Integrale Vroeghulp

Als bij de geboorte al is geconstateerd dat er iets mis is met het pasgeboren kindje, dat het een zichtbare handicap heeft kan er hulp ingeschakeld worden voor de ouders van dit kind. Het is te begrijpen dat het nogal even ‘schrikken’ is voor de ouders als ze op een ‘normaal’ kind hadden gehoopt en het blijkt een (verstandelijke) beperking te hebben. De ouders staan er gelukkig niet alleen voor op hun pad tussen de vele verschillende instanties die er zijn.

Algemeen

Er kan dan door de medewerkers van het ziekenhuis vroeghulp ingeschakeld worden. Ook kan dit als er op latere leeftijd blijkt dat het kind een achterstand in de ontwikkeling heeft. Dit kan dan door het consultatiebureau bekeken worden of het vermoeden van de ouders ook werkelijk zo is. Als blijkt dat er een achterstand is kan er vroeghulp worden ingeschakeld. Ook bij gedragsproblemen kan er deze hulp ingeschakeld worden.

Het doel van de vroeghulp is:
  • Het samenwerken met de ouders
  • De mogelijkheden van het kind zo optimaal mogelijk te benutten
  • Onnodige achterstanden beperken
  • Achterstanden die niet te voorkomen zijn behandelen
  • De ouders helpen om samen met hun kind weer verder te gaan.

Door heel Nederland zijn verschillende regio’s waar verschillende instanties vroeghulp kunnen bieden. Vroeghulp is er voor kinderen van 0 – 4 jaar. Behalve het consultatiebureau kunnen ook andere hulpverleners zoals het ziekenhuis, de peuterspeelzaal, kinderopvang in overleg met de ouders het kind aanmelden voor vroeghulp. De ouders kunnen dit ook zelf doen.

Het traject van integrale vroeghulp

Aanmelding kan telefonisch gebeuren via de thuiszorg of bij MEE. Na deze aanmelding ontvangen de ouders de inschrijfformulieren en wordt er een casemanager aangewezen. Deze casemanager maakt binnen 2 weken een afspraak met de ouders voor een intake- gesprek. Op basis van de gegevens uit het intake- gesprek wordt het kind besproken in een team van een coördinator, kinderarts, maatschappelijk werker, orthopedagoog, psycholoog, medewerker bureau jeugdzorg, medewerker ggz - jeugd en de casemanager.

Uit dit overleg wordt een hulpvraag geformuleerd en zal er indien nodig aanvullend onderzoek worden gedaan. Dit aanvullend onderzoek kan bestaan uit: observatie peuterspeelzaal, psychologisch, onderzoek/niveaubepaling, medisch onderzoek, kinderpsychiatrisch onderzoek, logopedisch onderzoek, gehooronderzoek door het Audiologisch Centrum, onderzoek door het Autisme Team. Als het vroeghulpteam voldoende informatie heeft wordt er een advies en/ of diagnose afgegeven aan de ouders. De casemanager onderhoud regelmatig contacten met de ouders en zal vooral in het begin op verschillende manieren hulp kunnen bieden en de ouders wegwijs maken in een voor hun nog onbekende ‘omgeving’ van verschillende instanties waar zij mee de maken krijgen. Bij vragen kunnen de ouders natuurlijk ook terecht bij deze casemanager. De casemanager kan bij specifieke vragen ook doorverwijzen naar andere instanties. Als de ouders tevreden zijn en er genoeg hulp is geboden volgens de ouders stopt de vroeghulp.

Ouder dan 4 jaar?

Het kan zijn dat het kind ouder dan 4 jaar is als het kind een gedrags- of ontwikkelingsstoornis krijgt. Dit kan bijvoorbeeld doordat het kind door een ongeluk een hersenbeschadiging heeft opgelopen. Als dit zo is dan kan de vroeghulp niet ingeschakeld meer worden. In dit geval kan het ziekenhuis voor hulp zorgen en een instantie zoals MEE kan ingeschakeld worden door de ouders. Dit is een vereniging voor alle mensen met een handicap, functiebeperking of chronische ziekte. MEE is overal in Nederland actief.

Indicatie door het CIZ

Om professionele zorg of ondersteuning te krijgen is een indicatie nodig. Bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) kan deze indicatie aangevraagd worden. Het CIZ beoordeeld of de gevraagde zorg ook daadwerkelijk nodig is en in welke mate. Het CIZ geeft na beoordeling een indicatiebesluit. In dit besluit staat of er recht is op Wlz-zorg. Er kan een keuze gemaakt worden tussen zorg in natura en een persoonsgebonden budget (PGB). Bij zorg in natura stuurt het CIZ het indicatiebesluit naar een zorgkantoor (verzekeraar) in de buurt die de nodige zorg gaat leveren, de zorg wordt als het ware toegewezen. Met een PGB kan de zorg zelf ingekocht worden bij de zorgverleners, dit is de eigen keuze van de ouders bij welke instantie hulp wordt gevraagd. Als alles rondom de indicatie en de financiering is geregeld kunnen de ouders zich aanmelden bij een hulpverlenende instantie.
© 2007 - 2024 M_vermaat, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Kinderdagcentrum (KDC): een plek voor ontwikkelingKinderdagcentrum (KDC): een plek voor ontwikkelingEen kinderdagcentrum is een plek voor kinderen met een beperking. De ontwikkeling van deze kinderen staat centraal en wo…
Integrale kindcentraIntegrale kindcentraEr is een nieuwe trend gaande, waarbij kinderopvang, peuterspeelzalen, basisscholen en buitenschoolse opvang geïntegreer…
Ouderschap na scheiding, hoe pak je dat aan?Ouderschap na scheiding, hoe pak je dat aan?Tijdens, maar ook na een echtscheiding kunnen ouders nogal eens verschillen van mening over bijvoorbeeld de verzorging v…
Begeleid (zelfstandig) wonenWat is begeleid (zelfstandig) wonen? Voor wie is begeleid wonen bedoeld? Wat zijn de voorwaarden? Wat zijn de kosten van…

Mijn ervaringen met Ginseng crememijn kijk opMijn ervaringen met Ginseng cremeEczeem is een vreselijk jeukende huidaandoening, die maar moeilijk te verhelpen is. Ik zelf had er veel last van op de z…
Schildklier - Te trage werking (hypothyreoïdie)Schildklier - Te trage werking (hypothyreoïdie)Een te traag werkende schildklier (hypothyreoïdie) is een steeds vaker voorkomende schildklieraandoening, die soms niet…
M_vermaat (60 artikelen)
Laatste update: 19-09-2016
Rubriek: Mens en Gezondheid
Subrubriek: Diversen
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.
Medische informatie…
Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts.