Vergoeding van geestelijke verzorging in de zorg

Vergoeding van geestelijke verzorging in de zorg Onder "geestelijke verzorging" verstaan we de professionele en ambtshalve begeleiding en hulpverlening voor geloof, levensovertuiging en zingeving. De geestelijk verzorger heeft in de meeste gevallen raakvlakken met de psychosociale therapeut maar geestelijke verzorging wordt buiten de reguliere zorginstellingen, bijna nooit vergoed door de zorgverzekering. Toch zijn er sommige verzekeraars die het in de aanvullende polis hebben. In andere gevallen komt men voor vergoeding in aanmerking als de geestelijk verzorger bij een beroepsgroep is aangesloten. In de meeste verzorgingshuizen is wel een geestelijk verzorger aanwezig.

Vergoeding voor geestelijke verzorging

Om voor vergoeding voor geestelijke verzorging in aanmerking te komen is het belangrijk dat u een geestelijk verzorger zoekt die aangesloten is bij een beroepsvereniging. Daarnaast zijn de meeste leden aangesloten bij de NVPA (het Nederlands Verbond voor Psychologen, psychotherapeuten en Agogen). Dit betekent dat als u een behandeling van deze geestelijk verzorgers krijgt, u de kosten (deels) vergoed kunt krijgen in het kader van psychologische zorg van uw aanvullende verzekering. Hiervoor kunt u uw polisvoorwaarden nakijken of uw zorgverzekeraar vragen. Voor meer informatie kunt u op de site van een beroepsvereniging kijken.

Andere manieren voor vergoeding

Andere vergoeding voor geestelijke verzorging kunt u bijvoorbeeld aanvragen in de vorm van een persoonsgebonden budget. (PGB). Geestelijke Verzorging valt in de AWBZ namelijk onder de termen ondersteunende en/of activerende begeleiding. De vergoeding voor de zorg vindt dan plaats overeenkomstig de regeling bijzondere ziektekosten. Na een indicatie door het CIZ ontvangt u een PGB of achteraf een teruggave via de belastingdienst. Voor een teruggave via de belastingdienst is het belangrijk dat u een verwijzing heeft van de huisarts of een andere specialist. Hieronder vindt u nog informatie over enkele beroepsverenigingen van geestelijk verzorgers.

Beroepsvereniging: WVGV: Werkverband Vrijgevestigde Geestelijk Verzorgers

Het WVGV is een professioneel werkverband van vrijgevestigde geestelijk verzorgers. De leden van het werkverband bieden professionele begeleiding, ondersteuning en behandeling aan personen met levens- en zingevingsvragen. Zie voor meer informatie: www.wvgv.nl

VGVZ: Vereniging Geestelijk Verzorgers Zorginstellingen

De VGVZ is de landelijke Vereniging voor Geestelijk Verzorgers in Zorginstellingen. Deze beroepsvereniging behartigt de belangen van geestelijk verzorgers die werkzaam zijn in zorginstellingen in Nederland. Hieronder behoren verschillende werkvelden zoals: ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen, psychiatrische centra, instellingen voor mensen met een verstandelijke handicap, revalidatiecentra en jeugdzorg. Zie voor meer informatie: www.vgvz.nl.

Recht op geestelijke verzorging

In Nederland heeft een patiënt recht op geestelijk verzorging. Dit recht werd omschreven in artikel 3 van de Kwaliteitswet Zorginstellingen. In deze wet wordt beschreven dat de gewenste geestelijk verzorging voorhanden en toegankelijk moet zijn voor patiënten en bewoners in zorginstellingen. Deze wet wijst tevens op artikel 6 van de grondwet waarin vrijheid van godsdienst en levensbeschouwing te regelen moet zijn voor mensen die van dat recht gebruik willen maken tijdens hun verblijf in bijvoorbeeld zorginstellingen of gevangenissen.

Verschillende culturen en geestelijke verzorging

In de meeste grotere zorginstellingen zijn vaak een protestantse, katholieke en een islamitische geestelijk verzorger aanwezig. Ook die worden vergoed uit de zorg omdat iedereen recht heeft op geestelijke verzorging.

Noodzaak van geestelijke verzorging

Naast het feit dat geestelijk verzorging in de wet is bepaald is het ook een noodzaak. De samenleving heeft belang bij een goede gezondheidszorg. Dat betekent dat niet alleen de medisch-technische of verpleegkundige aspecten, maar ook de psychische, sociale, religieuze en levensbeschouwelijke zorg aandacht moeten hebben. Zorginstellingen maken geestelijke verzorging mogelijk middels door een Dienst Geestelijke Verzorging te faciliteren. Meestal is dat pluriform van samenstelling, die met andere diensten en afdelingen van de zorginstelling participeert.

Geestelijke verzorging voor iedereen

In een veranderende samenleving waarin verschillende culturen met elkaar samenleven, is er behoefte om elkaar te begrijpen. De geestelijk verzorger is een professional die de verbinding kan maken tussen die verschillende culturen en geloofsovertuigingen. Iemand hoeft niet gelovig te zijn om een beroep te doen op een geestelijk verzorger. Binnen het beroepsveld van de geestelijke verzorger kunnen alle levensvragen aan de orde komen.
© 2010 - 2020 Hessel, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden. Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts.
Gerelateerde artikelen
Pastoraat en geestelijke verzorging aan gedetineerdenPastoraat en geestelijke verzorging aan gedetineerdenDoor de boodschap in het Nieuwe Testament (Mattheus 25:36) wist men zich vroeger al geroepen om gevangenen te bezoeken.…
Geestelijke verzorging:zinvol verbinden van levensvragenGeestelijke verzorging:zinvol verbinden van levensvragenWat onderscheidt specifieke geestelijke verzorging van verkondiging. Bestaat er wel een wezenlijk verschil?’ Deze vragen…
Het werkveld in de gezondheidszorgHet werkveld van de gezondheidszorg is erg breed. Je kunt in verschillende sectoren werken, bij mensen thuis of in zorgi…
Schadevergoeding bij vluchtvertraging of geannuleerde vluchtSchadevergoeding bij vluchtvertraging of geannuleerde vluchtBij vluchtvertraging of een geannuleerde vlucht heb je in een aantal gevallen recht op schadevergoeding. Dit is wettelij…

Gebruik van een hartslagmeterGebruik van een hartslagmeterEen hartslagmeter is in enkele uitvoeringen verkrijgbaar en dient ervoor om je hartslag te meten. Sommige mensen kopen e…
Yoga voor iedereenYoga voor iedereenYoga is geen godsdienst maar een Oosterse wetenschap. Het wil letterlijk zeggen “verenigen” en “beheersen” en is in prin…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Wokandapix, Pixabay
  • www.vgvz.nl
  • www.wvgv.nl
  • www.ciz.nl
  • www.geestelijkverzorging.nl

Reageer op het artikel "Vergoeding van geestelijke verzorging in de zorg"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Hessel
Laatste update: 30-06-2020
Rubriek: Mens en Gezondheid
Subrubriek: Diversen
Bronnen en referenties: 5
Medische informatie…
Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts.
Schrijf mee!