Sociaal wijkteam helpt o.a. bij mantelzorg of geldprobleem

Sociaal wijkteam helpt o.a. bij mantelzorg of geldprobleem Per 2015 zijn er wijzigingen in de zorg doorgevoerd waarmee uiteindelijk iedereen te maken kan krijgen, hetzij als zorgbehoevende hetzij als mantelzorger. De wet AWBZ is namelijk opgeheven en de zorg is in drie nieuwe wetten geregeld: de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Zorgverzekeringswet (ZVW) en de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Heeft u een bepaalde beperking of chronische ziekte, dan kunt u te maken krijgen met deze nieuwe zorgwetten. Een pluspunt van de nieuwe regeling is ook dat de gemeente van uw woonplaats verplicht is al haar inwoners een 24-uurs telefonische hulpdienst aan te bieden waar jong en oud anoniem zonder registratie terecht kan. Dus schroom niet naar het gemeentehuis te gaan indien u in de problemen zit.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Per 1 januari 2015 zijn er van overheidswege belangrijke wijzigingen in de zorg doorgevoerd, waarvan iedereen hoopt dat die voor 100% het algemeen belang dienen, maar die naast voordelen natuurlijk onvermijdelijk ook nadelen kennen. Maar een gewaarschuwd mens telt voor twee en kan zich tijdig voorbereiden op de consequenties van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Als u een beroep moet doen op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, omdat u hulp bij het huishouden nodig heeft, of behoefte aan begeleiding of dagbesteding, dient u zich te wenden tot uw gemeente. De gemeente bekijkt in overleg met u of er professionele hulp, dan wel mantelzorg nodig is.

Telefonische hulpdienst De Luisterlijn

Binnen het kader van de wet WMO wordt 24 uur anonieme telefonische hulp aangeboden. Daarbij gaat het niet om spoedeisende noodsituaties want daarvoor bestaat 112, maar eerder om een luisterend oor als de psychische nood vanwege eenzaamheid, relatieproblemen, psychiatrische kwesties, psychosociale zaken op een gegeven moment te hoog wordt. De Luisterlijn is een landelijke hulpdienst waar jong en oud naar kan bellen zonder enige aanmelding en registratie, en zonder naam en woonplaats te hoeven noemen. Praten over een nare ervaring of moeilijke situatie met een deskundig opgeleide vrijwilliger kan enorm opluchten en helpen de problemen weer in het juiste perspectief te zien. Het telefoonnummer is 088 0767 000, en de gesprekskosten zijn laag.

Zorgverzekeringswet

Heeft u verpleging en/of verzorging nodig, zoals medische handelingen? Via de Zorgverzekeringswet bent u bij uw zorgverzekeraar verzekerd tegen dergelijke kosten van verpleging en verzorging. Uw huisarts of eventuele wijkverpleegkundige beoordeelt of u in aanmerking komt voor deze vorm van thuiszorg. Diverse thuiszorgorganisaties mogen namelijk ook indiceren. Dat betekent dat zij u bezoeken en beoordelen welke/hoelang professionele zorg/verpleging gewenst is, al dan niet in combinatie van hulp die u van uw omgeving kunt krijgen.

Wet Langdurige Zorg

Als u intensieve zorg nodig heeft of permanent toezicht, betekent dit dat u in een zorginstelling moet worden gehuisvest. Daartoe heeft u een indicatie van het CIZ (Centrum indicatiestelling Zorg) nodig, want daarmee heeft u recht op verblijf in een zorginstelling. U kunt dan in een verzorgingshuis gaan wonen, of in een verpleeghuis opgenomen worden, maar ook thuis blijven wonen. U komt in aanmerking voor een verpleeghuis bij ernstige psychische of lichamelijke beperkingen. Een verzorgingshuis is er voor hulp bij wassen, aankleden en eten.

Wonen en zorg gescheiden

Het is de bedoeling dat we met z'n allen langer thuis blijven wonen en minder snel gebruik maken van een zorginstelling. De komende jaren zal menig verzorgingshuis haar deuren sluiten omdat onze overheid bezuinigt op de intramurale zorg, dus de zorg binnen de muren van een verzorgingshuis. Een nieuwe ontwikkeling is dat verzorgingshuizen wel blijven bestaan en dat mensen appartementen in- of bij een dergelijke instelling huren. De kosten van huisvesting betaalt men dan uit eigen portemonnee en via de zorgverzekeraar krijgt men de eventueel benodigde verpleegkosten vergoedt.

Nieuwe fenomenen als gevolg van de nieuwe wetten

Met de komst van de drie nieuwe wetten, ontstaan er allerlei nevenontwikkelingen (met nieuwe termen en benamingen), waarvan sommige een behoorlijke impact hebben zoals:
  • Keukentafelgesprek
  • Sociaal wijkteam
  • Indiceren.

Onderstaand een uiteenzetting van deze nieuwe fenomenen.

Keukentafelgesprek

De gemeente waarin u woonachtig bent mag zelf bepalen op welke wijze die de wet WMO gestalte geeft, en of ze de "keukentafelgesprekken" invoeren. Een keukentafelgesprek houdt in dat wordt gekeken wat er nodig is om het huishouden op orde te houden. Uiteraard is dat voor iedereen anders. het gaat niet om het aantal uren, maar om het resultaat. dat wordt bijvoorbeeld overlegd met de WMO-consulent. Het gaat erom wat u zelf of uw naasten kunnen doen, of wat geregeld moet worden. Waarbij u kunt denken aan maaltijden, huishoudelijke taken, boodschappen e.d.

Sociaal wijkteam

Een sociaal wijkteam, ook wel buurtteam genoemd, heeft binnen uw gemeente de taak om bij mensen met problemen mee te denken hoe een oplossing kan worden gevonden. Denk daarbij aan werk, inkomen, schuldsanering, relatieproblemen, gezondheid, eenzaamheid. Vaak gaat het om meerdere problemen tegelijk bij een persoon en dan is het nuttig dat er niet allerlei verschillende hulpverleners bij de persoon over de vloer komen. In zo'n wijkteam werken de diverse professionals samen en wordt er slechts één persoon benoemd om de contacten te onderhouden met de hulpvrager. Een hele opluchting om slechts bij één deskundige al uw problemen te kunnen neerleggen, die dan vervolgens in overleg treedt met collega's om de beste totaaloplossing te vinden.

Indiceren

Tegenwoordig indiceren officiële wijkverpleegkundigen de zorg die uit de Zorgverzekeringswet gefinancierd moet worden, dus de verpleegkundige zorg en de persoonlijke verzorging. De wijkverpleegkundige beslist zonodig zelfstandig wat in een bepaald geval het beste is voor een cliënt. Uiteraard doet ze dat in overleg met de persoon in kwestie. Uiteraard is dat geen eenmalig gesprek, want het indiceren en organiseren is gericht op het versterken van de eigen regie en zelfredzaamheid, van cliënt en netwerk.
© 2015 - 2022 Robbie, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Respijtzorg of vervangende mantelzorgRespijtzorg of vervangende mantelzorgOm als mantelzorger niet overbelast te raken is er respijtzorg. Hierbij is er de mogelijkheid om af en toe de zorgtaken…
Wat is een keukentafelgesprek en tips ter voorbereidingWat is een keukentafelgesprek en tips ter voorbereidingKon je voorheen aanspraak maken op de AWBZ, nu ben je aangewezen op de gemeente als je zorg en ondersteuning nodig hebt.…
Mantelzorg: verzorging + persoonlijke verzorgingVeel mensen met een lichamelijke handicap willen zichzelf zoveel mogelijk helpen. Hiervoor zijn er allerlei hulpmiddelen…
Mantelzorg - Zorg voor een anderMantelzorg - Zorg voor een anderVeel mensen verlenen mantelzorg. Mantelzorg is het verlenen van zorg aan een familielid of bekende die zorg nodig heeft…

Röntgenstralen, effectief maar niet ongevaarlijkRöntgenstralen, effectief maar niet ongevaarlijkHedendaagse technieken als röntgen, CT-scans, MRI 's en PET-scans brengen alles zo gedetailleerd in beeld dat het lichaa…
Wat gebeurt er met je lichaam tijdens het lachenLachen is gezond! Een uitspraak die we regelmatig aanhoren, maar is het alleen een mooie uitspraak of is het echt zo? Er…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Unsplash, Pixabay
  • Sensoor.nl
  • ViVa! Zorggroep mei 2015
Robbie (588 artikelen)
Laatste update: 05-03-2021
Rubriek: Mens en Gezondheid
Subrubriek: Diversen
Bronnen en referenties: 3
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.
Medische informatie…
Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts.