Waarzegkaarten Mlle Lenormand: werken met de 12 huizen

Er bestaan veel uiteenlopende kaartleggingen en bepaalde leggingen kun je ook astrologisch uitkruisen. Het uitkruisen is een zeer boeiende lezing, want hiermee wordt de ziel en het karma van de consultant blootgelegd en ook de levenssituatie belicht. Door de betekenis van elke kaart te verbinden met de kenmerken van de huizen, planeten en tekens, bekom je extra informatie die heel belangrijk kan zijn voor de consultant, maar voor deze methode moet je wel enige kennis hebben van de Middeleeuwse horoscoop in de 12 huizen.

Inhoud


<I>Klik op de afbeelding om uit te vergroten</I> / Bron: WolfgangRieger, Wikimedia Commons (Publiek domein)Klik op de afbeelding om uit te vergroten / Bron: WolfgangRieger, Wikimedia Commons (Publiek domein)

Het ontstaan van de dierenriem

Eeuwen lang geleden werden sterren beschouwd als levende wezens en sommige mensen beweerden toen al dat ze de toekomst konden zien in het gedrag van de sterren.

Ergens tussen de 7de en 5de de eeuw voor Christus, verdeelde men de baan van de zon rond de aarde in twaalf stukken en elk stuk omvatte een groepje sterren (een sterrenbeeld), die overeenkwam met een maand van het jaar. Vanaf de 5de eeuw voor Christus bestudeerden astronomen de bewegingen van elk sterrenbeeld en tegen de 1ste eeuw na Christus had de astrologie vorm gekregen.

De 12 tekens van de dierenriem, te beginnen met Ram en eindigen met Vissen, hebben tot op heden allemaal een eigen traditionele betekenis, waarvan hun oorsprong dus te vinden is in het verre verleden. Daarnaast wordt elk teken beheerst door een planeet die een duidelijke invloed heeft op elk onderdeel van de mens en ons laat zien wat we zijn.

Wat zijn astrologische huizen

Volgens oude geschriften was Petosiris, de hogepriester van Thoth, de vroegst genoemde Egyptische astroloog en hoogstwaarschijnlijk ook de grondlegger van de astrologie.

In de oudheid verdeelde Petosiris, net zoals de sterrenhemel, onze aarde in twaalf aparte stukken, die we huizen noemen en volgens Petosiris een weergave zijn van de twaalf sterrenbeelden op aarde: dit op een bepaald moment en plaats op aarde. Ieder sterrenbeeld beschikt dus over een eigen huis en ieder huis correspondeert met een bepaald levensgebied.

Astrologisch kruisen bevat meer details, want de planeten* en tekens* van de dierenriem die in bepaalde huizen staan, zeggen iets meer over de manier, hoe dat een persoon in een bepaald levensgebied staat.

* Elke planeet is heerser van een sterrenbeeld: kenmerken van de planeet koppelen met de kenmerken van het teken zorgen voor nog meer informatie.
 • Sterrenbeeld of teken: laat zien hoe de energie wordt gebruikt.
 • Planeet: is de heerser van het sterrenbeeld die in het huis staat en heeft een sterkere invloed dan het teken, want de planeet bepaalt, de persoonlijkheid en het karakter van het teken.
 • Huizen: stellen de 12 levensgebieden van de consultant voor en vertellen iets meer over de relatie met de alledaagse ervaringen en gebeurtenissen tijdens het leven.
 • De stand van de huizen: de volgorde lezen we, net zoals de horoscoop tegen de klok in.
 • Lege huizen: daar liggen geen kaarten waardoor men niets te weten komt over deze levensgebieden.

Betekenis van de 12 huizen

Huis 1Ik ben: de persoonlijke uitstraling naar buiten toe
Planeet Mars is de heerser van het sterrenbeeld Ram
 • Huis één stelt de consultant voor: persoonlijkheid, karakter, gedrag, uitdrukking, lichaam, uiterlijk, bekwaamheden, levenskracht, temperament, energie, gezondheid.

