De Wmo, de Wlz en de veranderingen in de zorg

De zorg in Nederland heeft nieuwe vormen aangenomen. Mensen moeten zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Dat is het doel van de Wmo, die sinds januari 1015 is ingegaan. Waar voorheen zorg onder de AWBZ viel, is het nu opgedeeld in de Wlz en de Wmo, waar bij de laatste de gemeenten nu het werk doen. Zowel de Eerste als de Tweede Kamer stemden in 2014 in met deze nieuwe zorgwet. Welke veranderingen vinden er plaats en waar kun je terecht met je vragen?

De termen AWBZ, Wlz, Wmo en Zorgverzekeringswet

Als je voorheen intensieve verzorging, verpleging, behandeling en/of begeleiding nodig had, dan kon je terugvallen op de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten). Tot en met 2014 was iedereen automatisch voor de AWBZ verzekerd. Met het invoeren van de nieuwe zorgwet begin 2015, is de AWBZ komen te vervallen. Hiervoor in de plaats gekomen zijn de Wlz (Wet Langdurige Zorg) en de Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning).

Wlz

Kwetsbare cliënten vallen vanaf 2015 onder de Wlz. Het gaat hier om mensen die de gehele dag intensieve zorg en meestal ook verblijf nodig hebben. Denk aan mensen met een verstandelijke beperking die wonen in een woonvorm of aan demente mensen die veel hulp behoeven. Deze verzekering is de opvolger van de AWBZ. Om in aanmerking te komen voor zorg binnen de Wlz, meld je je bij het CIZ. Het CIZ controleert de melding en geeft aan welke zorg de cliënt nodig heeft in een indicatiebesluit. Aan de hand van dit indicatiebesluit kan de cliënt zorg ontvangen, thuis of in een instelling. Een instelling krijgt bijvoorbeeld geld a.d.h.v. de hoogte van de indicatie van de cliënt en heeft daarmee voldoende geld om begeleiding in te kunnen zetten die de cliënt nodig heeft.

Wmo

Cliënten die lichtere zorg nodig hebben krijgen hun zorg vanaf 2015 gefinancierd vanuit de Wmo. Een verschil met de Wlz is, dat de Wmo door de gemeenten wordt geregeld. Het doel van de Wmo: zo lang mogelijk kunnen blijven wonen in de eigen thuissituatie. Denk aan mensen die hulp aan huis behoeven, omdat ze hun huishouden vanwege gezondheidsredenen niet meer zelf kunnen doen.

Hoe kom je in aanmerking voor de Wmo?

Als iemand thuis ondersteuning nodig heeft omdat hij het zelfstandig niet meer aan kan, dan kan hij zich melden bij de gemeente. De gemeente zal vervolgens een onderzoek doen naar de persoonlijke situatie van de cliënt. Hierna doet de gemeente een voorstel over de zorg die ze kunnen bieden, bijvoorbeeld: ondersteuning thuis (zoals thuiszorg) of beschermd wonen, eventueel met PGB. Bij goedkeuring van de cliënt wordt het besluit uitgevoerd en krijgt de cliënt de hulp die bij hem past.

Het gesprek bij de gemeente

Wanneer je zorgbehoevend bent en je kunt het thuis niet meer alleen, dan kun je naar de gemeente gaan om zorg aan te vragen. Eerst krijg je dan het zogenoemde ''keukentafelgesprek''. Ook met mensen die een verstandelijke beperking hebben en thuis wonen bijvoorbeeld, wordt dit gesprek gevoerd. Eerst wordt er gekeken naar het netwerk van de persoon. Of er mensen zijn die mantelzorg kunnen uitvoeren. Op het keukentafelgesprek kun je je van tevoren voorbereiden. Goed om over na te denken is:

  • Waar word jij gelukkig van? Wat zijn je wensen?
  • Zorg dat je iemand hebt die met je mee kan naar het gesprek. Samen hoor je altijd meer dan één.
  • Maak of laat aantekeningen maken van het gesprek, zodat je ook erna goed op een rij hebt wat er is besproken. Bespreek vooraf wie dit doet.

Onzekerheid over de zorg die je wel of niet gaat krijgen

Voornamelijk oudere mensen maken zich zorgen over de zorg die zij nog gaan krijgen vanaf 2015. De reden van die onzekerheid en het niet goed aandurven van het gesprek bij de gemeente is vaak, dat men bang is dat de gemeente vooraf al heeft bepaald welke zorg iemand gaat krijgen en dat een gesprek weinig zin heeft. ''Er moet toch bezuinigd worden'', denken veel mensen.

Wat is PGB?

Het Persoons Gebonden Budget, waar PGB voor staat, is een subsidie waarmee men de zorg kan inkopen die men nodig heeft. Denk bijvoorbeeld aan verpleging, hulp in de huishouding en begeleiding. Wanneer je een aanvraag bij de Wmo hebt gedaan, kun je in aanmerking komen voor PGB. Degene die PGB ontvangt kan zelf zijn zorgverleners uitkiezen en hen betalen van dit budget. Als ontvanger van PGB moet je goed kunnen verantwoorden waar je het budget aan uitgeeft. Dit noteer je op een formulier. Deze wordt door het zorgkantoor gecontroleerd of het juist is ingevuld. Als je PGB over hebt aan het eind van het jaar, moet je dit teruggeven aan het zorgkantoor.

Waar kan ik terecht met vragen?

Het is logisch dat er met deze veranderingen in de zorg een hoop vragen zijn. Op de website www.hoeverandertmijnzorg.nl wordt beschreven wat de veranderingen in de zorg voor mensen betekenen. Daar zijn antwoorden te vinden op een hoop vragen.
© 2015 - 2020 Wuppie, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden. Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts.
Gerelateerde artikelen
Voorlichting over veranderingen in de zorgVoorlichting over veranderingen in de zorgBij burgers bestaat veel onduidelijkheid en onzekerheid over de zorgtaken die gemeenten vanaf 1 januari 2015 krijgen toe…
Transitie jeugdzorgWat is de transitie jeugdzorg? Op 18 februari 2014 is de tweede kamer akkoord gegaan met deze nieuwe jeugd wet. Wat zijn…
Omgaan met veranderingen in de zorgOmgaan met veranderingen in de zorgHet idee 'Nederland als verzorgingsstaat' laten we steeds meer achter ons. Met elkaar groeien we naar een samenleving wa…
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)Wie thuis zorg of hulp nodig heeft, moet daar vanaf 1 januari 2015 voor aankloppen bij de gemeente. Op 14 januari 2014 w…

Röntgenfoto. Hoe werkt röntgenstraling?Röntgenfoto. Hoe werkt röntgenstraling?Een röntgenfoto maakt een beeldweergave van het inwendige van het lichaam of van een voorwerp. De röntgenfoto wordt gema…
ZieZo-beurs: Nationale beurs rond blinden en slechtziendenZieZo-beurs: Nationale beurs rond blinden en slechtziendenIn 1995 werd in Nederland de eerste grote nationale beurs rond visuele handicap gehouden: de Ziezo-beurs. Deze jaarlijks…
Bronnen en referenties
  • http://www.zorghulpatlas.nl/wet-maatschapplijke-ondersteuning-wmo-/
  • http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorg-in-zorginstelling/wet-langdurige-zorg-wlz
  • https://www.lhv.nl/actueel/dossiers/wlz-en-wmo
  • http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorg-en-ondersteuning-thuis/wmo-2015
  • http://www.zorgwijzer.nl/faq/hoe-kom-ik-aanmerking-voor-het-pgb

Reageer op het artikel "De Wmo, de Wlz en de veranderingen in de zorg"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Wuppie
Laatste update: 17-03-2015
Rubriek: Mens en Gezondheid
Subrubriek: Diversen
Bronnen en referenties: 5
Medische informatie…
Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts.
Schrijf mee!