Herkennen van drugsgebruik en voorkomen van verslaving

Herkennen van drugsgebruik en voorkomen van verslaving Heb je het vermoeden van drugsgebruik bij je zoon, dochter of echtgenoot? Ga niet impulsief je vermoedens uitspreken, oordelen of veroordelen. Onvoorbereid de ander confronteren met je vermoeden over drugsgebruik zorgt alleen maar voor een ruzie waar je later spijt van krijgt. Maak voor jezelf een stappenplan om meer informatie te verzamelen over het drugsgebruik voordat je de ander met het vermoeden confronteert. Neem daar de tijd voor. Het drugsgebruik is namelijk niet van de één op andere dag opgelost. Maar wacht ook niet te lang af. Door goed voorbereid de ander te confronteren met zijn gedrag en drugsgebruik kun je jezelf en de ander beter helpen. In de meeste gevallen gaat het namelijk om meer dan alleen drugsgebruik en is het ook in combinatie met een gedragsprobleem.

Herkennen van drugsgebruik

In het algemeen gelden onderstaande symptomen voor de meest voorkomende middelen zoals: alcohol, cannabis, cocaïne, amfetamine, heroïne, gokken of gamen.
 • Stemmingswisselingen
 • Afwijkend gedrag, wat niet bij de leeftijd past
 • Veel geld opmaken (zeuren om geld)
 • Plotseling andere (wisselende) vrienden
 • Vaak ‘geestelijk’ afwezig (stil)
 • Sneller geïrriteerd dan normaal
 • Vaak afwezig op school, familiebezoek, kerkdienst, catechisatie, vereniging, sport etc.
 • Ziek melden
 • Achteruitgang van prestaties op school of werk
 • Vaak en lang (uit)slapen
 • Extreem afvallen
 • Vreemde plekken op de lippen
 • Onrustig
 • Liegen
 • Ingevallen/bleek gezicht
 • Smerige vingertoppen doordat men voortdurend met cannabis of basecoke bezig is

Herkennen van drugsgebruik tijdens de pubertijd

Niet alle vreemde gedragingen of veranderingen bij jongeren duiden op drugsgebruik. Sommig gedrag hoort bij de ontwikkeling van de pubertijd. Het is belangrijk om daarin onderscheid te kunnen maken. Men hoeft ook niet direct van een middel afhankelijk te zijn. In de meeste gevallen is er in de pubertijd sprake van experimenteren; het gebruik en/of misbruik van een middel. Wel zijn er in die fase risico's aanwezig dat men door het gebruik/misbruik ernstige gezondheidsverstoringen ontwikkelt. Wat vervolgens weer kan leiden tot afhankelijkheid, gedragsproblemen of psychische stoornissen.

Binge-drinken en coma door alcohol

Helaas komt het ook voor dat jongeren door te veel alcohol in korte tijd in coma raken. Alcohol is een verdovend middel en werkt als eerste op het zwakste orgaan, de hersenen. En aangezien het hart een spier is loopt men het risico dat het hart langzamer gaat kloppen of in het ergste geval ermee stopt. Dit kan natuurlijk ernstige gevolgen hebben. Alcohol is voor het puberbrein een grote boosdoener voor ontwikkelingsachterstand. Alcohol is ook een 'trigger' om andere middelen te gaan gebruiken, bijvoorbeeld cocaïne.

Herkennen van drugsgebruik bij iemand vlak na gebruik

 • Droge mond
 • Extreme ‘energieboost’
 • Smakkende geluiden
 • Veel (water)drinken
 • Warm (oververhit)
 • Wijd openstaande pupillen.(strak staan)
 • Moeilijk praten of Wartaal.
 • Bleek gezicht
 • Snelle hartslag of juist trage hartslag
 • Heen en weer bewegen van de kaken
 • Iemand die normaal niet zoveel praat opeens de oren van je hoofd praat
 • Agressief of juist aanhankelijk
 • Vermoeden van veel alcoholgebruik maar toch niet dronken zijn
 • Veel shaggies draaien om de 'spastische' handbewegingen te verbloemen of onder controle te houden
 • Lachkick of vreetkick (voorbeeld van een moeder: "ik dacht dat mijn zoon niet gebruikte omdat die niet afviel. Hij ging vaak vissen en rookte dan de hele nacht wiet. Daardoor kreeg hij een vreetkick waardoor hij niet afviel maar juist aankwam".)

Overwegingen en signaleringen van drugsgebruik worden versterkt door de volgende symptomen

Als onderstaande aspecten voorkomen i.c.m. de symptomen uit de vorige twee lijsten dan is er het sterke vermoeden van middelengebruik.
 • Roken
 • Black-outs
 • Risicogroep (man, alleenstaand, gescheiden, probleemgezin, laag opleidingsniveau, onzeker, laag zelfbeeld, ADHD, Autisme)
 • Verslaving in familie
 • Rood gezwollen gezicht
 • Ongevallen/fracturen
 • Regelmatig in aanraking met politie/justitie
 • Bekeuringen, rijden onder invloed
 • Taakstraf, gerelateerd aan middelengebruik

Pubers met afwijkend gedrag: ADHD of autisme gevoeliger voor drugsgebruik en alcohol

Pubers met ADHD of autisme zijn extra gevoelig voor drugsgebruik. Ook jongeren met een laag opleidingsniveau zijn vatbaar voor gebruik en dan met name door de groepsdruk.

Herkennen van hulpmiddelen bij drugsgebruik

Onderstaande hulpmiddelen komen vaak voor bij het gebruik van vooral Cannabis en (Base)cocaïne.
 • Kapotte pen
 • Zilverfolie
 • (Kapotte) aansteker
 • Spuit (heroïne)
 • Seal (vierkant of rechthoekig wit papiertje)
 • Doorzichtige plastic gripzakjes
 • Cruncher of grinder.(Meestal rond apparaatje om grote stukken wiet te vermalen)
 • Basepijp
 • Blikjes of flesjes met gaten en brandplekken
 • Bankpas
 • Opgerold bankbiljet
 • Snuifkoker
 • Joint bewaarbuisje
 • Grote vloeitjes

Wat kun je doen bij drugsgebruik en alcoholgebruik

Als je een vermoeden van drugsgebruik of overmatig alcoholgebruik hebt bij je zoon of dochter of echtgenoot is het verstandig om niet direct met je mening of oordeel te komen. Beschrijf voor jezelf eerst goed wat je waarneemt. Gebruik al je zintuigen en ga op zoek naar informatie. Zet vervolgens de onderstaande stappen.
 • Waarnemen: wat valt je op?
 • Herkennen: dat gedrag is niet normaal voor een jongen/meisje op deze leeftijd
 • Interpreteren: ik denk dat hij/zij een probleem heeft. Zou het iets met verslavende middelen te maken hebben? Zo ja welke? Verdiep je in de meest gebruikte middelen en hun gewenste werking bij de gebruiker. (de meest gebruikte middelen zijn; alcohol, cocaïne, speed, xtc en cannabis)
 • Toetsen: denken de andere kinderen, echtgenoot/ouders/collega’s/vrienden/familie/docenten dat ook?
 • Een gesprek: komt wat ik zie overeen met wat ik(en anderen) vinden?
 • Analyseren: wat is er aan de hand? Is er een probleem? En voor wie?
 • Stappenplan: (in overleg met betrokkenen/ouders/familie)> besluit nemen om het gebruik of de verslaving aan te pakken.
 • Welke informatiebronnen ken ik, welke hulpverleningsinstanties ken ik, hoe en waar kan ik naar doorverwijzen?

Interventie bij drugsgebruik
Wanneer bovengenoemde stappen niet het gewenste resultaat geven kan een interventie uitkomst bieden. Dit is een ingrijpende vorm om de persoon in kwestie te confronteren met zijn of haar gedrag. Een interventie heeft altijd het effect dat de boodschap om hulp te zoeken goed doorkomt. En dat is soms nodig om de ander bewust te maken van het destructieve gedrag. Niet alleen de kwaliteit van leven van de gebruiker gaat achteruit maar ook het leven van de omgeving staat onder hoge spanning.

Drugstest bij vermoeden van drugsgebruik

Heb je een sterk vermoeden naar aanleiding van bovenstaande signalen en symptomen dan is het de moeite waard om onverwachts een drugstest te doen om je vermoeden uit te sluiten. Hoe kun je dat het beste doen?
Nadat je het vermoeden met de persoon in kwestie hebt uitgesproken, geef je aan dat je één of meerdere keren een drugstest gaat doen. Niet vragen of men dat wil maar duidelijk aangeven dat jij dat wilt op basis van je vermoedens. Tevens spreek je een periode af waarin je dat wilt uitvoeren. Spreek minimaal een periode af van drie maanden waarin je bijvoorbeeld vier keer een test doet. Voorbeeld: Mocht er bijvoorbeeld Cannabis uit de test komen dan duurt dat ongeveer zes tot acht weken voordat het niet meer in de urine zichtbaar is. Je kunt afspreken dat er in ieder geval na twee maanden niets meer uit de test mag komen. Andere middelen zoals speed, cocaïne en xtc zijn zogenaamde vluchtige middelen. Deze zijn maximaal 48 uur in de urine zichtbaar. Drugsgebruik blijft in een bloedtest niet langer zichtbaar dan in een urinetest.

Test voor GHB

GHB is niet (nog niet) aan te tonen in een drugstest. Alleen vlak na gebruik maar niet na één of meerdere dagen. Het langst kan drugsgebruik in de haren getest worden maar dat is een dure test en komt alleen voor bij politieonderzoek. Meestal is een urinetest binnen enkele dagen afdoende omdat daarmee relatief goed na gebruik getest kan worden. Dat komt omdat de meeste middelen door het vetweefsel opgenomen worden. De afbraakstoffen worden vanuit het vetweefsel weer in de urine opgenomen.

Drugstest uitvoeren na drugsgebruik

Tijdens de drugstest sta je achter de persoon. Zie erop toe dat hij of zij in een plastic bekertje plast. Bij een plastic bekertje kun je goed voelen of de urine warm is. Dat is een goede bevestiging dat het de eigen urine is. Doe vervolgens de drugstest volgens de bijgeleverde gebruiksaanwijzing. Op internet zijn bijvoorbeeld op site van Vipermedical goede en relatief goedkope drugstesten te bestellen waarbij de uitslag direct zichtbaar is.

Vraag op tijd advies aan professionele verslavingszorg bij drugsgebruik

Wanneer de persoon nog thuis woont dan kun je meer 'druk' uitoefenen dan wanneer hij of zij op zichzelf woont. Als ouders kun je, zolang je kind thuis woont, ook al zijn ze al twintig, eisen dat ze een test doen en dat je het drugsgebruik, met het daarbij behorende gedrag, in jullie huis niet accepteert. Wil men niet meewerken of het gebruik gaat toch door dan zal er nagedacht moeten worden of hij of zij nog thuis kan blijven wonen. Dit zijn geen gemakkelijke processen maar denk ook aan het welzijn van jezelf en de rest van het gezin. Maak goede duidelijke afspraken en stel op tijd grenzen. Laat je niet meenemen in de draaikolk van verslaving of in de valkuil van de Dramadriehoek. Maak echter wel onderscheid tussen drugsgebruik en persoon. Je houdt van de persoon maar niet van zijn gebruik of verslaving. Je accepteert hem of haar volledig maar niet het gedrag ten gevolge van het gebruik. Wees je ook bewust dat wanneer je ruzie krijgt om de verslaving diegene zich altijd persoonlijk aangesproken voelt. Dat is niet te voorkomen maar benoem daarin duidelijk het onderscheid tussen persoon en verslavingsgedrag.

Functie van het drugsgebruik
Tenslotte is het goed om je bewust te zijn dat het drugsgebruik een functie voor de ander heeft. Het ontnemen van het gebruik betekent vaak het afpakken van een 'troostmiddel'. Dit 'troostmiddel' heeft een belangrijke functie voor de gebruiker. Wees ervan bewust dat die functie vaak al jaren ingesleten kan zijn als het om een ouder persoon gaat die al jaren gebruikt. Het is raadzaam om hierbij een professional voor in te schakelen.

Machteloosheid bij drugsgebruik

Ondanks interventie's of andere vormen van hulpverlening kan het zijn dat het gebruik toch doorgaat en de verslaving hardnekkiger wordt. Als ouders en omstanders kom je in een fase van het accepteren van de machteloosheid. Dit kan een lang en moeilijk proces zijn. Zoek hulp bij bijvoorbeeld een zelfhulpgroep van Al Anon , Moedige Moeders of Stichting Coke van Jou. Er zijn verschillende mogelijkheden om als naaste van iemand met een verslaving zelf weerbaarder te worden. Dit kan een moeilijke stap zijn omdat men vaak denkt dat de ander met de verslaving moet veranderen. Maar onderschat niet wat je als naaste kunt bijdragen om de ander te motiveren om de verslaving aan te pakken.

Weg van herstel van drugsgebruik

Vanaf het moment van het accepteren van de machteloosheid kom je net als de verslaafde op de Weg van herstel. Deze weg van herstel kan het best doorlopen worden d.m.v. het Twaalf stappen programma van Al-Anon, AA of NA. Wees daarin consequent en wijk niet af van je doel. Verslaving is een hardnekkige ziekte waarbij een softe aanpak geen optie is.

Verslaafd aan de verslaafde

Het negatieve gedrag kan snel overslaan op het gezin en andere relaties. Wees daarvan bewust en schakel op tijd hulp of advies in. Het probleem niet serieus nemen of een naïeve houding aannemen kan destructieve gevolgen hebben. Voorkom dat je 'verslaafd aan de verslaafde' wordt. Daardoor wordt het negatieve gedrag alleen maar versterkt. Het vraagt heel van ouders, verzorgers of familieleden maar durf in de spiegel te kijken. Stel jezelf vragen als " wat kan ik doen, hoe kan ik dat doen". Schaam je niet en veroordeel jezelf niet. Het kan zijn dat je fouten gemaakt hebt of dingen niet opgemerkt hebt maar trek een grens en kijk vooruit. Durf zelf ook te veranderen als dat nodig is want dat zorgt ook voor gedragsverandering bij je kind. Verwacht niet dat het van de ene op de andere dag opgelost is maar wees ervan bewust dat het jaren gaat duren. Maar laat je daardoor niet verlammen en blijf slechts bij de dag. Plan voor jezelf leuke dingen en schrijf voor jezelf een actielijst met punten die je moet doen de komende tijd.

Voedingsbodem in het puberbrein voor drugsgebruik

Elk individu is uniek en niet iedereen zal verslaafd worden aan drugs. Als men uiteindelijk verslaafd wordt op latere leeftijd dan is de kans groot dat het een verdovend middel is. De reden hiervan is het feit dat vooral jongeren tijdens de pubertijd excessief stimulerende middelen consumeren. Hierbij valt te denken aan energydrinks, prikkels van social media en games. Deze aspecten hebben invloed op het puberbrein. Het puberbrein dat nog volop in ontwikkeling is wordt blootgesteld aan te veel spanning. Die spanning moet op een natuurlijke wijze weer een uitweg vinden. Wat echter niet het geval is.

Ontspanning, effect van drugsgebruik

Wanneer een jongere met alcohol of cannabis in aanraking komt ontwikkelt hij of zij een onnatuurlijke ontspanning. Hierdoor ontstaat het risico voor het ontwikkelen van een verslaving en het experimenteren met verschillende soorten drugs. Jongeren komen zo bewust, onbewust of onder groepsdruk in een cirkel van verslaving terecht. Als deze ontwikkeling de gelegenheid krijgt om het puberbrein als het ware te 'programmeren' zal het op latere leeftijd moeilijker zijn om het gebruik aan te pakken.

Drugsgebruik aanpakken of behandelen
Hoe eerder de voedingsbodem aangepakt wordt, des te groter de kans dat een verslaving voorkomen kan worden. We kunnen dus stellen dat tijdens de puberteit vroege signalen en experimenterend drugsgebruik het beste aangepakt kan worden van buitenaf en een 'ontwikkelde' verslaving op latere leeftijd langdurig van binnenuit behandeld moet worden.

Lees verder

© 2012 - 2020 Hessel, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden. Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts.
Gerelateerde artikelen
Hoe weet ik of mijn kind drugs gebruikt?Hoe weet ik of mijn kind drugs gebruikt?Drugsgebruik komt helaas overal voor en ieder kind zal minimaal één keer in zijn leven drugs aangeboden krijgen. Het maa…
Ik wil hulp bij verslavingIk wil hulp bij verslavingWanneer je op een punt aangekomen bent dat je aan een verslaving denkt én hulp bij verslaving wilt zijn er diverse mogel…
Drugsgebruik herkennen. Gebruikt mijn kind drugs?Drugsgebruik herkennen. Gebruikt mijn kind drugs?Gebruikt mijn kind drugs? Hoe herken je drugsgebruik? De schrik van alle ouders. Je kind komt met drugs in aanraking en…
Afkickkliniek voor verstandelijk gehandicaptenAfkickkliniek voor verstandelijk gehandicaptenVerstandelijk gehandicapten vormen een groep die in de verslavingszorg weinig tot geen aandacht krijgen terwijl verslavi…

Automutilatie, zelfverwondingAutomutilatie betekend jezelf opzettelijk verwonden. De mensen die aan automutilatie lijden zijn niet bewust uit op zelf…
Via een 5-stappenplan van de drank en alcoholverslaving afVia een 5-stappenplan van de drank en alcoholverslaving afOvermatig alcohol drinken is een groot probleem. Drie glazen per dag is het maximum, en tevens twee dagen per week in he…
Bronnen en referenties

Reageer op het artikel "Herkennen van drugsgebruik en voorkomen van verslaving"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Missy, 14-01-2016 07:57 #3
Hallo,

Mijn vriend heeft een collega die hem steeds weer pep geeft. Als ik vraag nadat hij overhit in bed ligt of hij heeft gebruikt is dat niet zo. Hij is steeds moe en slaapt veel. Wil het liefst veel sex vooral de hele n8 als hij gebruikt heeft. Als ik vraag of er wat is dan gaat hij mij negeren en blokkeert mij op de app. Hij is ontzettend lief voor mij en de kids. En ik heb hem al geconfronteerd met het feit of hij wil dat zijn zoon en ons ongeboren kind geen vader meer heeft. Nadat hij stopte met ademhalen en ik hem een duw gaf. Vinden jullie dat ik met zijn moeder moet praten? Hij zou stoppen zegt hij. Ik vond drugs in de auto van zijn werk. Hoe moet dit nu verder? Reactie infoteur, 19-01-2016
Dag Missy,
Goed dat je hulp vraagt! Voor verslaafden telt maar 1 ding; alles draait om gebruiken. Maak wel onderscheid in de persoon als hij gebruikt heeft en de persoon wanneer hij gewoon lief is voor jullie. Maar goed dat is vaak ook het moeilijke. Ik geef je het advies om contact te zoeken met stichting Cokevanjou. www.verslaafdaanjou.nl
Zij bieden o.a. een online programma hoe je met je vriend om kunt gaan. Ze hebben ook regelmatig workshops door heel Nederland. Verder staat er heel veel info op hun website die nuttig voor jou kan zijn.
Ik wens je veel succes! Heb ik je hiermee iets kunnen helpen?

Maro, 29-04-2015 17:06 #2
Reactie op vorige reactie

Wauw. Duidelijk coke of pep. Gaat niet naar de dokter omdat hij/zij de oorzaak wel weten. Kan er zo NIET tegen dat als 1 van de partners gebruikt, het dan geheim houd.

confronteer hem/haar met dat je een pakje hebt gevonden (door de plee gespoeld) en dat het ontkennen nu wel kan stoppen.

Aan de reactie kun je het antwoord wel halen
Grt!

Foulouh, 04-09-2013 23:05 #1
Mijn partner heeft al langer dan een jaar bloedneuzen. snuit zich elke dag rot en wil niet naar de dokter, slaapt veel en heeft steeds last van depressie en hoofdpijn. ik ben al een aantal x drugs sporen tegen gekomen en heb hem er mee geconfronteerd maar hij blijft het ontkennen.

Infoteur: Hessel
Laatste update: 07-01-2020
Rubriek: Mens en Gezondheid
Subrubriek: Verslaving
Bronnen en referenties: 3
Reacties: 3
Medische informatie…
Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts.
Schrijf mee!