Huis 2 Ik heb: de eigen verdiensten
Planeet Venus is de heerser van het sterrenbeeld Stier
 • Huis twee symboliseert de geestelijke en de materiële bezittingen van de consultant: kennis, talent, eigenwaarde, zekerheid, bezittingen, inkomsten, uitgaven, winst, verlies, investeringen.

Huis 3 Ik communiceer en denk
Planeet Mercurius is de heerser van het sterrenbeeld Tweelingen
 • Huis drie stelt de communicatie, interesses, studie’ s, hobby’s en korte reizen van de consultant voor: familie, vrienden, buren, zakenpartners, gesprekken, brieven, telefoon, fax, post, lezen, schrijven, reizen, uitstapjes, onderwijs, studie, boeken, gedachten, denkleer. Vervoer: aan en verkoop van een vervoermiddel

Huis 4Ik woon/mijn wortels/levenseinde
Planeet Maan is de heerser van het sterrenbeeld Kreeft
 • Huis vier stelt het ouderlijke huis, de familietradities, relatie met het gezin en ook de oude dag van de consultant voor: afstamming, wortels, erfelijkheid, relatie met de ouders, de moeder, geborgenheid, bescherming, jeugdervaringen, emoties, erfgoed, woning. De thuishaven van vroeger, nu en later.

Huis 5Ik creëer/kinderen
Planeet Zon is de heerser van het sterrenbeeld Leeuw
 • Huis vijf is het huis van de kinderen en het stelt ook de creaties en ontwikkelingen van de consultant voor: avontuur, levenslust, liefde, liefdesavonturen, romantiek, het seksuele leven, beminnen, genot, flirten, zwangerschap, kinderen, huisdieren, verantwoordelijkheid, zorg, opvoeding, leiderschap, hobby’s, creativiteit, kunst, spel, gokken, jolijt, dynastie, adel, het rijkelijke.

Huis 6Ik dien
Planeet Mercurius is de heerser van het sterrenbeeld Maagd
 • Huis zes laat de bekwaamheden van de consultant zien en de manier waarop deze benut worden. Het zesde huis stelt ook de gezondheid, lichaamsverzorging en levensenergie voor: dagelijkse routine, huishouden, werkomgeving, werk, discipline, dienstbaarheid, dienstverlening, hulpvaardigheid collega’s, personeel, ondergeschikten, verpleging, voeding, dieet, sociale omgang met de kennis.

Huis 7Ik verbind
Planeet Venus is de heerser van Weegschaal
 • Huis zeven beschrijft de persoonlijke en zakelijke relaties van de consultant: sociale contacten, harmonie, sfeer, de partner, huwelijk, liefdesverhouding, verbondenheid, samenwerking, vereniging, organisatie, fusie, contracten, vijanden, tegenstanders, concurrenten.

Huis 8 Ik transformeer/onverdiend inkomen
Planeet Pluto is de heerser van het sterrenbeeld Schorpioen
 • Huis acht is het huis van dood en wedergeboorte. Het stelt andermans bezittingen en het onderbewuste van de consultant voor: het verborgene, occulte, occultisme, onderzoek, wantrouwen, zwart geld, belastingen, verzekeringen, financiële crises, maffia, lust, zelfanalyse, besmettelijke ziektes, innerlijke kracht, transformatie, dood, wedergeboorte, testament, erfenis, nalatenschap, voogdij.

Huis 9Ik verruim mijn horizon
Planeet Jupiter is de heerser van het sterrenbeeld Boogschutter
 • Huis negen geeft het spirituele inzicht en de levensvisie van de consultant weer: hoger onderwijs, studie, professor, universiteit, filosofie, geloof, recht, rechtspraak, buitenlandse reizen, expanderen, het exotische, zoeken naar de zin van het leven, spiritualiteit, helderziendheid, dromen, wensen, verlangens, het hogere denken.

Huis 10Ik streef/mijn status
Planeet Saturnus is de heerser van het sterrenbeeld Steenbok
 • Huis tien laat de ambities en het levensdoel van de consultant zien: loopbaan, beroep, carrière, promotie, status, reputatie, imago, succes, eerbewijs, erkenning, autoriteit, de vader, meerderen, werkgevers, chef, regering, wetten, plichten.

Huis 11Ik verbroeder
Planeet Uranus is de heerser van het sterrenbeeld Waterman
 • Huis elf vertelt iets meer over de sociale contacten, de hoop en de verlangens van de consultant: vrienden, collega’s, gelijkgestemde zielen, naastenliefde, clubs, groepen, groepsactiviteiten, organisaties, verenigingen, vreugde, verdriet, democratie, astrologie.

Huis 12Ik bezin
Planeet Neptunus is de heerser van het sterrenbeeld Vissen
 • Huis twaalf laat de innerlijk beschouwing en het isolement van de consultant zien: loslaten, ontspanning, bezinning, berusting, eenzaamheid, afzondering, gedachten, karma, onbewuste, spirituele, paranormale, beperkingen, de dood van anderen, verliezen, klooster, gevangenis, ziekenhuis, sociale sectoren, hulpbehoevenden, ziekten, verslaving, roes, angst, opoffering, zelfvernietiging, zelfverloochening, schijn, geheim, duister, verraad, tegenwerking, hindernissen.

Kaartlegging: werkwijze

Het spel bevat twee persoonskaarten (PK)

kaart nr. 28 Heer: symboliseert de mannelijk consultant.
Kaart nr. 29 Vrouw: symboliseert de vrouwelijke consultant.

 • Om te beginnen moet je alle kaarten goed door elkaar haspelen: dit noemen we “de kaarten wassen”. Na het wassen voeg je alle kaarten terug samen tot één pak en leg de stapelhoop met de afbeeldingen naar beneden.
 • Neem met de linkerhand een stapeltje van de stapelhoop en leg deze naast de andere kaarten. Het overblijvende stapeltje wordt boven op het afgenomen stapeltje gelegd: dit noemen we “de kaarten couperen”.
 • De bovenste kaarten worden één voor één uitgespreid in vier rijen van negen, met de afbeelding naar boven. Bekijk de volledige legging: combineer en interpreteer alle kaarten, zodat er een verhaal ontstaat.

Zoek de PK: het uitkruisen begint steeds vanaf de PK.
Combineren: we interpreteren altijd eerst de kaarten volgens de betekenissen van de kaart zelf en koppelen daarna al deze informatie met de betekenissen van het huis.

Klik op de afbeelding om deze uit te vergroten en probeer dan aan de hand van het voorbeeld, jouw eigen legging uit te kruisen in 12 astrologische huizen.Klik op de afbeelding om deze uit te vergroten en probeer dan aan de hand van het voorbeeld, jouw eigen legging uit te kruisen in 12 astrologische huizen.

Kaarten astrologisch uitkruisen in 12 huizen

 • Het vierkant: de kaarten die zich rond de PK vormen zijn heel belangrijk tijdens de uitkruising, want ze liggen onmiddellijk naast de omringende huizen en worden gecombineerd met de kaarten die in de huizen staan.
 • Hoekhuizen: de kaarten boven, onder, links en rechts van de PK vormen het hoofdkruis: deze kaarten hebben rechtsreeks contact met de kaarten die staan in het eerste, vierde, zevende en het tiende huis.
  • Huis 1 Ram: kaart 15/Beer staat in contact met kaart 25/Ring.
  • Huis 4 Kreeft: kaart 21/Berg staat in contact met kaart 5/Boom.
  • Huis 7 Weegschaal: kaart 22/Weg staat in contact met kaart 17/Ooievaar.
  • Huis 10 Steenbok: kaart 1/Ruiter -, staat in contact met geen enkele kaart en dit noemen we een leeg huis. In deze combinatie verkrijg je dus geen enkele informatie over dit levensgebied, maar de Ruiter (1) laat wel zien dat er nieuws op komst is en wel heel snel (27).
 • Opvolgende huizen: grenzen aan de rechterzijde van de hoekhuizen en dat is het tweede, vijfde, achtste en het elfde huis.
  • Huis 2 Stier: kaart 18/Hond staat in contact met kaart 12/Vogels en beïnvloedt ook het derde huis.
  • Huis 5 Leeuw: kaart 33/Sleutel staat in contact met 32/Maan, en beïnvloedt ook het zesde huis.
  • Huis 8 Schorpioen: kaart 27/Brief -, beïnvloedt ook het negende huis.
  • Huis 11 Waterman: kaart 35/Anker -, beïnvloedt ook het twaalfde huis.
 • Vallende huizen: huis drie, zes, negen en twaalf worden beïnvloedt door de hoekkaarten die de PK omringen.
  • Huis 3 Tweelingen: kaart 18/Hond.
  • Huis 6 Maagd: kaart 33/Sleutel.
  • Huis 9 Boogschutter: 27/Brief.
  • Huis 12 Vissen: kaart 35/Anker.

Voorbeeld van een interpretatie

Huis 1 staat voor de persoonlijke uitstraling van de consultant en daar liggen de kaarten 15/Beer en 25/Ring centraal:
 • (15) deze persoon beschikt over een ijzersterk karakter, is zeer lief, familiair en past zich zeer gemakkelijk aan, maar let wel op dat je deze persoonlijkheid niet voor de voeten loopt. Verder zien we ook (25) dat de consultant zeer trouw is en ook levenslange vriendschappen opbouwt. Deze informatie kun je ook nog eens koppelen aan de betekenissen van het sterrenbeeld en de heersende planeet, waardoor je nog meer details te weten komt.

Huis 4 staat voor de thuishaven, vroeger, nu en later en hier liggen de kaarten 21/Berg en 5/Boom centraal:
 • de Berg staat voor energie en wilskracht, bezorgdheid en vijanden en de Boom staat voor groei, liefde en gezondheid. Aan de hand van de omringende kaarten kun je ze een juiste duiding geven.

Tip

Interpreteer eerst kaart per kaart en koppel dan de betekenissen van de huizen aan elkaar. Vergeet ook niet te kijken naar de omringende kaarten, zoals kaart 33/Sleutel die staat voor oplossing, een nieuw begin etc. want deze bezorgen eveneens informatie.
© 2011 - 2024 Worm, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Sterrenbeeld en polariteitEen sterrenbeeld kan een bijbehorende positieve polariteit hebben of juist een negatieve polariteit. De Ram, Tweelingen,…
Mlle Lenormand: wie was zij en wat deed zijMlle Lenormand: wie was zij en wat deed zijMarie-Anne Adelaide Lenormand werd met een wonderbaarlijke gave geboren op 27 mei 1772 te Alencon, Normandie, een stadje…
De waarzegkaarten van Mlle Lenormand: korte betekenisHet orakel van Mlle Lenormand is een heel populair waarzegsysteem waarmee we gebeurtenissen en feiten uit het verleden h…

Neptunus van 2012 tot 2026 in het teken van de VissenNeptunus van 2012 tot 2026 in het teken van de VissenNeptunus de planeet van o.a. de zee, de inspiratie en het idealisme, loopt van 2012 tot 2026 in zijn eigen teken de Viss…
Waarzegkaarten van Mlle Lenormand: astrologische betekenisHet kaartendek van Mlle Lenormand bevat twaalf Hof-kaarten en elke kaart bezit een aparte eigenschap. Aan de hand van de…
Bronnen en referenties
 • Foto's:
 • Koninklijke Sterrenwacht van België
 • Gauquelin: psychology of the planets
 • Tarotweb.nl
 • Afbeelding bron 1: WolfgangRieger, Wikimedia Commons (Publiek domein)
Worm (73 artikelen)
Laatste update: 18-09-2016
Rubriek: Mens en Gezondheid
Subrubriek: Astrologie
Bronnen en referenties: 5
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.