Zelfzorg, mantelzorg en professionele zorg

Zelfzorg, mantelzorg en professionele zorg In de zorg die nodig is voor mensen om gezond te worden of te blijven, zijn er drie vormen te onderscheiden, namelijk: zelfzorg, mantelzorg en professionele zorg. Maar wat is zelfzorg nu precies, hoe ziet mantelzorg eruit en wat houdt professionele zorg in? Daarnaast wordt er informatie gegeven over GVO, waar geregeld is dat de Staat, provincies en gemeenten zorg in de thuissituatie stimuleren. In de maatschappij die wij in Nederland kennen, anno 2017, wordt er steeds meer nadruk gelegd op zelfzorg en mantelzorg. Dit houdt in dat mensen steeds langer thuis blijven wonen en op hun familie terug moeten vallen, voordat zij überhaupt in aanmerking komen voor verblijf in een gezondheidsinstelling.

Inhoud


Zelfzorg

Met zelfzorg bedoelen we de zorg die we aan onszelf besteden om gezond te blijven. Dit slaat vooral op de zorg voor de primaire levensbehoeften, zoals eten, drinken, slapen en wonen. In ontwikkelingslanden zal de zelfzorg echter beperkt zijn tot het verkrijgen van deze noodzakelijke levensbehoeften. In Nederland, wat een westers welvaartsland is, kunnen we keuzes maken binnen deze zelfzorg. Wil je patat eten, of juist aardappelen? Wil je roken of niet, en hoeveel alcohol wil je drinken? De wijze waarop je zelfzorg uitoefent, heeft grote invloed op je gezondheid.

Mantelzorg

Mantelzorg is de zorg die mensen elkaar verlenen om de gezondheid in stand te houden. Mantelzorg is alle zorg die gegeven en ontvangen wordt buiten de georganiseerde hulpverlening om. Enkele belangrijke kenmerken van mantelzorg zijn:
 • de rollen kunnen verwisselbaar zijn tussen de ontvanger en verlener van zorg.
 • er is sprake van een wederzijdse, vaste relatie.
 • er spelen emotionele factoren mee.
 • er is geen sprake van administratie.

Mantelzorg door familielid, kennis of buren

Bij mantelzorg kan je denken aan je buurvrouw die haar zieke moeder verzorgt, omdat ze niet meer zelfstandig boodschappen kan doen. Of dat jij je partner helpt met douchen, omdat hij in een rolstoel zit en dit niet meer zelfstandig kan. Als iemand die mantelzorg niet zou krijgen, dan is hij of zij afhankelijk van de professionele zorg.

Zorgen voor familieleden

Steeds meer mensen zorgen voor een ziek of hulpbehoevend familielid. De familieleden bieden de zorg vanuit een persoonlijke relatie en mensen vinden dit een vanzelfsprekend aspect. Maar hoe langer de periode van mantelzorg duurt, hoe zwaarder de zorg wordt. Voor één op de drie mensen wordt het geven van mantelzorg zelfs zo zwaar, dat zij problemen krijgen met hun eigen gezondheid. Daarom zijn er thuiszorgorganisaties die proberen om mantelzorgers zo veel mogelijk bij te staan, en hen ervan te overtuigen dat zij tijdig professionele hulp moeten inroepen. In steeds meer steden en dorpen bestaat een Steunpunt Mantelzorg. Hier wordt informatie verstrekt, praktische ondersteuning en emotionele steun geboden. Bij praktische ondersteuning kan je denken aan een hulpmiddel om het mantelzorgen makkelijker te maken, of een vrijwilliger die je één of meerdere keren komt helpen met zorgen voor iemand, zodat de taak voor jou wat lichter wordt.

Professionele zorg

Professionele zorg is de zorg die gegeven wordt door medewerkers in de gezondheidszorg. Deze mensen zijn beroepsmatig met zorgverlening bezig en verdienen hier geld mee. De rol van zorgverlener is niet verwisselbaar met die van de zorgontvanger. De overheid probeert al meerdere jaren de inzet van professionele zorg zo veel mogelijk te beperken of te voorkomen, onder meer door extramuralisering (kortere opnames en het voorkomen van opnames) van de gezondheidszorg. De kosten van de professionele zorg zijn de laatste decennia namelijk fors gestegen. Doordat steeds meer zieke mensen thuis worden verzorgd, neemt de druk op de thuiszorg steeds meer toe, maar de kwaliteit van de zorg binnen de gehele gezondheidszorg mag echter niet uit het oog worden verloren.

GVO

Zelfzorg en mantelzorg wordt over het algemeen in de eigen thuissituatie gegeven. De Staat, provinciale overheden en gemeenten stimuleren deze twee zorgvormen dan ook, omdat ze de overheid erg weinig geld kosten. Dit gebeurt bijvoorbeeld via gezondheidsvoorlichting en -opvoeding GVO. Door middel van GVO wil men mensen voorlichten over de wijze waarop:
 • gezondheid kan worden bevorderd
 • gezondheidsproblemen kunnen worden voorkomen
 • kan worden omgegaan met gezondheidsproblemen

Voorlichtingsgebieden kunnen bijvoorbeeld gaan over voeding, tandverzorging, veiligheid, seksualiteit, alcohol of drugs.

Kostenverhogend versus kostenverlagend

Het verzorgen van GVO valt onder de professionele zorg en kost veel geld, maar men verwacht dat dit in de toekomst kostenbesparend zal werken, omdat mensen zichzelf beter gezond kunnen houden en sneller zelf kunnen bepalen hoe ze het beste kunnen omgaan met gezondheidsproblemen of hoe ze hun gezondheid kunnen bevorderen.

Een andere wijze waarop de overheid de zelfzorg en mantelzorg stimuleert, is bevorderen dat er geld en technieken beschikbaar komen, waardoor thuiszorg voor patiënten en hun familie beter kan functioneren. Hierbij kan je denken aan het thuis toepassen van nierdialyse, zelf spuiten van insuline en het aanpassen van een woning voor een gehandicapte.

Thuiszorgorganisaties

Steeds meer thuiszorgorganisaties zien de belangen hiervan in en stellen specialistische teams samen, die mensen thuis verplegen die voeding of medicijnen via een infuus krijgen. Ook epidurale pijnbestrijding kan thuis plaatsvinden. De meeste van deze behandelingen vinden nu nog in het ziekenhuis plaats, waardoor het veel geld kost. Een goedkopere oplossing is om ene verpleegkundige naar de patiënt thuis te sturen, waar de patiënt de betreffende behandeling kan ondergaan.

Lees verder

© 2015 - 2020 Infodebster, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden. Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts.
Gerelateerde artikelen
Structuur of indeling van de welzijnszorg in BelgiëStructuur of indeling van de welzijnszorg in BelgiëDit artikel heeft een overzicht over de soorten indeling van de welzijnszorg in België. Welke soorten zorg bestaan er; w…
Mantelzorg en mantelzorgcomplimentMisschien ken je iemand in je omgeving die mantelzorg verzorgt. Deze persoon levert dan onbetaalde zorg voor zieke famil…
Het mantelzorgcomplimentWanneer iemand ziek wordt komt de zorg voor de patient dikwijls neer op een naast familielid of een vriend(in). In Neder…
Mantelzorg en Dag van de MantelzorgMantelzorg en Dag van de MantelzorgMiljoenen mensen zorgen, zonder dat ze er voor betaald worden, voor evenzovele aan bed gekluisterde, gehandicapte en hul…

Het richtingsgevoel van mannen en vrouwenHet richtingsgevoel van mannen en vrouwenAls het erom gaat een juiste route uit te zetten en te volgen, komen mannen gemiddeld genomen sneller aan op hun bestemm…
Medisch proefpersoon, is dat wat?Medisch proefpersoon, is dat wat?Gezondheid staat in de volle belangstelling, we willen immers graag allemaal zo lang mogelijk goed gezond zijn. Dat bete…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: DarkoStojanovic, Pixabay
 • http://zelfzorg.nl/
 • https://www.mezzo.nl/pagina/voor-mantelzorgers/thema-s/dit-is-mantelzorg
 • https://www.regelhulp.nl/bladeren/_/artikel/mantelzorg/
 • http://www.hospiceduurstede.nl/professionele-zorg
 • http://www.degoudenleeuwgroep.nl/zorghotels/professionele-zorg

Reageer op het artikel "Zelfzorg, mantelzorg en professionele zorg"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Infodebster
Laatste update: 04-12-2019
Rubriek: Mens en Gezondheid
Subrubriek: Diversen
Special: Verpleegkundige taken
Bronnen en referenties: 6
Medische informatie…
Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts.
Schrijf mee!