Tips om woede te beheersen

Tips om woede te beheersen Tips om je woede te beheersen. Woede is een sterke emotie. Het ontstaan van woede heb je vaak niet in de hand. Echter de uitwerk-ing, manier van uiten c.q. gedrag en strategie om met woede om te gaan wel. Woede is grof gezegd heftige extreme boosheid die aanzet tot actie en zich kan uiten in agressie, strijdlust, driftbuien, drang tot vernietigen of onschadelijk maken etc. Manieren om uitbarstingen onder controle te krijgen, tips en trucs hoe je woede kunt beheersen, kun je lezen in dit artikel.

Woede Boosheid - Emotie Gevoel

Woede en Boosheid worden als term of aanduiding vaak door elkaar heen gebruikt. Toch weet bijna iedereen intuïtief dat woede sterker en heftiger is of kan zijn dan boosheid. De precieze verschillen zijn niet een-twee-drie aan te geven. Er bestaan verschillen in visies en meningen tussen diverse wetenschappelijke disciplines.

Emotie en Gevoel

Waar men het in grote lijnen over eens is, is dat woede (razernij, woest worden) een emotie is, welke extremer c.q. heftiger is dan boosheid. Dat boosheid meer een gevoel is.

Woede kan ook een cumulatie oftewel opgebouwde, opgestapelde boosheid zijn. Woede is een sterke emotie, een prikkel of drang die aanzet tot het willen nemen van actie, zoals b.v. uitbarsten, vernietigen of onschadelijk maken, hetgeen bij boosheid niet of niet altijd het geval hoeft te zijn. In onderstaande tips zal zowel de term boosheid als woede gebruikt worden, daar de tips mede gericht zijn op boosheid die een voorbode, signaal kan zijn of kan cumuleren, ontaarden in woede(uitbarstingen).

Woede beheersen


Accepteer dat er Boosheid in je op kan komen

Boosheid accepteren. Je hoeft je niet minderwaardig of slecht te voelen doordat of wanneer je boos bent. Boosheid hoort er in principe ook gewoon bij. Probeer er alleen wel iets anders mee te doen dan het er botweg uit te gooien en te zien als energie die in goede banen geleid kan worden. Veroordeel je boosheid op zich dus niet, maar richt je aandacht op de manier van uiten.

Tel tot 10 om je boze reactie uit te stellen - Time out

Boosheid uitstellen

Probeer je kwaadheid die uit kan monden in woede of driftbui uit te stellen door tot 10 te tellen. Het klinkt heel simpel, maar het werkt echt als je je dit eigen maakt. Begin in jezelf tot 10 te tellen (10 seconden) en focus je hier ook op. Als dit lukt, probeer dan tot 20 te tellen en later tot 30, 1 minuut of langer. Als je dit serieus en consequent doet, zul je het effect merken. Je ervaart dan dat je je wel degelijk kunt beheersen. Dat je misschien niet je woede in de hand kunt houden, maar wel je gedrag, de manier van uiten van je boosheid.

Time out nemen

Als dit in het begin moeilijk te doen is voor je in aanwezigheid van de ander, kun je het beste de ruimte uitlopen, even weggaan en in een andere ruimte of vertrek via het tellen af te koelen, een cooling down of time out te nemen. Op deze manier is het mogelijk makkelijker om je hier op te focussen, al is het alleen maar omdat je je dan afschermt van de uitstraling, gezichtsuitdrukking, gebaren c.q. nonverbale communicatie, lichaamstaal of signalen van de ander (die soms woede op kunnen roepen of verergeren).

High worden door een simpel maar zeer effectief Ademhalingstrucje

Een ademhalingsoefeningetje dat heel snel uit te voeren is en ook heel snel werkt is de volgende. Adem door je neus 7 tellen in. Houd je adem 5 tellen in (vast) en blaas vervolgens langzaam en gelijkmatig door je mond uit (met getuite lippen). Herhaal dit 3 tot 5 keer achter elkaar. Je zult merken dat je een beetje duizelig wordt en je je heel snel een stuk rustiger voelt. Het veroorzaakt een 'high gevoel'. Je zou kunnen zeggen een 'natural high'. Dit ademhalingstrucje werkt ook bij spanning, spanningsvolle situaties, nervositeit, onrust, angst, paniek en dergelijke.

Zorg voor een Fysieke uitlaatklep of Lichaamsbeweging

Fikse boosheid of woede leidt tot een flinke energie ophoping die eruit moet. Probeer je boosheid of woede c.q. energie kwijt te raken in een fysieke vorm. Denk hierbij aan schoppen tegen iets (een object, waarbij je geen pijn doet of zelf oploopt). Of slaan en stompen in een kussen of matras. Sommige mensen hebben baat bij een boksbal om negatieve energie te ontladen of woede te koelen. Ook kan je b.v. opdrukoefeningen doen of een eindje wandelen of sprinten, hardlopen. Zoek in ieder geval een fysieke uitingsvorm die bij jou past en waar je wat aan hebt. Een bekende manier is met deuren slaan; dit is echter niet voldoende expressief oftewel hiermee ontlaad je je energie niet genoeg. Het moet een fysieke inspanning of pittige lichaamsbeweging zijn, wil het je opgehoopte energie ontladen en hiermee meteen ook te kanaliseren, zonder dat er dingen stuk gaan of anderen (of jezelf) te beschadigen of pijn te doen.

Een fysieke uitlaatklep die je energie kanaliseert kan dus helpen op het betreffende moment zelf dat je boos bent of om een dreigende woede uitbarsting voor te zijn of te ontladen. Buiten die momenten om is het belangrijk om ook fundamenteel een fysieke uitlaatklep in je leven in te bouwen. Als je een driftig mens bent, die snel ontvlamt is het goed om met wekelijkse regelmaat aan (pittige) lichaamsbeweging te doen, in de vorm van fitness, (vecht)sport en dergelijke.

Praat (Ik-boodschap) over Boosheid of Woede die wordt opgeroepen

Praten en Ik-boodschap

Wanneer je boosheid door een ander wordt opgeroepen, is het belangrijk om er over te praten met de ander, zonder deze te beschuldigen. In plaats van die persoon aan te vallen, kun je hem of haar duidelijk maken dat zijn/haar gedrag of benadering onbegrip, ergernis, boosheid, onmacht of woede bij jou teweegbrengt. Een manier om dit niet beschuldigend te doen is om dit te formuleren met de ik-boodschap.

Ik-boodschap

Uit wat je dwars zit in de ik vorm. Zeg b.v. "Ik voel me door jou onder druk gezet". In plaats van: "Jij zet me ook altijd onder druk ". Het lijkt in eerste instantie misschien niet zo'n wezenlijk verschil, maar je zult merken dat het in de praktijk een groot verschil zal maken en dat dezelfde inhoud van de boodschap, maar dan op een andere manier geformuleerd, een heel ander effect zal hebben.

Door de ik-boodschap vertel je de ander namelijk wezenlijk wat er in je omgaat en wat jij voelt en ervaart. Met de jij -boodschap (of meestal 'ja, maar jij...') dring je de ander in de verdediging en kom je in een heen en weer beschuldigen terecht. Dit betekent in de praktijk dat je vaak op zijpaden terechtkomt. Het doel om te uiten wat jou nu wezenlijk zo boos (verdrietig. machteloos) maakt, gaat dan verloren.

Als je je boosheid bespreekbaar maakt, de waarheid leert te zeggen op een andere manier, zul je vaak begrip ontmoeten. Ook zal je misschien verbaasd zijn over de gevoelens van de ander. Dit zal al heel veel uitmaken, daar onbegrip en je onbegrepen voelen, vaak een kern is van je machteloos voelen, boosheid, ruzie of woede. Het moge duidelijk zijn dat je een gesprek pas moet aangaan als je woede bekoeld is.

Probeer de Oorzaak van je woede te achterhalen

Probeer als er geen sprake is van acute boosheid, te achterhalen waardoor het komt, wat of welke situatie jou nu precies boos maakt. Je komt een heel eind verder als je de oorzaak, of de prikkels die je boosheid of woede trickert kent of kunt achterhalen. Zitten er patronen of overeenkomsten in qua momenten, reacties en benadering van anderen naar jou toe of gebeurtenissen die je woede opwekken. Zit er een bepaald patroon in of een rode draad?

Het kan helpen om je woede uitbarstingen een tijdje op te schrijven, bij te houden hoe je reageerde en waarom. Het helpt je om zicht te krijgen op hoe vaak, wanneer het gebeurt en of je het achteraf nog steeds een terechte reactie vindt.

Overschreeuwen van verdriet

Besef dat achter/onder boosheid of woede soms angst, verdriet, pijn, pijnlijke ervaringen en herinneringen, gevoelens van machteloosheid of onzekerheid, zwakke plekken, gevoeligheid of kwetsbaarheid e.d. schuil gaan, die je niet wilt, kunt of durft te voelen en met agressiviteit, afweer of woede overdekt c.q. overschreeuwt.

Kijk ook naar eventuele Fysieke oorzaken van je boosheid

Het komt herhaaldelijk voor dat er gedacht wordt dat boosheid, agressie, driftbuien of woede uitbarstingen in relatie staan tot iemands aard, persoonlijkheid of karakter. Dit hoeft echter niet altijd zo te zijn. Er zijn bepaalde fysieke condities die ten grondslag kunnen liggen aan agressiviteit, boosheid en woede. Hoewel er talloze gezondheidsproblemen of aandoeningen een rol kunnen spelen, is het misschien goed om te kijken of je b.v. last hebt van een verstoorde hormoonhuishouding of dat je bloedsuikerspiegel niet goed op peil is.

Mogelijke oorzaken

Bovenmatige prikkelbaarheid, agressief gedrag, plotse woede uitbarstingen kunnen soms te maken hebben met b.v. intolerantie of allergie voor bepaald voedsel of voedingsstoffen, hormoonproblemen, hypoglykemie, chronische stress of burnout.

Heb wat meer Vertrouwen in je Medemens

Wantrouwen bij voorbaat

Wees niet te snel met het in twijfel trekken van motieven en bedoelingen van anderen. Mensen die snel ontvlammen, woedend worden of zogenaamde driftkoppen, staan vaak wantrouwend tegenover mensen en voelen zich dientengevolge ook snel aangevallen. Een mildere kijk op mensen kan je incasseringsvermogen vergroten. Denk dus niet bij voorbaat dat mensen kwaad in de zin hebben.

Verwachtingen van de ander

Stel je verwachtingen van anderen ook niet te hoog, wees realistisch. Mensen verschillen nu eenmaal van elkaar. Anders (dan je verwacht of kent) betekent niet perse fout of slecht. Mensen kunnen soms achteloos, naïef of 'dom' reageren en kunnen pijnlijke dingen zeggen, zonder dat ze dit bedoelen of er op uit zijn om jou te kwetsen of aan te vallen. Ze zijn zich vaak helemaal niet bewust dat hun reactie kwetsend of pijnlijk voor de ander kan zijn.

Neem zelf Verantwoordelijkheid voor je Emotie

Verantwoordelijkheid

Als je voortdurend anderen de schuld geeft van jouw boosheid, driftbuien of woede uitbarstingen, dan verandert er helemaal niets. Ook een mooie dooddoener waarmee je niet alleen de ander, maar ook jezelf voor de gek houdt is het bekende zinnetje: "Ik ben nu eenmaal zo". Hiermee denk je een vrijbrief of excuus te hebben voor je eigen gedrag en reacties en vlucht je voor je eigen verantwoordelijkheid. Pas op het moment dat je verantwoordelijkheid neemt voor je eigen reactie en gedrag, je eigen boosheid of woede, is er wezenlijk iets mee te doen.

Constructieve reactie

Bovendien kun je als iemand jou de waarheid zegt, hetgeen je wellicht als kwetsend ervaart -want daarom werd je boos- eens beter luisteren naar wat er gezegd wordt. Misschien kan je er wel je voordeel mee doen. Wellicht is het een zwakke plek of zwakke kant van jezelf die voor verandering of verbetering vatbaar is. En word je juist boos omdat iemand in de roos schiet c.q. de vinger op de zere plek legt. Als je anders leert te kijken naar kritiek of commentaar van de ander op jou, kun je er misschien een constructieve, positieve draai aangeven om iets in jezelf aan te pakken of te verbeteren.

Tips en trucs hoe Anderen omgaan met hun Boosheid

Probeer je te omringen met mensen of vrienden die zich goed kunnen beheersen. Goed voorbeeld doet goed volgen en wellicht kun je tips en trucs krijgen of een strategie leren van hen. Hoe zij met hun boosheid en woede omgaan. Want hoe dan ook heeft ieder mens deze gevoelens en daar is op zich niets mis mee, de crux is alleen hoe er constructief mee om te gaan in plaats van destructief.

Lees verder

© 2007 - 2024 Jvd, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Hoe leer ik mijn woede beheersen?Hoe leer ik mijn woede beheersen?De meeste mensen kunnen hun woede wel onder controle houden. Ze zijn boos, maar laten de boosheid niet hun gedrag bepale…
De kracht van woedeDe kracht van woedeMensen hebben emoties, de een uit deze wat spontaner dan de ander en sommige tonen helemaal geen emoties. Ofwel iedereen…
Woede en agressief gedrag bij jezelf, hoe ga je ermee om?Woede en agressief gedrag bij jezelf, hoe ga je ermee om?Woede is een negatieve emotie, maar na blijdschap wel de meest voorkomende emotie. Omdat woede over het algemeen als neg…
Hoe ga ik om met agressie?Hoe ga ik om met agressie?Agressie is iets waar we allemaal mee geconfronteerd worden. Vaak op tv, maar soms ook in het dagelijks leven. Hoe ga je…
Stress - SymptomenStress - SymptomenSymptomen van stress zijn in 4 categorieën onder te verdelen. Lichamelijke symptomen, Gedragssymptomen, Emotionele sympt…
Bronnen en referenties
  • Compendium van de Psychiatrie en Psychologie. Coutinho
  • Eigen artikel
Jvd (613 artikelen)
Laatste update: 29-11-2007
Rubriek: Mens en Gezondheid
Subrubriek: Leven
Bronnen en referenties: 2
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.
Medische informatie…
Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts.