InfoNu.nl > Mens en Gezondheid > Leven > Wat betekent ADL?

Wat betekent ADL?

Wat betekent ADL? Binnen de zorg is ADL een vaakgehoorde term. Het is een afkorting voor Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen. De term wordt vaak gebruikt om aan te geven wat iemand wel en niet kan. Hieronder vallen de mogelijkheden om zichzelf te verzorgen, te eten, te bewegen en te communiceren. Zo kan worden bepaald welke zorg iemand nodig heeft, en in hoeverre een zorgvrager zelfstandig kan leven.

Functies die onder het ADL-begrip vallen

Er zijn verschillende functies die tot de Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen behoren:

Persoonlijke verzorging, lichaamshygiëne en verpleegtechnische handelingen

Hierbij gaat het om zaken als wassen, aan -en uitkleden, scheren, nagels knippen, haren kammen, tanden poetsen, make-up opdoen en verwijderen. Maar ook om toiletbezoek, helpen bij ontlasting en plassen, het aanbrengen en schoonhouden van stoma en katheter. Daarnaast vallen onder dit begrip ook het toedienen van medicijnen en bijvoorbeeld het aanbrengen van verband of aandoen van steunkousen.

Voeding

Vanzelfsprekend valt onder voeding het helpen met eten en drinken, maar ook het klaarmaken hiervan. Wanneer er sprake is van sondevoeding, valt deze voedingstoediening zowel onder de noemer ‘voeding’ als onder ‘verpleegtechnische handelingen’.

Bewegen

Onder het begrip ‘bewegen’ vallen verschillende maten van mobiliteit. Het gaat in de eerste plaats om in en uit bed komen, in een stoel kunnen gaan zitten en ook weer opstaan. Dit zijn basisbewegingen in huis. Daarnaast gaat het om bewegen binnen een bredere actieradius, zoals algemeen lopen, autorijden, fietsen en gebruik maken van het openbaar vervoer.

Communiceren

Met communiceren wordt verstaan de mogelijkheid om te praten en te horen, al dan niet met hulpmiddelen of voorzieningen als een tolk, een letterkaart / plaatjeskaart of handgebaren. Ook het helpen opbouwen van sociaal contact voor mensen voor wie dat een probleem is, valt hieronder.

Ontspanning

De vier bovenstaande categorieën hebben vooral te maken met het basaal overleven van de mens. In een wat breder bekeken opvatting van het begrip ADL valt ook de erkenning dat de mens tevens zinvolle en ontspannende activiteiten nodig heeft om zich te ontwikkelen en niet alleen maar in de ‘overlevingsmodus’ te staan. Daarom worden het vinden van ontspanning door middel van hobby of sport of een andere zinvolle bezigheid, maar ook het beleven van seksualiteit tot Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen gerekend.

Hoe kun je hulp krijgen bij Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen?

Wanneer mensen niet (meer) zelf in hun ADL-behoefte kunnen voorzien, zullen zij hulp in moeten schakelen. Het niet (meer) kunnen doen van ADL-handelingen heeft een grote impact op het dagelijks leven. Allereerst moet er een indicatie gesteld worden. Dit is sinds de veranderingen in de (thuis)zorg niet altijd even gemakkelijk omdat er verschillende regelingen met verschillende uitvoerenden zijn.

Het overheidsbeleid geeft aan dat het wenselijk is dat mensen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Zij zijn dan aangewezen op inzet vanuit de thuiszorg en mantelzorgers. Daarnaast zijn er verschillende ADL-hulpmiddelen te verkrijgen die de zelfstandigheid en zelfredzaamheid vergroten.

Wanneer iemand een grote zorgvraag heeft, valt hij of zij onder de Wlz: Wet langdurige zorg. Binnen deze wet valt ook de opname in een verpleegtehuis of de indicatie voor een ADL-woning. Waar in een verpleegtehuis mensen vooral verpleegd worden en er weinig ruimte is voor eigen inbreng - deze is dan ook vaak door de aard van de ziekte of beperking niet meer mogelijk - gaat het bij woningen met ADL-assistentie zo veel mogelijk om eigen regie en zelfstandigheid. Een vereiste is daar dan ook dat iemand zonder hulp een eigen huishouden kan voeren.

Of iemand thuis blijft wonen met ondersteuning van thuiszorg en mantelzorgers, of kiest voor een ADL-woning, ligt veelal aan de persoonlijke situatie. Vaak komen alleen mensen met een vrij zware indicatie in aanmerking voor een ADL-woning. Door de voortdurende nabijheid van zorgverleners is er daar meer ruimte om de dag naar eigen inzicht in te delen: de zorg komt op afroep en niet op een bepaald tijdstip. Daarnaast is er bij ADL-assistentie in een dergelijke woning vaak net wat meer mogelijk aan kleine hulpmomenten. Verschillende taken die formeel niet in het takenpakket van de thuiszorg vallen, worden wel even meegenomen bij ADL-assistentie in een ADL-woning, zoals het bijvullen van printerpapier, de computer aanzetten, of het vervangen van een batterij. Naast dergelijke kleinigheden is het van groot belang dan in een ADL-woning in noodgevallen binnen enkele minuten ingegrepen kan worden.

Lees verder

© 2015 - 2017 Feirefiz, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Werken in de thuiszorg als verzorgende CWerken in de thuiszorg als verzorgende CWerken in de thuiszorg is een populaire bijbaan voor veel studenten. De meeste studenten werken bij de thuiszorg als ver…
Senior en beroep doen op een zorgassistentVoor veel senioren komt er een moment dat het moeilijker wordt om in de eigen woning zelfstandig te kunnen blijven funct…
Buurtzorg voor professionele en persoonlijke zorg aan huisBuurtzorg voor professionele en persoonlijke zorg aan huisMet de ouderdom komen de gebreken. Ondanks deze gebreken en handicaps willen we wel allemaal zo lang mogelijk zelfstandi…
Het werkveld in de gezondheidszorgHet werkveld van de gezondheidszorg is erg breed. Je kunt in verschillende sectoren werken, bij mensen thuis of in zorgi…
Zorgvoorzieningen voor ouderenVergrijzing, voor niemand tegenwoordig nog een onbekend begrip. De vergrijzing in Nederland neemt toe, en dat wil zeggen…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: © Feirefiz
  • http://www.zorginstituutnederland.nl/pakket/awbz-kompas/adl-asistentie

Reageer op het artikel "Wat betekent ADL?"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Infoteur: Feirefiz
Laatste update: 04-11-2015
Rubriek: Mens en Gezondheid
Subrubriek: Leven
Special: Zelfstandig leven
Bronnen en referenties: 2
Medische informatie…
Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts.
Schrijf mee!