Sterrenbeeld Vissen - Match Liefde Relatie & Sex

Sterrenbeeld Vissen - Match Liefde Relatie & Sex Sterrenbeeldmatch. Wie matcht met het sterrenbeeld Vissen? Wie past er bij de Vis en is geschikt als partner, voor een vriendschap, relatie of liefde? Met wie is er een goede sexuele relatie en is er sprake van bevredigende sex? De gevoelige vis is een watertype en dromerig van aard. Kan een kreeft vissen geven wat ze nodig hebben? Is er met steenbok of leeuw een geschikte liefdescombinatie? Lees met welk van de 12 zodiak tekens de vis goed matcht en met wie een relatie wat moeizamer zal zijn.

Horoscoop Sterrenbeeld Vissen - Liefde Relatie Sex - Wie past bij dit Zonneteken?

Wie past bij Sterrenbeeld Vissen?

Met wie Vissen goed of minder goed matcht, wordt in dit artikel in zijn algemeen besproken. Het geldt met name op liefdes- en relatiegebied, maar ook kan het iets ruimer gezien worden in het kader van vriendschap en met wie Vissen het beste op kan schieten of overweg kan. Opgemerkt dient te worden dat er verschillende interpretaties mogelijk zijn ten aanzien van de vraag of bepaalde sterrenbeelden bij elkaar passen, daar er altijd een bepaalde visie aan ten grondslag ligt. Zo kan uitgegaan worden van het principe dat in de liefde tegenpolen elkaar aantrekken en dat deze elkaar nodig hebben om van elkaar te leren en te groeien. Een andere visie zal ditzelfde principe daarentegen juist beschouwen als ongeschikt voor een relatie. Tevens kunnen er astrologisch gezien andere accenten gelegd worden. Zo kan er gekeken worden naar de ascendant, de planeten, welke elementen bij elkaar passen e.d. (meer hierover in Match - Liefde Relatie Aspecten). Verder zijn er natuurlijk ook altijd andere factoren die een rol spelen bij de keuze van een partner en of iemand bij je past of niet. In onderstaand overzicht wordt een algemene schets gegeven van wie het beste bij het sterrenbeeld Vissen zou kunnen passen, waarbij alle sterrenbeelden in combinatie met Vissen omschreven worden. (Noot: er is gekozen voor de schrijfwijze sex en sexualiteit i.p.v. seks en seksualiteit).

Vissen Liefde Relatie

Kernwoorden - Romantische liefde, verleiden, zich helemaal laten gaan in de liefde, maar een vis kan ook een losbol zijn of verliefd worden op een onbereikbaar idool.
De Vis kan zeer idealistisch, gevoelig, dromerig en romantisch zijn. Wanneer vissen zich goed voelen binnen hun relatie, zijn ze gevoelig voor de verlangens van de ander en is de kans groot dat ze hun partner overspoelen met liefde en affectie, soms zelfs op het dweperige af. De vis is een dromerig type en kan in zijn of haar eigen wereld leven. Dit zal een beroep doen op de rustgevende vermogens van de partner, die ook stabiliteit zal moeten brengen en het verder aangenaam zal moeten vinden om zich in de wereld van de vis te verplaatsen. Dit is soms niet al te gemakkelijk, daar een vis kan draaien als een blad aan de boom oftewel opportunistisch kan zijn. Besluiteloosheid en misleiden horen bij de vis, zo ook zich opstellen als martelaar en de neiging om het lijden te koesteren. Vissen hebben de neiging om hun kwetsbaarheid en sentimentaliteit naar buiten toe te camoufleren. De vis heeft een partner nodig die houvast kan bieden, die krachtig en steunend, maar niet overheersend is. De vis is een watertype en kan afhankelijk zijn van anderen. Van hieruit kan de vis behoefte hebben om alleen te zijn, want dan pas kan hij of zij in alle rust ervaringen verwerken en laten bezinken.

Sterrenbeeld Vissen - Liefde Relatie & Sexualiteit - Wie is er geschikt voor de Vis?

