mijn kijk op

Een Cursus in Wonderen (A Course in Miracles)

In de Verenigde Staten is 'A Course in Miracles ' immens populair geworden, mede dankzij de reclame die Oprah Winfrey in haar show maakt en via haar website 'Oprah Winfrey and friends' biedt ze de audio presentatie aan van 365 lessen in 'A Course in Miracles ' door Marianne Williamson. Waar gaat het eigenlijk om? Wat voor Miracles zijn het en welke visie zit erachter?

Wat is het?

A Course in Miracles is zoals de naam al zegt een cursus en bestaat uit drie boeken: een tekstboek, een werkboek voor studenten en een handboek voor docenten. Deze boeken zijn het resultaat van een innerlijke dictatie door een stem aan Helen Schucman, een psycholoog aan de Columbia University.

Het doel van de cursus is een verandering in je manier van denken door de toepassing van de ideeën die vervat zijn in het werkboek. Want het grootste probleem van de mens ligt in zijn denken: zijn waarneming en zijn interpretatie van de werkelijkheid om hem heen zijn de werkelijke bron van alle kwaad.

De cursus maakt een fundamenteel onderscheid tussen wat werkelijk is en wat niet werkelijk is, tussen kennis en perceptie. Wat werkelijk is, is God, die eeuwig en onveranderlijk is. Alleen wat hij geschapen heeft is werkelijk. Zijn waarheid gaat leren, tijd en proces te boven. Het heeft geen tegendeel, geen begin en geen eind.

Wij leven echter in een wereld van perceptie, een wereld van tijd, van verandering. Zij is gebaseerd op interpretatie en niet op feiten. Het is de wereld van geboorte en dood, gebaseerd op het geloof in schaarsheid, verlies, scheiding en dood. En deze wereld van materie en perceptie is niet door God geschapen. Zij is onwerkelijk. Zij is uiteindelijk een projectie van onze eigen ‘frame of reference’.

Wij zitten gevangen in die wereld van perceptie, een wereld van illusies, een droom. Om daaraan te ontsnappen moeten wij ons denken omdraaien, en onze vergissingen ontleren. Wij zien en wereld van kwaad, vernietiging, jaloezie en wanhoop. Deze dingen moeten we vergeven, niet omdat we zo goed, of zo liefdevol zouden zijn, maar omdat we zien dat ze niet waar zijn. Naarmate we leren om onze perceptuele fouten te zien, leren we ook om er omheen te kijken, om te ‘vergeven’. En dan vergeven we ook onszelf, zien we voorbij aan onze vervormde zelf-beelden naar de Zelf die God in ons en als ons heeft geschapen.

Zonde is een gebrek aan liefde. Want liefde is het enige wat werkelijk is, want God is liefde. Volgens de Cursus is zonde een vergissing die gecorrigeerd moet worden, niet een kwaad dat gestraft moet worden. Het is immers een gevolg van onze verkeerde perceptie.

Zo zullen we uiteindelijk een vereniging ervaren met de Geest van Christus.

Is het iets nieuws?

In de Cursus wordt al aangegeven dat deze specifieke versie slechts een versie is van een universeel curriculum. Als ik lees wat de basis concepten zijn, dan herken ik die onmiddellijk. In het Hindoeïsme enBoeddhisme hoor ik vergelijkbare ideeën.

Ook daar wordt deze wereld gezien als een illusie, een droom (maya). Daaruit moet de mens worden verlost door een verlichting. Dan bereik je het nirwana.

De Cursus stelt dat een ‘universele theologie’ onmogelijk is, maar dat een ‘universele ervaring’ niet alleen mogelijk is, maar ook noodzakelijk. Er zijn veel wegen die naar dezelfde ervaring leiden.

De Cursus is inderdaad slechts een versie van een ‘universeel geestelijk thema’.

Christelijk?

De cursus claimt 'Christian in statement' te zijn. En inderdaad zien we woorden als God, Christus, de Heilige Geest, vergeving, verzoening en wonderen langs komen. Maar er wordt iets heel anders mee bedoeld.

Dr. Kenneth Wapnick, een van de leidende figuren binnen de ‘Course-club’ die een dialoog heeft gevoerd met de katholiek theoloog W.Norris Clarke, uitgegeven als A Course in Miracles and Christianity: A Dialogue. Hij geeft zelf toe dat het gedachtegoed van de Cursus en de bijbelse theologie ‘op geen enkele manier’ met elkaar in overeenstemming te brengen zijn. Hij vindt dan ook dat de Cursus een nieuwe weg inslaat.

Wat zijn de verschillen?

De Cursus leert dat God niet de schepper is van het stoffelijk universum dat alle materie omvat, terwijl de Bijbel leert dat dit universum wél geschapen heeft.

Volgens de Cursus heeft God geen weet van de zonde van afscheiding (aangezien weet ervan hebben de zonde tot iets werkelijks zou maken), laat staan dat hij erop zou reageren. Volgens de Bijbel ervaart God de zonde van afscheiding als een persoonlijke belediging.

Maar als God het stoffelijk universum niet geschapen heeft, waar komt het dan vandaan? Als het onafhankelijk van God bestaat, kan het niet werkelijk zijn, dus bestaat het niet...

De Cursus leert dat Jezus gelijk is aan iedereen, een deel van Gods ene Zoon ofwel Christus. De Bijbel leert dat God in Jezus mens is geworden, om onder ons te wonen. Jezus is een uniek persoon, God en Mens in één.

Overigens leert de Cursus in feite dat wat wij als ons ‘ik’ beschouwen in feite ook een illusie is. Wij zijn geen onderscheiden, zelfstandige individuen. De Bijbel leert ons echter dat God ons juist als van Hemzelf onderscheiden, ‘eigen’ individuen geschapen heeft en er naar verlangt om een relatie met ons te hebben.

Volgens de Cursus zijn zonden vergissingen, die gecorrigeerd kunnen worden door een ander manier van denken en waarnemen. Ook schuld is dus een illusie. Volgens de Bijbel zijn we echter verantwoordelijk voor onze daden en zijn zonden in die zin ‘reëel’. En daarmee is ook schuld een hele reële zaak (te onderscheiden van schuldgevoel, dat je aangepraat kan worden).

Tenslotte leerde Jezus volgens de Cursus dat er geen zonde is door te demonstreren dat er niets met hem gebeurde, aangezien zonde geen effect heeft op de Liefde van God.

De Bijbel leert dat Jezus gekomen is om te lijden en te sterven aan het kruis. Hij stierf daar in onze plaats onder de toorn van God, opdat iedereen die in Hem geloofd tot God terug kan keren. Wie in Hem gelooft krijgt eeuwig leven en wordt een kind van God.

Conclusie

Wat ik de voorstanders van de Cursus kwalijk neem, is dat zij het gedachtegoed van de Cursus presenteren in een terminologie die ontleend is aan de traditionele christelijk theologie, terwijl zij weten en erkennen dat dat gedachtegoed en die theologie volstrekt onverenigbaar zijn. Zij gebruiken daarbij kernbegrippen als ‘zonde’, ‘vergeving’, ‘verzoening’, ‘Jezus’, ‘Christus’, ‘Heilige Geest’ en ‘God’, maar geven die termen een andere betekenis die vaak haaks op de oorspronkelijke staat.

Op deze manier wekken zij een schijn van christelijkheid, een illusie. En juist dat laat zien wat voor een geest de Cursus heeft gedicteerd. Een geest, die precies dat doet, waar wij volgens de Cursus van moeten worden bevrijd: het scheppen van illusies.

Deze geest mag zich Jezus genoemd hebben toen hij dicteerde, maar de Bijbel noemt hem satan, de tegenstander, de leugenaar van het begin. En hij doet niet anders dan hij vanaf het begin heeft gedaan: de mensen door leugens en misleiding van de ware God wegvoeren. Wie de ideeën van de Cursus op zijn leven gaat toepassen zal steeds verder van de God van de Bijbel wegraken en in steeds diepere duisternis komen. Het einde van dat pad is een eeuwige duisternis, waar een vuur brandt dat nimmer dooft...

En Oprah Winfrey?

Het is jammer te moeten constateren dat Oprah Winfrey haar grote invloed aanwendt om mensen van God weg te voeren, dat zij door de Cursus te propageren bijdraagt aan deze grote misleiding, deze grote christelijke illusie.

Ik weet niet waar zij persoonlijk precies staat. Of zij in deze zelf misleid is, of dat ze zich bewust is van de misleidende christelijke pretenties van de Cursus. Het oordeel daarover laat ik aan God over. Maar ik moet waarschuwen tegen de gevaren van de Cursus.
© 2008 - 2020 Bbuitendijk, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Wat is een Cursus in WonderenEr wordt vaak gedacht dat 'Een cursus in Wonderen' een religieus boek is, maar dit is een misverstand. Een cursus in Won…
Pesachlam, paaslam toont Gods verlossing door Jezus ChristusPesachlam, paaslam toont Gods verlossing door Jezus ChristusHet pesachlam of paaslam toont Gods verlossing door Jezus Christus. Pesach is een feest van de Heer (leviticus 23) en to…
Joodse wortels christendom: Kesjer-cursusJoodse wortels christendom: Kesjer-cursusDe Joodse wortels van het christendom kun je (her)ontdekken door de Kesjer-cursus. Jezus de Messias is gekomen om een ie…
De Alpha cursusDe Alpha cursusDe Alpha cursus is een vrijblijvende kennismaking met het christelijk geloof. Door deze cursus kun je op een ontspannen…

Meditatie, de voordelen op een rijMeditatie wordt door een groot aantal mensen dagelijks beoefend, simpelweg omdat het werkt. We leven in een snelle maats…
mijn kijk opMeditatie en wetenschapMeditatie is een fenomeen dat al duizenden jaren in Zuid- en Oost-Azië bekend is. Vele mensen hebben daar al de mogelijk…
Bronnen en referenties
  • Op Oprah Winfrey's site: http://www2.oprah.com/xm/mwilliamson/mwilliamson_acim.jhtml?promocode=XMHP A Course in Miracles: http://www.acim.org/ACIM/HowItCame.htm, /WhatItIs.htm, /WhatIsSays.htm Het verhaal achter Een cursus in wonderen, D. Patrick Miller, 1998, pp.167-179

Reageer op het artikel "Een Cursus in Wonderen (A Course in Miracles)"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Sterredag, 25-11-2015 19:29 #18
Het eerste stuk klinkt behoorlijk goed, de uiteenzetting van de cursus t.o.v. de bijbel prima en dan komt de conclusie…

En ben ineens 180 graden gedraaid in mijn mening. Ik begrijp niet goed hoe die conclusie tot stand is gekomen. Hoe kun je pretenderen dat het ene boek sowieso pertinent waar is en een ander niet.

Daarbij staat er in de die conclusie 1 grote fout.

*Deze geest mag zich Jezus genoemd hebben toen hij dicteerde, maar de Bijbel noemt hem satan, de tegenstander, de leugenaar van het begin.*

Waar haal je de conclusie vandaan de bijbel "hem' satan noemde? Want in feite als we de woorden naast elkaar gaan leggen, staat het Ego gelijk aan de term Satan.

De bijbel praat zelf ook over de heilige geest, waarom zou de (heilige) geest uit de cursus ineens de duivel zijn?

Ik wil iedereen waarschuwen voor de waarschuwingen van deze schrijver, deze zijn ongegrond en nergens anders op gebaseerd dan een persoonlijk idee, zonder fundament of onderbouwing anders dan dat de cursus afwijkt van de bijbel.

Weet je wat mij het meest aantrekt in de cursus? Dat god WEL alleen liefde is, want ondanks dat het in de bijbel staat, zijn er velen verhalen in de bijbel die juist het tegendeel zouden bewijzen. Iemand is niet Liefde als het hele bevolkingsgroepen opzet om een andere uit te moorden. En waarom zou ik bij een god willen zijn die dit soort dingen doet?

De cursus is in velen opzichte veel logischer dan de bijbel en spreekt zichzelf niet tegen, in tegenstelling tot de bijbel. Die ook gewoon door mensen is geschreven, herschreven, geinterperteerd en aangepast.

Willem, 21-08-2015 09:47 #17
Geachte lezers
Het is mooi te ontdekken of iets uit God is. Zo ben ik kritisch op het fenomeen the course net als alle andere fenomenen die mijn pad kruisen. Neem nu in het commentaar het idee dat God mens zou zijn geworden en dat dit Jezus is. Ik heb gelukkig ontdekt dat Jezus dit nooit van zich zelf heeft gezegd en dat dit een van de leugens uit de oudheid is.
We komen er wel achter met elkaar
Gegroet

Sas, 31-01-2015 02:38 #16
Wat een complete onzin de Bijbel verkoopt een hoop meer nonsens dan de Course. De laatste zit dichterbij de oorspronkelijke leer van Christus dan t Vaticaan (Bijbel NT) Zo is Jezus gewoon een mens van vlees en bloed met broeders en zusters en Jezus zijn liefde dat ongeschonden deel
De heler. Die zit in ons allen. Schuld en zonde zijn controlemechanismes van de kerk en leiden tot duisternis.

Karlos, 22-11-2014 03:15 #15
Ik lig verbaasd over de waarschuwing tegen van de gevaren van de cursus onderaan te lezen.
Wat is dat nu weer voor een onzin!
Jongens jongens… "Wie de ideeën van de Cursus op zijn leven gaat toepassen zal steeds verder van de God van de Bijbel wegraken en in steeds diepere duisternis komen… "

't word tijd dat de gelovigen die dit soort opmerkingen schrijven helemaal gaan uitsterven en dat hun kerken met de grond gelijk gemaakt worden. Gedaan met de verhalen over ongelovigen die in de duisternis komen.

Melanie, 22-07-2014 21:29 #14
Ik denk dat de mensen die dit artikel lezen niet gewaarschuwd willen worden door een auteur. De Cursus gaat verder dan het geloof. Je hoeft niet gelovig te zijn om de Cursus te bestuderen en je kan als gelovige de Cursus toepassen in je leven naast je eigen geloof. FYI Oprah is Christelijk maar zij ziet gelukkig in dat alle religies dezelfde weg naar Rome leiden en dat God liefde is.

Maarten, 26-01-2013 13:10 #13
Ik zie en ervaar het meer zo dat de cursus de kernbegrippen als ‘zonde’, ‘vergeving’, ‘verzoening’, ‘Jezus’, ‘Christus’, ‘Heilige Geest’ en ‘God’, weer hun werkelijke betekenis teruggeeft. Het bevrijd die woorden van de illusies die eromheen hangen en de misintepretaties. Waardoor de bijbel ook beter te bevatten word.

In je conclusie praat je niet meer over liefde, maar over angst… je praat angst aan. Je hebt angst… je beweerd god te kennen en je gebruikt dreigende woorden over eeuwige duisternis en een vuur dan nimmer dooft… god is liefde…

Mark Lammens, 13-01-2013 22:02 #12
Voor mij is religie of spiritualiteit iets heel dynamisch, onze ideeën over God, de schepping evolueren heel sterk en zullen nog sterk evolueren. We zullen blijven experimenteren met ideeën, theorieën, … en toetsen of ze waardevol zijn. En als dat zo is nemen we ze op in ons wereld of God-beeld. Elke goed bedoelde theorie moet op haar waarde geschat worden, zo ook de ideeën uit de cursus in wonderen. Met vallen en opstaan gaan we vooruit. En inderdaad, sommige ideeën houden risico's in voor sommigen, voor anderen zijn ze juist waardevol. Ieder volgt zijn eigen pad. Ik geloof dat de wederzijdse verrijking tussen verschillende ideeenstelsels ok is. Ik denk: laat de cursus in wonderen zijn plaats maar hebben in de grote spirituele zoektocht.

Annerike, 10-04-2012 18:50 #11
Ik ben het geheel met onderstaande reactanten eens. De bijbel is een verhaal door overlleveringen doorgegeven. Misbruikt door mensen die macht wilden hebben over anderen door hen angst aan te jagen. Denk maar eens aan het doopsel, je zou naar de hel gaan wanneer je niet gedoopt bent. Gelukkig bestaat er zoiets niet. De cursus laat zien wat God wel is: onvoorwaardelijke Liefde. En geen haatdragende en wrekende God die zijn schepselen naar het vagevuur stuurt. Jammer voor U, maar de cursus is volgens mijn bescheiden mening de Waarheid, dat immense gevoel van Liefde dat er uit spreekt voel ik niet altijd bij de Bijbel. De waarschuwing die u uit is dus niet nodig.

Wij mensen kunnen heel goed zelf bepalen wat goed voor ze is. Zoals u aan de vele positieve reacties jegens de cursus kunt zien, zou u misschien uw eigen mening kunnen overdenken.

Met vriendelijke groeten,
Annerike

Meike, 25-12-2011 17:20 #10
De bijbel is door overleveringen doorgegeven, waarbij het verhaal van het Joodse volk erg is veranderd. (fluister maar eens een zinnetje door in een gezelschap en de uitkomst zal zeer verschillen van het originele zinnetje). Vervolgens is het genoteerd door mensen en later is het verhaal weer veranderd door de katholieke kerkvaders en zijn er tevens delen uit weggelaten.
Vervolgens moesten de kerkgangers de bijbel aannemen volgens de interpretatie van de voorgangers in de kerk. Zelf denken was er niet bij voor de gemeenteleden.
Als we de bijbel letterlijk zouden moeten nemen, dan moeten we de slavernij weer instellen, de doodstraf weer instellen en overspelige echtgenoten stenigen (kun je wel aan de gang blijven) etc.
Hoeveel ellende heeft de bijbel opgeleverd? Oorlogen, inquesitie, noem maar op.
Jezus zal gedacht hebben: "kom het is tijd om de boel eens recht te zetten", "de mensen zijn er klaar voor" en daad bij woord gevoegd. En ik ben daar zéér dankbaar voor!
Het geloof wat er in mijn jeugd is ingestampt heb ik al langgeleden losgelaten omdat ik het in mijn gevoel al nooit vond kloppen. Menig klap voor de kop heb ik in mijn jeugd gehad omdat ik lastige vragen stelde.
De Cursus in Wonderen is voor mij een verademing. Als ik erin lees, voel ik de liefde letterlijk in me stromen. Als ik delen niet snap vraag ik hulp, en het begrip vloeit naar binnen, als ik het nogmaals overlees.
Het heeft mijn leven letterlijk veranderd!

R. van der Noordaa, 27-08-2011 21:52 #9
De Cursus brengt geen gevaar met zich mee. Het is mild, oordeel loos en verbindend in plaats van wreed, veroordelend en scheidend. Hierin is de kracht van de Cursus gelegen. Ter illustratie geef ik hier ‘Het Laatste Oordeel’ die voor ons allen geldt, volgens de Cursus:

“Heilig ben jij, eeuwig, vrij en heel, voor eeuwig in vrede in het Hart van God.
Waar is de wereld nu en waar is nu haar leed?

De Cursus (en niet de voorstanders) bedient zich van christelijke terminologie juist om de misverstanden die het geïnstitutionaliseerd christendom heeft voortgebracht, ongedaan te maken. Het is van groot belang dat de traditioneel ingestelde christen kan gaan inhaken op dit nieuwe, bevrijdende gedachtegoed. Een ieder die kennis neemt van wat de Cursus te bieden heeft, zal beamen dat hierin op geen enkele wijze een oordeel over de lezer wordt gegeven. De Cursus nodigt uit tot vergeving, zij het het op een volstrekt andere wijze dan tot dusver is gepraktiseerd. Met behulp van een praktijkgids biedt het je vergeving van je verwrongen egoïstische denksysteem. Dit alles resulteert in een andere zienswijze, die er toe leidt dat de wereld wordt gezien als één geheel. Genezing van jouw perceptie van de door jouw gecreëerde wereld van afgescheidenheid. Die afgescheiden wereld is de illusie. Dat is de illusie waarover in de Cursus gesproken wordt.

Verbinding in plaats van scheiding. Insluiting in plaats van uitsluiting. Is dat gevaarlijk? Is dat onchristelijk? Leidt dat je weg van God, die immers één en alomvattend is?
Is dit een heilloze weg die naar de hel leidt? Kan deze liefdevolle boodschap komen van een valse profeet, waarvoor wij ons moeten behoeden?

De Onvoorwaardelijke Liefde van God, die niets en niemand op geen enkele voorwaarde zal uitsluiten. Veel christenen realiseren zich niet wat het woord ‘onvoorwaardelijk’ betekent.
In de Bijbel staat: “Ik (Christus) zal wederkeren, maar zij zullen mij niet herkennen”. Is dat nu niet juist wat er hier aan de hand is? Weeg met het hart en bepaal dan je koers.

Boom, 12-05-2011 23:43 #8
Juist het feit dan iemand zich aanmatigt te kunnen oordelen over goed en kwaad, welke religie deugt en welke niet… Was het eten van de boom van kennis van goed en kwaad niet juist de reden om uit het paradijs te verdwijnen? Oordelen mag! Alleen denken dat je het kunt is pure arrogantie. Enkel Dat wat alles kent en weet is er toe in staat. Ik niet dus. U ook niet vermoed ik…
Als Jezus voor u zou staan zou u waarschijnlijk de eerste zijn die hem direct weer aan een kruis nagelt… Zo gaan die dingen nu eenmaal. Geloof in uw religie zo u wilt. Hou u daarbij en laat het oordeel over welke religie of niet-religie dan ook achterwege. Dat geeft een hoop rust in de wereld.

M. S. van der Velde, 16-11-2010 18:07 #7
De God van de bijbel is dezelfde als die van de course. Alleen is in de course god niet een projectie van ons zelf met alle goede en minder goede eigenschappen.Maar god of noem het onze heiligheid, is onze essentie, liefde of vrede. Ook wij zijn de zoon of dochter van god en kunnen elk moment beslissen om van het kruis af te komen en op te staan zoals jezus deed. Hoe moeilijk het ook is, het is mogelijk ieder moment voor de hemel of de hel te kiezen. Daar hoeft het stoffelijk lichaam niet eerst voor dood te gaan. Als je de bijbel iets anders durft te intepreteren zegt ze precies het zelfde als de bijbel. Het nieuwe testament dan.

Mathieu Peeters, 08-06-2010 22:15 #6
Bij mijn vraag betreffende de mogelijkheid om in het bezit te komen van het gehele boek ( dus de drie delen) ben ik vergeten toe te voegen dat het in het Nederlands zou moeten zijn. Beste dank voor jullie reactie.

Henk Vredeveld, 08-06-2010 14:23 #5
Het gevoel niet te voldoen, schuldig te zijn, lijkt het grootste menselijke probleem er is altijd wel iets aan te merken en er is niemand strenger en meer kritisch voor mij dan ik zelf.
Een boodschap die mij vertelt dat schult en aanval in directe relatie met elkaar staan is daarom bevrijdend.
Wanneer ik eindelijk mijzelf kan liefhebben en waarderen is dat de grond voor liefde en waardering voor iedereen.Deze God die liefde is begrijp ik en mensen die liefdevol zijn begrijp ik, dank zij God.

Mylene0707 (infoteur), 21-05-2010 04:03 #4
De Bijbel is een zeer oud boek, geschreven in tijden waar een ongestelde vrouw een week lang in een aparte ruimte werd gezet omdat zij 'onrein' was, en zij zich zeven keer per dag moest wassen, en alles wat zij aanraakte, was ook onrein, en moest zeven keer gewassen worden, en als iemand iets aanraakte wat zij had aangeraakt, was hij ook onrein, en moest hij zich ook zeven keer wassen. Maar dat doen we tegenwoordig niet meer, want tegenwoordig hebben we Libresse, Always en OB die zorgen dat alles rein blijft. Althans, ik zie niemand zijn vrouw eens per maand een week in de schuur wegzetten omdat de bijbel dit voorschrijft.
Mijn punt is, de bijbel is verouderd. Alles moet met zijn tijd meegaan, zo ook het geloof. En ik heb het idee dat deze Cursus juist een goed middel is om het Christendom te moderniseren. Volgens mij is het doel van deze Cursus mensen te vullen met liefde, en ze een positievere kijk op de wereld en het leven te geven, zodat ze niet de hoop opgeven dat ze deze wereld kunnen verbeteren, en dat ze zullen blijven streven naar een vreedzame samenleving, door zelf liefde uit te stralen. Wat is hier mis mee? Ik bedoel, zou God het afkeuren dat men zijn medemens stimuleert om mee te werken aan een vredige, liefdevolle wereld?

Hendrick, 18-02-2010 10:41 #3
Je maakt het wel heel erg complex! De traditionele Bijbel, en met name het oude testament gelooft in schuld waarvan vergeving nauwelijks mogelijk is, terwijl de Cursus simpelweg *correctie* leert en stelt dat correctie door de Heilige Geest ten alle tijden mogelijk is en een vrije keuze / geboorterecht is van de mens. Het uitoefen van dit goddelijke recht *is* het nemen van persoonlijke verantwoordelijkheid over je leven. De Cursus staat zeker dichterbij het Nieuwe Testament dan menigen 'christenen', waarvan het hart overvol is van het 'hellevuur', in plaats van de Liefde en vergevingsgezindheid van God als Jezus Christus…

Einstein, 20-02-2009 23:33 #2
En welke gevaren hebben deze cursus? Dat mensen moreel gedrag kunnen vertonen zonder God? Of is moreel gedrag alleen mogelijk als je in God gelooft (het tegendeel is ook waar, weten wij).

Door elk ander idee dat afwijkt van je eigen, de stem van satan, te noemen gaat mij te ver. Door andere waarheden leugens te noemen, pleit je automatisch voor de enige waarheid het christendom, en laat je geen ruimte over voor kritiek op je eigen geloof. Het christendom is waar omdat je theorie zegt dat het waar is? Waar is de vrije wil als kritiek niet mag, en de bijbel ons alles voorzegt?

Ruth, 05-02-2009 16:23 #1
DE cursus in wonderen richt zich met name op de 2 geboden die door Jezus voor ons leven als richtlijn gegeven zijn.
1) Heb uw naaste lief zoals u zelf. (niet alleen uw christelijke broeder/zuster)
2) Gij zult niet doden (na een veroordeling wordt men gedood wat betekend dat men een ander niet kan/ mag veroordelen onder de categorie goed/kwaad).
De cursus is vooral cognitief bedoeld om god lief te hebben met hart en ziel en niet om angst te scheppen. De bijbel is dikwijls vertaald en de schriftgeleerden hebben Jezus nooit geloofd. De cursus gelooft in het bestaan en het ondericht van Jezus en in de liefde van god. De waarheid is heel simpel!

Infoteur: Bbuitendijk
Gepubliceerd: 05-03-2008
Rubriek: Mens en Gezondheid
Subrubriek: Spiritueel
Bronnen en referenties: 1
Reacties: 18
Artikelen met het label 'Mijn kijk op…' bevatten naast objectieve informatie ook een persoonlijke mening en/of ervaring.
Schrijf mee!