Stap 2 van het Minnesota Model

Stap 2 van het Minnesota Model Stap twee geeft ons nieuwe hoop op ons herstel. De Tweede Stap zegt ons dat verslaving niet het einde van het verhaal is. Integendeel, stap twee reikt ons een nieuwe dimensie aan die we door onze verslaving altijd diep weg hebben gedrukt. We komen tot een besef dat een Macht groter dan onszelf ons kan redden van de ondergang. De pijn en de waanzin waarmee we hebben geleefd was onnodig maar we zullen leren om zonder die pijn en waanzin te leven door het werken met de Twaalf Stappen. Stap twee geeft richtlijnen om 'grote opruiming' te houden. Verslaving veroorzaakt chaos in het leven en chaos in het hoofd. Het werken met stap twee reikt een handvat aan om bewust te worden van wat kwijt is geraakt door een chaotisch leven. Stap twee geeft hoop op een beter leven.

Stap twee

“We kwamen er toe te geloven dat God ons weer geestelijk gezond kon maken.”

De waanzin onder ogen zien

De Tweede Stap vult de leegte die we voelen als we met Stap Eén zijn geëindigd. Naarmate we dichter bij Stap Twee komen, beginnen we te overwegen dat er een God is die in staat is om onze pijn weg te nemen, onze verwardheid te kalmeren en onze geestelijke gezondheid te herstellen. Toen we nieuw waren in dit programma, waren velen van ons in de war gebracht door de logische conclusie van deze stap, dat we geestelijk ongezond waren. Van het erkennen van onze machteloosheid naar het toegeven van onze “waanzin” leek een verschrikkelijk grote sprong. Maar nadat we een tijdje in het programma waren, begonnen we te begrijpen waar deze stap echt over ging. We lazen de basistekst en ondervonden dat onze waanzin daar was gedefinieerd als “dezelfde fouten maken en andere resultaten verwachten.” Daar konden we ons zeker in vinden! Want hoe vaak hadden we niet geprobeerd om onder iets uit te komen waar we nog nooit onderuit gekomen waren, terwijl we elke keer tegen onszelf zeiden,”deze keer zal het anders zijn”? Wel, dat is waanzin! Naarmate we vele jaren volgens de principes van deze stap leven, ontdekken we hoe diep onze waanzin eigenlijk gaat; we merken vaak dat de definitie van de basistekst enkel de oppervlakte raakt.

God leren kennen

Sommigen van ons verzetten zich tegen deze stap omdat we dachten dat het ons vroeg om ´super´ gelovig te zijn. Niets is minder waar. Er is niets, absoluut niets, in het 12 stappen programma dat een lid vraagt om ´super´ gelovig te zijn. Het idee dat “iedereen zich bij ons kan aansluiten, ondanks de geloofsovertuiging of gebrek aan geloofsovertuiging” wordt vurig door ons verdedigd. Onze leden streven ernaar om op dit gebied omvattend te zijn. We tolereren niets wat het onvoorwaardelijk recht van alle verslaafden om hun eigen individuele begrip van God, in de weg kan staan. De schoonheid van de Tweede Stap komt naar voren wanneer we beginnen te denken over wat of wie God kan zijn. We worden aangemoedigd om God te leren kennen die liefhebbend is, zorgzaam is en, het allerbelangrijkst, in staat is om ons weer geestelijk gezond te maken. Naarmate we clean blijven en verder gaan om aan deze stap te werken, ontdekken we dat hoe lang onze verslaving ook geduurd heeft en hoe ver onze waanzin is voortgegaan, er geen beperking is in de bekwaamheid van Godom ons weer geestelijk gezond te maken.

De kracht van erkenning

De hoop die we krijgen door met Stap Twee te werken vervangt de wanhoop waarmee we in het programma kwamen. Elke keer wanneer we iets gevolgd hadden waarvan we dachten dat het een uitweg van onze verslaving was zoals, geneeskunde of psychiatrie ondervonden we dat ze ons enkel tot een bepaald punt brachten; geen van deze was voor ons voldoende. Naarmate we langzamerhand geen opties meer zagen en onze bronnen uitputten, vroegen we ons af of we ooit een oplossing voor ons dilemma zouden vinden, of er iets in de wereld was dat werkte. We waren misschien zelfs lichtelijk wantrouwig toen we voor het eerst met het Twaalf Stappen programma in aanraking kwamen. We vroegen ons af of dit gewoon een andere methode was die niet zou werken, of die voor ons niet goed genoeg zou werken om een verschil uit te maken.

Clean

Maar er gebeurde iets opmerkelijks toen we in onze eerste meetings zaten. Er waren daar andere verslaafden die drugs hadden gebruikt, net zoals wij, en die verslaafden waren nu clean. We geloofden in hen. We wisten dat we hen konden vertrouwen. Zij kenden de plaatsen waar wij waren geweest in onze verslaving. Niet alleen de gebruikersplaatsen, niet alleen de geografische locaties, maar de plaatsen van horror en wanhoop die onze geesten hadden bezocht, elke keer als we hadden gebruikt. De herstellende verslaafden die we tijdens de bijeenkomsten ontmoetten kenden deze plaatsen zo goed als wij, omdat zij dat zelf hadden meegemaakt.

Hoop

Toen we ons realiseerden dat deze andere leden clean bleven en vrijheid vonden, kregen de meesten van ons voor het eerst een gevoel van hoop. Misschien hebben we na een bijeenkomst bij een groepje verslaafden gestaan. Misschien hebben we naar iemand geluisterd die een verhaal vertelde dat net als ons verhaal was. De meesten van ons kunnen zicht dat moment nog herinneren, zelfs jaren later , en dat moment komt voor ons allemaal. Onze hoop wordt gedurende ons herstel vernieuwd. Elke keer als ons iets nieuws over onze ziekte wordt onthuld, wordt de pijn van dat besef vergezeld door een opwelling van hoop. Ongeacht hoe pijnlijk het proces van het slopen van onze ontkenning ook kan zijn, wordt er iets anders in de plaats daarvan binnenin ons hersteld. Zelfs als we niet voelen dat we in iets geloven, geloven we wel in het programma. Wij geloven dat we weer geestelijk gezond gemaakt kunnen worden, zelfs in de meest hopeloze tijden, zelfs in onze ziekste gebieden.

Waanzin

Als we enige twijfels hebben over de noodzaak van een vernieuwde geestelijk gezondheid in ons leven, gaan we moeite met deze stap hebben. Als we twijfels hebben zou terugkijken op onze Eerste Stap ons moeten helpen. Het is nu tijd om eens goed naar onze waanzin te kijken. Waanzin is een verlies van ons perspectief en gevoel voor verhoudingen. We kunnen bijvoorbeeld denken dat onze persoonlijke problemen belangrijker zijn dan die van iemand anders; in feite, misschien zijn we zelfs helemaal niet in staat om de behoeften van anderen te overwegen. Kleine problemen worden enorme rampen. Ons leven raakt uit balans. Een paar duidelijke voorbeelden van waanzinnig denken, is het geloof dat we in ons eentje clean kunnen blijven, of het geloof dat drugsgebruik ons enige probleem was en dat alles nu oké is omdat we clean zijn. Tijdens de bijeenkomsten wordt waanzin vaak beschreven als het geloof dat we iets buiten onszelf kunnen gebruiken zoals drugs, macht, sex, eten, gokken, om wat binnenin onszelf fout is te repareren: onze gevoelens.

Fouten maken mag maar niet jezelf voor de gek houden

Als we al een tijdje clean zijn, kunnen we ondervinden dat een heel nieuw niveau van ontkenning het moeilijk maakt om de waanzin in ons leven in te zien. Net zoals we in het begin van ons herstel deden, moeten we bekend raken met de manieren waarop we waanzinnig zijn geweest. Velen van ons hebben gemerkt dat ons begrip van waanzin verder gaat dan de definitie van waanzin in de basistekst. We maken dezelfde fouten telkens weer en opnieuw, zelfs wanneer we bij ons volle besef zijn van wat de resultaten zullen zijn. De waanzin kan zo diep gaan en lang duren dat we het spoor van vernieling achter ons niet zien. We kunnen dierbaren verdriet aandoen terwijl het ons niets doet. Van onze fouten leren we. Maar een fout is geen fout als we hem steeds weer met opzet begaan. We verharden onszelf en houden onszelf voor de gek. Misschien hebben we zoveel pijn dat we niets om de gevolgen geven, of we stellen ons voor dat het handelen naar een obsessie, het op één of andere manier waard zal zijn. Dat voorstellen is ten diepste de waanzin die we uit ons leven moeten bannen.

Ertoe komen te geloven

Het blijkt dus wel dat we moeite met deze stap kunnen hebben. Misschien zijn er nog andere redenen om deze stap niet te nemen. Voor ons is het belangrijk om alle barrières, die ons zouden kunnen tegenhouden van ertoe komen te geloven, te herkennen en eroverheen te komen. Als verslaafden zijn wij geneigd om alles meteen te willen zien gebeuren. Maar het is belangrijk dat we onthouden dat Stap Twee een proces is, geen gebeurtenis. De meesten van ons worden niet gewoon wakker op een dag om ineens te weten dat God ons weer geestelijk gezond kan maken. We groeien geleidelijk aan in dit geloof. Dat wil niet zeggen dat we gewoon maar achterover moeten gaan zitten en wachten totdat ons geloof vanzelf zal gaan groeien; we kunnen het op weg helpen.

Verslaving was sterker dan ons. God is sterker dan de verslaving

Elk van ons komt in herstel met een hele geschiedenis aan levenservaringen. Die geschiedenis zal tot een hoog niveau het soort begrip bepalen dat we ontwikkelen over hoe we God kennen. In deze stap hoeven we niet veel specifieke ideeën te hebben over de aard of identiteit van God. Dat soort begrip zal later komen. We zijn hier niet bezorgd over theologische elegantie of aanhang van een bepaalde leer we willen gewoon iets dat werkt. Hoe machtig moet God dan zijn? Het antwoord op die vraag is simpel. Onze verslaving als een negatieve macht was zonder twijfel groter dan wij. Onze verslaving bracht ons op een weg van waanzin en deed ons anders handelen dan we wilden. We hebben iets nodig om daar tegen te vechten, iets dat ten minste zo machtig is als onze verslaving. Er is absoluut niks verkeerd aan dat sommigen van ons een zeer duidelijk idee hebben over de aard van God. Als we dat nog niet hebben gedaan, dan is Stap Twee het punt waarop velen van ons zelfs onze eerste praktische ideeën beginnen te vormen over God.

Spirituele principes

Vele verslaafden hebben het behulpzaam gevonden om vast te stellen wat God niet is, voordat we identificeren wat het wel is. Bovendien, kan het kijken naar wat God voor ons kan doen, beginnen ons te helpen meer te ontdekken over God. Er zijn heel veel begrippen die we kunnen ontwikkelen over God. We kunnen het zien als de kracht van spirituele principes, de kracht van de Twaalf Stappen gemeenschap, “goede ordelijke richtlijnen” of iets anders dat we ons kunnen voorstellen, zolang het liefdevol en zorgzaam is. Om in staat te zijn om het geloof te gebruiken om clean te blijven en herstel te zoeken hoeven we trouwens helemaal geen enkel begrip te hebben over God.

Weer geestelijk gezond worden

Het werkt: Hoe en Waarom definieert de term “weer worden” als “verandering tot een punt waar verslaving en haar bijhorende waanzin ons leven niet controleren” We merken dat net zoals onze waanzin duidelijk was in ons verlies van perspectief en gevoel voor verhoudingen, we gezond verstand in ons leven kunnen zien wanneer we een kijk op dingen beginnen te ontwikkelen dat ons betere beslissingen doet maken. We merken dat we keuzes hebben over hoe te handelen. We beginnen een volwassenheid en wijsheid te hebben om even te remmen en alle aspecten van een situatie te overwegen voordat we handelen.
Op natuurlijke wijze, zal ons leven veranderen. De meesten van ons hebben geen moeite om de geestelijke gezondheid in ons leven te herkennen wanneer we ons gebruik vergelijken met ons vroeg herstel, ons vroeg herstel vergelijken met enige cleantijd en enige cleantijd vergelijken met langdurig herstel. Dit alles is een proces en onze behoefte naar weer geestelijk gezond worden, zal met de tijd veranderen.

Geestelijk groeien

Wanneer we nieuw zijn in het programma betekent weer geestelijk gezond worden waarschijnlijk dat we niet meer hoeven te gebruiken; wanneer dat gebeurt, zal misschien een deel van de waanzin die direct en duidelijk met ons gebruik verbonden is stoppen. We zullen stoppen met het plegen van misdaden om aan drugs te komen. We zullen stoppen om onszelf in bepaalde vernederende situaties te brengen, die geen ander doel hadden dan te gebruiken. Als we al een tijdje in herstel zijn, kunnen we merken dat we geen moeite hebben om te geloven in God die ons kan helpen clean te blijven, maar we hebben misschien nog niet overwogen dat geestelijk gezond maken, meer kan betekenen dan clean blijven. Naarmate we in ons herstel groeien is het heel belangrijk dat ons idee van de betekenis van “geestelijk gezond” ook groeit.

Verwachtingen loslaten

Sommigen van ons hebben misschien onrealistische verwachtingen over het weer geestelijk gezond geworden. We denken misschien dat we nooit meer kwaad zullen worden of dat, zodra we deze stap beginnen te werken, we ons de hele tijd perfect zullen gedragen en geen last meer hebben van obsessies, emotionele verwarring of een gebrek aan balans in ons leven. Deze beschrijving kan extreem lijken, maar als we ons ontgoocheld voelen over onze persoonlijke groei in herstel of de tijd die nodig is om “weer geestelijk gezond te worden”, herkennen we misschien sommige van onze geloofsovertuigingen in deze beschrijving. De meesten van ons hebben gemerkt dat we de meeste sereniteit verkrijgen door alle verwachtingen, die we kunnen hebben over hoe ons herstel voortschrijdt, los te laten.

Spirituele principes

In de Tweede Stap zullen we onze aandacht vestigen op openheid van geest, bereidwilligheid, geloof, vertrouwen en nederigheid. Het principe van openheid van geest dat we vinden in de Tweede Stap begint bij het begrijpen dat we niet alleen kunnen herstellen, dat we één of andere hulp nodig hebben. Het gaat verder met het openstellen van onze geest om te geloven dat hulp mogelijk voor ons is. Het doet er niet toe of we een idee hebben over hoe die Macht groter dan onszelf ons gaat helpen, alleen maar dat wij geloven dat het mogelijk is. Het principe van bereidwilligheid toepassen kan eenvoudig beginnen in de Tweede Stap. In het begin kunnen we gewoon naar meetings gaan en naar andere herstellende verslaafden luisteren die over hun ervaringen met deze stap delen. Dan kunnen we wat we horen beginnen toe te passen op ons eigen herstel. We vragen onze sponsor natuurlijk om ons te begeleiden.

Niet doen alsof

Wanneer we aan Stap Twee werken, kunnen we niet gewoon achterover op een stoel gaan zitten en wachten op een gevoel van geloof. We moeten eraan werken. Eén van de suggesties die voor velen van ons gewerkt heeft is om te “doen alsof” we geloof hadden. Dit betekent niet dat we oneerlijk tegen onszelf moeten zijn. We moeten niet liegen tegen onze sponsor of tegen iemand anders over waar we zijn in deze stap. We doen dit niet om goed over te komen of goed te klinken. “Doen alsof” betekent eenvoudigweg, leven alsof we geloven dat waarop we hopen, zal gebeuren. In de Tweede Stap zou dit betekenen: leven alsof we verwachten dat we weer geestelijk gezond gemaakt worden. Er zijn verschillende manieren hoe dit in ons individuele leven kan werken. Veel leden suggereren dat we kunnen beginnen te “doen alsof” door regelmatig naar meetings te gaan en richting van onze sponsor te volgen.

Vertrouwen

Het principe van vertrouwen toepassen, kan vereisen dat we een gevoel van angst overkomen over het proces van gerestaureerd te worden tot gezond verstand. Zelfs als we nog maar een korte tijd clean zijn, hebben we waarschijnlijk al wat emotionele pijn ervaren naarmate we in herstel gegroeid zijn. Misschien zijn we bang dat er nog meer pijn zal zijn. Op de één of andere manier klopt dit. Er zal nog meer pijn zijn. Maar geen pijn van die pijn zal meer zijn dan we aankunnen en geen van die pijn moet alleen gedragen worden. Als we in het proces van herstel ons gevoel van vertrouwen kunnen ontwikkelen en in een Macht groter dan onszelf, kunnen we door de pijnlijke momenten in ons herstel heen wandelen. We zullen weten dat wat ons aan de andere kant te wachten staat meer dan kunstmatig geluk zal zijn; het zal een fundamentele transformatie zijn die ons leven op een dieper niveau bevredigender zal maken.

Verder dan de waanzin

Als we ons voorbereiden om naar Stap Drie te gaan, zullen we willen kijken naar wat we verworven hebben door het werken van Stap Twee. Schrijven over ons begrip van elke stap, helpt ons de spirituele principes die daarmee verbonden zijn eigen te maken. Naarmate we naar Stap Drie bewegen, ontstaat er waarschijnlijk een gevoel van hoop binnenin onze geest. Zelfs als we niet nieuw zijn in herstel, hebben we gewoon onze kennis versterkt dat herstel, groei en verandering niet alleen mogelijk zijn, maar onvermijdelijk zijn wanneer we de moeite nemen om aan de stappen te werken. We kunnen de mogelijkheid zien van verlichting van die zekere soort van waanzin, waarvan onze verslaving ons recent in de greep heeft gehouden. Waarschijnlijk zijn we al begonnen enige vrijheid te ervaren. We zijn begonnen verlicht te raken van de blinde vervolging van onze waanzin. We hebben onze waanzin onderzocht en zijn begonnen om op God te vertrouwen voor het feit dat Hij ons kan verlichten om door te gaan op dezelfde weg. We beginnen bevrijd te worden van onze illusies. We hoeven niet langer te vechten om onze verslaving geheim te houden of onszelf te isoleren om onze waanzin te verbergen. We hebben gezien hoe het programma voor anderen heeft gewerkt en we hebben ontdekt dat het ook is begonnen te werken voor ons. Door ons nieuw gevonden geloof bereiken we de bereidwilligheid om tot actie te komen en Stap Drie te werken.
© 2012 - 2020 Hessel, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden. Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts.
Gerelateerde artikelen
Jellinek Minnesota: nieuwe behandelmethode van verslavingJellinek Minnesota: nieuwe behandelmethode van verslavingJellinek, een instelling voor verslavingszorg, heeft in augustus 2009 een nieuw behandelcentrum geopend met een behandel…
Deepak Chopra: Overwin verslaving met behulp van meditatieDeepak Chopra: Overwin verslaving met behulp van meditatieDeepak Chopra heeft een interessant boekje geschreven over hoe je de strijd aan kunt gaan met je verslaving. Hij beroept…
Sponsor, buddy en ervaringsdeskundige in de verslavingszorgSponsor, buddy en ervaringsdeskundige in de verslavingszorgIn de verslavingszorg maakt men gebruik van sponsors of buddy's. Deze methode wordt vooral toegepast in de zelfhulpgroep…
Verslaving behandeling: Het 12 stappenplan (Minnesota model)Verslaving behandeling: Het 12 stappenplan (Minnesota model)Wanneer je lijdt aan een verslaving bestaat er nu ook in Nederland de mogelijkheid om die te overwinnen met het befaamde…

Omgaan met afkickverschijnselen van alcoholHeb je eindelijk die ontzettend lastige stap genomen om te stoppen met drinken, komen die vervelende afkickverschijnsele…
Stap 6 van het Minnesota Model voor verslavingStap 6 van het Minnesota Model voor verslaving"We waren volkomen bereid God al onze karakterfouten weg te laten nemen". De zesde stap op weg naar herstel is net als a…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Geralt, Pixabay
  • Step Working Guide Minnesota Model

Reageer op het artikel "Stap 2 van het Minnesota Model"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reactie

John, 17-11-2015 06:50 #1
Ben nu 3 maanden clean. Hele diepe benadering van stap 2.
Bedankt.

Infoteur: Hessel
Laatste update: 17-07-2019
Rubriek: Mens en Gezondheid
Subrubriek: Verslaving
Bronnen en referenties: 2
Reacties: 1
Medische informatie…
Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts.
Schrijf mee!