaters en psychotherapeuten in dienst zijn. Hier kunt u psychotherapie volgen. Dit kan zijn individuele of groepstherapie. Voor degenen die problemen hebben met overmatig gebruik van alcohol, geneesmiddelen of drugs is er de verslavingszorg. Mensen die door angst opeens in grote nood zitten kunnen terecht bij de crisisdienst (huisarts of GGZ).

Organisaties die u kunnen steunen

Er zijn tienduizenden Nederlanders met een angststoornis. Voor deze mensen zijn er patiëntenorganisaties:
 • Stichting Angst, Dwang en Fobie
 • Stichting FobieVRienden
 • Christelijke vereniging Angsten en Fobieën
 • Vereniging van Verlegen Mensen
 • Stichting Valk
 • Stichting Pandora
 • Cliëntenbond in de GGZ
 • Stichting Labyrint-In Perspectief
 • Nationaal Fonds Geestelijke Volksgezondheid

Patiëntenrecht

Voor patiënten gelden rechten die regelen hoe u en een hulpverlener samenwerken. Het gaat om de volgende rechten:
 • recht op zelfbeschikking
 • recht op informatie
 • recht op toestemming
 • recht op inzage in uw medische gegevens
 • recht op privacy
 • recht op second opinion
 • recht op vrije keuze van hulpverlener
 • recht op bescherming bij wetenschappelijk onderzoek

Het is belangrijk gebruik te maken van de rechten omdat het immers uw gezondheid en leven betreft. Wanneer er problemen ontstaan is het goed die met de hulpverleners te bespreken en te zoeken naar een oplossing. U kunt ook een andere hulpverlener zoeken of een officiële klacht indienen.Angst: wat kunt u zelf doen tegen angst?

Angst veroorzaakt spanning vooral in zeer angstige situaties. Maar soms is er ook sprake van spanning wanneer u het zelf niet doorheeft. Ook in een periode van spanning krijgt angst meer kans. Door dit verband tussen angst en spanning is het van groot belang goed met de spanning om te gaan. Dit houdt in dat u regelmatig ontspanningsoefeningen moet doen. Dit doet u in combinatie met gezond leven, het onderhouden van sociale contacten en om dingen te doen waar u plezier aan beleeft. Daarnaast moet u bewust leren ontspannen op momenten dat u spanning oploopt. Dit kan m.b.v. spierontspannings- of ademhalingsoefeningen. Ook autogene training werkt goed.

Angst en spanning

Een beetje spanning is positief. Het leidt tot alertheid, concentratie, doorwerken, etc. Zelfs bij normale angst is spanning nuttig omdat het alert reageert op de situatie: wegvluchten of vechten. Maar bij een angststoornis is sprake van zoveel spanning dat er een paniekaanval kan volgen. Om die reden behoort het ontspannen vaak bij de behandeling tegen angst. Overigens kan angst op haar beurt ook weer spanning veroorzaken. Veel mensen met een angststoornis zijn altijd gespannen. En dat is ongezond omdat stress erg uitputtend is. U heeft dus veel redenen om te leren ontspannen. Ontspanning is nodig om weer nieuwe energie op te bouwen. Door ontspanning kunt u ook de angst bestrijden.

Symptomen van spanning

Spanning kunt u zowel lichamelijk als geestelijk herkennen aan de volgende symptomen:
 • lichamelijk: gespannen spieren, klamme handen, vaak hoofdpijn, slecht slapen, hartkloppingen, duizeligheid, diarree of verstopping, vaak erg moe, hoge bloeddruk;
 • geestelijk: lusteloos, somber, machteloos, het is 'te veel', rusteloos, geïrriteerd

Andere symptomen zijn: veel eten, veel drinken, kalmerende medicijnen, slaaptabletten, moeite met concentreren, terugtrekken, druk praten, niet genieten, klagen.

Ontspannen kan door gezond leven, veel bewegen, aandacht aan uw sociale contacten, leuke dingen doen.

Ontspanningsoefeningen

U kunt zelf leren ontspannen door middel van:

Sociale vaardigheden leren

Sociale vaardigheden zijn de manieren waarop u met andere mensen omgaat. Via gedragstherapie kunt u sociale vaardigheden trainen. Maar u kunt ook veel zelf doen. Door beter voor uzelf op te komen wordt u weerbaarder en leert u rekening te houden met anderen. U kunt voor anderen leren wat voor handigheidjes ze hebben die ze gebruiken in sociale situaties. Belangrijk is om goed met kritiek om te gaan. Zorg dat u bij de feiten blijft door u af te vragen of de kritiek terecht is en door van fouten te leren. Kritiek is een bron van inspiratie. Ook is het belangrijk om duidelijk te zijn naar anderen toe. Geef aan wat uw grenzen zijn door af en toe 'nee' te zeggen. Leer zo om te gaan met conflicten.

Herken uw denkfouten

Denkfouten zoals 'ik heb altijd pech', 'mij lukt dit nooit', leiden tot irrationele gedachten. Ze helpen u niet om de angstige situaties te overwinnen. Ook het zwart-wit denken, het plakken van etiketten en mentaal filteren zijn niet handig bij het oplossen van angstige situaties. Door te leren van uw eigen denkfouten en deze dus ook eerst te herkennen kijkt u op een andere manier naar angstige situaties. U leert nuchterder te denken om uw angst te overwinnen.

Volhouden

Na in therapie te zijn geweest dient u vol te houden om een terugval te voorkomen. Sta regelmatig stil bij hoe het met u gaat. Zorg dat 'rampgedachten' niet opnieuw de angst aanwakkeren. Ga angstige situaties niet uit de weg. En blijf regelmatig ontspanningsoefeningen doen.
© 2013 - 2022 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
AngststoornissenIedereen is wel eens bang of angstig voor iets. Als deze angst zó erg wordt, vaak voorkomt en soms voor iets onwerkelijk…
Angst: definitie, soorten en behandelingAngst is een emotie die gekenmerkt word door gevoelens als: je niet op je gemak voelen, onrust en paniek. Er zijn nog ee…
Jouw angststoornis behandelen: welke therapieën zijn erJouw angststoornis behandelen: welke therapieën zijn erAngst kan je verlammen, je kwaliteit van leven beperken. Maar met een angststoornis ben je niet alleen. Veel mensen hebb…
Angstaanval: InstortingsangstAngstaanval: InstortingsangstEr bestaan heel veel soorten angsten: claustrofobie, spinnenangst, pathofobie en nog veel meer... maar 1 angst komt niet…

Hersenen functioneren beter door regelmatig te sportenHersenen functioneren beter door regelmatig te sportenSporten is niet alleen goed voor je hart, bloedsomloop, spieren, longen etc, maar brengt tevens je brein in betere condi…
Een gezonde werkplekHeel veel mensen hebben regelmatig pijnklachten in de rug, schouders, nek en armen. Dit kan een gevolg zijn van een verk…
Bronnen en referenties
 • Stichting September - Zorgboek
Jehoeda (1.536 artikelen)
Laatste update: 30-06-2022
Rubriek: Mens en Gezondheid
Subrubriek: Diversen
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.
Medische informatie…
Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts.