Wat kunnen jongeren en kinderen doen bij huiselijk geweld?

Wat kunnen jongeren en kinderen doen bij huiselijk geweld? Huiselijk geweld gebeurt letterlijk en figuurlijk achter de voordeur. Net als incest denken we dat het niet in onze omgeving voorkomt. Waarschijnlijk komt dat doordat we denken dat het alleen in grote steden of in achterstandswijken voorkomt. Helaas komt huiselijk geweld overal voor en het is best wel ingewikkeld om adequaat hulp te bieden. Wel kunnen we wat handvatten geven om huiselijk geweld te signaleren en te melden. Het gaat dan vooral om preventieve informatie verschaffen over een meldpunt voor jongeren en kinderen bij huiselijk geweld. Jongeren en kinderen zijn een kwetsbare doelgroep en zijn vaak onschuldige slachtoffers van het huiselijk geweld door ouders, verzorgers, broertjes, zusjes of andere volwassenen in hun omgeving. Wanneer huiselijk geweld gesignaleerd wordt door een volwassen iemand is het belangrijk om te weten wat men kan doen.

Enkele cijfers van huiselijk geweld

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat in Nederland elk jaar 50 kinderen en tussen de 40 en 80 vrouwen sterven aan de gevolgen van huiselijk geweld. In Europa is huiselijk geweld een van de belangrijkste doodsoorzaken bij vrouwen. Niet minder dan 100.000 kinderen zijn jaarlijks getuige van het huiselijk geweld. Van deze groep lopen 40.000 kinderen risico op ernstige gedragsproblemen en verslaving.

Onderscheid

Wanneer er sprake is van huiselijk geweld kan onderscheid gemaakt worden tussen ‘incidenten’ en ‘huiselijk geweld’. Van een incident is sprake als het geweld:
  • geen lichamelijk letsel veroorzaakt
  • geen gevolgen heeft zoals angsten, eetproblemen
  • minder dan een jaar duurt
  • eenmalig of ten hoogste enkele keren voorkomt

In afwijkende gevallen kan gezegd worden dat er dan sprake is van huiselijk geweld.

Wat is huiselijk geweld

Huiselijk geweld is alle geweld dat in de huiselijke kring voorkomt. Geweld tussen ouders onderling, tussen ouder en kind en tussen kinderen onderling. Ook hier kan weer onderscheid gemaakt worden in verbaal geweld, fysiek geweld en seksueel geweld.

Daders van huiselijk geweld

De daders van huiselijk geweld zijn vooral mannen. Echter het aantal vrouwelijke daders groeit gestaag. Ook het aantal kinderen die zelf dader zijn lijkt te groeien. We staan er vaak niet zo bij stil maar het pesten onder broertjes en zusjes neemt hand over hand toe. Onder vriendjes en vriendinnetjes bijvoorbeeld is er vaak sprake van verbaal geweld. Het verbale geweld moet echt niet worden onderschat. Huiselijk geweld komt niet alleen voor bij de lager opgeleide mensen maar ook bij hoogopgeleide personen.

Gevolgen van huiselijk geweld

Uit schaamte voor de omgeving blijft het vaak lang binnenshuis. Hierdoor kan het geweld doorgaan. Slachtoffers van huiselijk geweld hebben vaker dan anderen last van weinig zelfvertrouwen. Huiselijk geweld heeft grote invloed op de relaties in het gezin. Scheiding van de partners komt het meest voor. Een ander belangrijk gevolg is de ontwikkeling in de geloofsovertuiging of toekomstbeeld. Vaak ontstaan door huiselijk geweld verwrongen godsbeelden en een negatieve toekomstverwachting. Jongeren zoeken geborgenheid in vriendengroepen en gaan eerder alcohol en drugs gebruiken.

Problemen bij jongeren na huiselijk geweld

Jongeren zijn tijdens hun ontwikkeling in de pubertijd gevoelig voor de invloed van huiselijk geweld. Jongeren met bijvoorbeeld ADHD kunnen moeilijk omgaan met frustraties. Deze jongeren zijn vaak snel ontvlambaar met allerlei gevolgen van dien. Gedragsstoornissen bij jongeren zoals; pesten, bedreigen, vechten, vernielen of brandstichten staan meestal niet op zichzelf. Regelmatig blijkt dat jongeren met genoemd gedrag op of andere manier zelf in de problemen is geraakt doordat hij zelf is gepest of mishandeld.

Vluchten in negatief gedrag

Zoals al eerder genoemd komt ook verslaving hier om de hoek kijken. Jongeren hebben in hun omgeving volop de beschikking over genotsmiddelen als alcohol, drugs, gokken en seksualiteit. Wanneer jongeren met deze middelen in aanraking zijn gekomen dienen ze in eerste instantie als uitlaatklep. Vervolgens ontwikkelt de jongere een verslaving.

Hulp en meldpunt

Wanneer je in jouw omgeving huiselijk geweld signaleert kun je dat melden bij Veilig Thuis (meldpunt kindermishandeling). Veilig Thuis zal in actie komen als er genoeg aanwijzingen zijn dat er in een gezin iets aan de hand is. Het Veilig Thuis zal dan een onderzoek doen. Iedereen kan een melding bij Veilig Thuis doen: school, hulpverleners, politie, en mensen uit de directe omgeving. Anoniem melden of advies inwinnen kan ook. Een andere mogelijkheid is een melding doen bij de wijkagent. De politie werkt steeds vaker nauw samen met maatschappelijk werk, bureau jeugdzorg en ander hulpverleningsinstanties
© 2009 - 2024 Hessel, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Blijf Groep – Thuis in huiselijk geweldBlijf Groep – Thuis in huiselijk geweldDe Blijf Groep vangt mensen op die te maken hebben gekregen met huiselijk geweld en dan met name in Noord-Holland en Fle…
Het huisverbod; de oplossing tegen huiselijk geweld?Het huisverbod is een juridisch beleidsinstrument dat kan worden ingezet om huiselijk geweld tegen te gaan of te voorkom…
Battered-womansyndroom (BWS): syndroom bij mishandelde vrouwBattered-womansyndroom (BWS): syndroom bij mishandelde vrouwHuiselijk geweld komt helaas vaak voor. Het is zelfs de meest voorkomende vorm van geweld in onze samenleving. BWS is ee…
De hulpverlening bij huiselijk geweldHulpverlening is bij huiselijk geweld en kindermishandeling een belangrijk aspect om de slachtoffers en daders te helpen…

Hechting: (on)veilig gehechte kinderenHechting: (on)veilig gehechte kinderenHechting is een onderwerp dat gaat over de emotionele band die een baby/jong kind aangaat met zijn ouder(s) of verzorger…
ADHD – Natuurlijke behandelingADHD – Natuurlijke behandelingIn tegenstelling tot vroegere jaren vallen afwijkingen bij kinderen nu steeds meer op. De medische wereld is ver in haar…
Bronnen en referenties
  • Wat huiselijk geweld met je doet. Roel Timmerman. Boekencentrum 2005.
Hessel (256 artikelen)
Laatste update: 09-06-2020
Rubriek: Mens en Gezondheid
Subrubriek: Kinderen
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.
Medische informatie…
Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts.