InfoNu.nl > Mens en Gezondheid > Ziekten > Griep 2019-2020: gewone griep en checken van Covid-19

Griep 2019-2020: gewone griep en checken van Covid-19

Griep 2019-2020: gewone griep en checken van Covid-19 Symptomen (Mexicaanse) griep zijn: koorts, koude rillingen, hoofdpijn, spierpijn, moeheid, keelpijn en droge hoest die lang kan aanhouden. De incubatietijd (Mexicaanse) griep is 2 tot 4 dagen na de besmetting. Iemand met vermoedelijke symptomen Mexicaanse griep kan zich laten testen, hoewel artsen dat vanaf 2016 minder doen vanwege rompslomp. Hoe ziet het griepseizoen 2019/2020 eruit? Voor het griepseizoen 2019-2020 zijn de volgende vijf maatregelen getroffen: Meer aandacht voor de griepvaccinatie tijdens de jaarlijkse griepcampagne; proberen griepvaccinatie verplicht te stellen onder zorgpersoneel; Nivel monitort de vaccinatiegraad onder risicogroepen; Quadrivalente vaccin wordt aangeboden door RIVM; ziekenhuizen wordt gevraagd om deel te nemen aan de zogenaamde 'real-time’ surveillance in ziekenhuizen. Vanaf 10 februari 2020 worden monsters van patiënten ook op het coronavirus (Covid-19) gecheckt.

Griepseizoen 2019/2020

Updates

 • In Nederland is sinds 12 februari officieel sprake van een griepepidemie, melden het RIVM en het instituut Nivel. Vorige week gingen 68 op de 100.000 mensen naar de dokter met griepachtige verschijnselen. Het aantal van 68 ligt voor de tweede week boven de grens van 58. Er is sprake van een epidemie als twee weken achter elkaar 58 op de 100.000 mensen zich bij de huisarts melden met griepachtige verschijnselen en als zeker 10 procent van hen het griepvirus heeft.
 • Het aantal patiënten met griepachtige klachten is in week 5 van 2020 gestegen naar 72 per 100.000 inwoners.
 • In week 4 van 2020 gingen 52 patiënten met griepachtige klachten op de 100.000 inwoners naar de huisarts. Dit is niet tot boven de epidemische grens. In deze week wordt veel influenzavirus gevonden in neus- en keelmonsters van patiënten, voornamelijk van het type A (van zowel subtype A(H3N2) als A(H1N1)pdm09).
 • In week 3 van 2020 gingen 43 patiënten met griepachtige klachten op de 100.000 inwoners naar de huisarts. Het aantal patiënten met griepachtige klachten is daarmee gedaald tot onder de epidemische grens. Er is een influenzavirus in Nederland, maar dat heeft nog niet tot een griepepidemie geleid.
 • 22 januari 2020: Het percentage ziekenhuismedewerkers dat een griepprik heeft gekregen, is opnieuw gestegen. 33 procent heeft zich laten inenten, tegenover 24 procent in het vorige griepseizoen. Mensen die in ziekenhuizen werken, laten zich relatief weinig vaccineren tegen griep. Daarom is er een campagne gevoerd. Vorig seizoen steeg het percentage van 13 naar 24.
 • In week 2 van 2020 gingen 79 patiënten met griepachtige klachten op de 100.000 inwoners naar de huisarts. Houdt dit twee weken aan dan is er sprake van een griepepidemie. Vanaf woensdag 22 januari weten we of de griepepidemie begonnen is. Er worden in neus- en keelmonsters van patiënten influenzavirussen van zowel subtype A(H3N2) als A(H1N1)pdm09 gevonden. Er zijn vooral veel hoestklachten gemeld (67%) bij griepalert. Vaak is de hoest gecombineerd met keelpijn en een loopneus. De meldingen komen uit heel Nederland. Er is geen specifiek risicogebied aan te wijzen. Door hoesten verspreidt de griep zich snel. Daarom is het verstandig handen te wassen, geen handen te schudden en in de elleboog te hoesten.
 • Volgens griepalert geldt vanaf 8 januari 2020 in de noordelijke provincies van het land code rood. Dat houdt in dat één op de tweeduizend inwoners melding van griep(symptomen) heeft gemaakt. In de rest van het land geldt code oranje. De griep is op weg naar het midden van het land. In december waren er nog 10.000 meldingen, inmiddels is dit aantal verdubbeld. Vanaf medio januari verwacht griepalert voor het hele land code rood.
 • In week 1 van 2020 bezochten 40 patiënten met griepachtige klachten op de 100.000 inwoners de huisarts. Er heerst nog steeds geen griepepidemie. In veertien keel- en neusmonsters werd drie maal (21%) influenzavirus type (H1N1)pdm09, vier maal (29%) influenzavirus type A(H3N2), twee maal (14%) RSV en drie maal (21%) rhinovirus gevonden. Bij tien monsters van andere acute luchtweginfectie werd 1 maal (10%) RSV en 1 maal (10%) rhinovirus gevonden.
 • In week 52 van 2019 gingen 24 patiënten met griepachtige verschijnselen op de 100.000 inwoners naar de huisarts. Dat is onder de epidemische drempel en was lager dan in week 50. Er werden acht keel- en neusmonsters afgenomen bij patiënten met griepachtige klachten. In deze monsters werd een keer (13%) influenzavirus type (H1N1)pdm09, een keer (13%) influenzavirus type A(H3N2), twee keer (25%) RSV, en een keer (13%) rhinovirus geconstateerd. Ook werden zeven monsters afgenomen bij patiënten met een andere acute luchtweginfectie. Hierin werd vier keer (57%) RSV gevonden.
 • In week 50 van 2019 gingen slechts 47 patiënten met griepachtige klachten op de 100.000 inwoners naar de huisarts. Er heerst dus nog geen griepepidemie. Bij zestien keel- en neusmonsters werd eenmaal (6%) influenzavirus type (H1N1)pdm09, twee maal (13%) influenzavirus type A(H3N2), vier maal (25%) RSV, en twee maal (13%) enterovirus gevonden. Bij zeventien monsters met een andere acute luchtweginfectie werd een maal (6%) influenzavirus type A(H3N2), drie maal (18%) RSV en vier maal (24%) rhinovirus gevonden.

Vanaf 10 februari 2020 worden monsters van patiënten ook op het coronavirus (Covid-19) gecheckt

Bij de wekelijkse griepmeting van het onderzoeksinstituut Nivel worden de monsters van patiënten vanaf 10 februari 2020 ook op het coronavirus (Covid-19) gecheckt. Daardoor kan een eventuele uitbraak in Nederland snel worden gesignaleerd. Het Nivel baseert zich op gegevens van 40 huisartsenpraktijken. Als het virus opduikt in een meting, moet de eigen huisarts dit melden bij de GGD. Die kan met het RIVM snel maatregelen nemen om verspreiding tegen te gaan. Volgens Nivel is de kans klein dat het coronavirus snel wordt aangetroffen. Er zijn geen gevallen van infectie bekend in Nederland.

De (gratis) griepprik

Tussen half oktober en half november 2019 kunnen risicogroepen bij de huisarts weer een gratis griepprik ophalen. Met de griepprik wordt de kans op griep verkleind of minder ernstig. De griepprik werkt alleen tegen griep en niet tegen verkoudheid. De prik heeft niet vaak bijwerkingen. Wel kan de arm een dag pijn doen van de prik. Zijn er wel bijwerkingen dan kunt u dat bij de arts of de website van het Nederlands Bijwerkingen Centrum melden (www.lareb.nl). De griepprik biedt een half jaar bescherming. Het jaar daarop is weer een nieuwe griepprik nodig. Wie geen griepprik wil moet zorgen voor een goede weerstand. Dit kan met vitamine C en D3.

De griepprik is dit seizoen uit de volgende vier componenten samengesteld:
 • A/Brisbane/02/2018 (H1N1)pdm09-achtig virus;
 • A/Kansas/14/2017 (H3N2)-achtig virus;
 • B/Colorado/06/2017-achtig virus (B/Victoria/2/87 lijn);
 • B/Phuket/3073/2013-achtig virus (B/Yamagata/16/88 lijn)

Grenswaarde griepepidemie 2019-2020 vastgesteld op 58 per 100.000 inwoners

Er zijn twee criteria waaraan voldaan moet worden om van een griepepidemie te kunnen spreken:
 1. Het aantal geregistreerde patiënten met griepachtige klachten is gedurende twee achtereenvolgende weken hoger dan 58 per 100.000 inwoners in Nederland.
 2. Het RIVM heeft het influenzavirus aangetroffen in een substantieel aantal monsters die zijn afgenomen bij een deel van deze patiënten.Gewone griep

symptomen gewone griep
Symptomen griep zijn iets anders: moe, misselijk, hoofdpijn, koude rillingen, spierpijn, koorts, pijn, keelpijn, loopneus, etc. Er kunnen complicaties ontstaan zoals een longontsteking. Voor gezonde mensen is een griep niet ernstig.

incubatietijd
Griep wordt veroorzaakt door het influenzavirus. De incubatietijd is 24 tot 72 uur.

oorzaken
Griep is zeer besmettelijk en wordt overgebracht door hoesten, praten of een hand geven. Het komt meestal in de winter en het vroege voorjaar voor.

bestrijding
Een goed conditie geeft goede weerstand. Belangrijk zijn voeding, goede nachtrust, ontspanning en beweging. Geneesmiddelen zijn niet nodig. Extra vitamine C kan helpen als u dit al vóór de griep gebruikt. Dit geldt ook voor de Mexicaanse griep, zie Mexicaanse griep & griep: verhoog weerstand met vitamine C.

griepvaccinatie
U kunt zich eind oktober van ieder jaar op recept laten inenten tegen griep. Hierdoor wordt de weerstand verhoogt. Vooral zwakkere (nierziekte, hart en longaandoeningen, diabetici) en oudere mensen wordt geadviseerd de griepprik te nemen.

koorts
Bij koorts paracetamol gebruiken of een ander geneesmiddel met acetylsalicylzuur (niet voor kinderen!).

keelpijn + neusklachten
Bij keelpijn keeltabletten gebruiken. Bij neusklachten een spray of neusdruppeltjes (niet te lang) gebruiken.

Verschil tussen 'gewone' griep en grieppandemie

gewone griepgrieppandemie
 • Gewone griep wordt veroorzaakt door een bestaand griepvirus.
 • Een grieppandemie wordt veroorzaakt door eeN nieuw en onbekend griepvirus.
 • Gewone griep komt elk jaar voor, vooral in de wintermaanden.
 • Een grieppandemie komt ongeveer eens in de 10 tot 50 jaar voor.
 • Een grieppandemie kan in elk seizoen uitbreken.
 • Veel mensen hebben al weerstand tegen het virus opgebouwd.
 • Niemand heeft nog weerstand tegen het nieuwe griepvirus.
 • In Nederland krijgt elk jaar ongeveer 1 op de 100 mensen griep.
 • Naar schatting zal in Nederland 1 op de 3 mensen ziek worden.
 • De gezondheidsklachten bij een gewone griep zijn bekend. Risicogroepen hebben bij een gewone griep meer kans op een longontsteking of andere bijkomende gezondheidsproblemen.
 • Pas als een grieppandemie uitbreekt, wordt duidelijk wat de klachten van deze griep zijn. Deze kunnen anders zijn dan die van de gewone griep.
 • Mensen kunnen bij een grieppandemie erger ziek worden dan bij een gewone griep.
 • Er is een vaccin (griepprik) tegen de gewone griep.
 • Er is nog geen vaccin op het moment dat een grieppandemie uitbreekt. Dat vaccin kan pas gemaakt worden als het nieuwe griepvirus bekend is.
 • Elk jaar krijgen mensen uit een risicogroep de griepprik.
 • Bij klachten van deze griep krijgt u medicijnen om het virus te remmen.
 • Elk jaar overlijden in Nederland 200 tot 1000 mensen aan een gewone griep, vooral ouderen.
 • Het is niet te voorspellen hoeveel mensen bij de grieppandemie zullen sterven.

Grieppreventie

U kunt nooit helemaal voorkomen dat u besmet raakt. Maar er zijn wel een aantal maatregelen om het te verkleinen:
 • Voorkom contact met mensen die griep hebben.
 • Was vaak uw handen met water en zeep.
 • Raak zo min mogelijk uw ogen, neus en mond aan.
 • Gebruik zakdoekjes tijdens het hoesten of niezen.
 • Maak voorwerpen en harde oppervlakken regelmatig schoon.
 • Luister radio, kijk televisie of internet en lees de krant om op de hoogte te blijven.

U kunt voor u zelf ook de Mexicaanse griep test doen.

Wat te doen als u griepklachten krijgt tijdens grieppandemie?

 • Neem binnen 48 uur virusremmers.
 • Blijf thuis en uit de buurt van anderen.
 • Raak zo min mogelijk uw ogen, neus en mond aan.
 • Bedek uw neus en mond bij hoesten of niezen
 • Was vaak uw handen met water en zeep.
 • Maak voorwerpen en harde oppervlakken regelmatig schoon

Weinig slapen vergroot risico op griep en verkoudheid

Uit een groot onderzoek van University of California onder bijna 23.000 respondenten blijkt dat mensen die 5 uur of minder per nacht slapen een grotere kans hebben op griep of verkoudheid. De kans is 28% groter dan bij mensen die voldoende slapen. Ook is de kans op oor- of longontsteking groter. De slaapstoornis vergroot de kans op infecties. De precieze oorzaak hiervan is niet bekend. Wel is bekend dat T-cellen, een type witte bloedcellen dat infecties bestrijdt, minder goed functioneren als je te weinig slaapt.

Lees verder

© 2009 - 2020 Etsel, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden. Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts.
Gerelateerde artikelen
Griep, oorzaken, symptomen en behandelingHet griepvirus (influenzavirus) geeft besmetting van de slijmvliezen van de luchtwegen. Dit betekent dat de slijmvliezen…
Wat is het verschil tussen Mexicaanse griep en gewone griep?Mensen zijn enorm bang voor het krijgen van de Mexicaanse griep maar is het eigenlijk erger wanneer je deze griep krijgt…
Griep: verhoog weerstand met NisyleenGriep: verhoog weerstand met NisyleenVeel mensen proberen een sterke weerstand op te bouwen tegen griep. Tamelijk veel mensen zweren bij homeopathische midde…
Griep of influenza genezenGriep of influenza genezenGriep is een virusziekte die zich verspreid van mens tot mens en wanneer men deze ziekte oploopt een aantal dagen goed z…
Wat te doen bij besmetting Mexicaanse griep?Wat is de Mexicaanse griep? De Mexicaanse griep is een griepvirus afkomstig uit Mexico. De ziekte die het virus veroorza…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: PublicDomainPictures, Pixabay
 • RIVM
 • http://www.rivm.nl/Onderwerpen/G/Griep/Surveillance/Stand_van_zaken_griep
 • http://assistentensite.nl/2016/04/12/weinig-slapen-vergroot-risico-op-griep-en-verkoudheid/
 • https://nos.nl/artikel/2322413-ook-controle-op-coronavirus-bij-wekelijkse-griepmeting-nivel.html

Reageer op het artikel "Griep 2019-2020: gewone griep en checken van Covid-19"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reactie

Ria Smit, 09-10-2019 10:40 #1
Goedemorgen, wij wonen in Frankrijk gaan in november 1 maand naar Nederland en in de winter naar Spanje en of Marocco.
Wij krijgen een uitnodiging voor een griepprik hier in Frankrijk. Heeft deze griepprik overal de zelfde samenstelling? En heeft het voor ons zin om deze te nemen?
Kan hier niets over vinden op het internet.
Alvast bedankt voor uw antwoord. Reactie infoteur, 09-10-2019
Misschien helpt deze link: https://www.who.int/influenza/vaccines/virus/recommendations/201902_recommendation.pdf?ua=1

Anders aan een arts vragen. Of contact zoeken met het rivm: https://www.rivm.nl/griep-griepprik

Infoteur: Etsel
Laatste update: 13-02-2020
Rubriek: Mens en Gezondheid
Subrubriek: Ziekten
Bronnen en referenties: 5
Reacties: 1
Medische informatie…
Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts.
Schrijf mee!