InfoNu.nl > Mens en Gezondheid > Diversen > Mantelzorg: gevolgen voor mantelzorger en verzorgde

Mantelzorg: gevolgen voor mantelzorger en verzorgde

Mantelzorg: gevolgen voor mantelzorger en verzorgde Mantelzorg betekent zorg dragen voor iemand uit de naaste omgeving omdat deze ziek, gehandicapt of oud is. Dit kan betekenen dat u bijvoorbeeld een aantal keren per week bij de buurvrouw schoonmaakt, maar het kan ook betekenen dat u de volledige zorg van uw ouders op zich neemt. Dit kan vanzelfsprekend zijn, maar ook erg zwaar zowel fysiek als geestelijk. Toch vinden mantelzorgers het prettig om voor anderen iets te doen. In Nederland zijn er ongeveer 4 miljoen mantelzorgers. Zo'n 200.000 zijn zwaar belast. De combinatie van werk en zorg is zwaar waardoor een mantelzorger overbelast kan raken. Maar in veel gevallen gaat het dus goed.

Het maken van een afweging

Voordat u als mantelzorger begint is het goed van tevoren een afweging te maken of u het wel aan kunt omdat u misschien voor grote problemen komt te staan. Ook is het verstandig om u, wanneer u al mantelzorger bent, zich af te vragen of u het allemaal nog wel aan kunt, fysiek en geestelijk.

Ook is het handig om voor- en nadelen op een rijtje te zetten. De voordelen zijn dat u en de ander gewoon thuis kunnen blijven. Voor degene die verzorgd wordt is er meer sprake van privacy. Bovendien kent u elkaar en dat is vaak beter dan wanneer een vreemde de zorg op zich neemt. De nadelen zijn dat u veel moet regelen (hulpmiddelen, medicijnen, doktersbezoek, etc.). Ook verandert de houding tussen u en degene die verzorgd moet worden omdat die laatste afhankelijk van u wordt. Tevens kan de zorg lichamelijk en geestelijk zwaar zijn.

Welke valkuilen komt u tegen als mantelzorgers?

Voor velen is het zorgen van een andere prettig. Ze hoeven niet machteloos toe te kijken. Een valkuil is dat de relatie verandert omdat de verzorgde opeens afhankelijk is van de mantelzorger. Dit vereist goed overleg. Een andere valkuil is dat de mantelzorger opgebrand kan raken. De mantelzorger moet zich afvragen of hij/zij de zorg lichamelijk en geestelijk nog wel aan kan of er genoeg financiële middelen zijn, en of hij/zij voldoende tijd aan zichzelf besteedt.

Hoe gaat de mantelzorger met zijn/haar gevoelens en gedachten om?

Bij plotselinge ziekte of handicap moet de mantelzorger dit ook eerst goed verwerken omdat het anders moeilijk is de ander te steunen. Er is sprake van veel veranderingen. Dat leidt zowel tot positieve als negatieve gevoelens. Door intensief contact kunnen er spanningen en problemen ontstaan. Zowel de mantelzorger als de verzorgde moeten wennen aan de nieuwe situatie.

Visie van Etsel

Vanuit Joodse c.q. Bijbelse optiek bezien is de zorg voor de ander zeer belangrijk. Denk aan het verhaal van de besnijdenis van Abraham wanneer God Abraham opzoekt om de pijn van Abraham te verlichten. De mens moet God imiteren en ook zorg dragen voor de zieke. Hiermee wordt voldaan aan de plicht de naaste lief te hebben als uzelf. Niet iedereen is in staat om de ander te helpen. In deze moderne maatschappij hebben velen een drukke baan en is de zorg voor de ander hiermee moeilijk te combineren zelfs al zou je dat willen (hoewel sommige mensen hun baan opgeven om voor de ander te kunnen zorgen). Een ander nadeel van onze moderne maatschappij is het feit dat deze zo is ingericht dat het individu belangrijker is dan de gemeenschap. Vroeger waren families ook veel groter en konden familieleden elkaar afwisselen wat de zorg betreft. Tegenwoordig zijn de gezinnen klein en vaak is er ook nog sprake van een scheiding waardoor de gezinnen nog kleiner worden. Zorg ligt nu meer in handen van de overheid of particuliere instellingen. Dat is aan de ene kant prettig omdat dan alles centraal geregeld kan worden, aan de andere kant leidt dit tot afhankelijke zorg. Veel zieken, gehandicapten en ouderen worden door wild vreemden verzorgd. Professioneel gezien is dit misschien geen probleem en vaak ook wel noodzakelijk, maar wat genegenheid en liefde betreft is dit toch een stuk minder.

Mantelzorgers zijn dus zeer belangrijk. Het is goed wanneer de verzorgde door familie, vrienden of kennissen wordt verzorgd. Eigenlijk moeten we dit ook als heel vanzelfsprekend beschouwen omdat dit al eeuwenlang gedaan werd voordat onze maatschappij moderniseerde. Door voor elkaar te zorgen blijft de maatschappij leefbaarder. Tevens doet het de mens beseffen dat hij/zij hier niet op aarde is voor eigen glorie en succes, maar om elkaar te helpen en God te dienen. Er zou van overheidswege veel meer gedaan moeten worden om jongeren te leren dat niet alles in het leven draait om een goede carrière en persoonlijk succes. Er wordt nog te veel nadruk gelegd op een glansrijke carrière wanneer je op school goed presteert. Zouden jongeren niet veel meer moeten leren dat er nog veel belangrijkere zaken zijn in het leven zoals de zorg voor elkaar? Hoe meer mensen van jongs af aan leren om te zorgen, des te makkelijker wordt het om mantelzorg in de praktijk te brengen zonder dat er al te grote spanningen ontstaan en mantelzorgers opgebrand raken.

Lees verder

© 2012 - 2017 Etsel, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Mantelzorg en mantelzorgcomplimentMisschien ken je iemand in je omgeving die mantelzorg verzorgt. Deze persoon levert dan onbetaalde zorg voor zieke famil…
Het mantelzorgcomplimentWanneer iemand ziek wordt komt de zorg voor de patient dikwijls neer op een naast familielid of een vriend(in). In Neder…
Mantelzorgdag, ieder jaar op 10 novemberMantelzorgdag, ieder jaar op 10 novemberIn Nederland zijn er meer dan 2,5 miljoen mantelzorgers en deze worden jaarlijks in het zonnetje gezet en wel op 10 nove…
Mantelzorg, mantelzorgcompliment, respijthuisMantelzorg, mantelzorgcompliment, respijthuisMantelzorg wordt op de site van de Rijksoverheid als volgt beschreven: het is onbetaalde zorg voor een chronische zieke,…
Mantelzorgers en ondersteuningMantelzorgers en ondersteuningEen mantelzorger is iemand die zich vrijwillig en belangeloos inzet voor een hulpbehoevende in zijn of haar omgeving, me…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Geralt, Pixabay
  • Zorgboek Mantelzorg Stichting September

Reageer op het artikel "Mantelzorg: gevolgen voor mantelzorger en verzorgde"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Reactie

Mantelderliefde, 15-09-2016 06:34 #1
Helaas zien we anno 2016 dat veel mantelzorgers er alleen voor komen te staan in de zorg voor een langdurige ziek familielid of ouder(s). Er wordt over gesproken jongeren te leren dat het niet alleen om carrière maken gaat. Heel mooi, en heel nobel. Het legt een grote tol op de mantelzorger om zo lang onbaatzuchtig te zorgen voor een ander. Er ontstaat ondanks dat men er met liefde aan begint een groot gemis aan sociale contacten buiten de woning waarin de zieke verzorgd wordt. Woont de mantelzorger niet bij de zieke kan het reizen hoe dichtbij ook een groter beslag leggen op de tijd van reizen en verzorgen. Ik woon naast een 73 jarige buurvrouw in het seniorencomplex en haar man is al vele jaren ziek. Hij heeft zowat alle ziekten die er zijn onder de leden (gehad) en kan nog wel zelf douchen maar hij gaat door zijn leeftijd ook nog eens verder achteruit. Hij is zowat blind maar rijdt nog altijd met de scootmobiel naar de fysio om de hoek, levensgevaarlijk. Zijn vrouw heeft wel het een en ander uit handen gegeven zoals het toedienen van injecties bij erge reuma aanvallen (RAVU komt geregeld langs hiervoor of met medicatie die door de specialist op recept wordt gegeven enz.). Zijn vrouw doet erg stoer maar ik merk dat ze het zat begint te worden dat ze al zo lang er voor hem is terwijl zij niet veel aan hem heeft tot amper iets. Het eenrichtingsverkeer begint zijn tol te eisen bij haar. Soms moppert ze over hem dat ie niks meer kan en alles op haar terecht komt. Ze had het daardoor ook aan haar handen een tijdje. Dan begint ze toch te merken dat ze ouder wordt. Dochterlief van dit echtpaar woont aan het andere eind van het land en komt eens in de vele maanden eens haar neus laten zien. Ze werkt fulltime en haar man eveneens. Buurvrouw laat doorschemeren dat ze erg eenzaam is en haar dochter mist bij de verzorging van haar man. Ze durft haar man niet lang alleen te laten. Dus gaat ze even naar de supermarkt, zorgt ze ervoor om direct daarna naar huis terug te keren. Ze heeft nooit vrij. Binnen het seniorencomplex doet ze aan vrijwilligerswerk (vergaderen, stukje schrijven in het kleine verenigingsboekje, folders plaatsen in de vitrine in de hal (eens in de paar weken), verenigingsboekje in de brievenbussen doen eens in de 3 maanden). Ze is soms hyperactief en weet met zichzelf geen raad. Ik heb al eens aangeboden te helpen maar ze weigert steeds. Van anderen neemt ze ook geen hulp aan. Ik ben ook bezorgd hoe het gaat als haar man bedlegerig wordt en ook als hij er niet meer zou zijn want buurvrouw is wat mij betreft wat labiel. Hoewel de zorg voor haar man op haar drukt, geeft het haar een vorm van structuur. Als ze nu al onrustig is en labiel (ze kan ineens gaan schreeuwen, met deuren slaan, en is soms ronduit kinderachtig gedrag aan het vertonen) ben ik bang dat ze zichzelf niet meer in de hand heeft als hij er niet meer is. Wellicht is het een vorm van afreageren op deze situatie wat veel van haar geduld en uithoudingsvermogen vergt. Mantelzorg is veel moeilijker dan men denkt en er is niets nobels aan. Afzien is het wel. Hoeveel je ook houdt van degene waar je voor zorgt voor lange tijd. Dus gemeenplaatsen neerpennen over dit onderwerp vind ik niet respectvol naar de echte mantelzorgers. Bid voor hen en als ze de hulp aanvaarden; help hen zoveel mogelijk bij hun zware taak. Bedankt voor uw aandacht. Reactie infoteur, 15-09-2016
Het is ook mogelijk om de mantelzorg te combineren met professionele thuiszorg c.q. buurtzorg zodat de mantelzorger wat ontlast wordt.

Infoteur: Etsel
Laatste update: 16-09-2016
Rubriek: Mens en Gezondheid
Subrubriek: Diversen
Special: Ouderenverzorging
Bronnen en referenties: 2
Reacties: 1
Medische informatie…
Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts.
Schrijf mee!