InfoNu.nl > Mens en Gezondheid > Relatie en huwelijk > Zinvol leven: huwelijk man en vrouw; verschil tussen beiden

Zinvol leven: huwelijk man en vrouw; verschil tussen beiden

Zinvol leven: huwelijk man en vrouw; verschil tussen beiden Veel mannen en vrouwen treden in het huwelijk. Het wordt gezien als een romantisch sprookje. Maar de werkelijkheid blijkt anders te zijn. Veel mensen weten dan ook niet wat een huwelijk precies inhoudt. Wat is eigenlijk het doel van een huwelijk? Waarom treed iemand in het huwelijk? En wat zijn de kenmerken van een goed huwelijk? Vrouwen zijn eeuwenlang door mannen overheerst geweest. Pas de laatste tientallen jaren komt daar verandering in. Vrouwen treden steeds meer op de voorgrond. Maar hoe moet emancipatie plaatsvinden? Volgens de Talmoed zijn man en vrouw als twee vuren. Alleen als G'd tussen hen is worden ze één en vindt harmonie plaats. Een Joods religieuze visie van Rebbe Menachem Mendel Schneerson op het huwelijk tussen man en vrouw en op de verschillen tussen beiden.

Het boek 'Zinvol leven' van Chabad Rebbe Menachem Mendel Schneerson

In het boek van Chabad Rebbe Menachem Mendel Schneerson, Zinvol leven, worden onderwerpen op het persoonlijk vlak en op het gebied van de samenleving als geheel behandeld. De teksten geven goed inzicht in het gedachtegoed van de Rebbe. Het wil laten zien dat zijn onderrichtingen een diepgaande hervorming van ons denken en handelen inhouden, op weg naar een hoger niveau van bewustzijn en inzicht. De Rebbe heeft niet alleen veel kennis van het Jodendom maar ook van de mensheid.

Doel van het huwelijk: vrouw, kinderen, G'd

Volgens het Jodendom is de bestemming van de vrouw het huwelijk, de bestemming van het huwelijk zijn kinderen en de zin van het huwelijk is G'd. De trouwdag is beslist een feest, maar wel de ernstigste van hun leven. Op de huwelijksdag moeten de Joodse bruid en bruidegom vasten, want het is een heilige dag voor hen. Het is de dag waarop ze zich rekenschap moeten geven van hun leven tot nu toe, waarop ze zelfs een boetegebed moeten doen en een schuldbelijdenis moeten afleggen, om zo hun ziel rein te maken. Heel hun denken moet er op gericht zijn goed en vroom te worden. Ze verlaten zich op G'd, teneinde gezegend te worden een goed bestaan te hebben.

De huwelijksceremonie en de huwelijksvoltrekking

De huwelijksceremonie heet choepa. De huwelijksvoltrekking heet chatoena. Tijdens het huwelijk wordt het huwelijksakte (ketoeba) voor gelezen. Het bevat de verplichtingen van de man tegenover de vrouw. Aan het einde van het huwelijk wordt de zeven zegenspreuk (sjewa berachot) gereciteerd.

Waarom treedt iemand in het huwelijk? G'd heeft man en vrouw als eenheid geschapen

Deze vraag kan ook anders gesteld worden. Waarom zijn man en vrouw tot elkaar aangetrokken? De reden is dat G'd hen als eenheid heeft geschapen en deze toen in tweeën heeft gedeeld. Man en vrouw worden tot elkaar aangetrokken omdat zij zich los van elkaar incompleet voelen. En niet alleen worden in het huwelijk man en vrouw verenigt, ook G'd verenigt zich met hen. Die band is noodzakelijk omdat man en vrouw in biologisch, emotioneel en psychologisch opzicht van elkaar verschillen. Het huwelijk weerspiegelt de eenheid van de mens met G'd.

Kenmerken van een goed huwelijk

Volgens rebbe Menachem Mendel Schneerson kent een goed huwelijk een aantal voorwaarden:
 • Een goed huwelijk kent een goede voorbereiding. Het huwelijk is volgens de Joodse wijzen een tweede geboorte. De ziel krijgt een diepere plaats in het lichaam. Als je in vrede met je ziel leeft dan kan je makkelijker een zielsverwant vinden. De mate van zielsverwantschap bepaalt of er sprake is van een serieuze verbintenis.
 • Een goed huwelijk kenmerkt zich door liefde en door ontzag voor G'd
 • Een goed huwelijk bezit vitaliteit.
 • Een goed huwelijk ontwikkelt vertrouwen in de loop der jaren.
 • Een goed huwelijk kent een weldadige thuishaven.
 • Een goed huwelijk kent goede communicatie.
 • Een goed huwelijk kenmerkt zich door inspanningen van man en vrouw.
 • Een goed huwelijk kenmerkt de opdracht zich voort te planten.

Echtscheiding

Het huwelijk is volgens de Joodse wijzen 'een eeuwig bouwwerk'. Daarom is echtscheiding de laatste toevlucht. Veelal komt dit omdat G'd ontbreekt. De manier waarop het huwelijk in stand wordt gehouden bepaalt ook het welzijn van het nageslacht. Daarom is het huwelijk van levensbelang.

Wordt er in het Jodendom desondanks toch gescheiden dan wordt het scheidingsdocument (get) door de man aan de vrouw ter hand gesteld ten overstaan van een rabbijnse rechtbank (Beet Din). Zonder get kunnen een Joodse man en vrouw, geen geldig nieuw Joods huwelijk aangaan.

Verschil tussen man en vrouw

Naast biologische verschillen tussen man en vrouw, zijn er ook andere verschillen, zoals denken, taalgebruik en gedrag. Heeft G'd man en vrouw als gelijken geschapen? Volgens Joodse wijzen heeft G'd niets tevergeefs geschapen. Man en vrouw zijn dus gelijk, maar hebben wel een eigen rol. Bekijken we de rol vanuit G'ds gezichtspunt dan bestaat er volstrekt geen verschil tussen man en vrouw, alleen de dienstbaarheid verschilt. Daarom hebben we verschillende functies gekregen. De mens is als eenheid geschapen en daarna in tweeën gedeeld; één persoonlijkheid met twee gezichten. Via het huwelijk vormen de man en vrouw weer een eenheid, waarbij ieder een eigen functie heeft.

Rol van man en vrouw

Man en vrouw zijn twee vormen van G'ddelijke energie. De mannelijke energie is agressiever en de vrouwelijke energie subtieler. Voor een menselijk leven zijn beiden nodig. Het wil overigens niet zeggen dat de man sterk is en de vrouw zwak. Volgens rebbe Menachem Mendel Schneerson moet je het zo zien. Vrouwelijke energie is wat je bent en mannelijke energie is wat je doet:
 • De man gaat op zoek naar G'ddelijkheid; de vrouw neemt G'ddelijkheid in zich op.
 • De man brengt via zaad leven voort; de vrouw draagt het leven.
 • De man onderwijst zijn kinderen hoe te leven; de vrouw is het leven.
 • De man geeft liefde, de vrouw is liefde.

Mannen en vrouwen moeten niet proberen aan elkaar gelijk te zijn. Binnen de mannelijkheid ligt zijn 'vrouwelijke ik' opgesloten; binnen de vrouwelijkheid ligt haar 'mannelijk ik' opgesloten. In die context opereren man en vrouw.

Harmonie tussen man en vrouw

Door meer nadruk te leggen op de materiële wereld dan de geestelijke, scheppen we een wereld waarin de man overheerst. Het levensdoel moet echter zijn dienstbaarheid aan G'd door man en vrouw. De feministische strijd moet niet gericht zijn op de stoffelijke wereld, maar op de geestelijke wereld. Daar kunnen man en vrouw gelijk zijn. Naarmate man en vrouw meer op spiritualiteit gericht zijn zal de waardering voor en het werken aan een goed gezinsleven zich uitbreiden.

Lees verder

© 2007 - 2020 Etsel, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Het Joods huwelijk: familie centraal - samenspraak man/vrouwHet Joods huwelijk: familie centraal - samenspraak man/vrouwBij het Joodse volk staat de familie centraal en niet de synagoge. De familie zorgt voor de eenheid. Hier worden de mees…
Verboden en geoorloofde huwelijken - Joods orthodoxe visieBinnen het orthodoxe Jodendom gelden strikte regels met betrekking tot met wie men wel en niet mag trouwen. Voor een bui…
Voorbereidingen trouwerij - de Joods orthodoxe wijzeHet kiezen van een datum voor de bruiloft is binnen de Joodse orthodoxie nogal een lastige aangelegenheid. De Joodse kal…
Verloving - de Joods orthodoxe benaderingNadat partners elkaar eenmaal gevonden hebben en besluiten samen door het leven te gaan breekt de verlovingstijd aan. De…
Betekenis van juwelen voor een vrouw - Joodse visieBetekenis van juwelen voor een vrouw - Joodse visieVeel mannen vragen zich af waarom ze dure juwelen voor hun vrouw zouden moeten kopen. In het Jodendom geldt dat mannen d…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: SharonaGott, Flickr (CC BY-2.0)
 • Zinvol leven - rebbe Menachem Mendel Schneerson
 • De wereld van het joodse geloof - rabbijn Leo Hirsch
 • Wegwijs in het jodendom - Nieuw Israëlietisch Kerkgenootschap

Reageer op het artikel "Zinvol leven: huwelijk man en vrouw; verschil tussen beiden"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Etsel
Laatste update: 11-07-2018
Rubriek: Mens en Gezondheid
Subrubriek: Relatie en huwelijk
Special: Menachem Mendel Schneerson
Bronnen en referenties: 4
Schrijf mee!