InfoNu.nl > Mens en Gezondheid > Spiritueel > Joodse wijsheden 4: ontzag voor God geeft positieve energie

Joodse wijsheden 4: ontzag voor God geeft positieve energie

Wanneer we geconfronteerd worden met een orkaan, de Grand Canyon of het heelal voelen we een enorm gevoel van ontzag. Eigenlijk kan ontzag in heel veel dingen en momenten gevonden worden. Dit gevoel geeft ons enorm veel positieve energie. Stop te kijken naar wie u bent. Kijk naar wat u kunt. U kunt problemen oplossen in plaats van lijdzaam toezien. God is de bron van al het ontzag. Als de schepping al ontzagwekkend is, hoe ontzagwekkend is God dan wel niet?

Ontzag geeft u positieve energie

B'aima betekent in het Hebreeuws "met ontzag". Wanneer we naar de sterren kijken zien we macht, schoonheid en harmonie. We realiseren ons dat de kleine ster feitelijk een zon is. We voelen ons nederig en nietig en realiseren ons dat we sterfelijk zijn. Dit gevoel maakt ons niet depressief maar geeft enorme positieve energie omdat we ons voelen samensmelten met het groter geheel.

Als u het geheim van ontzag kent en het effectief gebruikt kunt u haar kracht dagelijks gebruiken.

Hoe vang je het ontzag-gevoel?

Het geheim is om het ontzag-gevoel te vangen en het in herinnering te roepen om de energie in de toekomst te gebruiken. Hoe doet u dit? De volgende keer dat u zo'n ervaring meemaakt zegt u hardop hoe u ervan onder de indruk bent. Het moment wordt dan geconcretiseerd. De volgende stap is dat u de ontzagwekkende ervaring in uw gedachte afspeelt. U kunt dat bijvoorbeeld doen wanneer u in de file staat. U projecteert uw ervaring en plotseling ziet de wereld er anders uit. U bent op een andere golflengte. Dit is geen gewone file!

Zet dingen in perspectief

Stel dat u ruzie heeft met iemand. U wordt boos. Is hier een remedie tegen? Jazeker. Loop naar buiten en kijk naar de hemel en realiseer u hoe ontzagwekkend het is. Daarna keert u terug en verontschuldigt u zich. Ontzag bevrijdt u van de grenzen van uw lichaam. U bent plotseling in een wereld met andere dimensies, van eeuwigheid, schoonheid, macht en majesteit. Het is niet langer u en ik. We zijn allemaal één.

Ontzag in "kleine dingen"

De wereld lijkt zo gewoon. Toch kunnen we in het alledaagse veel bijzondere dingen zien die ontzag kunnen opwekken. In plaats van dat we onze omgeving voor gewoon aannemen moeten we ons er met bijzondere aandacht op focussen. Kijk bijvoorbeeld naar de mens hoe bijzonder die is. Hoe fantastisch het is dat een mens kan spreken bijvoorbeeld: de coördinatie van de lippen, tanden, tong, de hersenen die alles oproepen, formuleren en gedachten overbrengen in bewegingen van de spieren die dan een geluid voortbrengen.
U hoeft niet de wereld over te reizen op zoek naar ontzagwekkende momenten. Ze zijn constant om ons heen. Kijk gewoon goed om u heen. Er is niets gewoons aan ons bestaan. Een heel bos kan voortkomen uit één enkel zaadje! Blijf u constant verbazen over het leven, wie we zijn en wat we doen. U zult merken dat u de wereld op een heel andere manier ervaart.

Verheven menselijk potentieel

Een luipaard is ontzagwekkend, evenals als een super-computer. Maar een mens is nog veel ontzagwekkender. De mens heeft een spiritueel potentieel. Elk mens is geschapen naar het beeld van God. We hebben goddelijke krachten. We kunnen groots worden door God na te streven. Dat alleen al maakt een mens ontzagwekkend.
Koning David schreef: Wanneer ik naar de hemel kijk en het werk van Uw vingers zie, denk ik aan de mens. en ik zeg: "Wat is de mens dat U hem herinnert? Wat is de mensheid waar U omgeeft?" En toch heeft U hem een beetje als God gemaakt.
Open uzelf en ontdek uw ware potentie. Onderschat uzelf niet. Stop te kijken naar wie u bent. Kijk naar wat u kunt. U kunt problemen oplossen in plaats van lijdzaam toezien. Wees altijd bewust van uw ontzagwekkende kracht binnen uzelf en bij anderen. Behandel iedereen met respect en doe dat ook met uzelf.

God is de bron van ontzag

God is de bron van al het ontzag. Als de schepping al ontzagwekkend is, hoe ontzagwekkend is God dan wel niet? Wanneer we ons realiseren dat God bestaat opent dit nieuwe perspectieven, nieuwe dimensies.
God is een persoonlijke God. Hij is van ons bewust. Wij zijn in Zijn aanwezigheid. Hij besteedt aandacht aan ons. Hij communiceert met ons. Hij is hier en beschikbaar. God wil dat wij samen met hem de wereld onderzoeken.
God houdt van u. Dat is fantastisch nieuws! Daarom heeft God Zich geopenbaard via de Tora. Het is Zijn boodschap aan de wereld waarvan Hij houdt.
Via gebed is het mogelijk om met God te communiceren. U spreekt dan met de Schepper van de gehele schepping. Realiseert u dat goed!
Vraag uzelf steeds af waarom u iets doet. Het is voor de eer om verbonden te zijn met uw Schepper. Realiseert u zich dit voordat u gaat eten, werken, slapen, etc.

Wandel met uw hoofd in de hemel en met beide voeten op de grond!

Waarom is ontzag een ingrediënt van wijsheid?

 • Ontzag geeft u geweldige positieve energie.
 • Ontzag verheft u boven kleinzerigheid.
 • De realiteit van de wereld is dat er niets gewoon is.
 • Het leven is enerverend als u de kracht van ieder moment begrijpt.
 • Concretiseer ontzagwekkende ervaringen en roep ze elk moment op.
 • Ontzag is het resultaat van verwezenlijkt potentieel.
 • Ontzag is zelfs in klein dingen zichtbaar.
 • Breng ontzag in verbinding met de Schepper.
 • Ontdek de kracht en het plezier van het ontdekken van de waarheid.
 • Kijk naar de sterren en breng uw leven in perspectief.

Visie van Etsel

De grote Joodse filosoof Abraham Joshua Heschel (1907-1972) schrijft in zijn boek 'God in search of man' dat wijsheid begint met ontzag. Hoe krijgen we ontzag? Door verwondering voor al het geschapene en dit te waarderen. Zelfs in het allerkleinste kunnen we het Goddelijke waarnemen. Alles is heilig. Ontzag is een gevoel voor het boven zintuiglijke. Het gevaar bij ieder mens schuilt in de één dimensionale kijk op de dingen. Zo kijkt een natuurkundige weer anders naar een bepaald object dan een econoom. De kunst is om dingen vanuit Gods perspectief te benaderen, met het Goddelijk mededogen.

Zo staat in Jeremia 9:22-23:
Dit zegt de Eeuwige: De wijze moet zich niet beroemen op zijn wijsheid, de sterke niet op zijn kracht, de rijke niet op zijn rijkdom. Wil iemand zich op iets beroemen, laat hij zich erop beroemen dat hij Mij kent, inziet dat ik, de Eeuwige, dit land liefde schenk, rechtvaardigheid en recht, want daar schep Ik behagen in spreekt de Eeuwige.

Dit stukje van Jeremia is zo treffend voor de tijd waarin we leven (wat uiteraard voor de hele Tenach geldt). Op televisie en in andere media proberen vele mensen te laten zien hoe veel talent ze wel niet hebben en dat het hele leven draait om presteren. Velen beseffen niet dat God het is die mensen zegent met talenten. We mogen ALLEEN God dankbaar zijn voor alles wat we hebben. Niemand kan zich beroemen op zijn of haar talenten. Geniale professoren hebben hun kennis alleen maar van God gekregen. Niemand kan zich beroemen op zijn eigen kennis. God geeft om alle mensen ongeacht of ze wel of niet slim zijn, bepaalde talenten hebben, etc. Daarom moeten we respect hebben voor elkaar. De hoogleraar zal de analfabeet moeten respecteren en de analfabeet de hoogleraar. Zo leren we ontzag te hebben voor al het geschapene. Alles wat God geschapen heeft is goed. Het behoort tot Zijn plan. Wij moeten ons geheel richten op de ontzagwekkende God. Door God te dienen ervaren we nieuwe dimensies in het leven. Wij zijn partners van God in het Scheppingsproces. Dat is een enorme eer en maakt ons ontzag voor God alleen maar groter door.

Lees verder

© 2008 - 2019 Etsel, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Joodse filosofie Heschel: Ontzag voor GodGod is de waarheid. Om de wereld te kunnen begrijpen dienen we God te begrijpen. De werkelijkheid ligt namelijk besloten…
Joodse filosofie Heschel: God is ondefinieerbaarHoe weten we dat God bestaat? God kan niet via de wetenschap verklaard worden. God is geen verschijnsel binnen de orde v…
Joodse filosofie Heschel: het verhevene in de BijbelHoe kunnen we besef hebben van God door de wereld hier en nu waar te nemen? De Bijbel ziet de wereld volgens het verheve…
Kabbala: krachten ziel (3) - Ahava, Jira, RachamiemAhava (liefde) wordt geassocieerd met de sefira van Chesed. Ahava is de essentiële kracht van 'groei' inherent aan de re…
De persoonlijkheid van de Masjiach (messias)De persoonlijkheid van de Masjiach (messias)In dit artikel bespreek ik de persoonlijkheid van de Masjiach (messias). De Masjiach als mens, in elke generatie en het…
Bronnen en referenties
 • 48 Ways - Happiness: Classic Sinai Podcast - Rabbijn Noah Weinberg
 • Tenach
 • God in Search of Man - Abraham Joshua Heschel

Reageer op het artikel "Joodse wijsheden 4: ontzag voor God geeft positieve energie"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Etsel
Laatste update: 08-07-2018
Rubriek: Mens en Gezondheid
Subrubriek: Spiritueel
Special: Joodse wijsheden
Bronnen en referenties: 3
Schrijf mee!