Sander de Hosson: initiator empathische terminale zorg

Sander de Hosson: initiator empathische terminale zorg Sander de Hosson is een longarts die zich met passie heeft ingezet voor de empathische palliatieve zorg in Nederland. Waar artsen in hun opleiding voornamelijk leerden hoe levens gered moesten worden en hoe patiënten moesten worden behandeld was er eigenlijk geen aandacht voor de mentale begeleiding van een terminaal zieke patiënt. Leven en dood liggen dicht bij elkaar en de begeleiding bij zowel ziekte als bij het sterven verdient aandacht aldus Sander de Hosson. Door zijn gedrevenheid heeft er inmiddels een positieve verandering plaatsgevonden op het gebied van palliatieve zorg. Hij ontving op 9 oktober 2019 de Elisabeth Kübler-Ross penning. Deze Zwitsers-Amerikaanse psychiater is vooral in Amerika bekend geworden vanwege haar inzet rond stervensbegeleiding.

Wie is Sander de Hosson

Sander de Hosson werd geboren in 1977 in Utrecht. Hij rondde in 2003 de studie geneeskunde af, koos uiteindelijk voor het specialisme longziekten en in de hoedanigheid van longarts is hij in 2012 gaan werken in het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen. Vanuit zijn ervaringen als arts merkte hij dat er op het gebied van stervensbegeleiding nog veel te verbeteren viel. Empathie en oprechte betrokkenheid zijn in zijn ogen onmisbaar binnen de palliatieve zorg. Nadat hij vele columns schreef over patiënten die in de laatste fase van hun leven zaten werd uiteindelijk besloten die columns te bundelen. Zo werd zijn boek "Slotcouplet" in 2018 uitgebracht en daarmee werd de basis gelegd voor een veranderende kijk op palliatieve zorg. Zoals Sander de Hosson het zo treffend zegt: "Bij palliatieve zorg gaat het om de kleine dingen".

Veranderende kijk op palliatieve zorg

De palliatieve zorg was in het verleden veelal gericht op het voorkomen en verzachten van pijn en lijden. Aangezien elke patiënt en elke ziekte een ander verloop kent kan palliatieve zorg gedurende een aantal dagen tot een aantal jaren van toepassing zijn. Afhankelijk van het ziektebeeld en de wens van de patiënt kan palliatieve zorg zowel thuis als in een ziekenhuis maar ook in een hospice of ander instelling worden verleend. Totdat Sander de Hosson de menselijke kant van palliatieve zorg onder de aandacht bracht was de palliatieve zorg veelal niet holistisch van aard. Er was voornamelijk aandacht voor de lichamelijke aspecten maar wat iemand mentaal nodig had daar werd vaak geen aandacht aan besteed. Hoe de patiënt zelf zijn of haar laatste tijd voor zich zag, of er angsten waren en hoe de patiënt zijn of haar laatste tijd wenste in te vullen was doorgaans geen onderwerp van gesprek met de behandelend arts. Ook aandacht voor de naasten van de patiënt is belangrijk bij palliatieve zorg vindt Sander de Hosson. Patiënten maar ook hun naasten moeten immers samen die moeilijke fase doorstaan en hun weg vinden in het naderende afscheid.

Sander de Hosson initiator voor empathische palliatieve zorg

Tijdens zijn opleiding tot arts bemerkte hij dat er vrijwel geen aandacht werd besteed aan de patiënt in de laatste fase van het leven. Hoe een arts moest omgaan met de (naderende) dood van een patiënt en hoe deze patiënt daarin gesteund moest worden was niet iets wat uitgebreid in de opleiding naar voren kwam. Bovendien werd geleerd een zekere afstand te bewaren tot de patiënt en vooral niet te betrokken te raken. Doordat Sander de Hosson zich opwierp als initiator en de menselijke kant van de palliatieve zorg onder de aandacht bracht in Nederland zijn er tegenwoordig onder andere richtlijnen opgesteld waar het gaat om palliatieve zorg. Zo is er ook is er meer aandacht gekomen voor scholing op dat gebied. Sander de Hosson heeft bijvoorbeeld samen met een bijscholingscentrum uit Groningen een vierdelige e-learningsreeks ontwikkeld met als thema: Inleiding in de palliatieve zorg. Tijdens deze sessies wordt belangrijke kennis over de palliatieve zorg onder de aandacht gebracht. Het bespreekbaar maken van de dood heeft bij veel mensen de ogen geopend zowel bij patiënten en hun naasten als bij verzorgend en verplegend personeel in de zorg. Hiermee groeit ook de interesse in de empathische kant van het vak.

Samen het naderende einde bespreken

Als arts is het goed je te verdiepen in de patiënt en echte aandacht geven. Dit is van onschatbare waarde aldus Sander de Hosson. Patiënten voelen zich gewaardeerd en serieus genomen als ze openlijk kunnen praten over hun naderende dood en de angsten die dat vaak met zich mee brengt. Door angsten uit te spreken kan ook worden besproken of die angsten terecht zijn en of die weg te nemen zijn door als arts oplossingen aan te dragen en mee te denken met de patiënt. Een eerlijke en oprechte benadering kan zorgen dat de patiënt het naderende einde beter kan accepteren en kan inzicht geven in wat komen gaat. Oprechte interesse draagt bij aan verbetering van de laatste levensfase.

Bron: Andreas160578, PixabayBron: Andreas160578, Pixabay

Ieder mens is uniek

Als duidelijk is dat genezing niet mogelijk is dan is het goed om als arts tijdig te bespreken wat er mogelijk is en in kaart te brengen wat de wensen van de patiënt zijn. Een patiënt moet de kans krijgen uit te spreken wat hij of zij nog wil qua behandeling. Wanneer vindt iemand het genoeg geweest en komt bijvoorbeeld euthanasie ter sprake. Samen de laatste fase van het leven vormgeven en bespreken. Belangrijk voor de patiënt maar ook voor de arts. Wil een patiënt nog een levensverlengende behandeling ondergaan met wellicht complicaties van een behandeling of kiest hij of zij voor kwaliteit in de laatste fase. Flexibel omgaan met regels om de patiënt en de naasten nog een waardevolle herinnering mee te geven maakt dat mensen zich erkend en gehoord voelen en kan er ook voor zorgen dat een patiënt zich openstelt. Dat iemand gaat sterven is niet te voorkomen maar de manier waarop en vooral ook wanneer daar kan een arts absoluut iets in betekenen. De dood is onlosmakelijk verbonden met het leven. Praten over de dood is dus minstens zo belangrijk als praten over het leven en juist dat is wat Sander de Hosson onder de aandacht heeft gebracht. Ieder mens verdient een waardig einde. Hoe dat einde eruit komt te zien en waar en hoe iemand wenst te overlijden verschilt per persoon en dat is maar goed ook want ieder mens is immers uniek.
© 2020 Writer-tm, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden. Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts.
Gerelateerde artikelen
Wat is palliatieve zorg?Palliatieve zorg is de zorg voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn, en die nog maar een korte periode te leven hebben. D…
De naderende dood - een palliatieve zorgDe naderende dood - een palliatieve zorgDe dood is onvermijdelijk en iedereen wordt er in zijn leven vroeg of laat mee geconfronteerd. Voor sommigen staat de do…
E-mail versturen: het verschil tussen ‘Aan’, ‘CC’ en ‘BCC’E-mail versturen: het verschil tussen ‘Aan’, ‘CC’ en ‘BCC’Bij het versturen van een e-mail heb je drie opties bij het invullen van de e-mailadressen: ‘Aan’, ‘CC’ en ‘BCC’. Waar s…
Palliatieve sedatie: verminderen lijden terminale patientPalliatieve sedatie: verminderen lijden terminale patientDe laatste levensfase van de terminale persoon wordt meer dragelijk gemaakt door palliatieve sedatie toe te passen. Dit…

De pH-waarde van bloed: wat is normaal en gezond bloed-pH?De pH-waarde van bloed: wat is normaal en gezond bloed-pH?De pH-waarde van het bloed is uitermate belangrijk voor veel stofwisselingsprocessen en is op zich vrij stabiel, omdat h…
Rouwdoula: steun en toeverlaat rondom het overlijdenRouwdoula: steun en toeverlaat rondom het overlijdenAls het moment van overlijden nadert of als iemand net is overleden is steun hard nodig. Als bekend wordt dat iemand nie…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Sander de Hosson
  • https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5020691/handen-vasthouden-een-laatste-knuffel-longarts-sander-de-hosson
  • https://www.rug.nl/alumni/magazines-and-newsletters/broerstraat-5/00-juni2020-web-corr.pdf
  • https://palliatievezorg.nl/palliatieve-zorg/wat-is-dat/
  • https://www.netwerkpalliatievezorg.nl/noordhollandzuid/Zorgverleners/Scholing-palliatieve-zorg/e-learnen-met-sander-de-hosson
  • https://www.netwerkpalliatievezorg.nl/utrechtstadenzuidoost/Hulpverleners/Nieuws/boektip-slotcouplet-sander-de-hosson
  • https://www.verus.nl/actueel/nieuws/ik-begrijp-niets-van-dat-wegstoppen-longarts-sander-de-hosson-pleit-voor-meer
  • https://fd.nl/fd-persoonlijk/1353031/dit-gesprek-veranderde-het-leven-van-sander-de-hosson?utm_medium=social&utm_source=linkedin&utm_campaign=SHR_ARTT_20200823&utm_content=fd-persoonlijk
  • Afbeelding bron 1: Andreas160578, Pixabay

Reageer op het artikel "Sander de Hosson: initiator empathische terminale zorg"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Writer-tm
Laatste update: 08-09-2020
Rubriek: Mens en Gezondheid
Subrubriek: Diversen
Bronnen en referenties: 9
Medische informatie…
Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts.
Schrijf mee!