Relatiehoroscoop Ram - Liefde & Sex Match

Relatiehoroscoop Ram - Liefde & Sex Match Relatiehoroscoop. Wie past er bij sterrenbeeld Ram (Aries)? Wie is een goede match, is geschikt voor Ram qua liefde, relatie en sex? Ram (een vuurteken) is vurig, energiek, romantisch en overheersend. Met welk dierenriemteken zal Ram goed overweg kunnen? Welk zonneteken zou de ware liefde van ram kunnen zijn? Welk sterrenbeeld is minder geschikt als liefdespartner, maar meer als maatje? Kijk hier met welke sterrenbeelden de ram een goede match zou kunnen vormen en met wie wat minder.

Relatiehoroscoop Sterrenbeeld Ram - Liefde Sex - Wie past er bij dit Zonneteken?

Wie past bij Sterrenbeeld Ram? Met wie Ram (Aries, 21 maart - 20 april) een goede match kan maken, wordt in zijn algemeen besproken in dit artikel. Indien je een persoonlijke liefdeshoroscoop laat trekken, geeft deze meer specifieke informatie. De onderstaande beschrijving geldt met name op liefdes- en relatiegebied, maar kan ook iets ruimer gelezen worden in de zin van maatjes en met wie Ram het beste overweg kan. Er zijn verschillende interpretaties mogelijk wat sterrenbeeld en relatie betreft, afhankelijk van o.a. de astrologische visie en tevens van welke facetten in de horoscoop worden geduid. Zo kan er gekeken worden naar de ascendant, de planeten, welke elementen bij elkaar passen e.d. (meer hierover in Match - Liefde Relatie Aspecten). Uiteraard zijn er ook altijd vele niet-astrologische factoren in het spel bij partnerkeuze en in de liefde. Hieronder wordt beschreven welk van de 12 sterrenbeelden het beste bij het Ramprincipe zou kunnen passen. (Noot: er is gekozen voor de schrijfwijze sex en sexualiteit i.p.v. seks en seksualiteit).

Ram Liefde - Relatie
Kernwoorden - Temperamentvol, zelfstandig en onafhankelijk blijven, Lat-relatie, snel verliefd, maar ook snel weer over, jaloers. Ram vindt elkaar stimuleren in een relatie erg belangrijk.
Ram is erg energiek, dynamisch en temperamentvol, vol strijdlust, is gek op een druk, gevuld en afwisselend leven, is positief ingesteld en kan een innemende persoonlijkheid zijn. Verder is de ram mentaal snel en wendbaar, kan direct en snel reageren in en op situaties en heeft een broertje dood aan saaiheid en verveling; hetgeen ook ten aanzien van de liefde of partnerrelaties geldt. Rammen kunnen zowel in het leven als de liefde erg impulsief zijn, kunnen hals over kop verliefd worden en net zo snel kan dit weer overgaan. Maar als de ram de mogelijke ware tegenkomt, dan gaat hij of zij er ook helemaal voor. Ram heeft een partner nodig die de energie van Ram een beetje kan bijbenen, die zelfstandig en zelfverzekerd is. Want, hoewel ram houdt van overheersen en de leiding nemen, is dit vuurteken altijd zo druk bezig, dat er weinig tijd zal zijn om de partner onder de hoede te nemen. Bovendien speelt Ram graag de eerste viool. De ram (vuurteken) heeft aarde (brandstof) en lucht nodig om te kunnen blijven branden oftewel eigenlijk een combinatie van een aarde- en een luchtteken.

Liefde Relatie Sterrenbeeldmatch Ram - Ram

Match Ram met Ram

De liefdesrelatie van Ram met een Ram zal een heftige zijn. De ram heeft een hartstochtelijke, energieke, assertieve en soms agressieve aard, kan zeer direct en confronterend zijn en wil de eerste viool spelen, hetgeen natuurlijk ook voor de Rampartner geldt. Een ram kan zijn of haar spiegelbeeld gepresenteerd krijgen. Rammen zijn niet al te sterk in rekening houden met de ander, hetgeen in een relatie de nodige botsingen kan geven. En dit alles kan de liefdessymfonie wel eens danig verstoren en onderling extra strijdlust aanwakkeren. Ram heeft behoefte aan een krachtige persoonlijkheid naast zich, zal hierdoor ook aangetrokken worden tot een Rampartner, maar wil ook de sterkere zijn en de leiding nemen. Dus wie zal het hier winnen, wiens zin zal voorgaan? Zal het een eeuwige krachtmeting blijven, een competitie of concurrentiestrijd? Of kunnen de twee rammen ieder hun eigen ding doen, ieder een eigen actief leven met eigen bezigheden leiden en elkaars specifieke capaciteiten waarderen en accepteren? Het antwoord op deze vragen zal voor een belangrijk deel bepalen of een relatie tussen deze twee vurige tekens bevredigend, positief stimulerend zal zijn en/of een lang leven beschoren is. Hoe dan ook zal een ram-ram relatie nooit saai zijn. En flink botsen of ruzie kan de ram ook wel prettig vinden om even flink te ontladen. Echter, indien er ook kinderen in het spel zijn, zal dit een belangrijk punt van aandacht zijn. Voor anderen kan het te veel van het goede zijn (hetgeen voor de rammen zelf overigens ook kan gelden).

Sex - Sexuele Relatie

De hartstocht en sexuele relatie tussen Ram en ram zal behoorlijk actief zijn en gepaard gaan met veel lichamelijke energie en fysiek sexueel uithoudingsvermogen. Rammen hebben ook een directe benadering ten aanzien van sex en zullen het uiten van elkaars hartstocht, sexuele behoeftes en erotische verlangens ook zonder gene stimuleren.

Liefde Relatie Sterrenbeeldmatch Ram - Stier

Match Ram en Stier

De relatie van een Ram met een Stier kan zowel uitdagend als rustgevend zijn voor de ram. De heftigheid van de ram kan in combinatie met de kalmte die een stier (in zijn normale doen) kenmerkt, kan weldadig voelen, maar op den duur ook gaan irriteren. Ram voelt zich wel aangetrokken tot de stabiele en betrouwbare stier. Stier heeft heel wat eigenschappen die ram node moet missen, zoals o.a. geduldig, rustgevend, degelijk, huiselijk en een flinke dosis doorzettingsvermogen. Andersom zal de stier rammen appreciëren vanwege hun energie, impulsiviteit, spontaniteit en heftigheid. Een lastig punt zal zijn dat voor de ram conflicten en ruzie heel normaal zijn en deze alles dan ook heftig zal uiten, maar het ook snel weer vergeten is allemaal. De stier houdt niet van ruzie. Heftigheid en conflicten kunnen diep raken en de stier kan dan een tijdje herkauwen om het te behappen. Ook kunnen stieren koppig zijn en een beetje te koppig naar de zin van de ram, die hoe dan ook wil winnen. En omdat er uiteindelijk maar eentje echt de baas kan zijn, zal dit over het algemeen de ram zijn en zal de stier afdruipen; ook omdat zijn of haar gevoel voor rechtvaardigheid en harmonie aangetast zal worden. Al met al is de ram met een stier een confronterende liefdescombinatie. Op langere termijn kunnen dezelfde trekken die in het begin zorgden voor aantrekkingskracht en aanvulling c.q. compensatie van elkaar, een bron van irritatie en verwijdering zijn. Indien dit stel de fundamentele verschillen in elkaars aard en benadering wil leren accepteren, zal dit de nodige tolerantie kosten. Belangrijk hierbij zal ook zijn of ram het er voor over heeft om rekening met de stierpartner te houden.

Sex - Sexuele Relatie

De sexuele relatie tussen Ram en stier zal wel getuigen van aantrekkingskracht en soms ook goede sex. Echter, ram heeft vanwege zijn of haar krachtige energie en hartstocht vaker zin in een korte vrijpartij of snelle wip dan stier. De stier is een genieter en vindt sensualiteit, strelen, aanraking, tederheid en overgave een belangrijk onderdeel van sexualiteit. De ram zal dit niet altijd even makkelijk vinden en zal dit als traag en mogelijk zelfs als luiheid of in ieder geval als te weinig actie ervaren.

Liefde Relatie Sterrenbeeldmatch Ram - Tweelingen

Match Ram en Tweelingen

Een relatie van Ram met een Tweelingen kan een goede liefdescombinatie zijn. Beide tekens houden van dingen ondernemen, afleiding van dagelijkse beslommeringen, uitgaan, uitjes, reisjes en plezier maken en kunnen over van alles met elkaar praten. De actieve ram zal aangetrokken worden door de speelse aard en de beweeglijkheid van het sterrenbeeld Tweelingen. Ram zal alleen waarschijnlijk niet zo’n sterke behoefte hebben aan contact -zowel onderling als in de buitenwereld- als Tweelingen en zal meer eigen initiatieven in zijn eentje ontplooien. Wel zal de Tweelingen ram kunnen helpen om zijn of haar ideeën te formuleren. Tweelingen kan met een objectief relativerend vermogen een mooi tegenwicht vormen voor de neiging van ram om overal spontaan op af te stormen. De eerlijkheid en spontaniteit van de ram matcht in principe goed met de eerlijkheid van Tweelingen, maar Tweelingen kan ook wel eens te fladderig, maar ook te confronterend zijn voor de ram. Andersom kan het flirterige gedrag van ram en de onduidelijke definitie van het begrip trouw voor Tweelingen een lastig verschijnsel zijn. Voor beide sterrenbeelden is het prettig te weten dat ze alletwee het maatjesgevoel belangrijk vinden en het contact niet al te diepgravend of emotioneel moet zijn. Ram kan wel moeite hebben met de wispelturigheid van de Tweelingen. Indien er conflicten zijn of bij ruzies, zal de Tweelingen vaak zijn of haar heil buitenshuis zoeken, hetgeen de ram niet echt plezierig vindt, daar hij of zij dan de heftigheid niet goed kan ontladen (projecteren). Een relatie tussen ram en Tweelingen kan levendig zijn en ook blijven, en zal beide niet snel gaan vervelen.

Sex - Sexuele Relatie

De sexuele relatie tussen Ram en Tweelingen zal niet meteen echt soepel verlopen. Tweelingen zal de ram soms te direct vinden met zijn of haar hartstocht en sex recht op het doel af. Voor Tweelingen is het belangrijk dat er een geestelijke basis is en niet een puur lichamelijk of sexueel verlangen. Indien Tweelingen gaat merken dat dit geestelijke aspect sterker aanwezig is en serieus genomen wordt door de ram, zal Tweelingen meer kunnen meegaan in de lichamelijke hartstocht die de ram in zo’n sterke mate bezit.

Liefde Relatie Sterrenbeeldmatch Ram - Kreeft

Match Ram en Kreeft

De match van Ram met een Kreeft kan in principe wel goed gaan, maar zal voor met name de kreeft ook wat moeilijk zijn. Kreeft met zijn of haar zachtaardigheid trekt de ram wel aan, maar tegelijkertijd kan ram dwars over kreeft heenlopen. Ram heeft niet zoveel zin om zich in de emotionele behoeften van de kreeft te verdiepen, wil gewoon leuke dingen doen en plezier maken. Bovendien zal de kwetsbaarheid van kreeft de ram niet eens altijd opvallen. De kreeft heeft bewondering voor de doortastendheid en de moed van de ram, maar kan door zijn of haar directheid -vaak ook tactloosheid- danig in de war raken. Ram zal het als aangenaam ervaren dat de kreeft meegaand, zorgzaam en attent is en betrokken bij degene van wie hij of zij houdt. In ruzies en conflicten zal het voor ram moeilijk te verteren zijn dat de kreeft zich in zijn of haar schulp terugtrekt, daar ram hier alleen nog maar kwader van wordt. Simpelweg omdat diens woede dan niet goed kan ontladen en ram het ook als lafheid zal ervaren. Eigenlijk heeft ram iemand nodig die hem of haar op zijn nummer kan zetten en voor het nodige tegenwicht kan zorgen. Verder zal het niet makkelijk zijn om een evenwicht te vinden tussen het huiselijke en lekker thuisblijven gevoel van kreeft en het steeds dingen willen ondernemen -ook buitenshuis- van ram. Voor een vaste en duurzame relatie zal het nodig zijn om een evenwicht te vinden in te cru zijn en te snel in een schulp kruipen, tussen te kwetsbaar zijn (kreeft) en te makkelijk te kwetsen (ram).

Sex - Sexuele Relatie

De sexuele relatie tussen Ram en kreeft zal er één van sterke lichamelijke aantrekkingskracht zijn. Ram kan sexueel in vuur en vlam raken van de kreeft en kreeft komt helemaal uit zijn of haar schulp. Beide sterrenbeelden stimuleren elkaar onbewust of zonder er al te veel bewuste energie in te stoppen tot hartstochtelijke sex.

Liefde Relatie Sterrenbeeldmatch Ram - Leeuw

Match Ram en Leeuw

De liefde en relatie van Ram met een Leeuw kan een hele goede match zijn. Ram en leeuw zijn aan elkaar gewaagd. De eerste ontmoeting tussen beide sterrenbeelden zal over het algemeen ook soepel en spontaan verlopen, met mogelijk ook het gevoel elkaar al langere tijd te kennen. Ram zal de zelfbewuste en charmante benadering van leeuw erg aangenaam vinden en er gedeeltelijk ook iets van zichzelf in herkennen. De charme van een ram zal echter soms overruled worden door een te directe of ontactische handelswijze. De tekens ram en leeuw hebben een aantal dingen met elkaar gemeen. Daarbij komt ook nog dat het beide vuurtekens zijn. Ze zullen het heel erg waarderen om samen allerlei activiteiten te ondernemen. De leeuw zal de ram ook verwennen met romantische dingen, cadeautjes en veel aandacht, hetgeen de ram zich uiteraard laat welgevallen. Een moeilijk punt in deze liefdescombinatie kan zijn dat er een machtsstrijd zou kunnen ontstaan. Leeuwen kunnen zeer vastbesloten, volhardend en ook trots zijn waar het hun zin doordrijven betreft. Maar ook de ram schuwt het doordrammen niet en zal tegen de leeuw in opstand komen. Door de soms onbuigzame wilskracht van ram zal het moeilijk zijn om zich te onderwerpen aan de wil van de ander, zelfs als dit zijn of haar liefje betreft. Wil de relatie kans van slagen hebben op langere termijn, zal de machtsstrijd of de wil tot overheersen van beide tekens een punt zijn om flink aan te werken.

Sex - Sexuele Relatie

De sexuele relatie tussen ram en leeuw zal over het algemeen behoorlijk soepel en bevredigend zijn voor beide tekens. Beide hebben hartstochtelijke sexuele gevoelens en verlangens en zitten qua sex, sexualiteit en beleving aardig op dezelfde golflengte. De leeuw is romantischer van aard dan ram, maar die kan met dit verschil wel leven....

Liefde Relatie Sterrenbeeldmatch Ram - Maagd

Match Ram en Maagd

Ram met een Maagd lijkt niet de allerbeste match op liefdes- en relatiegebied, maar kan redelijk verlopen als ze er beide vanuit gaan dat ze elkaar kunnen aanvullen en elkaar niet persé willen veranderen. De maagd zal aangetrokken worden door de spontane, actieve benadering van de ram. Dit is wat maagd zelf niet heeft, daar hij of zij geremd is en gevoelens niet snel zal tonen. Maagd zal het langzaamaan willen doen in een relatie, alles rustig laten groeien. Het perfectionisme en soms pietluttige van maagd zal ram niet al te makkelijk vinden in het algemeen. Wel zal ram zich in gesprekken en analyses gesteund voelen door de maagd. Maagd is vaak intelligent, precies, heeft een scherp verstand en waarnemingsvermogen, hetgeen ram door zijn/haar snelle acties en roekeloosheid vaak node moet missen. Maagd moet echter niet al te gedetailleerd of precies zijn, daar ram hier ongeduldig en geïrriteerd door raakt. Ram zal met de typerende ondernemende geest, maagd een eindje mee kunnen nemen naar een minder saaie invulling van het leven. Ram kan zijn of haar vat vol ideeën en plannen met de kritische analytische reflectie van de maagd beter een plekje kunnen geven, delen en overwegen in plaats van overal blind op af te stormen. Al met al zal de ram het minder saai vinden dan hij of zij van tevoren zou verwachten. Maagd moet het op langere termijn wel aankunnen dat ram zijn of haar energieke 'storm und drang' nodig blijft hebben.

Sex - Sexuele Relatie

De sexuele relatie tussen ram en maagd zal niet al te spetterend zijn. Hoewel maagd wel onder de indruk zal zijn van de hartstocht en directheid van de ram, is het moeilijk voor maagd, daar deze zelf niet van sterke liefdesuitingen of vrije sexuele uitspattingen houdt en zelf geen sterke of expliciete erotische verlangens heeft. Maagd zal meer de neiging hebben om ram zijn of haar gang te laten gaan.

Liefde Relatie Sterrenbeeldmatch Ram - Weegschaal

Match Ram en Weegschaal

Een relatie van een Ram met een Weegschaal zal een goede combinatie zijn en er zal sprake zijn van sterke onderlinge aantrekkingskracht. De weegschaal zal aangetrokken worden door de krachtige en dynamische instelling van ram en is in staat om de scherpe kantjes van ram een beetje bij te schaven. Beide tekens hebben een verschillend temperament, dat goed samen kan gaan. Moeilijke punten zullen zijn dat weegschaal altijd alles samen wil doen, hier veel waarde aan hecht en de ram een sterke behoefte heeft om zijn of haar eigen weg te gaan. Weegschaal zal het door middel van zijn of haar -soms manipulatieve- charme toch vaak voor elkaar krijgen dat er gedaan wordt wat hij of zij wil, maar als de ram werkelijk iets niet wil, zal de weegschaal geen voet aan de grond krijgen. Ram kan stimulerend werken waar het de passieve, gemakzuchtige en soms wat luie kant betreft van weegschaal en zeker bij het doorbreken van zijn/haar eeuwige twijfel en besluiteloosheid. Ram wil actie en heeft niet veel geduld, dus zal niet lang op een besluit willen wachten. De tactloosheid, de neiging om te strijden van ram en conflicten aan te gaan kan voor weegschaal erg moeilijk zijn, daar weegschaal een sterke behoefte heeft aan harmonie. Tegelijkertijd kan weegschaal hierdoor soms ook verantwoordelijkheid uit de weg gaan en in de slachtofferrol kruipen. Op langere termijn zal het belangrijk zijn dat hier wat meer evenwicht in komt en beide zich verantwoordelijk voelen voor de relatie en elkaar tegemoet te komen.

Sex - Sexuele Relatie

De sexuele verlangens van Ram en weegschaal kunnen aanvoelen als geboren minnaars voor elkaar. Beider behoefte aan sex en lichamelijke behoeftes en verlangens zijn sterk. Daarbij houdt weegschaal van de liefde, van flirten, is een goede versierder en zal met deze charme en eigenschappen de ram meer dan om de vinger kunnen winden en veroveren.

Liefde Relatie Sterrenbeeldmatch Ram - Schorpioen

Match Ram en Schorpioen

Liefde en een relatie van Ram (vuurteken) met een Schorpioen (waterteken) zal een heftige, confronterende en niet al te makkelijke relatie zijn. De combinatie van deze tekens kan namelijk letterlijk als water en vuur zijn. Beide sterrenbeelden kunnen hartstochtelijk, opvliegend van aard zijn en de neiging tot domineren hebben, maar ieder op een eigen manier. De schorpioen wordt in eerste instantie door het optimisme en de vurigheid van ram aangetrokken, maar indien de ram strijd aangaat met schorpioen kan deze zijn of haar giftige scharen goed gebruiken. Andersom wordt ram aangetrokken door de intensiteit, gevoelsdiepte en het extreme alles of niets, maar zou ditzelfde op langere termijn als moeilijk doen van schorpioen kunnen ervaren. Een schorpioen is, wanneer deze verliefd is, erg innemend, warm en trouw, maar kan wanneer de verliefdheid wat meer afzwakt ook kil en afstandelijk worden. Andersom kan de ram heel erg snel en heftig verliefd zijn, maar dit kan snel weer afzwakken, terwijl schorpioen langer verliefd blijft. Schorpioen zal niet goed om kunnen gaan met een ram die de aandacht op een ander richt en zal sterke jaloeziegevoelens hebben, die eerst broeien, maar later tot escalaties kunnen leiden. Ram zal zich hierdoor wel beperkt voelen in zijn/haar ondernemingsdrang, maar als hij of zij werkelijk met een schorpioen in zee wil gaan, hierin waarschijnlijk wel een stapje terug doen. Schorpioen zal bij een vaste relatie op den duur -indien deze meer zekerheid gaat voelen dat de partner zijn/haar ‘bezit’ is - meer tederheid kunnen/durven uiten en attent zijn voor de ram. Verder zal ram zijn of haar zelfstandigheid willen houden, wat voor de schorpioen geen probleem is wanneer de zekerheid van echt kiezen voor (een relatie met) elkaar er eenmaal is.

Sex - Sexuele Relatie

De sexuele relatie van Ram en schorpioen kan behoorlijk heftig zijn. Schorpioen kan gevoelsmatig, maar ook sexueel in vuur en vlam staan voor een ram, die dit heel aangenaam kan vinden. Beide tekens kunnen sex intens ervaren, hoewel het bij ram meer fysieke sexualiteit betreft en niet de gevoelsdiepte heeft van de schorpioen. Ram vindt de uitingen van bewondering van schorpioen heel prettig, alleen moet het niet te diep of te vaak zijn, want dat vindt ram weer iets te veel van het goede.

Liefde Relatie Sterrenbeeldmatch Ram - Boogschutter

Match Ram en Boogschutter

De liefdescombinatie van Ram met een Boogschutter zal op relationeel gebied goed uit kunnen pakken. Beide tekens hebben veel gemeen, hebben een optimistische instelling en houden alletwee van avontuur, discussies en een bepaalde spanning. Ram wordt aangetrokken door de beschouwende instelling van de boogschutter en andersom vindt boogschutter het enthousiasme en de directheid van ram erg prettig. Soms zal er sprake kunnen zijn van wat rusteloosheid, daar zowel ram als boogschutter zich maar kort richten op iets, voordat de aandacht weer naar iets nieuws uitgaat. Boogschutter zal af en toe rust en een spanningsloze sfeer wel belangrijker vinden dan de ram, die de spanning als drive en ook als ontlading nodig kan hebben en hierom soms ook onenigheden aan zal grijpen om een conflict aan te gaan. Met name de eigenwijsheid van boogschutter kan hier een goede aanleiding voor zijn. Zowel ram als boogschutter hebben ruimte nodig om hun eigen dingen te ondernemen, hetgeen ze van elkaar ook kunnen waarderen en accepteren. Voor beide tekens is het niet makkelijk om een vaste relatie aan te gaan, alletwee zijn ze een beetje bang om hun vrijheid kwijt te raken. Op langere termijn heeft deze combinatie een kans om tot een goede en boeiende relatie uit te groeien.

Sex - Sexuele Relatie

De sexuele relatie van Ram en boogschutter zal vele kanten hebben, zowel warm als fantasierijk, soms hartstochtelijke sex en soms om samen te ontladen en tot rust te komen. Zowel boogschutter als ram kunnen sterke sexuele verlangens hebben. Boogschutter wil zich soms graag laten veroveren en ram zal deze taak graag op zich nemen.

Liefde Relatie Sterrenbeeldmatch Ram - Steenbok

Match Ram en Steenbok

De liefde en relatie tussen Ram en de Steenbok kan getypeerd worden als niet de best denkbare en soepelste combinatie. De aard en instelling van beide tekens lopen nogal uiteen. Ram kan zich in eerste instantie aangetrokken voelen door de rust en zelfbeheersing van de steenbok, hetgeen trekken zijn die hij of zij soms node mist. Maar de serieuze en voor ram trage en conservatieve steenbok, kan ram op langere termijn gaan irriteren en zijn of haar spontaniteit en impulsiviteit belemmeren. De gereserveerde steenbok zal andersom de directheid en spontaniteit van ram bewonderen, maar tegelijkertijd ook te confronterend vinden, daar steenbok zijn of haar gevoelens liever onder controle houdt en zelfbeheersing belangrijk vindt. Ram en steenbok kunnen elkaar goed vinden in er samen op uit trekken, activiteiten en dingen doen of iets te ondernemen. In een vaste relatie zal het belangrijk zijn om elkaar hier en daar tegemoet te komen. Ram zal op langere termijn waarschijnlijk moeite krijgen met de ambitieuze instelling van steenbok in zijn of haar carrière en zal zich hierdoor minder gewaardeerd voelen en de relatie als saai beleven. Steenbok zal meer moeite krijgen met de onbesuisdheid en niet afgemaakte plannen of onvoltooide ideeën van de ram.

Sex - Sexuele Relatie

De sexuele relatie van Ram en steenbok zal niet de meest bevredigende of sprankelende zijn. Ram is hartstochtelijk en wil dit ook in passionele sex uiten, steenbok is voorzichtig op sexueel gebied, zal zich niet snel overgeven aan diepere verlangens en is geen vurige minnaar of minnares. Na verloop van tijd zal steenbok wel meer gaan durven, maar zal niet de spontaniteit van ram krijgen. Steenbok is wel een trouwe partner, waarbij ram niet bang hoeft te zijn dat deze met iemand anders stiekem iets zal beginnen.

Liefde Relatie Sterrenbeeldmatch Ram - Waterman

Match Ram en Waterman

De relatiecombinatie Ram met een Waterman kan heel goed gaan. Ze kunnen zelfs het beste in elkaar naar boven brengen. Ze hebben veel met elkaar gemeen, maar juist door hun verschillende aard en benadering kan wat ze samen oppakken, een extra dimensie krijgen. Zo zullen ze samen ideeën kunnen onderzoeken, projecten starten en plannen maken. Waterman kan het geheel verstandelijk oppakken, uitdenken en verbaal onder woorden brengen, de ram kan vervolgens actie ondernemen en vol passie ergens tegenaan gaan. Ram zal aangetrokken worden tot de sociaal bewogen, progressieve, ruimdenkende waterman die van vrijheid houdt. Andersom zal waterman de vrijheidslievende en speelse ram aantrekkelijk vinden. De ondernemende ram houdt van actie, nieuwe dingen of afwisseling en dit sluit goed aan bij de onconventionele waterman die ook veel energie heeft en van het ongewone houdt. Soms vindt ram waterman wat wispelturig en andersom heeft waterman wel eens het gevoel dat ram te veel en te lang doordramt over iets. In een vaste relatie op langere termijn zal het over en weer enige aanpassing kosten om de weg te vinden tussen het verstandelijke en behoefte aan het vriendschappelijke van waterman en de vurigheid, de impulsieve dadendrang van de ram.

Sex - Sexuele Relatie

De sexuele relatie van Ram en waterman zal goed zijn en op een bepaalde manier als geboren minnaars voor elkaar voelen. Sex met de warmbloedige ram en diens hartstocht zal waterman heel plezierig vinden. Ram zal het prettig vinden dat waterman van experimenteren en sexuele spanning houdt. Toch zullen er soms ook verschillen zijn qua beleving. Zo zal ram soms gevoelsintimiteit en overgave aan de hartstocht bij waterman missen, daar deze een meer verstandelijke en vriendschappelijke benadering heeft, die ook in de sex of qua lichamelijke behoeftes naar voren komt.

Liefde Relatie Sterrenbeeldmatch Ram - Vissen

Match Ram en Vissen

Een relatie van Ram met Vissen zal flinke verschillen in benadering, gedrag en emotie tussen beide tekens blootleggen. Vissen zal in eerste instantie aangetrokken worden door het krachtige c.q. de wilskracht van de ram en dit ook bewonderen. Gaandeweg zal de vis het gevoel krijgen dat de ram over hem of haar heen kan walsen. De ram heeft met zijn energieke, assertieve en soms agressieve aard een andere benadering dan vissen, die wat milder, vriendelijker en over het algemeen wat flexibeler is. De ram kan zeer confronterend zijn en de aandacht naar zich toetrekken, hetgeen vissen niet altijd prettig vinden. Ram heeft de behoefte iemand te steunen en de leiding te nemen. Hoewel vissen dit erg prettig zal vinden, zal de ram dit op -een voor vissen- soms te overheersende wijze doen. Hoewel de ram misschien de indruk krijgt vissen te kunnen manipuleren en domineren, is dit in wezen niet zo, daar vissen niet zo meegaand zijn als ze overkomen. Een vis laat zich niet graag overheersen en of een ram dit kan laten? Echter, wanneer Ram en vissen echt samen een relatie aan willen gaan, dan kan deze mix op langere termijn uitmonden in een tedere, warme en fantasievolle relatie.

Sex - Sexuele Relatie

De hartstocht en sexuele relatie tussen ram en vissen zal actief en soms ook gevoelig zijn, vooral gekenmerkt door aantrekkingskracht en romantiek die voor beide op de voorgrond zal staan. Beide tekens zullen zich kunnen verliezen in fantasieën alvorens daadwerkelijk sex te hebben of de liefde te bedrijven. De vis zal hierin waarschijnlijk ook een verleidingsrol spelen, met de nodige ‘voormassage’ in de vorm van een romantisch muziekje en een bedwelmend drankje, hetgeen de ram wel kan bekoren.

Lees verder

© 2008 - 2024 Jvd, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Wie Past bij Wie? Relatiematch - Liefdeshoroscoop AstrologieWie Past bij Wie? Relatiematch - Liefdeshoroscoop AstrologieWie past bij wie volgens de Chinese astrologie? Welke Horoscopen: Dierentekens (vgl. sterrenbeelden) passen goed bij elk…
Chinese Relatiehoroscoop - Wie Past bij Haas?Chinese Relatiehoroscoop - Wie Past bij Haas?Chinese Relatie Horoscoop van de haas (konijn/kat). Wie past er het beste bij de haas op het gebied van vriendschap, lie…
Chinese Relatie Horoscoop - Wie Past bij Varken?Chinese Relatie Horoscoop - Wie Past bij Varken?Chinese Liefde - Relatie horoscoop. Welk Chinees dierenteken past er het beste bij het varken (of zwijn)? Een varken is…
Chinese Relatie Horoscoop - Wie Past bij Os?Chinese Relatie Horoscoop - Wie Past bij Os?Chinese Horoscoop Liefde - Relatie. Welk dierenteken past het beste bij de os (buffel) qua vriendschap, echte liefde of…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: PeteLinforth, Pixabay
  • Bewerking, Astrologische duidingen en interpretaties o.b.v:
  • Van der Velde, H. Cursus Psychologische Astrologie. Uitgave eigen beheer
  • Janet Leigh. Psychological Astrological aspects. London: Panama Books
Jvd (613 artikelen)
Laatste update: 07-03-2008
Rubriek: Mens en Gezondheid
Subrubriek: Astrologie
Bronnen en referenties: 4
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.