Duizeligheid en evenwichtsstoornissen

Duizeligheid en evenwichtsstoornissen Duizeligheid is een griezelig symptoom. Soms wordt met duizeligheid een zweverig, licht gevoel in het hoofd bedoeld, een gevoel bijna flauw te vallen. Deze vorm ontstaat door bijv. hartritmestoornissen, lage bloeddruk, stress en sterke emoties. Draaiduizeligheid is nog veel angstaanjagender: De wereld wordt een tollende draaimolen en je kunt er niet af. Uw evenwichtsorgaan is de kluts kwijt! Ontstaan de duizelingen bij voorover bukken, omdraaien in bed en omhoog kijken? Mogelijk is het dan BPPV.

Het evenwicht

Duizeligheid treedt op als de relatie tot de ruimtelijke omgeving op een of andere manier is verstoord. De mens krijgt continu informatie over de ruimte rondom en de plaats en stand die hij binnen die ruimte inneemt. Deze gegevens zijn afkomstig van drie systemen en worden verwerkt in de hersenstam en de kleine hersenen. Van daaruit worden spieren in het lichaam geprikkeld zodat evenwicht en houding voortdurend wordt bewaard en aangepast.

Deze systemen zijn:

Het evenwichtsorgaan

Het evenwichtsorgaan ligt in het rotsbeen, vormt met het binnenoor het slakkenhuis en regelt de stand, veranderingen en snelheid van het hoofd.

De ogen

Oriëntatie is ook afhankelijk van de ogen die als hulpmiddel dienen bij lopen en staan. Sluit bijvoorbeeld de ogen en het evenwicht is moeilijker te bewaren.

Diep gevoel in spieren

Signalen uit de benen en de nek geven informatie over de positie van het lichaam en van het hoofd ten opzichte van het lichaam.

Het gaat mis op het moment dat er verkeerde of nog onbekende signalen binnenkomen. Resultaat: Duizeligheid en evenwichtsstoornissen.

Oorzaken duizeligheid

Duizeligheid, ook wel vertigo geheten, is dus geen ziekte maar een zeer onaangenaam symptoom dat duidt op een stoornis in de hersenen en/of het evenwichtsorgaan in het binnenoor. De stoornis kan door een reeks aandoeningen worden veroorzaakt. Het kenmerkende van duizeligheid is dat u de gewaarwording heeft dat u ronddraait of dat objecten om u heen ronddraaien, terwijl u niet in beweging bent. Het kan variëren van een kort momentje van duizeligheid, een zeeziekte-gevoel, tot zo'n ernstige draaiduizeligheid dat u angstig, bleek en misselijk wordt, gaat transpireren en braken en tenslotte uw evenwicht verliest. Op dat moment wordt duizeligheid gevaarlijk want u kunt vallen, iets breken en zelfs bewusteloos raken. Het kan zich ook manifesteren door een gevoel ergens in te vallen of opzij geduwd te worden.

Er zijn diverse oorzaken voor het gevoel van duizeligheid, waaronder BPPV, labyrinthitis en de ziekte van Menière. Een zweverigheid, instabiliteit, suf, licht of raar gevoel in het hoofd zonder typische draaisensaties wordt in de medische wereld onderscheiden van de 'echte' duizeligheid. Deze vorm ligt aan een plotseling tekort aan bloed in het hoofd en komt onder andere voor bij een flauwte, lage bloeddruk, bijwerkingen van medicijnen, zware hoofdpijn, bloedarmoede, hoogtevrees, afwijkingen van de zenuwen en de wervels in de nek, hyperventilatie, beroerte, hartritmestoornissen, subdurale bloeding en voorbijgaande cerebrale ischemie (TIA). Bijkomende symptomen bepalen van welke aandoening sprake is.

Feiten duizeligheid

Duizeligheid komt frequent voor en de klacht is meestal beladen met hevige angst. Toch is de oorzaak zelden ernstig. Patiënten noemen een klacht soms ten onrechte duizeligheid, terwijl het dan bijvoorbeeld gaat om wazig zien of onzekerheid bij het lopen. Vrouwen blijken tweemaal zo vaak door duizeligheid te worden getroffen als mannen. Verder geldt, hoe ouder hoe groter de incidentie. In bijna de helft van de gevallen wordt er na onderzoek geen aantoonbare oorzaak gevonden. Lichamelijk onderzoek kan bestaan uit het meten van de hartslag en bloeddruk, een algemeen bloedonderzoek, inspectie van de oren, beoordelen van oogbewegingen, houding en evenwicht en meten van gevoel en reflexen. Als alles goed is betekent het in de meeste gevallen dat kan worden afgewacht, temeer daar de prognose goed is. Verwijzing naar een specialist vindt alleen plaats als er aanwijzingen zijn voor een ernstige aandoening of voor aanvullend onderzoek. Onderzoek na verwijzing omvat meestal een uitgebreid gehoor- en evenwichtsonderzoek en soms een scan.

BPPV of Benigne Paroxysmal Positional Vertigo

BPPV komt veel voor, vooral bij mensen vanaf middelbare leeftijd. Benigne betekent goedaardig, paroxysmal is aanvalsgewijs, positional betreft de houding en vertigo is een ander woord voor draaiduizelingen. Wat er gebeurt is dat er een kortdurende draaiduizeligheid optreedt bij het maken van een specifieke beweging. Het komt voor bij het hoofd voorover buigen maar ook het omrollen in bed of naar boven kijken is berucht. Kenmerkend is dat de duizeligheid meestal niet langer duurt dan zestig seconden en vaak in lighouding voorkomt, waarbij een kant is aangedaan. Het beste is om die minuut stil af te wachten. Gevaarlijk is het niet, maar het kan leiden tot vallen als het evenwicht wordt verloren. De oorzaak ligt in het inwendige oor: Zogenaamde oorkristalletjes (oorsteentjes of gruis) hebben zich verplaatst naar een deel waar ze niet horen, nl. de semicirculaire kanalen in het binnenoor. Daar slaan ze neer op de zintuigcellen van het evenwichtsorgaan en dit leidt tot overprikkeling. Het kan komen door infectie, een hoofdtrauma, ooroperatie, langdurige bedrust, ontsteking of doorbloedingsstoornis van het binnenoor, of door degeneratie van het evenwichtssysteem wat je vooral bij ouderen ziet. Er zijn ook sommige hoofdpijnvormen die gepaard gaan met BPPV.

Nystagmus

De diagnose BPPV kan eigenlijk al worden gegeven op basis van de verschijnselen, maar soms wordt een zgn. kiepproef uitgevoerd om de diagnose te bevestigen. Deze proef houdt in dat bovenlichaam en hoofd vanuit zittende houding plotseling achterover worden gekiept waarna de duizeligheid tot schrik van de patiënt wordt opgewekt, en de arts nystagmus in de ogen kan waarnemen. Nystagmus zijn onwillekeurige, ritmische bewegingen van de oogbol en zijn bij positionele duizeligheidsklachten een bewijs van BPPV. Wordt de proef herhaald, dan is de duizeligheid de tweede keer vaak minder. Ook kan met deze proef worden aangetoond of het linker- or rechteroor is aangedaan.

Repositiemanoeuvres

De verschijnselen van BPPV kunnen in fases optreden, van enkele weken/maanden tot langdurig en blijvend aan toe. In de meeste gevallen duurt de aandoening maximaal vier weken. Een vreemd, licht gevoel in het hoofd kan tussen de aanvallen optreden. Geadviseerd wordt om niet op de aangedane zijde te slapen, twee of meer kussens te gebruiken en rustig uit bed op te stappen. Er zijn enkele repositiemanoeuvres die bij BPPV effectief zijn. Deze kunnen door een specialist worden toegepast en heten de Epley Manoeuvre en de Semont Manoeuvre. Middels een specifieke handgreep die het hoofd diverse kanten op laat draaien worden de loszittende steentjes in het binnenoor verplaatst naar een ander deel van het evenwichtsorgaan. Verder kunnen thuisoefeningen van nut zijn, al of niet onder begeleiding van een fysiotherapeut. Bij deze oefent u meerdere malen per dag het rechtop zitten naar zijligging en omgekeerd.

Labyrinthitis of Neuritis vestibularis

Een ontsteking van het labyrint heet ook wel labyrinthitis. Het labyrint bestaat uit drie halfcirkelvormige, met vocht gevulde kanalen in het binnenoor die het evenwicht controleren. Het kan door een aantal oorzaken ontstoken raken. Dit gebeurt meestal door een virus uit de neus of keelholte, dat door de Buis van Eustachius in het middenoor en vervolgens in het binnenoor, ook wel cochlea, komt. Dit verstoort de functies van het binnenoor. Er ontstaat een hevige draaiduizeligheid waarbij alles snel lijkt rond te draaien. De ogen draaien langzaam naar opzij en schieten dan weer in hun normale stand terug. Bewegingen van het hoofd maken de verschijnselen nog erger. Er kan misselijkheid optreden dat tot overgeven leidt, alsmede doofheid aan een zijde. De ontsteking komt niet zo vaak voor maar wie het krijgt is gedoemd in bed te blijven liggen met gesloten ogen tot de aanval verdwijnt. De symptomen nemen na enkele dagen in hevigheid af maar kunnen tussen de een en drie weken duren en zijn ronduit beangstigend. Restverschijnselen kunnen zijn: Licht gevoel in het hoofd, wat gehoorverlies en oorsuizen.

Ziekte van Menière

De ziekte van Menière geeft een structurele duizeligheid. Er bestaat hierbij een vermeerdering van de hoeveelheid vloeistof in het labyrint. De verhoogde druk die hierdoor ontstaat kan de zenuwcellen in de wand van het labyrint aantasten waardoor het evenwicht wordt verstoord. Het vlakbij gelegen slakkenhuis kan ook beschadigd raken met het gevolg dat het gehoor vermindert. De ziekte doet zich eerst in een oor voor, maar de helft van de lijders krijgt het later in het andere oor. Van tijd tot tijd treden er aanvallen op, variërend van een paar uur tot een paar dagen. Er ontstaat een hevige duizeligheid, vaak gepaard met misselijkheid en braken, oorsuizen, hardhorendheid, druk in het oor en vreemde geluiden in het oor (eenzijdig).

De ziekte van Menière komt niet zo vaak voor en meestal slechts in een lichte vorm. De ziekte kan spontaan verdwijnen, hoewel dubbelzijdige doofheid niet is uit te sluiten. Bij een aanval moet de patiënt stil blijven liggen en minder vocht gebruiken. Diverse onderzoeken kunnen aantonen of er echt sprake is van Menière, en dat is niet eenvoudig. Deze onderzoeken zijn bijv. audiometrie voor en na ontwatering van het lichaam, een vestibulaire functietest (evenwichtsonderzoek) en cochleografie. Bij audiometrie dient een verlies van de lage tonen mede als bewijs. Medicijnen voor de ziekte zijn gericht op het verminderen van de hoeveelheid vocht. In ernstige gevallen kan operatie van de cochlea worden overwogen.

Flauwte

Een lage bloeddruk kan leiden tot een verminderde bloedtoevoer en dus zuurstof naar de hersenen, zodanig dat men kan flauwvallen. Dit kan liggen aan een ziekte, maar vaker is het een lichamelijke reactie op bijvoorbeeld een plotselinge emotie zoals paniek, angst of walging, ondervoeding, te lang in een warme, drukke of benauwde omgeving staan, hyperventilatieklachten, uitdroging of overvloedig bloedverlies bij bijvoorbeeld menstruatie. Het is geen reden tot ongerustheid, mits het niet te vaak voorkomt. De duizeligheid die een flauwte vergezelt is geen draaiduizeligheid, maar een plotseling gevoel van zwakte, slapte en bevreemding, waarna een heel kort bewustzijnsverlies van maximaal twee minuten kan optreden. Bijkomende verschijnselen zijn bleekheid, transpiratie en het bekende "Sterretjes zien" of "Zwart voor de ogen".

Tijdelijke bloeddrukverlaging kan al ontstaan door het plotseling opstaan uit zittende, liggende, of bukkende houding, ook wel posturale hypotensie genoemd. Het lichaam dwingt u dan om een liggende houding in te nemen. Bij het voelen opkomen van een flauwte kan men dus het best een minuut of tien gaan liggen, liefst met de benen omhoog. Is dit niet mogelijk, ga dan zitten met uw hoofd tussen uw knieën, totdat u zich beter voelt. Zorg daarnaast voor rust en frisse lucht. Alarmverschijnselen zijn bijkomende symptomen zoals verlamming en/of prikkeling van een lichaamsdeel, moeilijkheden met spreken, waas voor de ogen of dubbelzien en verwardheid, wat kan duiden op een beroerte of een voorbijgaande cerebrale ischemie.

Andere vormen van duizeligheid

 • Hyperventilatie - Spanningen, angst en depressie kunnen een pre-factor zijn voor oppervlakkig ademen (hyperventilatie) en een van de klachten daarbij is duizeligheid. Omdat duizeligheid op zichzelf angst oproept ontstaat er een vicieuze cirkel.
 • Reisziekte - Zeeziekte, luchtziekte en wagenziekte staan bekend om duizeligheid, misselijkheid en overgeven. Door de bewegingen van de omgeving wordt het evenwichtsorgaan als het ware overwerkt.
 • Aandoeningen van het gezichtsvermogen - Veel aandoeningen van het gezichtsveld en vooral de oogspiertjes kunnen duizeligheid geven, zoals oogspierverlammingen maar ook al het in gebruik nemen van een nieuwe bril.
 • Aandoeningen van het zenuwstelsel - Stoornissen in de spieren en zenuwen die houding en evenwicht regelen kunnen eveneens duizeligheid geven. Te denken valt aan een beschadiging aan de nek zoals bij whiplash, maar ook storingen in het diepe gevoel in de spieren van het zenuwstelsel in de benen.
 • Triggerpoints in de sternocleidomastoid - Deze spier bevindt zich aan de zijkant van de nek en kan, mits gespannen en met spierknopen, tot diverse oor- en kaakklachten leiden, waaronder duizeligheid.
 • Stofwisselingsstoornissen - Een laag bloedsuikergehalte (hypo) bij suikerziekte kan een stoornis in de regelcentra in de hersenen geven en duizeligheid veroorzaken.
 • Superior canal dehiscence syndroom - SCDS is een afwijking aan het binnenoor waardoor geluid en drukveranderingen duizeligheid opwekken.
 • Duizeligheid in de zwangerschap - Duizeligheid in de zwangerschap is complex en kan liggen aan o.a. plotselinge bloeddrukdalingen, bemoeilijkte terugstroming van het bloed door verhoogde druk in de buik, lage bloedsuikers, bloedarmoede, en zuurstoftekort door druk op een ader in rugligging.
 • Vergiftigingen - Alcoholvergiftiging en medicijnverslaving kan leiden tot duizeligheidsklachten.
 • Brughoektumor - Een goedaardige tumor op de evenwichtszenuw kan duizeligheid oproepen maar is ook aanleiding voor oorsuizen aan een zijde.
 • Bewegingsonzekerheid - Vooral op oudere leeftijd kan bij staan en lopen een onvast gevoel in de benen voorkomen, terwijl bij zitten en liggen de klachten verdwijnen. Bij dit type duizeligheid spelen meerdere factoren een rol, waaronder slecht zien, zwakte van de beenspieren, voetproblemen en bijwerkingen van medicijnen.

"Stop the world, i want to get off!"

Lees verder

© 2009 - 2020 Astrid-d-g, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden. Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts.
Gerelateerde artikelen
Duizelig, moe, misselijk: oorzaken duizeligheid bij opstaanDuizelig, moe, misselijk: oorzaken duizeligheid bij opstaanWat kunnen de oorzaken zijn van mijn duizeligheid en moe zijn? Waarom kan ik duizelig worden bij het opstaan? Duizelighe…
Licht en draaierig gevoel in het hoofd: wat kan het zijn?Licht en draaierig gevoel in het hoofd: wat kan het zijn?Een licht, zweverig en of duizelig gevoel in het hoofd kan erg vervelend zijn. Je kan je slecht op dingen concentreren w…
Wat te doen bij duizeligheid en flauwvallenWat te doen bij duizeligheid en flauwvallenLicht in het hoofd worden, duizelig of evenwichtsstoornissen kan te wijten zijn aan een tijdelijke vermindering van bloe…
De oorzaken van duizeligheidDe oorzaken van duizeligheidLees hier alles over de oorzaken van duizeligheid en de symptomen die erbij horen. Duizeligheid is geen ziekte, maar het…

Kanker: oorzaak, verloop en behandelingKanker: oorzaak, verloop en behandelingVroeg of laat krijgt vrijwel iedereen er in zijn of haar omgeving of persoonlijk mee te maken: kanker. Kanker is een zie…
Wanneer is een bloeding onschuldigWanneer is een bloeding onschuldigAls de neus zonder aanleiding begint te bloeden, is de oorzaak meestal onschuldig en het bloedverlies minimaal. Maar net…
Bronnen en referenties

Reageer op het artikel "Duizeligheid en evenwichtsstoornissen"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Sh, 07-06-2020 15:52 #395
Ik heb sinds maart 2018 last van duizeligheid en hoofdpijn. En ben nu 30 jaar. 24/7 heb ik het. Het kwam opzetten en is nooit meer weg gegaan. In de trein bij het heen en weer schudden neemt het toe.

Frans Beleyn, 18-05-2020 14:55 #394
Geachte,

Zijn er voedingssupplementen/vitamines die evenwichtsproblemen kunnen verhelpen?

Kunnen evenwichtsproblemen veroorzaakt worden door een slechte werking van de kleine hersenen en kan hier iets aan gedaan worden?

Hoogachtend.

Luuk Ten Heuvel, 31-03-2019 15:49 #393
Ik kamp al jarenlang met het probleem van duizeligheid evenwichtsstoornis oorsuizen slecht zien en gehoorverlies.Vaak probleem met omdraaien in bed in, in de avonduren na het eten vaak misselijk Vermindering van het gezichtsvermogen en wazig zien met linker oog.
Diverse keren aanvallen gehad waarbij door medici ook dachten aan een tia.
Een onderzoek bij het ziekenhuis in Maastricht wees ongeveer tien jaar geleden uit dat mijn evenwichtsorgaan verstoord was.
gedeeltelijk gehoorverlies hoofdzakelijk in de lage tonen, Op dat moment was er niets aan te doen, een probeersel was het medicijn betahistine 24 mg, tweemaal daags waar ik geen baat bij had.
Er zijn lange periodes waar de problemen redelijk beheersbaar zijn, op dit moment al een periode van enkele maanden waar de problemen veel impact hebben op mijn leven.
Ik zie mijzelf terug in uw artikel "duizeligheid en evenwichtsstoornissen " en vraag me af welke stappen kan ik nog ondernemen om van mijn probleem af te komen vq verminderen.
Luuk ten Heuvel
( man leeftijd 79 jr. bezige persoon )

Richard Schreurs, 10-03-2019 10:47 #392
M.b.v. dit artikel heb ik de verschijnselen van totale desoriëntatie kunnen plaatsen. Inderdaad: de hele wereld draaide en ik moest hevig braken. Heeft me wel onzeker gemaakt.

P. de Jong, 26-01-2019 11:55 #391
Ben 80 jaar en ben meerdere weken verkouden geweest, 4 dagen geleden werd ik plotseling zweverig op mijn benen en moest mij overal aan vasthouden, maar ik ben absoluut niet draaierig of licht in mijn hoofd, een scan heeft aan getoond dat het geen cva is.
huisarts weet ook geen oorzaak, klachten komen af en toe terug. ben zeer onzeker hierdoor.?

Ben Voets, 12-07-2018 20:51 #390
Eind december 2017 werd ik plotseling zo duizelig dat ik niet meer op mijn benen kon staan. Met veel moeite kon ik een bank bereiken om te zitten. Ik werd heel beroerd en begon te braken. Gelukkig had ik een mobieltje en kon ik mijn dochter bellen. Slingerend tussen haar en haar man kon ik in de auto komen, die mij thuis bracht. Ik ben nog een paar dagen heel dol geweest maar langzaam werd het beter.Nu 6 maanden later kreeg ik het weer en nu 14 dagen later opnieuw. Ik hoor al slecht maar met mijn linker oor hoor ik dan helemaal niets. Nu heb ik zware ruis in mijn linker oor. Ik heb geen oorpijn maar vaak jeuk in dat oor Is het nodig om een KNO arts te raadplegen?

W. Spanjers, 11-06-2017 18:59 #389
Bovenstaande heb ik begrepen, echter ik voel letterlijk, dat de prikkels in mijn onderbeen zakken, zodat ik been moeilijk omhoog kan krijgen. Dit duurt vaak vrij lang.
Wellicht moeilijk voor te stellen, echter het gebeurt.

Mai, 26-01-2017 23:55 #388
Beste Mulder, bent u wel eens bij een psycholoog geweest? Sommige psychologische klachten kunnen zich ook somatisch uiten, dat wil zeggen doormiddel van lichamelijke klachten. Vooral na periodes met veel stress. Ik ben verder geen expert maar misschien is het een poging waard om het er eens met uw huisarts over te hebben en te kijken wat die er van denkt. Sterkte in elk geval! Gr. Mai

Mulder, 17-12-2016 12:18 #387
Ik heb nu iets meer dan een jaar last van duizeligheid, evenwichtsklachten en rare "wegtrekkers" in mijn hoofd. Dit alles is begonnen na een zeer stressvolle periode van een jaar of 3 a 4 waarin ik mijn baan verloor, mijn vader verloor aan kanker en nog wat vervelende dingen. Er is bppd geconstateerd, maar dat had volgens mij nu wel een keer over moeten zijn. Ik heb constant het gevoel dat mijn linkerhelft van mijn lichaam niet in balans is met mijn rechter helft en dat ik scheef loop (terwijl dit natuurlijk niet zo is) ik heb allerlei fysio's geprobeerd, foto's laten maken van nek, handen en rug want ik heb ook heel veel last van allerlei gewrichten, heb bloedonderzoeken gehad en ben bij de kno arts geweest maar niets helpt en niemand vindt ECHT iets. Alles is begonnen net voor de crematie van mijn vader toen ik gewoon omviel uit zittende houding en alles om me heen draaide en ik even niet op kon staan. Gelijk naar het ziekenhuis geweest maar neurologisch was er volgens hun niets aan de hand. Ik heb constant een onwijze spierspanning in mijn nek en schouders en vermoed dat dit er ook mee te maken heeft. Ik kan wel vertellen dat dit een aanslag op je leven is want ik zou me wel weer eens 1 dag gewoon goed willen voelen zonder duizeligheid, evenwichtsstoornissen of wat dan ook. Als je normaal gezond bent ben je niet met de dingen bezig en sta je gewoon tijdens een gesprek en loop je gewoon. Als ik met iemand staand spreek of loop dan ben ik constant bezig met het feit dat ik niet stevig sta, dat voor mij gevoel de ondergrond ongelijk is en dat ik tijdens lopen voor mijn gevoel gewoon scheef loop. Zou heel graag van deze "hel" afkomen of van iemand horen dat ze vergelijkbare klachten hebben en wat zij daarmee doen / gedaan hebben.

Trudy, 02-12-2016 10:37 #386
Ik heb al bijna 2 jaar evenwichtsstoornis continue, ik ben overal geweest in Apeldoorn en in Antwerpen bij Professor Wuyts, allerlei onderzoeken ondergaan, medicijnen gekregen niets heeft geholpen!
Mijn rechter oor is gebleken reageert niet op prikkelingen, ik ben niet doof ik hoor alles nog goed.
Heeft iemand nog suggesties?

Lieke, 23-11-2016 17:49 #385
Ik heb sinds een paar weken last van duizelingen als ik roltrappen en steile trappen moet doen. Normaal nul hoogtevrees! Ik wacht bij station of er iemand voor mij loopt voordat ik de roltrap af durf. Maar nu thuis opeens ook. Durf de steile trap opeens niet meer af, ga op bibs trap af. Wasgoed naar beneden lukt niet, moet ander nu voor mij beneden brengen, waardeloos. Dacht dat het hier bij bleef, maar vandaag fietsen en kan mij arm niet uitsteken, ik val dan bijna gelijk, evenwicht totaal weg. Mijn benen zijn pudding nu af en toe door onzekerheid of door iets? Zoek op internet uiteraard en heb nog geen idee. Ben wel verkouden geweest, maar of dat oorzaak is, al tijd nu niet meer verkouden. Ik lees mensen van slapen op zij o.i.d. daar heb ik geen moeite mee, lig ik plat dat is er niks aan de hand, bij gewoon zitten ook niet. Daarstraks liep ik en bedacht o terug in kastje iets pakken en bam… gelijk duizeling door het onverwachte wat ik deed. Ik snap mijn lichaam niet en weet niet of ik een gevaar in verkeer ben (moet naar werk 35 km file weg altijd rijden in donker en donker weer terug). Geen idee of ze met bloedprikken iets kunnen zien bij dokter?

Jemal van Beek, 12-11-2016 02:40 #384
Ik ben Jemal, 27 jaar, ik loop nu al 3 jaar bijna rond met erge klachten, ik kan hierdoor niet werken, geen leuke dingen doen enz, boodschappen doen is al een hel voor me ik heb wat verhalen gelezen hieronder en kan me er goed in vinden bij jullie klachten. Mijn klachten zijn zwak in de benen het gevoel hebben van steeds omvallen heel erg moe heel de dag heel slecht slapen en veel paniekaanvallen… Ik heb ook vele onderzoeken gedaan en nooit echt een duidelijk antwoord gekregen alleen hyperventilatie, ik kom wekelijks bij de psycholoog om van me angsten af te komen maar ik denk zolang ik last heb van me evenwicht en zwakken benen en licht in me hoofd ga ik niet van me angsten af komen. Ik zou het zeer op prijs stellen als jullie wat tips voor me hebben, dankjewel.

Josje, 18-10-2016 13:46 #383
Beste Ed en Martine,
Ik ben inmiddels gediagnosticeerd met het Mal de Debarquement Syndroom (spontane vorm). Kijk hier eens op:
http://www.mddsfoundation.org/
http://www.mdds.org.uk/
Wellicht herkenning?
Heel veel sterkte,
groetjes Josje

Ed, 01-10-2016 17:03 #382
Heb dus precies dezelfde klachten als Josje (zie een stuk hieronder). Wat ik ook heb is dat ik na elke activiteit duizelig en naar in het hoofd wordt. 5 minuten wandelen even 4x de trap op even stukje fietsen het maakt niet uit. Zodra de activiteit over is komt de duizeligheid en het nare gevoel in het hoofd. Al zo lang heb ik dit en kom er niet achter waarom ik dit heb.

Kim, 29-09-2016 22:30 #381
Hoi Helena Leonard.

U zou eens op de website van Geert Verschaeve kunnen kijken. Als u agorafobie intypt op Google dan zult u ook wel op de site van hem komen. Betreft angsten. Ik heb daar veel aan gehad.

Maar voor duizeligheid en evenwichtsstoornissen weet ik het helaas niet.

Veel sterkte en beterschap.

Héléna Léonard, 20-09-2016 15:03 #380
Welke specialisatie raadt u aan in geval van duizeligheid en evenwichtsstoornissen, angst op straat?

Sianne, 02-09-2016 10:45 #379
Hallo iedereen,

Bij toeval kwam ik op deze site terecht. En… bij toeval zag ik dit artikel. Dit moet zo zijn…
Ik weet niet of het zal helpen voor wie dit leest en gaat proberen maar mij heeft het zeker geholpen!

3 jaar geleden begonnen bij mij ook de problemen wat betreft dit onderwerp… Dit begon met vage klachten en oververmoeidheid. Deze vage klachten waren oorsuizen, duizeligheid, het resoneren van geluiden in mijn oren… etc. Deze klachten werden steeds erger. Van een paar dagen tot een week en langer. Ik kon niks meer verdragen aan mijn hoofd. Ook ik ben naar een neuroloog geweest, fysio etc. Niks hielp. Werd er helemaal gek van. Totdat… iemand mij tipte over een kaakchirurg die onderzoek had gedaan naar de oorzaak van klachten zoals ik.

Daar ben ik geweest. Het bleek volgens die chirurg, dat ik last had van overbelasting van de zenuwen die vanaf mijn kaak naar mijn oren liepen. Dat gaf al deze klachten. In de nacht klem ik mijn kaken op elkaar wat een enorme druk geeft op de zenuwen naar mijn oren. Ik heb van deze chirurg een bitje (afgestemd op mijn gebit) gekregen die ik 's nachts in moet doen. Sinds ik dit "bitje"heb, heb ik geen klachten zoals duizeligheid, oorsuizen etc. meer gehad!

Misschien is dit nog iets om te proberen/uit te laten zoeken… Mij heeft het zeker geholpen en voel me nu weer top! (al bijna 2 jaar)

Josje, 08-08-2016 16:14 #378
Hoi Lisanne,
Sorry voor mijn late reactie. Ik heb een hele tijd niet op de forums gekeken waar ik berichten heb achtergelaten. Het is jammer dat je geen e-mail ofzo krijgt als iemand op jouw verhaal heeft gereageerd. Wat vervelend dat je dezelfde duizeligheidsklachten hebt, maar dat de specialisten niks kunnen vinden. Ik weet hoe akelig het is! Mijn evenwichtsorgaan was volgens de KNO arts ook 'perfect'.

Na de diagnose van mijn chiropractor ben ik naar mijn huisarts gegaan, omdat ik het ook door een medisch specialist wil laten bevestigen. Ik word momenteel onderzocht op POTS in Nijmegen (deze arts weet wat het is). Op 18 augustus krijg ik de uitslag, dan zal ik het je laten weten. Je kunt het wel alvast heel eenvoudig zelf thuis meten met een hartslag meter: eerst even rustig liggen, dan meten. Vervolgens gaan staan, even wachten, en opnieuw meten. Met die informatie kan je dan naar je huisarts gaan. Wellicht heb je intussen al onderzoeken gehad? Ik ben erg benieuwd wat eruit kwam…

Toch denk ik ook nog steeds dat er in mijn evenwichtssysteem iets mis is. Niet zozeer het evenwichtsorgaan zelf, maar bijvoorbeeld de prikkeloverdracht van de zenuwen. Misschien komt dit ook wel door zuurstoftekort in de hersenen, ik weet het niet. Dat soort vragen moet ik allemaal nog stellen. Ga ook nog naar het duizeligheidscentrum in Apeldoorn. Misschien is dat ook nog een idee voor jou?

Nee, ik heb meestal het gevoel dat mijn klachten in de loop van de dag verergeren, omdat ik mijn hoofd dan meer heb belast ofzo. De misselijkheid wordt dan ook erger. Maar soms is het ook andersom, geen peil op te trekken. De hevige griep gaat wel vaak vooraf aan POTS, maar het zou ook kunnen dat het virus op je evenwichtsorgaan is geslagen. Ik denk alleen dat de KNO arts dat laatste wel ontdekt had… De wanhoop herken ik heel erg. Nu na 8 maanden nog geen verbetering. Gaat het ooit over, vraag ik me dan af? Dit is geen leven meer…

Lisanne, 08-06-2016 13:39 #377
Hoi Josje,

Als ik jouw verhaal lees, herken ik mezelf heel erg in je verhaal. Ik heb afgelopen februari de griep gekregen en sindsdien heb ik dezelfde klachten als jij hebt. Ik heb constant het gevoel alsof ik net een achtbaan uitstap/dronken ben. Soms in ergere mate (dat ik zelfs moet braken van de misselijkheid door de duizeligheid), soms in mindere mate. Ik heb ook gemerkt dat de duizeligheid verergert bij hoofdbewegingen (zoals het draaien in bed), in rust na fysieke inspanning en tijdens cognitieve inspanning. De overige klachten die je omschrijft, zoals een drukkend gevoel en een piep in je oren, herken ik ook. Alleen het gonzende geluid wat jij ervaart wanneer je bukt of inspanning vertoont, dat je hoofd op en neer gaat wanneer de duizeligheid versterkt en de schokjes in je been, zijn klachten van jou die ik niet bij mezelf herken.

Nu inmiddels drie maanden verder heb ik het gevoel dat mijn klachten steeds in de loop van de dag (later in de middag en s'avonds) milder worden. Als ik bijvoorbeeld s' ochtends achter mijn laptop ga zitten lezen wordt de duizeligheid heel heftig terwijl als ik dit s'avonds doe, gaat het meestal wel goed. Heb jij dit ook?

Ik begin heel wanhopig te worden. De neuroloog kan geen neurologische oorzaak vinden, de KNO-arts heeft een evenwichtstest en een gehoortest uit laten voeren, waarvan de uitslagen perfect waren, en mijn bloeduitslagen waren ook perfect. De KNO-arts begon bij mij ook al over hyperventilatie, maar ik weet zelf zeker dat het dat niet is. Ik heb namelijk ook geen klachten zoals hartkloppingen, benauwdheid en ik ben na een griep niet opeens anders gaan ademen. Zelf denk ik steeds dat ik toch iets aan mijn evenwichtsorgaan heb (ook vanwege die druk op de oren).

Is bij jou al definitief dat je klachten door POTS komen? En wat doe je eraan? Ik had nog nooit van POTS gehoord, maar ik vind het zeker de moeite om dit te laten checken. Dus heel erg bedankt voor de tip! Als je verder nog tips hebt hoor ik het graag.

Josje, 23-05-2016 17:41 #376
Beste Martine (en anderen met onverklaarde duizeligheidsklachten),
Ben je al eens onderzocht op Posturale Orthostatische Tachycardie Syndroom? De chiropractor heeft dit bij mij vastgesteld. Ik herken me er volledig in (en mijn hartslag stijgt met 50 slagen van liggen naar zitten). Laat je eens checken!
groetjes Josje

J., 04-05-2016 22:51 #375
Ik herken ook deze klachten.
Ik heb 2x een ontsteking van evenwichtsorgaan (neuritis vestibularis) gehad, nadien bleven klachten bestaan; dronken gevoel, wazig zicht, onstabiel voelen, angstig voelen. Met 2 kleine kinderen was dit natuurlijk een ramp. Ik kon nauwelijks voor mezelf zorgen. Na 1,5jaar doorverwezen naar ziekenhuis. Ik heb ook onderzoek gehad naar evenwichtsorgaan en mri gehad. Uitsag, beschadigde evenwichtsorganen door eerder doorgemaakte ontstekingen aan evenwichtsorgaan.
Ook kwam er uit bloedonderzoek een vitamine b12 te kort. Gestart met injecties en klachten zijn nadien verbeterd.
Veel van de klachten zijn ook beschreven bij vitamine b12 te kort.
Een hele tijd een jaar denk geen klachten gehad sinds deze week. Weer dronken gevoel. Angst is weer terug dat evenwichtsorgaan weer controle van mijn lichaam overneemt.

Josje, 23-04-2016 19:12 #374
Beste Martine,
Succes bij de KNO-arts.
Ik heb afgelopen dinsdag een heel vervelend evenwichtsonderzoek gehad, maar er zal wel niks uitkomen, net als bij de andere onderzoeken.
Beste Ed,
Wat naar dat je precies dezelfde klachten hebt. Ik word er ook emotioneel en wanhopig van. Hoe lang loop jij er al mee? Ben je ook al door de medische malle molen gehaald? Mocht ik er ooit uitkomen, dan laat ik zeker weten wat de oplossing was!

Sterkte jullie beiden…

Martine, 18-04-2016 14:00 #373
Ik heb tot nu toe niet echt een behandeling gehad, ik word eigenlijk overal weggestuurd omdat ze niets kunnen vinden en ook niet de moeite vinden om door te zoeken, ik ben wel onder behandeling van een chiropractor. Dit geeft wel verlichting. Morgen naar de kno arts, ben zo benieuwd.

Dat naar links kijken en dan naar voren, wat ed beschrijft heb ik ook, dit zorgt er vooral voordat ik niet kan autorijden of fietsen. Mocht ik/ze iets vinden meld ik me. Sterkte voor allebei.

Ed, 11-04-2016 21:47 #372
Hoi Josje,

Precies maar dan echt precies hetzelfde… Emotioneel word ik ervan… Soms een tijd iets beter en nu weer heel slecht. Als ik soms even naar links kijk en weer voorruit is het al gebeurd. Mocht je ooit de oplossing horen of weten… Heel graag, ik ben er nooit uitgekomen.

Josje, 11-04-2016 18:12 #371
Beste Martine,
Dank voor uw reactie en advies, vreselijk al 11 jaar deze klachten zonder te weten wat de oorzaak is. Heb je wel al behandelingen geprobeerd? Ik hoop dat de KNO arts toch iets kan vinden, zodat hij eventueel medicatie of operatie kan bieden…
U ook sterkte,
Josje

Martine, 05-04-2016 13:05 #370
Hallo Josje
Ik heb exact dezelfde klachten als u, nu inmiddels al bijna weer elf jaar. Hoewel ik net weer mezelf heb aangedaan om weer een onderzoek bij de neuroloog te doen, is er weer niets uitgekomen. Word inmiddels nog een keer naar de kno arts gestuurd, of te wel. Ik ga weer van de ene naar de andere specialist, om waarschijnlijk te horen dat ze niets kunnen vinden. Ik kan u alleen uit ervaring meegeven dat bewegen, ondanks dat soms niet lukt en veel psychische rust verlichting kunnen geven. Mocht er in de toekomst iets bij u uitkomen ben ik heel benieuwd
Ik wens u heel veel sterkte.

Josje, 04-04-2016 18:52 #369
Beste infoteur of andere lotgenoten,
Graag zou ik uw mening horen over de mogelijke oorzaak van mijn duizeligheidsklachten. Tot op heden is er geen oorzaak gevonden. Ik krijg wel nog een onderzoek naar mijn evenwichtsorgaan, maar daar zit ik niet om te springen. Ik wil me niet 'voor niets' zo'n onderzoek laten 'aandoen'.

Het is geleidelijk -met vlagen- ontstaan; in eerste instantie met slap gevoel in de benen en licht gevoel in het hoofd. Vervolgens ging het over in een draaierig, zwaar en drukkend gevoel in het hoofd en instabiel op de benen; eerst met periodes (paar uur/een dag) maar sinds 4 maanden is het continu (24/7) in meer of mindere mate aanwezig. Mijn hoofd en de ondergrond lijken ‘op en neer’ te deinen (alsof ik me op een schip begeef, alsof ik net uit een achtbaan stap, alsof ik continu dronken ben). Daarnaast soms een gonzend, suizend geluid (rechts) en/of een hoge piep (beiden) in mijn oren. Het gonzen treedt ook op bij het bukken of spanning.
De klachten verergeren direct:
 In rust na fysieke inspanning, bijvoorbeeld na lopen of fietsen.
 Als ik ga liggen, bijvoorbeeld in bed of in de tandarts-stoel.
 In een winkel, vooral als ik moet stilstaan in de kassa-rij.
 In wachtkamers.
 Tijdens cognitieve inspanning (computeren, lezen, appen).
 Als ik zonder hoofdsteun op de bank zit of lig.
 Als ik me omdraai in bed.
Na een tijdje trekt het wel enigszins bij.

De klachten nemen ook toe:
 Als ik me ‘te lang’ fysiek inspan.
 In reactie op hoofdbewegingen (bijv. sit-ups, hoofd meebewegen op muziek).

De klachten lijken te verminderen (of vallen minder op):
o Als ik met mn katje aan het spelen ben.
o Als ik licht huishoudelijk werk doe.
o Als ik me focus op eten, zoals uitlepelen van een bak ijs.
o Als ik mijn hoofd/nek ondersteun.

Wat verder opvalt:
Als de duizeligheid toeneemt, dan beweegt mijn hoofd uit zichzelf op en neer (van voren naar achteren) behalve als het wordt ondersteund. Helemaal plat liggen lijkt de klachten te verergeren, dus ik slaap wat omhoog. Als ik mijn hoofd omlaag heb gehad, dan heb ik daarna ook meer last. Ik voel de draaierigheid niet/minder als ik op de snelweg bij iemand in een auto rijd. Ik heb regelmatig een drukkend/vol/dicht gevoel in oren (alsof mijn holtes vol zitten, alsof water in oren is gekomen, alsof ik aan het landen ben in een vliegtuig). Ik heb problemen met mijn evenwicht, loop te waggelen. Ten slotte bemerkt ik in rust schokjes/trillingen in mijn rechterbeen.

Ik ben inmiddels zeer wanhopig, want heb al vele specialisten gezien. Ze gooien het op hyperventilatie, maar ik heb verder helemaal niet de typische klachten van druk op de borst, hartkloppingen etc… Ik heb ook niet meer een 'licht gevoel in het hoofd', maar eerder last van mijn evenwicht, vandaar.
Graag uw reactie!

Proetsel, 17-02-2016 09:23 #368
Vorige zomer begon ik last te krijgen van oorsuizen in mijn linkeroor, vooral 's nachts. Ik werd tijdens de vakantie twee keer plotseling erg duizelig, ongeveer 2 minuten lang, dat het me niet meer lukte om ergens op scherp te stellen omdat alles maar weg bleef draaien. Na de zomer had ik er nog 1 keer last van, in september of oktober. Ik dacht dat het daarna voorbij was, maar gisteren had ik het plotseling weer. Ook het oorsuizen heb ik nog steeds, maar minder vaak (het geluid van mijn hartslag in mijn oor). Het gekke is dat de duizeligheid zomaar zonder aanleiding begint, gisteren bijvoorbeeld terwijl ik een film op televisie aan het bekijken was. Ik word er niet echt misselijk van. Volgens mij lijkt dit nog het meeste op BPPV qua klachten, maar ik vind het vreemd dat houding er niets mee te maken lijkt te hebben, en dat het maar eens in de paar maanden voorkomt… Herkent iemand dit?

Curiosity (infoteur), 06-11-2015 13:35 #367
Na 4 jaar te lijden onder BPPV ben ik doorverwezen naar het Duizeliheidscentrum in Apeldoorn. ( Gelre Ziekenhuis)
Wederom werd de Epley Methode uitgevoerd. Helaas was ik er niet zomaar vanaf. Na meerdere keren teruggekomen te zijn om de Epley Methode uit te laten voeren, mocht ik een ' behandelmethode voor gevorderden'. De Epley werd gecombineerd met de trillingen van een stemvork tegen de achterkant van mijn oor. Ik ben sinds april 2015 vrij van de draaiduizeligheden.

Anita Stokhof, 29-10-2015 07:22 #366
Goede morgen,
Mijn moeder had vanmorgen een flinke duizeling. Het gevoel dat de hele kamer draaide, ze ging ineens rennen en viel in de kamer, tegen de tafel op de grond. Zij had dit nadat zij vanmorgen om 6.30 uur op ging staan en vanuit haar slaapkamer naar de huiskamer wilde lopen.

Joke de Wolf, 08-08-2015 12:14 #365
Het is nu de derde dag. Ik heb last van draaiingen, vooral bij het naar boven kijken. Iets uit een rek halen boven mijn hoofd, op mijn rug liggen, omkeren in bed. Ook bij het af komen van een trap voel ik mij onzeker en houd ik me zeer goed vast. Gisteren ben ik bij de dokter geweest en blijkbaar zit er vocht achter mijn trommelvlies. Ik heb nu een medicijn tegen die draaiingen. (Agyrax) Maar hoe moet dat vocht uit mijn oor? Ik vermoed dat het daar al een tijdje zit. Ik heb vrij veel last van allergieën. Kan ik iets doen om dit te versnellen? Is alcohol slecht? Ik drink elke dag wel 2 glaasjes wijn bij het eten.

Andre, 17-04-2015 12:26 #364
Sinds een maand of 2 heb ik ineens in de nacht ontzettend last van draaiduizeligheid. Het treedt op als ik op mijn linkerzij ga liggen en het lijkt dan of de hele kamer alle kanten opdraait. Als ik op de andere zij draai gaat het weg, maar ik blijf nog lang een lichte duizeling voelen. Het gaat gepaard met een harde fluittoon in mijn oren, die daarna weer afneemt maar 24/7 aanwezig blijft.
Ook lijkt mijn gehoor af te nemen, ik merk dat vooral als iemand achter mij staat en iets zegt, ik het vaak niet goed versta. Als ik opsta, vooral in de nacht, moet ik echt een paar minuten op de rand van het bed blijven zitten, omdat de draaiduizeligheid dan weer toeneemt. Bij het opstaan en door de kamer lopen moet ik me overal aan vast houden, omdat ik onvast loop en naar de linkerkant lijk te vallen. Na het douchen trekt het weg en overdag heb ik er weinig last van, hoewel ik de hele dag licht in mijn hoofd blijf. Een paar dagen geleden kreeg ik zo'n aanval overdag en werd ik erg misselijk. Ook leek het of de linkerkant van mijn bovenlip heel dik werd, terwijl dat niet zichtbaar of met de vingers voelbaar was.
Wat zou hier de oorzaak van kunnen zijn?

Oliver, 08-03-2015 16:43 #363
Ik ben momenteel 23 jaar en heb al sinds 2007 last van draaiduizelingen. Soms blijven ze een jaar weg en komen dan weer ineens terug, zonder al te veel aanleiding. Ik vermoed dat het gepaard gaat met stress omdat het dikwijls terugkeerde tijdens examenperiodes. Heb reeds tientallen onderzoeken ondergaan in ziekenhuizen en nog weten ze niet wat het precies is. Enigste dat ze me aanbieden is Betaïstine om de symptomen te behandelen, hoewel het dan vaak nog enkele dagen duurt voor het verminderd.

De aanvallen duren meestal een week, en kan dan niet veel anders doen dan enkel in bed te gaan liggen op mijn rechterzijde, omdat de draainissen enkel dan iets aanvaardbaarder zijn. Ik word bijgevolg misselijk, maar braken gebeurt amper (waarschijnlijk doordat ik weet welke positie ik dan moet aannemen).

Vroeger waren de aanvallen ernstiger, waardoor ik echt geen meter meer kon stappen en ik soms heel hevig moest braken. Nu 7 jaar later komen de draainissen nog altijd terug, echter iets minder ernstig heb ik de indruk. Wat niet wegneemt dat het nog steeds enorm vervelend is. Ik kan tijdens deze 'aanvallen' vaak een week lang niet goed functioneren waardoor ik ook niet kan gaan werken of naar school gaan. Ik ben het enorm beu…

Eerste wat dokters dachten was ziekte van Menière, maar mijn gehoor is nog perfect in orde.

Misschien nog enkele zaken waarvan ik denk dat ze misschien een oorzaak kunnen zijn:
- ik heb enorm veel nek- en rugklachten. Als kind een keer slecht gevallen waardoor ik wekenlang mijn nek niet kon bewegen. Sindsdien heb ik enorm veel mijn nek gekraakt. Het weefsel tussen de wervels is wellicht grotendeels weg.
- bij het kuisen van mijn rechteroor moet ik steeds enorm hard hoesten (bij linker absoluut niet)
- achter mijn rechtoor is er een knobbel die ik duidelijk kan voelen en die aan de linkerzijde niet is. Dokter zei een gezwollen klier, maar heb dit al zolang ik mij kan herinneren.
- ik heb enorm veel last van stress, vrijwel altijd en overal

Ik ben radeloos, ik hoop dat iemand mij kan helpen.

Helebir, 17-02-2015 13:02 #362
Vorige week ben ik op vakantie geweest en heb anderhalve dag gevaren (met 1 dag niet varen ertussen). Sindsdien heb ik last van landziekte. Vaak heb ik dit wel een beetje na varen, dus ik maakte me de eerste dagen geen zorgen. Maar het duurt nu al een week en lijkt niet echt minder te worden. Vooral als ik lig of beweeg merk ik het goed. Als ik zit is het iets minder. Vannacht kon ik er ook ineens niet door slapen. Ik word er nu ook een beetje duizelig van soms en soms heel licht misselijk. Ik voel me er behoorlijk vaag door. Terwijl ik geen last had van zeeziekte tijdens het varen. Is het normaal dat het zo lang duurt? En is er iets dat ik kan doen om het te verhelpen? Ik heb al veel gegoogled, maar kan niks nuttigs vinden. Alle tips zijn welkom, ik ben het echt zat!

Schannah, 02-12-2014 19:13 #361
Hey
Ik heb iets raars op 23 september ben ik betrokken geweest bij een ongeval waarbij ik bij de keel ben gegrepen en 3 a 4 x met mijn hoofd tegen de muur ben gebotst(even buiten westen geweest en 2 supergrote builen op men hoofd). Nu als ik omhoog kijk of uit bed stap of draai word ik zo duizelig dat de wereld rond mij draait. Nu heb ik s ochtends last van hevige maag steken.ik heb me gisteren aan de kant moeten zetten omdat ik wit werd duizelig en drukkend gevoel in de borst streek. Af en toe even hevige hoofdpijn en weg. Ik maak me zorgen. Is dit iets om me zorgen over te maken? toen is er een ct scan genomen en was niets op te zien.

Cindy, 20-11-2014 13:57 #360
Beste Wesley, het verhaal over de hyperventilatie klinkt herkenbaar. Bij mij hetzelfde verhaal, niks kunnen vinden en de duizeligheid tijdens de hyperventilatietest komt niet overeen met wat ik anders ervaar. Ik heb ook al 2j problemen, kan niet omhoog/omlaag kijken want dan begint alles te draaien en dit houdt dagen aan. Misschien eens vragen naar een volledig evenwichtsonderzoek?

Wesley, 15-11-2014 17:20 #359
Beste mensen,

Ik loop al 2 jaar met duizelingen. Meestal in de ochtend of als ik lang rust genomen heb, met rust bedoel ik een dag in bed liggen niks doen, mijn weekend, savonds als ik gegamed heb. Ik ben 24 jaar en heb hier enorm veel last van. Doktoren kunnen niet vinden wat het is en gooien het maar op dat ik psychisch niet in orde ben. De kno arts heeft me na huis gestuurd na een hyper ventilatie test ondanks dat ik zei dat die duizeligheid totaal anders was als ik normaal ervaar. Neuroloog zegt ook na een testje hinkelen tot ziens. En ik ben ten einde raad.

Ik ervaar draai duizeligheid als ik me omdraai als ik in de lucht kijk of soms als ik gewoon loop. Meestal in de ochtend na mijn rust periodes zeg maar. Als ik druk aan het werk ben nergens last van. Ik word er angstig van. Verder ervaar ik op die momenten een licht zweverig gevoel en het idee dat er vertraging zit in wat ik zie en wat binnen komt in mijn hersenen als ik snel naar links of recht kijk. Alleen op de momenten dat die duizelingen er zijn. Ook voelen me benen soms licht aan.

Wie o wie heeft voor mij een antwoord of suggestie of ervaart dit ook?

Henriette Gabriels, 29-10-2014 09:15 #358
Sinds begin 2011 word ik om de 3 a 4 weken geteisterd door migraine tot op de dag van vandaag. Dit duurt een dag of 3 a 4. Sinds een aantal maanden krijg ik een migraine aanval die begint met verkramping in mijn nek, gevolgd door hoofdpijn en duizelingen en misselijkheid. Dit alles bij elkaar geen pretje en brengt veel angst mee. Ook heb ik dan tintelingen naar mijn armen en handen. Zou hier toch graag eens wat meer over willen weten.

Johan, 05-09-2014 23:36 #357
Ik heb al tientallen jaren last van absences en van korte aanvallen waarin ik mij even niet kan bewegen en in mijzelf, maar blijkbaar toch hoorbaar voor anderen de grootste onzin uitsla. De frequentie waarin deze aanvallen voorkomen, neemt de laatste jaren enorm toe. Ik heb heel wat onderzoeken gehad, maar ze hebben allemaal niets opgeleverd. Wat ik graag wil weten of iemand misschien een middel dat verlichting biedt.

Joke Peeters, 19-06-2014 16:40 #356
Beste Dinky, Hetgeen jij hebt heet BPPV ofwel benigne paroxysmale positievertigo. Het is heel beangstigend maar is totaal goedaardig en prima op te lossen door een behandeling bij een gespecialiseerde fysio. Zelf behandel ik patiënten met deze aandoening en ze zijn meestal na 1 of 2 behandelingen genezen. Hopelijk ben je hier iets mee en vind je iemand bij jou in de buurt die je kan helpen. Medicatie helpt helaas absoluut niet voor deze aandoening.

Dinky, 02-06-2014 16:49 #355
Na het lezen van een heleboel verhalen op deze site, vind ik het moeilijk om niet 'het ergste' te gaan denken. In mijn omgeving zeggen mensen dat ik me niets in mijn hoofd moet halen, zoalng ik nog niets zeker weet.

Stukje achtergrond:
Ik heb een erg drukke en stressvolle baan en ben alleenstaand moeder met een dochtertje van 5.
Afgelopen vrijdagavond was ik niet helemaal lekker, aan de diarree en ging ik, bovendien, ook veel te laat slapen.
Zaterdagochtend, rond 8:00 werd ik wakker met een heel vreemd gevoel, licht in mijn hoofd en draaierig. Toen ik mijn ogen opendeed kreeg ik de schok van mijn leven, omdat de kamer om me heen leek te draaien. Ik gok dat het ongeveer een halve minuut, tot een minuut, heeft geduurd en ik heb in die tijd de kamer wel 150 keer om me heen zien draaien (wederom een gok natuurlijk). Mijn ogen dichtdoen hielp overigens ook niet. Gelukkig stopte het vanzelf.
Het was zonder twijfel het engste dat ik ooit heb meegemaakt.
Ik was zo in paniek dat ik mijn telefoon niet kon vinden… Het koude zweet brak me uit en er zat een druk in mijn hoofd, bij mijn oren. Mijn linkeroor voelde "doof", ook bij aanraking.
Daarna was ik uiteraard erg bang, misselijk en paniekerig.

Overgeven ging niet echt, omdat mijn maag leeg was.

Mijn ouders gebeld. Vervolgens de huisartsenpost gebeld en daar ook naartoe gereden door mijn ouders.
Als snel kwam de conclusie: draaiduizeligheid. Medicatie meegekregen (niet Domperidon, maar een andere variant met een onmogelijke chemische benaming).

De afgelopen dagen heb ik een onstabiel gevoel, het idee dat er 'water' in mijn linkeroor zit en voel ik me constant gespannen (lijkt me logisch… is uiteraard angst voor een tweede aanval… Wat als ik auto ga rijden? Wat als ik met mijn dochtertje op de fiets zit? Wat als…).

Morgen heb ik een afspraak bij de huisarts voor een eerste consult… uiteraard ben ik nu al bang dat het Menière zal blijken te zijn… (Hoewel ik eigenlijk geen hypochonder ben). Als ik afga op de beschrijvingen lijkt het dat wel te zijn namelijk… Vooral in combi met het koude zweet, de diarree en het 'dove gevoel'…
Het enige waar ik dan nog aan twijfel is het feit dat er overal staat dat bij Menière de eerset aanvallen vaak veel langer zijn dan een halve minuut tot een minuut…?

Alle info en reacties welkom!
Bedankt alvast en sterkte en succes met jullie klachten en verhalen natuurlijk!

Wendy, 17-04-2014 20:48 #354
Sinds begin maart heb ik last van duizeligheid. In het begin dacht ik dat dit één van de 1e zwangerschapssymptomen zou kunnen zijn maar dat bleek helaas bleek het daar niet aan te liggen. Ik ben bij de dokter geweest en die heeft mijn oren gecontroleerd, enkele testjes wat betreft het evenwicht gedaan, mijn bloeddruk gecontroleerd en bloed afgenomen en gecontroleerd. Maar alles was in orde. Toen ben ik in de gaten gaan houden wanneer ik het meeste last had van de duizeligheid. Dat bleek vooral op mijn werk te zijn. Ik heb een kantoorbaan en zit dus de hele dag achter de computer (van dinsdag t/m donderdag). In het weekend thuis (van vrijdag t/m maandag) heb ik er vrijwel geen last van.

Daarom ben ik naar de opticien gegaan om mijn ogen te laten doormeten. Ik draag al jaren harde lenzen en was al een paar jaar niet meer bij de opticien geweest. Het bleek inderdaad zo te zijn dat mijn sterkte was veranderd (links van -3.25 naar -3.00 en rechts van -3.75 naar ook -3.00). Mijn oude lenzen waren dus te sterk voor mijn ogen. Er werden nieuwe lenzen besteld maar dat duurde 2 weken. In die 2 weken ben ik daglenzen gaan dragen die minder sterk waren. Ondertussen draag ik al 2 weken mijn nieuwe harde lenzen maar de duizeligheid blijft. Het is wel minder geworden dan een paar weken geleden maar ik heb er dus nog steeds last van. Nog steeds vooral op kantoor. De dokter zegt dat ik me niet druk moet maken en dat het wel weggaat want ze heeft niks kunnen vinden. Zelf ben ik er niet echt gerust op. Het moet toch ergens vandaan komen? Dit is toch niet normaal? Op het werk gaan we de komende week wel nog even testen of het te maken heeft met de weerkaatsing van de zon/lichtinval op mijn computerscherm. Ik krijg komende week een andere werkplek om te kijken of het dan minder is of dat ik er geen last van heb. Wat zou dit kunnen zijn? Het is nu zo'n 6 weken aan de gang…

Omer Bereket, 14-04-2014 21:51 #353
Hallo mijn zus heeft ook last van duizelig heid hoofdpijn en oorpijn en ze piekert elke dag dat ze een soort tumor heeft in dr hoofd. ik vind het allemaal maar vabeltjes krant. maar ik kan het haar niet overtuigen om niet te piekeren en dat er niks aan de hand is. en ze is vandaag gaan huilen omdat ze bang is dat ze een tumor heeft enzo. ik vind het heel erg moeilijk om zo voorhaar. door het leven te gaan. ik wou dat er een andere oplossing was. oordruppels ofzo. ik hoop dat het goed komt.

Natje, 07-03-2014 22:22 #352
Hallo ik sukkel nu ook al 4 weekjes van duizeligheid en druk achter men ogen en on de nek en pijn in de nek voel me ook afwezig in men hoofd doem ijl moe gevoel en me ni echt kunne consentreren.ik wor er gek van in heb nu zelf wel cronisch sinuzit ook maar men moeder heft een goed aardig hersentumor gehaf over 4 jaar en ik heb er nu ook zon bang voor heb een eeg laten doen en bloed en nko arts geweest en neuroloog en zeggen spaningshoofdpijn en stress en hyperventilatie ik kweet dak da heb maar zou da zolang kunnen aanhouden die hyperventilatie

I. Weidema, 31-01-2014 14:39 #351
Heb naar 3 maanden gebruik van prednison nog steeds last van duizeligheid moeilijk lopen hoofdpijn en pijn in de bovenste rug spierpijn dat naar voren trekt lijkt of je een hart aanval krijgt angstig neem paracetamol pijn gaat weg duizeligheid blijft hoofdpijn blijft. Heeft u antwoord hierop?

M. B., 10-01-2014 19:52 #350
Beste, ik heb nu inmiddels 2 keer gehad dat ik opeens mezelf heel akelig voel, mijn hoofd word heet, begin te trillen, word helemaal verward, het zweet breekt uit, verlies zelfs urine, kan niet meer lopen trek lijk bleek weg en vervolgens zak ik in elkaar en kan niet meer overeind komen, dit houd ongeveer 10 min aan, nadat men mij koud water gaf, kon ik weer overeind komen, vervolgens naar bed, maar de volgende dag was ik zeer angstig en bang alleen gelaten te worden, dit is nu 2 keer gebeurd en heb geen idee wat het is, zelf heb ik het idee dat er een soort kortsluiting ontstaat in mijn hersenen.
heeft iemand dit ooit meegemaakt of komen deze signalen bekent voor?

J. J., 07-01-2014 16:52 #349
Het komt bij mij regelmatig voor dat ik na het sporten dat ik hoofdpijn krijg, soms ook zo dat ik misselijk wordt en moet overgeven. Niet meteen, maar enkele uren later. Ik heb opgemerkt dat dit alleen gebeurt wanneer ik dingen doe waarbij ik bijvoorbeeld judo-achtige trainingen doe, dus dat ik echt aan het rollen, koprollen en worstelen ben over de grond. (Ik doe aan zelfverdedigingsporten).
Nu heb ik heel erg het idee dat hiermee mijn relatie tot de ruimtelijke omgeving op een of andere manier is verstoord. Iemand zei al eens tegen mij dat het met het evenwichtsorgaan te maken zou kunnen hebben… wat vinden jullie of moet ik hiermee echt naar een dokter, want ik heb er nu zo'n 10 maanden last van en daarvoor had ik het niet.

C., 05-12-2013 18:58 #348
@ Erik : Helaas blijven bij mij de problemen nog steeds aanhouden. Bovendien zijn er nog een aantal dingen bijgekomen zoals chronische hyperventilatie (als gevolg van…) en sinds kort ook een drukkend gevoel in mijn oor, kan ook geen geluiden zoals muziek meer verdragen. Ik heb hiervoor al meerdere onderzoeken en scans gehad en nog steeds niks gevonden. Werd er bij jou een diagnose gesteld?

Inga, 04-12-2013 21:27 #347
Ik ben 30 jaar en twee jaar geleden kreeg ik toen ik wakker werd spontaan last van van zware duizeligheid zo erg dat ik me overal aan vast moest houden om te kunnen lopen, het was alsof je in een funhouse loopt met ongelijke vloeren terwijl de rest om je heen draait.
De dokter is toen met van alles bezig gegaan wat er aan de hand was bloed proeven, bloeddruk meten etc. toen stuurde hij me naar een therapeut die een kiep proef deed en me doorstuurde naar het ziekenhuis. Naar nog wat proeven kwam er inderdaad uit dat ik Bppv had ik kreeg thuisoefening mee die ik moest gaan en het heeft ong. 5/6 weken geduurd en was toen aangetast aan de rechterkant. Nu afgelopen zondag me kat maakte me wakker omdat ze haar brokjes wouw en het moment dat ik rechtop ging zitten kreeg ik de aanval gelijk weer te pakken.
Weer zwaar duizelig en als ik de oefening ging proberen hing ik bijna per direct boven de emmer zo ziek werd ik ervan.
Heb het nu aan de linkerkant.
Net als toen is de eerste dag het zwaarste ben nu 3 dagen verder en ben nog steeds licht in me hoofd en met idd bepaalde bewegingen zoals liggen (vooral op de linkerzij) en naar boven kijken told de wereld.
Nu wil ik weten, is het normaal dat deze aanvallen terugkomen en kan ik er ooit nog echt helemaal vanaf zijn?

Steven, 01-12-2013 21:00 #346
@Jan-Daan en @D.M.
Ik heb hetzelfde probleem. Sinds twee weken ben ik licht in mijn hoofd na het drinken van sterke drank (ik drink normaal ook enkel pintjes). Heb ook veel last van slappe benen, suf zijn, moeilijk kunnen concentreren etc. Is er bij jullie al een diagnose gesteld? Is het al verbeterd?

Deelder (infoteur), 05-11-2013 23:16 #345
Ik mis de aandoening disembarkation syndrome. Een continu dein gevoel in het lichaam, meestal optredend na een cruise, ook wel genoemd zeebenen.

Gertjan, 28-10-2013 11:27 #344
Ik heb tijdens autorijden meestal alleen als ik in het donker moet rijden. Een gevoel van duizeligheid en begin dan te zweten heb het gevoel dat ik over de weg slinger en mijn reactie vermogen is verminderd heb geen idee wat dit zou kunnen zijn het vreemde is dat dus alleen last van heb tijdens het donker.

Carla Lokers, 23-07-2013 01:51 #343
Hallo Allemaal
Ik ben Carla, en heb ook al vele weken, last van een lichte druk in mijn hoofd, als ik ga liggen op mijn kussen, is het dat ik op slot valt, het is erg vervelend, want ik kan niet slapen. Verder ben ik dan ook gelijk erg zweterig, en overmatig transpireren, ik ga dan onder de koude douche staan, maar dat helpt ook niet. Verder heb ik diabettes, en overgewicht, en kan ook niet goed tegen heet weer. Zijn allemaal problemen als je ouder wordt. ik baal er verschikkelijk van. Ben ook naar de huisarts geweest, Wat moet ik er aan doen?

Alex, 19-06-2013 16:12 #342
Hallo Allemaal

Ik ben Alex en heb al gedurende 6 weken last van een lichte druk in het achterhoofd dat soms wat erger wordt, als ik met de auto rijd is het net of alles niet echt is een soort van licht gevoel in het hoofd dat soms eens komt maar het is vooral als ik met de auto rijd. voel me soms ook erg vermoeiend heb in bijna niks zin meer. Zit nu wel al 1 jaar thuis voor mijn studie informatica waar ik alleen 's avonds les heb zou het kunnen liggen aan een slechte houding van volledige dagen slecht achter de pc te zitten want ik heb ook een druk in mijn nek, ben nu al 1week buiten geweest maar de problemen zijn nog steeds niet weg ben al eens naar de dokter geweest maar die zij dat me bloeddruk iets te laag was nu is die perfect maar de problemen blijven, Dus nu heb ik ook veel stress dat het iets ernstig zou kunnen zijn of kan het ook komen door de stress en slechte houding.

D. M., 13-06-2013 10:49 #341
@ Jan-Daan, hoe gaat het nu met jou?
Ik heb dezelfde ervaring als jij!

Al nieuws van de dokter, is het al weg?

Jan-Daan, 23-05-2013 22:20 #340
Hallo,
Ik ben een man van 31 en heb sinds een week of 10 last van duizeligheid (geen draaiduizeligheid, verminderd bewustzijn en een licht gevoel in mijn hoofd wat soms gepaard gaat met een lichte druk in mijn hoofd. Ik heb hierdoor ook last van concentratieverlies.
Dit komt allemaal door een verkeerd avondje uit: Iets meer dan 2 maanden geleden, halverwege de maand maart, ben ik met een vriend wat wezen drinken in de stad. We hadden eerst bij mij gezeten waar ik een paar pilsjes had gedronken (ik drink normaal alleen maar bier en ik kan er goed tegen) Eenmaal in het café deed hij meerdere rondjes sambuca shots (klein glaasje sterke drank) ik kende dit niet, ik werd toen heel snel dronken/misselijk en moest die avond ook nog overgeven. Uiteraard had ik de dag erna een kater en veel last van misselijkheid en duizeligheid. Voorheen als ik een kater had duurde dat 1 dag en had ik de dag daarna nergens meer last van. Nu heb ik sinds die dag een blijvend gevoel van duizeligheid, verminderd bewustzijn en soms een licht gevoel in mijn benen. Vooral de eerste 2 weken erna was het gevoel van duizeligheid erg sterk, het is iets minder geworden qua sterkte maar ik heb het nog steeds. Het is geen draaiduizeligheid, meer een licht gevoel in mijn hoofd en vermindert bewustzijn. Vaak voel ik ook een rare soort van druk in mijn hoofd. Dit duurt nu al ruim 2 maanden achter elkaar en ik heb dit nog nooit eerder meegemaakt. Ik kan mij hierdoor ook minder goed concentreren. Zoveel heb ik die avond ook weer niet gedronken, mijn vriend had evenveel op als ik en hij had HELEMAAL NERGENS last van, die bewuste avond niet, maar de dag erna ook niet. Zoals ik al zei drink in normaal alleen maar bier een geen sterke drank, ik kan daar dus gewoon niet tegen. Sinds die avond ben ik acuut gestopt met roken en drinken en heb sindsdien dus niks meer gedronken.
Ik was 2 weken nadat de klachten zijn begonnen al naar de huisarts gegaan: zij heeft een bloedtest laten doen, o.a. getest op ijzerwaarden, ze heeft in mijn oor gekeken naar mijn evenwichtsorgaan en ze controleerde mijn bloeddruk. Ik had alleen een iets te hoge bloeddruk maar verder niets afwijkends. Ik dacht eerst dat ik een lichte vorm van NAH had, maar na het lezen van artikelen over het evenwichtsorgaan vermoed ik toch dat het probleem daar ligt. De oorzaak ik uiteraard alcoholvergiftiging. Kunt u mij vertellen of mijn klachten kunnen verdwijnen en hoelang dat duurt en wat ik het beste zelf kan doen? Ik zit hier erg mee. Ik had die avond maar 4 tot 6 van die shotjes op plus een paar pilsjes. Dit is nu al bijna 10 weken geleden en ik zit er echt heel erg mee. Nogmaals, ik heb sindsdien niets meer gedronken en ik leef verder heel gezond. Voor die bewuste avond dronk ik ook niet veel, af en toe een paar pilsjes in het cafe en dat was het. Kan iemand mij alsjeblieft advies geven?
Heel erg bedankt alvast,
Jan-Daan

Karin Daalderop, 21-05-2013 19:41 #339
Er bestaat ook een evenwichtsstoornis (aan beide oren of of aan een oor) die het gevolg is van een sterk antibioticum genaamd gentamicine. Dit middel - dat gegeven wordt bij ernstige botontstekingen - is zo sterk dat het schade aanbrengt aan het slakkenhuis.Het is een middel dat ook aan paarden wordt gegeven: vandaar een echt paardemiddel. Dit kan leiden tot doofheid en/of uitval van het evenwichtsorgaan. De prikkels van het slakkenhuis naar de hersenen worden niet langer doorgegeven, omdat alle zenuwvezels kapot zijn. Ik heb dit nu 12 jaar en in een ziekenhuis toegediend gekregen. Dit verandert nooit meer. In de praktijk staat alles altijd voor mijn ogen te dansen. Het lijkt alsof er een rijdende camera over een hobbelig terrein rijdt. Alleen als ik zit, lig of stilsta ervaar ik de wereld als ieder ander.
Er valt mee te leven, maar in feite kun je geen enkele sport meer doen en bij fietsen val je regelmatig van je fiets, dus dat doe ik ook niet meer vanwege de kans op botbreuk.Ook iIn de tram val ik vaak om. In Amerika is er een website de Wobblers (wiegelaars), omdat daar ongeveer 1000 mensen hetzelfde hebben en dit allemaal gekregen hebben alsd gevolg van toediening van dit antibioticum.
Als een arts zegt je dit middel te geven, vraag dan om een alternatief. In 5 % van de gevallen gaat het fout.

Sedeyn Willem, 17-05-2013 10:54 #338
7 okt 2011 ben ik over gebracht naar het ziekenhuis. Had hoge koorts, koorts is weg genomen. plotseling was ik doof. Op 3 nov 2011 werd ik ontslagen, mocht naar huis. Sinds mijn verblijf in het ziekenhuis ben ik niet alleen doof doch ik heb ook enorme evenwichtsstoornissen, ik kan niets meer. Volgens men mij vertelde zijn er geen medicijnen om mij te behandelen tegen deze ziekte. Nu kan ik helemaal niets meer en ben afhankelijk van derden, voor alles.Met andere woorden ben ik veroordeeld tot het bittere einde om op de bank te zitten en niets doen. HELP

Erik, 16-05-2013 23:18 #337
Berichtje voor C. ik heb hetzelfde meegemaakt als wat jij beschrijft, hoe is het nu?

Joop, 14-05-2013 15:11 #336
Ik ben in 2010 in Turkije in elkaar gezakt. Alles ging tintelen aan 1 kant van heel mijn lichaam. 3 maanden thuis gezeten ik viel overal tegenaan. door de mri geweest na 2 maanden Turkije diagnose enorme spierspanning en nekstand niet goed kaarsrecht, daarna naar de kno doorverwezen in het erasmus mc een evenwichtsonderzoek gehad en die zagen gelijk dat het niet goed was. rechterevenwichtsorgaan gedeeltelijk uitgevallen waarschijnlijk door virus in Turkije denkt de kno arts. komt nooit meer goed zegt kno arts hij zei dat beter heel mijn rechterevenwichtsorgaan had kunnen uitvallen dan had links alles opgevangen nu blijf dat rechteroor verkeerde signalen geven hij raadde aan om mijn evenwichtsorgaan uit te schakelen dan zal ik niet meer duizelig zijn alleen maak je dan kans om doof te worden 2 op de 100 dat vond ik wel een moeilijke beslissing de neuroloog raadde het me af ook door mijn nekproblemem 2012 weer in elkaar gezakt weer evenwichtsonderzoek en weer maanden binnen nu zeg de kno arts het zieter beter uit komt goed? en hij zei eerst dat het nooit meer goed kwam en nu zeg hij komt goed maar het gaat alsmaar slechter probleem is dat ik continu duizelig ben enorme nek rug schouderpijn en al heel veel keer het gevoel heb gehad dat ik door mijn benen zak ook struikelen echt krachtsverlies en wazig zien dit duurt nu al 3 jaar ik heb ook het syndroom van sjogren en artrits maar die duizeligheid wordt ik gek van. moet nu weer door mri 22 mei neuroloog zeg je ben doodziek andere neurolloog van de pijnpoli denkt dat het uit mijn hersens komt of een ziekte. wat het ook is ik hoop dat ik van die duizeligheid afkom. ik zit alleen maar binnen kan nergens heen als ik naar mijn zus wil die woont bij mij in de straat ga ik al tegen de vlakte. ik hoop niets ergs hoewel dit al een drama is maar het is heel raar ook met krachtsverlies in de benen. afwachten maar weer.

Sico, 30-04-2013 16:24 #335
Mijn vraag is hoelang kan een virus die draaiende bewegingen in je hoofd veroorzaakt aanhouden en kan hij weer terug komen.
Want zelf loop ik al een maand met dit probleem.

Megan B., 27-04-2013 00:12 #334
Ik ben nu 12 jaar en ik heb al erg lang last van duizeligheid en draaierigheid. er is bij mij wel NAO (eetstoornis) en ADD(consentratieatmmstoornis) maar ik weet niet of dat er wat mee te maken heeft. ik heb.ook wel eens dat ik niets meer zie of alles draaierig word. of dat ik ineens niet meer kan lpraten em volledig buiten adem ben. ook als ik goed eet. weet iemand wat dit zou kunnen zijn en hoe ik het op kan lossen? alvast bedankt.

A. J. N. van Rooijen, 30-03-2013 20:08 #333
Ik ben naar Spanje geweest, thuis gekomen werd in de nacht wakker en was net een dronken man, ik weet niet of het met vliegen te maken heeft.in de dat ik in spanje bent geweest heb ik wel een soort izias gehad dat duurt bij mij meestal drie dagen.kan dat ook in vloed geweest zijn van de duizeligheid wat ik nu heb?
datum 23 maart 2003

Anja van Ommen, 28-03-2013 07:57 #332
Bij mij (nu 68 jaar) is ca 40 jaar geleden Ménière geconstateerd. Draaiduizelingen, gepaard gaand met misselijkheid en soms overgeven, soms onverwacht omvallen, blijvend gehoorverlies. Alleen het linkeroor is aangetast. De KNO-arts schreef cinnipirine voor (een middel tegen reis- c.a. zeeziekte) en een rustige en regelmatige manier van leven. Gehoorverlies bleef en de stabiliteit is tamelijk slecht maar ik slik al jaren geen medicijnen meer en als ik mijn hoofd niet al te vaak achter elkaar beweeg, gaat het heel goed. Misschien hebben andere mensen met deze verschijnselen iets aan mijn ervaringen.
De vraag voor mezelf is nu: Sinds een paar jaar heb ik een prismabril omdat ik dubbel zie. Diagnose tot op heden: paralyse vd oogspiertjes van het linkeroog. Dat zelfde oog geeft nu ook een steeds slechter beeld.
Zouden de problemen met de ogen te maken kunnen hebben met Ménière?

Joella Rebecca, 25-03-2013 22:32 #331
Ik heb 8 jaar geleden een auto ongeluk gehad, waarbij mijn borstbeen is gebroken, na behandeling op i.c.mocht ik weer naar huis, na die tijd kan ik het zonlicht niet goed verdragen, ik word misselijk duizelig en zeer onrustig door de zon, hoe kan dit en wat kan ik er aan doen?ik hoop eindelijk een antwoord, vr.gr.J.R.

C., 18-03-2013 19:37 #330
Ik ben een meisje van 18 en ik heb nu al 6 maanden last van constante duizeligheid en een wazig zicht. Verder heb ik ook een vreemd zwaar gevoel in mijn hoofd. Alles is begonnen met mijn kristallen die los waren, dit heeft zo'n 2 weken geduurd. Daarna zaten die opnieuw vast en sindsdien is er een constant zweverig gevoel gebleven waardoor ook mijn zicht niet langer normaal is, dit nu al 6 maanden aan een stuk. Het blijft maar duren en ik ben bang dat ik hier nooit meer vanaf zal geraken. In deze omstandigheden kan ik niks meer normaal doen en van het draaien kan ik mij ook niet concentreren als ik moet studeren. Iemand die mij raad kan geven of die iets gelijkaardigs heeft meegemaakt?

Joke, 13-03-2013 15:50 #329
Ik heb last van menaire, de eerste keer heel heftig maar naderhand was het stukken lichter. Nu heb ik me heup gebroken en word geopereerd er aan 'eerst een lichte roes 'naderhand een ruggenprik tijdens de roes. De andere dag werd ik wakker met menaire zo als de eerste keer heel heftig 'hoe ken dit nou? Groetjes Joke

Leatitia, 06-03-2013 00:37 #328
Beste,
Op eind oktober 2012 heb ik mijn hoofd heel erg gestoten en toen is er een lichte hersenschudding geconstateerd. Maar de hoofdpijn bleef aanslepen en uiteindelijk ben ik doorverwezen naar een neuroloog. Er is niets mis met m'n reflexen en ook op de mri was er niets te zien. Ze dachten dat ik chronische hyperventilatie had en stress waardoor ik zo'n hoofdpijn had, dus ik werd doorverwezen naar een kinesitherapeut. De sessies helpen eigenlijk niet veel en ik heb er een nieuw symptoom bijgekregen, namelijk draaiduizeligheid. Dit vooral wanneer ik lig, zoals bv onder de MRI, en bij de kinesitherapeut. Het duurt niet lang, maar het is echt angstaanjagend. Ik heb een lui oog al sinds ik klein was en ik heb het gevoel dat mijn lui oog steeds luier wordt. De neuroloog zegt dat het primaire hoofdpijn is zonder echte oorzaak en is begonnen met een behandeling (redomex). Nu de pijn is minder maar niet weg, en de draaiduizeligheid komt steeds meer voor… Ik vraag me af wat het is, want het sleept al zo lang aan…

Niko Redeker, 09-02-2013 16:57 #327
Geachte redactie,

Sinds een half jaar heb ik bij het wandelen, na verloop van een kwartier, steeds de neiging om meer naar voren te buigen met als resultaat dat ik moet stoppen met lopen en even stil te gaan staan.
Eenmaal thuis gekomen ga ik zitten en is het effect verdwenen.
Heeft dit iets te maken met een aankomend begin van de ziekte "Parkinson"?
Graag uw reactie, met vriendelijke groet, Niko Redeker.

Milou, 06-02-2013 19:33 #326
Goedendag,
Ik heb een vraag, de dokter heeft DPPD geconstateerd bij mij (heel vervelend en vermoeiend voor iemand met adhd). Nu ben ik op het moment wel door blijven fitnessen zoals ik dat altijd doe, kan dit kwaad?

Mvg Milou koster (30 jaar)

Erik Overvliet, 05-02-2013 15:31 #325
Ik heb nu al 7 maanden last van draaiende bewegingen in mijn hoofd die zomaar opeens zijn ontstaan toen ik aan het werk was schoot het er in. Mijn bloed was goed en de kno arts zei het gaat vanzelf over. Als ik een beweging naar rechts maak met mijn kaak dan hoor ik het in mijn oor breken/bewegen, gevoel alsof die open schiet. Weet iemand wat te doen?

Yasin Derin, 25-01-2013 18:32 #324
Mijn ogen worden duizelig en/ of ze sluiten voor enkele seconden. Ik ben onzeker of mijn ogen goed open en op een goede stand zijn. Indien ik in een drukke omgeving ben of wanneer ik aangekeken wordt heb ik moeite om mijn ogen op een goede stand te houden. Dit gebeurt soms bij een oog ( linker of rechter ) en soms tegelijkertijd met beide ogen. De voornamelijke redenen zijn; stress, onzekerheid en angst. Ik voel mij heel wat minder wanneer ik buiten ben tussen mensen. Hierdoor ben ik o.a. Minder buiten en houd ik minder oogcontact. Zou u mij kunnen helpen met mijn probleem.

Gérard, 03-01-2013 21:38 #323
Hoi M,

Kun je mij iets meer vertellen over MdDS? Wie heeft het bij jou gediagnostiseerd en op basis waarvan? Ik kan er op het internet weinig over vinden. Alleen een Engelse site. Veel van de hierop beschreven symptomen heb ik ook sinds bijna een jaar. Na een stevige buikgriep is er "iets"(?!) op mijn evenwichtsorgaan geslagen. Sindsdien ben ik continu licht (of flink) duizelig. Wel constant; geen aanvallen dus. Allerlei onderzoeken gehad. Geen afwijkingen gevonden. Ben van het kastje naar de muur gestuurd.

M., 17-12-2012 15:04 #322
Hallo, deze site heb ik veel gevolgd de afgelopen 2 jaar, sinds kort weet ik dat MdDS
syndroom heb. Opgelopen na een cruise. Helaas is er weinig over bekend. Vroeg me af of er nog meer mensen zijn die deze site bezoeken, of last hebben van deze symptomen of ook het syndroom hebben? Reactie infoteur, 18-12-2012
Hi M., op 13/14-9 is dit hier ter sprake geweest. Ik raad je aan online te zoeken op het woord 'landziekte'. Sterkte, A.

M., 27-11-2012 12:47 #321
4 weken geleden heb ik een hele zware aanval gehad. Arts zei ziekte van meniere nu vandaag kom ik voor controle zegt hij dat hij dit niet met 100% kan zeggen omdat m'n labyrinth ook een zwaar virus heeft gehad en deze nog niet is hersteld. Alle symptomen etc. zijn er van meniere. Arts kijkt naar mijn status, ziet dus dat ik afgelopen aug. en alle andere jaren ook genoeg aanvallen heb gehad, maar wordt niet doorgestuurd naar het ziekenhuis. Hij wil afwachten tot de volgende aanval.

net of ik daar op zit te wachten ben erg teleurgesteld en verdrietig wat moet iki hier nu mee aan had liever doorgestuurd willen worden… Reactie infoteur, 28-11-2012
Hi M., ik weet niet hoe je arts redeneert maar de ziekte van Meniere, als daar sprake van zou kunnen zijn, moet worden vastgesteld door een kno-arts. Vraag hem hoe hij tot de diagnose 'virus op het labyrint' komt, want meestal is het enkel speculatie. Je kunt altijd van huisarts veranderen als je vindt dat je niet goed wordt behandeld. Sterkte, A.

Mitchel V. Hoeve, 26-11-2012 13:01 #320
Ik werk 6 dagen in de week en als ik nog maar 2 uur werk word ik helemaal draaierig en misselijk en heb ook bijna geen evenwicht meer. Ik rij op een heftruck, maar dat gaat niet meer zo soepel en ik had medicijnen gehad van de huis arts voor migraine, maar momenteel werken die niet meer. Het wordt dan steeds erger. Wat kan ik hier aan doen? Reactie infoteur, 27-11-2012
Hi Mitchel, teruggaan naar je arts. Beterschap, A.

Raymon, 23-11-2012 09:10 #319
Ik heb 4 jaar lang last gehad van duizelingen. Ben toen naar de dokter geweest en die heeft bij mij een ijzertest en glucose test gedaan, maar alles was ok. Toen ik haar vertelde dat ik ook leed aan stress op het werkt en in mijn privé leven, vertelde zij mij dat ik rustig aan moest doen, goed eten op tijd naar bed etc. en het werd inderdaad een stuk minder die duizelingen. Toch bleef het enigszins in mindere maten aanhouden. Tot ik er zelf achterkwam dat het niet alleen kwam door de stress, maar door overmatig gebruik van IBUPROFEN. Als je lichaam een slechte weerstand heeft of gestrest is, moet je geen ibuprofen gebruiken. Dus gewoon gezond eten, je rust pakken en niet te druk maken op het werk. Bij mij is het nu helemaal verdwenen. Reactie infoteur, 23-11-2012
Hi Raymon, fijn dat het weg is. Duizeligheid wordt als een van de zeldzame bijwerkingen gezien van ibuprofen. Misschien speelde het een rol. Grt, A.

Jacques, 20-11-2012 10:31 #318
Hey
zat na probleemloze mtb-tocht van 2 à 3 h een tv uitzending van voetbalwedstrijden te volgen - stond na enige tijd op en had een dronken gevoel ttz. Duizeligheid met "iets eigenaardigs" in R-oor - suizingen die nu op en af gaan (verdwijnen tijdelijk na afsluiten ooringang) en/of geruis (te vergelijken met branding aan kust). Heb sinds 10 à 15 jr. verminderde oriëntatie in R oor - vastgesteld na trekken van een wijsheidstand en waarvoor ik nadien nog een inspuiting heb gekregen om dit te verhelpen maar zonder resultaat. Tijdens MTB tochten sedert lang vastgesteld dat ik moeilijk korte bochten naar rechts neem. Mogelijks is er geen verband of toch? Enig idee wat er aan de hand kan zijn?
thx Reactie infoteur, 21-11-2012
Hi Jacques, nee, ik heb hier geen idee van. Dit is een zaak voor de behandelend specialist. Sterkte, A.

Elleke, 08-11-2012 14:49 #317
Hallo!
Wat kan ik hebben? Mijn arts zegt stres…

Een licht gevoel in m'n hoofd heb ik de hele dag door, met af en toe een keer een duizeling dat ik moet gaan zitten. Gisteren was dit even zo erg, dat ik na de tijd erg begon te trillen.
Verder ben ik altijd licht in mijn hoofd, heb de hele dag een zweverig gevoel, net of ik niet echt leef. Daarnaast heb ik ook altijd een oorsuis in mijn oor, dit heb ik zo lang ik mijn kan heugen mijn hele leven al, maar de laatste jaren is het wel wat erger geworden. Als ik 's morgens wakker word, word ik al 'zweverig' wakker en ik heb af en toe van die dagen dat ik het gevoel heb dat ik helemaal niet mijn ogen open kan houden en dat ik een soort strakke band om mijn hoofd heb zitten. Door dit alles word ik erg belemmerd in dagelijkse dingen; ik durf bijv. helemaal niet meer goed naar een winkel, of naar iets anders, gewoon omdat ik bang ben dat ik daar heel duizelig word. Soms heb ik ook van die momenten dat het net lijkt of ik geen adem krijg, en dan adem ik meer in 'schokjes', krijg ik steken in mijn hoofd, polsen en benen. Als ik m'n hoofd heen en weer beweeg word ik ook duizeliger… Als ik op de bank zit, heb ik het gevoel dat m'n benen op en neer gaan en dat ik naar links of rechts moet hangen om evenwicht te houden, zo ook met lopen.

Help! Reactie infoteur, 09-11-2012
Hi Elleke, lees in elk geval dit stuk door: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/aandoeningen/86955-paniekaanvallen-controleverlies-door-vals-alarm.html
Daarbij wil ik opmerken dat het lichaam soms een paar weken of maanden 'vreemd' kan doen, zonder aanwijsbare oorzaak. Dat betekent niet dat er iets ernstigs aan ten grondslag ligt. Het is mogelijk dat je oren er mee te maken hebben, vooral omdat je beschrijft dat je serieus moeite hebt met het evenwicht bewaren. Je kunt altijd teruggaan naar je huisarts voor eventuele verwijzing naar een kno-arts of andere specialist, als dat je gerust kan stellen. Vooralsnog moet je er maar even vanuit gaan dat het van voorbijgaande aard is, zoals je arts ook al zei. Beterschap, A.

Ap de Boer, 02-11-2012 12:10 #316
Was al enige tijd duizelig, maar plotseling val ik maar zo uit de stoel, kijk dubbel en heb
het gevoel steeds naar links te willen vallen, ben niet meer vertrouwd met het lopen
en 's morgens wel eens misselijk, het denken is helder maar verder totaal uit mijn
evenwicht en niet meer stuurbaar, ik heb een electro scoter maar ben een gevaar op
de weg, en autorijden wil ik helemaal niet aan denken.
zeer grote concentratie stoornissen. Reactie infoteur, 03-11-2012
Hi Ap, dit vraagt natuurlijk om onderzoek bij je arts. Sterkte, A.

Iersel, 28-10-2012 18:46 #315
Twee jaar geleden last van meniere. Ging goed met medicijnen. Nu 3 weken een zware oorontsteking gehad en nog steeds hoor nu links niets meer en heb weer veel last van duizeligheid. Wie herkent dit? Gr Jeroen

Jan Bleijinga, 22-10-2012 12:14 #314
Geruime tijd gebruik ik de medicatie simbalta, 2 caps. a 30 mg per dag. Ik heb de laatste tijd last van gevoelsstoring in mijn lijf. Als ik loop heb ik gevoel on een spons te lopen. Ook het hoofd geeft een lichtgevoel. Verder merk ik dat mijn spieren diep aanvoelen. Het is zo simpel om te denken dat dit een bijverschijnsel is van de medicatie. Graag uw advies. Reactie infoteur, 22-10-2012
Hi Jan, 'abnormaal gevoel', 'verstoring van het lopen' en duizeligheid zijn bijwerkingen die soms optreden bij Cymbalta, zie: http://www.lilly.nl/Nitro/objects/lilly.nl/1B_teksten/Cymbalta_60%20mg_1B%20tekst.pdf
Dit geldt natuurlijk al helemaal als je genoemde klachten kreeg nadat je met dit spul begonnen bent. Het medicijn wordt bij verschillende aandoeningen ingezet, dus mede afhankelijk van de reden kun je - in overleg met de arts - overwegen het af te bouwen. Als blijkt dat de nieuwe klachten dan verdwijnen, weet je zeker waar de oorzaak lag. Grt, A.

Firmin, 22-10-2012 09:59 #313
Hallo ik heb sinds een tijdje evenwichtsproblemen. De dokter zegt dat het BPPV is. Ik ben wel 62 jaar dit komt voor geloof ik ook na een trauma, maar kan het dat het slechts voorkomt na een viertal maanden na de gekregen stoot op het hoofd. De dokter denkt dat het ouderdom is maar een vriend heeft dit ook en is slechts 35. Heeft er iemand ondervinding met die oefeningen of met de Epley manoevre?
Dank bij voorbaat voor jullie gedacht firmin Reactie infoteur, 22-10-2012
Hi Firmin, BPPV komt inderdaad vaker voor bij ouderen. Of de stoot op het hoofd ermee te maken heeft gehad betwijfel ik. Het is ook niet aan te tonen. De oefeningen zijn bij sommige mensen succesvol, bij anderen helemaal niet. Kwaad kunnen ze echter niet, ook al voelt het misschien niet goed om ze uit te voeren. Sterkte, A.

Nick, 21-10-2012 01:20 #312
Hallo, ik heb al een vrij lange tijd vocht/snot in mijn B.V.E. Daardoor zit er vocht achter mijn trommelvliezen. Ik ben soms duizelig ik denk dat het hierdoor komt. Het is geen heftige duizeligheid maar wel vervelend. Dat vocht zal wel op bepaalde momenten tegen het evenwichtsorgaan duwen. Ik heb al sprays en stomen geprobeerd, niets lijkt te helpen. Is het verstandig een gaatje te laten prikken in het trommelvlies zodat mijn middenoor eindelijk eens '' vrij '' is. Wat zou ik het beste kunnen doen? groet, Nick Reactie infoteur, 22-10-2012
Hi Nick, zie: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/51191-buis-van-eustachius-functiestoornissen.html
Lichte zweverigheid kan komen door problemen met het middenoor en BvE. In sommige gevallen gebeurt het inderdaad dat de kno-arts het slijm wil laten afvloeien door een gaatje in het trommelvlies te prikken. Er is dan wel infectiegevaar, vandaar dat de arts terughoudend zal zijn. Raadpleeg je huisarts of kno-arts. Beterschap, A.

Richard, 12-10-2012 15:12 #311
Hallo

Ik wou net blonderingsmiddel ruiken, en ik snoof beetje te hard. En toen 15 min later werd ik zo duizelig dat ik bijna weg viel… Nu is mijn vraag. Komt het wel van dat blonderingsmiddel? Reactie infoteur, 13-10-2012
Hi Richard, dan zou je direct iets gemerkt moeten hebben, niet pas na een kwartier. Ik zie dus geen verband, behalve dan dat haarkleurmiddelen een cocktail zijn van chemicalien waar je zo min mogelijk mee in aanraking moet komen. Voor overgevoeligheidsreacties zou je behalve dit ook meer symptomen moeten krijgen, en dat natuurlijk nadat je het spul echt gebruikt hebt. Grt, A.

Mimmo, 07-10-2012 21:43 #310
Enkele dagen geleden heb ik voor het eerst bij het ontwaken een heel raar gevoel te hebben gehad. Eerst aan beiden benen 1.dag later aan mijn linkerbeen, en nog 1 dag later weer aan de linkerbeen. Alleen dat deze laatste dag deze gevoel 25 minuten heeft geduurd voor ik weer mijn linkerbeen de commando kon geven van opstaan, tenen bewegen en terug doorgaan. Dit is een heel akelig gevoel. Bij het aanraken van mijn linkerbeen voelde ik zeer goed mijn linkerbeen, toch kon ik deze motorisch geen commando geven om bv mijn tenen te bewegen, laat staan ermee doorgaan echt een gevoel om schrik te krijgen. En dokter chirurg van wacht kon niet direct thuis brengen wat het kon zijn. Hij vroeg mij af te wachten tot 's anderdaags en indien ik het terug zou krijgen, terug contact met deze te nemen, maar heden bij wakker worden heb ik dit niet meer gehad! Is er iemand die ook zo een ervaring heeft gehad, en zo ja wat het kan zijn? Reactie infoteur, 08-10-2012
Hi Mimmo, dit artikel gaat over duizeligheid. Wat jij beschrijft is een gevoelsstoornis, in dit geval een 'verlamd gevoel'. Heel iets anders dus, bovendien vraagt het om medisch onderzoek. Volg de raad van de arts op. Beterschap, A.

Robert, 05-10-2012 10:12 #309
Ongeveer 8 maanden geleden had ik even een paar keer heel kort last van draaiduizeligheid, later kreeg ik regelmatig een licht onaangenaam gevoel in het hoofd
wat dan na een poosje weer wat wegtrekt en dan regelmatig terugkeert, om de paar dagen, ik voel me dan vaak ook moe en niet zo lekker. onderzoek huisarts leverde niets op, internist ook niet. Nu heb ik het vage idee dat het misschien aan oren ligt, beide oren 'kraken' als ik snuit. Oren zijn niet onderzocht. Reactie infoteur, 08-10-2012
Hi Robert, misschien herken je jezelf hierin: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/51191-buis-van-eustachius-functiestoornissen.html
Veel soorten duizeligheid blijven onbegrepen. Zijn de oren erbij betrokken, dan merk je dat al aan subtiele symptomen. Schommelingen in de luchtdruk binnen de holtes kunnen indirect het binnenoor prikkelen met als gevolg een korte draaiduizeling. In zo'n geval zijn de buizen van Eustachius niet goed in staat om drukverschillen op te vangen en deze aan weerskanten van bijvoorbeeld slijm en vernauwingen gelijk te houden. Het gevolg is een rare sensatie in het hoofd, een zweverig gevoel en onzekerheid bij bewegingen. Onschuldig, maar wel vervelend en angstig. Raadpleeg nogmaals je arts als het aanhoudt. Beterschap, A.

Jennifer, 02-10-2012 16:26 #308
Ik heb als kind een plastic stoel om mijn hoofd gekregen waarvan de vinger er zeker wel voor de helft in kon. In het ziekenhuis ben ik een tijdje weg geweest. Sinds die tijd als ik te lang loop of sta, word ik licht in me hooft begin ik bleek te worden en flink te zweten en ben zo aantal minuten weg en weet soms niet eens meer wat ik daar doe. En dan is het niet met een paar minuten weer over, ik durf ook nooit alleen de deur uit, heeft dit te maken met dat gat in me hoofd? Gelukkig voel ik het wel aankomen, maar het blijft eng. Reactie infoteur, 03-10-2012
Hi Jennifer, dit is een vraag voor je arts(en) en ik neem aan dat je deze hierover ook geraadpleegd hebt. Sterkte, A.

Kroko, 16-09-2012 19:07 #307
Eind mei ben ik met hartkloppingen, tintelingen in voeten en handen en aan de mond, en een enorm misselijk en duizelig gevoel afgevoerd naar het plaatselijke ziekenhuis. Een aanval van hyperventilatie was de diagnose. Sindsdien heb ik 24/7 last van licht gevoel in het hoofd en een onstabiel gevoel in de benen. Deze symptomen worden versterkt bij vermoeidheid of na alcoholgebruik. Ook zit ik met een constante spanning in schouders en nek en vergeleken met vroeger heb ik enorm veel last van hoofdpijn. 3 onafhankelijke dokters stellen de volgende diagnose: stress, oververmoeidheid en overspannenheid wegens een veeleisend jaar met vele veranderingen. Ook bleekheid, spierspasmen en vapeurs behoren tot het symptomenpakket. Geluiden worden veel feller ervaren (kinderen, staande klok, …) enz… Enig idee wat ik kan doen? grtjs Reactie infoteur, 17-09-2012
Hi Kroko, het lijkt erop dat het zenuwstelsel overbelast is en hierdoor overprikkeld. De gevolgen hiervan zijn velerlei, waaronder bijv. een constant licht gevoel in het hoofd, maar ook centrale hyperacusis, zie: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/8600-hyperacusis-een-auditieve-nachtmerrie.html.
Ik raad je aan de spanning in schouders en nek aan te pakken, zie daarvoor: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/aandoeningen/86521-triggerpoints-oorzaak-van-chronische-pijn.html
Helaas vertel je niet wat de behandeling van al die artsen is, want ongetwijfeld zullen ze je adviezen hebben gegeven. Volg hun raad dus op. Beterschap, A.

Recon, 16-09-2012 03:41 #306
Heb het sinds mijn 18 jaar ben nu 32 ik heb er nog steeds last van maar, ik vind het niet erg sterker nog boeit me niet als het gebeurt even ogen dicht even wachten even pieken met 1 oog en als alles weer niet rond draait gaan ze open. Ik heb slik storing gehad 3 jaar geleden dit was fenomaal veel erger dan duizeligheid ik heb gemerk dat het echt iets tussen je hoofd zit ik heb het minder erg dan voorheen. Maar goed het is er nog maar ik kijk er niet meer zo naar om. Ik heb liever duizeligheid dan stikken in het eten. En dat is wat het allemaal is een soort stress, angst syndroom. Reactie infoteur, 17-09-2012
Hi Recon, het is moeilijk om twee aandoeningen te vergelijken. Duizeligheid heb je in allerlei gradaties, van licht tot zeer ernstig. Zo te lezen heb jij gelukkig niet de ernstige vorm. De oorzaak van de meeste typen duizeligheid is in de regel juist niet 'een soort stress of angstsyndroom'. Grt, A.

Iris, 13-09-2012 10:59 #305
Hallo,

Ik heb nu al een tijdje last van een zwevend gevoel in mijn hoofd. 's Morgens word ik wakker met een drukkend gevoel, vaak boven de ogen en ik zweef dan als het ware de hele dag in mijn hoofd, met soms aanvallen dat ik ineens duizelig word. In mijn polsen en enkels krijg ik dan steken, tijdens die aanvallen. Ook als ik heb gefietst, gewandeld, en ik ga zitten word ik zweverig in mijn hoofd. Ik heb ook last van oorsuizen aan mijn rechteroor en ik heb het gevoel dat deze ook verstopt zit. Ik heb deze een paar weken geleden nog laten uitspuiten, dus er zat nu geen rommel in. Wat kan dit zijn? Reactie infoteur, 14-09-2012
Hi Iris, teveel oorzaken zijn mogelijk om hier iets zinnigs op te zeggen. Toch wat opmerkingen: Als je NA bewegingen zoals fietsen of wandelen (maar ook bv. autorijden of varen) zweverig bent, dan doet dit denken aan 'landziekte', het omgekeerde van zeeziekte. Een verstopt oor kan dit type duizeligheid nog eens extra aanwakkeren. Ook drukkende hoofdpijn kan vaak samengaan met een zweverig gevoel, kijk online maar eens op 'hoofdpijn en duizeligheid' en de lijst is oneindig. Beterschap, A.

Pippi, 12-09-2012 14:37 #304
Hallo, sorry ik bedoelde krakende oren en bedoelde dat ik aan het rechteroor 40% en aan mijn linker oor 20% gehoorverlies heb. Reactie infoteur, 13-09-2012
Hi Pippi, bij gehoorverlies gaat het altijd om de vraag of het een geleidingsverlies of perceptief verlies is. Het laatste is onomkeerbaar. Grt, A.

Pippi, 10-09-2012 15:36 #303
Hallo, ook ik heb nu bijna 2 jaar dezelfde klachten. Bij mij begon het toen mijn zoontje werd geboren sinds die tijd heb ik last van draaiduizelingen, niet goed kunnen lopen. Het is dat ik met de kinderenwagen een goede steun heb anders lijk ik net dronken. Heb 2 MRI's gehad, evenwichttest, gehoortesten daar is uit gebleken dat de rechter kant 40% en de linkerkant 20% verlies. De artsen weten niet wat ik heb. Heb ook verschillende medicijnen gehad die werkte allemaal averechts. Door dit kan ik ook nog steeds niet werken. Het is zo verschrikkelijk je weet ook niet hoe je hiermee moet omgaan. Het gaat nu wel weer, maar toch dat evenwicht is erg hinderlijk. Heb ook kijkende oren om gek van te worden. Hoe gaan jullie met deze situatie om… Reactie infoteur, 11-09-2012
Hi Pippi, misschien komen er reacties. Wat je met rechterkant en linkerkant en de procenten bedoelt is me onduidelijk. Ook 'kijkende oren' begrijp ik niet. Herkent iemand zich in dit verhaal? Sterkte voor jou Pippi, A.

K., 09-09-2012 10:09 #302
Iets meer dan een jaar geleden werd ik 's nachts wakker en de hele kamer draaide rond mij. Na nog een aantal van die aanvallen die nacht, en ik moest ook telkens overgeven, is de ambulance gekomen en heb ik drie dagen in het ziekenhuis gelegen. De kno-arts zei dat mijn oorkristallen op wandel waren en dat die de draaiduizeling veroorzaakten. Volgens hem zou dit iets eenmaligs kunnen geweest zijn.
Nu de maanden nadien heb ik nog wel veel last gehad: licht gevoel in het hoofd, gevoel hebben dat alles weer gaat draaien maar dat was niet het geval, drukkend gevoel boven ogen, niet kunnen verdragen dat het donker is (stak altijd een lampje aan om te slapen), veel niezen. Na vijf, zes maanden was ik er eindelijk helemaal vanaf… ik had een drietal maanden geen last meer van al die vage verschijnselen. Maar nu heb ik terug een aantal klachten, vooral als ik 's nachts, in het donker, in mijn bed lig: Ik heb dan op sommige momenten het gevoel dat alles in mijn hoofd begint te draaien. De kamer zelf draait niet maar ik word wel licht in mijn hoofd en moet mij precies heel hard concentreren om niet alles te laten draaien. Ik heb dan ook een misselijk gevoel (niet overgeven) en zweet erg. Nu heb ik natuurlijk schrik dat ik die draaiduizelingen nog eens terug ga krijgen… Ik hoop het echt van niet!
Ik ben ondertussen ook wel in behandeling bij een kinesist voor relaxatie en ademhaling voor chronische hyperventilatie… misschien heeft dat er iets mee te maken?
Of misschien moet ik toch eens terug naar de huisarts…? Reactie infoteur, 11-09-2012
Hi K., het heeft waarschijnlijk wederom te maken met het binnenoor, waar het evenwichtsorgaan gelegen is. Vooral omdat je het hebt bij 'liggen', wat natuurlijk een heel andere stand van het hoofd is. Bppv verloopt in de regel mild en is steeds kortdurend, een langdurige draaierigheid duidt meer op een ergere ontregeling van het evenwichtssysteem. Van hieruit is niet te bepalen wat het nu is, wel zijn er behandelingen (zie artikel) die in elk geval de oorkristalletjes - heel theoretisch - kunnen beinvloeden. Houdt het aan, dan kun je naar de huisarts gaan voor misschien een verwijzing naar kno. Sterkte, A.

Richard, 30-08-2012 15:15 #301
Naar aanleiding van uw antwoord, dien ik er wel bij te vermelden dat ik in 1998 een auto ongeluk heb gehad waarbij ik 10 dagen kunstmatig in coma werd gehouden als gevolg van een hersenkneuzing. Mijn oogkas was daarbij ook gebroken. Toen ik ontwaakte had ik hetzelfde gevoel als nu. Dit gevoel is echter pas na een jaar verdwenen. Hoop niet dat ik daar nu weer zo lang mee rondloop. Als ik ga sporten, versnelt dit dan het genezingsproces? Moet ik worden doorverwezen naar een specialist? Heb nu cinnarizine gekregen maar dit is eigenlijk om reisziekte te onderdrukken. Ik merk bij het innemen van deze pillen weinig verbetering. Reactie infoteur, 31-08-2012
Hi Richard, sporten is bij duizeligheid en evenwichtsstoornissen meestal niet mogelijk. Kan het wel, dan hebben de relatief vele hoofdbewegingen misschien een positieve invloed op de kristalletjes in het binnenoor, mits dit ook de oorzaak van de duizelingen is. Een specialist komt er soms aan te pas als de duizeligheid na een aantal weken of maanden nog niet verbeterd of weg is. Cinnarizine is vrij verkrijgbaar, en alleen al daarom nauwelijks werkzaam bij deze klacht. Mvg, A.

Wil, 30-08-2012 07:26 #300
Ik ben 78 jaar. Sinds kort heb ik als ik mijn omdraai in bed dat alles draait, heel kort. Zijn daar medicijnen voor? Reactie infoteur, 31-08-2012
Hi Wil, dat is bppv (zie artikel). Er zijn helaas geen medicijnen die dit kunnen voorkomen of oplossen. Mvg, A.

Richard, 28-08-2012 15:39 #299
Heb sinds afgelopen weekend last van duizeligheid en evenwichtsstoornis. Bij de arts geweest en blijkt dat het een virus op mijn evenwichtsorgaan is. Word hiermee voor het eerst geconfronteerd. Dit duurt nu al drie dagen. Nu is mijn vraag zijn er zaken waarmee ik herstelproces kan versnellen of is rust de enige remedie? Het blijft een hele aparte gewaarwording. Reactie infoteur, 29-08-2012
Hi Richard, de voorlopige conclusie luidt vaak dat het een 'virus' is, maar dat weet natuurlijk niemand zeker, ook een arts niet. In de regel duurt een plotselinge duizeligheid waarvan de oorzaak in het binnenoor ligt wel enkele weken, waarbij de eerste dagen het ergst zijn. Verder zijn er vele varianten mogelijk. Er is niets dat je kunt doen, behalve goed luisteren naar wat je lichaam nu wel en niet kan. Vaak komt dit neer op tijdelijk niet meer werken. Beterschap, A.

I., 15-08-2012 10:35 #298
Graag kom ik met Joke, in contact, van bericht #267 (12-04-2012 15:04 "gemiddeld 1 à 2 dagen in de maand iets duizelig en dan zo'n 4 x in een etmaal"). Ik herken haar verhaal, ben inmiddels de medische molen ingegaan maar tot nu toe met veel uitsluitingen en zonder resultaat. Misschien dat we samen meer duidelijkheid kunnen krijgen. Reactie infoteur, 27-08-2012
Hi I., je verzoek is inmiddels doorgestuurd. Mvg, A.

C. van Dam, 13-08-2012 20:50 #297
Ik heb dus duizelingen en last van de tv licht en zon licht ben dus 2 maal gevallen echter
was gewoon bij kennis. De oorzaak denk ik is een te zware verdoving voor mijn hart opperatie op 27 febr 2012.
Het was gelijk raak klachten bij de cardioloog werden niet naar geluisterd het moest zijn tijd hebben, ook was dus het bloed verdunning presantin wat ik reeds in huis had niet
geatviezeerd na 6 maanden was het duidelijk dat het bij ascal moest worden gebuikt de vraag is is hetevenwicht stornis of niet ik denk van wel, het hele reitje van gehad alleen
evenwicht stornis nog niet Graag van u een advies,
met vriendelijk groed c. van dam. Reactie infoteur, 26-08-2012
Hi C., van hieruit is onmogelijk te bepalen waar de duizeligheid vandaan komt. Gezien de medicatie en hartoperatie zijn er talloze mogelijkheden. Ik raad je aan naar de behandelend arts te luisteren en zijn adviezen op te volgen. Denk je dat er een evenwichtsstoornis is als gevolg van een probleem in het binnenoor, dan kan de arts dit onderzoeken. Deel je zorgen dus met de cardioloog. Sterkte, A.

Marlene, 10-08-2012 13:14 #296
Hallo, Ik (vr. 53 jr) heb sinds 4 jaar Meniere en slik daar 3x daags 16 mg Betahistimine voor. Gehoorverlies rechteroor >50% en doorlopend gesuis (Tinnitus). Allemaal erg vervelend en toch went het. Af en toe een aanval van erge draaiduizeligheid gepaard gaand met misselijkheid en braken. Rust is de enige remedie. Meestal na een aantal uur tot een dag of 2 weer 'normaal'. Nu zijn er situaties geweest, waar ik erg van ben geschrokken en wil graag weten hoe dit kan en belangerijker hoe ik het kan voorkomen.

Vorige week bukte ik om een kastje schoon te maken en plots zag ik dat kastje met zo'n anderhalve meter hoogteverschil golven (recht op en neer). Ik ben gelijk gaan liggen met mijn ogen dicht. Na een paar minuten richting mijn bed geschuifeld en later overgegeven. Na een paar uur rust ging het wel weer.
Maandag reed ik op een b-weg met de auto en zonder voorafgaande waarschuwing (ik voelde me redelijk normaal) golfde het beeld (boven naar beneden) met enorme snelheid en hoogteverschil, het leek wel een tsunami en ik kon alleen donker en licht onderscheiden als houvast om de auto snelheid te laten verminderen en deels in de berm te rijden (naast een kanaal).
Dit was doodeng en ik weet niet hoe ernstig de gevolgen hadden kunnen zijn op de snelweg. Na een paar minuten stiolstand met alarmlichten aan, kreeg ik weer wat grip op het beeld en heb ik heel rustig de auto iets verder gereden en vond binnen 1 km een parkeerplaats. Godzijdank! Daar heb ik een half uurtje onderuit gezakt gezeten en tussendoor even kleine stukjes gelopen om frisse neus te halen. Wat te doen? Uiteindelijk heel rustig, stoel goed rechtop zodat mijn hoofd werd ondersteund heb ik de rest van tocht (60 km) volbracht. Deels snelweg en constant in de gaten houden of de weg naar de vluchtstrook vrij was.
Volgende dag zou ik nog zo'n 130 km moeten rijden naar huis. Omdat ik gewend ben dat in geval van aanvallen de ochtenden de beste tijd is, ben ik gaan rijden. Opniuew rustig en alert. Na 60 km moest ik over een brug zonder vluchtstrook, dat ging goed en direct daarna was de snelweg hobbelend met bonkend geluid. Daar ging het opnieuw fout. Ik werd licht in het hoofd, de voorbode van duizeligheid. De eerste afslag gepakt en daar op een parkeerterrein gaan staan. UIteindelijk ben ik daar opgehaald en heb de rest van de dag (na gespuugd te hebben) op bed gaan liggen. Gisteren naar de huisarts geweest en opnieuw doorverwezen naar KNO-arts (omdat neuroloog langere wachttijd heeft).

Wat me zorgen maakt is dat ik aan geen enkele waarschuwing kreeg voor de aanval die mij (en anderen) in levensbedreigende situaties kan brengen zoals op maandag gebeurde. Wat is dit, hoort dit ook bij het ziektebeeld van Meniere? Hoe kan ik dat voorkomen of hanteren? Herkent iemand dit? Hoe, wat, waar, waarom enz. Ik heb zoveel vragen en ben bang dat ik op deze manier mijn mobiliteit en een groot deel van mijn zelfstandigheid ga kwijtraken. Dus met grote letters: HELP! Reactie infoteur, 11-08-2012
Hi Marlene, als de ziekte van Meniere is vastgesteld, dan zal dat de oorzaak zijn. Dit artikel gaat niet specifiek over deze ziekte, dus ik wil je graag verwijzen naar artikelen over dit onderwerp, geschreven door andere infoteurs. Op InfoNu is een zoekfunctie. Verder is het natuurlijk zaak dat je je zorgen en vragen aan je specialist kenbaar maakt. De situatie is specifiek, bovendien ben je onder behandeling. Helpt de medicatie niet, dan moeten andere mogelijkheden worden overwogen. Veel sterkte, A.

Fleur, 09-08-2012 01:58 #295
Hallo, ik heb al een paar jaar last als ik te lang sta of loop dat ik dan duizelig word en misselijk en de misselijkheid word dan ook steeds erger, maar ik drink en eet wel genoeg. Ik ben al naar de huisarts geweest, maar die wist niet wat het was en met het uit gaan is dat erg vervelend zelf als ik rondloop in de stad heb ik dat soms en misschien weet u wat het is groetjes Fleur Reactie infoteur, 10-08-2012
Hi Fleur, nee dat weet ik niet. Ga terug naar je arts als het te belastend is. Beterschap, A.

Mariska, 03-08-2012 23:03 #294
Hallo, zou graag wat willen vragen.

Ben zo'n 5 a 6 jr naar Zwitserland geweest. Daar verkouden geworden, last van darmen. Bij thuiskomst na nachtslapen, kon ik niet meer over eind komen uit bed, erge draaiduizeligheid. 5 dagen lang kon ik mijn hoofd niet draaien, anders ging het mis, liggend in bed of wat voor positie dan ook. Zou wel over gaan, dokter wist het ook niet. Vervolgens onderzoeken gehad, had waarschijnlijk een virus op evenwichtsorgaan gehad, nu niet meer aantoonbaar. Echter de klachten blijven steeds terugkomen (in lichte mate). Bijvb na autorijden, uitstappen lijk ik een dronke mannetje, na slapen s'ochtends bij het opstaan. Kan maar op 1 zij slapen al 5 jaar anders wordt ik duizelig. Blijf ik toch op de verkeerde zij liggen, dan trekt het langzaam weg echter is het bij opstaan mis. Ivm ook luchtweg problemen, onderzoeken gehad. geen astma, geen hyperv problemen steeds wel ontsteking v luchtwegen, keel ontsteking. Volgens spec was stofwissseling waarde niet geheel goed. Moest paar keer worden gecontroleerd, huisarts vond 1 keer maar nodig. Problemen achterkant nek, onder oor. Bijvb bij liggen in wasbak kapper, als er druk op komt. Verder krijg ik af en toe geen goed scherp beeld meer met ogen (bij autorijden / lezen). Momenteel ineens ook nog achteruit gang v 1 oor bij hoge tonen. 2e oor oke, echter daar heb ik last van de duizeligheid. Laten controleren ivm niet goed kunnen verstaan collega's (leeftijd v mijn achterin de 40)

Door verwijzing naar oorarts. Heeft dit wel zin, wat moet ik die arts vertellen?.
Kortom wat moet ik met deze situatie, duurt te lang, vreet energie. Reactie infoteur, 06-08-2012
Hi Mariska, een kno-arts moet dit beoordelen. Waarschijnlijk krijg je een gehoortest om te zien of er sprake is van bijv. Meniere. Daarnaast moet je rekening houden met evenwichtsonderzoek. Pas als dat alles achter de rug is, kan er een diagnose volgen. Ik hoop voor je dat de arts er raad mee weet. Sterkte, A.

Henriëtte, 15-07-2012 12:36 #293
Hallo, ik heb sinds vier weken last van duizelingn en een licht gevoel in mijn hoofd. Nu had ik de afgelopen maanden ook slecht geslapen en de dokter gooit het op oververmoeidheid en hyperventilatie. Hij heeft me de ziektewet in gestuurd en oxazepam gegeven om rustig te blijven. Ik ben erg ongerust want ik heb een historie met een cerebrale cyste, heb zes operaties achter de rug. Als ik 'smorgens opsta is het het ergst. Soms neemt het gedurende de dag wat af. Mijn linker oor heeft een toon sinds een aantal weken. Ik heb geen pijn maar voel me door de voortdurende duizeligheid behoorlijk onzeker. Ik heb ook snel last van vermoeide ogen en slecht kunnen focussen. Heeft mijn huisarts gelijk en kan dit allemaal komen door oververmoeidheid en hyperventilatie? Het komt namelijk niet in aanvallen. Help! Reactie infoteur, 16-07-2012
Hi Henriette, of je huisarts gelijk heeft weet ik niet. Chronische hyperventilatie kan tot duizeligheid leiden, maar dat kunnen zoveel aandoeningen. Waarom je arts dus denkt dat het dat is, is me niet duidelijk. Je symptoom moet onderzocht worden (zoeken naar nystagmus), waarna hij je kan doorverwijzen naar KNO, ook omdat je tinnitus hebt in 1 oor. Omdat duizeligheid vaak in episodes optreedt en dus weer kan verdwijnen, blijft het meestal bij een enkel bezoek aan de huisarts waarbij niet veel gebeurt. In alle gevallen geldt dat eerst uitgemaakt moet worden of de duizeligheid afkomstig is van het evenwichtsorgaan, of van een andere belangrijke oorzaak t.w. doorbloedingsstoornissen. Beterschap, A.

Roos, 11-07-2012 21:24 #292
Hallo,

Ik heb al een aantal maanden last van een licht gevoel in mijn hoofd waardoor ik een aantal malen een paniekaanval heb gehad.
Dokter gaf aan dat dit met stress te maken had.

Nu heb ik twee weken geleden een hersenschudding gehad en sinds een week ben ik draaiduizelig. Hierbij heb ik een vervelende piep in mijn oren welke niet constant aanwezig is, draait alles om mij heen, lijkt het soms of ik naar beneden val en ik val om de haperklap om. Verder ben ik bijna constant misselijk en gisteren heb ik ook een aantal malen overgegeven. Ook heb ik erge last van spierpijn en ben ik oververmoeid ( doordat ik nauwelijks slaap)
De huisartsenpost en waarnemer van mijn huisarts geven aan dat het BPPD is.
Maar ik kan nergens op internet vinden dat het omvallen, piep in mijn oren en de spierpijn hiervan komt.
Het enige wat overeenkomt is de draaiduizeligheid.
Ook staat overal beschreven dat de aanvallen meestal een minuut duren, maar ik heb de duizeligheid bij elke beweging die ik maak ongeacht of dit zittend is of staand en zelfstandig lopen en opstaan gaat niet.

Kan iemand mij vertellen of deze diagnose wel klopt, of dat ik het toch verder moet laten onderzoeken? Reactie infoteur, 12-07-2012
Hi Roos, je klachten vragen onderzoek. De gemakkelijke dooddoeners 'stress' en ook 'bppd' zijn hier niet van toepassing. Bij duizeligheid door een paniekaanval val je niet letterlijk om, en bij bppd duren de aanvalletjes niet langer dan een minuut. Misselijkheid en braken bij valneigingen en draaiduizelingen in alle houdingen is m.i. een geval van een ontstoken evenwichtsorgaan. Hier is overigens niet veel aan te doen. Wel is het zo dat je dit in verband met de hersenschudding aan je arts moet melden. En deze moet jou niet weer durven afschepen! Sterkte, A.

Marga, 11-07-2012 10:32 #291
Hallo, na een aantal testen hebben zowel de KNO arts als mijn huisarts afzonderlijk van elkaar de diagnose neuritis vestibularis gesteld. Ik herken mij ook goed in de symptomen die ik nu al 7 maanden heb. 1 ding snap ik echter niet, overal op internet lees ik (zonder uitzondering) dat dit niet samen gaat met tinnitus. Ik heb wel tinnitus in 1 oor. Mijn KNO arts weet dit. Ik heb gevraagd of het dan geen labyrinthis is maar zij zegt van niet. Hoe kan dit nu? Hebben tig andere info bronnen het verkeerd? Reactie infoteur, 12-07-2012
Hi Marga, in het artikel staat oorsuizen erbij vermeld. Labyrintitis is een ontsteking van het labyrint in het binnenoor, bij neuritis vestibularis is de evenwichtszenuw ontstoken. De beide aandoeningen hebben dezelfde oorzaken en nagenoeg dezelfde symptomen. Om die reden is het in de praktijk onmogelijk te bepalen wat het nu precies is. Vaak is er - vooral bij labyrintitis - enig gehoorverlies, waardoor dit wordt 'ingevuld' door oorsuizen. Het oorsuizen verbaast mij dus niet. Beterschap, A.

A. Lodiers, 10-07-2012 09:56 #290
Vraag: is duizeligheid en vallen ook mogelijk bij het snuiten van de neus? Het gebeurt vaak dat als mijn vrouw haar neus snuit zij duizelig raakt alles ziet draaien en daarna valt. Reactie infoteur, 11-07-2012
Hi A., ja. Dit staat in het artikel onder 'Superior canal dehiscence syndroom'. De neus snuiten is een sterke drukverhoging. Bij SCDS leidt een plotselinge drukgolf tot draaiduizelingen. Uw vrouw moet daarom verwezen worden naar de kno-arts. Mvg, A.

Johan, 01-07-2012 20:37 #289
Ik heb al jaren last van enorme duizeligheid (draaibewegingen) tijdens mijn slaap. Het treed midden in de nacht in één keer op. Ik schiet dan ineens wakker, de gehele slaapkamer draait en beweegt dan op en neer als een gek. Dit duurt ongeveer een minuut. Tijdens dit enorm misselijk tafereel begin ik enorm te zweten, en mijn handen beginnen te tintelen. Als het dan na enige tijd is afgezwakt, dan voel ik me enorm brak., ook de slaap kan ik dan moeilijk meer hervatten. Ook de gehele dag erna blijf ik me erg brak (licht in het hoofd, en koppijn) voelen. Ik ben hier al meerder malen mee bij de dokter geweest. Ik heb hier tot op heden nog steeds geen duidelijk antwoord op gekregen. Hij rade me op een gegeven moment aan om de nek en omliggende botten te kraken. Ik heb het gevoel dat het minder is geworden sinds ik dit 2x per jaar doe, maar dat het definitief weg is, is nog absoluut geen sprake van. Zijn er meer mensen die dit eens ervaren hebben?, en zo ja, wat werd jullie verteld dat het is?

Simone, 20-06-2012 15:21 #288
Hoi,

Al enige maanden heb ik last van duizeligheid. Het begon met draaiduizeligheid maar nu is het meer constante duizeligheid. Tussendoor is het ook wel eens een paar weken weg geweest. Gisteren heb ik bloedonderzoek gehad. Daaruit kwam een licht verhoogd TSH niveau. Zijn er dingen bekend over schildklierproblemen icm duizeligheid? Reactie infoteur, 21-06-2012
Hi Simone, zie het artikel van mijn collega:
http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/diversen/3585-schildklier-te-trage-werking.html
Wat jij echter beschrijft duidt op een probleem met het evenwichtsorgaan (bv. labyrinthitis), zie ook voorgaande reacties. Beterschap, A.

Marga, 19-06-2012 13:44 #287
Bedankt voor uw reactie op mijn bericht! Mijn duizeligheid is nog altijd niet over al lijkt het nu af en toe iets minder te zijn. Waar ik benieuwd naar ben. Is duizeligheid bij het kijken in de verte (moeite met focussen) een bekend verschijnsel bij bijv. neuritis vestibularis? Mijn ogen zijn goed zegt de opticien. Reactie infoteur, 20-06-2012
Hi Marga, bij duizeligheid als gevolg van een probleem in het evenwichtsorgaan kan er een zgn. blikrichtingafhankelijke nystagmus zijn, waarbij alleen het kijken in een bepaalde richting klachten geeft. Het beeld gaat dan wiebelen waardoor je ten onrechte denkt dat je niet goed ziet. Vandaar dat de opticien ook niets heeft gevonden. Groetjes, A.

Arnold, 19-06-2012 10:25 #286
Sinds dit weekend heb ik last van duizeligheid, bppv volgens mijn huisarts waar ik gisteren was. Er is echter niet vastgesteld aan welke zijde het evenwichtsorgaan uit balans is. Kan ik dat zelf vaststellen? Wat mij opvalt is dat de draaierigheid in bed liggend optreedt als ik mijn hoofd van links naar rechts draai, en niet andersom. Zegt dit iets? Ik heb veel oefeningen gevonden op internet maar daarbij is meestal van belang aan welke zijde het evenwichtsorgaan verstoord is.
Ook vraag ik mij af hoe ik een fysiotherapeut vindt die de Epley manoeuvre hanteren kan.
Tot slot vraag ik me af of ik thuis moet blijven of gewoon kan werken met mijn klachten. Deze zijn wisselend, ik voel mij beter in de ochtend, en gedurende de middag voel ik mij duizeliger.misselijker worden.
Ben benieuwd naar jullie - hopelijk spoedige - antwoord.

Arnold Reactie infoteur, 20-06-2012
Hi Arnold, aan nystagmus (oogbewegingen) ziet de arts welk oor is aangedaan. Soms is dat echter niet duidelijk. Bij duizeligheid bij omdraaien in bed zou het onderste oor zijn getroffen, in jouw geval dus het rechter. Elke huisarts, fysiotherapeut of neuroloog is in staat om betreffende manoeuvres uit te voeren. Is het eenmaal voorgedaan, dan kun je thuis zelf verder aan de slag. Of je kunt werken hangt van het werk af, maar in de regel is dit met duizeligheid helemaal niet of niet goed mogelijk. Bppv zijn overigens korte aanvalletjes (niet langer dan een minuut) waarbij je met enige beperkingen nog wel kunt functioneren. Bepaal dus zelf wat wel en niet kan. Beterschap, A.

Thomas, 14-06-2012 21:23 #285
Hallo,
Heel erg bedankt voor uw reactie op mijn bericht! Ik weet alleen niet of het van mijn nek komt want het is echt aanwezig bij sommige hoofdbewegingen. Ik voel me dan erg draaierig in mijn hoofd egt alsof ik letterlijk rondjes aan het draaien ben. Ik zit trouwens wel erg veel achter de computer. Zit nu ook in de proefwerkweek en dan zit ik veel voorovergebuigt toetsen te maken. Als ik dan met de toets klaar ben en ik kom overeind voel ik me een aantal secondes flink draaierig. Denkt u echt dat deze symptomen van de nek kunnen komen? Alvast bedankt voor uw reactie!

Groetjes Thomas Reactie infoteur, 15-06-2012
Hi Thomas, bij het draaien van je hoofd gebruik je je nek. De nek verbindt het hoofd met de bovenrug en schouders, die pijnlijke drukpunten kunnen bevatten. Onderzoek dat gebied dus eens grondig. Eigenlijk verklap je zelf al dat plotseling overeind komen na intensief werk een draaierigheid geeft. Triggerpoints zijn als het ware blokkades. De bloeddoorstroming is verminderd, ook die naar het hoofd. Verder verstoren triggerpoints de signalen die het evenwichtsorgaan nodig heeft om de positie van o.a. het hoofd te bepalen. Zware spanning in de rug-, schouder- en nekspieren is een van de oorzaken van duizeligheid, zie het eerste hoofdstuk 'het evenwicht' in het artikel. Groetjes, A.

Marga, 13-06-2012 12:53 #284
Op een ochtend in januari werd ik wakker en begon de hele wereld te draaien. Ik werd er misselijk van en moest bijna overgeven. Daarna heb ik 3 maanden last gehad van draaiduizeligheid en na een paar weken ook van een piep in mijn rechteroor. Mijn huisarts dacht eerst BPPD en later neuritis vestibularis. Van begin april t/m halverwege mei is het weg geweest. Halverwege mei begon het weer met af een toe een draaiing als ik mijn hoofd snel draaide. Nu ben ik weer constant duizelig. Echter geen draaiingen meer maar het gevoel dat ik niet kan scherpstellen in de verte. De piep in mijn oor is er ook nog. Ik ben eindelijk doorverwezen naar de KNO arts en het enige wat die zei was het is geen BPPD en waarschijnlijk ook geen neuritis vestibularis want je initieële aanval en misselijkheid heeft maar 1 dag geduurd. Ze heeft me doorgestuurd voor evenwichtsonderzoek maar de wachttijd is 6 maanden. Ik heb geen gehoorverlies. Ik ben heel bang voor een tumor of een brughoektumor. Wat kan het anders nog zijn als het bovenstaande 2 niet zijn? Volgens haar was het ook geen Meniere omdat mijn gehoor goed is. Ik ben erg bang en gestressed. Kan er niet van slapen en alleen maar hier aan denken. Ik ben (in tegenstelling tot januari t/m maart) nu constant duizelig maar alleen als ik in de verte kijk. Als het 1, 5e maand weg was. Kan het dan toch een tumor zijn? Reactie infoteur, 14-06-2012
Hi Marga, het lijkt destijds een acute ontsteking van het evenwichtsorgaan te zijn geweest. Hierdoor ontstaan vaak restverschijnselen zoals oorsuizen, bppv of een terugkeer van mildere episodes van duizeligheid. Een brughoektumor geeft een ander beeld, waaronder gehoorverlies aan een oor. Zo'n tumor wordt gezien op een MRI, maar je arts heeft dit onderzoek niet aangevraagd. Een goed teken dus. Omdat je klachten een tijd weg zijn geweest is er goede hoop dat dit weer zal gebeuren. Soms is het evenwichtsorgaan lange tijd ontregeld zonder aanwijsbare reden en komt het vanzelf weer goed. Ook kan het natuurlijk zijn dat je duizeligheid van nu toch een andere oorzaak heeft. Hopelijk gaat het op tijd weg voordat het evenwichtsonderzoek plaatsheeft. Komt tijd, komt raad… vooral met veel geduld :(. Sterkte, A.

Thomas, 11-06-2012 23:08 #283
Hallo,

Ik ben een jongen van 15 jaar oud. Heb al zeker een half jaar last van een soort bppd achtig gevoel. Heb wel al eerder aanvallen gehad maar die verdwenen dan vaak na een dag. Dit keer is het eindeloos ik voel me soms duizelig bij een kleine beweging van mijn hoofd. Soms voel ik de heftige draaierigheid niet maar echt bij rare bewegingen als mijn hoofd naar rechts draaien en dan snel buigen komt de duizeligheid wel. Heb ook al een kno onderzoek gedaan maar daar is niet veel geks uitgekomen. Mijn vraag is of het wel bppd kan zijn, want heb er al zeker meer dan 6 maanden last van… Heb wel al eerder last van bppd aanvallen gehad maar die waren dan stukken korter. Dit keer is de draaierigheid minder heftig maar eindeloos voor mijn gevoel. Reactie infoteur, 12-06-2012
Hi Thomas, bppd komt meer bij ouderen voor, niet op jouw leeftijd. Duizeligheid kan zoals je weet talloze oorzaken hebben, zie het artikel. Aangezien kno-onderzoek niets opleverde, is het helemaal tasten in het duister! Toch is het een goed teken dat er niets gevonden is. Wat je kunt doen is de nekspieren (zit je veel te computeren?) tot ontspanning brengen. Dat klinkt simpel, maar duizeligheid kan ontstaan als de spieren in de nek, bovenrug en schouderpartij een keihard blok vormen. En dat is bij zeer veel mensen het geval! Zie ook: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/aandoeningen/86521-triggerpoints-oorzaak-van-chronische-pijn.html
Dit vraagt dan wel flinke massages van een huisgenoot of vriend, met als doel de bloeddoorstroming te bevorderen, en de eventueel pijnlijke spierknopen te laten verdwijnen. Sterkte, A.

Lindsey, 06-06-2012 00:14 #282
Hallo, Ik ben Lindsey en ben 18 jaar. 2, 5 jaar geleden is het begonnen met mijn duizeligheid. Ik viel flauw, was een tijd weg, de ambulance kwam en had alles opgemeten maar alles was gewoon goed en ze zeiden dat t wel vaker voorkwam bij meiden van mijn leeftijd. Ik ging naar huis, slapen. De volgende morgen werd ik wakker en was ik duizelig! Ik dacht, dat gaat wel weer over. Niet dus. naar de dokter geweest, doorverwezen naar de kinderneuroloog, die zei hyperventilatie. Ook nog naar de internist geweest en die heeft niks kunnen vinden. De KNO arts heeft ook niks kunnen vinden dus ben ik naar een psycholoog geweest en dat heeft geholpen, voor mijn depressie maar niet met mijn duizeligheid. Duizelig ben ik altijd 24/7 ook heb ik last van oorsuizen en nu dus al 2, 5 jaar lang. Ik heb een hele tijd ook door mijn depressie thuis gezeten en niks gedaan, maar ik onderneem nu van alles en heb mijn leven weer 'opgepakt.' Toch vraag ik mij sterk af hoe het kan dat ik a-l-t-i-j-d duizelig ben?! Hoe kan dat door hyperventilatie? Terwijl ik er nooit meer aan denk dat ik hyperventilatie heb, behalve als ik ergens anders ben in een niet vertrouwde omgeving. Maar ik sta met de duizeligheid op, en ga er mee naar bed. Ik vraag me nu wel sterk af of dat het niet iets is met mijn hersenen?

Groetjes, Lindsey! Reactie infoteur, 07-06-2012
Hi Lindsey, je bent bij vele artsen geweest waaronder de kinderneuroloog. Als het iets met je hersenen is, zou hij de aangewezen persoon zijn om dat vast te stellen. Dat alles 'goed' is verklaard is het beste wat je kon horen. Dat neemt niet weg dat je nog met de last zit. Je verhaal is wel tegenstrijdig, want je zegt dat je van alles onderneemt terwijl je 'altijd' duizelig bent. Zoiets klopt natuurlijk niet. Wie duizelig is, kan vrijwel niets meer of wordt in hoge mate belemmerd in het dagelijks leven. Daarom denk ik dat je duizeligheid te maken heeft met lage bloeddruk wat je vaak bij jonge meiden ziet. De neiging tot flauwvallen is dan vaker aanwezig, maar het is verder onschuldig. In etiketten zoals 'hyperventilatie' geloof ik niet. Groetjes, A.

Tw, 03-06-2012 20:00 #281
Hallo, ik ben 20 jaar en heb al bijna een jaar regelmatig last van lichte duizeligheid, wat zich voornamelijk uit in een soort dronken gevoel, een soort zweverigheid inderdaad. Dit gaat vaak gepaard met nekklachten (stijfheid, kraken bij beweging etc.). Daarbij ben ik vaak moe en geestelijk afwezig.
Bij goed weer heb ik deze klachten over het algemeen minder.

Nu durf ik als student vaak niet eens meer de deur uit, doordat ik vaak erg wankel op mijn benen sta en ik bang ben om flauw te vallen (dit gebeurde 2/3 jaar ook). Ik slaap dan ook vrij onregelmatig of weinig, maar dat deed ik vorig jaar ook en toen had ik deze klachten niet. De klachten staan de kwaliteit van mijn leven nu in weg, maar ik ben bang dat ze te vaag zijn voor de huisarts om er iets mee te doen.

Moet ik hiermee toch naar de huisarts of dokter stappen? Ik hoop op een (spoedige) reactie. Alvast bedankt. Reactie infoteur, 04-06-2012
Hi Tw, van hieruit is onmogelijk te bepalen waar dit aan ligt. Zoals je in het artikel leest zijn er zeer veel mogelijkheden. Naar de huisarts gaan is een goed idee. Zo hoor je eens wat zijn/haar visie is. Verwacht dan niet dat er ook een behandeling zal zijn, want die is er voor duizeligheid in de regel niet. Sterkte, A.

Aa, 31-05-2012 17:20 #280
Hallo,

Ik hoop op een reactie, ik waardeer de reacties die u doet bij anderen.

Ik heb last van duizeligheid, al langer dan een jaar, het begon spontaan ineens, en had er een week ongeveer elke dag een uur lang last van, dat ik niet eens meer kon lopen en moest gaan zitten.

Nou zit ik nog steeds met die duizeligheid die moeilijk te omschrijven is, als ik loop dan is het net alsof ik de grond inzak, en moet ik snel gaan zitten, zodra ik zit dan word het direct minder…

Ook kan ik niet over een zacht matras, bankstel of wat ook maar, als ik dan onverwacht beweeg, dan word ik ook direct duizelig en heb ik het idee dat ik er doorheen zak…

Hoop dat dit bekend voorkomt, want ik ben echt radeloos… Reactie infoteur, 01-06-2012
Hi Aa, lijkt op een storing van het evenwichtsorgaan. Zoals je begrijpt vraagt dit onderzoek door een arts, en ik vraag me dan ook af of je daar geweest bent. Duizeligheid is wel moeilijk te herleiden, dus het is niet gezegd dat je daar alle antwoorden krijgt. Vaak gaan dit soort vreemde verschijnselen ook vanzelf weg. Maar in jouw geval zit je er al een jaar mee. Stel doktersbezoek dus niet verder uit. Sterkte, A.

Irene, 30-05-2012 15:01 #279
Hallo, 20 jaar geleden verminderde mijn gehoor aan de linkerkant plots drastisch. Op dat moment had ik evenwichtsstoornissen. Een scan werd genomen maar niets werd ontdekt. 16 jaar later raadpleegde ik opnieuw, op aanraden van een vriendin, een NKO-arts. Mijn gehoorverlies aan de linkerkant was nog sterker achteruitgegaan. Een MRI werd genomen en er werd een brughoektumor vastgesteld die van die grootte was dat er diende geopereerd te worden. Alzo geschiedde oktober 2008. Na de operatie was mijn gehoor aan de linkerkant volledig verdwenen en was ik ook duizelig. Nu bijna 4 jaar later heb ik nog steeds last van iets dat valt te omschrijven als een klem rond mijn hoofd, tintelingen in mijn gezicht, tinitus zowel links als rechts en tijdens het stappen een zweverig en ijl gevoel in mijn hoofd met een licht angstig gevoel als gevolg. Halfjaarlijks wordt een checkup gedaan (MRI) en een half jaar geleden werd opnieuw een aangroei van de tumor vastgesteld. Op dat moment heb ik radioschirurgie ondergaan. Alle symptomen van na de operatieve ingreep zijn ook nu gebleven. Mijn vraag is alleen of er ooit een einde komt aan die syptomen of dat ik er mij moet bij neerleggen dat alles zal blijven zoals het is? Kan ik buiten mijn neuroloog, die mij geopereerd heeft en niet reageert op de beschrijving van de symptomen, nog een andere instantie raadplegen? Ik blijf optimistisch… maar mijn levenskwaliteit is wel verminderd. Groeten. Reactie infoteur, 30-05-2012
Hi Irene, zie: http://www.kno.nl/publiek/voorlichting/brughoektumor
Je verhaal is te specifiek en te persoonlijk om er iets zinnigs over te kunnen zeggen. Nabezwaren van zo'n zware operatie moet je dan ook met je behandelend arts bespreken. Genoemde website beschrijft wel al hetgeen jij hier vertelt, dus ik vermoed dat dit de consequenties zijn. Hoe lang dit alles gaat duren, kan echter niemand op InfoNu je vertellen. Sterkte, A.

Peggy, 24-05-2012 11:05 #278
Hallo, ik ben 33 jaar en ben al 2 jaar duizelig (denk ik). Het ergste is dat ik bijna ben flauwgevallen in de auto (ik was aan het rijden). Ik krijg dit bijna dagelijks dat ik ergens ook niet kan stilstaan (dreig neer te vallen). Ben precies dronken als ik over straat loop en krijg dan panische angst om flauw te vallen. Ben al 3 maanden lang in behandeling geweest bij kine maar het blijft, dokters helpen me niet! Groeten. Reactie infoteur, 25-05-2012
Hi Peggy, zie: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/diversen/61218-second-opinion-recht-kan-u-redden.html
Je situatie vraagt onderzoek en als dokters je niet helpen, moeten ze je verwijzen. Je kunt dit met de second opinion regeling zelf doen (bijv. via huisarts). Kies dan wel een heel ander ziekenhuis, liefst universitair. Ik vraag me verder ook af wat de visie van je artsen is geweest. Sterkte, A.

Elleke, 23-05-2012 09:48 #277
Hallo! De laatste paar weken werd ik steeds dover. Vorige week heb ik daarom druppels 'Otalgan' gehaald. Toen ik daarmee begon te druppelen sloeg mijn oor dicht en dit bleef zo. Op een morgen werd ik wakker en had ik gigantische oorsuizen, dit heb ik nu al een week lang. Daarnaast heb ik last van een licht, zweverig gevoel in mijn hoofd. Ik ben van de week bij de dokter geweest, omdat ik de prop eruit wilde laten halen. Kennissen/familie van mij zagen namelijk een soort prop zetten. Echter, de huisarts vond dat er maar zo weinig in mijn oor zat, dat hij mij oordruppels heeft gegeven, tot nu toe zonder resultaat. De duizeligheid, die ik trouwens al érg lang heb, en het oorsuizen en doofheid blijven. Hij zag ook vocht in mijn oor. Mijn vraag is: wat kan ik hebben? Kan door dat beetje troep in mijn oor mijn hele oor dichtzitten en ik zo'n last van oorsuizen hebben en een zweverig gevoel in mijn hoofd? Reactie infoteur, 24-05-2012
Hi Elleke, het minste geringste in het oor, of het nu voor of achter het trommelvlies is, kan verschijnselen geven. Zie: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/8599-oorsuizen-een-gekmakend-geruis.html
Het is raar dat je huisarts oordruppels geeft voor oorsmeer dat er naar zijn mening nauwelijks is. Je schrijft dat hij vocht in het oor ziet, daarmee wordt bedoeld dat het trommelvlies zichtbaar is (goed teken) en hij daarachter iets waarneemt. Gezien het totale klachtenpatroon lijkt het het meest op problemen in de buizen van Eustachius, zie daarvoor: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/51191-buis-van-eustachius-functiestoornissen.html
Slijm en vernauwingen veranderen de druk in het middenoor, waardoor indirect het ovale venster geprikkeld wordt en er een zweverig gevoel ontstaat. Dit kan ook doordat slijm en vocht zich in de neusbijholten ophoopt. Gebeurt dit aan een kant, dan krijg je een disbalans in het hoofd (onjuiste drukverdeling) en word je af en toe duizelig of heb je de hele tijd een raar gevoel in het hoofd. Ik vrees dat je de tijd moet uitzitten, maar je kunt natuurlijk je arts om een verwijzing naar kno vragen. Of hij het doet…? Beterschap, A.

Debby, 10-05-2012 06:47 #276
Ik heb sinds 2 dagen weer duizelingen in de ochtend… Dichte oren, en draaierig. Als ik stilzit gaat het redelijk en in de loop van de dag blijven mn oren over, maar is de duizeligheid en misselijkheid weg of zo goed als… ik heb overig geen draaiingen eerder soort schommelingen.

Nu heb ik al een tijdje last van droge ogen, gevoelige oren en pijnlijke klieren… Toch een virusje in het hoofd? ik heb al wel stress en hyperventilatie en ben oververmoeid… Reactie infoteur, 11-05-2012
Hi Debby, de duizelingen kunnen door tal van oorzaken ontstaan. Van hieruit is niet te bepalen waar het aan ligt. Ga bij aanhoudende klachten naar je arts, maar zorg er eerst voor dat je de oververmoeidheid verjaagt door uitgebreid te slapen. Beterschap, A.

Annabelle, 06-05-2012 18:22 #275
Ik heb sinds een halfjaar last van duizeligheid. Voor mij is de duizeligheid alsof de kamer 'scheef staat'. Altijd op dezelfde manier, de kant waar ik naartoe kijk lijkt hoger te liggen dan het punt waar ik ben. Dit heb ik de hele dag door. Daarnaast heb ik vaak last draaiduizeligheid, en lichte '' liftduizeligheid' alleen beweegt dan niet de hele vloer maar alleen de overkant. De liftduizeligehid en draaiduizeligheid krijg ik niet op vaste momenten. Ik kan heel rustig zitten, of net onder de douche uitkomen, van de woonkamer naar de keuken lopen ( er is dan wel een groot verschil in licht), maar ook bij sport heb ik er last van wat tot gevolg heeft dat ik bepaalde dingen niet kan doen. Ik ben hiervoor als eerste naar de huisarts geweest. Die dacht dat het door slaaptekort kwam en heeft mij melatonine voorgeschreven, ondanks dat ik er beter door ben gaan slapen heeft het geen effect gehad op mijn duizeligheid. Ook ben ik bij de kinderarts langs geweest, hij heeft mijn bloedruk, hartslag en dergeljke gecontroleerd en dat was allemaal goed. Ook ben ik getest op diabetes, bloedarmoede en is mijn schildklier twee keer getest. Ook dit was goed. Daarna ben ik naar de oogarst geweest die ook niks kon ontdekken. Wel heb ik bij de optometrist een leesbril voorgeschreven gekregen met een lichte cilinder. Maar ook dit heeft geen invloed gehad op mijn duizeligheid. Ik heb ook mijn nekwervel, en rug laten controleren bij een specialist maar ook die kon niks vinden. Ook een bezoek aan de KNO arts leverde geen oorzaak op. Daarom ben ik ook nog bij een neuroloog geweest. Deze heeft verschillende test's bij mij gedaan, ik deed ze allemaal goed en voor de zekerheid heeft de neurloog mij doorverwezen naar het AMC waar een MRI scan wordt gemaakt van mijn hoofd, maar ze verwacht niet dat er wat uitkomt.
Zelf weet ik niet wat de oorzaak is maar heb er wel veel last van. Heeft iemand misschien een idee welke arst ik nog kan bezoeken? Of herkent iemand zich in deze klachten?
Ik zou het graag weten Reactie infoteur, 07-05-2012
Hi Annabelle, je hebt de volgende hulpverleners bezocht: huisarts, kinderarts, oogarts, optometrist, nek-rug 'specialist', kno-arts en neuroloog. Vele onderzoeken zijn gedaan zonder enig resultaat. Het laatste is nu de scan van je hoofd, waarvan al wordt verwacht dat het niets zal aantonen. Zoals ik het lees heb je een probleem met het evenwicht en zou een evenwichtsonderzoek misschien iets uitwijzen. Dit behoort toe aan de afdeling KNO, dus de vraag is of je dat onderzoek wel gehad hebt. Sterkte met dit raadselachtige fenomeen! A.

Lutske (infoteur), 05-05-2012 10:45 #274
Ik heb ook sinds 3 jaar last van evenwichtstoornis, ik lag in bed en deed mn ogen open en zag de kamer en spullen als een gek om me heen draaien, conclusie kokholzen.Het voelde alsof ik zwaar dronken was.Ik heb 4 dagen plat gelegen en moest mn ogen dichthouden, zodra ik die open deed dan begon het weer.De 5e dag maar naar de dokter gegaan en die bevestigde evenwichtstoornis, ik heb toen betahistine 30 mg gram gekregen.En die helpen heel erg goed.
In tijden van de menstruatie word het altijd wat erger, en soms heb ik ook weken geen last er van.Maar nu sinds een week voel ik me heel raar in mijn hoofd, veel duizelig en me hart gaat soms als een gek te keer, dat doet echt verrotte zeer en duurt ongeveer 3 a 5 min en dan voel ik ook echt dat me hart een keer overslaat en dan weer z n normale ritme aanneemt.De dokter zegt dat ik het me inbeeld dat het niet echt is, dat hoort bij een paniekaanval.Maar ik heb geen last van paniekaanvallen.Ik zou er zo graag vanaf willen van die duizelingen en dat beroerde gevoel, .soms kan ik niet eens kijken naar mn kinderen hun computerspelletje dat gaat dan zo snel dat ik ter plekke duizelig word en weer ga kokhalzen… En voor mijn gevoel zijn het 2 verschilldende dingen bij de evenwichtstoornis voel ik me ontzettend dronken, en bij de andere gewoon licht duizelig in mn hoofd, wat kan ik hier aan doen. Ik heb de oefeningen gedaan maar daar voel ik me alleen maar beroerder door, en ben bang om me te laten vallen op het bed, omdat het dan als een bom inslaat in me hoofd ik vind dat doodeng. Reactie infoteur, 07-05-2012
Hi Lutske, dit vraagt specialistisch onderzoek. Je huisarts kan je kennelijk niet helpen, dus moet hij je doorverwijzen naar een kno-arts, en voor wat betreft de hartkloppingen moet hij onderzoek doen. Het lijkt er in elk geval op dat het evenwichtsorgaan niet goed werkt. Helaas is het zo dat daar weinig aan te doen is. Vaak komt het neer op afwachten in de hoop dat het een keer beter wordt. Vandaar dat je huisarts waarschijnlijk zo terughoudend is met zijn beleid. Je hebt echter wel recht op medische hulp, dus ga gewoon terug. Niemand beeldt zich hartritmestoornissen in! Sterkte, A.

Jolanda, 25-04-2012 22:09 #273
Hoi ik ben 27 en 13 wk terug bevallen van 4e kind, Nu heb ik sinds ongv 8 wk last van duizelen (niet draaierig) gevoel van lichtheid angst om weg tevallen. Ook heb ik veel hoofdpijn de ene keer midden in me hoofd de andere keer voor in. Ook heb ik een pijnlijk stijf gevoel tussen mijn schouderbladen en soms gevoel van zelfde pijn in mijn nek (hoofd trekt dan naar achter) vaak ook pijn in rechter boven arm wat langzaam doorzakt naar de pols die dan ook wat dik wordt. Ook ben ik veel moe maar dat is naar mijn idee niet gek met 4 jonge kids. Tussen mijn borsten en net daaronder heb ik ook vaak pijn soort steken en slaap gevoel in de handen, het is best veel. Enig idee wat het kan zijn? Maak me zorgen… Heb het idee dat mijn huisarts me niet serieus neemt. Reactie infoteur, 26-04-2012
Hi Jolanda, met dit soort klachten moet eerst worden bekeken welke medicijnen (of hormonen) je slikt. Hiermee stoppen zou alles al kunnen verhelpen. Slik je niets, dan kan het zijn dat het grote bloedverlies na de bevalling en de enorme hormoondaling je parten speelt. Na een zwangerschap duurt het zeker nog een maand of negen voordat je weer de oude bent. Bloedarmoede, lage bloeddruk, hoofdpijn, spierpijnen en tintelingen (door veel tilwerk) en een licht gevoel in het hoofd kunnen daarbij allemaal voorkomen. Je moet jezelf in acht nemen en zwaarder werk liefst aan anderen overlaten, want als je de waarschuwingen van je lichaam negeert zit je straks met RSI. Zie: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/27593-rsi-sluimerende-overbelasting.html
Sterkte, A.

Ilse, 21-04-2012 14:39 #272
Ik heb nu twee soort van 'aanvallen' gehad. De eerste kreeg ik 6 dagen geleden en de tweede vandaag. Het begint met mijn oren die opeens dicht gaan zitten, ik voel het aan komen. Mijn hoofd wordt een soort van tintelig en wordt heel duizelig. Het bevind zich grotendeels in mijn hoofd en heb het gevoel dat ik kan vallen. Het lijkt alsof ik droom en alles wat ik doe maakt me duizelig. Op begeven moment gaan mijn oren weer open en ebt de duizeligheid weg. Dit duurt ongeveer 10 minuten, waarna ik me na een half uur eigenlijk weer topfit voel. Ik ben nog niet bij de dokter geweest, heb wel al mijn hele leven last gehad van als ik opsta ik zwarte vlekker krijg. Kan dit aan mijn bloedsuiker of bloeddruk liggen? Het begint nu alleen vanuit mijn oor, wat dus mijn evenwichtsorgaan aantast. Hoop dat u mij advies kan geven. Reactie infoteur, 22-04-2012
Hi Ilse, lijkt op (naderende) flauwtes, door bijv. plotselinge bloeddrukdalingen. Dit is iets anders dan duizeligheid als gevolg van een probleem in het evenwichtsorgaan. Ik raad je aan je huisarts te bezoeken als de reeks verschijnselen vaker gaat voorkomen. Groetjes, A.

Kiki, 21-04-2012 00:38 #271
Een of twee keer in de maand kan ik mijn bed niet uit vanwege duizelingen, Ik kan niet naar de toilet moet dus gewoon blijven liggen en neem dan cinnarazine. Het is verschrikkelijk want je kunt helemaal niets.Na een paar dagen is het weer over, maar het gevoel blijft toch aanwezig onvast op de benen, lage bloeddruk, met het lopen naar een kant toe trekken. Ook een vernauwing bij de 5. 6 nekwervel. Wat kan ik hier nu het beste aandoen, ik hoop dat u mij kunt helpen. Bij voorbaat hartelijk bedankt. Reactie infoteur, 21-04-2012
Hi Kiki, dit vereist natuurlijk onderzoek door je huisarts en eventuele verwijzing. Je arts moet bepalen welke medicijnen en/of onderzoek nodig zijn, daarnaast moet hij adviezen geven ten aanzien van de duizeligheid. Beterschap, A.

Emotioneel Geraakt, 18-04-2012 16:33 #270
Ik heb laaste tijd enorm veel stress van mijn relatie, het is bergafwaarts aan't gaan en ik ben laatste tijd zo duizelig, ik bibber soms uit het niets, zie zwart voor mijn ogen, als ik snel beweeg dan orienteer ik me niet meer goed, en ik heb het constant koud + kom ik in de morgen bijna niet meer uit mijn bed om naar werk te gaan, vroeger was ik ervan aant genieten om vroeg op te staan, maar ok in de morgen word ik duizelig, echt het idee dat ik inzak door mijn benen, ik ben nog niet naar mijn huisarts geweest! wat kan ik het beste doen? Reactie infoteur, 19-04-2012
Hi Emotioneel Geraakt, wat je beschrijft zijn signalen van oververmoeidheid. Kwalitatieve, diepe slaap is hiervoor de remedie, maar ik vermoed dat je dat juist niet hebt. Vaak zijn al deze symptomen tijdelijk en wordt het vanzelf beter als je je beter kunt ontspannen en uitgerust bent. Verwen jezelf eens wat meer! :). Groetjes, A.

Meurant Mathilda, 17-04-2012 16:19 #269
Ik ben al 40 jaar Ménière-patiënt met alle gevolgen van dien. Wat mij echter zorgen baart is het feit dat ik zonder enige reden, zonder iets speciaal te doen, plots val. Tot hiertoe zonder al te ernstige gevolgen maar het zou ook anders kunnen aflopen. Ik val plots zonder enige controle. Is er misschien nog een bijkomende oorzaak? Zoals bvb slechte bloedtoevoer naar de hersenen toe zodat het signaal evenwicht-hersenen verstoord wordt? Hoe is dit te voorkomen? Met dank. Reactie infoteur, 18-04-2012
Hi M. Mathilda, dit verschijnsel duidt op 'drop attacks' (zie internet), wat onderzoek door een arts vereist. Er zijn veel oorzaken voor aan te wijzen. Behandeling of beleid hangt van de gevonden oorzaak af. Sterkte, A.

Nicole, 13-04-2012 15:22 #268
Hallo, Sinds een week heb ik last van duizeligheid en evenwichtsstoornissen. Wanneer ik moet bukken, val ik om. Bij het lopen ga ik zwalken. Ik heb dan het gevoel alsof ik na een zware zeereis weer aan land kom maar dat ik nog last heb van zeebenen. Moet me dan vast houden om niet om te vallen. Af en toe wordt de misselijkheid zo hevig dat ik moet overgeven(is nu 3x in een week gebeurd). Ik ben al bij de huisarts geweest. Zij heeft mijn bloed laten onderzoeken en de schildklier. Uit de onderzoeken is niks gekomen. De huisarts gaf aan dat het waarschijnlijk met stress te maken heeft. Maar volgens mij valt dat wel mee. Maar de klachten zijn er nog wel en ik merk dat ik daar onzeker van word. Wat kan ik doen? Gewoon wachten tot het weer over gaat? Of toch weer terug naar de huisarts? Reactie infoteur, 14-04-2012
Hi Nicole, dit heeft niets met stress te maken maar alles met een verstoring van het evenwichtsorgaan. Je huisarts moet je ogen nakijken op nystagmus, wat zou verraden dat het probleem ook echt in het binnenoor zit. Daarom zit er niets anders op dan teruggaan naar deze 'arts'. Beterschap, A.

Joke, 12-04-2012 15:04 #267
Vraagje: al zeker 4 jaar lang ben ik gemiddeld 1 à 2 dagen in de maand iets duizelig en dan zo'n 4 x in een etmaal. Ik voel het (meestal) aankomen, ga dan even zitten. Op het moment van de duizeling heb ik het gevoel dat ik droom. Ik hoor wel wat er gebeurt, maar gaat verder langs me heen. Ik heb het bij gehouden, maar heeft niks met mijn menstruatie te maken. Sinds kort houd ik tijdens zo'n aanval mijn hoofd tussen de benen en als het over is, voel ik me niet lang erna ook weer prima. Ooit ben ik doorverwezen naar een cardioloog. Die kon niets vinden, maar raadde een pacemaker aan. Dan konden ze mij ongeveer 2 jaar lang volgen. Hier zat ik zelf niet op te wachten, en heb tot nu toe niet gereageerd. Maar helaas zit er nu wel minder tijd tussen. Nu nog maar drie weken. Mijn klachten lees je eigenlijk nooit. Omdat het (gelukkig) niet dagelijk is.
Weet iemand hier meer van? Reactie infoteur, 13-04-2012
Hi Joke, ik hoop dat er reacties komen want wat je beschrijft is raadselachtig. Bij duizeligheid moet altijd eerst worden uitgemaakt of het van de bloedsomloop (hart/vaten) is, of van het evenwichtsorgaan. Pas als dat helder is, kan verder worden bekeken om welke afwijking het gaat. Sterkte, A.

Elleke, 12-04-2012 13:44 #266
Hallo! De laatste tijd heb ik last van een zweverig gevoel in mijn hoofd. Ik zie de dingen niet voor mijn ogen draaien, maar heb zelf een licht gevoel in mijn hoofd. Als ik een hoofdbeweging maak van bijv. mijn toetsenbord naar het raam, dan krijg een drukkend gevoel boven mijn ogen, en een wat draaiend gevoel in mijn hoofd. Dit lichte gevoel in mijn hoofd heb ik de hele dag door, maar met name als ik gewerkt heb en stil kom te zitten is het het ergst. De laatste paar dagen heb ik ook druk boven mijn ogen en gisteravond steeg opeens een soort 'suisend gevoel' in mijn hoofd. Wat kan ik hebben? Reactie infoteur, 13-04-2012
Hi Elleke, geen idee. Het beste is dat je je huisarts raadpleegt. Misschien dat onderzoek enige opheldering geeft. Beterschap, A.

L. D. P., 11-04-2012 11:15 #265
Al enkele maanden heb ik last van oorsuizen. Omdat ik al 20 jaar actief muzikant ben, kan ik dat wel verklaren, denk ik. Echter heb ik sinds afgelopen week een medisch/ psychisch probleem. Sinds vandaag merk ik dat ik ook niet stabiel op den poten sta, het lijkt of mijn ogen nog op slaap stand staan en ik een nogal nerveus gevoel over mij heen heb. Herkent iemand dit? Uiteraard heb ik hulp gezocht en zijn de medische labs bezig monsters te onder zoeken. Toch hoor ik ook graag vanuit herkennen van mijn klachten wat een mogelijke oorzaak zou kunnen zijn. Alvast dank. Reactie infoteur, 12-04-2012
Hi L.D.P., hopelijk komen hier reacties, en krijg je van de arts gauw uitsluitsel over wat er met je aan de hand is. Beterschap, A.

Altena, 02-04-2012 14:13 #264
Hallo, Vorige week had ik 's nachts opeens een duizeling toen ik van mijn rechter naar linkerzij draaide. Het leek net of ik in een achtbaan zat. Het ging weer weg toen ik naar mijn rechterzij terugdraaide. Toen ik 's morgens opstond viel ik weer om. Ik kon niet fatsoenlijk rechtover eind staan. Na even wachten ging het wel weer. De assistent van de ha zei dat ik een virus aan mijn evenwichtsorgaan had. Het zou ongeveer drie dagen duren. Nu een week later heb ik nog steeds last van duizeligheid, tenminste ik denk duizeligheid. Ik voel mij raar in mijn hoofd, vlekken voor mijn ogen, plotseling draaien van mijn hoofd kan duizelingen in mijn hoofd veroorzaken, slap in armen en benen, tijdens lopen beetje zwalken en dat merk ik ook als ik stil sta. Bochten niet helemaal goed om kunnen gaan, dus ik moet uitkijken dat ik op mijn werk niet tegen een bureau of kast opbots. Ik zit veel aan het scherm te werken, dit bevorderd het lijkt wel. Gisteren, zondag, ging het heel goed en was ik positief. Vanmorgen ging het ook goed. Wat te doen. HA nogmaals raadplegen? Reactie infoteur, 03-04-2012
Hi Altena, de assistent heeft je hiervoor 'drie dagen' gegeven waarmee bedoeld wordt dat er toch niks aan te doen is. Laat je door die uit de lucht gegrepen termijn niet van de wijs brengen en bezoek zsm je huisarts. Deze moet proberen uit te maken wat de oorzaak is, en dat valt niet mee, want je beschrijft elementen van verschillende mogelijkheden. Vermoedelijk is je evenwichtsorgaan in de war (door bppv), maar het kan ook iets anders zijn, zie het artikel. Een 'virus aan het evenwichtsorgaan' zoals je gezegd is, duurt minstens enkele weken met een uitloop van maanden. Door de telefoon kan dit natuurlijk niet worden bepaald. Waarschijnlijk zal de huisarts uitgebreid onderzoek verrichten, waaronder het zoeken naar nystagmus (ivm het evenwichtsorgaan). Beterschap, A.

Everschueren, 31-03-2012 12:36 #263
Beste,

Sinds anderhalve maand ben ik afwisselend duizelig - niet extern, enkel in mijn hoofd - geen draaiende kamer dus. Het is begonnen na een intense drukke periode op het werk (ik combineer twee jobs). Op een gegeven moment voelde ik letterlijk iets 'knappen' in mijn hoofd en ben ik buiten bewustzijn geweest, niet langer dan 5 sec- nadien stevige hartkloppingen - na 20 minuten was ik hersteld.
Vanaf dan kreeg ik regelmatige duizelige wentelingen in mijn hoofd, met vooral aan de rechterkant suizingen alsof er computers of gaskachels in mijn hoofd huizen.
Soms komt de duizeling 2X per dag heftig door. Soms helemaal niets.
Diagnose van dokters voorlopig: geen VERTIGO na test van specialist, geen ziekte van Meniere (wegens geen ontstekingen in bloed gevonden).
Het bloedonderzoek heeft wel een zwaar ijzertekort en gebrek aan vitamine D vastgesteld. Sinds 2 dagen heb ik stijve nek klachten. Dat kan natuurlijk toeval zijn. Ook voel ik een dwingende stekende pijnscheut af en toe in het hoofd. Terwijl ik vroeger zelden klachten had.
Ik hoop dat deze symptomen aan het ijzertekort liggen, dan is het een kwestie van pillen nemen en afwachten.
Er zijn forums die spreken van typische klachten die verband houden met menopauze. (Ik ben 51 jaar) In dit artikel lees ik hier niets van. Reactie infoteur, 01-04-2012
Hi Everschueren, de overgang kan slechts een indirecte rol spelen bij duizeligheid. Zwaar bloedverlies komt vaak voor in de overgang en leidt tot een ijzertekort. Dit maakt vervolgens moe, licht in het hoofd en duizelig. Onder 'oorzaken duizeligheid' en 'flauwte' staan deze oorzaken (bloedarmoede, overvloedig bloedverlies) overigens wel vermeld. Misschien is dit bij jou aan de hand. Beterschap, A.

L. M., 30-03-2012 10:57 #262
Ben naar de huisarts geweest en blijk dat ik teveel zuurstof heb in mijn bloed. Soort Hyperfentilatie. Hoe lang kan je je daarna nog duizelig blijven. Ene dag is erger dan de andere dag. Reactie infoteur, 31-03-2012
Hi L.M., hyperventilatie komt er altijd bij omdat duizeligheid zeer angstig maakt. Hyperventilatie zelf kan wel een licht gevoel in het hoofd geven, maar wat je eerder beschreef reikt verder dan dat. Daarom heb ik over die 'diagnose' geen goed gevoel. Mocht het toch van het hyperventileren komen, probeer dan ademhalingsoefeningen. Dus rustig ademen vanuit de buik, en dit continu volhouden. Je kunt testen of dit de duizeligheidsaanvallen voorkomt. Bij een normale ademhaling is er geen hyperventilatie. Merk je geen enkel verband met de ademhaling, dan rest je terugkeer naar je arts. Sterkte, A.

M. T., 29-03-2012 12:27 #261
Hoi, Ik heb vier geleden voor het eerst een aanval gehad van hevige duizeligheid en misselijkheid. De aanval duurde ongeveer drie uur en daarna trok het iets weg. De weken erna bleef ik klachten houden van draaiduizeligheid en een continu zwaar, draaierig gevoel in mijn hoofd. Vervolgens kreeg ik oorpijn en werd er door de huisarts een middenoorontsteking geconstateerd waarvoor ik Antibiotica heb gekregen. Echter ging het die nacht weer mis. Werd overvallen door plotseling hevige duizeligheid met braken. Kon mijn hoofd nog geen mm anders leggen of het ik begon weer te braken. Dit duurde weer een aantal uur en de volgende dag was de hevigheid eraf. Ik blijf echter duizelig en heb nog wel lichtere vormen van de aanvallen gehad. Ik heb volgens mij geen gehoorsverlies maar wel een dicht oor. Af en toe lijkt mijn oor dicht te klappen en iets te rommelen van binnen. Het is steeds het linkeroor en het rechteroor zit ook dicht. De ambulance is bij beide aanvallen geweest en constateerde een lage bloeddruk 70/35 en een snelle pols. Waarschijnlijk door het vele braken. Herkent iemand deze klachten? Ik hoop op een ontsteking van mijn evenwichtsorgaan, maar ben eigenlijk bang voor de ziekte van Meniere. Ik heb bij beide aanvallen en tussendoor wel koorts gehad. Reactie infoteur, 30-03-2012
Hi M.T., dit moet onderzocht worden door de kno-arts. Deze kan bepalen waarom het evenwichtsorgaan zo ontregeld is en of er sprake is van Meniere. Omdat je om herkenning vraagt hoop ik dat er reacties voor je binnenkomen. Sterkte, A.

L. M., 24-03-2012 11:36 #260
Hallo, ik heb sinds een week last van duizeliheid, zweverig en heb de neiging steeds om te vallen.
Het begon zaterdagavond ik stond op en werd steeds duizeliger ben toen zelf gaan zitten en ik weet op een gegeven moment stonden er mensen naast me die tegen me stonden te praten, ik hoorde wat ze zeiden maar reageerde er niet op.
Er was toevallig een ambulance gekomen voor een ander geval en die ambubroeders hebben mij toen ook onderzocht.
Bloeddruk was goed, bloedsuiker was 7.2 heb medicijnen voor diabetes, hartfilmpje gemaakt was ook goed.
Daarna ging het weer.
Zondag en maandag ging het ook aardig, maar daarna steeds erger.
Met slapen in bed niks geen last, maar als ik op ben na een 1/2 uur begin het duizelen weer.En lijk het steeds als ik buiten loop dat ik dronken ben.
HA geweest was een student eigen ha op cursus, en een paar testjes gedaan en in oor gekeken maar niks te vinden.
Ga nu maandag naar me eigen ha
Heb zelf na diabetes 2 ook last van hoge bloeddruk, cholesterol, en migrainne. Reactie infoteur, 26-03-2012
Hi L.M., hopelijk weet je eigen huisarts inmiddels meer. Zoals je in het artikel ook leest kan duizeligheid met zeer veel problemen te maken hebben. Wat in elk geval nagekeken moet worden is het evenwichtsorgaan (ivm de dronken loop) en de bloedsomloop (ivm bloeddrukproblemen). Beterschap, A.

Sjaak, 14-03-2012 20:47 #259
Hallo, ik heb sinds een paar weken steeds dat ik tikjes/knikjes in mijn hoofd voel. Ik ben erg gespannen op het moment en als ik overprikkelt raak, gaat mijn hoofd dus 'knetteren'. Mijn huisarts heeft hier geen verklaring voor, weet iemand wat dit is? Reactie infoteur, 15-03-2012
Hi Sjaak, dit artikel gaat over duizeligheid en evenwichtsstoornissen. Spierweefsel kan soms vreemde dingen doen, dus misschien is het dat. Zie: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/aandoeningen/86521-triggerpoints-oorzaak-van-chronische-pijn.html
Sterkte, A.

N. K., 14-03-2012 19:20 #258
Nou, het vervolg van mijn avontuur. Ik ben naar de Neuroloog geweest, die heeft mij uitgebreid getest. Die zei dat hij zag dat er duidelijk wat mis was, maar had geen idee wat. Dus ben ik het weekend opgenomen in het ziekenhuis om allerlei testen te ondergaan van de neuroloog, internist en cardioloog, uit al die testen is niks gekomen! Dus ben ik weer naar huis gestuurd onder het motto onbewuste stress. Wat nu? Ik heb volgende week weer gesprek met huisarts, ommdat mijn klachten alleen maar erger en erger worden. Met hem overleggen om een psychische test te ondergaan? Reactie infoteur, 15-03-2012
Hi N.K., nee. Je bent nu uitgebreid onderzocht door verschillende specialisten en zelfs opgenomen geweest, dus mag je aannemen dat er geen ernstige grondslag voor je klachten is. Wel mis ik nog een bezoek aan de kno-arts omdat het evenwichtsorgaan betrokken kan zijn, hoewel ik aanneem dat de neuroloog dit ook wel onderzocht heeft. 'Onbewuste stress' wordt gezegd als men het niet weet, maar er is natuurlijk geen enkel bewijs voor. Bovendien zijn je klachten daar te erg voor, en ze nemen zelfs toe. Plus: als het door stress kwam, zou je door de uitgebreide onderzoeken nu opgelucht zijn en zouden de klachten snel afnemen. Laat aan de huisarts over wat er moet gebeuren. Sterkte, A.

Manon, 13-03-2012 17:31 #257
Beste,
Ik ben al een 2 tal weken duizelig. Niet dat ik omver zal vallen maar af en toe een zweem van duizeligheid… Vooral als ik kleine bewegingen maak met mijn hoofd…
Als ik verstrooid ben, heb ik er ook minder last van (bv tv kijken of boek lezen…)
Als ik neerlig in bed heb ik niks.
Pas als ik 10 minuten op ben, begint het…
Ik heb ook last van oorsuizingen.
Ben al 3 keer naar mijn huisarts geweest en die vertelde me dat het pure stress is…
Ik zit namelijk volop in een verhuis, job erbij, 3 kleine kindjes…
Maar ik vroeg me af of je die vreemde verschijnselen echt kunt krijgen van stress toestanden? Reactie infoteur, 14-03-2012
Hi Manon, nee. Je arts weet niet wat het is, dus zegt hij maar 'stress'. Dit woord zie je bij duizenden symptomen en aandoeningen voorbij komen, maar is een gemakkelijke uitweg in de hoop dat je nu wegblijft. Je klachten kunnen te maken hebben met diverse dingen, waaronder een lichte evenwichtsstoornis, maar bijvoorbeeld ook spierspanningen in de nek. Probeer de nek eens aan te pakken (inclusief schouderzone): http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/aandoeningen/86521-triggerpoints-oorzaak-van-chronische-pijn.html
Wordt de klacht steeds erger, ga dan terug naar je arts en vraag om verwijzing als hij weer niet weet wat hij ermee aan moet. Sterkte, A.

Patricia Gerrits, 10-03-2012 11:57 #256
Hallo, ik heb sinds 4 wk last van duizeligheid en een zwaar gevoel in mijn hoofd. het is gelukkig geen draaduizeligheid. de ene dag heb ik er bijna geen last van, wel een licht gevoel in mijn hoofd en de andere dag heb ik er wel last van. ik kan ook niet aangeven wat de duizeligheid uitlokt. bij mij is het niet als ik bv veel voorover gebogen heb gestaan dat ik daar dan duizelig van wordt. soms heb ik het ook als ik opsta terwijl ik de avond ervoor nergens last van had. de huisarts weet niet zo goed wat ze ermee aanmoet en heeft me doorbestuurd naar de kno arts. in het begin werd ik ook misselijk en moest ik overgeven dat is nu minder. als ik, duizelig ben dan lijkt het net alsof ik over een golvend bruggetje loop, ik heb ook vaak last van een geluid in mijn oor wat de geluiden om mijn heen overstemt. het lijkt op als je onder water zwemt en dan geluid hoort. de ha vertelde me dat het geen oorsuizen zjjn omdat je juist in stilte daar last van hebt terwijl het bij mij juist is als er geluid om me heen is. stemmen hoor ik dan zachtjes terwijl zware lage geluiden soms vervormt binnenkomen. als ik hier geen last van heb dan hoor ik gewoon dus mijn gehoor is niet minder geworden. ik ervaar dit geluid nooit samen met duizeligheid. ik hoop dat ik er snel vanaf ben want ik kan niet meer werken en met 2 kleine kinderen die naar school en clubjes moeten is het echt een drama. ik hoop dat je me een advies kunt geven over wat het eventueel zou kunnen zijn. met vriendelijke groeten patricia gerrits van haren Reactie infoteur, 11-03-2012
Hi Patricia, dit vraagt onderzoek door een kno-arts en gelukkig mag je daar binnenkort naar toe. Het lijkt wel een beetje op de ziekte van Meniere of een andere afwijking van het binnenoor. Je huisarts is in elk geval niet geinformeerd, want tinnitus hoeft niet alleen in stille ruimtes hoorbaar te zijn, maar kan door geluiden getriggerd worden en er zelfs een competitie mee aangaan (reactieve tinnitus). Hopelijk kan de specialist je helpen. Beterschap, A.

Sha-Rone, 08-03-2012 11:29 #255
Sinds ik me kan herinneren ben ik al duizelig. Vooral bij het opstaan en de hele ochtend heb ik er last van. Nu doe ik alles behoorlijk gecontroleerd omdat ik anders een enorme 'draai' krijg. Daarbij lijkt het of iemand mij een heel harde duw in een bepaalde richting geeft en het corrigeert zich vlak voordat ik dreig te vallen. Als me dat overkomt wil ik het liefst meteen gaan liggen omdat ik me daarna heel rot voel in mijn hoofd. Een soort druk treedt op met een instabiel gevoel. Mijn vraag is: Is het verstandig om dan te gaan liggen? Als ik dat doe gaat het beter, alleen is opstaan dan soms weer het probleem. Het is soms moeilijk voor mijn omgeving om dit te begrijpen omdat men veel denkt dat het psygisch is. Nou, het overkomt me gewoon telkens weer. Ook als ik er niet mee bezig ben. Dan wordt weer gezegt dat ik er onbewust toch telkens op let. Ach wat wil je als het je dagelijks leven belemmerd? Logisch dacht ik toch? Ik kan me wel voorstellen dat men zulke gedacvhten heeft als ik weer eens een paar keer opnieuw opsta. Anders voel ik me gewoon beroerd. Heeft iemand dit ook? Misschien ook tips? alles is welkom. Bedankt! Reactie infoteur, 09-03-2012
Hi Sha-Rone, wat je moet doen is zo spoedig mogelijk een afspraak met je huisarts maken. Het probleem kan te maken hebben met het evenwichtsorgaan, maar kan ook neurologisch van aard zijn. Trek het je niet aan wat je omgeving ervan vindt. Dit soort klachten verzint niemand. Sterkte, A.

N. K., 07-03-2012 09:53 #254
Hallo, ook ik heb klachten die al een poos duren. Het is 6 weken terug begonnen met extreme moeheid, ik kon niks anders dan na mijn school en stage slapen. Op den duur begon ik concentratie en geheugen problemen te krijgen. Toen ben ik naar de huisarts gegaan en moest een weekje rust houdenen een bloedtest gedaan en getest op allerlei dingen, uitslag was perfect, niks mis. Daarna mocht ik het weer proberen op school en stage. Ik ben op school in een halfuur tijd twee keer 'out' gegaan. Ik meteen weer de dokter gebeld, en kon twee dagen later pas komen. Ik ben in die tijd gewoon naar school en stage gegaan. Gelukkig ben ik niet meer flauwgevallen, maar werden de symptonen uitgebreid met extreme duizeligheid, trillen en bijna niet meer fatsoenlijk kunnen lopen, moest me overal aan vasthouden.toen eindelijk terug naar de dokter, die schrok en gaf me antrypaline ( ofsoiets ) mee. Dat zou me helpen met slapen, endus zou alles ophouden. Ik kreeg de zwaarste dosis mee, en nog sliep ik amper.moest nog steeds thuisblijven. Ben aan het einde van de week weer flauwgevallen, dus weer de dokter gebeld, want symptonen werden weer erger! Nu word ik eindelijk voor mijn gevoel serieus genomen, en mag ik vrijdag naar de Neuroloog. Gisteravond owerd werd het heel erg eng. Na het eten kreeg ik weer een 'draaiaanval' alleen heel.erg eztreem, ik klampte.me vast aan de tafel en mijn moeder begeleidde mij naar de bank, en hield me vast. Ik kreeg ineens veel moeite met ademen, en ademde heel zwaar, met flinke pijnscheutwn bij elke teug adem die ik nam. Nu mag ik best van mezelf zeggen dat ik een best wel hoge pijngrens heb, maar ik was aan het huilen van de pijn. Heb nog nooit zulke erge pijn gevoeld! Ik ben nu 23 jaar, en heb op mijn 4e een hartoperatie gehad.vanwege een gaatje tussen mijn hartkamers en een gaatje aan het einde van mijn longen. De dokter zegt dat dit er niks mee te maken heeft, en heeft voor de zekerheid nog paar keer naar mijn hart geluisterd, en alles was op orde. Herkent iemand dit? Is er iets waar ik op aan moet sturen bij de neuroloog vrijdag? Reactie infoteur, 08-03-2012
Hi N.K., je klachten kunnen diverse oorzaken hebben. Hierover speculeren heeft geen zin omdat dit specifieke onderzoeken vraagt. De neuroloog zal ongetwijfeld weten waar hij op moet letten. Hopelijk komt er snel duidelijkheid. Laat het ons gerust weten als er een diagnose uit komt. Sterkte, A.

Jordan, 06-03-2012 21:12 #253
Ik heb nu sinds 1 week. dat ik in de lift ga en uit de lift kom dat ik dan duizelig word en nogal gevoel krijg alsof ik niet weet waar ik loop en het een beetje afwijkt ik word duizelig zie alles nog wel helder heb geen gevoel dat ik val ofzo maar goed. en als ik niet in de lift ga dan heb ik er absoluut geen last van. dit is de eerste x dat ik dat heb en ik slaap ook nogal vrij slecht dus ik denk dat dat de oorzaak is maar het komt er wel vaker in voor dus mischien dat ik een ziekte heb of wat dan ook? kben dus erg onzeker weet zo niet wat het is of kan zijn weet iemand er iets van af laat het me ff weten.
MVG. Jordan! Reactie infoteur, 07-03-2012
Hi Jordan, de liftsensaties komen vaak voor. Het is een lichte ontregeling van het evenwichtsorgaan, vaak in combinatie met BPPV. Ook de buizen van Eustachius hebben ermee te maken, want deze regelen de druk in het hoofd. Als het verschijnsel binnen enkele minuten weer verdwijnt is er waarschijnlijk niets ergers aan de hand. Groetjes, A.

C., 06-03-2012 09:34 #252
Heb nu een half jaar last van evenwicht. Vooral bij liggen, naar bed gaan, uit bed.
Oor dof aan 1 kant, ook het idee dat ik minder hoor met dat oor. Bezoek aan Tandarts en schoonheidsspecialiste moeilijk, omdat ik niet plat kan. Nu ontstekingen in mond er bij gekregen, tandarts heeft eerst antibiotica gegeven, hopelijk verdwijnen hier mee te klachten.Zoniet kaakchirug, kan niet plat liggen… Tevens sinds een paar jaar last van gevoelig neusslijmvlies, daarvoor medische neuspray gehad. Hoofdpijnen, soms is het hoofd op bepaalde plaatsen gevoelig.
Is het nodig om eens een verwijsbrief te vragen naar de kno arts? Vaak geven huisartsen aan dat het vanzelf over gaat etc, maarja ik zit er intussen mee. Alvast bedankt voor je antwoord. Groetjes C Reactie infoteur, 06-03-2012
Hi C., een half jaar lang problemen met het evenwicht vraagt uiteraard om onderzoek door een arts. Zoals je het beschrijft lijkt het een variant op bppv, maar het kan ook op andere dingen duiden. Bij de kaakchirurg hoef je trouwens niet altijd plat te liggen, dat ligt eraan waarvoor je komt. Zoals ik het lees is verwijzing naar kno gerechtvaardigd. Misschien is evenwichtsonderzoek noodzakelijk. Sterkte, A.

Anita Muller, 04-03-2012 11:30 #251
Mijn man heeft nu in 1 week 2 heftige aanvallen gehad de arts vermoed de ziekte van meniere, maar moet nog onderzoek naar doen.Mijn vraag is wat te doen bij weer een aanval, heb nu 2 keer 112 gebeld en zijn met de ambulance naar ziekenhuis geweest.Mijn man had ook een lichaamstemperatuur van 34,5 en dat is erg laag? Reactie infoteur, 05-03-2012
Hi Anita, een lage lichaamstemperatuur kan te maken hebben met een te traag werkende schildklier, en staat los van duizeligheidsaanvallen. Bij een aanval kun je feitelijk niets doen behalve afwachten. De arts moet de verschijnselen onderzoeken. Groetjes, A.

Paul, 03-03-2012 15:18 #250
Hallo,

Ik loop nu al langer dan een half jaar met een raar gevoel in mijn hoofd. Ik ben ervoor naar de dokter geweest waar tot nu toe nog niks gevonden is.
Ik heb last van een zwaar en drukkend gevoel in mijn hoofd, alsof er teveel vloeistof in zit of iets dergelijks. Dit gevoel wordt geprovoceerd wanneer ik mijn hoofd beweeg (heel vervelend met lopen e.d.). Het is net alsof er een zware spons in zit die heen en weer kan glijden. Dit veroorzaakt een gevoel van duizeligheid in mijn hoofd maar zonder draaisensaties. Om het vervelende gevoel te reduceren leg ik het liefst mijn hoofd stil, dus ga ik in bed liggen of zo uitgezakt op een stoel zitten dat ik mijn hoofd op de rugleuning kan laten steunen. Vaak ondersteun ik mijn hoofd ook met mijn handen.
Ook heb ik last van dat gekke gevoel als ik uit een lift kom.(alsof de grond nog steeds zakt. maar dit gevoel komt soms ook wel is wanneer ik niet in een lift heb gezeten).
En ik ben vaak moe, erger dan voorheen.
Soms heb ik het gevoel dat ik minder evenwicht heb als voorheen (of ik word gewoon klunzig)
Nu ben ik naar een fysiotherapeut geweest om kiepoefeningen te doen (wat volgens mij niet van toepassing was aangezien ik geen draaisensaties heb). Dit leverde niks op. Ook heb ik bloed af laten nemen maar daar was ook niks in gevonden.
Verwijzing naar de neuroloog, vond het niet nodig MRI te maken na onderzoek.
Naar mijn mening is het onderzoek te summier, even reflex slaan, vinger naar je neus gesloten ogen, hoofd achterover kiepen en in de ogen kijken.
De klachten lijken erger te worden en de dokter zegt alleen maar, het is een functionele klacht. Niks aan te doen. (daar komt het op neer)
Ik hoop dat iemand het herkent of iemand weet wat ik ermee aan moet.
BVD Paul. Reactie infoteur, 04-03-2012
Hi Paul, evenwichtstesten en de afdeling neurologie leverden niets op, dus wat nu! Zoals ik het lees voelt je hoofd te zwaar voor de romp. Dit betekent dat de nekspieren gespannen zijn en keihard moeten werken om het evenwicht te bewaren. Want je weet, een goed evenwicht is ook afhankelijk van het diepe gevoel in de spieren, met name die in de nek. Nekspieren geven immers informatie over de positie van het lichaam en van het hoofd ten opzichte van het lichaam. Zitten er teveel triggerpoints, dan kan het misgaan. Gevolg: duizeligheid, zweverigheid, zwalken, liftsensaties, raar gevoel in het hoofd, zware hoofdpijn. Enzovoorts. Voor behandeling zie: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/aandoeningen/86521-triggerpoints-oorzaak-van-chronische-pijn.html
Geef je hoofd regelmatig rust (doe je al), maar pak ook het spierweefsel grondig aan. En sla je schouders niet over. Als het hoofd weer normaal aanvoelt zul je zien dat ook de duizeligheidsklachten minder worden. Artsen weten hier verder niets van omdat ze dit niet in hun tekstboeken hebben geleerd. En neem nooit genoegen met 'er is niks aan te doen'! Succes, A.

Marleen, 26-02-2012 16:58 #249
Hallo,

Ik heb een vraagje, afgelopen donderdag kreeg ik een vreemd gevoel, toen ik aan het aanrecht stond, was het net of de vloer van beneden naar boven bewoog, kreeg slappe benen erbij, verder niets, na 10 minuten zakte dit weer.
Volgende dag ging ik met mijn moeder (verpleegtehuis) mee naar de fysio, op de gang ging de vloer ineens weer zeer heftig van boven naar beneden( liftgevoel) ben snel op een stoel gaan zitten en dacht, gaat wel weer over, wel flink geschrokken, maar na mijn ma haar therapie, kon ik niet meer op mijn benen staan, steeds als ik het probeerde, zakte de vloer weer leek het.
Zodra ik zat, was er niets meer aan de hand.
In een rolstoel naar de kamer van mijn moeder gereden (zij met de rollator erachteraan) arts erbij geroepen, want het zakte maar niet, bloeddruk en suiker was in orde, ze zei, ik denk het evenwichtsorgaan, omdat ik met mijn ogen haar vinger moest volgen en ik werd dan duizelig.
Heeft in toaal 4 uur geduurd en daarna ging het een beetje beter, wel kon ik als ik even had stilgestaan amper vooruit komen (zwakke benen leek het wel) en als ik me omdraaide, begon het weer, maar niet echt duizelig.
Volgende dag kreeg ik het weer ineens, wel in mindere mate, huisarts denkt ook aan evenwichtsorgaan, ik dacht zelf ff aan de behandeling die ik heb gehad aan mijn nek (massage voor een nekhernia C6) maakte me wel ongerust dat het vanuit mijn nek kwam, maar had geen nekpijn, dus dat was het niet volgens de arts, anders had ik flinke pijn moeten hebben in mijn nek als mijn benen het begaven.
Ik lees hier veel over het evenwichtsorgaan, maar dat is meestal draaiduizeligheid, bij mij gaat de vloer van beneden naar boven, herkent iemand dit? Reactie infoteur, 27-02-2012
Hi Marleen, jazeker. Dit is de bekende liftsensatie. In plaats van draaien gaat de vloer dan op en neer of er zijn andere varianten, bijv. met je ogen dicht op een vloer staan terwijl voor je gevoel de vloer helemaal scheef staat. En zo verder! Veel mensen hebben het direct nadat ze in een lift hebben gezeten, het voelt dan alsof ze nog steeds in de lift zitten en bijna op de juiste etage zijn gekomen. Dit hele verhaal kan ook voorkomen op plaatsen waar nog veel meer van het evenwichtsorgaan verwacht wordt (lees: waar veel prikkels zijn), en waar de vloer bijvoorbeeld gaat 'golven'. Net alsof je op een schip zit. Vermoedelijk gaat het om een verstoring in het evenwichtsorgaan, zoals je artsen dan ook hebben vastgesteld. Niemand weet hoe lang deze symptomen gaan duren, maar gemiddeld staat er een groot aantal weken voor, in de orde van drie (als je geluk hebt) tot wel negen. En soms blijven er nog lange tijd restverschijnselen. Beterschap, A.

Corrie, 25-02-2012 15:53 #248
Ik zit soms stil en zie dubbel of ineens duizelig gaat vanzelf over ook hoor en soms smorgens heb ik het benauwt en ga van bed af dan is het goed ik gebruik al jaren oxepam tegen hipiventilatie en ben al 2 jaar niet meer buiten geweest ook ben gewoon bang wee niet heel raar xxxx Reactie infoteur, 26-02-2012
Hi Corrie, dit vraagt onderzoek door een arts, vooral dubbel zien is een alarmerend symptoom. Verder: continu gebruik van slaapmiddelen werkt verslaving in de hand, dus raad ik je aan dit - in overleg met je huisarts - af te bouwen. Sterkte, A.

Van Dam, 23-02-2012 20:57 #247
De ziekte van manjere (zal het niet goed schrijven waarschijnlijk) maar het heeft met je evenwicht te maken, het slakken huis in je oren loopt vol met vocht. Je huisarts kan je er veel meer over vertellen.

Ubo -. 53 Jaar, 16-02-2012 17:53 #246
Ben reeds 10 jaar zoekende wat er eigenlijk met mij aan de hand is: het is begonnen met regelmatige duizeligheids aanvallen, zittend op een stoel het gevoel hebbend achterover te vallen. tijdens computer werk, plotseling het buro moeten vastpakken omdat ik naar 1 kant viel.Uiteindelijk kon ik gaandeweg de dag geen geluiden meer uitstaan, continue het gevoel hebben onderuit te gaan. Bij neuroloog/internist/KNO geweest - niets. Meerdere neurologen bezocht. Uiteindelijk februari 2011 in het Gelre Ziekenhuis (afd. ADC) te Apeldoorn terecht gekomen: diagnose chronische hyperventilatie. Na 1 jaar van Cesar/Mindfullness therapie blijf ik nog steeds 24/7 dezelfde klachten houden: licht in het hoofd, duizelig, onvast op mijn benen, enorme vermoeidheid, kan bijna niet lopen, mijn hart gaat als een bezetene tekeer bij de minste of geringste inspanning, oorsuizen/fluittonen, vlekkken voor mijn ogen, wisselend zicht in veraf/dichtbij - beter slechter, duizeligheid gaat samen met hartkloppingen en misselijkheid en darmkrampen, vaak het gevoel of mijn hoofd kan exploderen, nog meer als ik mijn hoofd voorover buig of draai of schud, stijve nek/schouders, benauwd op de borst, veel hoesten, continue neus snuiten /ophalen, kan totaal niet meer tegen alcohol.
ik zit nu vanaf november 2010 in de ziektewet en werk op dit moment s'morgens 3 uur, daarna 2,5 uur rust (ik woon 1km van mijn werk), daarna s'middags +/- 2,5 uur werken.
de rest van de dag en avond isa er helemaal niets: ik ben volledig kapot, en lig dan ook erg veel op bed om te rusten. Ik vraag mij af wat er bij mij nog meer aan de hand is - iemand die dit herkent? Reactie infoteur, 17-02-2012
Hi Ubo, ik hoop van harte dat er reacties komen. Zoals ik het lees lijken meerdere dingen een rol te spelen, en is er dus niet een enkele oorzaak. Mogelijkheden varieren: lage bloeddruk, bloedarmoede, BPPV of andere evenwichtsstoornis, chronische sinusitis, triggerpoints in nek/schouders, oogproblemen en slechte algemene conditie. Een combinatie van een of meerdere zaken uit deze rij is zeer wel mogelijk. In chronische hyperventilatie geloof ik in dit geval beslist niet, dus vraag ik mij af hoe zij tot die conclusie gekomen zijn. Veel sterkte! A.

Gerty Penders, 15-02-2012 15:57 #245
Ik heb die duizeligheid al vaker gehad maar nu is het steed of ik omval van het ene op het andere been, heeft dit met ninierre te maken of is het iets anders, heb ook heel erg suizen in mijn oren, ik durf niet meer de straat ben al eens gevallen door zo een venwichts probleem wat moet ik doen? Reactie infoteur, 16-02-2012
Hi Gerty, naar de huisarts gaan. Beterschap, A.

Anne, 15-02-2012 11:47 #244
Ik heb ruim een week last van duizelingen. Vooral 's morgens bij het opstaan, heb ik het gevoel dat mijn ogen wegdraaien. Ik kan ook moeilijk uit mijn bed komen (erg vermoeid).
Vandaag voor het eerst ook last van misselijkheid.
Ik heb wel eens eerder "last van mijn evenwichtsorgaan" gehad, maar toen had ik meer last ook bij het opstaan bijvoorbeeld uit een zittende positie of wanneer ik ging liggen.
Toen was het advies van de dokter, rustig aan doen het komt vanzelf weer goed (en dat was ook zo).
Kan ik nu ook beter weer afwachten tot het weer beter wordt? Reactie infoteur, 15-02-2012
Hi Anne, als je arts destijds heeft vastgesteld dat het gaat om een probleem van het evenwichtsorgaan dan kun je niet anders dan het wederom de tijd geven om te herstellen. In het artikel staan de oefeningen genoemd die bij BPPV kunnen helpen. Sterkte, A.

Jackie de Zwart, 06-02-2012 13:42 #243
Al jaren last van duizeligheid, allerlei onderzoeken gehad maar niets uitgekomen. Heb al veel langer eigenlijk dagelijk hoofdpijn (sta ermee op en gaat ermee naar bed). Volgens mijn huisarts zit het allemaal tussen de oren. Bij hem kom ik dus niet verder, maar ik ervaar het elke dag als zeer vervelend. Zeker met lopen en fietsen. Wie kan mij misschien een tip geven waar ik dan weer mee verder kan? Reactie infoteur, 07-02-2012
Hi Jackie, zie: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/14133-dossier-hoofdpijn.html
Chronische hoofdpijn veroorzaakt vroeg of laat een duizelig, zweverig gevoel. Zelfs het gezichtsvermogen kan worden aangetast. Ga dus in het artikel de lijst met mogelijke oorzaken van hoofdpijn grondig na. De kans is groot dat als de hoofdpijn weg is (of behandeld is), de duizeligheid dan ook verdwijnt. Sterkte, A.

Susan, 01-02-2012 19:06 #242
Hallo, ik heb nu al een paar dagen last van hoofdpijn alsof al mijn blord in mijn hoofd naar boven stijgt. ik moet ook zeggen ik heb het afgelopen jaar veel meegemaakt, ook heb ik veel last van hyperventilatie soms gaat het goed maar dan komt weer die golf waar ik niks mee kan, dan lijkt het of mijn hoofd uitelkaar ploft.wie heeft hier ook ervaring mee.
b.v.d Reactie infoteur, 02-02-2012
Hi Susan, deze website gaat over duizeligheid. Voor jouw probleem zie: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/14133-dossier-hoofdpijn.html
Beterschap, A.

Marleen, 31-01-2012 11:43 #241
Ook hier iemand met klachten. 23 jaar oud. Begin november 2011 een griepje gehad, (hier wel te lang mee doorgelopen, nog nachtdienst gedraaid etc) Sinds 7 november zit ik thuis. Rond 12 november veel last van draaiduizelingen waarbij zo'n 4 a 5x per dag "flauw"vallen. M.n. binnen en bij inspanning verergerde de duizelingen. Huisarts constateerde virus op het evenwichtsorgaan. Kreeg medicatie voor 10 dagen en moest 2 weken rust nemen, niet autorijden/fietsen en constante begeleiding bij activiteiten, bij geen verbetering, terug komen.
Na 2 weken nog geen verbetering, terug naar arts, heeft onderzoeken gedaan, kiep/kantelproef, evenwichtsorgaan getest, ogen bekeken etc. Ben toen doorverwezen naar de duizeligheidspoli in het zkh. Hier kon ik 22 december terecht. Was een dagopname met diverse onderzoeken door KNO-arts en neuroloog, gehoortest, etc. Alle uitslagen waren goed, geen meniere of andere bijzonderheden ontdekt. Neuroloog en KNO-arts denken ook aan virus. Nog 4 weken rust nemen. Inmiddels val ik niet meer "flauw". Wel blijf ik draaiduizelig. M.n. tijdens inspanning. Was gemiddeld 45 minuten van een uur per dag duizelig. Dit wordt nu wel wat minder. Kan met langere tussenpozen weer normaal lezen/tv kijken etc.
Afgelopen week geprobeerd te fietsen omdat het voor mijn gevoel allemaal te lang duurt, wil weer aan het werk etc. Heb 3x moeten stoppen omdat ik duizelig werd, dit tot op heden nog niet weer gedaan. Ook wat meer geprobeerd in huis te doen, maar dan wordt de draaiduizeligheid weer erger. Zou dit nog steeds kunnen komen door een virus op het evenwichtsorgaan? We zijn bijna 4 maanden verder nu… Reactie infoteur, 01-02-2012
Hi Marleen, een virus op het evenwichtsorgaan is geen diagnose, maar een vermoeden. Niemand weet namelijk exact wat er aan de hand is. Dat je evenwichtsorgaan in de war is, is echter wel duidelijk. Dit soort problemen kan zeer langdurig zijn, van minstens enkele weken tot maanden en soms jaren aan toe. In de loop der tijd past het lichaam zich wel wat aan, zodat de verschijnselen minder erg worden. Ook bij jou zie je die verbetering, hoewel erg langzaam. Wat je kunt doen is de BPPV oefeningen die ook in het artikel vermeld staan (repositiemanoeuvres), zie het internet voor details. Verder is het afwachten. Beterschap, A.

Nienke, 19-01-2012 12:08 #240
Ik heb nu sinds een week de hele dag door last van duizeligheid, steeds even. Twee keer heel erg waarvan ik er een keer ook nog ben flauwgevallen en daarna mijn lichaam heel lang trilde, waarmee ik niet kon ophouden. Hiernaast heb ik last van soort spierpijn door mn hele lichaam, maar met name in mn kaken en stijve vingerknokkels. Dit laatste heb ik al een paar weken. Ik heb geen idee of het met elkaar verband houdt, maar ik kan niets op internet vinden en vind het toch wel naar. Hebben deze symptomen met elkaar te maken en wat moet ik er dan aan doen? Ik eet gewoon regelmatig en genoeg, ben niet ziek en heb ook geen lage bloedsuikerspiegel. Reactie infoteur, 20-01-2012
Hi NIenke, wat dacht je ervan om naar je huisarts te gaan? Wat je beschrijft reikt veel verder dan waar het artikel over rept. Beterschap, A.

Jj, 16-01-2012 14:46 #239
Wanneer ik in een auto reis krijg ik een gevoel in mijn buik zoals wanneer je in een lift staat en die aankomt bij een verdieping, of het gevoel in je buik dat je in een achtbaan krijgt. Het is niet constant, maar wel vervelend en ik raak er een beetje van in paniek. De laatste tijd krijg ik het ook in de trein en dan houdt het langer aan. Ik ben er niet misselijk bij. Ik moet binnenkort voor een paar dagen naar het buitenland en maak me al ongerust bij de gedachte dat ik 6 uur in treinen moet reizen. Wie heeft een tip? Reactie infoteur, 17-01-2012
Hi Jj, kennelijk wekken bewegingen waar je zelf geen controle over hebt deze klachten op. Overigens kan deze duizeligheid ook getriggerd worden na uit een lift gestapt te zijn. De oorzaak ligt vermoedelijk aan bppv of een andere evenwichtsstoornis als gevolg van een probleem in het binnenoor. Hopelijk weet iemand hoe je die treinreis door moet komen, maar ikzelf vrees dat er geen remedie is. Sterkte, A.

Arno Bruijstens, 14-01-2012 17:59 #238
Begin april 2011 kreeg ik een onsteking in het evenwichtsorgaan. Neuritis vestibularis constateerde de specialist. Eind november redelijk hersteld maar nu de laatste weken een terugval. Symptomen van BPPV. Ik wil over 4 weken naar Gran Canaria vliegen. Is dit verantwoord? Reactie infoteur, 15-01-2012
Hi Arno, in theorie tasten luchtdrukverschillen tijdens een vlucht enkel het middenoor aan, wat je dan ook voelt als doofheid, een vol gevoel en oorsuizen. Duizeligheid als gevolg van BPPV of neuritis zou hier dus niets mee te maken moeten hebben. Of je het kunt riskeren kan ik helaas niet aangeven, ook omdat de praktijk soms anders is dan theorie. Sterkte, A.

Miranda, 10-01-2012 07:12 #237
Afgelopen nacht naar huisartsenpost geweest vanwege extreme duizeligheid. Was de zoveelste keer dat het me overkwam maar deze keer nog heftiger dan de vorige keren en zeer beangstigend. De hele kamer begon te draaien en ik heb me meteen op de bank laten vallen. Helaas ging het niet beter door het liggen en sluiten van de ogen. Ook was ik ontzettend misselijk, hele erge hartkloppingen, benauwdheid, tintelende onderarmen en benen en moeilijk praten. het leek alsof ik mijn bewustzijn ging verliezen maar dat is net niet gebeurd. Daarna meteen een vriend gebeld uit paniek en die is samen met mij naar huisartsenpost gegaan waar ik te horen kreeg dat het een ontstoken evenwichtsorgaan zou zijn gepaard met een paniekaanval. Er zou geen medicatie voor zijn en ik moest het daar maar mee doen. Ik voel me na een paar uur nog niks beter en durf niet eens meer te gaan werken of auto te rijden. Wat heb ik in godsnaam. en waardoor? En wat kan ik er aan doen en gaat dit vanzelf weer weg? Ik heb een super druk en sociaal leven. zou het zo erg vinden als ik alles moet opgeven en nergens meer heen durf :( wie kan me helpen? Reactie infoteur, 11-01-2012
Hi Miranda, zoals de arts in het ziekenhuis zei zal het evenwichtsorgaan zijn aangedaan. Zie het artikel onder 'labyrinthitis', een ontsteking van het labyrint. De symptomen hiervan duren gemiddeld een aantal weken en zijn natuurlijk doodeng. Het is dus geen wonder dat je in paniek raakte. Werken en autorijden moet je nu laten voor wat het is, en eerst de nodige hersteltijd afwachten. Als het na een week of twee tot drie nog niet verminderd is, kun je de arts opnieuw raadplegen. Volledig herstel bereik je soms pas na maanden. Beterschap! A.

Linda, 10-01-2012 01:14 #236
Hallo,
Vorige week begon het bij mij met heftige nekppijn wat doortrok naar de onderkant van mn schedel. Werd ook duizelig. Die duizeligheid houdt nu al een week aan en die nekpijn is af en toe. De duizeligheid komt in golven en duurt ong 2 secondes. Dan weer even goed en dan weer. Zowel in rust als in beweging. Bloeddruk en bloedsuiker heb ik gecheckt op mn werk (werk in verpleeghuis) maar die zijn in orde. Ik heb me nu ziek gemeld want ik heb elke 10 min zo een duizeligheids aanval (om het maar zo te noemen) waardoor het mn werk niet ten goede komt. Heb ook lichte verhoging en soms drukkend gevoel in mn oren/lichte oorsuizingen. Wie kan me helpen? Reactie infoteur, 10-01-2012
Hi Linda, tja, dit kan van alles zijn. Van bijholteontsteking tot spierspanningshoofdpijn, van BPPV tot een ontsteking van het evenwichtsorgaan. Als je je echt ziek moet melden is het raadzaam je huisarts te bezoeken. Beterschap, A.

Lutske (infoteur), 08-01-2012 11:31 #235
Ik heb ook sinds 3 jaar een evenwichtstoornis volgens de dokter, ze hebben me eerst 7 dagen plat laten liggen en het zou wel weer overgaan, toen na 7 dagen toch maar kruipend naar de huisarts gegaan, hij constanteerde een evenwichtstoornis en ik kreeg daarvoor betahistine 32 mg.En voor mij helpt dat heel goed.Na 6 mnd was ik er gedeeltelijk weer vanaf en soms had ik er een beetje last van dan nam ik mijn pilletje weer in en het was weer over.Maar nu sinds een week heb ik het weer zo extreem ik kan niett wakker worden want zodra ik mijn ogen open s ochtends dan is het net als of ik in een centrifuge zit en ik ga gelijk overgeven ook de betahistine werkt niet meer, ik voel me zo draaierig duizelig en misselijk en voel me daar zeer ongelukkig bij en word er bang van.
het is heel erg om s avonds bang je bed in te gaan en bang om wakker te worden.ik heb de oefeningen geprobeerd maar ik word daar alleen maar raarder van in mijn hoofd, en ik ga gelijk braken.Je schaamt je dood als je door de stad loopt en je opeens aan een paal moet vasthouden omdat de wereld gaat draaien en je omvalt.Mijn huisarts zegt heel simpel leer er maar mee leven.
Maar ik wil op deze manier niet verder leven.Een hopeloze vis. Reactie infoteur, 09-01-2012
Hi Lutske, je huisarts moet je doorsturen naar een specialist zodat kan worden uitgezocht waar de duizeligheid vandaan komt. 'Leer er maar mee leven' is hier niet van toepassing. In ons land zijn trouwens diverse expertisecentra voor patiënten met duizeligheidsklachten. De ervaring leert dat door deze samenwerking de oorzaak van duizeligheid beter achterhaald kan worden. Hierdoor is een meer gerichte behandeling mogelijk. Het duizeligheidscentrum in Apeldoorn bijvoorbeeld beschikt over gespecialiseerde medewerkers, geavanceerde onderzoekstechnieken (VEMP en posturografie) en de nieuwste behandelmethoden op het gebied van duizeligheid. In jouw geval lijkt me dit zeer zinvol. Sterkte, A.

Carla, 01-01-2012 12:31 #234
Ik heb sinds een aantal maanden regelmatig last van hoofdpijn in het achterhoofd, druk en pijn in beide oren, misselijkheid zonder braken, soms oorsuizen en af te toe een gevoel van even duizelig zijn en soms zie ik minder goed met mijn linker oog. De meeste klachten zijn bijna dagelijks aanwezig. Mijn bloeddruk is eigenlijk altijd goed, soms iets te laag. Reactie infoteur, 02-01-2012
Hi Carla, hoe erg ook, de klachten zijn te vaag om er iets mee te kunnen. Ik raad je aan je huisarts te bezoeken. Beterschap, A.

Arjan, 30-12-2011 13:45 #233
De symptomen zijn zeer herkenbaar. Ik heb het gevoel dat ik neerval, het draait niet maar het wordt licht in het hoofd. De meeste last ondervind ik als ik van binnnen naar buiten ga en als ik zeer moe ben. Uit mijn rechteroor komt tegenwoordig vocht uit. Of dit er wat mee te maken heeft. Ik zou blij zijn als het weer over ging want het speelt nu al dik 3 weken. Reactie infoteur, 31-12-2011
Hi Arjan, 'licht in het hoofd' is waarschijnlijk geen evenwichtsstoornis maar een naderende flauwte. Zie het artikel. Beterschap, A.

Maria, 29-12-2011 07:15 #232
Ik krijg ook regelmatig draaiingen in mijn hoofd. Mijn huisarts heeft geen idee wat het is. Het ontstaat vaak als ik rustig ben. Heb het eens gehad toen ik wakker werd, meerdere keren toen ik op vakantie was, in de auto en op de fiets. Het lijkt dan net of ik heel erg dronken ben, zonder alcohol uiteraard. Ik heb dan moeite met mezelf recht bewegen en ool heb ik moeite met het inschatten van obstakels die rond mij zijn. Het gaat over als ik plat ga liggen met mijn ogen dicht. Meestal moet ik dan toch wel een uur liggen voordat het weggaat. Heel vervelend, ik ben halverwege de 20, zijn meer klachten voor oude mensen lijkt me. Heb t gelukkig niet heel vaak. Er kan een jaar tussen zitten maar het kan ook goed twee keer in de maand voorkomen. Laaste keer toen ik dit kreeg was er een dokter in de buurt en die constateerde juist een hooge bloeddruk. Ik hoor graag uw bevindingen hierover. Reactie infoteur, 30-12-2011
Hi Maria, dit vraagt om onderzoek bij KNO, omdat het mogelijk wijst op een probleem in het binnenoor (evenwichtsorgaan). Dit lees ik eigenlijk vooral uit de 'dronken gang'. De hoge bloeddruk die destijds gemeten was, kwam omdat je van de verschijnselen schrok. Angst jaagt de bloeddruk op, en is hierin verder niet van betekenis. Beterschap, A.

Richard, 25-12-2011 14:17 #231
Richard 25-12-2011
ik herken ook wel een paar klachten, maar bij mij is het alsof ik van het ene op het andere moment zou kunnen omvallen, tenminste zo komt het over op mij.
is beangstigend dat gevoel, en zou graag willen weten of dit ook met staar te maken zou kunnen hebben, daar ik bijna 5 jaar geleden geopereerd ben aan een buismaag operatie en ongeveer een half jaar geleden de oogarts constateerde dat ik catarata had die volgens hem de gevolgen zouden kunnen zijn van radiotherapie die ik toenmaals heb ondergaan wat denkt u hierover en gaarne een advies! Reactie infoteur, 26-12-2011
Hi Richard, het gevoel om te vallen heeft met staar niet te maken. Onderzoek naar het verschijnsel is natuurlijk aangewezen, bijv. door een kno-arts en/of een neuroloog. Je kunt de huisarts hierover raadplegen. Deze webpage gaat verder niet over complicaties door bestraling. Sterkte, A.

Tineke Meulemans, 24-12-2011 11:25 #230
Tineke 24-12-2011
ook ik herken veel van deze klachten, maargelukkig zitten er bij mij lange periodes tussen
vrijdag16 dec zit ik met mijn kleindochter in de auto en opeens krijg ik hevige hartkloppingen wat gepaard gaat met duizeligheid zelfs mijn zicht verminderde, dat duurde ongeveer 15 min.daarna hield ik een druk op de borst. ben naar de dokter gegaan (kon pas 3 dagen later was weekend)hij heeft alles nagekeken, maar er was niets aan de hand volgens de arts moest voor alle zekerheid maar op verschillende punten bloed laten prikken (dat heet dan een jaarlijks onderhoud)maar nu heb ik weer last van duizeligheid heeft dat dan te maken met het vorige voorval.ik ben driftig in het boek van dokter vogel gaan spitten wat ik hier voor kan gebruiken, wat is wijsheid.kunt U mij raad geven. Reactie infoteur, 26-12-2011
Hi Tineke, duizeligheid in samenhang met hartkloppingen moet onderzocht worden, vooral als het vaker optreedt. Voor de hartkloppingen is een eeg-onderzoek (hartfilmpje) aangewezen. Duizeligheid is moeilijker omdat het ontelbaar veel oorzaken kan hebben (zie artikel). Mogelijk hebben je klachten geen lichamelijke onderzoek, maar ben je onderhevig aan grote spanningen. Dit omdat de arts er geen diagnose aan kan koppelen. Ga gewoon terug als de verschijnselen erger worden, aanhouden of veranderen. Remedies hiervoor zijn in de winkel helaas niet te te koop. Sterkte, A.

Carla, 23-12-2011 20:49 #229
Ik herken veel van deze verhalen. Bij mij constant oorsuizen met slecht horen lage tonen. Ik neem elke dag een onderhoudsdosis Betahistine. Ik heb gelukkig maar een paar keer een aanval gehad met draaiduizeling maar ik heb wel een paar keer per jaar een periode dat ik me behoorlijk slecht voel. Dit uit zich in het oorsuizen die voor mijn gevoel in een hoger volumestand gaat, soms drukverschillen in mijn oor met daarbij een hoog piepgeluidje. Ik die periode kan ik me slecht concentreren en ben ik zeer prikkelbaar. Bovendien zijn mijn maag en darmen dan van streek. Kortom een algeheel gevoel van onbehagen.
Heeft iemand een idee wat het kan zijn? Reactie infoteur, 24-12-2011
Hi Carla, zie:
http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/8599-oorsuizen-een-gekmakend-geruis.html
En voor de zekerheid:
http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/51191-buis-van-eustachius-functiestoornissen.html
Omdat je klachten in aanvallen optreden zou het een vorm van de ziekte van Meniere kunnen zijn, zie het artikel. Een kno-arts moet het onderzoeken. Sterkte, A.

Albertine, 13-12-2011 16:50 #228
Sinds 3 weken heb ik weer veel last van evenwichtsstoornissen. Vier jaar geleden heb ik een ernstige aanval van draaiduizelingen gehad. Men dacht aan de ziekte van Ménière. Ik voldoe aan de meeste verschijnselen. In de tussenliggende jaren heb ik af en toe een paar dagen een zeeziek gevoel gehad maar niets ernstigs. Nu duurt het al best weer lang, medicijnen helpen totaal niet. Zijn er goede oefeningen die ik kan doen? Reactie infoteur, 14-12-2011
Hi Albertine, er bestaan oefeningen voor die ook in het artikel worden genoemd (repositiemanoeuvres) en die kun je zelf uitvoeren. Of ze zullen helpen is een tweede. In de regel duurt een acuut ontstane evenwichtsstoornis wel een week of acht. Vlagen van wat ergere duizeligheid worden hierbij afgewisseld met een 'dronken' of 'zeeziek' gevoel. Hopelijk vermindert het gauw! Beterschap, A.

Nathalie, 11-12-2011 10:19 #227
Hallo! In oktober jl. ben ik bevallen van ons dochtertje. Ik heb door de bevalling 2 volle nachten slaap gemist (heb een bevalling van 36 uur gehad). Met veel moeite heb ik borstvoeding gegeven, waarbij ik haast 1,5 week elke nacht tot kwart over 12 opzat en er ook 's morgens op tijd uitging. Dit heb ik natuurlijk allemaal voor ons dochtertje over, maar ik heb hierdoor veel slaapgebrek gehad. Als ik moe ben, ben ik snel 'licht in m'n hoofd'.
Maar de laatste tijd heb ik het weer heel erg, net als vorig jaar. Heb toen m'n oren uit laten spuiten, maar dit heeft niets geholpen. Ook nu heb ik weer last van oorsuizen en de hele dag door een heel licht en moe en zwaar gevoel in m'n hoofd. Als ik nu bijv. zit te typen, ga ik automatisch iets naar rechts hangen, omdat ik het gevoel heb te zweven naar de linkerkant. Ook heb ik geregeld een moe gevoel in m'n hoofd en boven m'n ogen. Ik sta bekend met hyperventilatie en ik vraag me af of ik geen chronische hyperventilatie heb? Of heb ik slaapgebrek? Ik ben verder niet misselijk bij de duizeligheid. Reactie infoteur, 12-12-2011
Hi Nathalie, het gevoel naar links te zweven doet denken aan een probleem met je evenwichtsorgaan, temeer daar je ook nog eens oorsuizen hebt. Het beste is dit aan je huisarts te melden zodat hij je eventueel kan doorsturen voor onderzoek. Met hyperventilatie of slaapgebrek lijkt het me niets te maken hebben. Beterschap, A.

Wendi, 15-11-2011 15:50 #226
Hallo, ik ben 39 jaar en heb nu al zo een dikke 5 jaar last van misselijkheid of evenwichtstoornissen.In het begin was het altijd met tussenperioden waarin het beter ging maar de laatste 2 jaar heb ik er dagelijks last van.Ben al bij 4 kno specialisten geweest en krijg steeds een andere uitslag.Ondertussen ben ik zo futloos geworden dat waarschijnlijk een bejaarde meer energie heeft, heb ook geen sociaal leven meer want als mijn dagtaak erop zit ben ik blij dat de dag om is en ik eindelijk kan gaan liggen.Neem ondertussen ook zoveel medicatie dat ik niet meer weet of ik futloos ben door het misselijk zijn en evenwichtsverlies of door de medicatie, neem nu 3X daags beteserc, 2x daags 1mg lorazepam en 3x daags 20mg inderal, daar komen dan soms nog pijnstillers tegen de hoofdpijn bij of motilium tegen het braken.Ben echt ten einde raad, iemand soms voorstellen. Reactie infoteur, 16-11-2011
Hi Wendi, al die chemische medicatie maakt een mens alleen maar zieker. Verwonderlijk vind ik het niet dat je symptomen gewoon doorgaan, dat je er nieuwe bij hebt gekregen en ook misselijk bent. Ik raad je aan om in overleg met alle (of zoveel mogelijk) medicijnen te stoppen zodat je eens kunt onderzoeken hoe je lichaam het doet als het een tijdje 'clean' is van al die rommel. Want wat je artsen nu doen is het ene gat dichten met het andere gat. Zo zit je straks op nog veel meer pillen en voel je je steeds verder verwijderd van je ouwe trouwe zelf. Je ziet al dat je je 'behandelaars' niet goed kunt vertrouwen omdat je steeds andere diagnoses krijgt. En zonder goede diagnose kan er ook geen goede behandeling zijn! Sterkte, A.

Bianca, 07-11-2011 12:21 #225
Hoi Wim,
Vervelend dat je nu weer zo in afwachting bent van de scan.en daardoor weer die klachten krijgt.
Ik moet je zeggen dat ik het afgelopen weekend een erg druk en hectisch weekend achter de rug heb(achteraf gezien allemaal een beetje teveel van het goede zullen we maar zeggen)aterdagavond had ik een feestje en terwijl ik daar zat, voelde ik me plotseling niet echt tof. Ik voelde een soort zweverig gevoel als ik bijv. mn blik wendde van de een naar de andere kant. Voelde niet als hoofdpijn; eerder een gevoel van:laat de boel maar allemaal.
Toen ik dat besefte, sloeg ook mn hart op hol en werd ik echt niet goed. De andere(bewuste)kant van me zei; komop zeg, je zit op een feestje, hebt het naar je zin en ik wil dit niet laten gebeuren… waarop ik ging letten op wat me gebeurde. Dat duurde ong 5 min en werd toen van binnen weer rustiger. Ik weet haast zeker dat het een reactie op de stress van die middag was voordat ik naar het feestje ging.Hetzelfde patroon als met pasen voor die hyperaanval.
Loop bij een psyscholoog en die kon een aardig beeld van me schetsen. Zij vertelde dat ik veel te hoge eisen voor me zelf stel en dat me verwachtingspatroon van anderen ook te hoog is. Nou weer wat om over na te denken…

Wim, 02-11-2011 20:38 #224
Hoi bianca, ik heb precies hetzelfde als jou. ik heb al last van oorsuizen sinds maart dit jaar, en heb al enkele jaren last van hyper ventilatie. heb eerst een gehoor test laten doen bij schoonenberg en daar bleek uit dat mijn gehoor beschadigd is. op advies van schoonenberg een afspraak gemaakt bij de kno arts en ben daar 3 maanden geleden geweest. daar bleek dat mijn gehoor beschadigd is en ik moest nog een 2e afspraak maken om te kijken of het stabiel gebleven was. vorige week nogmaals zo'n test gehad en is nu nog iets slechter geworden. (ik moet nadenken over een gehoorapparaat, iets wat ik totaal niet wil, maar leven zoals nu is ook niks, dat je mensen vaak niet eens kan verstaan). de kno arts heeft mij ook een verwijzing gegeven voor het maken van een mri scan (brughoek), om uit te sluiten dat het wellicht een brughoektumor is. de uitslag hoor ik volgende week, en vind het allemaal wel erg spannend. een beetje TE want heb de laatste dagen weer last van hyperventilatie aanvallen. ik zou het prettig vinden om met jou in contact te komen en elkaar op de hoogte te houden. veel mensen begrijpen het ook niet helemaal. gr wim

Roy, 02-11-2011 10:40 #223
Hoi, ook ik heb veel last van duizeligheid lees moeite met het behouden van evenwicht. Het is een week geleden begonnen toen ik in de auto reed en alles ernstig begon te draaien en gelijk moest stoppen met rijden. Waarschijnlijk angst maar begon heel erg te zweten, hardkloppen, misselijk en veel overgeven. Ditzelfde heb ik in 2007 ook eens gehad voor 2 weken. Ik ben afgelopen week die dag gelijk naar de dokter gegaan en deze gaf aan dat het een beginnende middenooronsteking is. Hij heeft mij Betahistine 2HCI Accord 16 mg tabletten voorgeschreven tegen de duizeligheid. De misselijkheid heeft 1 dag geduurd echter ben ik nu nog steeds duizelig en is het moeilijk mijn evenwicht te behouden wanneer ik loop, snel met mijn hoofd beweeg of buk. Wanneer ik in bed lig heb ik geen klachten behalve als ik snel draai. Ik lig nu 1,5 week in bed en het lijkt heel langzaam minder te worden echter komt er ook hoofdpijn bij. Daarnaast een lichte oorpijn linkerzijde. Is het terrecht als mijn dokter bovenstaande constateerd en aangeeft dat dit alleen met rust weer weggaat of is er aanvullend onderzoek verreist? Alvast bedankt, Grt Roy Reactie infoteur, 03-11-2011
Hi Roy, 'beginnende middenoorontsteking' heeft niets te maken met de verschijnselen die jij beschrijft. Vermoedelijk bedoel je een 'binnenoorontsteking', een ontsteking van het evenwichtsorgaan, wat wezenlijk iets heel anders is (zie artikel onder labyrinthitis). Dit zie je ook aan het voorschrift van betahistine, wat overigens zelden werkt. Een arts kan deze ziekte overigens niet 'constateren', hooguit vermoeden. En dat heeft die van jou dan ook gedaan. Het evenwichtsorgaan is - wel of niet ontstoken - in elk geval verstoord, en meestal duurt het weken tot maanden voordat het zich een beetje stabiliseert. Soms blijven er levenslang restverschijnselen, maar je hebt ook geluksvogels die maar een korte episode doormaken en daarna weer hersteld zijn. Al met al is het dus altijd een raadselachtig iets, waar artsen helaas vrijwel niets mee kunnen. Heb je het na een paar weken nog in dezelfde hevigheid, raadpleeg de arts dan nogmaals! Beterschap, A.

Bianca, 01-11-2011 13:44 #222
Goedendag,
Ong 6 mnd geleden heb ik een behoorlijk lange hyperaanval gehad(zo'n 5 uur lang) Gechecked op de EHBO op hart, longen, bloed enz.Door het zuurstofgehalte in het bloed kon er gezegd worden dat het om hyperventilatie ging. Nu ben ik ong. 4 wkn geleden naar de HA geweest ivm minder horen aan de rechterzijde.Het thuisfront zei steeds; moeten we nu alles 2 keer herhalen? Waarop ik eens ging opletten en idd bemerkte dat ik niet alles goed oppikte. Na een gehoortest bij de HA, werd ik doorgestuurd naar de KNO arts. De uitslag was niet zo goed. Daar ook weer een gehoortest en een BERA test afgenomen en nu was de uitslag; gehoorsvermindering van 40%. Krijg 17 nov. a.s. een mri scan; de kno arts vermoed een brughoektumor; oorsuizen, gehoorsvermindering al langere tijd (weet niet of dit al speelde vanaf die lange hyperaanval of al eerder) en evenwichtsstoornis(dit is bevestigd door mn ha na de lange aanval.).Volgens de KNO arts ligt het probleem in mn binnenoor. Heb ook af en toe steken in de buurt van mn re-oor en wanner ik hoofdpijn heb, voel ik ook dat ik wat licht in mn hoofd ben. Zou dit te maken kunnen hebben met de hyperventilatie? of evt een ontsteking in het binnenoor? Ik krijg dan wel de 18 e november al de uitslag. Reactie infoteur, 02-11-2011
Hi Bianca, dit is erg complex. Je hebt een reeks symptomen die werkelijk op van alles kunnen duiden, dus ik vermoed dat je arts gewoon nog zoekende is. De kans dat je een brughoektumor hebt is vrijwel nihil, alleen al in absolute zin gaat het slechts om 160 patienten per jaar in Nederland. Duizeligheid, oorsuizen, minder goed horen, licht in het hoofd, etc. zijn verschijnselen die daarentegen bij tienduizenden mensen voorkomen. Hyperventilatie kan een gevolg zijn van duizeligheid (logisch, want van duizelingen kun je in paniek raken), maar in jouw geval is de volgorde andersom. Een kno-arts kan uitmaken of de symptomen te wijten zijn aan het midden- of binnenoor, en zal zijn beleid hierop aanpassen. Eerst maar eens de uitslag van de scan afwachten. Sterkte, A.

Wim Daniel, 28-10-2011 11:00 #221
Ik heb reeds maanden ernstige klachten van duizeligheid, hoofdpijn en oorsuizen, vooral de linkerzijde. Er is inmiddels een ct scan gemaakt van de neusholten. Niets ernstig ondekt. De hoofdpijn komt vooral in de nacht voor met ernstige nekklachten. De hoofdpijn wordt laat in de middag/avond wat minder doch, de duizeligheid, oorsuizen en nekpijn blijft aanwezig, de gehele dag door. Wie kan mij helpen of heeft goede adviezen? Reactie infoteur, 29-10-2011
Hi Wim, het doet denken aan problemen met de neusbijholten maar dat is dus al onderzocht. Andere opties zijn kaakgewrichtsproblemen (TMJD), binnenoorproblematiek of iets met de nek zelf. Zo zie je maar, er zijn vele mogelijkheden. Wil je het verder uitgezocht hebben dan zul je helaas terug moeten naar je behandelend arts. Sterkte hiermee! A.

Peggy, 26-10-2011 17:34 #220
Ik heb verschillende van bovenstaande klachten. Als ik vb in de auto zit heb ik het gevoel dat ik wegglij en als ik achter het computerscherm zit val ik precies en draait alles, een heel vies gevoel! Pijn in mijn bovenarm, gepiep in links oor maar niet constant, nekpijn, … ben het een beetje beu aant worden omdat ik er al meer dan een jaar mee rondloop… Wie kan me helpen? De dokter denkt enkel aan stress (yeah right) steeds en steeds hetzelfde verhaal… :-( Reactie infoteur, 27-10-2011
Hi Peggy, dit moet onderzocht worden en dat kunnen we hier op InfoNu niet ;). Als je huisarts je afscheept met het etiket 'stress' kun je overwegen een second opinion bij een andere huisarts te vragen of zelfs een andere huisarts te nemen. Zo kun je namelijk niet verder. Beterschap, A.

Arron, 25-10-2011 19:25 #219
Sedert aantal maanden vanuit de maag signaal naar het hoofd wat resulteert in angst om flauw te vallen. momenten duren heel kort maar komt met name voor achter het stuur van de auto. Pijn in de nek en bovenarm zijn ook aanwezig. Huisarts adviseert om de cardioloog te raadplegen inzke waarschijnlijlkheid hartritmestoornis. Dit betwijfel ik. Zijn er mensen met dezelfde klachten. Reactie infoteur, 26-10-2011
Hi Arron, hopelijk komen er reacties voor je binnen! Beterschap, A.

Miko (infoteur), 17-10-2011 00:20 #218
Heel interessant artikel. Ik heb al meerdere malen gezocht naar wat de oorzaak kan zijn van 'zwart voor de ogen', wat mij redelijk vaak overkomt, en juist nu ik er niet naar zoek, komt ik het tegen. Goede, heldere en duidelijke informatie. Reactie infoteur, 18-10-2011
Hi Miko, hartelijk dank. Hopelijk kun je er iets mee! Groetjes, A.

Andre, 11-10-2011 11:06 #217
Sedert een paar weken diende ik overstesxchakelen van medidicatie, nl.diabetes 2 medicatie (tabletten en pilletjes zoals metofmine en uni diamicron) naar de insuline inspuiting!dit is één grote ramp! ik kom met moeite onder de 235 ml en rekening houdend met ùijn voeding-ik doe voorzchtiger dan voorheen.wat is nu het resultaat:? ik loop lijk dronken en onververwachte neiging om mijn evenwicht te verliezen!… en de dokters geissen maar! ik voldemij voorheen in volle vorm en nu.een vod! zelfs spreken is verward en moest u weten hoe lang ik bezig was om deze paar lijntjes zonder fout te schrijven? Reactie infoteur, 12-10-2011
Hi Andre, de artsen zouden toch moeten weten of je klachten komen door een te lage bloedsuikerspiegel, of door iets anders. Aangenomen dat de symptomen zijn ontstaan nadat je van medicatie bent veranderd doet het natuurlijk denken aan constante hypo's. In dat geval krijg je teveel insuline toegediend. Als de overschakeling inderdaad zo'n drama is als jij beschrijft, moet sterk overwogen worden of je niet beter terug kunt gaan naar tabletten, maar misschien zijn er betere oplossingen. Erg vervelend allemaal! Sterkte, A.

Hajar, 09-10-2011 13:00 #216
Sinds ik wakker werd vanochtend het idee dat ik ga omvallen. Vooral als ik naar beneden kijk en op mijn rug lig veel last van duizeligheid. Ook tijdens het lopen moeite. hoe kan dit komen? En wat kan ik er tegen doen? Reactie infoteur, 10-10-2011
Hi Hajar, duizeligheid is een heel ingewikkeld probleem waar vele oorzaken voor zijn. Bij jou doet het denken aan BPPV omdat je het vooral hebt bij naar beneden kijken en op je rug liggen. Bij andere lichaamshoudingen is er dan enkel een soort 'zweverigheid', het gevoel 'geduwd' te worden, het idee om te vallen, etc. wat overigens al afschuwelijk genoeg is. In elk geval lijkt het me dat het evenwichtsorgaan geprikkeld is. Andere mogelijke oorzaken zijn: spanningshoofdpijn uitgaande van de nek en angststoornissen. Soms lopen al deze zaken zelfs in elkaar over. Je kunt er weinig tot niets mee! Beterschap, A.

B., 06-10-2011 14:28 #215
Ik heb sinds maandag, last van duizeligheid (gevoel van licht in het hoofd - zweverig)
Heb het niet constant, het ene moment al erger dan het andere. Maandag had ik ook diarree en nam een immodium - nam ook al een paar dafalgans. Maar nog altijd te pas en ten onpas het zweverig gevoel en snelle hartkloppingen (misschien door te panikeren) Ook begin ik dan te zweten, en da plots gaat het weer iets beter. Ik heb geen slaaptekort. Reactie infoteur, 07-10-2011
Hi B., je beschrijft irritatie van het evenwichtsorgaan. Het evenwichtsorgaan krijgt verschillende signalen binnen en zorgt er vervolgens voor dat je je evenwicht bewaart. Als er foute of tegenstrijdige signalen zijn, raakt het evenwichtsorgaan in de war. Het lichtste en eerste wat je dan ziet is een dronken gevoel ofwel zweverigheid. Je moet moeite doen om je balans te handhaven, hebt het gevoel geduwd te worden, wordt wankel en/of botst overal tegenaan. De hartkloppingen zijn inderdaad van de paniek die er het gevolg van is. Als het probleem aanhoudt kun je het eens aankaarten bij de huisarts. Beterschap, A.

Cva, 03-10-2011 21:08 #214
Mijn moeder heeft last van duizeligheid (draaierig), vooral als ze zich op haar rug legt in bed. Ze ziet dan een flits en draait zich zo vlug als mogelijk op haar zij. Ook heeft ze een vermoeid gevoel in haar hoofd en heeft ze last van hoofdpijn. Sinds kort krijgt ze massage, het zouden haar spieren in de nek zijn die vast zitten - blijkbaar heeft ze ook daar artrose. Dit sleept nu reeds maanden aan. Met de massage is het niet verslecht, maar ook niet merkelijk verbeterd. Reactie infoteur, 04-10-2011
Hi Cva, mogelijk BPPV, wat je vooral ziet bij het 'gaan liggen'. Het vermoeide gevoel in haar hoofd, de hoofdpijn en vastzittende nekspieren ontstaan doordat je bij duizeligheid en evenwichtstoornissen de zaak onbewust gespannen houdt om de balans nog te kunnen bewaren. De spieren worden dus op onnatuurlijke manier belast. Gek genoeg is dit op zich ook weer oorzaak voor nieuwe duizelingen. Het is dus een vicieuze cirkel. Er is helaas verder weinig aan te doen, behalve misschien nog de oefeningen die in het artikel vermeld staan. Groetjes, A.

W. de Graaf-Groeneveld, 01-10-2011 13:20 #213
Ik heb bij die duizeligheid ook heel veel last van een misselijk gevoel in mijn bovenbuik.
Voel me ook zeer moe. Wel heb ik na een hartinfarct veel medicijnen. Maar die heb ik in 2008 gehad, en de duizeligheden een paar weken. Ik durf nergens meer naar toe.
Ik ben blij dat ik hierop kan reageren. Reactie infoteur, 03-10-2011
Dag mv. de Graaf, duizeligheid kan aan 1001 dingen liggen. Omdat u veel medicijnen slikt ivm de hartproblemen kunt u uw symptomen het beste met uw cardioloog bespreken. Misschien kan hij het misseiljke gevoel en de duizelingen verklaren, want vooral dat eerste doet denken aan bijwerkingen van de medicatie. Mogelijk moet u eens nader onderzocht worden. Beterschap, A.

Iena, 20-09-2011 11:05 #212
Ik heb vandaag een inwendig ondezoek gehad. Mijn spiraaltje zit goed, en de huisarts zei dat mijn eierstokken aanvoelen als normaal. Hij dacht aan een eisprong pijn, die zo hevig aan kan voelen als een blinde darmontsteking. Na ja, ben weer een beetje gerust. Reactie infoteur, 21-09-2011
Hi Iena, gaat het om een hormoonhoudend spiraaltje zoals Mirena dan wordt de eisprong onderdrukt. Bij een gewoon spiraaltje zijn er wel ovulaties, maar de verschijnselen die je beschreef duiden daar niet op. Bovendien kun je het dan gewoon weten door eenvoudig naar de kalender te kijken. Acute slapte, krachtverlies in de armen, zwart voor de ogen, duizeligheid, bleekheid en braken is geen eisprong! Je arts moet je verwijzen naar gynaecologie, zodat via echoscopie pas echt kan worden bepaald wat er met dit spiraaltje aan de hand is. Groetjes, A.

Iena, 17-09-2011 16:23 #211
Afgelopen vrijdag ga ik naar mijn werk. Helemaal fit. Na mijn pauze help ik een klant en krijg ineens hevige buikpijn. Ik werd acuut heel slap en kon geen kracht meer zetten in mijn armen. Het werd zwart voor mijn ogen en had moeite rechtop te blijven staan.Ik werd duizelig en ik moest braken. volgens mijn collegas was ik zo wit als een lijk. Ik ben naar huis gebracht en na enkele uren bedrust ging het een stuk beter. Sinds enkele maanden heb ik een spiraaltje. Na het inbrengen daarvan had ik exact hetzelfde gevoel op het braken na dan. Dezelfde buikpijn dezelfde duizeligheid, het gevoel hebben dat je flauwvalt. Zou dit met elkaar te maken kunnen hebben? Reactie infoteur, 18-09-2011
Hi Iena, van hieruit is niet te zeggen waar de verschijnselen precies vandaan komen, maar dat ze verontrustend zijn is zeker. Ik adviseer je om je zsm te laten onderzoeken, want de kans is levensgroot dat het met het spiraaltje te maken heeft. Mogelijk is ie gaan verschuiven, zijn er cystes in de eierstokken (mits het gaat om Mirena), of doorboort het ding zelfs de baarmoederwand. In alle gevallen kun je zo niet verder omdat je kans loopt op weer zo'n vreselijke aanval. Ga er achteraan! Groetjes, A.

Suzanne, 12-09-2011 11:12 #210
Mijn dochter van 12 heeft last van "evenwichtsstoornissen" de huisarts heeft dit bevestigd na een gesprek van 5 min. Het kan ongeveer 10 dagen duren voordat ze zich beter voelt, ik heb hier geen goed gevoel over, is dit normaal voor een meisje van 12 jaar? ik heb op internet gezocht maar kan niets vinden over kinderen met "evenwichtsstoornissen". Reactie infoteur, 13-09-2011
Hi Suzanne, nee dit is niet normaal, en die hele diagnose is dan ook bevreemdend. Grote vraag is natuurlijk welke klachten je dochter heeft, hoe lang die al duren en in hoeverre er onderzoek heeft plaatsgevonden (balans, nystagmus, etc.). Een gesprek van vijf minuten is niet genoeg om te constateren dat het gaat om een evenwichtsstoornis, laat staan om te voorspellen dat die 'ongeveer tien dagen duurt'. Als klachten aanhouden is een second opinion te overwegen. Groetjes, A.

Saskia, 06-09-2011 20:39 #209
Op 23 maart en 28 mei (het verloop van) mijn klachten reeds gemeld. Er is ontzettend veel gebeurd. Onder behandeling bij dr. Stokroos in Maastricht die mijn inmiddels 2 x in mijn linker oor heeft ingespoten met een ontstekingsremmer. Ik kan het iedereen aanraden! Mijn aanvallen zijn helemaal opgehouden (in mei jl. de laatste gehad). Vandaag opnieuw in Maastricht alle evenwichtsonderzoeken gehad. Mijn linker evenw.orgaan heeft nog een functie van 45%, dat is meer dan ik had durven dromen. Door de ontstekingsremmer ben ik van alle klachten af. Omdat ik niet gekozen heb voor gentamycine (die je evenwichtsorgaan geheel uitschakelt) heb ik nu nog 45% evenwichtsorgaan aan de linker kant over. Wel moet ik erbij vermelden dat de uiteindelijke diagnose die is gesteld geen Meniere is maar vestibulaire vertigo (als ik het goed onthouden heb). Dit is feitelijk Meniere zonder oorsuizen en gehoorklachten. Het enige waar ik nog wel last van heb is de misselijkheid. Niet meer allesoverheersend maar op de achtergrond. Ik hoop dat die nog helemaal zal verdwijnen. Graag wil ik iedereen attenderen op de ontstekingsremmer die bij mij ingespoten is. Het helpt! en het maakt niets kapot. Een betere optie dan de genta dus! En wat ook heel fijn is, deze ontstekingsremmer kan ook ingespoten worden bij mensen die aan 2 evenwichtsorganen klachten hebben! Reactie infoteur, 07-09-2011
Hi Saskia, dit is fantastisch nieuws. Niet alleen voor jou, maar misschien ook voor al die lezers die soortgelijke problemen hebben. Het gaat dus om 'vestibulaire vertigo' met een chronisch patroon, waarvoor mensen weer nieuwe hoop mogen hebben. Ieder kan bij zijn arts navragen in hoeverre een zelfde behandeling geschikt is. Dank je voor deze interessante bijdrage en hopelijk blijven de klachten nu weg! Groeten van A.

Nancy, 04-09-2011 21:31 #208
Sinds enige tijd heb ik last van me te te fixeren en te concentreren op een voorwerp.Het is alsof het voorwerp zich beweegt als ik me erop wil concentreren. Heb ook veel last van hoofdpijn, en een soort druk tot in mijn hals. Heb dan precies het gevoel dat mijn nek stijf is. dit is de rechterzijde. Ik ben hier echt wel ongerust over. wat kan ik doen? Reactie infoteur, 05-09-2011
Hi Nancy, een evenwichtsorgaan dat hapert! Soms is het 'migraine' dat de duizeligheid opwekt (migraine induced vertigo), maar in de praktijk komt duizeligheid voor bij tal van hoofdpijn-soorten. De sleutel is om die hoofdpijn aan te pakken, bijvoorbeeld via diverse pijnstillers of via de huisarts die mogelijk onderzoek zal doen om het een en ander uit te sluiten. Beterschap, A.

Kirsten, 04-09-2011 12:40 #207
Al enige tijd kamp ik met problemen van duizeligheid. Het is begonnen begin 2010 toen ik was flauwgevallen in de trein. Sinds die aanval is het steeds teruggekomen in grote en kleine vormen. De grote aanvallen beginnen vaak met een naar gevoel in mijn buik, gevolgd door zweten, klam worden en heel erg misselijk. Het resulteert uiteindelijk in flauwvallen, ondanks dat ik rustig ademhaal en ga liggen. De laatste keer ging ik braken echter er kwam niets uit. Als ik ging liggen werd ik weer duizelig, en als ik ging staan zakte ik door mijn benen heen. Na zo'n aanval ben ik een lange tijd, soms enkele dagen, ontzettend moe en slap. De kleine aanvallen zijn standaard; een draaierig gevoel in mijn hoofd, even klam worden en misselijk. Het verschil is dat ze een stuk sneller wegtrekken en vaker optreden.

Ik ben enkelen keren naar de dokter geweest en heb ook bloed geprikt. Ik heb geen bloedarmoede, een lage bloeddruk o.i.d. Hij adviseert mij alle aanvallen bij te houden en er hopelijk dan meer mee te kunnen.

Mijn zus gaf aan dat er misschien iets met mijn evenwichtsorgaan aan de hand kon zijn, vandaar dat ik nu hier terecht kwam. Ik zal mijn aanvallen blijven noteren, maar ze zijn zo onregelmatig. ('s nachts wakker worden van duizeligheid, in de trein, gewoon thuis)

Alvast heel erg bedankt voor uw reactie.
Kirsten (20) Reactie infoteur, 05-09-2011
Hi Kirsten, bij bepaalde medicijnen (bijv. de pil) kun je allerhande duizeligheidsverschijnselen krijgen, dus misschien slik je iets waar je dan onmiddellijk mee moet stoppen. Er wordt altijd onderscheid gemaakt tussen enerzijds duizeligheid van het evenwichtsorgaan (bppv en draaiduizelingen) en anderzijds de flauwval-sensatie, dus zwart voor de ogen waarna liggen het probleem opheft. Van jouw duizeligheid kan ik weinig maken omdat het elementen heeft van zowel draaiduizelingen als doorbloedingsproblemen. Meestal kom je dan uit op hyperventilatie, maar daarvoor vind ik je verschijnselen wel erg heftig. Wat er moet gebeuren is grondig onderzoek (na medicijngebruik uitgesloten te hebben), en evt. verwijzing naar de neuroloog. Beterschap, A.

Roos, 31-08-2011 21:23 #206
Ik ben een vrouw van 47 jaar. Na zo'n 20 jaar regelmatig een "gal-aanval" gehad te hebben (mijn toenmalige huisarts vond het niet nodig mij door te verwijzen) is drie maanden geleden mijn galblaas (incl. galsteen van 4 cm.) verwijderd.
Enkele dagen na de operatie had ik ontzettende pijn in mijn nek. Ik was toen alweer thuis en dacht dat het erbij hoorde en vanzelf weg zou gaan. De pijn ging na een dag of 10 weg maar in plaats daarvan kwam er enorme duizeligheid, een soort druk op mijn oren, minder goed gaan zien, vergeetachtigheid, concentratieproblemen en een soort stijve nek die, als ik omkijk, kraakt (wordt steeds erger). Voor de operatie had ik last van een hoge bloeddruk, tijdens de operatie was deze veel te laag en was pas de volgende dag weer heel langzaam aan het stijgen Ik slik hiervoor medicijnen. "Uit voorzorg" ben ik op de IC afdeling geplaatst. Nu ik al deze klachten heb, vraag ik mij af wat er gebeurd kan zijn of dat dit normaal is?
De huisarts stelde zo'n 2 maanden geleden de diagnose dat het een virus op het evenwichtsorgaan is, niets aan te doen, gaat vanzelf weer over. Ik ben op dit moment weer volop aan het werk, en heb het vreselijk druk, het is rotvervelend dat ik nog steeds beperkt wordt door de duizeligheid. Ik vermoed steeds sterker dat het ook met mijn nek te maken heeft. Wie herkent dit en kan mij vertellen wat ik moet doen. Reactie infoteur, 02-09-2011
Hi Roos, de diagnose 'virus op het evenwichtsorgaan' van je arts is natuurlijk een gok in het duister. Zoals ik het lees heb je die duizeligheid door triggerpoints en te hoge spierspanning in je nek. Waarom je dit zo na die operatie hebt gekregen is me echter niet duidelijk. Je kunt contact opnemen met een fysiotherapeut, maar meestal geeft dat enkel een subjectieve, tijdelijke verbetering. Dit ook omdat fysio niet een of twee keer in de week moet gebeuren, maar minstens twee maal per dag. Je kunt je partner/familielid of wie ook vragen je te helpen met het masseren van je nek, want de boel zit nu op slot daar en moet los. Als je nekspieren inderdaad oorzaak zijn, dan zouden de duizeligheid en andere symptomen moeten verdwijnen of op zijn minst verbeteren. Succes, A.

Roxanne, 28-08-2011 13:46 #205
Hai,
ik ben een vrouw van 22 jaar en heb al ongeveer 2 jaar last van zware duizeligheid door lichten. het is lastig uitleggen, maar als ik in een kamer ben met verschillende lichten dan word ik duizelig en misselijk, heb het gevoel dat ik omval en wissel dan ook continu van positie. ik knipper veel met mijn ogen dit schijnt iets te helpen, ook kijk ik nooit langere tijd naar dingen omdat ik er duizelig van word en het beeld "vaststaat" op mijn ogen. ik heb ook veel last van dit duizelige omvalgevoel als ik in de auto zit of in een lift. heb vaak het gevoel als ik een kant op kijk, dat mijn lijf ook die kant op wilt gaan.ook word ik duizelig van schemer of bewolking buiten. ik ben er nooit mee naar een arts geweest omdat ik in het begin dacht dat het door stress of zwangerschap kwam. maar het begint mijn leven nu ernstig te beinvloeden in de zin dat ik niet meer tv wil kijken, niet meer darten (van en naar licht lopen) en blijf veel thuis om duizelingen te voorkomen. het voelt dan ook vaak alsof mijn geheugen en herkenning van mensen en dingen verminderd, weet iemand wat dit kan zijn?
groetjes, rox Reactie infoteur, 30-08-2011
Hi Roxanne, zoals je begrijpt vraagt dit uitgebreid onderzoek door een specialist. Ga dus naar je huisarts en laat je verwijzen naar neurologie en/of kno met evenwichtsonderzoek. Je probleem is te gecompliceerd om er een eenduidig antwoord op te kunnen geven. Beterschap, A.

Evelien van Kassel, 26-08-2011 13:36 #204
Regelmatig en en soms met dan weer wat grotere tussenpozen word ik geplaagd door draaiingen in mijn hoofd, hoofdpijn met dan een dof gevoel in het hoofd en dan vooral voor in het hoofd. De laatste keer dat ik zo'n draaiing had, had ik het gevoel of ik een soort "tik" in mijn hoofd kreeg en was daarna niet lekker en veel hoofdpijn niet kloppend maar een zwaar en zeurderig dof gevoel in het hoofd. Ik weet niet goed wat ik hier van moet denken, de huisarts weet er niet zo'n raad mee en de neuroloog die mij 2 jaar geleden heeft onderzocht kon niets vinden. De klachten zijn er nog steeds met regelmaat. Wat is verstandig, ik weet het niet want het is wel vervelend. Ik ben 52 jaar. Reactie infoteur, 30-08-2011
Hi Evelien, als onderzoeken niets hebben uitgewezen wordt het moeilijk. Je zou opnieuw kunnen verzoeken om de medische molen in te gaan, maar dan bijv. in een ander ziekenhuis. Duizeligheid waar geen oorzaak voor wordt gevonden heeft natuurlijk wel degelijk een oorzaak, maar het is dan geen voor de hand liggende. Te denken valt aan problemen met de bijholten/voorhoofdsholten, buizen van Eustachius, de overgang (gezien je leeftijd) en kaakgewrichtsproblemen. Uiteraard is dit alles giswerk. Als het te erg is, moet je het er niet bij laten zitten hoor. Beterschap, A.

Joke Roovers, 23-08-2011 23:36 #203
Beste heer/mevrouw,
Ik heb ook regelmatig last van zgn. draaiduizeligheid (BPPD, dit kun je opzoeken op internet). In een buisje van het evenwichtsorgaan loopt vloeistof. Dit buisje is dan verstopt, er zit een propje in. Ik heb daarvoor van de neuroloog valoefeningen gekregen, zodat dat propje losschiet. Bij die valoefeningen zit je op de rand van je bed en moet je je naar links of naar rechts op een kussen laten vallen. Je moet dit wel even van de arts leren, want je moet op een bepaalde manier vallen. Elke keer als ik die draaiduizeligheid voel aankomen doe ik die oefeningen een paar dagen en dan is het weer weg.
Dus u zou eens naar een neuroloog moeten gaan met de vraag of u BPPD heeft. Er zijn tegenwoordig ook duizeligheidspoli's. Als u meer wilt weten mailt u mij maar. Oja, ik ben ook 58.

A. Bakx, 23-08-2011 10:32 #202
Ik ben nu 58 jaar en heb ongeveer al 15 jaar (wel met tussenpozen) last van wat ik duizeligheid noem. Ik heb allerlei onderzoeken gehad, waaronder ook die met het warm en koud water in je oren. Ook de diverse bloedonderzoeken hebben niets uitgewezen, ook geen Meniere, helemaat niets. Toch kan het zomaar gebeuren dat het optreedt, maar meestal voel ik dat een dag of 2 dagen van tevoren aankomen door een soort druk in mijn linkeroor. Maar afgelopen weekend hadden wij als cadeautje een rondvlucht boven Rotterdam gekregen, en dat ging dus helemaal fout. Ik voel me niet echt happy in een vliegtuig maar volgens mij is dit geen vliegangst. Ik zat er voor mijn gevoel vrij ontspannen in en voordat wij de lucht ingingen, vond ik het ook erg leuk. Maar toen gebeurde het, bij het opstijgen kreeg ik opeens het gevoel dat ik ging vallen. Een constante daling zeg maar waarbij ik me heel erg probeerde vast te houden aan de stoel en mijn hoofd vooral, omdat het vallende gevoel niet wegging. De piloot is toen meteen teruggevlogen en heeft de vlucht gestopt. Op de grond was het gevoel weer vrijwel onmiddellijk verdwenen. Heeft iemand enig idee wat hier aan de hand is geweest? Ik wordt er doodziek van en gaat mij steeds meer beperken in mijn mogelijkheden, want ik wil over een paar maanden toch echt gaan vliegen naar de Canarische Eilanden. Nu overheerst echter de angst en durf ik eigenlijk niet meer, zo'n rotgevoel was dat. Reactie infoteur, 29-08-2011
Hi A., het doet het meest denken aan problemen met de buizen van Eustachius, zie: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/51191-buis-van-eustachius-functiestoornissen.html
Door functiestoornissen in de BvE kan het evenwichtsorgaan indirect worden geprikkeld, met alle gevolgen van dien. Bij opstijgen in een vliegtuig verandert de druk in de omgeving (deze wordt lager), wat een overdruk in het middenoor geeft. Een te hoge druk drukt letterlijk ook op het binnenoor! Word je op dat moment duizelig dan is de kans groot dat dit komt door een soort disbalans in het hoofd. Het linkeroor heeft daarbij een andere druk dan het rechteroor. Probeer de zaak in evenwicht te houden door non-stop te klaren met valsalva's of geeuwen. Succes, A.

P. Bovend'eerdt, 21-08-2011 20:26 #201
Mevrouw/Mijnheer,

ben 71 jaar heb veel last van duizeligheid, soms dof gevoel in hoofd, soms oorsuizen, soms drukkend gevoel in hoofd, bij het opstaan uit zittende houding soms even zwart voor de ogen, mijn gehoor wordt ook steeds minder.
Deze verschijnselen gaat vaak gepaard met drukkend en soms misselijk gevoel in de maagstreek.
Verschillende bloedonderzoeken gehad die geen indicatie gaven voor bovenstaande klachten.
Denk zelf wel eens aan de ziekte van Meniere, . Reactie infoteur, 29-08-2011
Dag meneer Bovend'eerdt, dit is een moeilijke combinatie van klachten die met het vorderen van de leeftijd alleen maar vaker lijkt voor te komen. Mogelijk zijn er functiestoornissen van de Buizen van Eustachius (zie: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/51191-buis-van-eustachius-functiestoornissen.html), want daar doen de symptomen aan denken. Een bezoek aan KNO is op zijn plaats, zodat uitgezocht kan worden in hoeverre het middenoor verantwoordelijk is voor de (indirecte) duizeligheid, dof gevoel, suizen en problemen met de druk. Hopelijk is er via die weg iets aan te doen. Beterschap, A.

Mich, 16-08-2011 11:40 #200
Hallo, ik ben 53 jaar en vrouw, en heb een aanval gekregen van felle duizeligheid op een ochted in bed. Ik was wel al 3 weken bezig met schilderwerken, dus veel bewegen met hoofd enzo en daarbij doe ik ook bikram yoga, Volgens mijn dockter heb ik wat te veel gedaan en is dat op mijn evenwichtsorgaan gegaan. Na een week rustig aan, geen bikram ook, was ik een raam aan het schilderen en ik voelde de duizligheid weer opkomen. Deze was na 2 uur slapen weer over, in tegenstelling tot vorige keer waar het na 3 dagen weg was. IKomt het door de hoofdbewegingen bij het schilderen omdat mijn evenwichtsqorgaan nog niet stabiel is, of door de verflucht? Ik durf geen yoga meer doen omdat je daar ook veel met je hoofd opwaarts kijkt, moet ik nog wat meer rusten? Kan vertigoheel me helpen als ik weer een aanval krijg, want ik vertrek binnenkort op vakantie. Ik heb ook wel een nieuwe bril, maar de sterkte van de glazen is niet veranderd. Iemand raad? thanks Reactie infoteur, 17-08-2011
Hi Mich, het lijkt nog het meest op BPPV dje eigenlijk zelf opwekt door met het hoofd naar boven te kijken, etc. Omdat je de laatste tijd veel schilderwerk had en ook aan yoga deed zal het allemaal teveel geweest zijn. Een gevoelig evenwichtsorgaan raakt dan van slag zodat elke volgende hoofdbeweging dezelfde symptomen geeft. Het beste is de bewegingen die de duizelingen veroorzaken per direct te stoppen en het een tijd rust te geven. Vertigoheel is een homeopathisch middel waarvan geen bewijzen van werking of resultaten bekend zijn. Je kunt het altijd proberen, immers, het is niet slechter dan wat reguliere artsen geven. Hoe lang je last zult houden is helaas voor iedereen onbekend, maar geef de moed niet op! Beterschap, A.

Nicky, 15-08-2011 23:09 #199
Hoi, ik ben Nicky en ben 17 jaar, ben een aantal maanden geleden naar de dokter geweest omdat ik last had van draaiduizelingen de dokter zei dat het een ontsteking van de evenwichtsorganen. Had er verder niks aan gedaan! Nu vannacht kon ik alleen maar op m'n rug slapen want als ik op m'n zij ging liggen werd ik heel duizelig en misselijk, dus draaide weer terug naar mijn rug, kreeg het ook op een gegeven moment heel warm dus deed mijn raam helemaal open maar heeft niet geholpen! Ik vind dit echt heel vervelend maar ik weet ook niet of hier iets aan gedaan kan worden? Vind dit artikel hier boven wel heel interessant! Reactie infoteur, 16-08-2011
Hi Nicky, aan een ontsteking van het evenwichtsorgaan is niet veel te doen. Vermoedelijk heb je restverschijnselen in de vorm van BPPV (zie art.). Ga gewoon terug naar je arts als het te vaak voorkomt. Misschien is verder onderzoek nodig (bij kno). Beterschap, A.

Linda, 14-08-2011 05:40 #198
Ik Ben Linda en 28 jaar. 4 maand terug werd ik wakker met het gevoel alsof de hele wereld om mij heen draaide en een heel zwaar gevoel in al mijn ledematen en hoofd. Naar de doketr geweest, en hij gaf aan nadat hij mijn bloeddruk en pols had gemeten, oren gechecked, dat ik een ontsteking had aan mijn evenwichtsorgaan (oren zelf waren verder prima, niks aan te zien). Ik kreeg behastine mee. Dit geslikt en na een paar dagen ging het beter.
Na 2 week gestopt er mee, kijken hoe het ging, en het ging goed. Tot op een maand terug vlak voor de vakantie, ik stond weer op met dat zelfde duizelige gevoel. dokter gebeld, volgens hem kon ik zeer zeker weer zo snel er last van hebben. Weer behastine gekregen> dag later ging ik met vakantie, en geen enkele dag last gehad. Ik kom terug, en heb weer last. Snap er niks van. Behastine trouw geslikt, en weg duizelingen.
Tot op vannacht. Nu is het niet meer dat typische draaiduizelingen wat ik eerder had, maar een heel instabiel gevoel, als of ik zelf constant heel licht beweeg (terwijl dit niet zo is, ps ik zit nu in de nachtdienst). Bij overgang van een lichte ruimte ruimte, naar een ruimte waarbij het wat donkder.schemerig is, slaat het ook toe. een gemengd gevoel van heel zwaar in mijn hoofd worden, en soort van op en neer gevoel. Moeilijk te omschrijven. en dit terwijl ik nog wel behastine slik, alhoewl dit wel vaker 2 keer op een dag is, dan 3 keer, als ik eerlijk ben.
Komt het volgende nog bij, dat ik dit laatste waar ik nu op dit moment dus last van heb, herken van mijn maandelijkse periode. Ik had daar toen na de bevalling ook opeens last van, elke ker als ik menstrueerde. Huisarts gaf aan dat dit bij mij waarschijnlijk kwam door hormoon schommelingen. raadde mij een spiraal aan, deze laten zetten, en het ging idd wat beter. Nu echter begint het weer.
Ik weet niet wat er met mij aan de hand is, aan de ene kant ben ik een doemdenker, en ga ik snel uit van het ergste, Maar aan de andere kant kan ik mij ook erg veel vinden met de info op deze site. daarnaast voel ik er eigenlijk weinig voor om weer naar de huisarts te gaan, want die neemt mij volgens mij niet serieus (soms een behoorlijke hork en heeft toch wel met enige regelmaat fout gediagnosticeerd m et soms verstrekkende gevolgen, dus vertrouwen is ook een beetje weg).
Het enige wat ik wil is weten waar dit vandaan komt en wat de oorzaak is, wat denkt u van mijn verhaal? alvast bedankt! Reactie infoteur, 15-08-2011
Hi Linda, Betahistine is een lapmiddel en het is helemaal niet zeker dat verbeteringen daaraan zijn toe te schrijven. Zoals het overkomt had je in beginsel een ontsteking aan je evenwichtsorgaan, met nu restverschijnselen als gevolg. Dit kan overigens nog maanden tot jaren aanhouden, en als je maar oud genoeg bent, kan het zelfs een blijvende evenwichtsstoornis geven. Het verband met de menstruatie is me niet bekend. Wel is er een ander belangrijk signaal, namelijk dat je op vakantie geen verschijnselen had, en vlak erna weer wel. Zie voor de zekerheid daarom: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/51191-buis-van-eustachius-functiestoornissen.html
Lees daar ook de reacties van mensen. Voor alle duidelijkheid: Buis van Eustachius functiestoornissen veroorzaken soms ook duizeligheid, en kenmerkend is dat dit vaak optreedt bij luchtdrukverschillen. Daarom heb je in het buitenland soms geen enkele last om in Nederland al snel weer met allerlei symptomen te zitten. M.i. dus: Binnenoorprobleem met eventuele oorzaak in het middenoor. Misschien is het een optie om je te laten verwijzen naar een kno-arts, met als reden dat je het probleem steeds terugkrijgt en/of het eigenlijk niet weggaat. Beterschap, A.

Beernaert, 12-08-2011 14:19 #197
Heb in 1986 een ernstig evenwichtstoornisgehad waarbij ik in coma ben gevallen, heb betaserc moeten nemen heb 8 dagen in het UZA gelegen en kon na zes maanden terug normaal functioneren, in 1991 terug een aanval gehad, heb dan direct betaserc kunnen nemen en ben 2 maanden buiten strijd geweest. Heb nu terug een lichtere aanval en ben betaserc aan het nemen, ben 4 dagen bezig. De angst is er niet meer omdat ik het probleem zie aankomen, weet iemand wat ik kan doen om te voorkomen en vlug te herstellen, beste dank bij voorbaat Reactie infoteur, 13-08-2011
Hi Beernaert, hopelijk komen er reacties voor je binnen. Groetjes, A.

Diana, 11-08-2011 22:55 #196
Hallo, sinds 2 weken heeft mijn man last van onverklaarbare duizelingen, misselijkheid en soms dan ook wazig zicht.het begon in de auto na een rit van c.a 8 uren, toen we terug kwamen van vakantie.eenmaal in onze woonplaats aangekomen en gestopt bij de supermarkt, kwam mijn zoontje me in de winkel halen want"papa is niet goed geworden in de auto".nu was het erg warm tijdens de gehele auto rit, weinig gedronken etc.bij de auto aangekomen constateerde ik dat mijn man akelig grauw zag, erg duizelig was, klam zweet had.heb hem achter het stuur uit geholpen en op de bijrijdersplaats neergezet.eenmaal thuis goed gaan koelen, op de bank neergelegd maar al met al duurde het enkele uren voor hij zich wat beter voelde.hij gaf ook aan een rare geur geroken te hebben voor dit alles begon.(metaalachtig).we hebben de schuld bij de warme auto rit gelegd op dat moment, maar nu zijn we 2 weken verder en heeft hij deze zelfde klachten(aanvallen) inmiddels nog 2x gehad, zonder dat er aanwijsbare redenen voor zijn.(op dit moment dat ik typ, heb ik hem net naar boven geholpen en op bed gelegd met weer dezelfde klachten)mijn man is 44 jaar.wat zou dit kunnen zijn?hij heeft recentelijk een nacht n het ziekenhuis gelegen vanwege een niet goede bloeddruk, is daar binnenstebuiten gekeerd maar er is niets afwijkends gevonden.dit alles begint steevast met heel duizelig worden, daarna volgt meestal de misselijkheid. Reactie infoteur, 12-08-2011
Hi Diana, zoals je in het artikel al gelezen hebt zijn oorzaken voor duizelingen - of eigenlijk in dit geval het gevoel van 'onwel zijn' - velerlei. Omdat je man er grauw uitzag, doet het het meest denken aan een probleem met hart en bloedvaten (bloedsomloop). Te denken valt aan hartritmestoornissen op het moment van zo'n aanval. Mogelijk ligt het ook allemaal aan die te hoge (?) bloeddruk, maar in dat geval zal je man medicijnen hebben om dit te normaliseren. Als het steeds blijft terugkomen zal hij terug moeten naar zijn arts. Misschien zijn er toch nog meer onderzoeken nodig. Groetjes, A.

Sascha, 10-08-2011 11:27 #195
Hallo, Ik heb nu al een tijdje steeds als ik lig of ff omdraai in me bed het gevoel alsof mijn hele hoofd draait. Ook als ik me bed uit stap heb ik dit vaak & dan val ik terug in bed. Als ik een tijdje zit en dan mijn hoofd opzij doe voel ik me ligt in m'n hoofd. Ik weet niet wat dit is en hoe dit komt & wil het graag weten. Reactie infoteur, 11-08-2011
Hi Sascha, dit is iets met het evenwichtsorgaan, waarschijnlijk BPPV, zie artikel. Je vertelt je leeftijd niet, maar hoe ouder je bent, hoe vaker dit voorkomt. Om zeker te weten of het toch niet om iets anders gaat, kun je naar je huisarts gaan. Beterschap, A.

Wendy, 09-08-2011 21:43 #194
Beste, Ongeveer 8 jaar geleden zijn mijn problemen ontstaan. Was op vakantie in Spanje en reed op dat moment in een auto op de snelweg toen ik overvallen werd met een soort angstig gevoel, durfte niet meer verder te rijden met de auto. Was orientatie gevoel helemaal kwijt. Mijn vader is verder gaan rijden en toen we aankwamen in het dorpje waar we moesten wezen heb ik het weer overgenomen en had nergens geen last meer van tenminste dat dacht ik. Volgende dag weer op de snelweg een angstig gevoel en geen orientatie gevoel en dacht ach zal wel aan de hoogte liggen maar eenmaal weer in Nederland te zijn bleef ik die klachten houden met als gevolg ik al 8 jaar geen snelweg meer rijd. Soms heb ik dit angstig gevoel ook op een gewone rustige weg b.v met sneeuw, mist of als ik onder een bruggetje rijd. Lange tunnels die vermijd ik al helemaal want dat gigantisch fout. Nou dacht ik dat ik alleen problemen had met autorijden maar zodra ik over een grote brug loop b.v de eramusbrug dan krijg ik dat zelfde angstige gevoel als bij het autorijden en een grote open trappenhuis b.v in de parkeergarage van Scheveningen een grote hole ruimte terwijl ik zelf in een flat woon met een trappenhuis maar die is klein. Mijn huisarts neemt me niet serieus en die doet er helemaal niks aan. Volgens een iriscopist had ik een virus aan evenwichtsorgaan en moest gauw naar de dokter maar ja die deed er niks aan en ook niet de tweede keer maar word dit wel een beetje zat plus het feit dat mijn geheugen ook verslechterd is terwijl ik daar nooit last van had. Reactie infoteur, 10-08-2011
Hi Wendy, het doet denken aan een soort paniekaanvallen met hyperventilatie (zie internet voor verdere info). Telkens als je in een soortgelijke situatie komt, krijg je dezelfde verschijnselen dan weer terug. En zo ontstaan er steeds meer associaties. Je koppelt de angst om de controle te verliezen aan bepaalde plaatsen, zoals een autoweg, tunnel, brug, etc. Omdat je verder geen (draai)duizeligheid of evenwichtsproblemen beschrijft kan ik er verder helaas niets van maken, maar dat neemt niet weg dat de klachten zeer hinderlijk zijn! Beterschap, A.

Dennis, 05-08-2011 14:20 #193
Beste, 6 weken geleden ben op vakantie geweest met het vliegtuig. Eenmaal aangekomen gaan slapen en de volgende dag gaan wandelen. Halverwege de wandeling een aanval van duizeligheid (gevoel van op en neer gaan). Dit is meerdere malen voorgekomen die dag maar niet heel ernstig. De volgende dag een rit in de bergen en bovenop de berg 2 maal een zware aanval van op en neer gevoelens gehad en misselijk. Sinds die dagen heb ik moeite met mijn evenwicht en een dronken gevoel in mijn hoofd en benen. Regelmatig misselijk en het gevoel dat mijn oren vol zitten. Doordat ik moeite heb met mijn evenwicht een verkrampte houding aangenomen waardoor mijn nek en schouders vastzitten. Dit is nu al 6 weken aan de gang. Reactie infoteur, 06-08-2011
Hi Dennis, dit vraagt dringend om een bezoek aan de huisarts. Vermoedelijk is het evenwichtsorgaan overbelast geraakt door zowel de vliegreis, wandeling en rit door de bergen. Terwijl je het niet wist, was je kennelijk nogal kwetsbaar om dit soort problemen te krijgen. De op-en-neer sensatie zie je vaak bij BPPV (zie art.), dus hopelijk is het niet meer dan dat. Om dit zeker te weten moet het wel worden onderzocht. Beterschap, A.

Robert-Jan Kap, 28-07-2011 12:48 #192
Hallo, Waar ik last van heb is dat ik op verschillende momenten en daar kunnen maanden of zelfs jaren tussen zitten me ineens duizelig voel, de ene keer minder erg en de andere keer dat bijna niet kan lopen. Dit onstaat altijd snachts, dan wordt ik ineens wakker doordat ik het gevoel had dat ik uit mn bed viel terwijl ik dan gewoon recht lig en de volgende dag is het niet weg. De vorige keer dat ik dit had is een half jaar geleden, toen was het minder erg. Een paar jaar daarvoor was het zelfs zo dat ik gewoon op de grond viel. De tussenliggende periode heb ik nergens last van. Wat kan het zijn? Reactie infoteur, 02-08-2011
Hi Robert-Jan Kap, dit vraagt onderzoek door een arts want van hieruit is niet te zeggen waar dit aan ligt. Gelukkig komt je symptoom slechts sporadisch voor. Groetjes, A.

Tim Super, 26-07-2011 14:20 #191
Ik ben samen met twee vrienden op wereldreis, van nedeland naar zambia (afrika) met de auto. We moesten op een gegeven moment terug naar cairo, egypte voor visumaanvraag en namen het vliegtuig. met het opstijfen en dalen was er nogal wat turbulentie waardoor ik nagal lichtjes in mn hoofd werd. Wat ijs gekregen om op te sabbelen en toen ging t wel. Eenmaal het vliegtuig uit, ging het niet over. Ik heb er nu al 2 dagen mee te maken, dus vraag me af of het wel reisziekte is. Het is heet hier, 40 graden en heb niet veel gegeten de laatste paar dagen. Voel me niet misselijk, maar mn buik geeft wel iets aan. Mijn ogen voele n alsof k oververmoeid ben, alsof ze teruggetrokken zijn in de kassen. K heb de nacht slecht geslapen, ondanks het vermoeide gevoel. Wat kan het zijn? Bloeddruk, oververmoeid, zouttekort Reactie infoteur, 02-08-2011
Hi Tim Super, een combinatie van dingen. Hitte, oververmoeidheid, buikklachten, geen normale voedselinname… het zijn allemaal factoren die bijdragen aan een licht gevoel in je hoofd. Vermoedelijk is de reis te slopend en vraagt dit echt teveel van je lichaam. Groetjes, A.

Wilhelmina, 13-07-2011 12:12 #190
Ik kom net weer terug van de fysio (Felden-kreis) ivm fibromyalgie. Wat mij vaker is opgevallen is dat ik me raar voel in mijn hoofd en licht misselijk word tijdens het ontspannen. Nu na de behandeling was het zelfs zo erg, bij het omhoog komen (misselijk en licht in het hoofd, zware oogleden) dat ik een tijdje moest blijven zitten anders zou ik wel eens flauw kunnen vallen. Ook in Nederland was het me al eens opgevallen dat ik juist na fysiotherapie een aantal dagen zelfs me niet oke voelde, geen spierpijnnen, maar meer ziekjes. Ik lees daar eigenlijk nooit wat over. Kan dat te maken hebben met fibromyalgie, iets met de zenuwen in de nek? Ik heb het gevoel dat het uit de nek weg komt, zelfs een warmte kussen in de nek kan al misselijkheid veroorzaken. Reactie infoteur, 14-07-2011
Hi Wilhelmina, door fysiotherapie (dus ook Feldenkrais) word je je veel meer bewust van je eigen lichaam. In plaats van dat klachten verminderen kan het dus gebeuren dat je juist veel meer sensaties gaat merken. Duizeligheid na omhoog komen of opstaan is overigens veelvoorkomend. Je ziek voelen na fysio is me onbekend, en lijkt me ook niet gerelateerd aan de behandelingen. Triggerpoints in de spieren van de nek kunnen wel bijdragen aan duizeligheid. Heb je deze pijnlijke drukpunten, masseer deze dan zo vaak mogelijk. Groetjes, A.

Carolina, 05-07-2011 17:11 #189
De afgelopen 3,5 maand heb ik allerlei onderzoeken gehad waaronder bloed-onderzoek, ct en mri scan van mijn hoofd, gehoortest, evenwichtstest etc etc. In het ziekenhuis, de internist en de neuroloog, gaan ze er vanuit dat ik de ziekte van Meniere heb. Zo duizelig, zelfs als je stil ligt, misselijk, ruis in het hoofd en een vol en dof gevoel in mijn rechteroor. Met betahistine en domperidon red ik het op dit moment wel weer. Nu ga ik over 2 weken naar Zuid Afrika. Zijn er nog tips om de lange vlucht goed door tekomen? Is het handig om een prismabril voor de toekomst aan te schaffen. Ik heb namelijk een bril nodig is gebleken en ik merk dat ik af en toe een zeer vermoeid en slecht ziend rechter oog heb.
Alvast bedankt voor de reaktie. Reactie infoteur, 07-07-2011
Hi Carolina, je vragen zijn erg specifiek en persoonlijk. Aangezien je specialisten alle gegevens hebben over je medische situatie, kunnen zij jou ook het beste adviseren over de vliegreis en een prismabril. Sterkte, A.

Vivianne, 01-07-2011 16:40 #188
Vroeger had ik altijd al last van reiszieke, maar de laatste jaren lijkt het alleen maar erger te zijn geworden. Als ik met mijn dochtertje naar de speeltuin ga kan ik niet eens kijken laat staan meedoen op dingen die ronddraaien of schommelen. Als ik tv kijk en er draait iets in een film of bij een spelletje van een spelconsole, dan wordt ik ook duizelig. Is dit normaal, of kan ik hier iets aan doen? Als ik naar mijn huisarts ga zegt die doodleuk. Gewoon een reispilletje nemen. Nou om nou overal die zooi voor te gaan slikken en autorijden mag je er niet eens mee. Als ik zelf rijd heb ik eigenlijk zo goed als nergens last van. Heeft iemand hier ook last van of weet misschien iemand wat ik eraan kan doen? Reactie infoteur, 02-07-2011
Hi Vivianne, dit kan aan veel (onschuldige) dingen liggen. De vraag is natuurlijk of die reispillen werken, of helemaal niet. Verder zeg je je leeftijd niet, want met het ouder worden kan een mens steeds slechter tegen de sensatie van ronddraaien, schommelen, zwieren en zwaaien. Daarom zie je op de kermis en in een pretpark ook alleen jonge mensen. Denk maar eens na hoe dat komt ;). En nee, je doet er niets tegen. Groetjes, A.

Amaria, 29-06-2011 23:12 #187
Ik heb sinds enkele weken vage klachten en sinds vandaag ook duizelig. Het begon allemaal met tinetelde benen en armen (slaap gevoel). En mijn ogen gaan steeds vaker turen en zie ik alles wazig. Met oogmeting kwam er niets bijzonders uit. Op een gegeven moment kreeg ik af en toe het geval alsof ik zou vallen en een hoogtevrees gevoel terwijl ik gewoon op de grond stond. En nu ben ik steeds duizelig en misselijk. Ik voel me ook zeterig. Ook de andere klachten heb ik nog. Moet ik hiermee naar de huisarts? Reactie infoteur, 30-06-2011
Hi Amaria, met maar liefst negen klachten die mogelijk verband met elkaar houden lijkt me dat wel nodig. Het moet eens goed onderzocht worden. Beterschap, A.

Anita, 28-06-2011 15:04 #186
Ik ben een vrouw van 45 jaar oud. 5 jaar geleden sudden deafness aan rechteroor gekregen. Slakkenhuis is totaal vernietigd door een virus.Een half jaar daarna zijn de evenwichtsproblemen begonnen. Van 10 dagen van de wereld tot nu bijna 5 jaar verder periodes dat het goed gaat. Gebruik betahistine 64 mg per dag. Het is en blijft een verschrikkelijke ziekte de je leven compleet onderuit kan halen. Nu ben ik steeds voor mezelf in kaart aan het brengen wat ik doe en wanneer ik een aanval krijg. Toevallig net weer gevlogen en ja hoor. Zowel op de heen weg verschrikkelijke druk op mijn oren en daarna 3 dagen een zeer onevenwichtig verhaal in mijn hoofd.Heb zogenaamde oorpluggen in. doe neusdruppels voor het opstijgen en dalen. Kauw a-sociaal en overdreven op een stuk kaugom maar het mag allemaal niet baten. De specialist in het ziekenhuis zegt dat e.e.a niets met elkaar te maken heeft maar het is gewoon wel zo. Zodra ik druk ondervind. Dus vliegen/stijgen en dalen. In de bergen rijden. Raampjes open tijdens het autorijden dan volgt er in 90 % een enorme druk met een evenwichtaanval erachter aan.

Kunt u vertellen of dit vaker voorkomt of hier wat aan te doen is, of hier medicijnen voor zijn, of eventueel operatie. Ik heb er heel veel voor over omdat het gewoon een erge nare factor in mijn leven is die zoveel leuke dingen onderuithaalt omdat je niet meer meekan doen. Ik ben eigenlijk wel ten einde ten raad. Mede omdat de specialist en mijn ervaringen elkaar tegen spreken. Ik hoop dat u mij verder kan helpen, een richting opsturen of een specialist in dit kan adviseren.
Groetjes Anita Reactie infoteur, 29-06-2011
Hi Anita, grote drukschommelingen (en/of zeer veel lawaai) beinvloeden zelfs in directe zin ook het binnenoor. Bij jou zie je dan duizeligheid als gevolg van drukverschillen, bij een ander zie je duizeligheid als gevolg van bijv. een MRI-onderzoek (wat een enorm geluidstrauma is). Omdat ook dat laatste door artsen wordt ontkend, is het niet verwonderlijk dat ze jouw klachten ook wegwuiven als zijnde dat het er niets mee te maken heeft. Mogelijk zit er een verband met Superior Canal Dehiscence Syndroom (zie artikel), niet dat dat de oorzaak is, maar omdat je hele slakkenhuis vernietigd is, zijn de klachten wellicht vergelijkbaar met SCDS. De oplossing heb ik helaas niet. Wel is het raadzaam - als je dat nog niet gedaan hebt - om een second opinion aan te vragen en/of een kno-arts te spreken die gespecialiseerd is in evenwichtsproblematiek. Je huisarts moet je kunnen verwijzen. Sterkte, A.

Judith Snelooper, 26-06-2011 09:10 #185
Wat ik niet vermeld zie staan, is dat duizeligheid ook een oorzaak kan zijn van hartritmestroornissen. Dat was bij mij het geval. Bij inspanning werd ik duizelig. Al met al heb ik ernstig hartfalen, mede ontdekt na de verdere onderzoeken naar duizeligheid! Reactie infoteur, 27-06-2011
Hi Judith, hartritmestoornissen als oorzaak voor duizeligheid staat duidelijk in de inleiding vermeld! Daarnaast staat het ook al bij 'oorzaken duizeligheid'. Beter lezen! ;) Groetjes, A.

Jeannette, 22-06-2011 14:06 #184
Prachtige benamingen kan deze website ondertussen geven. Je zou bijna geneigd zijn te denken/zeggen, wat een 'knappe dokters' zullen er in nederland zijn! De keerzijde is echter anders! Met 'onverklaarbare klachten' word je richting de psychiatrie gestuurd! Door jarenlange tunnelvisie wordt de mens alleen maar nog zieker. Of was dit juist de bedoeling! Door het EBV/CMV wat de ziekte van Pfeiffer kan geven, kunnen er (helaas) ook zeldzame complicaties voordoen. En dát wordt nu juist zwaar onderschat door de dames- en heren medici in nederland! Dankzij de onkunde heb ik daar een virale encefalitis (hersenontsteking) aan overgehouden. In '04 uitgeweken naar duitsland waar wél naar de klachten van de patiënt wordt geluisterd, om daarna weer in hetzelfde medische 'schuitje' te belanden! Geld verdienen over de ruggen van de ziekte mens! Gekker moet het niet worden! Reactie infoteur, 23-06-2011
Hi Jeannette, wat dit met bovenstaand artikel te maken heeft is mij een raadsel. Je bent in elk geval je ei kwijt. Groetjes, A.

Thomas, 22-06-2011 00:16 #183
Ik heb sinds een kleine maadtje ook soms las van een licht zweverig gevoel. Soms in de auto en soms in de supermarkt en vandaag kreeg ik ook las van toen ik in de stad liep. Het gevoel alsof je soms wegvalt. Best wel apart eng gevoel. Ik heb hier nog nooit eerder las van gehad, misschien komt het dat ik teveel aan me hoofd heb en gestress bent. Moet nog wel deze week een afspraak maken met de dokter. Reactie infoteur, 23-06-2011
Hi Thomas, dit kan op van alles wijzen, van hyperventilatie tot een lichte evenwichtsstoornis, van oververmoeidheid tot lage bloeddruk. En ga zo maar door. Hopelijk weet je arts raad. Beterschap, A.

Amber van den Eijkhof, 20-06-2011 21:48 #182
Ik heb ook een soort gelijk probleem ik heb het nu sinds 7 maanden dus afgelopen november. Ik kwam thuis en kreeg een soort van aanval. Het was net een soort van Deja vu. Ik werd telkens herinnerd op een moment, werd duizelig hoorde dingen het drong niet tot mij door. Het moet donker en stil zijn dan gaat het zo weer over. Het lijkt alsof alles wazig wordt. En dit heb ik wel bijna elke dag. Ik voel wel van te voren als zoiets aankomt. Maar is dit normaal? Heeft dit wat met een ziekte te maken of zal ik iets met mij bloed hebben? Reactie infoteur, 21-06-2011
Hi Amber, nee dit is natuurlijk niet normaal. Als je elke dag dit soort aanvallen hebt is het raadzaam je arts te spreken. Hij zal moeten uitzoeken waar dit aan ligt. Ik kan er zo op het eerste gezicht niets van maken. Sterkte, A.

Jaklien de Muynck, 16-06-2011 11:46 #181
Na drie weken afbouwen ben Ik, sinds zaterdag, gestopt met de medicijnen Cimbalta voor zenuwpijn. Cimbalta is een anti-depressiva maar wordt ook gebruikt voor de effectieve zenuwpijnen. Nu krijg ik alle bijverschijnselen, duizeligheid, misselijkheid, angstig etc… maar ook - en dat vind ik nu zo beangstend - als ik mijn ogen van links naar rechts beweeg, hoor ik ze bewegen zoals zoef zoef (wat lachwekkend omschreven maar kan niet anders) en word dan ook ijl in mijn hoofd daardoor. Is dit normaal? Reactie infoteur, 17-06-2011
Hi Jaklien, hoewel je verschijnselen waarschijnlijk te maken hebben met het staken van die medicijnen, is het horen van oogbewegingen soms een aanwijzing dat er iets mis is in het binnenoor. Je ziet het namelijk bij 'Superior canal dehiscence', zie het artikel. Hierbij hoor je plotseling bepaalde interne geluiden, zo ook het bewegen van de ogen. In jouw geval echter denk ik dat te maken heeft met die Cymbalta, en zul je de eerste tijd moeten afwachten of het weer langzaam verdwijnt. Bespreek het anders met je arts? Beterschap, A.

Selina, 14-06-2011 16:23 #180
Vorige week werd ik wakker en uit het niets kreeg ik opeens last van enorme draaiduizeligheid; het effect alsof je mega hard in een draaimolen zit die niet meer stopt. Het kwam en ging en zo ging het de hele ochtend door tot aan misselijkheid toe… erg beangstigend. Meteen de huisarts gebeld en die stelde vast dat het BPPD is. Vervolgens niet 3x per dag de Brandt-Daroff oefeningen gedaan, maar om de 1,5 uur. Er werd immers gezegd hoe vaker je de oefeningen doet, des te sneller je eraf bent. Dit met het ook dat ik a.s. vrijdag het vliegtuig in stap. Het gevolg van het om de 1,5 uur oefeningen doen was dat die extreme draaiduizeligheden zo goed als weg zijn, alleen heb ik nog wel last van een raar gevoel/zweverig in mijn hoofd. Ik raak hier aardig onzeker van; de angst die ik heb om weer in die vreselijke draaimolen te zitten, maar ook of dit effect gaat geven/krijgen op vliegen. Ik vlieg normaliter altijd met speciale vliegoordopjes voor de druk in mijn oren. Weet iemand of je kan en mag vliegen met BPPD? Reactie infoteur, 15-06-2011
Hi Selina, dat is geen BPPD maar een ontsteking van het evenwichtsorgaan, (labyrinthitis) zie artikel. Vandaar de plotselinge, zeer heftige draaiduizeligheid en het zweverige gevoel als nawerking. BPPD is heel iets anders, kortdurend en beinvloedbaar, en beslist niet zo dramatisch als wat jij had. Vliegen heeft effect op de buis van Eustachius dat indirect het evenwichtsorgaan kan beinvloeden. Hoe dat zal uitpakken kan ik je helaas niet voorspellen. Vraag je arts om advies? Beterschap, A.

Tamara de Laat, 14-06-2011 15:38 #179
Ik heb nu sinds 4 weken last van duizeligheid.
Ben ervoor naar de dokter geweest, bloed laten prikken. Maar blijkt niks te zijn waar ze me op hebben getest. Het is een heel eng gevoel en naar ook nog eens.
Word heel duizelig als ik bij anderen mensen ben in de omgeving.
dan kan ik me beter gaan liggen. of gewoon alleen zijn. Maar dan heb ik het nog.
Maar niet zo fel. Reactie infoteur, 15-06-2011
Hi Tamara, het lijkt erop dat je duizeligheid wordt versterkt door teveel prikkels in je omgeving. Dit kan op diverse oorzaken duiden, van hyperventilatie tot een overprikkeld evenwichtsorgaan, van een nekprobleem tot migraine, van lage bloeddruk tot anemie… er valt van hieruit weinig van te maken. Als de klachten aanhouden moet je eens gezien worden door een specialist. Beterschap, A.

Valerie, 14-06-2011 13:31 #178
Ik heb sinds enkele dagen last van duizelijkheid, vooral als ik mijn neus snuit en mijn oor klapt dicht, vandaag was het zo erg dat ik moest gaan zitten omdat ik anders dreigde te vallen. Het is een heel naar gevoel, paniekerig, en ik werd er enorm misselijk van.
Ik heb het gevoel dat er water of vocht in mijn oor zit als ik er tegen duw. Ik heb ook al een tijdje last van mijn evenwicht, vooral als ik stilsta en leun op mijn beide benen heb ik het gevoel dat ik draai, ik kan dan gewoon niet blijven staan, mijn lichaam gaat dan naar voor naar achter, niet veel maar ik kan gewoon niet blijven stilstaan, Mijn vader en zus hebben de ziekte van Meniére. Reactie infoteur, 15-06-2011
Hi Valerie, je klachten vragen onderzoek door een kno-arts. Mogelijk is de buis van Eustachius betrokken, zie: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/51191-buis-van-eustachius-functiestoornissen.html Dit omdat je bij drukverhoging (neus snuiten) meer last hebt, en het gevoel hebt dat er vocht in je oor zit. Hopelijk wil je huisarts je verwijzen. Beterschap, A.

Jo, 10-06-2011 08:59 #177
De laatste paar weken heb ik slecht geslapen na het plotseling sterven van ons zoontje van bijna 2 jaar. Ik ben nu 29 weken zwanger en heb de laatste dagen last van een storing in het gezichtsvermogen (net of je tegen de zon ingekeken hebt). Dit verdwijnt dan na ongeveer een half uur weer, vaak nadat je iets gegeten hebt.
Kan dit te maken hebben met lage bloeddruk? Reactie infoteur, 11-06-2011
Hi Jo, een lage bloeddruk kan wel gezichtsstoornissen veroorzaken, maar enkel als een flauwte dreigt. Omdat je dan automatisch gaat liggen verdwijnt het verschijnsel relatief snel. Mogelijk dat deze aanpassing van je lichaam tijdens zwangerschap minder goed werkt, en het probleem dus aanhoudt. Maar dat durf ik zo niet te zeggen, dus meld je klacht aan je arts. Slecht slapen kan overigens ook een factor zijn, want logischerwijs maakt dit je oververmoeid. En dat geeft weer een heel scala aan klachten. Veel sterkte! A.

Arnold Janssen, 06-06-2011 19:08 #176
Sinds een week heb ik last van exact de klachten zoals bij BPPV-beschrijving genoemd is, ik kan de duizeling reproduceren wanneer ik buk, naar boven kijk, met de auto de bocht soms om ga, in bed liggen in een bepaalde houding… Ook heb ik soms klamme handen en tintelende voeten maar dit kan een bijverschijnsel zijn wat komt omdat ik soms geen 'controle' heb over mijn lichaam/houding.

De zgn. 'kiepproef' is niet uitgevoerd, wel is de bloeddruk opgemeten (slechts 1 waarneming, op een moment dat ik onrustig was doordat ik mijn hart luchtte) en die was te hoog. Nu denk ik dat dit ook een bijverschijnsel is doordat ik de 'controle' soms in momenten mis. Nu krijg ik tot mijn verbazing pillen mee voor de bloeddruk, terwijl er naar mijn beschrijving verder niet gekeken wordt. Ik moest vooruit lopen met recht hoofd, terwijl ik dan dus gewoon recht loop omdat de duizeling louter optreedt wanneer ik buig of een richting in draai.

Die pillen lijken mij symptoombestrijdende, onderdrukkende middelen waar ik niets voor voel, ik eet gezond en sport 4-5 keer in de week.

Wat vindt u op basis van bovenstaande? Reactie infoteur, 07-06-2011
Hi Arnold, je arts heeft BPPV in verband gebracht met je hoge bloeddruk, maar dat zijn twee totaal verschillende dingen. Duizeligheid als gevolg van hoge bloeddruk gaat met veel andere symptomen gepaard en uit zich vooral in een algemeen licht gevoel in het hoofd. BPPV is iets anders, afkomstig van storingen in het evenwichtsorgaan. Voor de bloeddruk zijn er wel grenswaarden. Vermoedelijk was het dus echt veel te hoog, omdat er al na een enkele meting medicijnen werden voorgeschreven. Het vooruit lopen met recht hoofd valt onder de standaard neurologische testen en heeft als zodanig niets met de BPPV te maken. Kortom, de bloeddruk moet over een lange periode worden bekeken (moet je niet terug naar die arts?), en voor de BPPV moet je arts zoeken naar een nystagmus tijdens een kiepproef. Een verwijzing naar kno, als de problemen aanhouden, kan meer duidelijkheid geven. Op dit moment wordt m.i. ten onrechte gedacht dat je duizelingen met je bloeddruk te maken hebben. Sterkte, A.

Sofie de Pauw, 06-06-2011 11:25 #175
Hallo,
Ik heb vorige week vrijdag een stompe kant van een glazen flesje tegen men hoofd gekregen. Naar ziekenhuis gegaan en 2 haakjes erin laten plaatsen. nu heb ik last van draaiingen. Vooral als ik lig en als ik aan de linker kant lig van men hoofd. De draaiingen zijn er ook 's morgens nadat ik lang gelegen heb. wat zou dit kunnen zijn? moet ik mij zorgen maken? Reactie infoteur, 07-06-2011
Hi Sofie, (licht) hoofdletsel kan soms nog maandenlang klachten geven die lijken op whiplash. Het gaat dan om hoofdpijn, duizeligheid, oorsuizen, concentratiegebrek of een verstoord evenwichtsgevoel. Zolang je duizelingen niet erger worden kun je het dus beschouwen als een tijdelijk gevolg van het letsel. Bij twijfel de arts waarschuwen. Beterschap, A.

Antoinette, 04-06-2011 19:21 #174
Sinds 2 jaar voel ik me elke week wel een keertje duizelig en wordt het langzaam aan zwart voor mijn ogen. het gebeurd niet alleen in warme ruimtes, maar ook in de supermarkt, als ik net heb gesport en als ik in een benauwde ruimte sta. Ik voel het meestal wel aankomen, maar het is heel irritant. Gelukkig als ik ga zitten met mijn hoofd tussen mijn benen gaat het weer beter, (is een trukje van mijn vader.) maar als ik dan weer op wil staan begint het weer. als het wel weer over is, dan heb ik de hele dag super veel hoofdpijn. Tijdens zo'n (aanval) ga ik helemaal trillen en zweet ik behoorlijk. het is toch niet normaal. ik ben nog maar 15 jaar. Reactie infoteur, 05-06-2011
Hi Antoinette, je beschrijft opkomende flauwtes door een relatief snelle en plotselinge bloeddrukdaling. Dit komt vaak voor, vooral bij jonge meiden. Maar of het dat inderdaad is, kun je het best met je arts bespreken. Dit omdat je ook andere symptomen hebt. Groetjes, A.

Sharella Kuijstem, 03-06-2011 18:46 #173
Hallo, sinds nu 3 dagen werk ik bij een bedrijf waar ik auto's moet rijden dus 7.5 uur per dag rij ik auto's van de ene plaats naar de andere. Ik heb eigenlijk sinds vandaag last van een soort van raar gevoel in mijn hoofd. licht. zweverig. Heeft dit iets te maken met mijn baan omdat ik het hiervoor nooit had. En is er iets aan te doen. BTW het gevoel word niet erger als ik in de auto zit… Heeft iemand antwoorden? Reactie infoteur, 04-06-2011
Hi Sharella, dit kan van alles zijn. Van nekproblemen tot oververmoeidheid. Een nieuwe baan vraagt ontzettend veel energie, waardoor je al binnen een paar dagen uitgeput kunt raken. Een licht gevoel in het hoofd past daarbij. Houd het de komende tijd in de gaten om te zien of het erger wordt. Groetjes, A.

Saskia, 28-05-2011 17:03 #172
Op 23 maart heb ik reeds 'mijn verhaal' verteld. Inmiddels ben ik 2 maanden verder en is er veel gebeurd. De chronische misselijkheid is gelukkig weg, misselijk ben ik alleen nog bij vlagen. Helaas zijn de aanvallen van draaiduizeligheid met braken sinds een maand of 2 weer terug. Gemiddels heb ik er 1 per week varierend van een paar uur tot wel 20 uur durend. Bij de hevigste aanvallen heb ik ook valneigingen en denk ik echt dat ik doodga. Op 12 mei heb ik een second opinion gehad in Maastricht bij profdr Kingma en profdr Stokroos, niet de minsten op het gebied van evenwichtsstoornissen. Ik dacht: dan maar meteen goed! Waar ik voor vreesde gebeurde: in de nacht voor het bezoek aan het ziekenhuis kreeg ik weer een aanval. Al draaiend en brakend kwam ik in het ziekenhuis aan. Toch zijn de onderzoeken doorgezet: een evenwichtsonderzoek in de draaistoel, het warme en koude water in mijn oren en een gehoortest. De uitslag kwam meteen: toch wel wat afwijking links. Ik heb een injectie met een ontstekingsremmer in het linkeroor gehad en de dosis betahistine is verhoogd naar 12 x 16mg p/d. Ze willen nog 2 x de onderzoeken doen alvorens men gentamycine wil toepassen. Dus om de 6 weken terug naar Maastricht. Op dit moment heb ik sinds 2 weken geen zware aanval meer gehad. Wel 3 x last van licht draaiduizeligheid (niet helemaal draaien maar 'gekanteld' beeld en niet kunnen focussen ook lijkt het dan alsof de wereld langzamer meedraait als ik mijn hoofd beweeg. Ik heb nu het gevoel alsof mijn hoofd aan het 'opruimen' is. Ik heb last van hoofdpijn en steken in mijn oor/achter mijn oor (waar het evenwichtsorgaan zin) maar ook in mijn nek en bovenop mijn schedel. Mijn linkeroor zit ook nog steeds dicht (zo'n gevoel als je hebt tijdens het opstijgen/dalen van een vliegtuig). Ik hoop natuurlijk nog steeds dat het een ontsteking aan mijn evenwichtsorgaan was/is. Daarom nu mijn vraag: kan de nasleep van een neuritis vestibularis inderdaad zó lang duren? Ik ben inmiddels een jaar aan het tobben. Bedankt alvast voor de reactie. Reactie infoteur, 29-05-2011
Hi Saskia, het begint steeds meer op de ziekte van Meniere te lijken en waarschijnlijk denken je huidige artsen daar ook aan. De nasleep van een ontsteking van het evenwichtsorgaan kan lang duren, maar wordt met de tijd wel steeds beter. Bij jou zijn er steeds weer terugkerende episoden met ernstige draaiduizelingen, dus enkel een 'nasleep' kan ik het niet noemen. Je kunt niet anders dan die medicijnen proberen en hopen dat die wat uitrichten. De onderzoeken zijn ook nog gaande, dus wordt het afwachten met welke diagnose de artsen uiteindelijk komen. Sterkte! A.

Moon, 25-05-2011 23:51 #171
Een week of 3 geleden had ik het voor het eerst, en vandaag weer.
Ik zit rustig, (1e keer op de bank gewoon, 2de keer als bijrijder in auto) maar word ineens heel duizelig. Niet de duizeligheid die ik ken bij bv te snel opstaan, dit voelt heel anders. Mijn ogen heb ik dan niet onder controle, draaien alle kanten op en beelden komen dan binnen als bij scheelzien (zo voelt het), mijn hoofd wordt heel zwaar, heb het idee dat dan iemand heel hard aan mij trekt. Aansluitend heb ik daarna een 'raar' gevoel in mijn hoofd en aanvalsgewijze hoofdpijn (kan ineens weg zijn, maar ook ineens flink terugkomen). Ben niet misselijk of iets anders erbij. Klinkt dit herkenbaar als iets of zal ik hier toch eens mee langs de HA moeten? Ben 38 jaar en gezond. Reactie infoteur, 26-05-2011
Hi Moon, dit lijkt in elk geval nystagmus (=snelle oogbewegingen als gevolg van probleem in het evenwichtsorgaan) te zijn, maar de vraag is wat de exacte oorzaak is. Het beste is om dit te laten uitzoeken door je arts, vooral als het verschijnsel steeds vaker optreedt. Denk erover. Beterschap, A.

Aniek, 24-05-2011 22:29 #170
Sinds halverwege april krijg ik last van spontane duizeligheidsaanvallen. Ik voel me plots kotsmisselijk en heb het gevoel alsof ik ieder moment kan instorten. Ik ben nog maar 13. Ik sta na een aanval helemaal te trillen op mijn benen, ik zweet en ik ben nog steeds misselijk. Deze aanvallen duren net zo lang totdat ik weer in bed ga liggen. Ik heb het idee dat ik bloedarmoede heb, maar toch weet ik het niet zeker. Kan iemand me vertellen hoe het nou in elkaar zit? Reactie infoteur, 25-05-2011
Hi Aniek, dit vraagt zo snel mogelijk onderzoek, dus ga naar je huisarts. Beterschap, A.

Iris, 23-05-2011 09:27 #169
Sinds september 2010 kamp ik met duizeligheid. Ik heb de Epley manoeuvre gedaan, omdat gedacht werd aan BPPV. Sinds maart 2011 was het geheel over. Maar nu ben ik sinds een week of drie weer met regelmaat duizelig. Eerst alle als ik in bed lag, maar sinds vorige week ook weer overdag (autorijden is dan niet fijn/veilig) en voel ik me niet alleen fysiek, maar ook emotioneel uit mijn evenwicht. Soms gepaard met misselijkheid en meestal hondsmoe aan het eind van de dag. Klopt dit met BPPD? Of moet ik toch verder gaan onderzoeken? Reactie infoteur, 24-05-2011
Hi Iris, nee dit klopt niet. BPPV zijn kortdurende duizelingen (max. 1 minuut) die te maken hebben met hoofdbewegingen. Je kunt ze stoppen door je heel stil te houden. Dit is kenmerkend. Als je daarbij de hele dag duizelig bent is er waarschijnlijk meer aan de hand, bijv. een ontregeling of ontsteking van het evenwichtsorgaan. Het beste is dat je arts dit verder gaat uitzoeken. Beterschap, A.

Danique, 21-05-2011 20:45 #168
Ik ben 14 jaar en Ik heb al een hele lange tijd last van duizeligheid. Sinds 4 maanden geleden ongeveer. ik heb het z'n 3/4 keer per dag. Ik ben hiermee naar de dokter geweest maar het lag niet aan een te lage bloeddruk of mijn evenwichtsorgaan. Soms draait alles om me heen, maar soms draait alles in mijn hoofd. Soms is de duizelicht heel licht, en niet zo lang. En soms is de duizeligheid heel lang en word alles zwart. Als ik naar boven of onder kijk wordt het steeds erger. Wat kan het zijn? Reactie infoteur, 22-05-2011
Hi Danique, een duizeligheid waarbij je zwart gaat zien is afkomstig van plotselinge bloeddrukdalingen. Dit is bij een arts niet meetbaar, omdat je het op dat ogenblik niet hebt. Bloedarmoede kan trouwens een oorzaak zijn, maar ook oververmoeidheid. Je ziet het veel bij meisjes en jonge vrouwen. Als het aanhoudt kun je teruggaan naar de arts, tenzij je er mee kunt leven. Het gebeurt immers sporadisch. Groetjes, A.

Anna, 19-05-2011 14:12 #167
Twee maanden geleden werd ik op een (zondag)middag plotseling zeer duizelig, had het gevoel of de kamer draaide, had het gevoel weg te raken, kon moeilijk mijn ogen focussen, kortom zeer angstaanjagend.met hulp van mijn man op bed gekomen, ontzettend transpireren, ook als ik mijn ogen sloot bleef de kamer nog draaien, overgegeven en gelukkig in slaap gevallen. het vreemde was toen ik wakker werd was het over!
maandag j.l. kreeg ik hetzelfde weer, maar nu in heftiger vorm.sinds vanmorgen (donderdag) gaat het wat beter, maar ben nog wel misselijk en licht duizelig. dinsdag en woensdag waren hele nare dagen, evenwichtstoornissen, ook liggend in bed heb ik het gevoel dat ik flauwval. ook moest ik overgeven, hevige transpiratie en een slechte oogfocus. waar duidt dit alles op? BVD. Reactie infoteur, 20-05-2011
Hi Anna, ik neem aan dat je je arts gesproken hebt en dat deze een diagnose heeft gesteld. Zoals ik het lees duidt het op een evenwichtsstoornis als gevolg van een ontsteking in het labyrint. Hierbij komen episoden met heftige draaiduizelingen voor. Beterschap, A.

Erwin Scholten, 18-05-2011 19:14 #166
Ik kan me niet goed ontspannen en heb heel vaak hoofdpijn en voel me vaak heel slap overdag en heb het gevoel van bijna flauwvallen. Mijn voorhoofd staat continu te gespannen net alsof ik heel boos ben Reactie infoteur, 19-05-2011
Hi Erwin, het klinkt alsof jij eens een goede nachtrust nodig hebt. Slaap je wel voldoende? Het gevoel bijna flauw te vallen kan ook duiden op lage bloeddruk, dat verder onschuldig is. Groetjes, A.

Claudia van der Stelt, 16-05-2011 08:55 #165
Ik heb sinds maart las van het evenwichtsorgaan. Het gaat gepaart met het gevoel dat je van een berg afvalt, zweetaanval, angst en de hele verdere dag overgeven (kokhalsen). Ik heb een lage bloeddruk. Het medicijn Betahistine heb ik gekregen. Nu valt het me op dat ik hier steeds last van heb in mijn menstruatieweek. Weet iemand hier iets van van? Ik ben 36 jaar. Reactie infoteur, 17-05-2011
Hi Claudia, de werking van Betahistine is dubieus en zo te horen helpt het je ook helemaal niet. Ga dus terug naar de arts die jou dit voorschreef. Een verband met de menstruatiecyclus is me niet bekend. Beterschap, A.

Miek, 15-05-2011 12:19 #164
Ik heb sinds een week last van het gevoel dat mijn bovenlichaam en hoofd continue zwiepen, achtjes draaien. Is niet zichtbaar. Ik loop overal tegenop en laat veel vallen, mijn motoriek is duidelijk verstoord. Liggend geen last. Mijn onderdruk zit altijd tussen de 50 en 60, bovendruk tussen de 85 en 100. Ik ben 43.
Ik heb dit 1 keer eerder gehad, dat was volgens de huisarts een ontsteking en kreeg medicatie tegen meniere. Daar heb ik een stevige allergische reactie op gehad. Dat wil ik niet meer. Wat wel? Reactie infoteur, 16-05-2011
Hi Miek, je probleem moet worden uitgezocht door een neuroloog. De medicijnen tegen Meniere lijken nu eerder een experiment dan dat je echt onderzoek en een diagnose hebt gehad. Dit moet beter. Ga dus terug naar je huisarts, want deze klachten zijn veel te belastend om mee door te lopen. Bovendien is het gevaarlijk. Beterschap, A.

Vera, 15-05-2011 12:16 #163
Ik heb nu sinds 2 1/2 maand de ziekte van pfeiffer. Ben redelijk slap in mijn armen en benen, heb ook een gehoorgang infectie gehad. Mijn probleem is dat ik al die tijd last heb van duizeligheid, een soort vaag gevoel in mijn hoofd. Niet draaierig.
Het werken gaat ook niet goed op deze manier.
Heeft u een tip?
Groetjes vera Reactie infoteur, 16-05-2011
Hi Vera, nee. Duizeligheid in combinatie met de ziekte van Pfeiffer is me onbekend. Misschien heeft het nog met de oorontsteking te maken, maar ook dat is niet aan te tonen. De zoektermen 'pfeiffer duizeligheid' leveren wel veel lotgenoten op. Mogelijk haal je daar nog ideeen vandaan. Beterschap, A.

José Stegenga, 14-05-2011 22:32 #162
Ik heb onderzoeken in het erasmus gehad en nu blijkt dat mijn evenwichtsorgaan aan de rechterkant nog maar voor 30% werkt. Vroeger had ik ook al last van duizeligheid, maar in januari 2011 heb ik een griep gekregen en is volgens de huisarts een virus op mijn evenwichtsorgaan gekomen (kon niet op mijn benen staan en 6 weken thuis gebleven. Heb nu een verwijskaart gekregen voor fysiotherapeut (speciaal voor evenwichtsorgaan in het erasmus). Fietsen gaat niet meer (beland steeds in de bosjes, altijd naar rechts) en als ik ver moet lopen, heb ik ook een sterke afwijking naar rechts, gevoel te vallen.

Is er nog een andere mogelijkheid (medicijnen, operatie) om evenwichtsorgaan weer beter te laten werken en wat doet een fysiotherapeut? Reactie infoteur, 15-05-2011
Hi Jose, een fysiotherapeut zal repositiemanoeuvres uitvoeren, zie artikel. Het is niet gezegd dat dit gaat helpen, maar veel meer is er niet aan te doen. Duizeligheidsklachten kunnen echter wel spontaan verminderen of verdwijnen door compensatiemechanismen in het brein. Blijft het in deze mate aanhouden, dan is een bezoek aan kno, afdeling vestibulogie aangewezen. Beterschap, A.

Maurice, 13-05-2011 20:37 #161
Nou had ik 1,5 jaar terug toen ik opstond een langduurig zwart voor mijn ogen, toen begon de elende, toen was ik de gehele dag dronken en snel moe. dat zou een griep virus op het evenwichts orgaan geweest zijn volgend de huisarts. heb er medicijnen voor gehad die hebben geholpen maar het duizel is gebleven. het gaat die anderhalf jaar al op en af en er komen dingen bij die niet weg gaan maar wel minder worden af en toe. ook duizelig heid, jeuk in de ooren en al langere tijd last van een soort raar zicht op zijn tijd. migreane zonder koppijn was de conclusie. zo ervaar ik het ook. ik heb sinds een anderhalve week een hoge ruis, net als die pieptoon van een oude tv die aangaaten ook heb ik de laatste 2 dagen hoofdpijn laag bij de nek. ik heb zelf het idee dat het allemaal van mijn evenwichtsorgaan afkomt en met een verkoudheid het erger wordt. Reactie infoteur, 15-05-2011
Hi Maurice, 'zwart voor de ogen' duidt niet op een probleem met het evenwichtsorgaan, maar op circulatiestoornissen die voorkomen bij bijv. lage bloeddruk, flauwte of bloedarmoede. De ruis in je oren staat hier wellicht los van. Ook de overige symptomen zijn niet direct te plaatsen. Specialistisch onderzoek is aan te raden. Sterkte, A.

Mrz, 06-05-2011 15:46 #160
Ik heb in januari een soort van mexicaanse griep gehad, hier ben ik van genezen maar heb nu sinds die tijd als ik mijn hoofd naar achteren leg (als ik loop, zit of stilsta) dat ik duizelig wordt.

Het is een gevoel (voor de rokers), alsof je bent gestopt en weer sinds tijden een sigaret rookt. Je kan je even helemaal van de wereld voelen. Ook voel ik dan in mijn buik een tinteling, alsof ik in een enge attractie zit die recht naar beneden gaat. Verkouden ben ik sinds een tijd niet meer dus kan niet aan mijn evenwichtorgaan liggen. Reactie infoteur, 07-05-2011
Hi Mrz, duizeligheid bij hoofdbewegingen doet denken aan een probleem in de nek, maar dat hoeft niet per se. De andere sensaties kan ik verder helaas niet thuisbrengen. Beterschap, A.

Leo Allers, 04-05-2011 17:00 #159
Ik heb twee dagen in de tuin gewerkt met bleekloog. De kiezelsteentjes waren grauw geworden en nu heb ik ze geloogd met bleekloog. Hierna werd ik heel duizelig en kreeg ik evenwichtstoornissen. Heeft dit te maken met het bleekloog, wat ik ingeademd heb? Wat kan ik er aan doen, ik heb dit nog nooit meegemaakt? Reactie infoteur, 05-05-2011
Hi Leo, bleekloog kan irritatie aan ogen en slijmvliezen veroorzaken, zelfs ademhalingsproblemen, maar van duizeligheid in dit verband is me niets bekend. Wat je moet doen is zsm je arts bezoeken. Ondertussen kun je research doen op het woord 'chloorvergiftiging'. Beterschap, A.

Yoska, 02-05-2011 19:43 #158
Sinds 4 weken heb ik af en toe lichte duizelingen in mijn hoofd en een wattengevoel. Soms heb ik een paar uur geen last maar een duizeling kan ook zo weer terugkomen. Het lijkt in het volle zonlicht erger te zijn. Ik ben onder behandeling van een fysiotherapeut omdat mijn nek en schouders vast zitten. Na 4 behandeling merk ik nog geen verschil. Ook ben ik al langdurig verkouden, wellicht dat de holtes het probleem veroorzaken?
Het lijkt al met al een beetje op het verhaal hieronder van Theo Hartog, alleen kan ik het antwoord nergens teruglezen. Ik twijfel of ik hiervoor naar de huisarts moet gaan. Wat is uw advies Reactie infoteur, 03-05-2011
Hi Yoska, de antwoorden aan Theo zijn gewoon zichtbaar. Je beschrijft een wattengevoel in je hoofd en zegt langdurig verkouden te zijn. Waarschijnlijk zitten de bijholten chronisch verstopt, waardoor je je af en toe heel raar in je hoofd kunt voelen. Dus ja, eerst moet dat weg voordat je je heil elders gaat zoeken. Naar de huisarts gaan zal weinig opleveren, maar wie niet waagt… Beterschap, A.

Theo Hartog, 28-04-2011 11:29 #157
Sinds een paar maanden heb ik weleens last van lichte duizelingen, licht in mijn hoofd gevoel, maar nooit zo ernstig dat ik dacht dat ik er wat mee moest. Gisteravond had ik deze duizelingen ook in eens en ook wat heftiger als normaal (tijdens het kijken van een film). Ik voelde me alsof ik teveel gedronken had. Licht in mijn hoofd en voelde me zweverig.
Vervolgens ben ik maar naar bed gegaan en heb heerlijk geslapen. Vanochtend echter op mijn werk begon ik weer het gevoel te krijgen dat ik licht in mijn hoofd werd. Ik heb nu ook de huisarts gebeld en daar kan ik vanmiddag al terecht.
Daarbij moet ik nog vermelden dat ik vanochtend ook last had van licht oorsuizen. De het gevoel van licht zijn in mijn hoofd komt soms en is dan vaak met een uur ook weer weg.

Ik voel mij niet misselijk. Waar ik wel al jaren last van heb is mijn nek en rug. Voor die klachten heb ik bij de fysio gelopen alleen zonder resultaat, die hebben het naar mijn gevoel alleen maar verergerd. Sinds ik gekraakt ben in mijn nek, loop ik nu een paar keer per dag mijn hoofd te buigen todat ik zelf die 'krak' hoor. Goed is het volgens mij niet.

Herkennen jullie de symptonen, wat kan ik het beste doen?

groet
Theo Reactie infoteur, 29-04-2011
Hi Theo, je hebt hetzelfde verhaal nogmaals ingestuurd, zie dus mijn eerdere antwoord. Verder zeg je dat je last hebt van nek en rug. Mogelijk zit daar de bron van de problemen. Zie ook het artikel. Groetjes, A.

Theo Hartog, 28-04-2011 11:21 #156
Ik heb sinds een aantal maanden ook last van een licht gevoel in mijn hoofd. Dit was vaak niet echt hevig en heb ik er ook niets mee gedaan. Nu had gisteravond in ene weer last van lichtheid in mijn hoofd en duizeligheid (alsof ik teveel had gedronken). Ben toen maar naar bed gegaan en heb heerlijk geslapen, vanochtend op mijn werk kwam het lichte gevoel weer terug.
Ik heb inmiddels de huisarts gebeld en daar kan ik vanmiddag terecht. Hopelijk niets ernstigs. Wel moet ik erbij vermelden dat ik bij het lezen van dit artikel nog duizeliger werd, maar dit is waarschijnlijk angst die dat veroorzaakt?
Verder heb ik GEEN last van misselijkheid. Het lichte gevoel komt ook met vlagen, soms is het weg som is het er een tijdje (een uurtje). Vanochtend merkte ik ook op dat ik er een oorsuizen bij had.
Herkennen jullie deze symptonen? Wat kan ik het beste doen?

Groet
Theo Reactie infoteur, 29-04-2011
Hi Theo, nu je bij de arts geweest bent is er hopelijk meer duidelijkheid. Ook zal hij adviezen gegeven hebben. Lezen van een artikel kan duizeligheid niet nog eens verergeren, tenzij het iets is met je houding t.o.v. de computer (nek) en/of een probleem met de ogen. Beterschap, A.

Johanna (30-5-1943), 21-04-2011 14:09 #155
Bijna 4 weken geleden in El Centro Hospital met draaiduizelingen, ben in elkaar gezakt geen gevoel meer in de benen, hevig misselijk. Daar constateerde de arts Labyrinthitus. Iets tegen de misselijkheid gekregen en tabletten Meclizine. Eerste dagen rust houden. Kon ook niet overeind komen. Na een paar dagen stuk opgeknapt. Naar Nederland gevlogen en twee dagen later weer heftige duizelingen. Had ook uitvalsverschijnselen. Praten ging langzaam en kijken wazig. Huisarts vond het belangrijk om een TIA uit te sluiten. Reactie neuroloog na hersenscan en bloedonderzoek: BPPV ga maar naar een fysiotherapeut. Afgelopen winter hevige verkoudheid gehad die niet overging en daarna 3 weken bijna totaal doof. Bleek toch een ooronsteking te hebben gehad. Geen pijn gevoeld.
Ik gebruik al ruim twee jaar antibiotica voor het niet te bestrijden blaasindectie. Het gebruik van deze antibiotica kan ook een reactie van duizeligheid geven volgens de neuroloog. De klachten zijn niet weg wel is alles in een mildere vorm aanwezig. Wat kan ik het beste doen? Toch naar een KNO arts gaan? Reactie infoteur, 22-04-2011
Hi Johanna, die antibiotica zou vervangen kunnen worden door een ander type, want dit is niet langer verantwoord. Mits het natuurlijk daarvan komt, maar dat merk je dan gauw genoeg. Vraag dus aan degene die jou die medicijnen voorschreef of dit veranderd kan. Je klachten vallen verder zowel onder kno als onder neurologie. Omdat de neuroloog niet veel kon betekenen is het raadzaam bij een kno-arts te rade te gaan, vooral als dit aanhoudt. Het kan nog steeds een nasleep zijn van de ontsteking aan je evenwichtsorgaan, daarom is er gelukkig nog steeds hoop. Houd rekening met enkele maanden herstel. Beterschap, A.

Ella (Geb 1960), 13-04-2011 13:59 #154
Ben gistermorgen opgestaan met een niet verklaarbaar vreemd gevoel in mijn hoofd. Het gevoel van in een snelle achtbaan te zitten en het gevoel van te veel alcohol genuttigd te hebben en met ogen dicht te liggen en gek in mijn hoofd te worden. Met omdraaien hetzelfde gevoel. Heb gebraakt en ben toch met de auto! naar mijn werk (7 km) gereden en daar aangekomen weer braken en grauw geworden in mijn gelaat (volgens omstanders) en heb vervolgens mijn collega gebeld dat ik niet kon werken dus moest afgelost worden. Ben door iemand naar huis gebracht en weer braken in de auto en verder in bed gelegen die dag, vanmiddag huisarts geraadpleegd, die had het over bppv. Haar oordeel is gelukkig niets ernstigs maar wel vervelend. Zelf denk ik aan sternocleidomas… dus moet misschien osteopaat raadplegen vanwege vastzittende spier in nek als klachten langer aanhouden. Reactie infoteur, 14-04-2011
Hi Ella, m.i. is dit geen bppv en ook niets met de sternocleidomastoid, want beide mogelijkheden veroorzaken geen braken. Waar het wel op lijkt is 'labyrinthitis of neuritis vestibularis', zie art., een ontsteking van het evenwichtsorgaan. Helaas doet het er in deze weinig aan toe welk etiket erop geplakt wordt, want de kans is groot dat er niets aan te doen is. Desgewenst kun je voor nader onderzoek teruggaan naar de arts, vooral als het aanhoudt. Beterschap, A.

Marjan, 12-04-2011 23:59 #153
Hallo, Sinds 4 maanden ben ik ook duizelig, ben een weekje gaan cruisen, tijdens de cruise kreeg ik een griepje. We kwamen van de boot, en dacht na een paar uur lijkt wel of ik nog op die boot zit. Tijdens de terug vlucht na Nederland ging mijn rechteroor dicht zitten. En bleef nog 4 weken dicht zitten. Het gevoel dat ik nog op de boot zat veranderde naar een gevoel als of mijn hersenen in een golfslagbad lagen.( aan de linkerkant van mijn hoofd en een raar gevoel in en aan mijn oor )Dit hield 13 weken aan, stond op een morgen op en het was over. Alleen hield ik wel dat rare gevoel in mijn oor. Na 2 dagen kreeg ik een andere duizeligheid terug, Deze duurt niet de hele dag, als ik me rustig hou kom ik redelijk de dag door. En als ik iets doe krijg ik het gevoel of ik hoogtevrees heb en wordt ook duizelig. en dat rare gevoel in mijn oor heb ik de hele dag. Vandaag weer bij de kno arts geweest, hij kan niks vinden en kan mijn klachten niet plaatsen. Advies doe een poosje rustig aan! Ben inmiddels 10 kilo kwijt omdat ik er vaak heel misselijk bij ben. Wie herkent dit, of heeft advies. Reactie infoteur, 13-04-2011
Hi Marjan, wat je beschrijft lijkt op een chronische overprikkeling van het evenwichtsorgaan. Door de virusinfectie werden je oren gevoelig voor stoornissen; op een boot zitten kan dan net het laatste zetje zijn om diep in de problemen te komen. Het gevolg liet zich raden: een aanhoudend zeeziekte-effect na de cruise. Bleef het daar nu nog maar bij, maar helaas moest je op dat foute moment ook nog eens een vliegtuig in. Al met al hebben je oren in korte tijd zeer veel te verduren gehad en nu zijn ze de kluts kwijt. Het lijkt erop dat je op zijn minst bppv hieraan hebt overgehouden, want je beschrijft dat als je iets doet, je duizelig wordt. De kno-arts kan niets vinden, en dat is een goed teken. Maar natuurlijk is er wel degelijk iets mis. Je kunt desondanks niet anders dan afwachten totdat het verschijnsel vanzelf minder wordt. Evt. een second opinion in een beter ziekenhuis als je de klachten niet meer aankunt. Beterschap! A.

Jan, 06-04-2011 12:47 #152
Sinds de laatste 2 jaar heb ik regelmatig las van evenwichtsstoornis gecombineerd met loop- en spraakprobleempjes. Als ik bv. verder dan 2 à 3 km gelopen heb, krijg ik een raar gevoel in de benen en begin ik te wankelen en slingeren alsof ik dronken ben. Ik moet me dan laten vasthouden of gaan zitten. Na een kwartiertje rust is het weer over, maar komt als ik verder ga sneller terug. In drukke winkelstraten word ik vaak draaierig van alles wat ik om me heen zie en moet dan stil staan of me ergens aan vasthouden. Daarom loop ik nu ook met een stok. Geeft meer zekerheid. Als ik wat vermoeid raak krijg ik de laatste tijd ook last met spreken, ik begin wat te "lallen", Ik heb altijd een gesuis in het rechteroor gehad. Daar is ook erg veel oorsmeer of een andere afscheiding. Ik heb goede en slechte dagen. Op de goede dagen doe en kan ik alles zonder enige hinder.

Het lijkt wat op Ménière, maar enkele verschijnselen kloppen niet of zijn onbetekenend. Ik ben bij Neurologie aan alle kanten gescand en geMRId en ook aan hart en bloed is niets te vinden. Ik ben dan wel 75 jaar maar wil me nog niet instellen dat ik ermee zal moeten leren leven. Wat kan ik nog doen? Reactie infoteur, 07-04-2011
Hi Jan, evenwichtsstoornissen vallen in beginsel onder kno, waar meestal uitgebreid evenwichtsonderzoek gedaan wordt, of in elk geval nystagmus (snelle oogbewegingen) wordt geconstateerd om het probleem te bevestigen. In jouw geval lijkt het erop alsof er meerdere factoren zijn die de klachten veroorzaken. Zo is een evenwichtsstoornis - vooral op leeftijd - vaak blijvend, maar de problemen met lopen duiden vooral op (poly)neuropathie in de benen. Daarvoor moet de neuroloog heel andere testen doen, gericht op de werking van de plaatselijke zenuwen. Het vervelende is wel dat er zo weinig aan te doen is. Bekijk op internet of je dit herkent en ga desgewenst terug naar de neuroloog, want hij is degene die dit moet uitzoeken. Sterkte, A.

Gertine, 04-04-2011 21:29 #151
Wat een herkenbaare dingen zie ik hier! Ik ben al zon 8 jaar 'duizelig'. Het gevoel van achterover vallen. Ik heb moeite met lopen van de trap, ik moet mij vasthouden uit angst te vallen. Ook met zitten moet ik mijn voeten op de vloer houden. Ik kan mij niet altijd focussen op een bepaald punt, verder zie ik niet altijd even scherp (en ja, mijn ogen zijn getest bij een oogkliniek). Verder heb ik veel gewrichtsklachten, maar ik weet niet of die er mee te maken hebben. de huisarts ging uit van een psychische aandoening (dat had zomaar zo kunnen zijn). Alle therapieen die hij heeft voorgeschreven heb ik gedaan, zonder enig resultaat. Ik ben naar het duizeligheidsinstituut geweest in Amersfoort, gelukkig geen afwijkingen, maar wel de klachten. Bij een neuroloog heb ik verschillende onderzoeken gehad, denk aan MRI, ECG, enz. Nu sinds een jaar of 2 weer opnieuw de molen in. morgen wederom een MRI. ik heb een behoorlijke spierspanning in mijn nek. MIjn fysio denkt aan Nystagmus, maar ik weet niet precies waarop dat gebaseerd is, iedereen denkt mee. pfff, maar ik zou het fijn vinden wanneer er nu wel iets uit zou komen… graag een reactie op bovenstaande. Reactie infoteur, 05-04-2011
Hi Gertine, zo te horen heb je al vele specialisten gezien en is er niets uitgekomen. Aangenomen dat je uitgebreid evenwichtsonderzoek bij kno hebt gehad, en - zoals ik lees - ook neurologisch onderzoek, en zelfs oogonderzoek, dan blijft er nog maar weinig over. Nystagmus kan elke arts in je ogen vaststellen dmv de kiepproef, maar ik neem aan dat dat duizeligheidsinstituut dit natuurlijk heeft gecontroleerd. Als er geen sprake is van draaiduizelingen (af te lezen aan nystagmus) en duizeligheid door problemen in de bloedcirculatie, dan rest je nog enkele andere vormen van duizeligheid, o.a. een zwak gevoel in de benen (ben je op leeftijd?), en problemen in de nek. Voor dat laatste zou je eigenlijk naar een totaal andere arts moeten gaan, bv. een osteopaat. Overleg met je behandelend arts(en) en laat je niet afschepen met 'psychische aandoening', want daar lijkt het absoluut niet op. Veel sterkte, A.

Red, 04-04-2011 20:02 #150
Beste, heb je ook last van nek of rugpijnen, deze duizelingen heb ik ook gehad + de kaakpijn, hoofdpijnen.Bij mij bleek het allemaal van de rug en nek afkomstig te zijn en ga daar nu vaak voor naar een therapeut en het helpt ook.Eerst jarenlang van kassie naar de muur gestuurd (ziekenhuis in en uit)versleten nekwervels enz enz, maar door naar de therapeut van sickezs te gaab ben ik er vanaf gekomen, red

Leny1959 (infoteur), 23-03-2011 20:49 #149
Ik wil ook even reageren op dit artikel. In 2008 kreeg ik de 1e aanval van duizligheid, werd niet goed op mijn werk… neiging tot flauwvallen en druk op de borst… men dacht eerst iets aan het hart en 1 dag/nacht ter observatie in het ZH gelegen maar was gelukkig niet het hart. Daarna in de loop der jaren nog paar keer gehad… met of zonder verkoudheid voorafgaand… of met een ontsteking in mijn oor door een wondje. Laatste keer, vorig jaar december, was het na een fikse verkoudheid met lichte longontsteking. Ik weet dat ik rustig moet opstaan/zitten/liggen en houdt er ook altijd rekening mee. Vorige week iets te snel uit bed gestapt, ben een beetje verkouden maar mag geen naam hebben en sinds donderdag dus erg veel last van neiging tot vallen, duizelig op sommige momenten maar niet zo erg dat alles draait. Ik weet dat iuk me staande houdt door mijn lijf aan te spannen want als ik ontspan is de neiging inderdaad te vallen. Alleen heb ik er ook een druk op de borst bij… andere keren nl. ook, en sinds gisteren is die druk toegenomen, ook in de kaken en voorhoofd. Ik werk gewoon omdat ik niet weer thuis wil zitten maar ben doodop 'savonds en lig er vroeg op, alleen is dat ook niet erg prettig, dat liggen. Wat ik vervelend vindt dat er inderdaad niks aan te doen is, d.m.v medicijnen bijvoorbeeld en hoe leg je je omgeving uit wat er aan de hand is en wat je voelt. Ik heb morgenmiddag lang weekend dus zal dan rustig aan doen en kijken hoe het verder verloppt… maar dat het een heel onprettig gevoel is, dat is zeker. graag uw reactie. Reactie infoteur, 24-03-2011
Hi Leny, je zegt helaas niet bij welke specialisten je inmiddels geweest bent want zoals je begrijpt vragen je symptomen om uitgebreid onderzoek. In de eerste plaats bij kno, maar ook neurologie en cardiologie komen in aanmerking. Je beschrijft vele verschillende dingen waar ik geen samenhang in zie. Een druk op de borst bijvoorbeeld heeft met duizeligheid niets te maken. Voor de duizeligheid is evenwichtsonderzoek aangewezen. Zolang er geen diagnose is, zal er geen behandeling zijn. Het gaat er dus om de juiste arts te vinden, eventueel via de second opinion regel. Beterschap, A.

Leny, 23-03-2011 20:29 #148
Ik ben ook op zoek naar een oorzaak van mijn duizeligheid klachten: gevoel van vallen, als ik mijn lichaam ontlast van het aanspannen, want dat doe ik nu de hele dag. Dus mijn nek en schouders zitten voor mijn gevoel vast en als ik ontspan zijn mijn armen loodzwaar. Ik heb ook een druk op mijn borst en dat lees ik hier eigenlijk nergens? Ik ben er mee bekend.Het is begonnen in 2008 en toen viel ik echt weg en men dacht toen iets aan het hart omdat ik toen ook die druk aangaf. Na dag observatie van het ZH kon men niks vinden.Het is ook 2 keer voorgekomen dat er een ontsteking in mijn oor zat waardoor de duizeligheid ook optrad en het gevoel van duizelingen verergerde. Of inderdaad een verkoudheid ten grondslag. Ben nu ook wel wat verkouden maar dat mag geen naam hebben. Ik ben nu een aantal dagen toch aan het werk omdat ik niet weer thuis wil zitten maar ik ben 'savonds doodmoe. Het gevoel van druk op mijn borst, druk op de kaken en voorhoofd is vanaf gisteren onstaan en vandaag toegenomen. Als ik ga liggen wordt het alleen maar erger naar mijn gevoel. Ik weet eigenlijk niet waar ik mijn klachten onder kan laten vallen, maar vooral… hoe leg je het je omgeving uit als er niks aan te doen is… dus vandaar mijn vraag. Reactie infoteur, 24-03-2011
Leny, je vraagstelling heb je dubbel ingestuurd. Zie mijn reactie hierboven. A.

Saskia, 23-03-2011 13:44 #147
Ik ben een vrouw van 43 jaar en heb vorig jaar mei/juni/juli een ernstige ontsteking aan mijn evenwichtsorgaan gehad. Op het toppunt had ik 2 x p/w draaiduizeligheidsaanvallen van 20 uur gepaard gaande met misselijkheid en heftig braken. Daarna nam het af maar kwamen t/m oktober af en toe nog (lichte) aanvallen voor. Ik heb in november 2010 een evenwichtsonderzoek en een gehoortest gehad in het EMC in R'dam waar uit kwam dat ik geen Meniere heb. Ik knapte op, heb enkele weken goed kunnen functioneren maar vanaf november 2010 ben ik misselijk. Het begon met een dagje per week maar sinds januari 2011 is het dagelijkse kost. Ik sta misselijk op (hoef niet te braken), heb een drukkend gevoel achter mijn ogen en voorhoofd, voor mijn gevoel zit mijn linkeroor dicht (de KNO-arts zag niets in mijn oren) en ik heb een 'katerig' gevoel in mijn hoofd. Ook voelt mijn nek stijf. Zo'n 7 weken geleden heb ik de laatste (lichte) draaiduizeligheidsaanval gehad.
Ik heb al veel onderzoeken gehad:
MRI-scan, bloedonderzoek, maagonderzoek, CT-scan. Van die laatste krijg ik vr. a.s. de uitslag maar ik verwacht dat ook dat goed is, net als de rest. Ondertussen ben ik radeloos omdat de oorzaak niet wordt achterhaalt. Men probeert me een psychische oorzaak aan te praten maar zo voelt het voor mij totaal niet.
Nu mijn vraag: denkt u dat de misselijkheid (want dat is het ergste en geen enkel medicijn helpt) en andere klachten nog te maken hebben met het herstelproces van de Neuritis Vestibularis? En zou het mogelijk zijn dat ik toch de ziekte van Meniere heb ondanks dat de KNO-onderzoeken vorig jaar november uitwezen dat dat niet zo was? Is constante misselijkheid uberhaupt een 'meniere' sypmptoom? Bij voorbaat dank voor uw reactie. Reactie infoteur, 24-03-2011
Hi Saskia, als de misselijkheid pas een half jaar na de neuritis ontstond, is het niet zo aannemelijk dat er een verband is. Een drukkend gevoel achter de ogen en voorhoofd duidt meestal op problemen met de bijholten, al helemaal als je ook het idee hebt dat je oor dichtzit. Helaas geldt dat als alle uitslagen goed zijn, er weinig van te maken is. Ook Meniere kan het - gezien de testuitslagen - niet zijn, bovendien is misselijkheid geen typisch symptoom daarbij. Misselijkheid zie je wel vaak bij medicijngebruik, dus misschien slik je iets wat dit in de hand werkt? Wat je nog kunt doen is gebruik maken van de second opinion regeling (dus naar een ander ziekenhuis gaan), Je een psychische oorzaak voor misselijkheid aanpraten is kwalijk, en duidt enkel het onvermogen van je artsen aan. Houd dit goed voor ogen en vraag de huisarts of je elders terecht kunt. Sterkte, A.

Carla, 18-03-2011 13:56 #146
Een jaar geleden heb ik labyrinthitis gehad. Het was vrij heftig, maar na 5 weken kon ik bijna alles weer. Ik blijf echter restverschijnselen houden b.v. wanneer ik in het donker moet lopen, dan kan ik mijn evenwicht niet bewaren. Blijft dit zo of kan het nog verbeteren? Is er iets aan te doen? Reactie infoteur, 20-03-2011
Hi Carla, ik vrees dat er niets aan te doen is. Hoe het evenwichtsorgaan gestimuleerd kan worden is me - behalve de oefeningen uit het artikel - niet bekend. Sterkte, A.

Sieger, 14-03-2011 09:51 #145
Goedemorgen, Ik heb de laatste 4 jaar te kampen met onverklaarbare hoofdpijnen (druk rechterachterhoofd achter oor aanhechting schedel met nek), daarbij ben ik ook voortdurend duizelig (erg griezelig) alsof je met windkrafcht 10 op een schip staat. Ik heb al een heel traject achter me maar nog steeds geen diagnose of oplossing. Het kost enorm veel energie en mijn leven is niet meer zoals het was. bijkomende klachten: Voortdurend verkouden onsteking aan voorhoofd- en bijholtes, benauwd, geen reuk, pixel uitval linker oog, koortsaanvallen, oorsuizen. licht astmatisch en afwijkende hartspier (HCM) behandelingen tot nu toe; diverse medicatie, psycholoog, fysio, yoga, accupuntuur. Ik ben erg benieuwd naar uw expertise Reactie infoteur, 15-03-2011
Hi Sieger, in het rijtje mis ik een bezoek aan de kno-arts, dit in verband met de chronische verkoudheid, problemen met voorhoofds- en bijholten, oorsuizen en het verdwijnen van de reuk. De duizeligheid kan daar mee in verband staan. Een andere optie is onderzoek bij de neuroloog, dit vanwege de aanhoudende hoofdpijn en uitvalsverschijnselen in het oog. Je beschrijft een complex van symptomen die waarschijnlijk verschillende oorzaken hebben. De behandelingen die je echter al gehad hebt raken m.i. kant noch wal (op medicatie na, hoewel ik niet weet welke dat waren). Het beste is teruggaan naar de huisarts en verwijzing vragen naar een specialist. Sterkte, A.

Natje, 10-03-2011 12:27 #144
Hoi, ik heb vorig jaar zomer 3 maanden lang paniekaanvallen gehad en hyperventilatie. ik kan er nu wel beter mee omgaan. maar zo af en toe hyperventileer ik nog. ook heb ik zo af en toe het gevoel alsof ik migraine ga krijgen. maar nu vandaag ben ik weer zo draaierig. terwijl ik nu toch elke dag een zout dropje neem. omdat ik na me zwangerschap 2 jaar geleden lage bloeddruk heb en veel bloed verloren ben. ook zeggen de mensen altijd dat ik zo bleek ben. en heel af en toe zie ik wel eens van die sterretjes als ik te snel opsta. maar moet ik hiervoor naar de dokter? of zou het gewoon door me lage bloeddruk en stress komen. ook ben ik weer heel bang om van de zomer weer te gaan hyperventileren. terwijl ik weet dat ik er juist niet aan moet denken. iemand nog tips? ik hoor het graag. Reactie infoteur, 11-03-2011
Hi Natje, duizeligheid na snel opstaan komt door lage bloeddruk en is onschuldig. Hyperventilatie geeft een vreemd, naar en duizelig gevoel maar is eveneens niet erg. Wel zijn de klachten natuurlijk beangstigend. Gelukkig komt het doorgaans alleen periodiek voor, dus dan weer eens een paar maanden wel en dan weer niet. Je moet je dus niet laten leiden door klachten die je eventueel zou kunnen krijgen. Als je alle dagen duizelig bent, raad ik je wel aan de arts te bezoeken. Beterschap, A.

Elke Arnouts, 05-03-2011 09:25 #143
Ik heb vanaf vorige week een duizelig gevoel, ineens gekomen. Het gevoel of ik ging flauw vallen. Sindsdien ben ik zowat heel de dag duizelig en bij stappen lijkt het of mijn evenwichtsorgaan niet goed lijkt. Het lijkt of ik ieder moment door men benen ga zakken. Heb ook een raar gevoel in men rechter oor, Maar heb kaakproblemen en dacht dat het hier door kwam. Ook heb ik last van hoofdpijn en een vastzittende nek. Ben bekend met cvs, fybromyalgie, mycoplasma en hyperventilatie, maar die heb ik onder controle. ik ga wekelijks naar de kinésiste. Ook stress is een dagelijkse kost, 2 kindjes met ass en een partner met asperger en alcoholverslaving. Het is heel angstig dit gevoel, heb in het verleden ook alwel gehad, maar is zeker een jaar geleden. Reactie infoteur, 06-03-2011
Hi Elke, dit kan van alles zijn dus raad ik je dringend aan een arts te bezoeken. Door de vele mogelijkheden die je zelf al noemt zal het echter wel moeilijk worden om de oorzaak te vinden. Sterkte, A.

Tom, 24-02-2011 16:13 #142
Hallo, ik ben nu al 6 maanden erg misselijk, duizelig, hoofdpijn en verkouden. Na wat enkele doctors bezoeken zijn we er al achter dat mijn nek vast zat (is nu al verholpen door de fysio) & ik ben allergisch voor huisstofmijt. Deze week heeft de doctor mij doorverwezen naar de neuroloog. Ook heb ik afgelopen week erg last van hoestbuien. Ik ben ook al een lange tijd verkouden en heb veel slijm in mijn keel zitten. Af en toe voelt het ook net of ik wat gedronken heb, zo duizelig ben ik dan. Ik ben ook erg vermoeid de hele dag & ik dacht er aan dat ik misschien een ademhalingsprobleem heb, want alle symptomen die je daarvoor moet hebben, heb ik ook. Ik voel mij al een half jaar niet lekker, maar de doctoren weten ook niet echt wat ze aan moeten… Reactie infoteur, 25-02-2011
Hi Tom, hopelijk kan de neuroloog iets voor je betekenen, maar de kans bestaat nog steeds dat de oorzaak bij iets eenvoudigs ligt, zoals die zware verkoudheid. Hoewel misselijkheid daar niet bij past. Duizeligheid kan weer wel, maar niet in de mate die jij beschrijft. Al met al moet je dus zsm beter onderzocht worden. Beterschap, A.

Kavita, 23-02-2011 23:37 #141
Hallo, ik heb twee weken geleden last gehad van hele koude rillingen gepaard met hoofdpijn, wazig zien en verminderde kracht en concentratie. Na 4 dagen rust genomen te hebben kreeg ik last van duiziligheid, waarbij ik het gevoel had dat ik één kant opgeduwd werd. Kon bijna niet meer lopen en had het gevoel dat ik om zou vallen. Sinsdien blijf ik me de hele dag duizilig voelen, soms heel licht en dan weer wat heftiger, vooral als ik me wil concentreren. Ik heb best een druk bestaan, moeder van 3 kinderen van 8,4 en 4, werk 4 dagen en doe daarnaast een HBO opleiding. Ik heb me ziekgemeld en wilde pas beginnen als mijn klachten echt over zijn. De klachten zijn uit het niets gekomen en ik vraag me af of ik me zorgen moet maken (dacht gaat vanzelf wel weer over, maar duurt nu erg lang) Reactie infoteur, 24-02-2011
Hi Kavita, met deze klachten is het het beste dat je de arts raadpleegt. Vooral het gevoel een kant opgeduwd te worden en het idee dat je omvalt is niet goed. Waarschijnlijk is het evenwichtsorgaan aangedaan; dit kan overigens al door een virus komen. Je huisarts moet beoordelen of en welke onderzoeken nodig zijn. Beterschap, A.

Denise, 20-02-2011 22:01 #140
Hoi, in oktober heb ik voor het eerst neuritis vestibularis gekregen. Ik heb hiervoor 4 dagen in het ziekenhuis gelegen omdat ze eerst niet wisten wat het was. Na twee weken thuis rustig aangedaan te hebben, ging het weer prima met me, sneller dan de prognoses. Helaas heb ik vorige week, dus binnen een half jaar weer zo'n heftige aanval van draaiduiziligheid gekregen, gevolgd door braken etc. Mijn vraag is, komt dit vaker voor dat je het twee keer achter elkaar krijgt? en kan ik het nu nog een keer krijgen?
Wat verder anders is deze keer dan de vorige keer, is het feit dat ik vandaag een terugval heb gekregen. Gisteren kon ik al weer goed rondlopen met een beetje duizilig gevoel en vandaag werd het opeens weer veel erger waardoor ik weer in bed ben gaan liggen. Is dat normaal? ik begreep dat het altijd elke dag beter moet gaan? Reactie infoteur, 21-02-2011
Hi Denise, ja, dit verloop zie je wel vaker. Draaiduizelingen kunnen steeds weer terugkeren, maar de aanvallen moeten dan wel steeds binnen enkele keren weer tot bedaren komen. Binnen die paar weken kun je constant zweverig zijn en/of juist af en toe een fikse aanval krijgen. Inderdaad worden die in de regel wel steeds minder erg, maar ook dat hoeft zelfs niet. Beschouw de recente gebeurtenissen dus als een nieuwe ronde die je helaas moet 'uitzieken'. En kijk niet vreemd op als het na een paar maanden nog eens gebeurt! Beterschap, A.

Vincent, 19-02-2011 21:51 #139
Hallo, ik ben 17 jaar en ik heb al een tijd last van duizeligheid/licht in mijn hoofd als ik van mijn stoel opsta of van de bank. Dit heb ik een paar keer per week en ik merk dat het steeds erger wordt als ik het krijg (het duurt langer en het voelt wat "zwaarder". Vanmiddag bijvoorbeeld; ik stond op van mijn stoel en na een seconde of 3 viel ik bijna op de grond, het werd bijna zwart voor me ogen en ik moest me ergens aan vast houden wou ik blijven staan het duurde denk ik een minuut voordat het helemaal weg was. Omdat ik het niet continu heb ben ik er niet mee naar de dokter gegaan. Ik heb geen idee wat dit zou kunnen zijn en voordat het nog erger wordt hoop ik dat u mij een beetje wijzer zou kunnen maken om het toch tegen tegaan. Reactie infoteur, 20-02-2011
Hi Vincent, je beschrijft een lage bloeddruk en/of scherpe bloeddrukdalingen bij het opstaan. Dit komt vooral voor bij jonge mensen en vrouwen. Je kunt het een beetje tegengaan door steeds langzaam op te staan. Treedt de duizeling toch op en wordt het erg, dan kun je het best je hoofd lager houden dan de rest van je lichaam, door bijv. te gaan liggen of bukken. Zout eten (drop e.d.) kan helpen de bloeddruk wat te verhogen, dus daar zou je mee kunnen experimenteren. Soms zijn er periodes waarin dit symptoom opvallender aanwezig is, als ook periodes waarin je er nauwelijks last van hebt. Het is dus geheel onschuldig maar wel vervelend. Groetjes, A.

Mira, 01-02-2011 21:53 #138
Dankuwel voor uw reactie, ik wil alleen nog even vermelden dat ik mijn bloeddruk meteen gemeten heb na zo'n duizeligheid, maar ook gewoon op zo'n dag of doordeweeks, in ieder geval toch bedankt en ik vertrouw op uw reactie. Reactie infoteur, 02-02-2011
Hi Mira, het kan om abrupte dalingen gaan die je met je eigen meter mist. Je hebt immers niet de waarde van voor de duizeligheid versus de waarde tijdens en direct erna. Groetjes, A.

Mira, 30-01-2011 18:10 #137
Hoi ik ben 17 jaar en ik heb al geruime tijd. te denken aan al zeker een jaar last van duizeligheid.
nou moet ik zeggen dat ik dit niet constant heb en ook niet iedere week, het is een heel raar gevoel, soort lichtheid in mn hoofd en k voel me dan sowieso de hele dag zwak. vandaag heb ik dat weer. ik voel als ik op de bank zit al dat wanneer ik op ga staan k weer zon duizeligheid krijg, het duurt vaak maar een paar seconden maar het is heel vervelend. ik ben al naar de dokter geweest en die zei dat het een lage bloeddruk is, dit kan niet aangezien ik dit zelf ook een aantal keer gemeten heb. Later ben ik nog eens terug gegaan naar de dokter en toen zei ze dat het normaal is voor mijn leeftijd. Ik zit er niet heel erg mee maar ik vind het wel vervelend en ik wil toch zeker weten dat het niet ernstig is. nu vroeg ik mij af of het ook kan komen door te weinig drinken?

m.v.g. mira Reactie infoteur, 31-01-2011
Hi Mira, duizeligheid bij het opstaan uit een stoel duidt op lage bloeddruk en/of een plotselinge bloeddrukdaling. De metingen die je zelf doet lees je af op momenten dat de bloeddruk nog redelijk normaal is, vandaar dat je het zelf niet hebt opgemerkt. Met weinig drinken heeft het niets te maken. Maak je alsjeblieft geen zorgen omdat wat je beschrijft zeer vaak voorkomt, vooral bij vrouwen. Groetjes, A.

Hennie, 26-01-2011 12:46 #136
Ik was even aan het speuren op internet om een verklaring te zoeken voor mijn angstige ervaring van gisteren. Ik heb afgelopen maandag een zware tijd afgesloten, ben op latere leeftijd aan een HBO opleiding begonnen en heb afgelopen maandag eindexamen gedaan. Kortom heel veel stress en vermoeidheid. Na het inleveren van mijn scriptie afgelopen november kreeg ik meteen gordelroos. Gisteren dacht ik even een dagje te gaan relaxen. Ik zat in de auto (als bijrijder) en voelde me ineens wegzakken.
Al het verkeer om me heen leek zo raar, ik dacht nog even, nou heb ik hier zo hard voor geleerd, ik zak gewoon weg. Ik begon te transpireren en kwam weer wat bij, maar het bleef zich herhalen. Thuisgekomen kon ik amper op mijn benen staan, ik leek wel dronken. Ik voelde me erg raar en werd misselijk. Even flink overgegeven. Vanaacht wel goed geslapen, maar een raar gevoel bij het omdraaien. Vanmorgen werd ik wakker en dacht dat alles weer ok was. Maar bij het opstaan kwam het weer terug, als ik mijn hoofd draai word ik duizelig (niet meer misselijk). Ook als ik omhoog kijk val ik bijna achterover. Ik voel me al wel beter als gisteren, maar moet nog erg voorzichtig zijn. Ik ben niet verkouden geweest, heb ook geen griep gehad. Maar wel veel stress de afgelopen tijd en ben aardig oververmoeid. Ik vind het heel angstig dat dit zo maar ineens kan gebeuren, voor hetzelfde geld had ik zelf achter het stuur gezeten. Hoop op een reactie, maar het voelt al fijn om hier te lezen en het van me af te schrijven. Reactie infoteur, 27-01-2011
Hi Hennie, hoewel je evenwichtsorgaan in de war lijkt te zijn, zijn vooral de begin-symptomen niet bepaald typerend voor bijv. een ontsteking van het labyrint. Een aanvalsgewijs gevoel om weg te zakken, transpiratie, niet op de benen kunnen staan en een dronken gevoel, vooral natuurlijk als dit alles terugkeert, is reden om contact op te nemen met de arts. Een algemeen onderzoek lijkt me op zijn plaats. Beterschap, A.

Christina van Houten, 23-01-2011 01:08 #135
Ik heb al een hele lange tijd het gevoel alsof niks meer tot mij doordringt. De mensen zeggen wel wat maar het dringt niet tot me door. Mijn schoolprestaties lijden er ook onder. Sinds een tijdje merk ik dat mijn evenwicht helemaal niet goed is. Ik kan helemaal niet meer goed op 1 been staan en als mensen mij voor de grap een duwtje geven dan val ik zowat om. Ik ben er al mee naar de huisarts geweest maar die wil het nog even aanzien(mede omdat ik depressief ben geweest of nog steeds ben) Maar ik ben bang dat het daar niet mee te maken heeft. Soms heb ik last van mijn hart, maar ik weet niet of er in mijn familie een hartkwaal is.Dit omdat ik geen contact meer heb. Ik weet niet meer wat ik hier mee aan moet en wil graag dat het zo snel mogelijk stopt. Ik ben 21 jaar en ik heb elke dag het probleem met mijn evenwicht en dat mensen tegen me gaan praten maar dat het niet door dringt. Reactie infoteur, 24-01-2011
Hi Christina, ga terug naar je arts en vraag eventueel verwijzing naar de kno-arts. Dat met je evenwicht moet uitgezocht worden, want inderdaad heeft dit natuurlijk niets te maken met depressiviteit. Dat je prestaties achteruit gaan omdat je geen informatie meer opneemt vind ik onverklaarbaar. Soms doet medicijngebruik rare dingen met je hoofd. Misschien slik je pillen? Beterschap, A.

Andy, 22-01-2011 14:14 #134
Afgelopen dinsdag begon bij mij alles te draaien, ik had het gevoel dat ik zomaar weg kon vallen! Na 2 dagen thuis te hebben gezeten was de duizeligheid weg, maar ik heb wel nog een licht gevoel in mijn hoofd en lichte hoofdpijn.
Mijn bloeddruk was wel aan de lage kant, dus ik maak me wel een beetje zorgen omdat ik 28 jaar ben en heb dit nog nooit gehad.
Wat kan de oorzaak nog meer zijn? In mijn familie hebben ze wel hartklachten en ook ik ben een risicofactor Reactie infoteur, 23-01-2011
Hi Andy, waarschijnlijk een ontsteking van het evenwichtsorgaan, zie artikel. Blijven de klachten aanhouden, dan raad ik je aan je arts te bezoeken. Groetjes, A.

Sabine, 17-01-2011 10:53 #133
Afgelopen vrijdag werd ik plots duizelig en werd misselijk, alles draaide als gek voor mijn ogen, ik viel tegen de muur, kon niet op mijn benen blijven staan, ben gaan zitten en heb mijn ogen moeten dichthouden omdat het draaien van alles nie te doen was, een tiental minuten duurde dit, de duizeling ging door maar misselijk bleef ik wel een beetje, heb het rustig aan gedaan toen en het ganse weekend heb ik niks last meer gehad tot vandaag, weer onverwachts begon alles te draaien en werd ik weer misselijk, net hetzelfde als vrijdag, ben terug gaan zitten met ogen toe en heb wat afgewacht, duurde terug zo een tiental minuten, heb naar de dokter gebeld, was nu toch wel ongerust, ben alleen thuis en wilde toch wel weten of het kwaad kon, hij zei waarschijnlijk een ontsteking op het evenwichtsorgaan, moest 2x per dag een ibuprofen nemen voor de ontsteking, als het na een week niet beter moest zijn moet ik langs gaan bij hem, kwam in deze periode veel voor met al die infecties die onder de mensen zit, iemand nog tips ofzo… het is een rare ervaring, heb dit nog nooit gehad, ben bijna 37… Reactie infoteur, 22-01-2011
Hi Sabine, zoals je in vorige reacties al gezien hebt, is het een kwestie van de tijd uitzitten. Je evenwichtsorgaan is van slag maar dit kan zich spontaan herstellen. Blijft het aanhouden dan kan de arts je altijd nog verwijzen naar KNO voor verder onderzoek. Zie artikel bij 'labyrinthitis'. Beterschap, A.

Wim, 15-01-2011 10:26 #132
Was iets te voorbarig v.w.b. mijn herstel. Heb sinds 22 december goede en slechte dagen gehad. Kan niet aangeven waarom dat zo is. Gisterenavond had ik toch weer een terugslag. Gewoon rustig zittend op de bank voelde ik me misselijk worden en werd ik duizelig. Dat heeft een uurtje geduurd, ben daarna naar bed gegaan en heb eigenlijk best goed geslapen. Werd wel heel duizelig wakker vaochtend. Is dit toch wel normaal en deel van het herstel van een verstoord evenwichtsorgaan? Reactie infoteur, 16-01-2011
Hi Wim, dit verloop zie je heel vaak. Eerst een of meerdere zware aanvallen, daarna nog een hele reeks mildere duizelingen en/of een voortdurend onbestendig, licht duizelig gevoel. Je ziet dan dat de duizeligheidsaanvallen steeds minder frequent optreden. Al met al komt het vaker voor dat het geheel maanden in beslag neemt, dan dat het maar slechts dagen of weken is. Beterschap, A.

Wouter, 14-01-2011 14:22 #131
Hallo, voor zover ik me kan herinneren ben ik altijd een heel klein beetje duizelig. ik heb ermee leren leven. maar de afgelopen weken heeft het een nieuw niveau berijkt, waardoor het vaak onverantwoord lijkt om te gaan auto rijden. lastig voor iemand die bijna 50.000km per jaar in de auto zit. 's ochtends is het vaak minder erg dan smiddags/ avonds. een bezoek aan de huisarts werd afgedaan met : "troebele vloeistof in het evenwichtsorgaan, gaat wel weer over", een 2e bezoek zou het aan mijn nek of eetgedrag liggen. geloofwaardigheid van de huisarts is dus weg! wat zou ik nu kunnen doen om de oorzaak te achterhalen? en klinkt dit bekend? Reactie infoteur, 14-01-2011
Hi Wouter, tja, dit kan aan zoveel dingen liggen. Veel voorkomende redenen zijn een lage bloeddruk of een anemie, maar ik neem aan dat dat is nagekeken. In het artikel staan de overige mogelijke oorzaken beschreven. Controleer waar je jezelf het meest in herkent en zoek vanaf daar verder. Want als je arts en jijzelf al geen idee hebben waar het aan kan liggen, dan wordt het voor een buitenstaander wel heel moeilijk. Doe dus zelf-research. Groetjes, A.

Alex, 09-01-2011 14:40 #130
Een week of 3 geleden binnen 10 minuten uit het niets zeer duizelig geworden met meerdere keren braken tot gevolg. Dit heeft een dag of 2 geduurd, waarna de duizeligheid bleef. Lopen was haast niet meer mogelijk. Na een week was zelfstandig lopen met moeite weer mogelijk. De duizeligheid bleef. Nu, 3 weken verder, voel ik mij wat beter, echter als ik me beweeg, dan voel ik mij nog altijd licht in het hoofd, bij draaien moet ik mijn evenwicht bewaren anders val ik. Als ik me iets langer inspan begin in te transpireren en voel ik mij misselijk. Voordat dit alles begon was ik verkouden en zat mijn rechteroor dicht. Na 1,5 week kon ik deze weer klaren. Volgens de artsen is verder onderzoek (nog) niet nodig, aangezien zij geconcludeerd hebben dat de oorzaak een virusinfectie van het evenwichtsorgaan is. Er is alleen in mijn oren gekeken en naar mijn ogen. Maak ik mij nu onnodig zorgen en moet ik geduld hebben, of is een verder onderzoek toch raadzaam…? Gaan de klachten geheel over? Reactie infoteur, 10-01-2011
Hi Alex, gezien je verkoudheid is het inderdaad goed mogelijk dat dit overgegaan is op je evenwichtsorgaan, met al die symptomen als gevolg. Een virale ontsteking moet zich tzt vanzelf herstellen, maar dit duurt bij de een veel langer dan bij de ander. Gemiddeld moet je toch wel op een aantal weken rekenen. In jouw geval zou het - puur theoretisch - nu wel langzaam moeten verbeteren. Gebeurt dit de komende tijd helemaal niet, ga dan gerust terug naar de arts. Dit kun je natuurlijk ook al eerder doen, want de klachten zijn - logisch- heel beangstigend. Beterschap, A.

Yvie, 08-01-2011 12:40 #129
Ook ik heb opeens last van draaiduizelingen. Wat begon met een kleine aanval resulteerde Nieuwjaarsnacht tot een heftige aanval die zeker 20 uur heeft geduurd. Ik kon alleen maar met mijn ogen dicht liggen. 2 dagen rustig aan gedaan en vervolgens begon het afgelopen woensdagochtend weer. Toch maar even naar de huisarts die cinnazirine voorschreef. En na 2 taletten en donderdag 1 ging het weer redelijk. Maar gisterenavond begon het weer, toch maar weer een tabletje. Het valt me wel op dat ik voorafgaande aan de hefitge duizelingen warme rode wangen krijg en na aflloop een raar dof gevole in mijn hoofd. Toch wil ik graag mijn werkzaamheden langzaam oppakken, want echte rust schijnt ook niet te helpen. Maar is dit raadzaam en hoe lang kunnen die aanvallen terug blijven komen? Ik word er een beetje naar en moedeloos van Reactie infoteur, 09-01-2011
Hi Yvie, het evenwichtsorgaan is aangedaan en dit kan wel weken tot maanden duren. Omdat het zo varieert is er dus geen eenduidig antwoord op te geven. Het hangt er ook vanaf wat nu de precieze oorzaak is. De werkzaamheden langzaam weer oppakken kan na een periode van rust, mits je geen grenzen overschrijdt. Het komt er dus op aan hoe je je eronder voelt. Probeer het tzt dus gerust uit en weet dat je door lichte bewegingen het evenwichtsorgaan ook juist weer wat stimuleert om te herstellen (na de aanvankelijke rust). Beterschap, A.

Maurice, 06-01-2011 08:51 #128
Klopt. Heb eigenlijk veel te lang doorgelopen met klachten, omdat ik dat moest van mezelf. Daarnaast alles willen oplossen, etc. Is niet zo slim geweest. Wat nu de trigger is vind ik moeilijk te zeggen aangezien ik nu wel alles delegeer, etc. Zelf vermoed ik dat ik onbewust toch nog niet op mijn gemak zit door de klachten uit het verleden. Vreemd genoeg heb ik ook minder last er van als ik thuis werk. Dus het heeft iets met de werkomgeving te maken.

In mijn vrije tijd heb ik er weinig last van, soms als ik ergens heen moet ofzo, maar dan gaat het vaak ook wel over. Ondanks dat het niet echt lekker werk is het wel prettig te weten dat "licht in hoofd" eigenlijk nooit iets ernstigs is. Reactie infoteur, 07-01-2011
Hi Maurice, op je werk heb je dan wel veranderingen aangebracht, toch blijf je je waarschijnlijk nog verantwoordelijk voelen voor van alles. Eigenlijk een beetje zoals een 'controlfreak', bijvoorbeeld als gevolg van perfectionisme. Dit moet je loslaten. Wat betreft het lichte gevoel in je hoofd… ik neem aan dat je arts al bloedonderzoek heeft uitgevoerd om het een en ander uit te sluiten. Zo niet, dan kun je dus nog denken aan lichamelijke oorzaken. Sterkte, A.

Merel, 06-01-2011 08:25 #127
Hallo! Ik heb een vraag: vanaf begin december kamp ik ik al met oorsuizen, wat nu nog steeds niet over is.
Daarbij heb ik ook de hele dag een licht gevoel in mijn hoofd. Begin december word ik ziek, althans, dat dacht ik; vele symptomen leken op oververmoeidheid. Heb namelijk een drukke periode achter de rug, ben heel druk van mezelf dus dat leek me die dag op te breken. Sindsdien ben ik altijd licht in mijn hoofd. Vorige week op vakantie had ik juist helemaal geen last, alleen de eerste 2 dagen, de andere dagen voelde ik me zo fijn en was zo blij! Maar helaas, eenmaal thuis had ik weer last van een licht gevoel in mijn hoofd en kreeg er ook een raar soort hoofdpijn bij: zwaar suizend gevoel in het hoofd, als ik bijvoorbeeld naar boven kijk. Heb dit vooral boven mijn ogen. Ook heb ik af en toe een raar dof gevoel onder mijn slapen en gisteravond toen ik heel moe was had ik ook heel erg last toen ik mijn hoofd naar achter deed. Het leek toen net of mijn hele zware hoofd zo ineens naar achter viel. Ik weet niet goed hoe ik anders het gevoel in mijn hoofd moet omschrijven. Het is net of er ineens heel veel bloed of zo naar je hoofd stijgt, je suizen krijgt en dat blijft dan. Ook als ik helemaal naar onder kijk met mijn ogen heb ik dit gevoel boven mijn ogen. Het is erg naar en ik hoop echt dat ik er snel vanaf kom, maar wie weet wat dit kan zijn? Ik ben heel erg bang dat ik wat ergs heb. Mijn bloeddruk en HB zijn nagekeken, alles was goed. Ik merk wel dat ik de hele dag heel erg gespannen ben; ik tril en denk continue aan wat ergs in mijn hoofd. Wat kan dit zijn en kom ik hier ooit weer vanaf? Reactie infoteur, 07-01-2011
Hi Merel, je zou jezelf eerst eens een slaapkuur kunnen geven, want het lijkt op oververmoeidheid. Slaap dus zo lang mogelijk en bekijk of het dan nog steeds is. Je hebt namelijk wel een sleutel in handen, doordat je op vakantie geen last had! Rust en ontspanning doet je dus duidelijk goed. Werkt veel slaap en rust niet, bezoek dan nog eens de arts. Beterschap, A.

Maurice, 05-01-2011 15:36 #126
Interessante pagina dit. Zelf heb ik eind september erg veel last gehad van hyperventilatie, maagproblemen, spanning, etc. Grappig genoeg aan het einde van de vakantie. Inmiddels met de nodige hulp weer stukken beter en mijn leven wat anders ingericht (delegeren, nee durven zeggen en niet altijd maar moeten, moeten, moeten). Echter, ik houd op mijn werk nog steeds last van licht in hoofd. De ene keer erger dan de andere keer. Zelf vermoed ik dat dit nog steeds met spanningen te maken heeft ook al heb ik ook mijn werk veel beter ingedeeld. Is dit gewoon een kwestie van even doorzetten en langzaam eruit slijten? Reactie infoteur, 06-01-2011
Hi Maurice, als je dat lichte gevoel in je hoofd enkel op je werk hebt zit daar natuurlijk wel een link. Er moet dan iets zijn wat het verschijnsel triggert. Wat dat is kan ik je niet zeggen, dus probeer dat zelf uit te vinden. Vaak gaat het om meerdere dingen. Ben je thuis en/of in de weekends symptoomvrij, dan doe je het daar in elk geval goed. Beterschap, A.

Wim, 29-12-2010 15:41 #125
Geachte lezer. Precies een week geleden heb ik in bed een aanval van draaiduizeligheid gehad. Ik draaide me om en alles begon als een gek te draaien. Ik had het gevoel dat er geen einde aan kwam, heel beangstigend. Ben meteen naar de huisarts gegaan die me onderzocht heeft. Alles was goed. Zijn diagnose was een verstoord evenwichtsorgaan. Ik moest de eerste 24 uur rust houden en daarna de draad weer oppakken. Dat heb ik gedaan. Nu heb ik soms nog een licht gevoel in mijn hoofd of word ik wakker met lichte hoofdpijn. Dat heb ik normaal nooit. Ook heb ik wel dagen dat ik helemaal niets meer voel. Ik heb geen aanvallen van draaiduizeligheid meer gehad. Betekent dit alles dat ik (langzaam) aan het herstellen ben? Zou ik weer kunnen sporten? Reactie infoteur, 30-12-2010
Hi Wim, ja dit lijkt zich goed te herstellen, en dat al zo snel! Soms blijven er namelijk nog heel lang restverschijnselen, ook een terugval is mogelijk. Wat betreft sporten is het het beste dit voorzichtig op te bouwen en alert te zijn op symptomen. Bij twijfel stoppen en weer rust inlassen. Op zich zijn hoofdbewegingen juist goed om het probleem aan te pakken, zie ook het artikel bij repositiemanoevres. Je kunt er dus juist baat bij hebben, maar kijk wel goed uit. Beterschap, A.

D., 26-12-2010 10:04 #124
Hallo ik had een vraagje. Ik heb al ong. 6 jaar bloedarmoede. ik ben op dit moment 21. Ik zie constant kleine vlekjes voor me ogen, kleine stipjes. En voor het slapen ben ik ong 30 sec heel erg duizelig beetje zweverig. Ik weet niet waar aan het ligt. Ik ben voor deze klachten ook niet bij de huisarts geweest. Weet u mischien waar het aan kan liggen?
mvg Reactie infoteur, 27-12-2010
Hi D, nee dat weet ik niet. Ga daarom naar de huisarts bij aanhoudende klachten. Groetjes, A.

Monique, 21-12-2010 09:51 #123
Hallo! Ik heb een vraag: ik heb sinds 3 weken continue aan één stuk door oorsuizen, dat begon met een piep in het oor en uitgroeide tot oorsuizen. Ik heb ook een druk op mijn rechteroor en soms op mijn linkeroor. Gisteren ook op mijn slapen. 2 oorproppen zijn al verwijderd. Heb ook steeds een omval gevoel. Dokter geeft aan dat hij denkt dat alles vast zit in mijn hoofd, maar er komt werkelijk niets los, al 4 weken niet. Wat kan dit zijn? Reactie infoteur, 22-12-2010
Hi Monique, voor oorsuizen zie: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/8599-oorsuizen-een-gekmakend-geruis.html
Als je arts denkt dat alles vast zit dan zal hij dat baseren op een verkoudheid die je moet hebben gehad, plus de druk die je voelt. Oorsuizen als gevolg van een kou/infectie kan nog lang aanhouden. Het gevoel om te vallen moet wel nader onderzocht worden. Ga dus terug als het aanhoudt. Beterschap, A.

Rachel, 19-12-2010 13:13 #122
Ik heb ongeveer hetzelfde wat jij hebt. Ik heb al jaren last van oorsuizen (soms een harde piep en constant een zachte ruis). En sinds een jaar heb ik last van zwart/witte stipjes voor mijn ogen. Helaas constant. Het zijn stipjes die uit en aan gaan. Vooral in het midden. Ik vind het heel eng, zeker omdat de dokter de oorzaak niet weet. Ik ben laatst naar de oogarts geweest en die heeft mijn ogen onderzocht, en alles was goed. Dus daar kan het (gelukkig) niet aan liggen. Ik heb ook het idee dat het aan mijn evenwichtsorgaan kan liggen. Alsi ik yoga/tai chi doe, dan voel ik me rustiger en niet zo gespannen. Dan let ik dus vooral op mijn ademhaling. Ook heb ik last van nabeelden. Vind ik ook erg eng. Heb jij dat ook?

Gwen, 17-12-2010 11:59 #121
Hallo A, Gisteren zo uit het niets ineens draaiduizeligheid. Ik was muur aan het schilderen en wilde het afmaken, maar het werd steeds erger en ik kreeg ook geleidelijk aan hoofdpijn erbij. Ik heb wel eens last van migraine (trillende driehoekjes die groter worden), maar dat heb ik al jaren en dat is toch heel anders dan wat ik gisteren had. Ik had gisteren bijv. geen last van lampen en andere lichtbronnen, maar wel deze draaiduizeligheid en daarnaast erg hoofdpijn (alsof ik mijn hoofd heel erg hard had gestoten). Nu ben ik het weer kwijt, maar voel me niet lekker. Erg licht in mijn hoofd, zwart voor mijn ogen als ik ga staan, lichte hoofdpijn en missselijk. Ik ben verder niet verkouden en voelde me voor deze aanval gewoon goed. Wat zou het kunnen zijn?

Alvast bedankt voor uw reactie terug, Groetjes, Gwen Reactie infoteur, 18-12-2010
Hi Gwen, dat kan niemand op internet bepalen. Het beste is de arts te raadplegen en je te laten onderzoeken. Lees verder het artikel voor suggesties. Beterschap, A.

Simone, 14-12-2010 18:44 #120
Hallo A, een reactie op uw antwoord van mijn vraag gister: het is zo dat ik dus voel dat ik niets vast heb zitten in mijn hoofd. Heel af en toe als ik snuif komt er wat troep uit mijn hoofd vrij, maar dat is bijna niets. Kan het dan alsnog met de griep te maken hebben? Ik was toen nl. ook bijna niet verkouden.
Mijn oor kraakt ook heel erg bij harde geluiden en als ik slik hoor ik een 'klik' geluid. Ook heb ik geregeld dat er stipjes voor m'n ogen komen.
Kan een dokter zien of je een virus op het evenwichtsorgaan hebt? Ik zal het anders echt niet meer weten. Ik word er soms radeloos van. Alvast heel hartelijk bedankt voor uw antwoord! Reactie infoteur, 15-12-2010
Hi Simone, bij een virus op het evenwichtsorgaan krijg je heftige draaiduizelingen, dus niet enkel een licht gevoel in het hoofd. Gezien je piep in het oor, klikgeluiden bij slikken en gekraak op harde geluiden, lijkt het toch het meest voor de hand liggend dat het gaat om ophopingen van slijm in de holten. Vooral omdat je dit kreeg in aansluiting op de griep. Lichte duizeligheid komt daarbij voor, evenals het feit dat er juist niets los komt, immers, de boel zit vast. De stipjes voor je ogen die mogelijk te maken hebben met migraine-aura's kan ik in dit verband niet plaatsen. Misschien is een bezoek aan de kno op den duur nog een idee. Beterschap, A.

Anna, 14-12-2010 14:19 #119
Deze ochtend werd ik wakker met hevige lage rugpijn. Ik heb deze pijn al eerder ervaren ( een zestal keer) gedurende 2 jaar tijd. De pijn wordt erger en erger en ik word er vreselijk misselijk van, waardoor ik soms moet overgeven. De symptomen zijn te vergelijken met weeën, maar zelf kan ik dat niet weten. Ik ben nog maar 18 jaar en kan onmogelijk zwanger zijn. Ik neem meestal onmiddellijk 1 of 2 pijnstillers als ik de pijn voel opkomen, zoals de dokter me voorschreef. De pijn gaat dan na een half uurtje weg en in de loop van de dag voelt mijn onderrug enkel een beetje stijf. De pijn komt nooit terug in de loop van de dag (tot nu toe toch nog nooit)
Wanneer ik wakker word met zo'n pijn loop ik meestal rond omdat de dokter zei dat de pijn daarmee zou moeten verminderen ( slechte houding in de slaap?) maar aangezien de pijn op den duur onhoudbaar wordt en ik vreselijk misselijk word, moet ik toch gaan liggen. Is er iemand die enig idee heeft wat de oorzaak van deze pijn kan zijn? Ik word er namelijk redelijk moedeloos van. (ik ben de afgelopen 2 jaar al tientallen dokters afgelopen voor allerlei kwalen :s) Reactie infoteur, 15-12-2010
Hi Anna, deze site behandelt duizeligheid, geen rugpijn. Zie daarvoor: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/15123-rugpijn-rampzalig-raadsel.html
Sterkte, A.

Amy, 14-12-2010 09:26 #118
Hallo, ik heb sinds een week dat ik me niet lekker voel, geen koorts. Maar gewoon niet lekker! Ook wat duizelingen en koppijn. Alleen sinds gister en vandaag is het op komen zetten! Het voelt alsof mijn hele hoofd vast zit, niet naar buiten verkouden, maar naar binnen, als je begrijpt wat ik bedoel. Me oren zitten ook dicht en heb een stijve nek. Misselijkheid speelt ook mee! Kan iemand mij vertellen wat ik onder de lede heb en wat ik hier zo snel mogelijk aan kan doen, ga namelijk over 2 dagen met het vliegtuig weg! Groetjes, amy Reactie infoteur, 15-12-2010
Hi Amy, van hieruit blijft het altijd gissen, maar omdat je zegt dat het voelt alsof alles vast zit in je hoofd is het goed mogelijk dat je een kou te pakken hebt. Omdat je spoedig moet vliegen is het raadzaam je arts te raadplegen. Beterschap, A.

Simone, 13-12-2010 13:57 #117
Hallo! Sinds een week heb ik last van een licht gevoel in mijn hoofd. Dit gaat eigenlijk de hele dag zo. Afgelopen vrijdag ben ik bij de dokter geweest. Hij dacht eerst aan een prop in mijn oor, maar deze heb ik pas verwijderd. Hij keek in mijn oor en deze zagen er van binnen heel goed uit zei hij. Ook heb ik een piep in mijn oor. Ik word 's morgens al wakker met het feit dat ik denk: 'Zou ik weer de hele dag licht in mijn hoofd zijn?' Ik ben dan ook angstig. Ik ben bang dat ik wat in mijn hoofd heb en denk hier veel aan. Ik had gister ook wazige vlekjes voor mijn ogen. Ook sta ik bekend met oogmigraine: kleine zwarte stipjes die steeds meer cirkeltjes en driehoekjes vormen die flikkeren. Na verloop van tijd gaat het weg. Nu las ik vorige week van chronische hyperventilatie. Zou ik dit kunnen hebben? Mijn arts zei afgelopen vrijdag dat hij dacht dat ik alles vast heb zitten in mijn hoofd. Ik heb nl. vorige week de griep gehad en hij zei dat ik flink moest stomen. Daar ben ik nu mee bezig en ik heb ook een neusspray, maar er komt niet heel veel los. Wie weet wat het zou kunnen zijn? Reactie infoteur, 14-12-2010
Hi Simone, aangezien je vorige week ziek was heeft het vermoedelijk daar mee te maken. Je voelt zelf wel of de boel vastzit of niet. Ophopingen van slijm in de bijholten en de buizen van Eustachius kunnen allerlei vreemde drukveranderingen geven met lichte duizeligheid als gevolg. Je moet je er geen zorgen over maken omdat je dit in aansluiting op die 'griep' kreeg, dus dit heeft tijd nodig om te herstellen. Neussprays zijn te zwak, stomen kan soms iets verlichten, maar de tijd moet het uiteindelijk helen. Met hyperventilatie heeft dit niets van doen. Beterschap, A.

Saskia, 11-12-2010 17:55 #116
15 jaar geleden zijn mijn klachten begonnen. Het begon met een duidelijke plop in mijn rechter oor daarna duizelig en misselijk. Dit heeft 3 maanden geduurd. Sinds die tijd heb ik een continu een piep in mijn oor. En inmiddels ook in mijn andere oor. De KNO artsen konden niets vinden. 3 jaar geleden had ik weer heftige aanvallen van draaiduizeligheid en hoge piep in mij rechteroor. Bij de neuroloog geweest. Daar een MRI. Uitslag was een Thornwald cyste. Een cyste gelegen tussen mijn buizen van Eustachius. De artsen vonden niet dat ik daar klachten van kan hebben. Ik snap het niet. Het is toch logisch dat als de cyste iets vergroot dat ie mijn buis van eustachius dichtdrukt waardoor ik klachten kan krijgen. Op google kon ik alleen maar Amerikaanse/Engelse onderzoeken vinden naar de cyste en daar wordt vermeld dat mensen weldegelijk dezelfde klachten hebben met een Thornwaldcyste. In nederland is er niets over bekend. Geen onderzoeken.Februari 2010 heb ik 2 weken met een evenwichtsprobleem gelopen. Liep continu naar links voor mijn gevoel. Daarnaast hoge pieptonen gevoel van flauwte en een dichtzittend oor. Stijve nekspieren. Momenteel heb ik veel last.Vorige week had ik aanvallen alsof iemand me een dreun geeft boven op mijn hoofd. Hoge druk in mijn hoofd stijve nekspieren. Rare bromgeluiden in mijn rechteroor. Ook draaiduizeligheid en flauwvalmomenten. Ik ben nu 2 weken verder. Bij de huisarts geweest. Die vindt dat ik weer naar de neuroloog moet. Zijn er mensen bekend met een Thornwald Cyste? Reactie infoteur, 13-12-2010
Hi Saskia, de kans dat je andere mensen tegenkomt die hetzelfde hebben is natuurlijk klein omdat het zeldzaam is. Een Thornwald cyste geeft een aantal klachten waaronder disfunctie van de Buizen van Eustachius. Mogelijk dat ook al je andere symptomen van de cyste afkomstig zijn. Een neuroloog is een goed idee; mogelijk wordt bekeken of de cyste kan worden weggenomen (via neurochirurgie). Dit vraagt onderzoek in een gespecialiseerd ziekenhuis, zo nodig kan dit via een second opinion. Want dat je hiermee niet verder kunt, lijkt me wel duidelijk. Hopelijk is er iets aan te doen! Sterkte, A.

André, 11-12-2010 14:31 #115
Nu reeds een week last van draaiduizelingen. Althans bij opstaan en gaan liggen of bij snelle verandering van houding, ook bij lezen (in mindere mate). Wat me ook opvalt is dat ik continu oorsuizen heb. Daarnaast zijn mijn ogen voor de tweede keer dit jaar aanzienlijk slechter geworden. Daarnaast worden mijn oren wat betreft gehoor de afgelopen jaren slechter geworden. Een half jaar geleden had ik ook een paar dagen last van draaiduizeligheid en waren mijn ogen ook de weken ervoor opeens slechter geworden! Aangeven wil ik nog dat ik slecht slaap en continu wakker wordt met niet al te prettige dromen (soms ook draaiduizelig). Vermelden wil ik nog dat er 2 maanden geleden in Curacao een paar propjes troep uit mijn rechteroor kwamen nadat het dicht zat, vermoeden bestaat dat er misschien nog meer inzit. Zou dat misschien een hoofdoorzaak kunnen zijn? Reactie infoteur, 13-12-2010
Hi Andre, nee. Draaiduizelingen komen niet door vastzittend oorsmeer. De oorzaak ligt in het evenwichtsorgaan, bijv. BPPV of een ontsteking. Oorsuizen komt daarbij veelvuldig voor. Mede omdat ook je gezichtsvermogen slechter is geworden is het raadzaam de arts te bezoeken. Groetjes, A.

Graziella, 04-12-2010 22:20 #114
Sinds deze week werd ik s'nachts wakker met draaiduizelingen die gelukkig na een korte tijd weer over waren. Daarna voel ik mij al een week licht in mn hoofd en heb ik last van mn ogen. Heb al wel een langere periode last van mn oren en zijn mn holtes snel ontstoken, spray al maanden met Nasonex. Heb ik dan toch een ontsteking aan mn evenwichtsorgaan? Reactie infoteur, 06-12-2010
Hi Graziella, als het gaat om heftige draaiduizelingen waarbij je het gevoel hebt letterlijk in een draaimolen te zitten, dan is het ja. Het kan gaan om een virale ontsteking van het evenwichtsorgaan, als uitvloeisel van problemen aan de bijholten en middenoor. Groetjes, A.

Linda Osterman, 27-11-2010 15:54 #113
Met regelmaat last van draaiduizelingen. De aanvallen volgen elkaar alleen steeds sneller op. Sinds maandag erg veel last, m.n. in de ochtend. In bed omdraaien veroorzaakt het gevoel alsof ik in een attractie van de Efteling zit. Bepaalde bewegingen met het hoofd, m.n. opzij geven duizeligheid en misselijkheid. Huisarts gaf me het advies van internet bepaalde oefeningen op te zoeken en enkele weken uit te proberen. Ben donderdag met de Epley manoeuvre begonnen. De klachten worden absoluut niet minder, wordt er zelfs een beetje moedeloos van en vraag me af of ik dit beter niet onder begeleiding kan doen. Is er bij ernstige klachten ook mogelijkheid voor een medische ingreep. Reactie infoteur, 28-11-2010
Hi Linda, in academische ziekenhuizen zijn soms poli voor evenwichtsstoornissen waar in ernstige gevallen ook operatief wordt ingegrepen. Zoiets is natuurlijk een laatste toevlucht. Je kunt het beste teruggaan naar de arts en hem zeggen dat de oefeningen niet helpen. Beterschap, A.

Maria, 27-11-2010 14:22 #112
Vannacht werd ik wakker om naar het toilet te gaan en spring uit mijn bed, maar wat gebeurt er, de hele wereld draait rond en ik word erg misselijk. Ben al wankelend naar de badkamer gelopen en zelfs op het toilet was ik behoorlijk draaierig en brak het zweet me aan alle kanten uit. Ik ben op de koude badkamervloer gaan zitten en heb daar 15 minuten gezeten, toen pas werd het minder. Ik ben behoorlijk geschrokken en nu zo'n 10 uur later ben ik nog steeds licht in mijn hoofd. Moet ik hiermee naar de huisarts? Reactie infoteur, 28-11-2010
Hi Maria, als het weer optreedt kun je dat zeker doen. Zo'n ontregeling van het evenwicht kan diverse oorzaken hebben. Vaak is het een ontsteking van het labyrint, vooral als het zich herhaalt. Restverschijnselen die lange tijd aanhouden, kunnen ook voorkomen. Beterschap, A.

Ro, 26-11-2010 16:48 #111
Ik heb er dus vandaag weer last van gehad. Ik werd wakker met ontzettende duizeligheid. Ik moest me echt even vast houden aan me bed, want het was abnormaal. Ik deed mijn ogen dicht en probeerde kalm te blijven, tot de duizeligheid weg trok. Daarna ging ik slapen, werd wakker, en ik had het weer! Nu weet ik niet of het komt door te weinig zuurstof in mijn kamer, ik rook namelijk ook in mijn kamer, en misschien vaker mijn raam open zetten? Ook kan het zijn door de houding die ik aanneem wanneer ik slaap? soms lig ik helemaal gebogen, mijn hoofd schuin naar beneden, dus misschien komt het daar door? of kan het zijn als je te vast slaapt/te lang slaapt? Buiten dit geval, ben ik best al snel duizelig, in achtbaan en ook wanneer ik in de auto zit.

In ieder geval voel ik me best wel *ziekjes*, het is nu ongeveer 5 uur geleden gebeurt, en ik voel me misselijk, hoofdpijn en beetje lichtjes in mijn hoofd. Het is wel schrikken hoor! wakker worden als je zo duizelig bent! :-( Reactie infoteur, 27-11-2010
Hi Ro, ja het is angstaanjagend. De mogelijke oorzaken die je noemt vind ik niet aannemelijk hoor. Het beste is dat je het uitgebreid laat onderzoeken, pas dan weet je meer. Beterschap, A.

N. Heikamp, 17-11-2010 10:02 #110
Ben op vacantie geweest, en heb vanaf die tijd last van doofheid en een vreemd geluid in mijn oor, het lijkt op krekeltjes heel vreemd. Weet iemand daar wat meer van? Reactie infoteur, 18-11-2010
Hi N, dit artikel behandelt duizeligheid, geen doofheid en vreemde geluiden in het oor. Vind je het erg belastend, ga dan naar je arts. Groetjes, A.

Firat, 15-11-2010 17:32 #109
Nou soms krijg ik een licht in mijn hoofd en lijkt het alsof ik duizelig ben, maar dat is het niet. als ik opsta heb ik helemaal nergens last van. maar pas rond in de avond krijg ik die lichtjes. ik ben ook naar het huisarts geweest en die zij dat ik goed moest eten en geen stress moest hebben. maar ik vertelde dat ik erg misselijk was en dat ik daarna moest overgeven en dat het voorbij was. maar heel af en toe komt het licht in mijn hoofd ik vind dat verschrikkelijk irritant. en soms heb ik teveel lucht in mijn buik alsof alles eruit wilt wie weet hier iets van? en af en toe heb ik ook nog last van me darmen. Reactie infoteur, 16-11-2010
Hi Firat, ik weet niet wat je bedoelt met een 'licht in je hoofd', maar misschien kunnen anderen hier iets mee. Sterkte, A.

Luud, 14-11-2010 10:06 #108
In het begin van de maand februari werd ik af en toe duizelig en dacht dat ik de griep begon te krijgen. Maar op 25 februari werd ik wakker en alles draaide kon niks meer huisarts laten komen het bleek een virus op het evenwichtsorgaaan, moet van zelf overgaan zij ze kon wel even duren. Dagen ziek geweest overgeven en duizelig kon mezelf nog niet douchen had ik hulp bij nodig. Ik heb 8 weken niet kunnen werken kon pas na een week of 6 weer auto rijden. Moest van de bedrijfsarts op nieuw gekeurd worden, oortesten laten doen alles goed. Maar het grote probleem zat er nog ik werd nog regelmatig duizelig, ik kan er verder goed mee omgaan ben er niet bang voor weet wat het is en het begint bij je te horen. Ik heb altijd gesport badminton, ben ik in juni mee gestopt, dit ging niet meer vooral als je schuin naar boven moet kijken of te snelle beweging naar boven. Ik ben nu al 9 maanden verder en het zit er nog steeds, het word heel langzaam minder. Mijn ervaring met oefeningen nu is dat zodra je duizelig word is het laten gebeuren en over je heen laten komen dan blijft het ook een hele tijd weg, probeer je het tegen te houden iedere keer dan voel je je eigenlijk maar beroerd. Ik ben op het moment nog niet aan het sporten, ga wel beginnen met fitnes. Fietsen wilde bij mij ook niet echt lukken want als ik me onder het fietsen omdraai, kan ik niet meer recht fietsen dan begin ik te slingeren en dat heb ik ook met lopen tot dat je weer even recht loopt en fiets dan gaat het weer. Verder wil ik nog even erbij zeggen dat ik nog nooit verzuimt had op mijn werk en de laatste keer dat ik ziek was geweest 17 jr geleden was. Hoop dat jullie hier wat aan hebben sterkte en uit eindelijk komt het goed gewoon je leven leven en probeer de angst de baas te worden want dat is je grootste vijand niet het virus.
Gortjes Luud Reactie infoteur, 15-11-2010
Hi Luud, je ziet toch wel vaak dat er na een ontsteking van het evenwichtsorgaan nog heel lang restverschijnselen optreden. Soms gaan die nooit meer weg, soms wordt het geleidelijk aan beter. Hopelijk zetten de verbeteringen nog verder door. Beterschap, A.

Floor, 11-11-2010 12:43 #107
Ik lees hier allemaal herkenbare reacties. Ik ben sinds 1,5 week de hele dag licht in mijn hoofd en duizelig. Uit het niets kreeg ik een heftige aanval van duizeligheid. Sindsdien deze klachten. Af en toe voel ik een druk op mijn oren. Ik ben 41 jaar en verder altijd goed gezond geweest. Van de huisarts heb ik betahistine gekregen voor 1 week. Ik merk er nog niet veel van. Volgens de HA zou dit vanzelf weer overgegaan. Ik hoop op deze site een reactie te lezen van iemand die dit ook heeft gehad en bij wie het is overgegaan.
Groetjes van Floor

Peter, 10-11-2010 19:00 #106
3 maanden geleden heb ik 'n zware buikoperatie gehad waarbij ik 'n longontsteking heb opgelopen. Ik heb daarvoor het antiebiotica gentamycine toegediend gekregen. Dit middel heeft mijn evenwichtsorganen onherstelbaar beschadigd waardoor ik de rest vanmijn leven duizelig ben en moeite heb met lopen. Autorijden fiestenen hardlopen kan ik niet meer. Zijn er nog mensen die hetzelfde hebben als ik? Wat kan ik hieraan doen om het enigsinds draagelijk te maken? Ik doe al dagelijks oefeningen zonder resultaat. Reactie infoteur, 11-11-2010
Hi Peter, ik hoop dat er wat reacties binnenkomen, want als je evenwichtsorgaan 'onherstelbaar beschadigd' is, lijkt alle hoop verkeken. Mogelijk hebben anderen dus nog ideeen. Sterkte, A.

Jolanda, 09-11-2010 16:18 #105
Wat een hoop herkenbare verhalen. Ik ben 41 en heb al geruime tijd last van lichte duizelingen die ongeveer een dag per maand aanhouden. Ik schreef het toe aan een mijn menstruatie. Heb vaak een lage bloeddruk 90/60. Vorige maand echter werd ik misselijk toen de marktkraam door de wind begon te bewegen en een paar dagen later draaide mijn computer om mij heen. Ik ben op de grond gaan liggen, benen omhoog en na 20 min zakte de duizeligheid enigszins.

3 weken later (dit afgelopen weekend) 's nachts in bed bij het omdraaien leek het alsof ik op een schip zat. Mijn hoofd stond niet meer stil. Kon niet meer lopen, op het toilet moest ik met mijn benen tussen mijn hoofd plassen anders viel ik van de pot. Door de duizeligheid stevig misselijk en braken. Het hele weekend niet kunnen functioneren. Plat op de bank, veel slapen. Wat later op de dag nemen de klachten af, totdat ik 's ochtends weer opsta en het hele verhaal van voren af aan begint. Toch maar langs de huisarts. Betahistine gekregen. Moet bloed laten prikken en daarna langs specialist.

Ik vraag me af of sommige klachten verband houden met elkaar. Twee jaar geleden heb ik een longontsteking gehad en rond die tijd vertoon ik een soort allergische reacties, jeuk op mijn huid en regelmatig holteontstekingen. Mijn hoofd voelt dan ook erg warm aan terwijl ik geen koorts heb. Ik krijg Nasonex, dat verlicht wat, maar de klachten komen steeds terug. Ook heb ik sindsdien veel last van maag- en darmproblemen (dunne ontlasting). Deze zijn een half jaar geleden helemaal onderzocht maar niets te vinden. Zijn deze symptomen ook herkenbaar? Reactie infoteur, 10-11-2010
Hi Jolanda, van de klachten die je in je laatste alinea beschrijft is me geen verband bekend met duizeligheid. Het lijkt er wel op dat je recentelijk een ontsteking van het evenwichtsorgaan hebt, dit omdat het gaat om heftige draaiduizelingen. Het zal helaas veel tijd nodig hebben om te herstellen. De lichte duizelingen die je verder beschrijft en die eens per maand voorkomen lijken inderdaad gerelateerd aan de cyclus, bijv. door groot bloedverlies in combinatie met lage bloeddruk. Laat de specialist eerst maar eens uitzoeken wat er nu precies mis is. Beterschap, A.

Lilian, 04-11-2010 13:47 #104
Ik ben 46 jaar. 4 jaar geleden heb ik een aanval van draaiduizelig gehad.Sinds die tijd heb ik steeds meer problemen met mijn ogen kan geen tv meer kijken niet meer lezen geen foto's kijken en niet langer dan twintig minuten auto rijden (zelfs dit mailtje moet ik door mijn zus laten typen omdat ik dat zelf niet kan). Bij deze dingen word ik duizelig en krijg daarna erge hoofdpijn.Ik vertel er wel bij dat ik al jaren heel veel migraine aanvallen heb. En ook heb een hernia in de nek gehad.Volgens de oogarts is er niet veel mis met men ogen al werken ze niet voor 100% samen. Bij de neuroloog hebben ze een test met lichtflitsen gedaan en hoewel ik er heel duizelig van werd kwam er niets uit.Heeft u enig idee welke kant ik het moet zoeken? Reactie infoteur, 05-11-2010
Hi Lilian, het lijken op gezichtsveldstoornissen (aura's) die vervolgens een migraine-aanval inluiden. Je vertelt niet of je medicijnen tegen die migraine hebt, want als dat niet zo is ligt daar nog een mogelijkheid. Beterschap, A.

Natas, 04-11-2010 11:31 #103
Ik heb in ene korte perioden van 4 maanden onwijs veel dingen mee gemaakt een zware verhuizing en 2 dierbare verloren 4 weken op elkaar… nu heb ik al ruim 3 maanden last van duizeligheid en scommelend bewegend beeld. ik ben bij de kno geweest ct scan gehad van sinussen alles goed, gehoor test alles goed hij dacht aan een virus op mijn evenwichtsoorgaan of zenuw en dit kon wel tot een jaar duren voordat het hersteld is ( zenuwen herstellen heel langzaam zei hij me ) ik was toch bang voor iets ernstig en heeft me door gestuurd naar neuro loog, alle testen waren goed alleen kiep test ging de kamer dansen :-(. het gekke is ik kan auto rijden dan lijkt het net of ik geen last heb tv kijken kan ik lopen ook maar als ik stil ben en naar een stil opjhect kijk dan gaat die bewegen. als ik in een tunnel kom klappen me oren dicht, ik hoor e ook vaak piepen kraken knakken ( ook me neus ) heb allergieen.

als ik me te snel omdraai duizelig, ik heb ook nek klachten loop al bij de fysio en ik heb ook 3x pd16 mg betahistine, ik mekr bij stress ( ben ik nu nog ), moeheid dat het erger word…

ik ben erg bang voor iets ernstig :( met name K…

morgen heb ik een mri voor mijn geruststelling omdat als ik dat had al veel eerder en andere symtomen der bij zou krijgen heel snel. klopt dit?

mvg Natas Reactie infoteur, 05-11-2010
Hi Natas, een niet goed functionerend evenwichtsorgaan leidt precies tot die symptomen die je beschrijft. Over de mogelijkheid van kanker hoef je niet in te zitten, want dat uit zich niet op deze manier. Al met al kun je weinig anders dan afwachten wanneer verbetering inzet. Beterschap, A.

Beer, 03-11-2010 04:00 #102
Duizeligheid is begonen jaar geleden alles draaide weg zag alles draaien.
ben dat momement naar de huisarts geweest die zei oefening met je ogen doen.
na een jaar is het nog niet weg de hele dag is het weg het komt enkel in de avond uren voor
eng in me hoofd ligt gevoel net of je dronken ben… Reactie infoteur, 04-11-2010
Hi Beer, wat naar. Het beste is teruggaan naar de arts en erop staan dat hij je serieus neemt. Want het lijkt erop dat het daaraan schort. Beterschap, A.

Kitty, 30-10-2010 20:55 #101
Ik heb deze week voor het eerst drugs gebruikt. Maandag xtc en dinsdagnacht GHB. Dagen erna was ik super misselijk en kon ik weinig eten. Nu heb ik vanaf gisteravond last van duizelingen in mijn hoofd. Komt dit door de drugs? Gaat dit snel over en moet ik maandag naar de dokter? Reactie infoteur, 31-10-2010
Hi Kitty, grote goedheid, waar ben jij mee bezig! Lees om je ogen te openen het volgende:
http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/verslaving/54131-drugs-de-effecten-risicos-en-gevaren.html
Drugsgebruik leidt tot duizeligheid, dus dat het daarvan komt is zeer waarschijnlijk. Als dit aanhoudt moet je zo snel mogelijk naar je arts. Beterschap & wijsheid, A.

Jeroen, 28-10-2010 19:59 #100
Ik heb al een aantal weken / maanden last van een zweverig gevoel in mijn hoofd. Soms is het erg, soms niet, maar het is er vrijwel dagelijks. 's morgens als ik opsta is er niets aan de hand, maar na een uur voel ik het het alweer heel lichtjes opkomen. Vaak gaat dit samen met pijn in mijn nek en / of schouders. Net of er iemand op duwt. Dus meer een druk die erop zit. Als ik pech heb, wordt deze druk erger en trek de pijn in mijn hoofd tot mijn voorhoofd (holtes) aan toe en is de zweverigheid erg hevig. Vaak is het maar een uurtje erg hevig, en dan zakt het weer af tot een 'draaglijk' niveau. Ik loop inmiddels bij een psycholoog die zegt dat het stress is en depressie, de dokter zegt dit ook en raad me aan meer te gaan sporten, bloedtest was goed, geen bijzonderheden, fysio hielp maar een halve dag ofzo, chiropraktor vind ik erg heftig en helpt ook vrijwel niet. Zelf acupunctuur gehad zonder resultaat. Wat kan ik nog meer doen? En moet ik me zorgen maken? Ik ben er nog nooit door flauw gevallen ofzo, maar de onzekerheid maakt me bang en moedeloos… het is gekomen, dus het zou toch ook weer weg moeten gaan? Reactie infoteur, 29-10-2010
Hi Jeroen, als ik je verhaal lees doet het me het meest denken aan duizeligheid tgv triggerpoints in de nek/schouder regio. Kleine beschadigingen zijn ook mogelijk, maar dat kan alleen een scan aantonen. In de vroege ochtend heb je het niet, dus nachtelijke rust heeft klaarblijkelijk een gunstig effect, waarna het probleem een uur na opstaan weer opkomt. Ik raad je aan op dat moment de nek- en schouderspieren direct te masseren, dus zodra de symptomen optreden. Misschien kan iemand anders je erbij helpen. Ontzie de boel niet want het kan heel goed dat alles muurvast zit. Met stress en depressies heeft dit allemaal niets te maken. En fysiotherapie slaat nergens op omdat dat vaak maar een of twee keer in de week is, terwijl dit elke dag behandeld moet. Triggerpoints zijn tot de vreselijkste dingen in staat, dus probeer het eerst zo. Werkt het naar jouw idee allemaal niet, dan kun je eisen dat je nek grondig onderzocht wordt. Dit vraagt dan een verwijzing naar neurologie, voor evt. een scan. Maar laat het liefst zo ver niet komen! Succes, A.

Linda, 27-10-2010 10:30 #99
Ik heb al een aantal jaren last van bepaalde klachten. Dit komt zo'n 2-3 keer per jaar opzetten. De klachten beginnen met wat hoofdpijn, daarna gaan beide oren dicht zitten, hier voel ik dan ook druk op. Vervolgens zet die druk door naar mijn hele hoofd, hierdoor krijg ik een erg afwezig/zweverig gevoel. Dit houd ongeveer 4 weken aan. De huisarts dacht dat het voorhoofdholteonsteking was, uit de scan is niets gekomen. Bij de KNO heb ik neurdruppels gekregen en is er een trommelvliesbuisje geplaats. Het buisje is na 5 dagen weer verwijderd vanwege pijn en gehoorverlies. Nu ben ik nagenoeg doof aan de re- kant, maar hopelijk wordt dat weer beter zodra het trommelvlies dicht groeit. Wel merk ik dat ik nu weer dezelfde klachten krijg. Ik voel weer druk op mijn li- oor, dit zet zich dan weer door naar mijn hoofd en dan begint het feest weer opnieuw. Hierdoor heb ik ook moeite met het concentreren. Ik zal na al die jaren wel eens graag willen weten wat het kan zijn en wat de klachten kunnen verminderen. Reactie infoteur, 28-10-2010
Hi Linda, kijk eens hier: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/51191-buis-van-eustachius-functiestoornissen.html
De kno-arts zal niet voor niets in deze richting hebben gezocht, dus vermoedelijk zijn de Buizen van Eustachius af en toe vernauwd door ophopingen van slijm. Dit ontstaat door verkoudheden, infecties of allergieen, vandaar de druk op je oren. Wordt deze druk te erg, dan kan dat inderdaad zo'n vreemd, zweverig gevoel in het hoofd geven. De oorzaak van je verstopte BvE moet worden gevonden, want pas dan is behandeling zinvol. Het punt is alleen dat jij eigenlijk alles al gehad hebt… zowel neusdruppels (werkt zelden) tot trommelvliesbuisjes aan toe. Je zou een second opinion kunnen proberen bij een andere kno-arts in een meer gespecialiseerd ziekenhuis. Hier kan de huisarts aan meehelpen. Succes, A.

Nick, 25-10-2010 22:50 #98
Sinds een maand ongeveer heb ik af en toe last van plotselinge duizeligheid en slechte evenwicht.
afgelopen dagen is het stukken meer geworden en heb er nu ook een misselijk gevoel bij. weet niet of het kan maar het lijkt alsof ik er binnen meer last van heb dan wanneer ik buiten ben? ik ga komen weekend mijn bloeddruk meten. Reactie infoteur, 26-10-2010
Hi Nick, met de bloeddruk zal het niets te maken hebben. Waarschijnlijk heb je een probleem in het evenwichtsorgaan, dat overigens helemaal niet blijvend hoeft te zijn. Misselijkheid voelt buiten doorgaans beter dan binnen, maar dit geldt niet voor duizeligheid. Is het probleem gerelateerd aan hoofdbewegingen, dan is het vermoedelijk BPPV, is het ook in rust dan zijn er meer mogelijkheden. In alle gevallen is er weinig aan te doen. Misschien toch maar eens de arts bezoeken? Beterschap, A.

Ien, 25-10-2010 20:59 #97
Kan duizeligheid ook komen door een vernauwing in/tussen de nekwerkvels (c3-4 en C4-5) Het gaat om een duizeligheid die constant aanwezig is, met druk op oor en oorsuizen, tintelen van het hoofd. Ik word daar erg moe van en misselijk. De duizeligheid gaat soms over in hevige aanvallen die gediagostiseerd zijn als recurrent vestibulopathie. Sinds drie weken heb ik ook een verslechtering in zicht van een oog, ziet nog maar 50% volgens oogarts maar deze heeft geen oorzaak hiervoor. Reactie infoteur, 26-10-2010
Hi Ien, ja dit is mogelijk. Een vernauwing ter hoogte van de nekwervels kan beslist klachten geven. De vraag is natuurlijk of dit ook bij jou het geval is, want vestibulopathie wil zeggen dat het probleem in het evenwichtsorgaan ligt. Ik neem aan dat onderzoek dat dus heeft uitgewezen, en dat is toch wat anders dan de nek als oorzaak. Verslechtering van het zicht is een ander verhaal, daarom vraagt het geheel van symptomen een uitgebreider onderzoek, bijv. bij de neuroloog. Beterschap, A.

Lauren, 25-10-2010 18:53 #96
In juli ben ik naar de neuroloog geweest omdat ik mij erg zweverig voelde in mijn hoofd. Het was net of ik constant dronken was. Het was zo erg dat ik niks meer durfde te doen want ik dacht dat ik overal ging vallen en dat duizelig gevoel maakte mij heel onzeker. De neuroloog heeft een hersenscan genomen en allerhande tests uitgevoerd om mijn hersenactiviteit te controleren maar daar was alles normaal. Ik was lichamelijk in orde dus wat wordt dan aangewezen als hoofdoorzaak stress spanningen… Ik kreeg betaserc voorgeschreven en na een aantal weken was het beter. Sinds kort heb ik er precies weer last van ook bij het bewegen van mijn hoofd. Ik heb een aantal weken terug een verkoudheid gehad zou dat er iets mee te maken kunnen hebben? Ik durf haast niet meer naar de dokter omdat die zou zeggen dat ik niks mankeer. Het is een heel vervelend gevoel soms heb ik het een paar dagen niet en daarna duikt het weer op voor weken. Zou het toch te maken hebben met stress of kan het ook een angststoornis zijn of gewoon een infectie op mijn evenwichtsorgaan? Reactie infoteur, 26-10-2010
Hi Lauren, stress en spanningen heeft vrijwel iedereen en dat leidt niet tot de verschijnselen die jij beschrijft. Dat zien we ook aan de medicijnen die je kreeg, want deze beinvloeden de doorbloeding van het binnenoor en hebben niets met stress van doen. Natuurlijk mankeer je wel degelijk iets, en het lijkt gezien het feit dat je het hebt bij bewegingen, het meest op een ontregeling van je evenwichtsorgaan, bijv. een verergerde vorm van BPPV of de nasleep van een ontsteking van het labyrint. Een verkoudheid als oorzaak lijkt me niet aannemelijk. Een andere mogelijkheid is nog een vernauwing tussen de nekwervels, maar dan moet niet je hoofd maar je nek in de scanner. Probeer eerst maar weer eens de Betaserc, en helpt dat niet, dan kun je een second opinion regelen bij een andere arts. Beterschap, A.

Infoteur: Astrid-d-g
Laatste update: 15-07-2015
Rubriek: Mens en Gezondheid
Subrubriek: Ziekten
Special: Ooraandoeningen
Bronnen en referenties: 1
Reacties: 395
Medische informatie…
Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts.
Schrijf mee!