Duizeligheid en evenwichtsstoornissen

Duizeligheid en evenwichtsstoornissen Duizeligheid is een griezelig symptoom. Soms wordt met duizeligheid een zweverig, licht gevoel in het hoofd bedoeld, een gevoel bijna flauw te vallen. Deze vorm ontstaat door bijv. hartritmestoornissen, lage bloeddruk, stress en sterke emoties. Draaiduizeligheid is nog veel angstaanjagender: De wereld wordt een tollende draaimolen en je kunt er niet af. Uw evenwichtsorgaan is de kluts kwijt! Ontstaan de duizelingen bij voorover bukken, omdraaien in bed en omhoog kijken? Mogelijk is het dan BPPV.

Het evenwicht

Duizeligheid treedt op als de relatie tot de ruimtelijke omgeving op een of andere manier is verstoord. De mens krijgt continu informatie over de ruimte rondom en de plaats en stand die hij binnen die ruimte inneemt. Deze gegevens zijn afkomstig van drie systemen en worden verwerkt in de hersenstam en de kleine hersenen. Van daaruit worden spieren in het lichaam geprikkeld zodat evenwicht en houding voortdurend wordt bewaard en aangepast.

Deze systemen zijn:

Het evenwichtsorgaan

Het evenwichtsorgaan ligt in het rotsbeen, vormt met het binnenoor het slakkenhuis en regelt de stand, veranderingen en snelheid van het hoofd.

De ogen

Oriëntatie is ook afhankelijk van de ogen die als hulpmiddel dienen bij lopen en staan. Sluit bijvoorbeeld de ogen en het evenwicht is moeilijker te bewaren.

Diep gevoel in spieren

Signalen uit de benen en de nek geven informatie over de positie van het lichaam en van het hoofd ten opzichte van het lichaam.

Het gaat mis op het moment dat er verkeerde of nog onbekende signalen binnenkomen. Resultaat: Duizeligheid en evenwichtsstoornissen.

Oorzaken duizeligheid

Duizeligheid, ook wel vertigo geheten, is dus geen ziekte maar een zeer onaangenaam symptoom dat duidt op een stoornis in de hersenen en/of het evenwichtsorgaan in het binnenoor. De stoornis kan door een reeks aandoeningen worden veroorzaakt. Het kenmerkende van duizeligheid is dat u de gewaarwording heeft dat u ronddraait of dat objecten om u heen ronddraaien, terwijl u niet in beweging bent. Het kan variëren van een kort momentje van duizeligheid, een zeeziekte-gevoel, tot zo'n ernstige draaiduizeligheid dat u angstig, bleek en misselijk wordt, gaat transpireren en braken en tenslotte uw evenwicht verliest. Op dat moment wordt duizeligheid gevaarlijk want u kunt vallen, iets breken en zelfs bewusteloos raken. Het kan zich ook manifesteren door een gevoel ergens in te vallen of opzij geduwd te worden.

Er zijn diverse oorzaken voor het gevoel van duizeligheid, waaronder BPPV, labyrinthitis en de ziekte van Menière. Een zweverigheid, instabiliteit, suf, licht of raar gevoel in het hoofd zonder typische draaisensaties wordt in de medische wereld onderscheiden van de 'echte' duizeligheid. Deze vorm ligt aan een plotseling tekort aan bloed in het hoofd en komt onder andere voor bij een flauwte, lage bloeddruk, bijwerkingen van medicijnen, zware hoofdpijn, bloedarmoede, hoogtevrees, afwijkingen van de zenuwen en de wervels in de nek, hyperventilatie, beroerte, hartritmestoornissen, subdurale bloeding en voorbijgaande cerebrale ischemie (TIA). Bijkomende symptomen bepalen van welke aandoening sprake is.

Feiten duizeligheid

Duizeligheid komt frequent voor en de klacht is meestal beladen met hevige angst. Toch is de oorzaak zelden ernstig. Patiënten noemen een klacht soms ten onrechte duizeligheid, terwijl het dan bijvoorbeeld gaat om wazig zien of onzekerheid bij het lopen. Vrouwen blijken tweemaal zo vaak door duizeligheid te worden getroffen als mannen. Verder geldt, hoe ouder hoe groter de incidentie. In bijna de helft van de gevallen wordt er na onderzoek geen aantoonbare oorzaak gevonden. Lichamelijk onderzoek kan bestaan uit het meten van de hartslag en bloeddruk, een algemeen bloedonderzoek, inspectie van de oren, beoordelen van oogbewegingen, houding en evenwicht en meten van gevoel en reflexen. Als alles goed is betekent het in de meeste gevallen dat kan worden afgewacht, temeer daar de prognose goed is. Verwijzing naar een specialist vindt alleen plaats als er aanwijzingen zijn voor een ernstige aandoening of voor aanvullend onderzoek. Onderzoek na verwijzing omvat meestal een uitgebreid gehoor- en evenwichtsonderzoek en soms een scan.

BPPV of Benigne Paroxysmal Positional Vertigo

BPPV komt veel voor, vooral bij mensen vanaf middelbare leeftijd. Benigne betekent goedaardig, paroxysmal is aanvalsgewijs, positional betreft de houding en vertigo is een ander woord voor draaiduizelingen. Wat er gebeurt is dat er een kortdurende draaiduizeligheid optreedt bij het maken van een specifieke beweging. Het komt voor bij het hoofd voorover buigen maar ook het omrollen in bed of naar boven kijken is berucht. Kenmerkend is dat de duizeligheid meestal niet langer duurt dan zestig seconden en vaak in lighouding voorkomt, waarbij een kant is aangedaan. Het beste is om die minuut stil af te wachten. Gevaarlijk is het niet, maar het kan leiden tot vallen als het evenwicht wordt verloren. De oorzaak ligt in het inwendige oor: Zogenaamde oorkristalletjes (oorsteentjes of gruis) hebben zich verplaatst naar een deel waar ze niet horen, nl. de semicirculaire kanalen in het binnenoor. Daar slaan ze neer op de zintuigcellen van het evenwichtsorgaan en dit leidt tot overprikkeling. Het kan komen door infectie, een hoofdtrauma, ooroperatie, langdurige bedrust, ontsteking of doorbloedingsstoornis van het binnenoor, of door degeneratie van het evenwichtssysteem wat je vooral bij ouderen ziet. Er zijn ook sommige hoofdpijnvormen die gepaard gaan met BPPV.

Nystagmus

De diagnose BPPV kan eigenlijk al worden gegeven op basis van de verschijnselen, maar soms wordt een zgn. kiepproef uitgevoerd om de diagnose te bevestigen. Deze proef houdt in dat bovenlichaam en hoofd vanuit zittende houding plotseling achterover worden gekiept waarna de duizeligheid tot schrik van de patiënt wordt opgewekt, en de arts nystagmus in de ogen kan waarnemen. Nystagmus zijn onwillekeurige, ritmische bewegingen van de oogbol en zijn bij positionele duizeligheidsklachten een bewijs van BPPV. Wordt de proef herhaald, dan is de duizeligheid de tweede keer vaak minder. Ook kan met deze proef worden aangetoond of het linker- or rechteroor is aangedaan.

Repositiemanoeuvres

De verschijnselen van BPPV kunnen in fases optreden, van enkele weken/maanden tot langdurig en blijvend aan toe. In de meeste gevallen duurt de aandoening maximaal vier weken. Een vreemd, licht gevoel in het hoofd kan tussen de aanvallen optreden. Geadviseerd wordt om niet op de aangedane zijde te slapen, twee of meer kussens te gebruiken en rustig uit bed op te stappen. Er zijn enkele repositiemanoeuvres die bij BPPV effectief zijn. Deze kunnen door een specialist worden toegepast en heten de Epley Manoeuvre en de Semont Manoeuvre. Middels een specifieke handgreep die het hoofd diverse kanten op laat draaien worden de loszittende steentjes in het binnenoor verplaatst naar een ander deel van het evenwichtsorgaan. Verder kunnen thuisoefeningen van nut zijn, al of niet onder begeleiding van een fysiotherapeut. Bij deze oefent u meerdere malen per dag het rechtop zitten naar zijligging en omgekeerd.

Labyrinthitis of Neuritis vestibularis

Een ontsteking van het labyrint heet ook wel labyrinthitis. Het labyrint bestaat uit drie halfcirkelvormige, met vocht gevulde kanalen in het binnenoor die het evenwicht controleren. Het kan door een aantal oorzaken ontstoken raken. Dit gebeurt meestal door een virus uit de neus of keelholte, dat door de Buis van Eustachius in het middenoor en vervolgens in het binnenoor, ook wel cochlea, komt. Dit verstoort de functies van het binnenoor. Er ontstaat een hevige draaiduizeligheid waarbij alles snel lijkt rond te draaien. De ogen draaien langzaam naar opzij en schieten dan weer in hun normale stand terug. Bewegingen van het hoofd maken de verschijnselen nog erger. Er kan misselijkheid optreden dat tot overgeven leidt, alsmede doofheid aan een zijde. De ontsteking komt niet zo vaak voor maar wie het krijgt is gedoemd in bed te blijven liggen met gesloten ogen tot de aanval verdwijnt. De symptomen nemen na enkele dagen in hevigheid af maar kunnen tussen de een en drie weken duren en zijn ronduit beangstigend. Restverschijnselen kunnen zijn: Licht gevoel in het hoofd, wat gehoorverlies en oorsuizen.

Ziekte van Menière

De ziekte van Menière geeft een structurele duizeligheid. Er bestaat hierbij een vermeerdering van de hoeveelheid vloeistof in het labyrint. De verhoogde druk die hierdoor ontstaat kan de zenuwcellen in de wand van het labyrint aantasten waardoor het evenwicht wordt verstoord. Het vlakbij gelegen slakkenhuis kan ook beschadigd raken met het gevolg dat het gehoor vermindert. De ziekte doet zich eerst in een oor voor, maar de helft van de lijders krijgt het later in het andere oor. Van tijd tot tijd treden er aanvallen op, variërend van een paar uur tot een paar dagen. Er ontstaat een hevige duizeligheid, vaak gepaard met misselijkheid en braken, oorsuizen, hardhorendheid, druk in het oor en vreemde geluiden in het oor (eenzijdig).

De ziekte van Menière komt niet zo vaak voor en meestal slechts in een lichte vorm. De ziekte kan spontaan verdwijnen, hoewel dubbelzijdige doofheid niet is uit te sluiten. Bij een aanval moet de patiënt stil blijven liggen en minder vocht gebruiken. Diverse onderzoeken kunnen aantonen of er echt sprake is van Menière, en dat is niet eenvoudig. Deze onderzoeken zijn bijv. audiometrie voor en na ontwatering van het lichaam, een vestibulaire functietest (evenwichtsonderzoek) en cochleografie. Bij audiometrie dient een verlies van de lage tonen mede als bewijs. Medicijnen voor de ziekte zijn gericht op het verminderen van de hoeveelheid vocht. In ernstige gevallen kan operatie van de cochlea worden overwogen.

Flauwte

Een lage bloeddruk kan leiden tot een verminderde bloedtoevoer en dus zuurstof naar de hersenen, zodanig dat men kan flauwvallen. Dit kan liggen aan een ziekte, maar vaker is het een lichamelijke reactie op bijvoorbeeld een plotselinge emotie zoals paniek, angst of walging, ondervoeding, te lang in een warme, drukke of benauwde omgeving staan, hyperventilatieklachten, uitdroging of overvloedig bloedverlies bij bijvoorbeeld menstruatie. Het is geen reden tot ongerustheid, mits het niet te vaak voorkomt. De duizeligheid die een flauwte vergezelt is geen draaiduizeligheid, maar een plotseling gevoel van zwakte, slapte en bevreemding, waarna een heel kort bewustzijnsverlies van maximaal twee minuten kan optreden. Bijkomende verschijnselen zijn bleekheid, transpiratie en het bekende "Sterretjes zien" of "Zwart voor de ogen".

Tijdelijke bloeddrukverlaging kan al ontstaan door het plotseling opstaan uit zittende, liggende, of bukkende houding, ook wel posturale hypotensie genoemd. Het lichaam dwingt u dan om een liggende houding in te nemen. Bij het voelen opkomen van een flauwte kan men dus het best een minuut of tien gaan liggen, liefst met de benen omhoog. Is dit niet mogelijk, ga dan zitten met uw hoofd tussen uw knieën, totdat u zich beter voelt. Zorg daarnaast voor rust en frisse lucht. Alarmverschijnselen zijn bijkomende symptomen zoals verlamming en/of prikkeling van een lichaamsdeel, moeilijkheden met spreken, waas voor de ogen of dubbelzien en verwardheid, wat kan duiden op een beroerte of een voorbijgaande cerebrale ischemie.

Andere vormen van duizeligheid

 • Hyperventilatie - Spanningen, angst en depressie kunnen een pre-factor zijn voor oppervlakkig ademen (hyperventilatie) en een van de klachten daarbij is duizeligheid. Omdat duizeligheid op zichzelf angst oproept ontstaat er een vicieuze cirkel.
 • Reisziekte - Zeeziekte, luchtziekte en wagenziekte staan bekend om duizeligheid, misselijkheid en overgeven. Door de bewegingen van de omgeving wordt het evenwichtsorgaan als het ware overwerkt.
 • Aandoeningen van het gezichtsvermogen - Veel aandoeningen van het gezichtsveld en vooral de oogspiertjes kunnen duizeligheid geven, zoals oogspierverlammingen maar ook al het in gebruik nemen van een nieuwe bril.
 • Aandoeningen van het zenuwstelsel - Stoornissen in de spieren en zenuwen die houding en evenwicht regelen kunnen eveneens duizeligheid geven. Te denken valt aan een beschadiging aan de nek zoals bij whiplash, maar ook storingen in het diepe gevoel in de spieren van het zenuwstelsel in de benen.
 • Triggerpoints in de sternocleidomastoid - Deze spier bevindt zich aan de zijkant van de nek en kan, mits gespannen en met spierknopen, tot diverse oor- en kaakklachten leiden, waaronder duizeligheid.
 • Stofwisselingsstoornissen - Een laag bloedsuikergehalte (hypo) bij suikerziekte kan een stoornis in de regelcentra in de hersenen geven en duizeligheid veroorzaken.
 • Superior canal dehiscence syndroom - SCDS is een afwijking aan het binnenoor waardoor geluid en drukveranderingen duizeligheid opwekken.
 • Duizeligheid in de zwangerschap - Duizeligheid in de zwangerschap is complex en kan liggen aan o.a. plotselinge bloeddrukdalingen, bemoeilijkte terugstroming van het bloed door verhoogde druk in de buik, lage bloedsuikers, bloedarmoede, en zuurstoftekort door druk op een ader in rugligging.
 • Vergiftigingen - Alcoholvergiftiging en medicijnverslaving kan leiden tot duizeligheidsklachten.
 • Brughoektumor - Een goedaardige tumor op de evenwichtszenuw kan duizeligheid oproepen maar is ook aanleiding voor oorsuizen aan een zijde.
 • Bewegingsonzekerheid - Vooral op oudere leeftijd kan bij staan en lopen een onvast gevoel in de benen voorkomen, terwijl bij zitten en liggen de klachten verdwijnen. Bij dit type duizeligheid spelen meerdere factoren een rol, waaronder slecht zien, zwakte van de beenspieren, voetproblemen en bijwerkingen van medicijnen.

"Stop the world, i want to get off!"
© 2009 - 2024 Astrid-d-g, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Duizelig, moe, misselijk: oorzaken duizeligheid bij opstaanDuizelig, moe, misselijk: oorzaken duizeligheid bij opstaanWat kunnen de oorzaken zijn van mijn duizeligheid en moe zijn? Waarom kan ik duizelig worden bij het opstaan? Duizelighe…
Licht en draaierig gevoel in het hoofd: wat kan het zijn?Licht en draaierig gevoel in het hoofd: wat kan het zijn?Een licht, zweverig en of duizelig gevoel in het hoofd kan erg vervelend zijn. Je kan je slecht op dingen concentreren w…
Wat te doen bij duizeligheid en flauwvallenWat te doen bij duizeligheid en flauwvallenLicht in het hoofd worden, duizelig of evenwichtsstoornissen kan te wijten zijn aan een tijdelijke vermindering van bloe…
De oorzaken van duizeligheidDe oorzaken van duizeligheidLees hier alles over de oorzaken van duizeligheid en de symptomen die erbij horen. Duizeligheid is geen ziekte, maar het…

Kanker: oorzaak, verloop en behandelingKanker: oorzaak, verloop en behandelingVroeg of laat krijgt vrijwel iedereen er in zijn of haar omgeving of persoonlijk mee te maken: kanker. Kanker is een zie…
Wanneer is een bloeding onschuldigWanneer is een bloeding onschuldigAls de neus zonder aanleiding begint te bloeden, is de oorzaak meestal onschuldig en het bloedverlies minimaal. Maar net…
Bronnen en referenties
Reacties

M., 17-12-2012
Hallo, deze site heb ik veel gevolgd de afgelopen 2 jaar, sinds kort weet ik dat MdDS
syndroom heb. Opgelopen na een cruise. Helaas is er weinig over bekend. Vroeg me af of er nog meer mensen zijn die deze site bezoeken, of last hebben van deze symptomen of ook het syndroom hebben? Reactie infoteur, 18-12-2012
Hi M., op 13/14-9 is dit hier ter sprake geweest. Ik raad je aan online te zoeken op het woord 'landziekte'. Sterkte, A.

M., 27-11-2012
4 weken geleden heb ik een hele zware aanval gehad. Arts zei ziekte van meniere nu vandaag kom ik voor controle zegt hij dat hij dit niet met 100% kan zeggen omdat m'n labyrinth ook een zwaar virus heeft gehad en deze nog niet is hersteld. Alle symptomen etc. zijn er van meniere. Arts kijkt naar mijn status, ziet dus dat ik afgelopen aug. en alle andere jaren ook genoeg aanvallen heb gehad, maar wordt niet doorgestuurd naar het ziekenhuis. Hij wil afwachten tot de volgende aanval.

net of ik daar op zit te wachten ben erg teleurgesteld en verdrietig wat moet iki hier nu mee aan had liever doorgestuurd willen worden… Reactie infoteur, 28-11-2012
Hi M., ik weet niet hoe je arts redeneert maar de ziekte van Meniere, als daar sprake van zou kunnen zijn, moet worden vastgesteld door een kno-arts. Vraag hem hoe hij tot de diagnose 'virus op het labyrint' komt, want meestal is het enkel speculatie. Je kunt altijd van huisarts veranderen als je vindt dat je niet goed wordt behandeld. Sterkte, A.

Mitchel V. Hoeve, 26-11-2012
Ik werk 6 dagen in de week en als ik nog maar 2 uur werk word ik helemaal draaierig en misselijk en heb ook bijna geen evenwicht meer. Ik rij op een heftruck, maar dat gaat niet meer zo soepel en ik had medicijnen gehad van de huis arts voor migraine, maar momenteel werken die niet meer. Het wordt dan steeds erger. Wat kan ik hier aan doen? Reactie infoteur, 27-11-2012
Hi Mitchel, teruggaan naar je arts. Beterschap, A.

Raymon, 23-11-2012
Ik heb 4 jaar lang last gehad van duizelingen. Ben toen naar de dokter geweest en die heeft bij mij een ijzertest en glucose test gedaan, maar alles was ok. Toen ik haar vertelde dat ik ook leed aan stress op het werkt en in mijn privé leven, vertelde zij mij dat ik rustig aan moest doen, goed eten op tijd naar bed etc. en het werd inderdaad een stuk minder die duizelingen. Toch bleef het enigszins in mindere maten aanhouden. Tot ik er zelf achterkwam dat het niet alleen kwam door de stress, maar door overmatig gebruik van IBUPROFEN. Als je lichaam een slechte weerstand heeft of gestrest is, moet je geen ibuprofen gebruiken. Dus gewoon gezond eten, je rust pakken en niet te druk maken op het werk. Bij mij is het nu helemaal verdwenen. Reactie infoteur, 23-11-2012
Hi Raymon, fijn dat het weg is. Duizeligheid wordt als een van de zeldzame bijwerkingen gezien van ibuprofen. Misschien speelde het een rol. Grt, A.

Jacques, 20-11-2012
Hey
zat na probleemloze mtb-tocht van 2 à 3 h een tv uitzending van voetbalwedstrijden te volgen - stond na enige tijd op en had een dronken gevoel ttz. Duizeligheid met "iets eigenaardigs" in R-oor - suizingen die nu op en af gaan (verdwijnen tijdelijk na afsluiten ooringang) en/of geruis (te vergelijken met branding aan kust). Heb sinds 10 à 15 jr. verminderde oriëntatie in R oor - vastgesteld na trekken van een wijsheidstand en waarvoor ik nadien nog een inspuiting heb gekregen om dit te verhelpen maar zonder resultaat. Tijdens MTB tochten sedert lang vastgesteld dat ik moeilijk korte bochten naar rechts neem. Mogelijks is er geen verband of toch? Enig idee wat er aan de hand kan zijn?
thx Reactie infoteur, 21-11-2012
Hi Jacques, nee, ik heb hier geen idee van. Dit is een zaak voor de behandelend specialist. Sterkte, A.

Elleke, 08-11-2012
Hallo!
Wat kan ik hebben? Mijn arts zegt stres…

Een licht gevoel in m'n hoofd heb ik de hele dag door, met af en toe een keer een duizeling dat ik moet gaan zitten. Gisteren was dit even zo erg, dat ik na de tijd erg begon te trillen.
Verder ben ik altijd licht in mijn hoofd, heb de hele dag een zweverig gevoel, net of ik niet echt leef. Daarnaast heb ik ook altijd een oorsuis in mijn oor, dit heb ik zo lang ik mijn kan heugen mijn hele leven al, maar de laatste jaren is het wel wat erger geworden. Als ik 's morgens wakker word, word ik al 'zweverig' wakker en ik heb af en toe van die dagen dat ik het gevoel heb dat ik helemaal niet mijn ogen open kan houden en dat ik een soort strakke band om mijn hoofd heb zitten. Door dit alles word ik erg belemmerd in dagelijkse dingen; ik durf bijv. helemaal niet meer goed naar een winkel, of naar iets anders, gewoon omdat ik bang ben dat ik daar heel duizelig word. Soms heb ik ook van die momenten dat het net lijkt of ik geen adem krijg, en dan adem ik meer in 'schokjes', krijg ik steken in mijn hoofd, polsen en benen. Als ik m'n hoofd heen en weer beweeg word ik ook duizeliger… Als ik op de bank zit, heb ik het gevoel dat m'n benen op en neer gaan en dat ik naar links of rechts moet hangen om evenwicht te houden, zo ook met lopen.

Help! Reactie infoteur, 09-11-2012
Hi Elleke, lees in elk geval dit stuk door: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/aandoeningen/86955-paniekaanvallen-controleverlies-door-vals-alarm.html
Daarbij wil ik opmerken dat het lichaam soms een paar weken of maanden 'vreemd' kan doen, zonder aanwijsbare oorzaak. Dat betekent niet dat er iets ernstigs aan ten grondslag ligt. Het is mogelijk dat je oren er mee te maken hebben, vooral omdat je beschrijft dat je serieus moeite hebt met het evenwicht bewaren. Je kunt altijd teruggaan naar je huisarts voor eventuele verwijzing naar een kno-arts of andere specialist, als dat je gerust kan stellen. Vooralsnog moet je er maar even vanuit gaan dat het van voorbijgaande aard is, zoals je arts ook al zei. Beterschap, A.

Ap de Boer, 02-11-2012
Was al enige tijd duizelig, maar plotseling val ik maar zo uit de stoel, kijk dubbel en heb
het gevoel steeds naar links te willen vallen, ben niet meer vertrouwd met het lopen
en 's morgens wel eens misselijk, het denken is helder maar verder totaal uit mijn
evenwicht en niet meer stuurbaar, ik heb een electro scoter maar ben een gevaar op
de weg, en autorijden wil ik helemaal niet aan denken.
zeer grote concentratie stoornissen. Reactie infoteur, 03-11-2012
Hi Ap, dit vraagt natuurlijk om onderzoek bij je arts. Sterkte, A.

Jan Bleijinga, 22-10-2012
Geruime tijd gebruik ik de medicatie simbalta, 2 caps. a 30 mg per dag. Ik heb de laatste tijd last van gevoelsstoring in mijn lijf. Als ik loop heb ik gevoel on een spons te lopen. Ook het hoofd geeft een lichtgevoel. Verder merk ik dat mijn spieren diep aanvoelen. Het is zo simpel om te denken dat dit een bijverschijnsel is van de medicatie. Graag uw advies. Reactie infoteur, 22-10-2012
Hi Jan, 'abnormaal gevoel', 'verstoring van het lopen' en duizeligheid zijn bijwerkingen die soms optreden bij Cymbalta, zie: http://www.lilly.nl/Nitro/objects/lilly.nl/1B_teksten/Cymbalta_60%20mg_1B%20tekst.pdf
Dit geldt natuurlijk al helemaal als je genoemde klachten kreeg nadat je met dit spul begonnen bent. Het medicijn wordt bij verschillende aandoeningen ingezet, dus mede afhankelijk van de reden kun je - in overleg met de arts - overwegen het af te bouwen. Als blijkt dat de nieuwe klachten dan verdwijnen, weet je zeker waar de oorzaak lag. Grt, A.

Firmin, 22-10-2012
Hallo ik heb sinds een tijdje evenwichtsproblemen. De dokter zegt dat het BPPV is. Ik ben wel 62 jaar dit komt voor geloof ik ook na een trauma, maar kan het dat het slechts voorkomt na een viertal maanden na de gekregen stoot op het hoofd. De dokter denkt dat het ouderdom is maar een vriend heeft dit ook en is slechts 35. Heeft er iemand ondervinding met die oefeningen of met de Epley manoevre?
Dank bij voorbaat voor jullie gedacht firmin Reactie infoteur, 22-10-2012
Hi Firmin, BPPV komt inderdaad vaker voor bij ouderen. Of de stoot op het hoofd ermee te maken heeft gehad betwijfel ik. Het is ook niet aan te tonen. De oefeningen zijn bij sommige mensen succesvol, bij anderen helemaal niet. Kwaad kunnen ze echter niet, ook al voelt het misschien niet goed om ze uit te voeren. Sterkte, A.

Nick, 21-10-2012
Hallo, ik heb al een vrij lange tijd vocht/snot in mijn B.V.E. Daardoor zit er vocht achter mijn trommelvliezen. Ik ben soms duizelig ik denk dat het hierdoor komt. Het is geen heftige duizeligheid maar wel vervelend. Dat vocht zal wel op bepaalde momenten tegen het evenwichtsorgaan duwen. Ik heb al sprays en stomen geprobeerd, niets lijkt te helpen. Is het verstandig een gaatje te laten prikken in het trommelvlies zodat mijn middenoor eindelijk eens '' vrij '' is. Wat zou ik het beste kunnen doen? groet, Nick Reactie infoteur, 22-10-2012
Hi Nick, zie: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/51191-buis-van-eustachius-functiestoornissen.html
Lichte zweverigheid kan komen door problemen met het middenoor en BvE. In sommige gevallen gebeurt het inderdaad dat de kno-arts het slijm wil laten afvloeien door een gaatje in het trommelvlies te prikken. Er is dan wel infectiegevaar, vandaar dat de arts terughoudend zal zijn. Raadpleeg je huisarts of kno-arts. Beterschap, A.

Richard, 12-10-2012
Hallo

Ik wou net blonderingsmiddel ruiken, en ik snoof beetje te hard. En toen 15 min later werd ik zo duizelig dat ik bijna weg viel… Nu is mijn vraag. Komt het wel van dat blonderingsmiddel? Reactie infoteur, 13-10-2012
Hi Richard, dan zou je direct iets gemerkt moeten hebben, niet pas na een kwartier. Ik zie dus geen verband, behalve dan dat haarkleurmiddelen een cocktail zijn van chemicalien waar je zo min mogelijk mee in aanraking moet komen. Voor overgevoeligheidsreacties zou je behalve dit ook meer symptomen moeten krijgen, en dat natuurlijk nadat je het spul echt gebruikt hebt. Grt, A.

Mimmo, 07-10-2012
Enkele dagen geleden heb ik voor het eerst bij het ontwaken een heel raar gevoel te hebben gehad. Eerst aan beiden benen 1.dag later aan mijn linkerbeen, en nog 1 dag later weer aan de linkerbeen. Alleen dat deze laatste dag deze gevoel 25 minuten heeft geduurd voor ik weer mijn linkerbeen de commando kon geven van opstaan, tenen bewegen en terug doorgaan. Dit is een heel akelig gevoel. Bij het aanraken van mijn linkerbeen voelde ik zeer goed mijn linkerbeen, toch kon ik deze motorisch geen commando geven om bv mijn tenen te bewegen, laat staan ermee doorgaan echt een gevoel om schrik te krijgen. En dokter chirurg van wacht kon niet direct thuis brengen wat het kon zijn. Hij vroeg mij af te wachten tot 's anderdaags en indien ik het terug zou krijgen, terug contact met deze te nemen, maar heden bij wakker worden heb ik dit niet meer gehad! Is er iemand die ook zo een ervaring heeft gehad, en zo ja wat het kan zijn? Reactie infoteur, 08-10-2012
Hi Mimmo, dit artikel gaat over duizeligheid. Wat jij beschrijft is een gevoelsstoornis, in dit geval een 'verlamd gevoel'. Heel iets anders dus, bovendien vraagt het om medisch onderzoek. Volg de raad van de arts op. Beterschap, A.

Robert, 05-10-2012
Ongeveer 8 maanden geleden had ik even een paar keer heel kort last van draaiduizeligheid, later kreeg ik regelmatig een licht onaangenaam gevoel in het hoofd
wat dan na een poosje weer wat wegtrekt en dan regelmatig terugkeert, om de paar dagen, ik voel me dan vaak ook moe en niet zo lekker. onderzoek huisarts leverde niets op, internist ook niet. Nu heb ik het vage idee dat het misschien aan oren ligt, beide oren 'kraken' als ik snuit. Oren zijn niet onderzocht. Reactie infoteur, 08-10-2012
Hi Robert, misschien herken je jezelf hierin: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/51191-buis-van-eustachius-functiestoornissen.html
Veel soorten duizeligheid blijven onbegrepen. Zijn de oren erbij betrokken, dan merk je dat al aan subtiele symptomen. Schommelingen in de luchtdruk binnen de holtes kunnen indirect het binnenoor prikkelen met als gevolg een korte draaiduizeling. In zo'n geval zijn de buizen van Eustachius niet goed in staat om drukverschillen op te vangen en deze aan weerskanten van bijvoorbeeld slijm en vernauwingen gelijk te houden. Het gevolg is een rare sensatie in het hoofd, een zweverig gevoel en onzekerheid bij bewegingen. Onschuldig, maar wel vervelend en angstig. Raadpleeg nogmaals je arts als het aanhoudt. Beterschap, A.

Jennifer, 02-10-2012
Ik heb als kind een plastic stoel om mijn hoofd gekregen waarvan de vinger er zeker wel voor de helft in kon. In het ziekenhuis ben ik een tijdje weg geweest. Sinds die tijd als ik te lang loop of sta, word ik licht in me hooft begin ik bleek te worden en flink te zweten en ben zo aantal minuten weg en weet soms niet eens meer wat ik daar doe. En dan is het niet met een paar minuten weer over, ik durf ook nooit alleen de deur uit, heeft dit te maken met dat gat in me hoofd? Gelukkig voel ik het wel aankomen, maar het blijft eng. Reactie infoteur, 03-10-2012
Hi Jennifer, dit is een vraag voor je arts(en) en ik neem aan dat je deze hierover ook geraadpleegd hebt. Sterkte, A.

Kroko, 16-09-2012
Eind mei ben ik met hartkloppingen, tintelingen in voeten en handen en aan de mond, en een enorm misselijk en duizelig gevoel afgevoerd naar het plaatselijke ziekenhuis. Een aanval van hyperventilatie was de diagnose. Sindsdien heb ik 24/7 last van licht gevoel in het hoofd en een onstabiel gevoel in de benen. Deze symptomen worden versterkt bij vermoeidheid of na alcoholgebruik. Ook zit ik met een constante spanning in schouders en nek en vergeleken met vroeger heb ik enorm veel last van hoofdpijn. 3 onafhankelijke dokters stellen de volgende diagnose: stress, oververmoeidheid en overspannenheid wegens een veeleisend jaar met vele veranderingen. Ook bleekheid, spierspasmen en vapeurs behoren tot het symptomenpakket. Geluiden worden veel feller ervaren (kinderen, staande klok, …) enz… Enig idee wat ik kan doen? grtjs Reactie infoteur, 17-09-2012
Hi Kroko, het lijkt erop dat het zenuwstelsel overbelast is en hierdoor overprikkeld. De gevolgen hiervan zijn velerlei, waaronder bijv. een constant licht gevoel in het hoofd, maar ook centrale hyperacusis, zie: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/8600-hyperacusis-een-auditieve-nachtmerrie.html.
Ik raad je aan de spanning in schouders en nek aan te pakken, zie daarvoor: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/aandoeningen/86521-triggerpoints-oorzaak-van-chronische-pijn.html
Helaas vertel je niet wat de behandeling van al die artsen is, want ongetwijfeld zullen ze je adviezen hebben gegeven. Volg hun raad dus op. Beterschap, A.

Recon, 16-09-2012
Heb het sinds mijn 18 jaar ben nu 32 ik heb er nog steeds last van maar, ik vind het niet erg sterker nog boeit me niet als het gebeurt even ogen dicht even wachten even pieken met 1 oog en als alles weer niet rond draait gaan ze open. Ik heb slik storing gehad 3 jaar geleden dit was fenomaal veel erger dan duizeligheid ik heb gemerk dat het echt iets tussen je hoofd zit ik heb het minder erg dan voorheen. Maar goed het is er nog maar ik kijk er niet meer zo naar om. Ik heb liever duizeligheid dan stikken in het eten. En dat is wat het allemaal is een soort stress, angst syndroom. Reactie infoteur, 17-09-2012
Hi Recon, het is moeilijk om twee aandoeningen te vergelijken. Duizeligheid heb je in allerlei gradaties, van licht tot zeer ernstig. Zo te lezen heb jij gelukkig niet de ernstige vorm. De oorzaak van de meeste typen duizeligheid is in de regel juist niet 'een soort stress of angstsyndroom'. Grt, A.

Iris, 13-09-2012
Hallo,

Ik heb nu al een tijdje last van een zwevend gevoel in mijn hoofd. 's Morgens word ik wakker met een drukkend gevoel, vaak boven de ogen en ik zweef dan als het ware de hele dag in mijn hoofd, met soms aanvallen dat ik ineens duizelig word. In mijn polsen en enkels krijg ik dan steken, tijdens die aanvallen. Ook als ik heb gefietst, gewandeld, en ik ga zitten word ik zweverig in mijn hoofd. Ik heb ook last van oorsuizen aan mijn rechteroor en ik heb het gevoel dat deze ook verstopt zit. Ik heb deze een paar weken geleden nog laten uitspuiten, dus er zat nu geen rommel in. Wat kan dit zijn? Reactie infoteur, 14-09-2012
Hi Iris, teveel oorzaken zijn mogelijk om hier iets zinnigs op te zeggen. Toch wat opmerkingen: Als je NA bewegingen zoals fietsen of wandelen (maar ook bv. autorijden of varen) zweverig bent, dan doet dit denken aan 'landziekte', het omgekeerde van zeeziekte. Een verstopt oor kan dit type duizeligheid nog eens extra aanwakkeren. Ook drukkende hoofdpijn kan vaak samengaan met een zweverig gevoel, kijk online maar eens op 'hoofdpijn en duizeligheid' en de lijst is oneindig. Beterschap, A.

Pippi, 12-09-2012
Hallo, sorry ik bedoelde krakende oren en bedoelde dat ik aan het rechteroor 40% en aan mijn linker oor 20% gehoorverlies heb. Reactie infoteur, 13-09-2012
Hi Pippi, bij gehoorverlies gaat het altijd om de vraag of het een geleidingsverlies of perceptief verlies is. Het laatste is onomkeerbaar. Grt, A.

Pippi, 10-09-2012
Hallo, ook ik heb nu bijna 2 jaar dezelfde klachten. Bij mij begon het toen mijn zoontje werd geboren sinds die tijd heb ik last van draaiduizelingen, niet goed kunnen lopen. Het is dat ik met de kinderenwagen een goede steun heb anders lijk ik net dronken. Heb 2 MRI's gehad, evenwichttest, gehoortesten daar is uit gebleken dat de rechter kant 40% en de linkerkant 20% verlies. De artsen weten niet wat ik heb. Heb ook verschillende medicijnen gehad die werkte allemaal averechts. Door dit kan ik ook nog steeds niet werken. Het is zo verschrikkelijk je weet ook niet hoe je hiermee moet omgaan. Het gaat nu wel weer, maar toch dat evenwicht is erg hinderlijk. Heb ook kijkende oren om gek van te worden. Hoe gaan jullie met deze situatie om… Reactie infoteur, 11-09-2012
Hi Pippi, misschien komen er reacties. Wat je met rechterkant en linkerkant en de procenten bedoelt is me onduidelijk. Ook 'kijkende oren' begrijp ik niet. Herkent iemand zich in dit verhaal? Sterkte voor jou Pippi, A.

K., 09-09-2012
Iets meer dan een jaar geleden werd ik 's nachts wakker en de hele kamer draaide rond mij. Na nog een aantal van die aanvallen die nacht, en ik moest ook telkens overgeven, is de ambulance gekomen en heb ik drie dagen in het ziekenhuis gelegen. De kno-arts zei dat mijn oorkristallen op wandel waren en dat die de draaiduizeling veroorzaakten. Volgens hem zou dit iets eenmaligs kunnen geweest zijn.
Nu de maanden nadien heb ik nog wel veel last gehad: licht gevoel in het hoofd, gevoel hebben dat alles weer gaat draaien maar dat was niet het geval, drukkend gevoel boven ogen, niet kunnen verdragen dat het donker is (stak altijd een lampje aan om te slapen), veel niezen. Na vijf, zes maanden was ik er eindelijk helemaal vanaf… ik had een drietal maanden geen last meer van al die vage verschijnselen. Maar nu heb ik terug een aantal klachten, vooral als ik 's nachts, in het donker, in mijn bed lig: Ik heb dan op sommige momenten het gevoel dat alles in mijn hoofd begint te draaien. De kamer zelf draait niet maar ik word wel licht in mijn hoofd en moet mij precies heel hard concentreren om niet alles te laten draaien. Ik heb dan ook een misselijk gevoel (niet overgeven) en zweet erg. Nu heb ik natuurlijk schrik dat ik die draaiduizelingen nog eens terug ga krijgen… Ik hoop het echt van niet!
Ik ben ondertussen ook wel in behandeling bij een kinesist voor relaxatie en ademhaling voor chronische hyperventilatie… misschien heeft dat er iets mee te maken?
Of misschien moet ik toch eens terug naar de huisarts…? Reactie infoteur, 11-09-2012
Hi K., het heeft waarschijnlijk wederom te maken met het binnenoor, waar het evenwichtsorgaan gelegen is. Vooral omdat je het hebt bij 'liggen', wat natuurlijk een heel andere stand van het hoofd is. Bppv verloopt in de regel mild en is steeds kortdurend, een langdurige draaierigheid duidt meer op een ergere ontregeling van het evenwichtssysteem. Van hieruit is niet te bepalen wat het nu is, wel zijn er behandelingen (zie artikel) die in elk geval de oorkristalletjes - heel theoretisch - kunnen beinvloeden. Houdt het aan, dan kun je naar de huisarts gaan voor misschien een verwijzing naar kno. Sterkte, A.

Richard, 30-08-2012
Naar aanleiding van uw antwoord, dien ik er wel bij te vermelden dat ik in 1998 een auto ongeluk heb gehad waarbij ik 10 dagen kunstmatig in coma werd gehouden als gevolg van een hersenkneuzing. Mijn oogkas was daarbij ook gebroken. Toen ik ontwaakte had ik hetzelfde gevoel als nu. Dit gevoel is echter pas na een jaar verdwenen. Hoop niet dat ik daar nu weer zo lang mee rondloop. Als ik ga sporten, versnelt dit dan het genezingsproces? Moet ik worden doorverwezen naar een specialist? Heb nu cinnarizine gekregen maar dit is eigenlijk om reisziekte te onderdrukken. Ik merk bij het innemen van deze pillen weinig verbetering. Reactie infoteur, 31-08-2012
Hi Richard, sporten is bij duizeligheid en evenwichtsstoornissen meestal niet mogelijk. Kan het wel, dan hebben de relatief vele hoofdbewegingen misschien een positieve invloed op de kristalletjes in het binnenoor, mits dit ook de oorzaak van de duizelingen is. Een specialist komt er soms aan te pas als de duizeligheid na een aantal weken of maanden nog niet verbeterd of weg is. Cinnarizine is vrij verkrijgbaar, en alleen al daarom nauwelijks werkzaam bij deze klacht. Mvg, A.

Wil, 30-08-2012
Ik ben 78 jaar. Sinds kort heb ik als ik mijn omdraai in bed dat alles draait, heel kort. Zijn daar medicijnen voor? Reactie infoteur, 31-08-2012
Hi Wil, dat is bppv (zie artikel). Er zijn helaas geen medicijnen die dit kunnen voorkomen of oplossen. Mvg, A.

Richard, 28-08-2012
Heb sinds afgelopen weekend last van duizeligheid en evenwichtsstoornis. Bij de arts geweest en blijkt dat het een virus op mijn evenwichtsorgaan is. Word hiermee voor het eerst geconfronteerd. Dit duurt nu al drie dagen. Nu is mijn vraag zijn er zaken waarmee ik herstelproces kan versnellen of is rust de enige remedie? Het blijft een hele aparte gewaarwording. Reactie infoteur, 29-08-2012
Hi Richard, de voorlopige conclusie luidt vaak dat het een 'virus' is, maar dat weet natuurlijk niemand zeker, ook een arts niet. In de regel duurt een plotselinge duizeligheid waarvan de oorzaak in het binnenoor ligt wel enkele weken, waarbij de eerste dagen het ergst zijn. Verder zijn er vele varianten mogelijk. Er is niets dat je kunt doen, behalve goed luisteren naar wat je lichaam nu wel en niet kan. Vaak komt dit neer op tijdelijk niet meer werken. Beterschap, A.

I., 15-08-2012
Graag kom ik met Joke, in contact, van bericht #267 (12-04-2012 15:04 "gemiddeld 1 à 2 dagen in de maand iets duizelig en dan zo'n 4 x in een etmaal"). Ik herken haar verhaal, ben inmiddels de medische molen ingegaan maar tot nu toe met veel uitsluitingen en zonder resultaat. Misschien dat we samen meer duidelijkheid kunnen krijgen. Reactie infoteur, 27-08-2012
Hi I., je verzoek is inmiddels doorgestuurd. Mvg, A.

C. van Dam, 13-08-2012
Ik heb dus duizelingen en last van de tv licht en zon licht ben dus 2 maal gevallen echter
was gewoon bij kennis. De oorzaak denk ik is een te zware verdoving voor mijn hart opperatie op 27 febr 2012.
Het was gelijk raak klachten bij de cardioloog werden niet naar geluisterd het moest zijn tijd hebben, ook was dus het bloed verdunning presantin wat ik reeds in huis had niet
geatviezeerd na 6 maanden was het duidelijk dat het bij ascal moest worden gebuikt de vraag is is hetevenwicht stornis of niet ik denk van wel, het hele reitje van gehad alleen
evenwicht stornis nog niet Graag van u een advies,
met vriendelijk groed c. van dam. Reactie infoteur, 26-08-2012
Hi C., van hieruit is onmogelijk te bepalen waar de duizeligheid vandaan komt. Gezien de medicatie en hartoperatie zijn er talloze mogelijkheden. Ik raad je aan naar de behandelend arts te luisteren en zijn adviezen op te volgen. Denk je dat er een evenwichtsstoornis is als gevolg van een probleem in het binnenoor, dan kan de arts dit onderzoeken. Deel je zorgen dus met de cardioloog. Sterkte, A.

Marlene, 10-08-2012
Hallo, Ik (vr. 53 jr) heb sinds 4 jaar Meniere en slik daar 3x daags 16 mg Betahistimine voor. Gehoorverlies rechteroor >50% en doorlopend gesuis (Tinnitus). Allemaal erg vervelend en toch went het. Af en toe een aanval van erge draaiduizeligheid gepaard gaand met misselijkheid en braken. Rust is de enige remedie. Meestal na een aantal uur tot een dag of 2 weer 'normaal'. Nu zijn er situaties geweest, waar ik erg van ben geschrokken en wil graag weten hoe dit kan en belangerijker hoe ik het kan voorkomen.

Vorige week bukte ik om een kastje schoon te maken en plots zag ik dat kastje met zo'n anderhalve meter hoogteverschil golven (recht op en neer). Ik ben gelijk gaan liggen met mijn ogen dicht. Na een paar minuten richting mijn bed geschuifeld en later overgegeven. Na een paar uur rust ging het wel weer.
Maandag reed ik op een b-weg met de auto en zonder voorafgaande waarschuwing (ik voelde me redelijk normaal) golfde het beeld (boven naar beneden) met enorme snelheid en hoogteverschil, het leek wel een tsunami en ik kon alleen donker en licht onderscheiden als houvast om de auto snelheid te laten verminderen en deels in de berm te rijden (naast een kanaal).
Dit was doodeng en ik weet niet hoe ernstig de gevolgen hadden kunnen zijn op de snelweg. Na een paar minuten stiolstand met alarmlichten aan, kreeg ik weer wat grip op het beeld en heb ik heel rustig de auto iets verder gereden en vond binnen 1 km een parkeerplaats. Godzijdank! Daar heb ik een half uurtje onderuit gezakt gezeten en tussendoor even kleine stukjes gelopen om frisse neus te halen. Wat te doen? Uiteindelijk heel rustig, stoel goed rechtop zodat mijn hoofd werd ondersteund heb ik de rest van tocht (60 km) volbracht. Deels snelweg en constant in de gaten houden of de weg naar de vluchtstrook vrij was.
Volgende dag zou ik nog zo'n 130 km moeten rijden naar huis. Omdat ik gewend ben dat in geval van aanvallen de ochtenden de beste tijd is, ben ik gaan rijden. Opniuew rustig en alert. Na 60 km moest ik over een brug zonder vluchtstrook, dat ging goed en direct daarna was de snelweg hobbelend met bonkend geluid. Daar ging het opnieuw fout. Ik werd licht in het hoofd, de voorbode van duizeligheid. De eerste afslag gepakt en daar op een parkeerterrein gaan staan. UIteindelijk ben ik daar opgehaald en heb de rest van de dag (na gespuugd te hebben) op bed gaan liggen. Gisteren naar de huisarts geweest en opnieuw doorverwezen naar KNO-arts (omdat neuroloog langere wachttijd heeft).

Wat me zorgen maakt is dat ik aan geen enkele waarschuwing kreeg voor de aanval die mij (en anderen) in levensbedreigende situaties kan brengen zoals op maandag gebeurde. Wat is dit, hoort dit ook bij het ziektebeeld van Meniere? Hoe kan ik dat voorkomen of hanteren? Herkent iemand dit? Hoe, wat, waar, waarom enz. Ik heb zoveel vragen en ben bang dat ik op deze manier mijn mobiliteit en een groot deel van mijn zelfstandigheid ga kwijtraken. Dus met grote letters: HELP! Reactie infoteur, 11-08-2012
Hi Marlene, als de ziekte van Meniere is vastgesteld, dan zal dat de oorzaak zijn. Dit artikel gaat niet specifiek over deze ziekte, dus ik wil je graag verwijzen naar artikelen over dit onderwerp, geschreven door andere infoteurs. Op InfoNu is een zoekfunctie. Verder is het natuurlijk zaak dat je je zorgen en vragen aan je specialist kenbaar maakt. De situatie is specifiek, bovendien ben je onder behandeling. Helpt de medicatie niet, dan moeten andere mogelijkheden worden overwogen. Veel sterkte, A.

Fleur, 09-08-2012
Hallo, ik heb al een paar jaar last als ik te lang sta of loop dat ik dan duizelig word en misselijk en de misselijkheid word dan ook steeds erger, maar ik drink en eet wel genoeg. Ik ben al naar de huisarts geweest, maar die wist niet wat het was en met het uit gaan is dat erg vervelend zelf als ik rondloop in de stad heb ik dat soms en misschien weet u wat het is groetjes Fleur Reactie infoteur, 10-08-2012
Hi Fleur, nee dat weet ik niet. Ga terug naar je arts als het te belastend is. Beterschap, A.

Mariska, 03-08-2012
Hallo, zou graag wat willen vragen.

Ben zo'n 5 a 6 jr naar Zwitserland geweest. Daar verkouden geworden, last van darmen. Bij thuiskomst na nachtslapen, kon ik niet meer over eind komen uit bed, erge draaiduizeligheid. 5 dagen lang kon ik mijn hoofd niet draaien, anders ging het mis, liggend in bed of wat voor positie dan ook. Zou wel over gaan, dokter wist het ook niet. Vervolgens onderzoeken gehad, had waarschijnlijk een virus op evenwichtsorgaan gehad, nu niet meer aantoonbaar. Echter de klachten blijven steeds terugkomen (in lichte mate). Bijvb na autorijden, uitstappen lijk ik een dronke mannetje, na slapen s'ochtends bij het opstaan. Kan maar op 1 zij slapen al 5 jaar anders wordt ik duizelig. Blijf ik toch op de verkeerde zij liggen, dan trekt het langzaam weg echter is het bij opstaan mis. Ivm ook luchtweg problemen, onderzoeken gehad. geen astma, geen hyperv problemen steeds wel ontsteking v luchtwegen, keel ontsteking. Volgens spec was stofwissseling waarde niet geheel goed. Moest paar keer worden gecontroleerd, huisarts vond 1 keer maar nodig. Problemen achterkant nek, onder oor. Bijvb bij liggen in wasbak kapper, als er druk op komt. Verder krijg ik af en toe geen goed scherp beeld meer met ogen (bij autorijden / lezen). Momenteel ineens ook nog achteruit gang v 1 oor bij hoge tonen. 2e oor oke, echter daar heb ik last van de duizeligheid. Laten controleren ivm niet goed kunnen verstaan collega's (leeftijd v mijn achterin de 40)

Door verwijzing naar oorarts. Heeft dit wel zin, wat moet ik die arts vertellen?.
Kortom wat moet ik met deze situatie, duurt te lang, vreet energie. Reactie infoteur, 06-08-2012
Hi Mariska, een kno-arts moet dit beoordelen. Waarschijnlijk krijg je een gehoortest om te zien of er sprake is van bijv. Meniere. Daarnaast moet je rekening houden met evenwichtsonderzoek. Pas als dat alles achter de rug is, kan er een diagnose volgen. Ik hoop voor je dat de arts er raad mee weet. Sterkte, A.

Henriëtte, 15-07-2012
Hallo, ik heb sinds vier weken last van duizelingn en een licht gevoel in mijn hoofd. Nu had ik de afgelopen maanden ook slecht geslapen en de dokter gooit het op oververmoeidheid en hyperventilatie. Hij heeft me de ziektewet in gestuurd en oxazepam gegeven om rustig te blijven. Ik ben erg ongerust want ik heb een historie met een cerebrale cyste, heb zes operaties achter de rug. Als ik 'smorgens opsta is het het ergst. Soms neemt het gedurende de dag wat af. Mijn linker oor heeft een toon sinds een aantal weken. Ik heb geen pijn maar voel me door de voortdurende duizeligheid behoorlijk onzeker. Ik heb ook snel last van vermoeide ogen en slecht kunnen focussen. Heeft mijn huisarts gelijk en kan dit allemaal komen door oververmoeidheid en hyperventilatie? Het komt namelijk niet in aanvallen. Help! Reactie infoteur, 16-07-2012
Hi Henriette, of je huisarts gelijk heeft weet ik niet. Chronische hyperventilatie kan tot duizeligheid leiden, maar dat kunnen zoveel aandoeningen. Waarom je arts dus denkt dat het dat is, is me niet duidelijk. Je symptoom moet onderzocht worden (zoeken naar nystagmus), waarna hij je kan doorverwijzen naar KNO, ook omdat je tinnitus hebt in 1 oor. Omdat duizeligheid vaak in episodes optreedt en dus weer kan verdwijnen, blijft het meestal bij een enkel bezoek aan de huisarts waarbij niet veel gebeurt. In alle gevallen geldt dat eerst uitgemaakt moet worden of de duizeligheid afkomstig is van het evenwichtsorgaan, of van een andere belangrijke oorzaak t.w. doorbloedingsstoornissen. Beterschap, A.

Roos, 11-07-2012
Hallo,

Ik heb al een aantal maanden last van een licht gevoel in mijn hoofd waardoor ik een aantal malen een paniekaanval heb gehad.
Dokter gaf aan dat dit met stress te maken had.

Nu heb ik twee weken geleden een hersenschudding gehad en sinds een week ben ik draaiduizelig. Hierbij heb ik een vervelende piep in mijn oren welke niet constant aanwezig is, draait alles om mij heen, lijkt het soms of ik naar beneden val en ik val om de haperklap om. Verder ben ik bijna constant misselijk en gisteren heb ik ook een aantal malen overgegeven. Ook heb ik erge last van spierpijn en ben ik oververmoeid ( doordat ik nauwelijks slaap)
De huisartsenpost en waarnemer van mijn huisarts geven aan dat het BPPD is.
Maar ik kan nergens op internet vinden dat het omvallen, piep in mijn oren en de spierpijn hiervan komt.
Het enige wat overeenkomt is de draaiduizeligheid.
Ook staat overal beschreven dat de aanvallen meestal een minuut duren, maar ik heb de duizeligheid bij elke beweging die ik maak ongeacht of dit zittend is of staand en zelfstandig lopen en opstaan gaat niet.

Kan iemand mij vertellen of deze diagnose wel klopt, of dat ik het toch verder moet laten onderzoeken? Reactie infoteur, 12-07-2012
Hi Roos, je klachten vragen onderzoek. De gemakkelijke dooddoeners 'stress' en ook 'bppd' zijn hier niet van toepassing. Bij duizeligheid door een paniekaanval val je niet letterlijk om, en bij bppd duren de aanvalletjes niet langer dan een minuut. Misselijkheid en braken bij valneigingen en draaiduizelingen in alle houdingen is m.i. een geval van een ontstoken evenwichtsorgaan. Hier is overigens niet veel aan te doen. Wel is het zo dat je dit in verband met de hersenschudding aan je arts moet melden. En deze moet jou niet weer durven afschepen! Sterkte, A.

Marga, 11-07-2012
Hallo, na een aantal testen hebben zowel de KNO arts als mijn huisarts afzonderlijk van elkaar de diagnose neuritis vestibularis gesteld. Ik herken mij ook goed in de symptomen die ik nu al 7 maanden heb. 1 ding snap ik echter niet, overal op internet lees ik (zonder uitzondering) dat dit niet samen gaat met tinnitus. Ik heb wel tinnitus in 1 oor. Mijn KNO arts weet dit. Ik heb gevraagd of het dan geen labyrinthis is maar zij zegt van niet. Hoe kan dit nu? Hebben tig andere info bronnen het verkeerd? Reactie infoteur, 12-07-2012
Hi Marga, in het artikel staat oorsuizen erbij vermeld. Labyrintitis is een ontsteking van het labyrint in het binnenoor, bij neuritis vestibularis is de evenwichtszenuw ontstoken. De beide aandoeningen hebben dezelfde oorzaken en nagenoeg dezelfde symptomen. Om die reden is het in de praktijk onmogelijk te bepalen wat het nu precies is. Vaak is er - vooral bij labyrintitis - enig gehoorverlies, waardoor dit wordt 'ingevuld' door oorsuizen. Het oorsuizen verbaast mij dus niet. Beterschap, A.

A. Lodiers, 10-07-2012
Vraag: is duizeligheid en vallen ook mogelijk bij het snuiten van de neus? Het gebeurt vaak dat als mijn vrouw haar neus snuit zij duizelig raakt alles ziet draaien en daarna valt. Reactie infoteur, 11-07-2012
Hi A., ja. Dit staat in het artikel onder 'Superior canal dehiscence syndroom'. De neus snuiten is een sterke drukverhoging. Bij SCDS leidt een plotselinge drukgolf tot draaiduizelingen. Uw vrouw moet daarom verwezen worden naar de kno-arts. Mvg, A.

Simone, 20-06-2012
Hoi,

Al enige maanden heb ik last van duizeligheid. Het begon met draaiduizeligheid maar nu is het meer constante duizeligheid. Tussendoor is het ook wel eens een paar weken weg geweest. Gisteren heb ik bloedonderzoek gehad. Daaruit kwam een licht verhoogd TSH niveau. Zijn er dingen bekend over schildklierproblemen icm duizeligheid? Reactie infoteur, 21-06-2012
Hi Simone, zie het artikel van mijn collega:
http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/diversen/3585-schildklier-te-trage-werking.html
Wat jij echter beschrijft duidt op een probleem met het evenwichtsorgaan (bv. labyrinthitis), zie ook voorgaande reacties. Beterschap, A.

Marga, 19-06-2012
Bedankt voor uw reactie op mijn bericht! Mijn duizeligheid is nog altijd niet over al lijkt het nu af en toe iets minder te zijn. Waar ik benieuwd naar ben. Is duizeligheid bij het kijken in de verte (moeite met focussen) een bekend verschijnsel bij bijv. neuritis vestibularis? Mijn ogen zijn goed zegt de opticien. Reactie infoteur, 20-06-2012
Hi Marga, bij duizeligheid als gevolg van een probleem in het evenwichtsorgaan kan er een zgn. blikrichtingafhankelijke nystagmus zijn, waarbij alleen het kijken in een bepaalde richting klachten geeft. Het beeld gaat dan wiebelen waardoor je ten onrechte denkt dat je niet goed ziet. Vandaar dat de opticien ook niets heeft gevonden. Groetjes, A.

Arnold, 19-06-2012
Sinds dit weekend heb ik last van duizeligheid, bppv volgens mijn huisarts waar ik gisteren was. Er is echter niet vastgesteld aan welke zijde het evenwichtsorgaan uit balans is. Kan ik dat zelf vaststellen? Wat mij opvalt is dat de draaierigheid in bed liggend optreedt als ik mijn hoofd van links naar rechts draai, en niet andersom. Zegt dit iets? Ik heb veel oefeningen gevonden op internet maar daarbij is meestal van belang aan welke zijde het evenwichtsorgaan verstoord is.
Ook vraag ik mij af hoe ik een fysiotherapeut vindt die de Epley manoeuvre hanteren kan.
Tot slot vraag ik me af of ik thuis moet blijven of gewoon kan werken met mijn klachten. Deze zijn wisselend, ik voel mij beter in de ochtend, en gedurende de middag voel ik mij duizeliger.misselijker worden.
Ben benieuwd naar jullie - hopelijk spoedige - antwoord.

Arnold Reactie infoteur, 20-06-2012
Hi Arnold, aan nystagmus (oogbewegingen) ziet de arts welk oor is aangedaan. Soms is dat echter niet duidelijk. Bij duizeligheid bij omdraaien in bed zou het onderste oor zijn getroffen, in jouw geval dus het rechter. Elke huisarts, fysiotherapeut of neuroloog is in staat om betreffende manoeuvres uit te voeren. Is het eenmaal voorgedaan, dan kun je thuis zelf verder aan de slag. Of je kunt werken hangt van het werk af, maar in de regel is dit met duizeligheid helemaal niet of niet goed mogelijk. Bppv zijn overigens korte aanvalletjes (niet langer dan een minuut) waarbij je met enige beperkingen nog wel kunt functioneren. Bepaal dus zelf wat wel en niet kan. Beterschap, A.

Thomas, 14-06-2012
Hallo,
Heel erg bedankt voor uw reactie op mijn bericht! Ik weet alleen niet of het van mijn nek komt want het is echt aanwezig bij sommige hoofdbewegingen. Ik voel me dan erg draaierig in mijn hoofd egt alsof ik letterlijk rondjes aan het draaien ben. Ik zit trouwens wel erg veel achter de computer. Zit nu ook in de proefwerkweek en dan zit ik veel voorovergebuigt toetsen te maken. Als ik dan met de toets klaar ben en ik kom overeind voel ik me een aantal secondes flink draaierig. Denkt u echt dat deze symptomen van de nek kunnen komen? Alvast bedankt voor uw reactie!

Groetjes Thomas Reactie infoteur, 15-06-2012
Hi Thomas, bij het draaien van je hoofd gebruik je je nek. De nek verbindt het hoofd met de bovenrug en schouders, die pijnlijke drukpunten kunnen bevatten. Onderzoek dat gebied dus eens grondig. Eigenlijk verklap je zelf al dat plotseling overeind komen na intensief werk een draaierigheid geeft. Triggerpoints zijn als het ware blokkades. De bloeddoorstroming is verminderd, ook die naar het hoofd. Verder verstoren triggerpoints de signalen die het evenwichtsorgaan nodig heeft om de positie van o.a. het hoofd te bepalen. Zware spanning in de rug-, schouder- en nekspieren is een van de oorzaken van duizeligheid, zie het eerste hoofdstuk 'het evenwicht' in het artikel. Groetjes, A.

Marga, 13-06-2012
Op een ochtend in januari werd ik wakker en begon de hele wereld te draaien. Ik werd er misselijk van en moest bijna overgeven. Daarna heb ik 3 maanden last gehad van draaiduizeligheid en na een paar weken ook van een piep in mijn rechteroor. Mijn huisarts dacht eerst BPPD en later neuritis vestibularis. Van begin april t/m halverwege mei is het weg geweest. Halverwege mei begon het weer met af een toe een draaiing als ik mijn hoofd snel draaide. Nu ben ik weer constant duizelig. Echter geen draaiingen meer maar het gevoel dat ik niet kan scherpstellen in de verte. De piep in mijn oor is er ook nog. Ik ben eindelijk doorverwezen naar de KNO arts en het enige wat die zei was het is geen BPPD en waarschijnlijk ook geen neuritis vestibularis want je initieële aanval en misselijkheid heeft maar 1 dag geduurd. Ze heeft me doorgestuurd voor evenwichtsonderzoek maar de wachttijd is 6 maanden. Ik heb geen gehoorverlies. Ik ben heel bang voor een tumor of een brughoektumor. Wat kan het anders nog zijn als het bovenstaande 2 niet zijn? Volgens haar was het ook geen Meniere omdat mijn gehoor goed is. Ik ben erg bang en gestressed. Kan er niet van slapen en alleen maar hier aan denken. Ik ben (in tegenstelling tot januari t/m maart) nu constant duizelig maar alleen als ik in de verte kijk. Als het 1, 5e maand weg was. Kan het dan toch een tumor zijn? Reactie infoteur, 14-06-2012
Hi Marga, het lijkt destijds een acute ontsteking van het evenwichtsorgaan te zijn geweest. Hierdoor ontstaan vaak restverschijnselen zoals oorsuizen, bppv of een terugkeer van mildere episodes van duizeligheid. Een brughoektumor geeft een ander beeld, waaronder gehoorverlies aan een oor. Zo'n tumor wordt gezien op een MRI, maar je arts heeft dit onderzoek niet aangevraagd. Een goed teken dus. Omdat je klachten een tijd weg zijn geweest is er goede hoop dat dit weer zal gebeuren. Soms is het evenwichtsorgaan lange tijd ontregeld zonder aanwijsbare reden en komt het vanzelf weer goed. Ook kan het natuurlijk zijn dat je duizeligheid van nu toch een andere oorzaak heeft. Hopelijk gaat het op tijd weg voordat het evenwichtsonderzoek plaatsheeft. Komt tijd, komt raad… vooral met veel geduld :(. Sterkte, A.

Thomas, 11-06-2012
Hallo,

Ik ben een jongen van 15 jaar oud. Heb al zeker een half jaar last van een soort bppd achtig gevoel. Heb wel al eerder aanvallen gehad maar die verdwenen dan vaak na een dag. Dit keer is het eindeloos ik voel me soms duizelig bij een kleine beweging van mijn hoofd. Soms voel ik de heftige draaierigheid niet maar echt bij rare bewegingen als mijn hoofd naar rechts draaien en dan snel buigen komt de duizeligheid wel. Heb ook al een kno onderzoek gedaan maar daar is niet veel geks uitgekomen. Mijn vraag is of het wel bppd kan zijn, want heb er al zeker meer dan 6 maanden last van… Heb wel al eerder last van bppd aanvallen gehad maar die waren dan stukken korter. Dit keer is de draaierigheid minder heftig maar eindeloos voor mijn gevoel. Reactie infoteur, 12-06-2012
Hi Thomas, bppd komt meer bij ouderen voor, niet op jouw leeftijd. Duizeligheid kan zoals je weet talloze oorzaken hebben, zie het artikel. Aangezien kno-onderzoek niets opleverde, is het helemaal tasten in het duister! Toch is het een goed teken dat er niets gevonden is. Wat je kunt doen is de nekspieren (zit je veel te computeren?) tot ontspanning brengen. Dat klinkt simpel, maar duizeligheid kan ontstaan als de spieren in de nek, bovenrug en schouderpartij een keihard blok vormen. En dat is bij zeer veel mensen het geval! Zie ook: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/aandoeningen/86521-triggerpoints-oorzaak-van-chronische-pijn.html
Dit vraagt dan wel flinke massages van een huisgenoot of vriend, met als doel de bloeddoorstroming te bevorderen, en de eventueel pijnlijke spierknopen te laten verdwijnen. Sterkte, A.

Lindsey, 06-06-2012
Hallo, Ik ben Lindsey en ben 18 jaar. 2, 5 jaar geleden is het begonnen met mijn duizeligheid. Ik viel flauw, was een tijd weg, de ambulance kwam en had alles opgemeten maar alles was gewoon goed en ze zeiden dat t wel vaker voorkwam bij meiden van mijn leeftijd. Ik ging naar huis, slapen. De volgende morgen werd ik wakker en was ik duizelig! Ik dacht, dat gaat wel weer over. Niet dus. naar de dokter geweest, doorverwezen naar de kinderneuroloog, die zei hyperventilatie. Ook nog naar de internist geweest en die heeft niks kunnen vinden. De KNO arts heeft ook niks kunnen vinden dus ben ik naar een psycholoog geweest en dat heeft geholpen, voor mijn depressie maar niet met mijn duizeligheid. Duizelig ben ik altijd 24/7 ook heb ik last van oorsuizen en nu dus al 2, 5 jaar lang. Ik heb een hele tijd ook door mijn depressie thuis gezeten en niks gedaan, maar ik onderneem nu van alles en heb mijn leven weer 'opgepakt.' Toch vraag ik mij sterk af hoe het kan dat ik a-l-t-i-j-d duizelig ben?! Hoe kan dat door hyperventilatie? Terwijl ik er nooit meer aan denk dat ik hyperventilatie heb, behalve als ik ergens anders ben in een niet vertrouwde omgeving. Maar ik sta met de duizeligheid op, en ga er mee naar bed. Ik vraag me nu wel sterk af of dat het niet iets is met mijn hersenen?

Groetjes, Lindsey! Reactie infoteur, 07-06-2012
Hi Lindsey, je bent bij vele artsen geweest waaronder de kinderneuroloog. Als het iets met je hersenen is, zou hij de aangewezen persoon zijn om dat vast te stellen. Dat alles 'goed' is verklaard is het beste wat je kon horen. Dat neemt niet weg dat je nog met de last zit. Je verhaal is wel tegenstrijdig, want je zegt dat je van alles onderneemt terwijl je 'altijd' duizelig bent. Zoiets klopt natuurlijk niet. Wie duizelig is, kan vrijwel niets meer of wordt in hoge mate belemmerd in het dagelijks leven. Daarom denk ik dat je duizeligheid te maken heeft met lage bloeddruk wat je vaak bij jonge meiden ziet. De neiging tot flauwvallen is dan vaker aanwezig, maar het is verder onschuldig. In etiketten zoals 'hyperventilatie' geloof ik niet. Groetjes, A.

Tw, 03-06-2012
Hallo, ik ben 20 jaar en heb al bijna een jaar regelmatig last van lichte duizeligheid, wat zich voornamelijk uit in een soort dronken gevoel, een soort zweverigheid inderdaad. Dit gaat vaak gepaard met nekklachten (stijfheid, kraken bij beweging etc.). Daarbij ben ik vaak moe en geestelijk afwezig.
Bij goed weer heb ik deze klachten over het algemeen minder.

Nu durf ik als student vaak niet eens meer de deur uit, doordat ik vaak erg wankel op mijn benen sta en ik bang ben om flauw te vallen (dit gebeurde 2/3 jaar ook). Ik slaap dan ook vrij onregelmatig of weinig, maar dat deed ik vorig jaar ook en toen had ik deze klachten niet. De klachten staan de kwaliteit van mijn leven nu in weg, maar ik ben bang dat ze te vaag zijn voor de huisarts om er iets mee te doen.

Moet ik hiermee toch naar de huisarts of dokter stappen? Ik hoop op een (spoedige) reactie. Alvast bedankt. Reactie infoteur, 04-06-2012
Hi Tw, van hieruit is onmogelijk te bepalen waar dit aan ligt. Zoals je in het artikel leest zijn er zeer veel mogelijkheden. Naar de huisarts gaan is een goed idee. Zo hoor je eens wat zijn/haar visie is. Verwacht dan niet dat er ook een behandeling zal zijn, want die is er voor duizeligheid in de regel niet. Sterkte, A.

Aa, 31-05-2012
Hallo,

Ik hoop op een reactie, ik waardeer de reacties die u doet bij anderen.

Ik heb last van duizeligheid, al langer dan een jaar, het begon spontaan ineens, en had er een week ongeveer elke dag een uur lang last van, dat ik niet eens meer kon lopen en moest gaan zitten.

Nou zit ik nog steeds met die duizeligheid die moeilijk te omschrijven is, als ik loop dan is het net alsof ik de grond inzak, en moet ik snel gaan zitten, zodra ik zit dan word het direct minder…

Ook kan ik niet over een zacht matras, bankstel of wat ook maar, als ik dan onverwacht beweeg, dan word ik ook direct duizelig en heb ik het idee dat ik er doorheen zak…

Hoop dat dit bekend voorkomt, want ik ben echt radeloos… Reactie infoteur, 01-06-2012
Hi Aa, lijkt op een storing van het evenwichtsorgaan. Zoals je begrijpt vraagt dit onderzoek door een arts, en ik vraag me dan ook af of je daar geweest bent. Duizeligheid is wel moeilijk te herleiden, dus het is niet gezegd dat je daar alle antwoorden krijgt. Vaak gaan dit soort vreemde verschijnselen ook vanzelf weg. Maar in jouw geval zit je er al een jaar mee. Stel doktersbezoek dus niet verder uit. Sterkte, A.

Irene, 30-05-2012
Hallo, 20 jaar geleden verminderde mijn gehoor aan de linkerkant plots drastisch. Op dat moment had ik evenwichtsstoornissen. Een scan werd genomen maar niets werd ontdekt. 16 jaar later raadpleegde ik opnieuw, op aanraden van een vriendin, een NKO-arts. Mijn gehoorverlies aan de linkerkant was nog sterker achteruitgegaan. Een MRI werd genomen en er werd een brughoektumor vastgesteld die van die grootte was dat er diende geopereerd te worden. Alzo geschiedde oktober 2008. Na de operatie was mijn gehoor aan de linkerkant volledig verdwenen en was ik ook duizelig. Nu bijna 4 jaar later heb ik nog steeds last van iets dat valt te omschrijven als een klem rond mijn hoofd, tintelingen in mijn gezicht, tinitus zowel links als rechts en tijdens het stappen een zweverig en ijl gevoel in mijn hoofd met een licht angstig gevoel als gevolg. Halfjaarlijks wordt een checkup gedaan (MRI) en een half jaar geleden werd opnieuw een aangroei van de tumor vastgesteld. Op dat moment heb ik radioschirurgie ondergaan. Alle symptomen van na de operatieve ingreep zijn ook nu gebleven. Mijn vraag is alleen of er ooit een einde komt aan die syptomen of dat ik er mij moet bij neerleggen dat alles zal blijven zoals het is? Kan ik buiten mijn neuroloog, die mij geopereerd heeft en niet reageert op de beschrijving van de symptomen, nog een andere instantie raadplegen? Ik blijf optimistisch… maar mijn levenskwaliteit is wel verminderd. Groeten. Reactie infoteur, 30-05-2012
Hi Irene, zie: http://www.kno.nl/publiek/voorlichting/brughoektumor
Je verhaal is te specifiek en te persoonlijk om er iets zinnigs over te kunnen zeggen. Nabezwaren van zo'n zware operatie moet je dan ook met je behandelend arts bespreken. Genoemde website beschrijft wel al hetgeen jij hier vertelt, dus ik vermoed dat dit de consequenties zijn. Hoe lang dit alles gaat duren, kan echter niemand op InfoNu je vertellen. Sterkte, A.

Peggy, 24-05-2012
Hallo, ik ben 33 jaar en ben al 2 jaar duizelig (denk ik). Het ergste is dat ik bijna ben flauwgevallen in de auto (ik was aan het rijden). Ik krijg dit bijna dagelijks dat ik ergens ook niet kan stilstaan (dreig neer te vallen). Ben precies dronken als ik over straat loop en krijg dan panische angst om flauw te vallen. Ben al 3 maanden lang in behandeling geweest bij kine maar het blijft, dokters helpen me niet! Groeten. Reactie infoteur, 25-05-2012
Hi Peggy, zie: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/diversen/61218-second-opinion-recht-kan-u-redden.html
Je situatie vraagt onderzoek en als dokters je niet helpen, moeten ze je verwijzen. Je kunt dit met de second opinion regeling zelf doen (bijv. via huisarts). Kies dan wel een heel ander ziekenhuis, liefst universitair. Ik vraag me verder ook af wat de visie van je artsen is geweest. Sterkte, A.

Elleke, 23-05-2012
Hallo! De laatste paar weken werd ik steeds dover. Vorige week heb ik daarom druppels 'Otalgan' gehaald. Toen ik daarmee begon te druppelen sloeg mijn oor dicht en dit bleef zo. Op een morgen werd ik wakker en had ik gigantische oorsuizen, dit heb ik nu al een week lang. Daarnaast heb ik last van een licht, zweverig gevoel in mijn hoofd. Ik ben van de week bij de dokter geweest, omdat ik de prop eruit wilde laten halen. Kennissen/familie van mij zagen namelijk een soort prop zetten. Echter, de huisarts vond dat er maar zo weinig in mijn oor zat, dat hij mij oordruppels heeft gegeven, tot nu toe zonder resultaat. De duizeligheid, die ik trouwens al érg lang heb, en het oorsuizen en doofheid blijven. Hij zag ook vocht in mijn oor. Mijn vraag is: wat kan ik hebben? Kan door dat beetje troep in mijn oor mijn hele oor dichtzitten en ik zo'n last van oorsuizen hebben en een zweverig gevoel in mijn hoofd? Reactie infoteur, 24-05-2012
Hi Elleke, het minste geringste in het oor, of het nu voor of achter het trommelvlies is, kan verschijnselen geven. Zie: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/8599-oorsuizen-een-gekmakend-geruis.html
Het is raar dat je huisarts oordruppels geeft voor oorsmeer dat er naar zijn mening nauwelijks is. Je schrijft dat hij vocht in het oor ziet, daarmee wordt bedoeld dat het trommelvlies zichtbaar is (goed teken) en hij daarachter iets waarneemt. Gezien het totale klachtenpatroon lijkt het het meest op problemen in de buizen van Eustachius, zie daarvoor: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/51191-buis-van-eustachius-functiestoornissen.html
Slijm en vernauwingen veranderen de druk in het middenoor, waardoor indirect het ovale venster geprikkeld wordt en er een zweverig gevoel ontstaat. Dit kan ook doordat slijm en vocht zich in de neusbijholten ophoopt. Gebeurt dit aan een kant, dan krijg je een disbalans in het hoofd (onjuiste drukverdeling) en word je af en toe duizelig of heb je de hele tijd een raar gevoel in het hoofd. Ik vrees dat je de tijd moet uitzitten, maar je kunt natuurlijk je arts om een verwijzing naar kno vragen. Of hij het doet…? Beterschap, A.

Debby, 10-05-2012
Ik heb sinds 2 dagen weer duizelingen in de ochtend… Dichte oren, en draaierig. Als ik stilzit gaat het redelijk en in de loop van de dag blijven mn oren over, maar is de duizeligheid en misselijkheid weg of zo goed als… ik heb overig geen draaiingen eerder soort schommelingen.

Nu heb ik al een tijdje last van droge ogen, gevoelige oren en pijnlijke klieren… Toch een virusje in het hoofd? ik heb al wel stress en hyperventilatie en ben oververmoeid… Reactie infoteur, 11-05-2012
Hi Debby, de duizelingen kunnen door tal van oorzaken ontstaan. Van hieruit is niet te bepalen waar het aan ligt. Ga bij aanhoudende klachten naar je arts, maar zorg er eerst voor dat je de oververmoeidheid verjaagt door uitgebreid te slapen. Beterschap, A.

Annabelle, 06-05-2012
Ik heb sinds een halfjaar last van duizeligheid. Voor mij is de duizeligheid alsof de kamer 'scheef staat'. Altijd op dezelfde manier, de kant waar ik naartoe kijk lijkt hoger te liggen dan het punt waar ik ben. Dit heb ik de hele dag door. Daarnaast heb ik vaak last draaiduizeligheid, en lichte '' liftduizeligheid' alleen beweegt dan niet de hele vloer maar alleen de overkant. De liftduizeligehid en draaiduizeligheid krijg ik niet op vaste momenten. Ik kan heel rustig zitten, of net onder de douche uitkomen, van de woonkamer naar de keuken lopen ( er is dan wel een groot verschil in licht), maar ook bij sport heb ik er last van wat tot gevolg heeft dat ik bepaalde dingen niet kan doen. Ik ben hiervoor als eerste naar de huisarts geweest. Die dacht dat het door slaaptekort kwam en heeft mij melatonine voorgeschreven, ondanks dat ik er beter door ben gaan slapen heeft het geen effect gehad op mijn duizeligheid. Ook ben ik bij de kinderarts langs geweest, hij heeft mijn bloedruk, hartslag en dergeljke gecontroleerd en dat was allemaal goed. Ook ben ik getest op diabetes, bloedarmoede en is mijn schildklier twee keer getest. Ook dit was goed. Daarna ben ik naar de oogarst geweest die ook niks kon ontdekken. Wel heb ik bij de optometrist een leesbril voorgeschreven gekregen met een lichte cilinder. Maar ook dit heeft geen invloed gehad op mijn duizeligheid. Ik heb ook mijn nekwervel, en rug laten controleren bij een specialist maar ook die kon niks vinden. Ook een bezoek aan de KNO arts leverde geen oorzaak op. Daarom ben ik ook nog bij een neuroloog geweest. Deze heeft verschillende test's bij mij gedaan, ik deed ze allemaal goed en voor de zekerheid heeft de neurloog mij doorverwezen naar het AMC waar een MRI scan wordt gemaakt van mijn hoofd, maar ze verwacht niet dat er wat uitkomt.
Zelf weet ik niet wat de oorzaak is maar heb er wel veel last van. Heeft iemand misschien een idee welke arst ik nog kan bezoeken? Of herkent iemand zich in deze klachten?
Ik zou het graag weten Reactie infoteur, 07-05-2012
Hi Annabelle, je hebt de volgende hulpverleners bezocht: huisarts, kinderarts, oogarts, optometrist, nek-rug 'specialist', kno-arts en neuroloog. Vele onderzoeken zijn gedaan zonder enig resultaat. Het laatste is nu de scan van je hoofd, waarvan al wordt verwacht dat het niets zal aantonen. Zoals ik het lees heb je een probleem met het evenwicht en zou een evenwichtsonderzoek misschien iets uitwijzen. Dit behoort toe aan de afdeling KNO, dus de vraag is of je dat onderzoek wel gehad hebt. Sterkte met dit raadselachtige fenomeen! A.

Lutske (infoteur), 05-05-2012 #50
Ik heb ook sinds 3 jaar last van evenwichtstoornis, ik lag in bed en deed mn ogen open en zag de kamer en spullen als een gek om me heen draaien, conclusie kokholzen.Het voelde alsof ik zwaar dronken was.Ik heb 4 dagen plat gelegen en moest mn ogen dichthouden, zodra ik die open deed dan begon het weer.De 5e dag maar naar de dokter gegaan en die bevestigde evenwichtstoornis, ik heb toen betahistine 30 mg gram gekregen.En die helpen heel erg goed.
In tijden van de menstruatie word het altijd wat erger, en soms heb ik ook weken geen last er van.Maar nu sinds een week voel ik me heel raar in mijn hoofd, veel duizelig en me hart gaat soms als een gek te keer, dat doet echt verrotte zeer en duurt ongeveer 3 a 5 min en dan voel ik ook echt dat me hart een keer overslaat en dan weer z n normale ritme aanneemt.De dokter zegt dat ik het me inbeeld dat het niet echt is, dat hoort bij een paniekaanval.Maar ik heb geen last van paniekaanvallen.Ik zou er zo graag vanaf willen van die duizelingen en dat beroerde gevoel, .soms kan ik niet eens kijken naar mn kinderen hun computerspelletje dat gaat dan zo snel dat ik ter plekke duizelig word en weer ga kokhalzen… En voor mijn gevoel zijn het 2 verschilldende dingen bij de evenwichtstoornis voel ik me ontzettend dronken, en bij de andere gewoon licht duizelig in mn hoofd, wat kan ik hier aan doen. Ik heb de oefeningen gedaan maar daar voel ik me alleen maar beroerder door, en ben bang om me te laten vallen op het bed, omdat het dan als een bom inslaat in me hoofd ik vind dat doodeng. Reactie infoteur, 07-05-2012
Hi Lutske, dit vraagt specialistisch onderzoek. Je huisarts kan je kennelijk niet helpen, dus moet hij je doorverwijzen naar een kno-arts, en voor wat betreft de hartkloppingen moet hij onderzoek doen. Het lijkt er in elk geval op dat het evenwichtsorgaan niet goed werkt. Helaas is het zo dat daar weinig aan te doen is. Vaak komt het neer op afwachten in de hoop dat het een keer beter wordt. Vandaar dat je huisarts waarschijnlijk zo terughoudend is met zijn beleid. Je hebt echter wel recht op medische hulp, dus ga gewoon terug. Niemand beeldt zich hartritmestoornissen in! Sterkte, A.

Jolanda, 25-04-2012
Hoi ik ben 27 en 13 wk terug bevallen van 4e kind, Nu heb ik sinds ongv 8 wk last van duizelen (niet draaierig) gevoel van lichtheid angst om weg tevallen. Ook heb ik veel hoofdpijn de ene keer midden in me hoofd de andere keer voor in. Ook heb ik een pijnlijk stijf gevoel tussen mijn schouderbladen en soms gevoel van zelfde pijn in mijn nek (hoofd trekt dan naar achter) vaak ook pijn in rechter boven arm wat langzaam doorzakt naar de pols die dan ook wat dik wordt. Ook ben ik veel moe maar dat is naar mijn idee niet gek met 4 jonge kids. Tussen mijn borsten en net daaronder heb ik ook vaak pijn soort steken en slaap gevoel in de handen, het is best veel. Enig idee wat het kan zijn? Maak me zorgen… Heb het idee dat mijn huisarts me niet serieus neemt. Reactie infoteur, 26-04-2012
Hi Jolanda, met dit soort klachten moet eerst worden bekeken welke medicijnen (of hormonen) je slikt. Hiermee stoppen zou alles al kunnen verhelpen. Slik je niets, dan kan het zijn dat het grote bloedverlies na de bevalling en de enorme hormoondaling je parten speelt. Na een zwangerschap duurt het zeker nog een maand of negen voordat je weer de oude bent. Bloedarmoede, lage bloeddruk, hoofdpijn, spierpijnen en tintelingen (door veel tilwerk) en een licht gevoel in het hoofd kunnen daarbij allemaal voorkomen. Je moet jezelf in acht nemen en zwaarder werk liefst aan anderen overlaten, want als je de waarschuwingen van je lichaam negeert zit je straks met RSI. Zie: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/27593-rsi-sluimerende-overbelasting.html
Sterkte, A.

Ilse, 21-04-2012
Ik heb nu twee soort van 'aanvallen' gehad. De eerste kreeg ik 6 dagen geleden en de tweede vandaag. Het begint met mijn oren die opeens dicht gaan zitten, ik voel het aan komen. Mijn hoofd wordt een soort van tintelig en wordt heel duizelig. Het bevind zich grotendeels in mijn hoofd en heb het gevoel dat ik kan vallen. Het lijkt alsof ik droom en alles wat ik doe maakt me duizelig. Op begeven moment gaan mijn oren weer open en ebt de duizeligheid weg. Dit duurt ongeveer 10 minuten, waarna ik me na een half uur eigenlijk weer topfit voel. Ik ben nog niet bij de dokter geweest, heb wel al mijn hele leven last gehad van als ik opsta ik zwarte vlekker krijg. Kan dit aan mijn bloedsuiker of bloeddruk liggen? Het begint nu alleen vanuit mijn oor, wat dus mijn evenwichtsorgaan aantast. Hoop dat u mij advies kan geven. Reactie infoteur, 22-04-2012
Hi Ilse, lijkt op (naderende) flauwtes, door bijv. plotselinge bloeddrukdalingen. Dit is iets anders dan duizeligheid als gevolg van een probleem in het evenwichtsorgaan. Ik raad je aan je huisarts te bezoeken als de reeks verschijnselen vaker gaat voorkomen. Groetjes, A.

Kiki, 21-04-2012
Een of twee keer in de maand kan ik mijn bed niet uit vanwege duizelingen, Ik kan niet naar de toilet moet dus gewoon blijven liggen en neem dan cinnarazine. Het is verschrikkelijk want je kunt helemaal niets.Na een paar dagen is het weer over, maar het gevoel blijft toch aanwezig onvast op de benen, lage bloeddruk, met het lopen naar een kant toe trekken. Ook een vernauwing bij de 5. 6 nekwervel. Wat kan ik hier nu het beste aandoen, ik hoop dat u mij kunt helpen. Bij voorbaat hartelijk bedankt. Reactie infoteur, 21-04-2012
Hi Kiki, dit vereist natuurlijk onderzoek door je huisarts en eventuele verwijzing. Je arts moet bepalen welke medicijnen en/of onderzoek nodig zijn, daarnaast moet hij adviezen geven ten aanzien van de duizeligheid. Beterschap, A.

Astrid-d-g (270 artikelen)
Laatste update: 15-07-2015
Rubriek: Mens en Gezondheid
Subrubriek: Ziekten
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.
Medische informatie…
Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts.