Joods medische ethiek: is het roken van sigaretten kosher?

Joods medische ethiek: is het roken van sigaretten kosher? Er is anno 2020 veel te doen om het roken van sigaretten. Over de hele wereld, zo ook in Nederland, doen overheden er alles aan om het stoppen van roken te bevorderen omdat dit uitermate slecht is voor de gezondheid. Het roken van sigaretten is ook in tegenspraak met de Joodse waarden. Veel halachische deskundigen verbieden het uitdrukkelijk op basis van de huidige medische kennis, terwijl anderen om technische redenen dat niet doen. De Tora meldt dat het leven erg belangrijk is. Mensen hebben de plicht om goed voor hun lichaam te zorgen. Het verbod om te roken is dus een Bijbels bevel. Naast het fundamentele Bijbelse bevel om onze gezondheid te bewaken, zijn er meerdere andere halachische (Joods wettelijke) redenen om het roken van sigaretten te verbieden.

Waarom zijn sigaretten zo gevaarlijk?

Uit steeds meer onderzoeken komt naar voren dat sigaretten gevaarlijke stoffen bevatten. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft in 2018 onderzoek gedaan op basis van de Canadian Intense methode. Daaruit blijkt dat er nog veel meer gif in sigaretten zit dan men aanvankelijk dacht. De teer-, nicotine- en koolmonoxidegehaltes zijn 20 keer hoger dan fabrikanten opgeven.

Ziektes die ontstaan door roken

Door roken kunnen velen ziektes ontstaan. Het meest bekend zijn verschillende vormen van kanker, zoals longkanker. Daarnaast worden luchtwegen aangetast, kunnen hart- en vaatziekten ontstaan en zijn er andere ongemakken die het hele gestel aantasten.

Wat doet Nederland in de strijd tegen roken?

Per jaar sterven ongeveer 20.000 Nederlanders aan de gevolgen van roken. Ook sterven jaarlijks enkele duizenden mensen door meeroken. Daarom heeft de Nederlandse overheid maatregelen getroffen tegen roken. Op 20 mei 2016 zijn nieuwe regels ingegaan die het roken moeten ontmoedigen. Er mag geen reclame meer worden gemaakt voor rookproducten. De verkoop van elektrische sigaretten kent een leeftijdsgrens. Pakjes van sigaretten kennen afschrikwekkende plaatjes.

Visie van Rabbijn Moshe Feinstein: roken ontmoedigen; visie van Rabbijn Eliëzer Waldenberg: roken verbieden

In Psalm 116:6 staat dat G'd de eenvoudigen beschermt. Dit principe wordt overal in de Talmoed in soortgelijke scenario's opgeroepen. Rabbijn Moshe Feinstein, een expert op het gebied van halacha en medische vraagstukken, zegt dat dit principe niet kan worden toegepast op rokers omdat de praktijk van het roken al zo wijdverspreid was. De massa is zich bewust van het potentieel gevaar van het roken. Het principe kan alleen worden toegepast als er gevaar is door het niet toe te passen (dus gevaar in het niet-roken, wat niet waar is). Daarnaast heeft de Talmoed geen uitspraak gedaan over roken.

Rabbijn Eliëzer Waldenberg, een tijdgenoot van Feinstein, verwijst hierbij ook naar Maimonides inzake onveilig gedrag. Maimonides stelt in de Mishne Tora dat er gedragingen zijn die ontmoedigd worden vanwege gezondheidsproblemen, maar die niet verboden zijn (zoals bepaalde voeding en een bepaalde levensstijl). Daarnaast zijn er gedragingen die wel verboden zijn. Volgens Waldenberg behoort roken tot de gedragingen die verboden zijn, terwijl Feinstein alleen stelt dat roken ontmoedigd moet worden. Dit laatste komt overeen met het ontmoedigingsbeleid dat in Nederland wordt gevoerd anno 2019. Dat Nederlandse beleid is erop gericht om te voorkomen dat jongeren gaan roken; om mensen te helpen die stoppen met roken; om meerokers te beschermen tegen tabaksrook.

Wanneer roken verbieden volgens de Joodse wet?

Het is niet aan te tonen dat het roken van één sigaret ongezond is. Het gaat om het cumulatieve effect van meerdere sigaretten. Er is discussie over de vraag of je roken moet verbieden op grond van slechts één sigaret of op basis van meerdere sigaretten. Het gedrag van een verslaafde roker is volgens de Joodse wet niet toelaatbaar. Maar er wordt geen halachische regel ingesteld als de massa's zich er niet aan houden en omdat het in bepaalde gevallen het halachisch de voorkeur verdient om mensen niet te vertellen wat ze verkeerd doen zodat ze niet bewust de wet overtreden. Toch wordt dat laatste in twijfel getrokken omdat Joodse rokers die de Shabbat naleven op die dag niet roken omdat geen vuur mag worden gemaakt. Het kan dus wel.

In het begin van de 20ste eeuw schreef de Chofetz Chaim dat zieke mensen niet mochten roken, ook niet als ze verslaafd waren (ze zijn immers zelf verantwoordelijk voor hun verslaving). Dit was op basis van het medisch advies uit die tijd. Voor gezonde mensen zag men toen nog niet de gevaren van het roken. Zou de Chofetz Chaim in de 21ste eeuw een advies hebben uitgebracht dan zou hij ongetwijfeld het roken hebben verboden voor alle mensen.

De aanpak van de Lubavitcher Rebbe

Volgens Rebbe Menachem Mendel Schneerson van Chabad is alles verboden wat een gevaar oplevert voor de gezondheid en dat er geen nieuw specifiek decreet technisch nodig is. Mochten er in de toekomst sigaretten ontwikkeld worden die geen gevaar opleveren dan geldt het niet.

Meeroken

Volgens Rabbijn Waldenberg heeft iemand die niet rookt altijd het recht om de roker te vragen te stoppen met roken, zelfs al heeft deze geen gezondheidsklachten op dat moment. Rabbijn Feinstein spoort ouders aan te voorkomen dat hun kinderen gaan roken.

Het bewaken van onze gezondheid is een fundamentele waarde in de Joodse theologie. Iemand die geen rekening houdt met zijn gezondheid en die van anderen veracht de regels van de Schepper.
© 2019 - 2021 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Feitjes over rokenNiet roken wordt zo langzamerhand mode. Tussen 2001 en 2005 was het aantal jeugdige rokers flink afgenomen. Toch rookt n…
Stoppen met roken zonder aan te komenEx-rokers zullen het misschien al aan den lijve ondervonden hebben, stoppen met roken valt meestal samen met het bijkome…
Waarom stoppen met roken?Waarom stoppen met roken?" Roken is schadelijk voor de gezondheid ". Dit is een bekende verklaring voor iedere roker. Iedereen weet dat roken van…
De waarheid van de waterpijpDe waterpijp is een apparaat dat veel geruchten met zich meebrengt. Zo zou een waterpijp vaak drugs bevatten en zou het…

Vaktherapie bij behandeling van verslavingsproblematiekVaktherapie bij behandeling van verslavingsproblematiekWanneer personen met verslavingsproblematiek een stap in de juiste richting willen zetten, in dit geval als in het zoeke…
Alcoholisme: symptomen, oorzaken, stadia en behandelingAlcoholisme: symptomen, oorzaken, stadia en behandelingAlcoholisme is de meest ernstige vorm van alcoholmisbruik. Alcoholisme houdt verband met het sterke verlangen naar alcoh…
Bronnen en referenties
  • https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/4265963/jewish/Are-Cigarettes-Kosher.htm
  • https://nos.nl/artikel/2236212-meer-schadelijke-stoffen-in-sigaretten-dan-gedacht.html
  • https://www.kanker.be/kankerpreventie/hou-het-rookvrij/actieve-rokers
  • https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/roken/roken-ontmoedigen
Jehoeda (1.597 artikelen)
Laatste update: 07-06-2021
Rubriek: Mens en Gezondheid
Subrubriek: Verslaving
Bronnen en referenties: 4
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.
Medische informatie…
Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts.