InfoNu.nl > Mens en Gezondheid > Leven > De nieuwe zorgwet Wmo; informatie en veelgestelde vragen

De nieuwe zorgwet Wmo; informatie en veelgestelde vragen

De nieuwe zorgwet Wmo; informatie en veelgestelde vragen In juli 2014 stemde de Eerste Kamer in met een nieuwe zorgwet: de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). De wet gaat in 2015 van kracht waardoor gemeenten zelf meer taken gaan uitvoeren die in 2014 nog onder de wet AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) vielen. Voor mensen met een AWBZ-indicatie kan de nieuwe Wmo (grote) veranderingen met zich meebrengen. Mensen die langdurige zorg nodig hebben vallen per 1 januari 2015 onder de Wet langdurige zorg (Wlz).

Wat verandert er?

In het kort komt het er op neer dat gemeenten per 1 januari 2015 zelf zorg gaan dragen voor mensen die zorg nodig hebben in hun gemeente. Deze mensen vielen in 2014 onder de wet AWBZ. In de nieuwe situatie krijgen gemeenten zelf de vrijheid om te bepalen wie de voorzieningen uit de nieuwe Wmo echt nodig hebben. Er zal door een gemeente meer ingespeeld worden op persoonlijke zorgbehoeften van cliënten en op lokale omstandigheden. Op een aantal gebieden vinden veranderingen plaats, waaronder:
 • Huishoudelijke hulp
 • Persoonsgebonden budget (Pgb)
 • Eigen bijdrage
 • Zelfstandig wonen

Huishoudelijke hulp

Wanneer iemand huishoudelijke hulp nodig heeft, bijvoorbeeld vanwege ziekte of een beperking, kan hij/zij dit aanvragen bij de gemeente (Wmo-loket). Deze zal bepalen of de hulp echt nodig is en of de hulp niet zelf door de cliënt betaald kan worden. Wanneer blijkt dat een cliënt huishoudelijke hulp (thuiszorg) nodig heeft, kan dit in natura gedaan worden of door middel van een persoonsgebonden budget waarmee de cliënt zelf thuiszorg kan inkopen.

Persoonsgebonden budget (Pgb)

Met een persoonsgebonden budget bepaalt de cliënt zelf wie de zorgverlener wordt. Het verschil met zorg 'in natura' is dat bij zorg in natura de zorgaanbieder de zorg levert. De wijze van uitbetaling verandert onder de nieuwe Wmo. Het Pgb wordt namelijk niet meer rechtstreeks aan de cliënt uitbetaald, maar wordt betaald door de Sociale Verzekeringsbank. Ook veranderen onder de nieuwe Wmo de voorwaarden om Pgb aan te vragen. Gemeenten bepalen per situatie of er daadwerkelijk Pgb nodig is, of dat het anders kan worden geregeld.

Eigen bijdrage

Mensen van 18 jaar of ouder die zorg nodig hebben, betalen onder de nieuwe Wmo een eigen bijdrage. Hoe hoog die bijdrage is hangt af van een aantal factoren zoals leeftijd, het aantal personen binnen een huishouden, het verzamelinkomen, de gemeente waarin iemand woont en de zorg en voorzieningen die iemand krijgt. In sommige gevallen is geen eigen bijdrage nodig, zoals bij mensen die al een bijdrage betalen aan een instelling. Op de website van het CAK kan de hoogte van de eigen bijdrage berekend worden. Ook kan daar worden berekend of er sprake van korting of vrijstelling is.

Zelfstandig wonen

Gemeenten zullen in de toekomst proberen mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Daarbij wordt gekeken of er hulp mogelijk is vanuit het eigen, sociale netwerk en welke voorzieningen nodig zijn vanuit de Wmo. Zolang de kosten voor thuis wonen met zorg niet hoger zijn dan de kosten om in een instelling te verblijven, kunnen mensen thuis blijven wonen.

Overgangsregeling

Mensen die een AWBZ-indicatie hebben die doorloopt in 2015, hebben tot uiterlijk 31 december 2015 recht op de zorg vanuit de indicatie. De overgangsregeling geeft gemeenten en cliënten de tijd om te wennen aan de nieuwe Wmo.

Veelgestelde vragen rondom de nieuwe zorgwet

Wat verandert er in de langdurige zorg?

Er wordt per situatie bekeken of mensen zo lang mogelijk thuis kunnen wonen. Zij kunnen daarbij steun krijgen van mensen uit hun directe omgeving en van de gemeente. Via de zorgverzekering kunnen mensen thuis medische zorg krijgen, andere zorg zoals begeleiding of huishoudelijke ondersteuning wordt geregeld vanuit de gemeente.

Waar kan iemand vanaf 1 januari 2015 zorg of hulp aanvragen?

Bij het Wmo-loket kan iemand zorg of hulp vanuit de Wmo aanvragen. De medewerker van het Wmo-loket kan ook meehelpen bij de aanvraag van zorg. Naast het Wmo-loket kan iemand terecht bij een MEE-organisatie of via de website Regelhulp.

Kan onder de nieuwe Wmo een eigen bijdrage voor rolstoelen worden gevraagd?

Nee. Gemeenten vragen hiervoor geen eigen bijdrage.

Welke zorg valt onder Wlz?

Zoals vermeld staat op de website van de rijksoverheid:
 • verblijf in een instelling
 • persoonlijke verzorging
 • begeleiding
 • verpleging
 • behandeling
 • individueel gebruik van hulpmiddelen om te bewegen en voor vervoer;
 • vervoer van en naar dagbesteding en dagbehandeling
 • aanpassing aan de woning

Wat zijn sociale wijkteams?

Veel gemeenten zullen sociale wijkteams komen waar mensen terecht kunnen met hun hulpvraag. Om dit te realiseren wordt 50 miljoen euro uitgetrokken.

Worden kinderen, buren en vrienden verplicht om zorgvragers hulp te verlenen?

Gemeenten mogen onderzoeken of het sociale netwerk kan bijdragen aan de hulp van de zorgvragen maar ze mogen het niet verplichten. Ze kunnen het wel laten meewegen in het hulpaanbod naar de cliënt.

Moeten mensen die in een zorginstelling wonen weer thuis gaan wonen?

Nee. Mensen die al in een zorginstelling wonen worden niet gedwongen om weer thuis te gaan wonen. Het kan wel zijn dat een verzorgingstehuis verhuist of gesloten wordt om bepaalde redenen. Mensen worden dan naar een nieuwe instelling overgeplaatst.

Zal de gemeente mij 'afschepen' met zo goedkoop mogelijke zorg?

De gemeente zal zich altijd moeten houden aan de regels die in de nieuwe Wmo staan. Hierin staat o.a. dat de gemeente maatschappelijke ondersteuning moet bieden als iemand niet zelf of met hulp van zijn netwerk kan meedoen in de samenleving of zelfredzaam kan zijn. Na onderzoek zal de gemeente passende zorg aanbieden. Overigens zullen gemeenteambtenaren niet zelf onderzoek uitvoeren, maar gespecialiseerde en opgeleide mensen. Gemeenten kunnen hen eventueel inhuren.
© 2014 - 2018 Jolene1984, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden. Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts.
Gerelateerde artikelen
Verzekering: Christelijke zorgverzekeringVerzekering: Christelijke zorgverzekeringSteeds meer mensen sluiten een christelijke zorgverzekering af. Dat doen zij omdat ze niet willen meebetalen aan zaken a…
Zorgverzekering: de zorgverzekeraar CZ-Delta LloydZorgverzekering: de zorgverzekeraar CZ-Delta LloydDe zorgverzekeraar CZ-Delta Lloyd is een van de grootste zorgverzekeraars van Nederland. Na Achmea, Uvit en Menzis is he…
Voorlichting over veranderingen in de zorgVoorlichting over veranderingen in de zorgBij burgers bestaat veel onduidelijkheid en onzekerheid over de zorgtaken die gemeenten vanaf 1 januari 2015 krijgen toe…
Zorg over ons zorgstelsel; wat verandert er vanaf 2015?Zorg over ons zorgstelsel; wat verandert er vanaf 2015?Vanaf 2015 gaat er veel veranderen wat betreft de zorg in Nederland. De gemeenten nemen veel zorgtaken van het Rijk en d…
Transitie jeugdzorgWat is de transitie jeugdzorg? Op 18 februari 2014 is de tweede kamer akkoord gegaan met deze nieuwe jeugd wet. Wat zijn…
Bronnen en referenties
 • http://www.invoeringwmo.nl/
 • http://www.zorghulpatlas.nl/news/a10-misverstanden-over-de-wmo-2015-/
 • http://www.zorghulpatlas.nl/wet-maatschapplijke-ondersteuning-wmo-/
 • http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen

Reageer op het artikel "De nieuwe zorgwet Wmo; informatie en veelgestelde vragen"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Jolene1984
Gepubliceerd: 17-10-2014
Rubriek: Mens en Gezondheid
Subrubriek: Leven
Bronnen en referenties: 4
Medische informatie…
Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts.
Schrijf mee!