InfoNu.nl > Mens en Gezondheid > Spiritueel > Wat is numerologie?

Wat is numerologie?

Numerologie is de psychologie, filosofie en kennis van getallen. Je zou het kunnen omschrijven als het bestuderen van de geest- waarbij elk getal inzicht geft in je psychologische patronen. Het is ook een filosofie- het verschaft je een grondig inzicht in je bestaan. Numerologie kan ook als kennis, als wetenschap worden omschreven: het toepassen kan je helpen bij bepaalde problemen of omstandigheden in je leven en je kunt er je mogelijkheden mee onderzoeken. Getallen Velen van ons willen dolgraag meer over zichzelf en over de mensen uit hun omgeving weten. We wensen ons leven beter te begrijpen, erachter te komen waardoor bepaalde dingen gebeuren en waarom we reageren zoals we doen. We kennen enige wetenschappen die ons meer over onszelf en anderen kunnen vertellen, bijvoorbeeld astrologie, de handlijnkunde en de grafologie of handschriftkunde. De minst bekende is waarschijnlijk wel de numerologie of getallenleer; net al alle andere is deze wetenschap echter op feiten gebaseerd en gelden bij het beoefenen ervan bepaalde vaste regels. Numerologie is de kennis der getallen of vibraties en werd reeds eeuwen geleden door grote ijsgeren toegepast. Zij hadden zich gerealiseerd dat alles een trillingsgetal heeft. Ze wisten dat de universele wetten niet slechts voor mensen golden, maar ook voor de dode stof en dat ze konden worden gebruikt om zowel mensen als zaken te determineren. In feite zijn het juist deze wetten die onze individualiteit bepalen. Elk getal heeft zijn eigen vibratie- of trllingsinvloed en daarmee zijn eigen speciale kenmerken. Door toepassing van enkele simpele regels en formules kan het onsduidelijk worden op welke wijze deze invloeden een rol in ons leven spelen.

De handlijnkundige vertekt ons dat de manier waarop de lijnen in onze hand zijn gevormd, zeker geen kwestie van toeval is; dat ze wel degelijk een zeer bepaald en volkomen persoonlijk patroon vormen, waardoor we in staat zijn enkele zaken omtrent onszelf en ons leven aan de weet te komen. Leest zo iemand ons de hand, dan houdt hij zich herbij aan vaste regels die uitleggen waar bepaalde lijnpatronen op kunnen duiden. Een atsroloog zal ons vertellen dat we, dank zij het feit dat we op die en die datum en op dat en dat uur zijn geboren, in de eerste plaats beïnvloed worden door die en die planeten en tekens en dat dit absoluut geen kwestie van toeval is. U kunt hiertegen inbrengen dat u te vroeg bent geboren, dat de bevalling voortijdig plaatsvond dank zij een ongeluk da uw moeder overkwam, maar een ieder die zich ernstig met occulte zaken bezighoudt, weet dat er geen toeval bestaat.

Hetzelfde geldt voor de handschriftkundige; hij of zij weet heel goed dat u heus niet schrijft zoals u het doet omdat u zo dol was op het handschrift van uw grootmoeder en dat tracht na te apen. Zo iemand is op de hooge van het feit dat het handschrift wordt beheerst door de hersenen en dat men door het toepassen van zekere regels ongelooflijk veel over het karakter van de schrijver te weten kan komen. Wat de numerologie met deze wetenschappen gemeenheeft is het geloof dat iemand niet zo maar toevallig op een bepaalde plaats en me een bepaalde naam ter wereld is gekomen; dat dit een kwestie van keuze is geweest en dat men uit deze feiten veel over karakter en levenslot van de betrokkene kan halen.

Zelfs indien u ervan overtuigd blijft dat zowel geboortemomentals naam op toevalligheden berusten, dan is dit nog geen reden aan te nemen dat deze feiten geeninvloed op uw leven uit zouden oefenen.

Numerologie geeft ons de kans een beter inzicht in onszelf te verwerven; ons te realiseren wat precies onze gaven en mogelijkheden zijn en waar onze beerkingen liggen; wa onze levensopdracht is en hoe we die het beste kunne uitvoeren; voor welk beroep of welke banen we het meest gechikt zijn, welke lessen we in dit leven moeten leren en welke schulden we hier zullen moeten derven. We leren iets over mensen en omstandigeheden, over krachten die ons beheersen, op welke terreinen we zelf over de grootste kracht beschikken; over onze levenscycli en over de vibraties daarvan, over de uitdagingen die het leve ons zal stellen en over wat we van elk volgend jaar mogen verwachten en ten slotte over wat we het beste kunnen dien en wat we toch maar beter kunnen laten.

Numerolgie vertelt ons deze feiten niet alleen over onszelf, maar tevens over de mensen met wie we samenleven. Krijgen we een beter begrip voor elkaar en een beter inzicht in onszelf, dan zal dit de onderlinge verstandhouding ten goede komen. Ouders kunnen op deze wijze veel beter leren begrijpen waarom hun kinderen zijn en doen zoals ze opereren; ze zullen daardoor tot een betere aanpak in staat zijn en een wezenlijke steun in de worsteling naar de volwassenheid kunnen betekenenen. Numerologie is een werktuig dat groter begrip tussn u en uw geliefde kan helpen opbouwen.
© 2007 - 2019 Yasmijn, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Waarzeggerij en koffiedik kijken of lezenKoffiedik is het restant, ook wel bezinksel of drab genoemd, dat overblijft na het zetten van koffie. Bij het zetten van…
Numerologie Getallen & de Betekenis van jouw GeboortedatumNumerologie Getallen & de Betekenis van jouw GeboortedatumNumerologie - Betekenis van je Geboortedatum. De numerologie behelst de symboliek en invloed van getallen. De numerologi…
Van Gene Zijde, het paranormaleVanwaar die fascinatie voor alles wat zich afspeelt tussen hemel en aarde, gegeven het feit dat we niet eens zeker zijn…
Wat is numerologie?Voor veel mensen zijn cijfers harde en noodzakelijke ingrediënten om iets duidelijk te krijgen. Cijfers zijn zeker noodz…
Getallen en hun betekenisGetallen en hun betekenisGetallen zijn sinds mensenheugenis van invloed geweest op ons dagelijks leven. Getallen zijn nodig voor waardebepalingen…

Reageer op het artikel "Wat is numerologie?"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Yasmijn
Gepubliceerd: 28-09-2007
Rubriek: Mens en Gezondheid
Subrubriek: Spiritueel
Schrijf mee!