Transseksuelen in de moderne maatschappij

Mensen die ervan overtuigd zijn dat ze zijn geboren in het lichaam van de tegenovergestelde sekse staan voor een moeilijke keuze. Moeten ze zichzelf accepteren zoals ze zijn? Een man in een vrouwenlichaam of vrouw in een mannenlichaam? Of moeten ze hun lichaam aanpassen aan hoe ze zich voelen, aan wat hun geestelijke identiteit is. Het zou helpen als de maatschappij mensen met dit genderprobleem niet gelijk zou veroordelen. De maatschappij leert kinderen al vroeg aan alles in hokjes te stoppen. Dat leidt ertoe dat mensen die niet in een hokje passen het risico lopen om of buiten de maatschappij te vallen, of zichzelf een onheuse identiteit moeten aanmeten. Beide gevolgen kunnen op termijn voor grote problemen zorgen.

Inhoud:


De keuze van mensen met een genderprobleem

In een ideale wereld veroordelen mensen elkaar niet. Maar die wereld is nog ver weg. Tot die tijd staan mensen met een probleem met hun genderidentiteit voor de keus om óf een knieval naar de maatschappij te maken en zorgen dat men in een hokje past, óf hun eigen lichaam veranderen en zorgen dat het lichaam en de ziel meer op elkaar afgestemd zijn.

Man-vrouwvisie zit transseksuelen in de weg

De maatschappij verdeelt de mens simpelweg in man of vrouw. Zo simpel is het echter niet. Het verschijnsel hermafrodieten en transsekuelen geeft aan dat er mengvormen zijn. Deze categorie dreigt ondergesneeuwd te raken door de hokjesgeest waarin de meeste mensen denken. In het ergste geval leidt dit tot gevoelens van niet-geaccepteerd worden. Dit kan zelfs suïcidale neigingen tot gevolg hebben. Het probleem zit echter niet zo zeer in de mens die zich in een verkeerd lichaam geboren voelt, maar in de maatschappelijke acceptatie. Overigens zijn er veel transseksuelen die de mengvorm niet accepteren: ze streven naar een uiterlijk dat 100% man of 100% vrouw is.

transseksueel bestaat niet. Er zijn verschillende oorzaken waarom mensen een nieuwe sekse-identiteit aanmeten die afwijkt van hun uiterlijke vesrschijningsvorm.

De monopoliepositie van het VU-genderteam

Zelfs het genderteam van het VU heeft jarenlang gedacht dat er alleen mannen en vrouwen bestaan. Dit instituut wat zich tot de monopolisten voor Nederland mag rekenen op het gebied van transitie-operaties weigerde tot voor kort om transgenders die niet geopereerd wilden worden een hormoonkuur te geven. Psychologen hebben patiënten onder druk gezet om toch tot een geslachtsveranderende operatie over te gaan. In sommige gevallen heeft dit geleid tot spijt van de transseksueel om zich omgebouwd te laten hebben.

Oorzaken van transitiewensen

Transitie is de overgang van de ene sekse nbaar de andere. Dat kan door middel van hormonen en via een geslachtsveranderende operatie. Er zijn meerdere redenen waarom mensen in transitie willen gaan. Een groep mensen voelt zich geboren in het lichaam van de tegenovergestelde sekse. Mensen voelen als het ware dat ze de ziel van een vrouw hebben en het lichaam van een man, wat hun zeer ongelukkig kan maken.

Oorzaken van transitiewensen:

  1. Medicijngebruik door de moeder wat heeft geleid tot hersenafwijking(Volgens Dick Swaab),
  2. Natuurlijke vorm van hermafrodiet-zijn zoals dat al eeuwen gebeurt,
  3. Transseksueel zijn, het overduidelijke gevoel hebben om in het lichaam van de tegenovergestelde sekse te zijn geboren,
  4. In redeloze mate ver doorgevoerde travestie

Dick Swaab

Hersenonderzoek van Dick Swaab heeft aangetoond dat dit kan komen na het gebruik van bepaalde medicijnen door de moeder. Er zijn volgens Swaab ook aanwijzingen dat mensen homoseksueel zijn door het gebruik van pesticiden in de landbouw. Chemicaliën hebben grote invloed op de hersenontwikkeling van mensen. Hierover is te weinig onderzoek gedaan om compleet uitsluitsel te geven. Helaas heeft Swaab slechts zeer breed, van alles een beetje onderzocht en is nooit ergens diep op in gegaan. Het komt erop neer dat het heel aannemelijk is dat mensen door externe factoren, namelijk medicijnen of giftige landbouwstoffen, een seksueel patroon volgen dat afwijkt van het heteroseksueel zijn, wat het meest voorkomende patroon is. Dat betekent niet dat het afgekeurd moet worden of als een ziekte moet worden beschouwd.

De valkuilen van de genderproblematiek

Als een meisje in het lichaam van een jongen ´zit´ dan kan dat vele ernstige gevolgen met zich meebrengen zoals depressiviteit, neiging tot zelfdestructie en verhoogde verslavingskans. Tijdens de jeugd kan iemand door beide andere seksen niet geaccepteerd worden wat tot sociale problemen kan leiden. Je zou kunnen zeggen dat het probleem meer in de samenleving zit dan in de persoon die het slachtoffer is. Maar je moet er als transseksueel wel mee om gaan, wat een hele opgaaf is. Door in transitie te gaan kunnen sommige mensen dichter bij hun ware identiteit komen en makkelijker door het leven gaan.

Travestie als een fetish

Voor de groep transseksuelen is het imagoprobleem zeer sterk. Velen denken dat transseksuelen fetishisten zijn; dat wil zeggen jongens die graag meisjeskleren aantrekken. Die groep bestaat er ook. Soms gaan mensen zo ver om echt een transitie te willen. Uit seksuele voorkeur een transitie ondergaan is tot mislukken gedoemd. Omdat die regelmatig gebeurt, is dit juist wat de transseksueel die serieus in een verkeerd lichaam is geboren het moeilijker maakt om anderen te overtuigen. Een transitie moet nooit worden ondergaan als er slechts een seksuele voorkeur is voor travestie. Dit geldt overigens zowel voor vrouwen die in mannenkleren willen rondlopen als andersom. Er zijn veel meer mannen die in vrouwenkleren lopen.

Transitie van man naar vrouw met hormonen

Een transitie kan op meerdere manieren gebeuren. Sommigen kiezen alleen voor een hormoonkuur. Dat moet dan wel heel uitgebalanceerd zijn. Wanneer een mannenlichaam vrouwelijke hormonen krijgt dan betekent dat in feite dat er een mix van drie hormonen in het lichaam moet zijn: oestrogeen, progesteron en testosteron. Vrouwen hebben namelijk ook testosteron in hun bloed, net als mannen. Wanneer degene die aan transitie wilt doen van man naar vrouw alleen oestrogeen slikt, kan de persoon zelfs overgangsklachten krijgen: huilbuien, depressies, droge huid en opvliegers.

Een reden om extra voorzichtig te zijn met hormonen is dat de werking van de brug tussen lichaam en ziek veranderd wordt door een externe oorzaak. Het blijft altijd mogelijk om van binnenuit te veranderen.

Transitie met hormonen

Een transitie met hormonen is een innerlijke manier van veranderen die ook uiterlijke kenmerken kent. De hormonen vormen een soort brug tussen lichaam en ziel. Wanneer het lichaam man is en de ziel vrouw dan reikt de brug de overkant niet, men valt steeds in een gat. Maar wanneer het lichaam verandert en vrouwelijke kenmerken vertoont, dan sluit het lichaam meer aan bij de ziel. De innerlijke veranderingen middels hormonen krijgen uiterlijk zijn weerslag in veranderingen in het lichaam. Het mannelijk lichaam krijgt door vouwelijke hormonen te slikken borstvorming en de tepels worden groter. Ook groeit het lichaamshaar langzamer. Voorts kan de zin om sex te bedrijven wegebben door hormoongebruik. Het slikken van hormonen om een andere lichaamskenmerken te krijgen moet de rest van het leven gebeuren.

Aanpassing aan de genitaliën

Een transitie kan ook worden ondergaan door het aanpassen van de genitaliën. Dit doet niet iedere transseksueel. Het is een zeer ingrijpende operatie die nooit meer terug gedraaid kan worden. Dat brengt een groot risico met zich mee. Het kan voorkomen dat minder minder van sex geniet. Ook is er een groep van mensen die spijt krijgen van hun operatie. Dat is een reden extra waarom men uiterst voorzichtig moet zijn om een geslachtsveranderende operatie te willen.

Bijwerking hormoon therapie

In Amerika is het slikken van vrouwelijke hormonen een manier om mannen van prostaatkanker te genezen. Men is echter wel huiverig voor alle bijwerkingen van het slikken van vrouwelijke hormonen. Deze zijn dezelfde klachten als vrouwen in de menopauze, inclusief de onbedwingbare neiging tot snoepen. Overigens is er ook een positief bij-effect: mannen die vrouwelijke hormonen slikken krijgen minder vaak griep. Zouden vrouwen het sterkere geslacht zijn in plaats van mannen? Waarschijnlijk helpt het ook om voeding te eten die de aanmaak van hormonen stimuleert. Hier is een artikel over natuurlijke hormonen die werken tegen overgangsklachten. Wellicht hebben sommige transseksuelen daar iets aan. Er zijn ook mensen die alleen bio-identieke hormonen slikken. Die lijken minder bijwerkingen te hebben dan kunstmatig geproduceerde hormonen.

Gevaren van de transitie

Uit wetenschappelijk onderzoek onder 303 man-naar-vrouw transseksuelen en 122 vrouw-naar man transseksuelen blijkt dat transseksuelen 6 maal zoveel kans hebben om te overlijden. Het onderzoek vertelde dat suïcide het grootste gevaar was, daarnaast zijn er nog mensen aan onbekende oorzaken overleden. Hieruit kun je concluderen dat het doen van een transitie op zich niet een heilzame weg is. Daarnaast is het ook nodig een succesvol nieuw leven te beginnen met hopelijk veel lieve mensen in de omgeving van een transseksueel. Ook bleek uit dit onderzoek dat er allerlei kleinere, verhelpbare risico´s zijn zoals gemoedswisselingen en leverproblemen voor mensen die hormonen slikken.
© 2012 - 2020 Tom008, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden. Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts.
Gerelateerde artikelen
De oorzaak van transseksualiteitNog tot het heden rust er een taboe op transseksualiteit. Bij de meeste mensen staan de vooroordelen al klaar wanneer he…
Wat is interseksualiteit?Interseksualiteit is aangeboren en deels erfelijk. Een interseksueel wordt geboren als man en vrouw, er is een dubbel ge…
Transseksualiteit: gesprekken met genderteamIndien iemand denkt transseksueel te zijn, kan er een intake-gesprek met het genderteam aangevraagd worden. Mocht bij he…
Transseksualiteit: van vrouw naar manTransseksualiteit is een aandoening waarbij iemand zich voelt als iemand van het andere geslacht. Vaak wordt er gesproke…

Voldoende drinken tijdens de zomerVoldoende drinken tijdens de zomerVaak drinken we te weinig water als het warm gaat worden. In de zomer periode kan een hittegolf voorkomen en het gevaar…
Het belang van massageMassage is een methode bij uitstek waarmee u uw eigen lichaam beter kunt leren kennen. In feite maakt u met massage een…
Bronnen en referenties
  • Interview met een transseksuele vrouw
  • http://well.blogs.nytimes.com/2009/06/02/my-brief-life-as-a-woman/
  • http://www.livestrong.com/article/54614-risks-men-taking-female-hormones/
  • http://www.transgendercare.com/medical/hormonal/hormone-tx_assch_gooren.htm

Reageer op het artikel "Transseksuelen in de moderne maatschappij"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Tom008
Gepubliceerd: 06-06-2012
Rubriek: Mens en Gezondheid
Subrubriek: Diversen
Bronnen en referenties: 4
Medische informatie…
Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts.
Schrijf mee!