Liefde Relatie Sterrenbeeldmatch Vissen - Ram

Match Vissen en Ram

Een relatie van Vissen met een Ram zal flinke verschillen in benadering, gedrag en emotie tussen beide tekens blootleggen. In het begin zal de vis de kracht en de sterke wil van de ram waarschijnlijk bewonderen. Gaandeweg zal de vis het gevoel krijgen dat de ram over hem of haar heen kan walsen. De ram heeft met zijn energieke, assertieve en soms agressieve aard een andere benadering dan de vis, die wat milder, vriendelijker en over het algemeen wat flexibeler is. De ram kan zeer confronterend zijn en de aandacht naar zich toetrekken, hetgeen vissen niet altijd prettig vinden. Vissen hebben behoefte aan iemand die hen krachtig kan steunen en ook in de hand kan houden. De ram zal dit op -een voor de vis- te manipulatieve wijze of zonder al te veel mededogen doen. Hoewel de ram misschien de indruk krijgt de vis te kunnen manipuleren en domineren, is dit in wezen niet zo, daar vissen niet zo meegaand zijn als ze overkomen. Een vis laat zich niet graag overheersen en of een ram dit kan laten? Echter, wanneer vissen en ram echt samen een relatie aan willen gaan, dan kan deze mix op langere termijn uitmonden in een warme, tedere en fantasievolle relatie.

Sex - Sexuele Relatie

De hartstocht en sexuele relatie tussen vissen en ram zal actief en soms ook gevoelig zijn, vooral gekenmerkt door aantrekkingskracht en romantiek die voor beide op de voorgrond zal staan. Beide tekens zullen zich kunnen verliezen in fantasieën alvorens het naar bed gaan en daadwerkelijk sex te hebben of de liefde te bedrijven. Vis zal hierin waarschijnlijk ook een verleidingsrol spelen, met de nodige ‘voorbewerking’ in de vorm van een mooi muziekje en een lekker (benevelend) drankje.

Liefde Relatie Sterrenbeeldmatch Vissen - Stier

Match Vissen en Stier

De relatie van een Vis met een Stier kan heel goed gaan. Doordat vissen nogal gevoelig, idealistisch en dromerig kunnen zijn en moeite kunnen hebben met de ‘grote harde wereld’, zou de stier een houvast of het type partner kunnen zijn, waaraan de vis zich vast kan houden. Andersom zal stier de gevoeligheid van de vis prettig vinden en de overgave en het zich verliezen in de liefde van vissen. Ook zal de stier het fijn vinden om de vis te beschermen en met genoegen de wensen van een vis in vervulling laten gaan. Er kan in deze match sprake zijn van grote aantrekkingskracht, harmonie en overeenkomstige gevoelens en benadering. Vooral ook waar het waarderen en genieten van esthetische dingen betreft, zoals b.v. kunst, vormgeving, literatuur, muziek, theater, maar ook bezig zijn met bloemen en planten en lekker tuinieren. Het kan overigens wel enige tijd duren alvorens een vaste relatie ontstaat tussen de vis en de stier. De combinatie van het dromerige en idealiserende van Vissen en het meer aardse van de stier, heeft tijd nodig om te versmelten. Bovendien kan de vis goed een relatie op afstand c.q. LAT-relatie aan, terwijl stier hier behoorlijk moeite mee kan hebben.

Sex - Sexuele Relatie

De sexuele relatie tussen vissen en stier, het bedrijven van de liefde is voor beide aantrekkelijk en zal sterk romantisch getint zijn. Stier heeft sterke fysieke verlangens, kan intens in de sexuele beleving opgaan en zal de sensualiteit van de vis erg fijn vinden en ook onder de indruk zijn van het gegeven dat vissen sex als uitlaatklep ervaren voor hun gevoel en emotie.

Liefde Relatie Sterrenbeeldmatch Vissen - Tweelingen

Match Vissen en Tweelingen

Een relatie van Vissen met een Tweelingen zou moeizaam kunnen zijn, voornamelijk waar het hun verschillende aard en elkaar innerlijk of wezenlijk begrijpen betreft. Tweelingen met zijn beweeglijkheid, impulsiviteit, gefladder en niet aflatende vrolijkheid zal enerzijds boeiend zijn voor vissen, maar anderzijds moeilijk en confronterend, daar vissen niet behept zijn met deze eigenschappen en dit alles hen zelf niet makkelijk afgaat. Andersom zal vissen de Tweelingen fascineren met zijn of haar gevoeligheid en gevoelservaringen, diepte en mysterieuze kant, daar dit weer niet de sterkste kant van het sterrenbeeld Tweelingen is. Tegelijkertijd kunnen deze zelfde eigenschappen de Tweelingen op langere termijn gaan irriteren. Wanneer er conflicten zijn in deze relatiecombinatie, zal de vis de neiging hebben deze uit de weg te gaan en zal de Tweelingen ruim baan krijgen. Vissen zullen soms het gevoel hebben geen grip te kunnen krijgen op Tweelingen. Andersom kan de Tweelingen met het gevoel zitten niet voldoende respons van de vis te krijgen. Naarmate de relatie vordert, bestaat de kans dat de kanten van elkaar die in het begin juist zo aantrokken, over en weer juist gaan irriteren of afstoten. Deze combinatie is mogelijk geschikter voor een vriendschap, als maatjes, voor een avondje uit of om met elkaar van gedachten te wisselen, dan voor een langdurige en innige relatie.

Sex - Sexuele Relatie

De sexuele relatie tussen vissen en Tweelingen zal ook hun verschillende aard en benadering bloot leggen, daar ze qua verlangen en gevoel moeilijk op dezelfde golflengte kunnen komen. De diepte, gevoelige en emotionele kant die vissen in sex kunnen uiten is moeilijk te matchen met de basis die Tweelingen nodig heeft om zich echt te kunnen geven (ook sexueel), namelijk: geestelijk contact komt bij het sterrenbeeld Tweelingen voor het lichamelijke contact.

Liefde Relatie Sterrenbeeldmatch Vissen - Kreeft

Match Vissen en Kreeft

De match van Vissen en een Kreeft zal aanvoelen als de spreekwoordelijke vis in het water en er kan sprake zijn van een sterke aantrekkingskracht. Kreeft en vissen zijn beide watertekens, hebben het nodige gemeen en zullen elkaar wezenlijk begrijpen en aanvoelen zonder al te veel woorden nodig te hebben. Dit kan anderzijds ook wel het gevoel geven dat dit aspect van de relatie soms te weinig enerverend en levendig is. De herkenning van elkaar kan ook te veel afhankelijkheid ten aanzien van elkaar geven, hetgeen het sterkst geldt voor vissen. De vis kan zich wat passief opstellen in deze relatiematch en kreeft de sfeer te veel te laten bepalen. Kreeft kan met zijn of haar verlangen naar knusse huiselijkheid vis te veel aan huis binden, waardoor dit stel te veel thuis zit en te weinig samen onderneemt. Belangrijk voor deze combinatie is dan ook om er op uit te blijven gaan en zich onder andere mensen (andere golflengtes) te blijven mengen. Kreeft ervaart de gevoeligheid van vissen als erg aangenaam. Vissen op hun beurt hebben veel waardering voor de zorgzaamheid, attentie en de meegaande aard van kreeft. Een lastig punt in de relatie kan de mix zijn van de nostalgie van de kreeft en moeite met dingen uit het verleden loslaten (koesteren van lijden) van vissen. Naar gelang een relatie van deze twee tekens vordert, zal deze wat meer in de realiteit of dagelijkse werkelijkheid komen te staan en de afhankelijkheid wat minder worden, zeker als er kinderen komen en beider aandacht ook hierop gericht kan worden.

Sex - Sexuele Relatie

Ook de sexuele relatie tussen vissen en kreeft zal er één van sterke aantrekkingskracht zijn. Beide sterrenbeelden hebben romantiek het hoogst in het vaandel staan, zo ook de mix van lichamelijkheid met diepte en als uitlaatklep voor emoties. Beide kunnen overspoeld raken, maar Kreeft is wel wat minder dromerig en maakt zich minder illusies dan vissen. Kreeft kan zich wel eens in zijn of haar schulp terugtrekken, waar de vis soms een sterke behoefte heeft om alleen te zijn om alles in rust te verwerken.

Liefde Relatie Sterrenbeeldmatch Vissen - Leeuw

Match Vissen en Leeuw

De liefde en relatie van Vissen met een Leeuw zal in eerste instantie spetteren van romantiek en ze zullen alles bekijken door een roze bril of vanaf een romantisch wolkje. Vissen zullen een neiging tot aanbidden van de leeuw vertonen en het geheel ‘overromantiseren’. Waar de leeuw, die graag het centrum van de aandacht is en bewonderd wil worden, hier nog een schepje bovenop zal doen. Op de langere termijn zal de kans groot zijn dat leeuw gaat domineren; hetgeen vissen in het voorportaal van de vluchtstand zal zetten om -indien nodig- heel hard weg te kunnen zwemmen. Leeuw zal moeite hebben met het doorgronden van de kwetsbaarheid van de vis, en andersom niet verwachten dat vissen leeuwen doorhebben. Hier kan de leeuw zich echter nogal eens in vergissen. Vissen hebben behoefte aan rust en ontspanning en als leeuw te veel bezig is met zichzelf in het middelpunt te plaatsen en -zoals gezegd- te overheersen zal de relatie waarschijnlijk geen lang leven beschoren zijn, hoe roze en hemels het er in het begin ook allemaal uitzag en voelde. Indien er een vaste langdurende relatie ontstaat tussen vissen en de leeuw, zal het romantische kantje een belangrijk deel in het geheel zijn en blijven.

Sex - Sexuele Relatie

De sexuele relatie tussen vissen en leeuw zal actief zijn. Het zal beide geen moeite kosten om vaak en ook redelijk goede sex te hebben, mede omdat er toch een flinke aantrekkingskracht is wederzijds en er bij beide ook het nodige gevoel bij komt kijken. Met name vissen kan sexueel fantasievol zijn en leeuw zal dit ook zeer aantrekkelijk vinden. Of het sexleven sprankelend en spannend genoeg zal zijn c.q. blijven op langere termijn is de vraag. Zowel op relationeel als sexueel gebied zullen vissen en de leeuw niet zo snel het gevoel hebben dat ze ten diepste voor elkaar geschapen of bestemd zijn.

Liefde Relatie Sterrenbeeldmatch Vissen - Maagd

Match Vissen en Maagd

Vissen met een Maagd lijkt niet de allerbeste match op liefdes- en relatiegebied, maar ze kunnen samen wel een heel eind komen. Maagd zal vallen op de vriendelijke uitstraling van vissen, is een trouwe partner en zal vissen steunen waar nodig. Vissen vallen op de zachtheid en de reinheid van de maagd. Maagd zal moeite hebben met het dromerige, mysterieuze, idolate en de -in de ogen van maagd- nogal vage romantische en zweverige kant die Vissen zo kenmerkt. Maagd is met zijn concrete perfectionisme en strikte ordelijkheid bijna het tegenovergestelde. En hoewel maagd een gevoelig type soms ook wel leuk kan vinden, zal deze ook behoorlijk wat kritiek hebben op de meer emotionele en kwetsbare, maar ook chaotische kanten van de vis. Vissen zal zich waarschijnlijk in allerlei bochten wringen om te zorgen dat partnerlief nog weinig heeft aan te merken. Deze liefdescombinatie heeft twee kanten; enerzijds kunnen vissen en maagd elkaar goed aanvullen. Anderzijds, indien beide sterrenbeelden elkaars aard en instelling bestrijden en elkaar niet wezenlijk accepteren, zal het voor beide moeilijk zijn om de relatie als bevredigend te ervaren op den duur. Ook is de kans groot dat dezelfde dingen die beide in elkaar in het begin juist zo aantrokken, uiteindelijk gaan irriteren.

Sex - Sexuele Relatie

De sexuele relatie tussen vissen en maagd gaat niet van een leien dakje, daar ze niet op één golflengte zitten. Er moet behoorlijk wat energie in gestoken worden om hier voor beide iets bevredigends van te maken. Maagd zal, zeker in het begin, behoorlijk koel overkomen, daar deze sexueel niet zo spontaan is en graag zijn of haar kop er bij wil houden, terwijl vissen zich daarentegen totaal willen laten gaan. Maagd heeft eerst geestelijk contact nodig alvorens zich lichamelijk te geven en zal de emotionele sexuele uitingen van vissen te ongeremd (mogelijk zelfs genant) en te diepgaand vinden.

Liefde Relatie Sterrenbeeldmatch Vissen - Weegschaal

Match Vissen en Weegschaal

Een relatie van een Vis met een Weegschaal zal veelal een redelijk goede, maar hier en daar ook wat moeizame match zijn. Vissen zullen vallen voor de charme die een weegschaal kan hebben en zijn of haar vriendelijke en vaak attente aard. Ook zullen ze zich belangrijk voelen, daar de weegschaal veel waarde hecht aan een liefdesrelatie en graag veel samen wil doen. Toch zal weegschaal ook af en toe een beetje (onschuldig) flirten, hetgeen voor vissen toch moeilijk zal zijn, daar een hoge eigendunk niet hun sterkste kant is. Weegschaal zal onder de indruk zijn van de gevoeligheid van vissen en zal veel investeren in een liefdesrelatie en zich ook aanpassen, mede om het harmonieuze gevoel te houden, hetgeen voor de weegschaal zo belangrijk is. De diepte, het kwetsbare emotionele van vissen zal voor de weegschaal soms bedreigend kunnen zijn, daar weegschaal wat meer aan de oppervlakte blijft. Andersom zal Vissen de weegschaal wat te rationeel vinden. Het besluiteloze en soms draaien als een blad aan de boom van vissen, kan lastig zijn, daar weegschaal zelf ook zo moeizaam besluiten kan nemen. Verder hebben vissen en weegschaal wel redelijk wat interesses gemeen. De liefdescombinatie tussen deze twee tekens zal niet vanzelf soepel verlopen. Er zal het nodige gepraat en gewerkt moeten worden om op elkaars golflengte te komen of op zijn minst elkaar te begrijpen, want de communicatiestoornissen zijn groot en het valt niet mee om tot afspraken te komen. Wanneer vissen en weegschaal besluiten om samen echt in zee te gaan, kan de relatie goed gaan, indien ze elkaars zwakke kanten en eigenaardigheden tolereren of accepteren. In sommige opzichten heeft de één wat de ander mist. Voor de weegschaal blijft harmonie in de relatie het belangrijkste issue en hij of zij zal ook alles in het werk stellen om deze te behouden.

Sex - Sexuele Relatie

De sexuele verlangens van vissen en weegschaal kunnen behoorlijk uiteenlopen. Sexualiteit voor vissen is voornamelijk een emotionele uitlaatklep en heeft alles met een diep en sensueel gevoel te maken. De weegschaal is veel fysieker gericht op sexueel genot, hetgeen niet altijd een gevoel van samen één zal geven. Wel kunnen ze samen erotische en romantische sferen delen. Vissen wil weegschaal graag verleiden en dat is niet zo moeilijk bij een verliefde weegschaal.

Liefde Relatie Sterrenbeeldmatch Vissen - Schorpioen

Match Vissen en Schorpioen

Liefde en een relatie van Vissen met een Schorpioen zal gekenmerkt zijn door een grote aantrekkingskracht en intensiteit. Vissen en schorpioen zijn beide een waterteken en zullen begrip hebben voor de kwetsbaarheid en emotionaliteit die beide tekens eigen is, en ze zullen elkaar goed aanvoelen. Vissen zal met haar of zijn gevoelige dromerigheid, zeker bij verliefdheid, de schorpioen adoreren en de relatie door een roze bril zien, hetgeen Schorpioen als zeer aangenaam zal ervaren. Schorpioen is wat actiever en doortastender dan vissen en zal deze kunnen motiveren om wat minder passief en op de achtergrond te blijven. Beide tekens kunnen interesse hebben en delen voor mysterie en mystiek (en soms het occulte), zij het dat Vissen dit gebied wat meer op een zweverige spirituele manier en de schorpioen het meer op een onderzoekende, maar ook intuïtieve wijze tegemoet zal treden. Schorpioen wil vissen helemaal bezitten en dit vindt vissen ook prettig. De vis kan moeite hebben met de extreme kant, het dwingende, het alles of niets principe van schorpioen en zijn of haar neiging om bij conflicten tot op het bot te gaan. Vissen zullen conflicten en strijd uit de weg gaan en bij veel onenigheid in de relatie niet vechten om eruit te komen; hier moet de schorpioen wel rekening mee houden. Bij de vis kan het even duren voordat deze een vastere relatie aangaat met de intense schorpioen. Eigenlijk zal de vis het liefst een lat-relatie willen houden om de droom of illusie in stand te houden dat het pad van de liefde alleen maar mooi is en de dagelijkse werkelijkheid van de minder mooie gevoelens zodoende uit de weg te gaan.

Sex - Sexuele Relatie

De sexuele relatie van vissen en schorpioen zal ook getuigen van grote aantrekkingskracht en intensiteit. Vissen ervaren sexualiteit als emotionele uitlaatklep en er zal sprake zijn van volledige overgave, zeker bij de schorpioen, daar deze ook zeer hartstochtelijk kan zijn en sterke sexuele behoeftes en verlangens heeft. Beide tekens verlangen naar diepte en intens lichamelijk contact en zullen dit mogelijk ook nog eens in elkaar versterken.

Liefde Relatie Sterrenbeeldmatch Vissen - Boogschutter

Match Vissen en Boogschutter

De liefdescombinatie van Vissen met een Boogschutter zal op relationeel gebied niet altijd even soepel verlopen. Vissen zijn van nature gevoelig, afwachtend en voorzichtig en zullen op een bepaalde manier aangetrokken worden door een boogschutter, die een charmante, attente, spontane, directe en enthousiaste benadering heeft. Ook zullen de wat passieve vissen de ondernemingsdrang, de zucht naar avontuur en het energieke van de boogschutter bewonderen; dit zijn alle trekken die ze zelf niet sterk hebben. De vis zelf houdt meer van het leven binnenshuis en zal hierin ook de aandacht van de boogschutter nodig hebben, en verder vindt de vis het belangrijk om nodig te zijn of gevonden te worden. De aanhankelijke vissen zullen boogschutters niet altijd even betrouwbaar vinden, daar deze qua loyaliteit wel eens als een blad aan een boom om kunnen slaan. Hoewel vissen het avontuurlijke van de boogschutter bewonderen, hebben ze moeite om hierin mee te gaan; zo ook hebben ze moeite met de verbale directheid en openheid van boogschutter, die ze soms als botheid ervaren. Andersom kan de boogschutter zich storen aan de dromerigheid, de hang naar het mystieke van vissen en zal moeite hebben met de vaagheid, de vragen en het zoeken naar de waarheid, daar ze zelf behoefte hebben aan antwoorden, concrete waarheden, argumenten en nuchtere bewijzen. Bovendien kan de boogschutter nogal eigenwijs en betweterig zijn. Hoewel de vis boogschutter kan helpen meer in contact te komen met zijn of haar gevoelsleven, en andersom boogschutter de vis meer realiteitszin kan brengen, is het de vraag of deze liefdescombinatie bevredigend is of echt toekomst heeft. Dit hangt sterk af in hoeverre dit stel ieder een eigen leven wil leiden of meer samen willen doen in een relatie. Verder zal de vis moeten leren omgaan met de directheid van de boogschutter en andersom zal ook de dromerigheid van vissen geaccepteerd moeten worden.

Sex - Sexuele Relatie

De sexuele relatie van vissen en boogschutter zal enerzijds prettig zijn, daar de boogschutter hartstochtelijk en vurig kan zijn en dit kan matchen met de erotische fantasie en totale overgave van vissen. Anderzijds zullen vissen ook op sexueel gebied moeite hebben met de boogschutter die (te) direct op zijn doel of lusten afgaat, in de vorm van b.v. te weinig verleiding en voorspel, sterke gerichtheid op het orgasme, en het minder de emotionele diepte ingaan. Het gevoel sexueel voor elkaar geschapen te zijn, zal niet sterk of vaak voorkomen bij deze liefdescombinatie.

Liefde Relatie Sterrenbeeldmatch Vissen - Steenbok

Match Vissen en Steenbok

De liefde en relatie tussen Vissen en de Steenbok kan getypeerd worden als tegenpolen op bepaalde gebieden, hetgeen juist de aantrekkingskracht kan zijn en zowel als prettig, maar ook als moeilijk ervaren kan worden. Vissen, het watertype en de steenbok met het aardeteken kunnen elkaar compenseren, maar ook kan een gevoel van onoverbrugbare afstand ontstaan. Vissen zijn gevoelig en laten hun emoties blijken, maar kunnen ook chaotisch zijn. De rust van de steenbok kan weldadig zijn voor de vis, zo ook de behendigheid in praktische en organisatorische zaken. Steenbokken lijken nuchter en ongevoelig van buiten, maar vissen zijn in staat om hier doorheen te prikken en de warme, gevoelige binnenkant te zien, hetgeen de steenbok heel aangenaam zal vinden. Toch zal de vis het ook nodig hebben dat de Steenbok meer uit zichzelf zijn of haar gevoelens en gevoeligheden uit of laat zien. Andersom kan de dromerige kwetsbare gevoeligheid van vissen voor de steenbok moeilijk te hanteren zijn. Vissen zullen ook moeite kunnen hebben met de soms hardvochtige eerzucht, product- en doelgerichtheid van de steenbok en andersom is de vis wat steenbok betreft soms te veel bezig met het (spirituele) proces, dromen, idealen en zoeken naar antwoorden. Bij deze liefdescombinatie kan er sprake zijn van elkaar aanvullen in de relatie en grote aantrekkingskracht, maar er zal wel gewerkt moeten worden om tot een voor beide bevredigende liefdesrelatie te komen. Ook kan er sprake zijn van een gevoel van teleurstelling bij de vis, die de steenbok en de relatie ‘aan het lijntje kan houden’ (b.v. in de vorm van elkaar niet te vaak zien of apart blijven wonen), om de droom en illusie niet door de realiteit te laten verstoren.

Sex - Sexuele Relatie

De sexuele relatie van vissen en steenbok zal dezelfde verschillen geven als hierboven beschreven. Vissen zijn zeer fantasievol, echte romantici en zien sex als emotionele uitlaatklep, hetgeen gepaard kan gaan met totale sexuele overgave en ook duidelijk gevoelens en verlangens te laten zien. Steenbokken zullen zelf niet veel of vaak initiatief nemen en hebben moeite om gevoelens en verlangens kenbaar of zichtbaar te maken. Echter, diep van binnen heeft de steenbok diepe en intense verlangens, net als vissen.

Liefde Relatie Sterrenbeeldmatch Vissen - Waterman

Match Vissen en Waterman

De relatiecombinatie Vissen en een 1935]Waterman kan heel goed gaan, ondanks of misschien dankzij hun verschillende benaderingen. Het luchtteken waterman en het waterteken vissen zijn beide begaan met de medemens en zijn beide hulpvaardig, alleen raken de dingen vissen van binnen en waterman zal er rationeler mee omgaan. Vissen zullen de rationele instelling van de waterman enerzijds prettig vinden als een soort tegenwicht voor hun eigen kwetsbare emotionele kanten, maar anderzijds kunnen ze dit ook als wat kil ervaren en zich gevoelsmatig onbegrepen voelen. Waterman heeft moeite met de mysterieuze, soms zweverige of geheimzinnige kant van vissen en de -in zijn of haar ogen- omwegen die de vis kan maken. De waterman gaat recht op zijn doel af en zal niet snel een blad voor de mond nemen, kan ook enigszins belerend overkomen, zonder dit altijd zo te bedoelen. Vissen kunnen in de liefde iemand adoreren en op een voetstuk zetten, een verlangen hebben naar emotioneel en diep contact. Waterman vindt het belangrijker of net zo belangrijk om goede maatjes te zijn, meer in vriendschapsvorm met elkaar om te gaan. Dit fundamentele verschil kan de verwachtingen ten aanzien van een liefdesrelatie soms zodanig aantasten dat een vriendschap tussen deze twee sterrenbeelden wellicht geschikter zal zijn dan een partnerrelatie. Of deze liefdescombinatie een lang leven beschoren is, zal mede afhangen van de mate waarin waterman de vis in zijn of haar waarde kan laten en vice versa. Het kan een tijdje duren voordat deze twee tekens een evenwicht in hun relatie kunnen vinden, met name waar het de verschillende benaderingen betreft: dromerig, emotioneel, idealiserend (vis) versus niet te moeilijk, rationeel, de realiteit en zonder omwegen (waterman). Beide tekens hebben ook ruimte nodig, ieder op een andere manier. Vissen hebben tijd nodig om alleen te zijn om alle emoties te verwerken en waterman heeft behoefte aan vrijheid. Dit zal positief uitpakken voor degenen die het fijn vinden om ieder zijn eigen dingen te doen of hun eigen leven te hebben/houden.

Sex - Sexuele Relatie

De sexuele relatie van vissen en waterman zal in het begin niet al te bevredigend verlopen en heeft tijd nodig. Het zijn geen geboren minnaars voor elkaar. Geestelijke verwantschap is voor beide belangrijk, maar voor waterman gaat dit verder, hij of zij wil ook een vriendschapsgevoel hebben voor een ontspannen sexleven. Watermannen kunnen het een beetje benauwd krijgen van de intense emotionele verlangens van vissen die zichzelf kunnen verliezen en iemand met hart, ziel en lichaam willen bezitten en beminnen.

Liefde Relatie Sterrenbeeldmatch Vissen - Vissen

Match Vissen en Vissen

Liefde en een relatie van Vissen met Vissen kan behoorlijk gevoelig en emotioneel geladen zijn. Hoewel beide zich met elkaar prettig voelen, een vis met een vis mogelijk zelfs het gevoel geeft echt compleet te zijn, kan het in de liefde ook te diep en gevoelsgericht zijn. Hiermee kan een spanning of lading ontstaan, die voortdurend in de lucht hangt, die op langere termijn misschien ook vermoeiend kan zijn. Een vis zal het met een andere vis wel heerlijk vinden om zo veel te herkennen en samen één te kunnen zijn. Hierdoor kan echter ook een te grote afhankelijkheidsrelatie ontstaan. Ook zal er de noodzaak zijn om dingen duidelijk te maken of te uiten i.p.v. er vanuit te gaan dat het door herkenning van elkaar allemaal onuitgesproken duidelijk zal zijn. Daar komt nog bij dat beide een passieve vissenhouding hebben en beide afwachten tot de ander iets onderneemt of initiatieven ontplooit. De vis met een vissenpartner zal het heerlijk vinden om samen lekker te dromen, te romantiseren en met idealistische of spirituele zaken bezig te zijn. Tegelijkertijd kan dit er voor zorgen dat beide vissen samen de realiteit uit het oog dreigen te verliezen en elkaar voortdurend in de diepte of zweverige, soms chaotische sfeer te trekken. Deze liefdescombinatie kan dus verschillende kanten opgaan. Een feest van herkenning of een gemis aan tegenwicht of evenwicht. Hierdoor bestaat er een kans dat het verschil tussen binnenwereld/binnenshuis en buitenwereld/buitenshuis (te) groot wordt. Een belangrijk aandachtspunt in deze liefdescombinatie zal zijn: contact blijven houden met de realiteit c.q. dagelijkse werkelijkheid (zeker op langere termijn).

Sex - Sexuele Relatie

De sexuele relatie van vissen met vissen zal zeer intens, sensueel, romantisch en erotisch zijn. Het zal een vissenstel in principe geen moeite kosten om vaak en goede sex te hebben. Beide hebben diepe verlangens en behoeftes, geven zich totaal aan de liefde over en ervaren sex ook als emotionele uitlaatklep. Dit kan echter soms ook een gevoel geven van te veel en te diep, waardoor één van de vissen mogelijk een stap terug zal doen om de heftige emotionele intensiteit meer in zichzelf en in alle rust te verwerken.

Lees verder

© 2008 - 2024 Jvd, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Welk sterrenbeeld past het best bij de Schorpioen?Welk sterrenbeeld past het best bij de Schorpioen?Personen met het sterrenbeeld Schorpioen hebben op relatievlak behoefte aan een partner die loyaal is en zijn liefde uit…
Sterrenbeeld Vissen (Pisces)De Vissen is een sterrenbeeld dat van toepassing is op mensen die geborten zijn van 19 februari tot en met 20 maart. De…
Sterrenbeeld en polariteitEen sterrenbeeld kan een bijbehorende positieve polariteit hebben of juist een negatieve polariteit. De Ram, Tweelingen,…
Welk sterrenbeeld past het best bij de Vissen?Welk sterrenbeeld past het best bij de Vissen?Personen met het sterrenbeeld Vissen houden van een partner die net zoals hen empathisch en gevoelig is. Doordat ze zo g…

Relatiehoroscoop Ram - Liefde & Sex MatchRelatiehoroscoop Ram - Liefde & Sex MatchRelatiehoroscoop. Wie past er bij sterrenbeeld Ram (Aries)? Wie is een goede match, is geschikt voor Ram qua liefde, rel…
Sterrenbeelden Match - Liefde Relatie AspectenSterrenbeelden Match - Liefde Relatie AspectenSterrenbeeld match - liefde relatie. Wie past bij wie in de astrologie? De liefdeshoroscoop, welk zonneteken of wie de g…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: PeteLinforth, Pixabay
  • Bewerking - Astrologische duidingen en interpretaties o.b.v:
  • Van der Velde, H. Cursus Psychologische Astrologie. Uitgave eigen beheer
  • Janet Leigh. Astrological Psychological Aspects. London: Panama Books
Reacties

Angelique, 29-05-2008
Helemaal op mij van toepassing. Vreemd, paradoxaal, ik ben leeuw maar er staan voor mij 4 planeten in het 12e huis. En 2 in het elfde? Maan in steenbok, dat is het zo ongeveer.
Heeft iemand anders dat ook? Reactie infoteur, 23-08-2008
@ Angelique, het komt wel vaker voor dat er sprake is van aparte, niet vaak voorkomende (paradoxaal lijkende) verdelingen qua planeten en huizen. Mogelijk komt er een reactie van iemand die hetzelfde heeft als jij, dan kunnen jullie 'vergelijkend huizen/planeten-onderzoek' doen ;>)
Leuk om te horen dat je jezelf in de beschrijvingen herkent, deze van toepassing zijn op jou!
Groetjes van Sila (auteur artikel)

De Jerre, 30-04-2008
Ik wil helemaal geen vis zijn na dit te lezen, hier komt die emotionaliteit weer boven :-( Reactie infoteur, 23-08-2008
@ De jerre, emotionaliteit kan ook mooi zijn, toch? Of vind je het alleen lastig? Vissen is best een mooi sterrenbeeld om onder geboren te zijn hoor!
Groetjes van Sila (auteur artikel)

Babellonie1 (infoteur), 27-04-2008 #4
Zeer herkenbaar voor mij, vis zijnde. prima uitleg. Complimenten! Reactie infoteur, 23-08-2008
@ Hai Babbelonie 1, ik zie je reactie nu pas! Lekker vlot he? Leuke reactie en bedankt voor je complimenten!
Groetjes van je collega-infoteur Sila

Martina, 22-03-2008
Hmm. Het klopt wel wat er staat over de vissen en de rest. Goede uitleg! Reactie infoteur, 25-03-2008
@Martina, bedankt voor je reactie!
Groetjes van Sila (auteur artikel)

Jvd (613 artikelen)
Laatste update: 07-03-2008
Rubriek: Mens en Gezondheid
Subrubriek: Astrologie
Bronnen en referenties: 4
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.