Dyslexie is voor een kind een ernstig en lastig probleem

Dyslexie is voor een kind een ernstig en lastig probleem Kinderen met dyslexie behoren goede zorg te krijgen. Dit is niet alleen een kwestie van goed onderwijs maar ook moet er al vroeg voldoende aandacht gegeven worden aan het probleem. Een kind met dyslexie kan al vrij snel een grote achterstand krijgen in het onderwijs en voelt zich dan niet begrepen. Het gevolg kan zijn dat een kind faalangst gaat krijgen wat de prestaties negatief kan beïnvloeden. Wat kunnen ouders doen als ze denken dat het kind dyslectisch is? Waar kan men hulp vinden?

Wat is dyslexie?

Globaal gezegd spreken we van dyslexie als een kind extreem veel moeite heeft met spellen en lezen. Het is een subtiele stoornis in de ontwikkeling van de hersenen die leidt tot een verstoring van de verwerking van taalinformatie. Deze storing hoeft maar heel klein te zijn en heeft te maken met de koppeling van letters aan klanken die niet goed verloopt. Een kind met dyslexie moet a.h.w. in zijn of haar hoofd horen wat het leest. Gebleken is dat het hier gaat om een probleem waar meerde factoren een rol in spelen. Hersenonderzoek heeft aangetoond dat er een anatomische afwijking is en een functionele. Omdat kinderen al snel een achterstand krijgen op de basisschool kunnen er hierdoor ook gedragsproblemen ontstaan. Het kind kan de moed opgeven of faalangst krijgen. Dyslexie kan erfelijk zijn. Soms wordt de volgorde van lettercombinaties omgedraaid. Ongeveer 5% van alle leerlingen op de basisschool heeft last van dyslectische problemen. Een goed boek over dyslexie werd geschreven door Sally Shaywitz met als titel Oversoming dyslexia. Het werd in het Nederlands vertaald als Hulpgids dyslexie en uitgegeven bij Nieuwezijds Amsterdam.

Kenmerken van dyslexie

 • Verschil horen tussen klanken zoals p en t of m en n zijn lastig
 • Klanken in volgorde zetten zoals dorp of drop, reus en ruis
 • Aandacht vasthouden bij klankinformatie
 • Inprenten van vaste regels zoals tafels leren
 • Onthouden van vaste woordcombinaties
 • Het onthouden van losse gegevens zoals rijtjes
 • Kinderen met dyslexie hebben vaak ook moeite met schrijven

Gevolgen van dyslexie voor het kind

Faalangst en sociaal emotionele problemen kunnen ontstaan als er niet wordt ingegrepen bij dyslexie. Want er zijn veel meer onderdelen in het lesprogramma die gebaseerd zijn op taal. Denk maar aan het vak wereldoriëntatie. Ook hier zal het kind niet goed mee kunnen komen als het niet snel kan lezen. Het kind kan zonder adequate hulp de achterstand niet inlopen en zal later op een veel lager niveau in de samenleving gaan functioneren dan met zijn of haar intelligentie mogelijk is. Kwalitatief goede zorg is daarom nodig voor kinderen met dyslexie. Hierbij ligt zowel bij de ouders als bij de school een grote verantwoordelijkheid om problemen tijdig te signaleren en te handelen.

Hoe kan het probleem dyslexie worden vastgesteld?

Meestal ontdekken ouders al snel dat het kind op school niet die vorderingen maakt die je zou verwachten. Men verwacht dat een kind in groep drie al belangstelling krijgt om zelf boekjes te lezen en de eigen naam te schrijven. Nader onderzoek zal dan moeten uitwijzen of er sprake is van dyslexie of dat er sprake is van een leerachterstand of leerprobleem. Kinderen met dyslexie hebben een normale intelligentie en kunnen ook hoogbegaafd zijn. Heel belangrijk is dat er wordt gekozen voor een zorginstelling die de resultaten van de behandeling ook wetenschappelijk kan aantonen.

Het Regionaal Instituut voor Dyslexie

Een Instituut wat men op diverse locaties in het hele land kan vinden is het Regionaal Instituut voor Dyslexie. Ouders kunnen zich zelf aanmelden bij het regionaal instituut voor dyslexie. Na aanmelding ontvangen zowel de ouders en ook de school vragenlijsten. Deze worden door de ouders ingeleverd bij het instituut. Eerst wordt er een pré-intakegesprek gehouden. Daarna volgt de intake, de diagnose en de behandeling. Voor meer informatie zie: RID.

Hoe kan dyslexie worden behandeld?

Dyslexie kan heel goed worden behandeld en ook mensen met dyslexie kunnen een universitaire opleiding volgen. Dit alles mits er tijdig en op de juiste wijze werd ingegrepen. Bij de behandeling van dyslexie is het vooral belangrijk dat er een juiste diagnose wordt gesteld. Men werkt met een vast protocol dyslexie diagnostiek en behandeling. Spellingregels die op klanken zijn gebaseerd worden met oefeningen aangeleerd op wekelijkse vaste tijdstippen. Belangrijke regel is echter dat er thuis dagelijks moet worden geoefend. Dyslexie kan niet genezen maar men kan wel leren om er goed mee om te gaan. Oefenen en nogmaals oefenen blijft hierbij het sleutelwoord.

Vergoeding via zorgverzekeraar

De vergoeding voor diagnose en behandeling is opgenomen in de basisvoorziening van de zorgverzekering. Kinderen vanaf 7 jaar kunnen een vergoeding ontvangen. De basisschool stelt een leerlingdossier samen waarbij o.a. de e-scores van lees- en spellingstoetsen zijn opgenomen. Ook wordt hierin opgenomen welke hulp er al werd geboden. Als intensieve begeleiding van school geen of onvoldoende resultaat biedt dan kan de ouder het kind aanmelden bij een dyslexiebehandelaar. Als het onderzoek aantoont dat er géén sprake is van dyslexie dan worden de kosten toch vergoed mits men de weg op de goede wijze en in overleg met de school bewandelt. Zo is overleg met de zorgverzekeraar van belang om na te gaan met welk instituut de zorgverzekeraar contracten heeft afgesloten. Ook kan een onderzoek naar dyslexie gekoppeld worden aan een psychologisch onderzoek. In dat geval zullen de kosten ook vergoed worden. Er is dan wel vooraf een verwijzing van de huisarts noodzakelijk.

Hulpmiddelen bij de behandeling

We kunnen denken aan de volgende hulpmiddelen:
 • Laptop met spellingscontrole
 • Daisyspeler met luisterboeken
 • Computer te gebruiken als surfplank
 • Gramma

Hulpmiddelen voor voor het kind

Voor kinderen met dyslexie zijn er gelukkig ook hulpmiddelen beschikbaar. Zo is een laptop met spellingscontrole voor wat oudere kinderen een ware uitkomst. Ook auditieve ondersteuning is belangrijk om kennis te verwerven.

Daisyspeler

Een daisyspeler kan helpen. Hier kan men luisterboeken maar ook kranten en tijdschriften mee afluisteren waarbij men met de daisyspeler méér mogelijkheden heeft dan met een normale cd speler. Hij kan worden aangesloten op de computer zodat snelle verwerking mogelijk is. Surfplank is een uitgave die door de Vlaamse Organisatie Di-lekti-kus werd ontwikkeld. De computer, surfplank bij het lezen. Het programma omvat handige hulpmiddelen die kinderen kunnen gebruiken om te oefenen.

Gramma

Behandeling bij het Regionaal Instituut Dyslexie gaat met behulp van het programma Gramma. Zo is het voor kinderen met dyslexie heel belangrijk dat men de juiste methode vindt om het kind te helpen.

Bestaat dyslexie en dyscalculie wel?

De vraag of dylexie en dyscalculie wel echt bestaan werd onderzocht door An Bosman. Zij is als hoogleraar werkzaam bij de Radboud in Nijmegen en deed sedert 2007 onderzoek naar dyslexie. Ze constateert dat de oorzaak bijna altijd bij het kind wordt gezocht. Men vraagt zich te weinig af of het kind wel het juiste onderwijs heeft ontvangen. Veel kinderen worden ontzien bij het lezen en schrijven als dyslexie is vastgesteld maar het is juist belangrijk dat er veel méér wordt geoefend en getraind bij hele jonge kinderen. Kinderen verschillen vooral in de tijd die ze nodig hebben om goed te leren lezen.

Kinderen met een dyslexieverklaring

Een dyslexieverklaring is dan ook niet altijd een goede werkwijze omdat het kind hiermee onvoldoende gestimuleerd wordt. Immers als er bij jonge kinderen voldoende training een aandacht gegeven kan worden dan is het probleem waarschijnlijk kleiner dan wordt verondersteld. Het kind krijgt dan geen uitzonderingspositie maar de juiste aandacht is noodzakelijk.
© 2012 - 2020 Celientje1, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden. Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts.
Gerelateerde artikelen
Kinderen met dyslexie in het reguliere onderwijsKinderen met dyslexie in het reguliere onderwijsKinderen met dyslexie kunnen naar het reguliere onderwijs, al hebben zij bij lezen en bij taal vaak wat meer begeleiding…
Dyslexie en zelfbeeld bij kinderen en jongerenDyslexie en zelfbeeld bij kinderen en jongerenDe diagnose dyslexie kan heel wat met zich meebrengen. Ook wanneer het nog niet is vastgesteld, kan het invloed hebben o…
Wat is dyslexieWat is dyslexieVeel kinderen hebben soms moeite met lezen en schrijven. Als dit steeds erger wordt, of soms op het ene moment wel en op…
Dyslexie en fonologisch bewustzijnGesproken taal wordt door vrijwel iedereen begrepen, voor schrijftaal is dit een ander verhaal. Ongeveer 3,6% van de Ned…

Fabels over borstvoedingFabels over borstvoedingBen je van plan om na de bevalling borstvoeding te gaan geven? Of heb je sinds kort een baby aan de borst? In dat geval…
Make-A-Wish Doe een wensMake-A-Wish Doe een wensMake-A-Wish Nederland doet zn uiterste best om allerliefste wensen te vervullen van kinderen die ziek zijn. De organisa…
Bronnen en referenties
 • RID
 • Braams & Parners
 • Steunpunt dyslexie.
 • Regionaal Instituut Dyslexie.
 • http://nos.nl/artikel/2157214-hoogleraren-dyslexie-is-vooral-gevolg-van-slecht-onderwijs.html

Reageer op het artikel "Dyslexie is voor een kind een ernstig en lastig probleem"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Celientje1
Laatste update: 18-05-2019
Rubriek: Mens en Gezondheid
Subrubriek: Kinderen
Bronnen en referenties: 5
Medische informatie…
Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts.
Schrijf mee!