Chinese Astrologie - Yin en Yang Principe

Chinese Astrologie - Yin en Yang Principe Het Yin Yang principe houdt in: polariteit, evenwicht en harmonie. Yin en Yang zijn twee kosmische energieën, die diverse aspecten vertegenwoordigen. Bepaalde Dierentekens zijn Yin, andere Yang. De Yin Yang filosofie is een proces van zoeken naar evenwicht. Het Yin en Yang principe vertegenwoordigt de voortdurende verandering en beweging van de kosmos. Om gezond en evenwichtig te zijn, moeten beide energieën in lichaam en geest geïntegreerd worden. Alvorens specifiek in te gaan op de Yin en Yang principes in de Chinese astrologie c.q. verschillende dierentekens, wordt eerst kort op de begrippen zelf ingegaan.

Chinese Yin en Yang Principe

Yin Yang is een Chinees principe of filosofie, waarvan de oorsprong duizenden jaren geleden ligt. Het principe wordt voor het eerst genoemd in de I Ching, die stamt van ongeveer 700 tot 1000 jaar voor Chr. Men neemt aan dat Yin en Yang toen waarschijnlijk symbool stonden voor praktische en alledaagse zaken. Zo stonden Yin en Yang voor geografische locaties: Yin voor de koudere noordzijde van de heuvel en yang voor de warme naar het zuiden gerichte kant. Yang werd gaandeweg steeds meer aan het zonlicht gelieerd, terwijl Yin met de schaduw werd verbonden. In de loop der tijd zijn de begrippen in steeds abstractere en meer algemene zin gehanteerd. De begrippen worden altijd in combinatie gebruikt; komen ook altijd samen voor.

Yin en Yang worden beschouwd als twee (tegengestelde) elementen van het universum. Tegengesteld moet niet als een echte of negatieve tegenstelling gezien worden. Het zijn geen absolute polen, e bestaan alleen ten opzichte van elkaar, dienen in evenwicht te komen en vullen elkaar aan.

Yin Yang Symbool

T'ai Chi symbool - Yin Yan Cirkel

De symbolische 'kleuren' van Yin en Yang zijn zwart (Yin) en wit (Yang). Ze worden gecombineerd afgebeeld in een cirkel die symbool staat voor het Taoïsme -het Taijitu- ook bekend als het T'ai Chi symbool. (Het bekende Yin Yang symbool: zie de illustratie bovenaan dit artikel). Niets in het universum is volledig Yin of volledig Yang. Er zit altijd yin binnen het yang en yang binnen het yin. Dit wordt in de Yin en Yang cirkel gesymboliseerd door de twee kleinere cirkels (puntjes) in elke vorm: zwart zit binnen het wit en wit zit binnen het zwart. Het ene extreem zal altijd omdraaien in zijn tegenpool. Het extreme Yang verandert dan in Yin en vice versa. Dit principe wordt in het Yin Yang symbool gesymboliseerd door de twee vormen, die lijken te bewegen. De ene lijkt bij de andere naar binnen te gaan. Dit geeft aan dat yin en yang ook de disbalans in verschillende richtingen representeren: op en neer, links en rechts, voor en achter. Zo ook eigenschappen als vol en leeg, hard en zacht etc.

Vier algemene aspecten Yin en Yang Principe

 • Alles heeft altijd een Yin en een Yang kant
 • Iets is pas Yin of Yang wanneer je iets vergelijkt
 • Yin en Yang zijn onderling afhankelijk (verandert Yin dan ook Yang en vice versa)
 • Yin en Yang kunnen in elkaar over gaan.

Yin en Yang - Oerprincipes

 • Yin staat in verband met de donkere maan (die afgekeerd is van de zon) en staat voor de vrouwelijke natuur.
 • Yang staat in verband met de heldere zon en komt overeen met de mannelijke natuur.
 • Yin en Yang stellen de oertoestanden in de werkelijkheid voor, die elkaar steeds afwisselen. Yin en Yang werken als tegengestelde of aanvullende krachten, zoals dag en nacht, licht en donker, zomer en winter.
 • Tau. Yin en Yang volgen Tau oftewel de universele wet.

Hieronder in de tabel vind je een aantal voorbeelden van (tegengestelde) principes van Yin en Yang.

Yin Yang
vrouwelijkmannelijk
maanzon
donkerlicht
zwartwit
onderboven
koudwarm
watervuur
passiefactief
negatiefpositief
zwaksterk

Integratie

Yin en Yang zijn kosmische energieën, die de verschillende aspecten van de werkelijkheid vertegenwoordigen. De eigenschappen van Yin en Yang komen voor in de vier seizoenen en de kwaliteit van het leven. De polariteit van Yin en Yang is een proces van zoeken naar evenwicht. Het Yin en Yang principe vertegenwoordigt de voortdurende verandering en beweging van de kosmos. Om gezond en evenwichtig te worden moet de mens deze beide energieën in zijn lichaam en geest integreren.

Mannelijk en vrouwelijk

De mens bestaat uit de vrouwelijke polariteit (Yin) en de mannelijke polariteit (Yang). De man moet zijn Yin of vrouwelijke pool in zichzelf toelaten en de vrouw moet ditzelfde doen met haar Yang of mannelijke pool. Hoewel Yin staat voor vrouwelijkheid en Yang voor mannelijkheid, komen in het lichaam van beide seksen gewoon beide elementen voor. Volgens de Yin Yang filosofie veroorzaakt een disbalans in het lichaam allerlei ziektes. Het is echter niet zo dat iedereen precies voor de helft uit Yin en de andere helft uit Yang bestaat of moet bestaan.

De balans tussen Yin en Yang zou iedereen zelf moeten vinden en hangt af van verschillende factoren als: lichamelijke constitutie, bezigheden, relaties, werk, gezondheid, emotionele beleving en omgeving, het klimaat, het seizoen etc. Er kan bij iemand die in principe kerngezond is toch disbalans ontstaan, daar men (steeds) blootgesteld is aan onvermijdelijke veranderingen.

Evenwicht

Yin en Yang moeten in evenwicht worden gebracht om gezond te blijven. Het Yin type moet oppassen voor een gebrek aan Yang en het Yang type moet Yang in evenwicht brengen met Yin. Het volgende kan gebeuren als het evenwicht er niet is:
 • Tekort aan Yin - mager, zenuwachtig en afwezig
 • Teveel aan Yin - waterophopingen in het lichaam, verstopte bronchiën, cellulitis en oedeem
 • Tekort aan Yang - oververmoeidheid en concentratieproblemen
 • Teveel aan Yang - verhit lichaam en geest; driftig worden, rood aanlopen en hyperactief.

Dierentekens

De Dierentekens worden volgens hun kwaliteiten, aard, gewoonten en eigenschappen gerangschikt onder Yin of Yang. Ze zijn actief of passief. Ieder Dierenteken richt zich naar het Yin Yang principe om een evenwichtig en gezond leven te creëren.

Dierentekens, vijf elementen en Yin Yang

In de Chinese astrologie zijn er twaalf verschillende dierenriemtekens en vijf elementen. Anders dan bij de Westerse astrologie hebben deze niets te maken met de planeten of sterren. Het woord astrologie is om deze reden eigenlijk niet helemaal op zijn plaats. Bij de Chinese astrologie kun je wel spreken van een echte dierenriem, hetgeen bij de Westerse astrologie minder het geval is.

Kenmerken van het Yin type

Het Yin type is bedachtzaam, introvert en intuïtief, maar ook veranderlijk, wispelturig en humeurig. Heeft een gemiddelde gestalte, de neiging tot zwaarlijvigheid en moet daarom goed op het gewicht letten. Yin types komen vaak loom en traag over. Ze hebben het vaak koud. Hun gezicht is bleek en ingetogen. De ogen zijn meestal neerwaarts gericht en maken een afwezige en dromerige indruk. De volgende zes Chinese dierentekens zijn Yin types.
 • Dierenteken Rat
 • Dierenteken Os
 • Dierenteken Haas
 • Dierenteken Aap
 • Dierenteken Hond
 • Dierenteken Varken

Kenmerken van het Yang type

Het Yang type is extravert, joviaal en spontaan, maar ook opvliegend en hyperactief. Is stevig gebouwd en goed gespierd. Heeft een rijzige gestalte en kijkt iemand strak in de ogen. Yang types blaken van energie. Ze hebben het vaak warm. Hun gelaatskleur is rood. Ze hebben vaak een glimlach op de mond en maken een opgewekte, vastberaden en kordate indruk. De volgende zes Chinese diernetekens zijn Yang types.
 • Dierenteken Tijger
 • Dierenteken Draak
 • Dierenteken Slang
 • Dierenteken Paard
 • Dierenteken Geit
 • Dierenteken Haan

Chinese Dierentekens - streven en doelstelling

Het streven van de Twaalf Diertekens kan in vier doelstellingen onderverdeeld worden:
 • Twee Yin Dierentekens kunnen door de derde, de Yang kracht in evenwicht gehouden worden
 • Twee Yang Dierentekens kunnen door de derde, de Yin energie in evenwicht gebracht worden.

Rat, Aap (yin) en Draak (yang) - ambitie en bezit

Deze drie Dierentekens zijn positief ingesteld. Ze verzetten veel werk en willen hun werk en streven beloond zien. Ze streven naar succes en bezit. Rat, Aap en Draak maken zich zorgen over de toekomst. Dit is ook de reden waarom ze zo hard werken. Ze hebben ideeën, die ze verwezenlijkt willen zien, tonen initiatief en zorgen voor vooruitgang en vernieuwing. Hun sterke actieve inslag en behoefte aan het leveren van bijzondere prestaties maakt ze geschikt voor het zakenleven en op commercieel en financieel gebied.

Os (yin), Slang en Haan (yang) - intellect en overtuiging

Os, Slang en Haan werken met hun hoofd. Ze bedenken allerlei systemen en zaken. Ze werken zeer toegewijd aan de hen toevertrouwde zaken. Ze zijn standvastig en doelbewust. Os, Slang en Haan zorgen voor een stabiele gang van zaken. Men kan altijd op ze rekenen. Ze zijn plichtsgetrouw en streven vastberaden hun doel na. Ze zijn vast overtuigd van hun gelijk en volgen hun overtuiging, maar moeten wel bewijzen zien, zodat ze conclusies kunnen trekken voor de toekomst.

Tijger, Paard (yang) en Hond (yin) - energie en strijd

Tijger, Paard en Hond strijden voor een nobele zaak en volgen hun idealen. Ze zullen de mensheid op energieke en strijdvaardige wijze dienen, als ze zich dit voorgenomen hebben. Ze zijn openhartig en verkondigen op directe wijze hun mening. Ze bedoelen het goed, al laten ze dat nogal eens op een impulsieve en onorthodoxe wijze merken. Tijger, Paard en Hond werken gewetensvol en met enthousiasme aan de hen toevertrouwde zaken. Ze kunnen zeer geïnspireerd zijn. Het zijn sterren in communicatie: ze hangen vaak aan de telefoon, mailen graag of sturen boodschappen door. Ze hebben een extravert karakter en leggen heel makkelijk contact. Ze zijn eerlijk en recht door zee; men weet meteen waar men met hen aan toe is. Ze zullen niet makkelijk opgeven, hebben een strijdlustige natuur. Ook bij tegenslagen en onrecht blijven ze zo veerkrachtig en strijdlustig, dat ze er alleen maar sterker en meer vastberaden door worden.

Haas, Varken (yin) en Geit (yang) - schoonheid en liefde

Haas, Varken en Geit zijn samen een rustig drietal dat van schoonheid, harmonie en vrede houdt. Ze volgen hun intuïtie, door alles heen. Ze zijn gevoelig, kunnen niet tegen scherpe of harde woorden. Ze zullen eerder toegeven dan ruzie maken of voor hun rechten opkomen. Het is voor hen belangrijk om assertiever te leren worden. Andere Dierentekens hebben soms de neiging om deze zachte dieren te gebruiken. Haas, Varken en Geit stellen zich vaak afhankelijk van de stimulans of leiderschap van anderen op. Het zijn artiesten met mooie ideeën. Het ontbreekt hen alleen vaak aan daadkracht. Het doel in hun leven is een wereld van universele liefde en schoonheid te creëren, waarin iedereen zich thuis voelt.

Oneven en even jaren

Buiten de Yin Yang typering die gelieerd is aan het Dierenteken, is er in de Chinese Astrologie ook sprake van een Yin en Yang principe in de cyclus van de geboortejaren. Het maakt uit of jouw geboortejaar een even of oneven getal heeft. Een oneven jaar is Yin en een even jaar is Yang. Ook dit principe wordt in de duiding van de Chinese astrologie gebruikt.

Chinese kalender maanjaren

De Chinese kalender, het Chinese Nieuwjaar begint niet zoals bij ons in het Westen op 1 januari, maar ergens in de periode tussen eind januari en midden februari. De Chinese astrologie heeft een cyclus van twaalf jaar, beginnend met het jaar van de Rat en eindigend met het jaar van het Varken.

Lees verder

© 2007 - 2024 Jvd, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Yang Mei bessen - Wat is het? En waarom is het zo gezond?Yang Mei, ook wel Chinese Bayberry of Myrica rubra genoemd is een Chinees fruit dat barst van de vitamine C en anti oxid…
Feng Shui, Yin en YangFeng Shui, Yin en YangYin en Yang kunnen we zien in alles rondom ons heen. Het moment dat er licht valt op een voorwerp, is er zowel verlichti…
Wat is Yin en Yang?We hebben er de mond over vol, maar wat is “Yin en Yang” nu eigenlijk en wat kunnen we er mee? Het Oosterse Yin en Yang…
De vijf elementen in de Chinese astrologieIn de Chinese astrologie wordt gedacht dat alles in het heelal bestaat uit een combinatie van de vijf elementen, waarin…

Sterrenbeelden elementen overzichtSterrenbeelden elementen overzichtIn de astrologie – je horoscoop – worden de vier elementen geduid, daar deze bij je sterrenbeeld een belangrijke rol spe…
Bronnen en referenties
 • Astrologie Cursus H. v. der Velde (Psycholoog/Astroloog). Uitgave eigen beheer
 • M. Palmer, Yin en Yang : evenwicht in ons leven. Ank Hermes
 • Fryniwyd Shakuntala, N. Chinese astrologie. Rijnstroom producties
Reacties

Marensa (infoteur), 05-08-2008 #3
Ik heb een vraagje. Mijn hele leven lang (al 24 jaar!) heb ik te maken met depressies, minderwaardigheidscomplexen en andere psychische problemen. Iemand heeft mij ooit verteld dat dit komt omdat ik yin yang ben, waardoor ik mezelf altijd een soort tegenspreek. Ik heb geen vrienden of kennissen, wel een relatie met een aap van 9 dec. 1980 en verder weinig contacten, ook niet met collega's. Als ik het artikel goed begrijp, ben ik helemaal geen yin yang! Nu snap ik er niets meer van. De hele verklaring voor mijn "leven" is weg. Heb jij/heeft u misschien een verklaring? Ik ben geboren op 29-12-1983. Varken en ik geloof dan water…

Dank je wel. Groetjes, Marensa Reactie infoteur, 23-08-2008
@ Hai Marensa, een verklaring of oorsprong van depressie of psychische problemen die zuiver en alleen te wijten zijn aan yin-yang lijkt me niet erg aannemelijk. Degene die je dit ooit als verklaring heeft gegeven gaat -naar mijn gevoel- wel erg kort door de bocht. Wel kan de invloed en balans tussen yin en yang belangrijk zijn en invloed hebben op je lichamelijke en emotionele welzijn.

Zo kunnen depressie of psychische problemen ook niet alleen verklaard worden door je Chinese dierenteken of welke astrologische invloed dan ook. Degene die deze uitleg hanteren, geven de astrologie te veel gewicht en plaatsen het als absolute waarheid en 'allesverklaring' en dat is niet goed en niet reeel.

Een psychisch probleem of een depressie is vaak een complex geheel en kan te maken hebben met erfelijke factoren, ervaringen, meegemaakte gebeurtenissen, je constitutie/gevoeligheid of een tekort aan bepaalde stoffen in je hersenen. En zo zijn er nog veel meer factoren.

Sorry, als ik je verklaring voor je leven nog verder verstoord heb, maar ik ben er bijna boos over dat iemand je dit wijsgemaakt heeft. Heb je er wel eens aan gedacht om naar een deskundige te gaan om achter de oorzaken/verklaring/preciese diagnose en een daarop afgestemde behandeling te komen?

In ieder geval sterkte gewenst Marensa!
Groetjes van Sila

Andre, 25-02-2008
Gaan Yang en Yang samen?
Gaan yin en yang samen?

heb een vriendin, een dacht ik vuur tijger van 1986
ikzelf ben een vuur slang van 1977.

gaan deze 2 samen? Reactie infoteur, 05-03-2008
@ Hallo Andre,

In principe gaat zowel yin/yang als yang/yang als yin/yin samen. Er is eigenlijk nooit sprake van goed of niet goed. In het ene geval gaat alles wat soepeler, herken je meer in elkaar. In het andere geval kan je van elkaar leren, vul je elkaar aan of compenseer je elkaar. Beide heeft zo zijn voordelen. Dit geldt eigenlijk ook voor de vraag of vuur en vuur samengaat; beide een vuurteken betekent vaak dat je veel in elkaar zult herkennen.
Voor de vraag of/hoe een slang en een tijger bij elkaar passen, kan je het beste het artikel: Chinese Relatiehoroscoop - Wie past bij slang of wie past bij tijger lezen!
Mocht je niet zeker weten wat het teken en element van je vriendin precies is, dan kun je dit opzoeken in het artikel 'Chinese Dierentekens Tabel', ook te vinden in de subrubriek Astrologie - Mens en Gezondheid.

Veel plezier en geluk met 'je tijgerin'!
Groetjes van Sila (auteur artikel)

Ina, 31-01-2008
Een hele goede en begrijpelijke uitleg :-) Reactie infoteur, 23-08-2008
@ Bedankt voor je positieve reactie Ina!
Groetjes van Sila

Jvd (613 artikelen)
Laatste update: 21-07-2008
Rubriek: Mens en Gezondheid
Subrubriek: Astrologie
Bronnen en referenties: 3
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.