Tips om woede te beheersen

Tips om woede te beheersen Tips om je woede te beheersen. Woede is een sterke emotie. Het ontstaan van woede heb je vaak niet in de hand. Echter de uitwerk-ing, manier van uiten c.q. gedrag en strategie om met woede om te gaan wel. Woede is grof gezegd heftige extreme boosheid die aanzet tot actie en zich kan uiten in agressie, strijdlust, driftbuien, drang tot vernietigen of onschadelijk maken etc. Manieren om uitbarstingen onder controle te krijgen, tips en trucs hoe je woede kunt beheersen, kun je lezen in dit artikel.

Woede Boosheid - Emotie Gevoel

Woede en Boosheid worden als term of aanduiding vaak door elkaar heen gebruikt. Toch weet bijna iedereen intuïtief dat woede sterker en heftiger is of kan zijn dan boosheid. De precieze verschillen zijn niet een-twee-drie aan te geven. Er bestaan verschillen in visies en meningen tussen diverse wetenschappelijke disciplines.

Emotie en Gevoel

Waar men het in grote lijnen over eens is, is dat woede (razernij, woest worden) een emotie is, welke extremer c.q. heftiger is dan boosheid. Dat boosheid meer een gevoel is.

Woede kan ook een cumulatie oftewel opgebouwde, opgestapelde boosheid zijn. Woede is een sterke emotie, een prikkel of drang die aanzet tot het willen nemen van actie, zoals b.v. uitbarsten, vernietigen of onschadelijk maken, hetgeen bij boosheid niet of niet altijd het geval hoeft te zijn. In onderstaande tips zal zowel de term boosheid als woede gebruikt worden, daar de tips mede gericht zijn op boosheid die een voorbode, signaal kan zijn of kan cumuleren, ontaarden in woede(uitbarstingen).

Woede beheersen


Accepteer dat er Boosheid in je op kan komen

Boosheid accepteren. Je hoeft je niet minderwaardig of slecht te voelen doordat of wanneer je boos bent. Boosheid hoort er in principe ook gewoon bij. Probeer er alleen wel iets anders mee te doen dan het er botweg uit te gooien en te zien als energie die in goede banen geleid kan worden. Veroordeel je boosheid op zich dus niet, maar richt je aandacht op de manier van uiten.

Tel tot 10 om je boze reactie uit te stellen - Time out

Boosheid uitstellen

Probeer je kwaadheid die uit kan monden in woede of driftbui uit te stellen door tot 10 te tellen. Het klinkt heel simpel, maar het werkt echt als je je dit eigen maakt. Begin in jezelf tot 10 te tellen (10 seconden) en focus je hier ook op. Als dit lukt, probeer dan tot 20 te tellen en later tot 30, 1 minuut of langer. Als je dit serieus en consequent doet, zul je het effect merken. Je ervaart dan dat je je wel degelijk kunt beheersen. Dat je misschien niet je woede in de hand kunt houden, maar wel je gedrag, de manier van uiten van je boosheid.

Time out nemen

Als dit in het begin moeilijk te doen is voor je in aanwezigheid van de ander, kun je het beste de ruimte uitlopen, even weggaan en in een andere ruimte of vertrek via het tellen af te koelen, een cooling down of time out te nemen. Op deze manier is het mogelijk makkelijker om je hier op te focussen, al is het alleen maar omdat je je dan afschermt van de uitstraling, gezichtsuitdrukking, gebaren c.q. nonverbale communicatie, lichaamstaal of signalen van de ander (die soms woede op kunnen roepen of verergeren).

High worden door een simpel maar zeer effectief Ademhalingstrucje

Een ademhalingsoefeningetje dat heel snel uit te voeren is en ook heel snel werkt is de volgende. Adem door je neus 7 tellen in. Houd je adem 5 tellen in (vast) en blaas vervolgens langzaam en gelijkmatig door je mond uit (met getuite lippen). Herhaal dit 3 tot 5 keer achter elkaar. Je zult merken dat je een beetje duizelig wordt en je je heel snel een stuk rustiger voelt. Het veroorzaakt een 'high gevoel'. Je zou kunnen zeggen een 'natural high'. Dit ademhalingstrucje werkt ook bij spanning, spanningsvolle situaties, nervositeit, onrust, angst, paniek en dergelijke.

Zorg voor een Fysieke uitlaatklep of Lichaamsbeweging

Fikse boosheid of woede leidt tot een flinke energie ophoping die eruit moet. Probeer je boosheid of woede c.q. energie kwijt te raken in een fysieke vorm. Denk hierbij aan schoppen tegen iets (een object, waarbij je geen pijn doet of zelf oploopt). Of slaan en stompen in een kussen of matras. Sommige mensen hebben baat bij een boksbal om negatieve energie te ontladen of woede te koelen. Ook kan je b.v. opdrukoefeningen doen of een eindje wandelen of sprinten, hardlopen. Zoek in ieder geval een fysieke uitingsvorm die bij jou past en waar je wat aan hebt. Een bekende manier is met deuren slaan; dit is echter niet voldoende expressief oftewel hiermee ontlaad je je energie niet genoeg. Het moet een fysieke inspanning of pittige lichaamsbeweging zijn, wil het je opgehoopte energie ontladen en hiermee meteen ook te kanaliseren, zonder dat er dingen stuk gaan of anderen (of jezelf) te beschadigen of pijn te doen.

Een fysieke uitlaatklep die je energie kanaliseert kan dus helpen op het betreffende moment zelf dat je boos bent of om een dreigende woede uitbarsting voor te zijn of te ontladen. Buiten die momenten om is het belangrijk om ook fundamenteel een fysieke uitlaatklep in je leven in te bouwen. Als je een driftig mens bent, die snel ontvlamt is het goed om met wekelijkse regelmaat aan (pittige) lichaamsbeweging te doen, in de vorm van fitness, (vecht)sport en dergelijke.

Praat (Ik-boodschap) over Boosheid of Woede die wordt opgeroepen

Praten en Ik-boodschap

Wanneer je boosheid door een ander wordt opgeroepen, is het belangrijk om er over te praten met de ander, zonder deze te beschuldigen. In plaats van die persoon aan te vallen, kun je hem of haar duidelijk maken dat zijn/haar gedrag of benadering onbegrip, ergernis, boosheid, onmacht of woede bij jou teweegbrengt. Een manier om dit niet beschuldigend te doen is om dit te formuleren met de ik-boodschap.

Ik-boodschap

Uit wat je dwars zit in de ik vorm. Zeg b.v. "Ik voel me door jou onder druk gezet". In plaats van: "Jij zet me ook altijd onder druk ". Het lijkt in eerste instantie misschien niet zo'n wezenlijk verschil, maar je zult merken dat het in de praktijk een groot verschil zal maken en dat dezelfde inhoud van de boodschap, maar dan op een andere manier geformuleerd, een heel ander effect zal hebben.

Door de ik-boodschap vertel je de ander namelijk wezenlijk wat er in je omgaat en wat jij voelt en ervaart. Met de jij -boodschap (of meestal 'ja, maar jij...') dring je de ander in de verdediging en kom je in een heen en weer beschuldigen terecht. Dit betekent in de praktijk dat je vaak op zijpaden terechtkomt. Het doel om te uiten wat jou nu wezenlijk zo boos (verdrietig. machteloos) maakt, gaat dan verloren.

Als je je boosheid bespreekbaar maakt, de waarheid leert te zeggen op een andere manier, zul je vaak begrip ontmoeten. Ook zal je misschien verbaasd zijn over de gevoelens van de ander. Dit zal al heel veel uitmaken, daar onbegrip en je onbegrepen voelen, vaak een kern is van je machteloos voelen, boosheid, ruzie of woede. Het moge duidelijk zijn dat je een gesprek pas moet aangaan als je woede bekoeld is.

Probeer de Oorzaak van je woede te achterhalen

Probeer als er geen sprake is van acute boosheid, te achterhalen waardoor het komt, wat of welke situatie jou nu precies boos maakt. Je komt een heel eind verder als je de oorzaak, of de prikkels die je boosheid of woede trickert kent of kunt achterhalen. Zitten er patronen of overeenkomsten in qua momenten, reacties en benadering van anderen naar jou toe of gebeurtenissen die je woede opwekken. Zit er een bepaald patroon in of een rode draad?

Het kan helpen om je woede uitbarstingen een tijdje op te schrijven, bij te houden hoe je reageerde en waarom. Het helpt je om zicht te krijgen op hoe vaak, wanneer het gebeurt en of je het achteraf nog steeds een terechte reactie vindt.

Overschreeuwen van verdriet

Besef dat achter/onder boosheid of woede soms angst, verdriet, pijn, pijnlijke ervaringen en herinneringen, gevoelens van machteloosheid of onzekerheid, zwakke plekken, gevoeligheid of kwetsbaarheid e.d. schuil gaan, die je niet wilt, kunt of durft te voelen en met agressiviteit, afweer of woede overdekt c.q. overschreeuwt.

Kijk ook naar eventuele Fysieke oorzaken van je boosheid

Het komt herhaaldelijk voor dat er gedacht wordt dat boosheid, agressie, driftbuien of woede uitbarstingen in relatie staan tot iemands aard, persoonlijkheid of karakter. Dit hoeft echter niet altijd zo te zijn. Er zijn bepaalde fysieke condities die ten grondslag kunnen liggen aan agressiviteit, boosheid en woede. Hoewel er talloze gezondheidsproblemen of aandoeningen een rol kunnen spelen, is het misschien goed om te kijken of je b.v. last hebt van een verstoorde hormoonhuishouding of dat je bloedsuikerspiegel niet goed op peil is.

Mogelijke oorzaken

Bovenmatige prikkelbaarheid, agressief gedrag, plotse woede uitbarstingen kunnen soms te maken hebben met b.v. intolerantie of allergie voor bepaald voedsel of voedingsstoffen, hormoonproblemen, hypoglykemie, chronische stress of burnout.

Heb wat meer Vertrouwen in je Medemens

Wantrouwen bij voorbaat

Wees niet te snel met het in twijfel trekken van motieven en bedoelingen van anderen. Mensen die snel ontvlammen, woedend worden of zogenaamde driftkoppen, staan vaak wantrouwend tegenover mensen en voelen zich dientengevolge ook snel aangevallen. Een mildere kijk op mensen kan je incasseringsvermogen vergroten. Denk dus niet bij voorbaat dat mensen kwaad in de zin hebben.

Verwachtingen van de ander

Stel je verwachtingen van anderen ook niet te hoog, wees realistisch. Mensen verschillen nu eenmaal van elkaar. Anders (dan je verwacht of kent) betekent niet perse fout of slecht. Mensen kunnen soms achteloos, naïef of 'dom' reageren en kunnen pijnlijke dingen zeggen, zonder dat ze dit bedoelen of er op uit zijn om jou te kwetsen of aan te vallen. Ze zijn zich vaak helemaal niet bewust dat hun reactie kwetsend of pijnlijk voor de ander kan zijn.

Neem zelf Verantwoordelijkheid voor je Emotie

Verantwoordelijkheid

Als je voortdurend anderen de schuld geeft van jouw boosheid, driftbuien of woede uitbarstingen, dan verandert er helemaal niets. Ook een mooie dooddoener waarmee je niet alleen de ander, maar ook jezelf voor de gek houdt is het bekende zinnetje: "Ik ben nu eenmaal zo". Hiermee denk je een vrijbrief of excuus te hebben voor je eigen gedrag en reacties en vlucht je voor je eigen verantwoordelijkheid. Pas op het moment dat je verantwoordelijkheid neemt voor je eigen reactie en gedrag, je eigen boosheid of woede, is er wezenlijk iets mee te doen.

Constructieve reactie

Bovendien kun je als iemand jou de waarheid zegt, hetgeen je wellicht als kwetsend ervaart -want daarom werd je boos- eens beter luisteren naar wat er gezegd wordt. Misschien kan je er wel je voordeel mee doen. Wellicht is het een zwakke plek of zwakke kant van jezelf die voor verandering of verbetering vatbaar is. En word je juist boos omdat iemand in de roos schiet c.q. de vinger op de zere plek legt. Als je anders leert te kijken naar kritiek of commentaar van de ander op jou, kun je er misschien een constructieve, positieve draai aangeven om iets in jezelf aan te pakken of te verbeteren.

Tips en trucs hoe Anderen omgaan met hun Boosheid

Probeer je te omringen met mensen of vrienden die zich goed kunnen beheersen. Goed voorbeeld doet goed volgen en wellicht kun je tips en trucs krijgen of een strategie leren van hen. Hoe zij met hun boosheid en woede omgaan. Want hoe dan ook heeft ieder mens deze gevoelens en daar is op zich niets mis mee, de crux is alleen hoe er constructief mee om te gaan in plaats van destructief.

Lees verder

© 2007 - 2020 Sila, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden. Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts.
Gerelateerde artikelen
Hoe leer ik mijn woede beheersen?Hoe leer ik mijn woede beheersen?De meeste mensen kunnen hun woede wel onder controle houden. Ze zijn boos, maar laten de boosheid niet hun gedrag bepale…
De kracht van woedeDe kracht van woedeMensen hebben emoties, de een uit deze wat spontaner dan de ander en sommige tonen helemaal geen emoties. Ofwel iedereen…
Woede en agressief gedrag bij jezelf, hoe ga je ermee om?Woede en agressief gedrag bij jezelf, hoe ga je ermee om?Woede is een negatieve emotie, maar na blijdschap wel de meest voorkomende emotie. Omdat woede over het algemeen als neg…
Hoe ga ik om met agressie?Hoe ga ik om met agressie?Agressie is iets waar we allemaal mee geconfronteerd worden. Vaak op tv, maar soms ook in het dagelijks leven. Hoe ga je…
Stress - SymptomenStress - SymptomenSymptomen van stress zijn in 4 categorieën onder te verdelen. Lichamelijke symptomen, Gedragssymptomen, Emotionele sympt…
Bronnen en referenties
  • Compendium van de Psychiatrie en Psychologie. Coutinho
  • Eigen artikel

Reageer op het artikel "Tips om woede te beheersen"

De infoteur van dit artikel heeft aangegeven wegens omstandigheden moeilijk of niet te kunnen reageren.
Reageren op het artikel of reageren op reacties blijft mogelijk, maar antwoord van de infoteur zal mogelijk uitblijven.

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

J. C. Agerbeek, 09-06-2018 21:43 #21
Mijn schoonzoon heeft soms driftbuien om niks en dan schreeuwt hij tegen de kinderen (7 en 5). soms zijn ze inderdaad een beetje vervelend en moet hij ze vaak tot de orde roepen maar het gaat negen van de tien keren om onbenulligheden zoals niet rechtop zitten bij het eten, het bestek niet goed vasthouden, te veel kletsen onder het eten en meer van dat soort dingen.
Ik maak het regelmatig mee want ik pas 2x per week op en 1x in de week kook ik en dan eten we samen. Ik vind het vreselijk als hij zo schreeuwt en ik kan er absoluut niet tegen, als ik naar die kleintjes kijk breekt mijn hart.
Vaak biedt hij daarna wel zijn excuses aan aan de kinderen en dan gaat het weer een tijd goed tot de volgende ontploffing.
Mijn dochter blijft er rustig onder maar ik kan het niet meer aanzien en moet dan huilen. Ik vind niet dat je zo tegen kinderen moet schreeuwen, je weet niet wat voor trauma ze eraan overhouden.
Wat kan ik doen om te zorgen dat hij niet zo te keer gaat? Hij is voor de rest een lieve leuke schoonzoon en zorgt goed voor zijn gezin, maar die driftbuien verpesten alles.

Beau, 08-05-2017 15:05 #20
Hallo,

Ik heb zelf ook veel last van woedeaanvallen. Vooral naar mijn dochter en man toe. Ik kan dan alles kapot slaan van razernij.
Het enige dat ik nooit zal doen is hun met een vinger aan te raken. Mijn vader sloeg mijn moeder waar ik bij stond (tot haar gebroken neus, enzo toe) Dat wil ik niet.
Maar roepen, dan kan ik niet onderdrukken.En ik zeg zo een kwetsende dingen naar hun toe. Ik heb dan zo een erge spijt dat ik hun zoveel verwijten naar hun hoofd gooi. Ik heb ook geprobeerd om met mijn man te praten dat hij toch begrip toont (en misschien hulp zou geven) maar ik heb het gevoel dat niemand mij begrijpt.
Nu ik dit hier lees, helpt het mij al een beetje dat ik zeker niet alleen ben met dit probleem.
Maar wat mij vooral mijn ogen opent, zijn de reacties lezen van de mensen die aan de andere kant staan van de woedeaanval. Ik weet dat het voor mijn familie zeker niet makkelijk is om met mij samen te leven, maar je probeert het feit dat je ze kwetst te negeren, en goed te praten dat je gelijk hebt als je zo een woede-uitbarsting krijgt (je krijgt ze met een reden, denk je dan) maar 99% van de tijd vind ik mijn reactie nadien overdreven (zelfs tot het extreem overdreven). Ik wil er elke keer iets aan doen, maar als ik uitbarst, gebeurt dit in een kwestie van een paar sec. Bijna geen tijd om na te denken, en enkel te "voelen". Door de reacties te lezen van iedereen, geeft het mij terug moed om een manier te vinden om er iets aan te veranderen. Gemakkelijker gezegd dan gedaan, dat wel. Maar ik heb schrik dat mijn dochter juist hetzelfde gaan worden zoals mij. Dat baart mij nog het meeste zorgen. Bedankt iedereen!

Sil Broodkoorn, 25-10-2016 11:43 #19
Goedendag.
Ik had een vraag. Bestaat er een therapie om mijn boosheid en agressie te kunnen beheersen. Pas geleden ben ik weer zeer lelijk uitgevallen naar een Collega. Het lukt mij maar niet dat ik haar rustig kon benaderen om op haar fouten te kunnen wijzen. Later heb ik zo spijt dat het weer als zand door mijn handen ging mijn gedrag. Echt heel pijnlijk voor beiden trouwens.

Hoop oprecht dat ik van jullie antwoord mag ontvangen.
Vriendelijk groet
Sil Broodkoorn

Mink, 20-03-2016 19:12 #18
Tip 1: Draag altijd iets zachts bij je, bijv. zo'n bontmuisje (kattenspeeltje) Wanneer je wordt overvallen door boosheid hou dan dat zachte voorwerp vast en herinner je er aan om zacht/ liefdevol te zijn naar jezelf. Vaak gaan de driftbuien niet echt om de triggers maar om oude wonden. Wees een goede moeder voor jezelf met zachtheid en begrip. Met die driftbuien doe je jezelf alleen maar meer onrecht aan. Als t niet lukt de driftbui te voorkomen probeer m dan wat kleiner te houden.
Tip 2: controle willen houden en perfect willen zijn kan ook de boel doen ontploffen. Het helpt mij om me te bedenken dat ik echt niet de wereld hoef te redden. En dat t echt niet allemaal op mijn manier hoeft. Ik mag achterover leunen en gewoon met de stroom meegaan. Wanneer me dat lukt, ervaar ik ontspanning en heb ik ook meer aandacht voor de ander.

Marly, 19-01-2015 21:10 #17
Ik heb sinds een aantal maanden last van woede aanvallen. Ik word dan zo boos, dat ik echt niet meer rustig kan worden. Ik wil dan gewoon alles kapot maken. Ik sla op mijn matras, ik heb mijn knokkels al eens blauw geslagen tegen de muur, met dingen gegooid.
Ik krijg deze elke keer als de vriendin of hoer (weet niey wat ze is) van mijn broer langs komt. Ik ben ook erg gepest geweest door mijn broer en dat heeft mee gespeeld dat ik een angststoornis en depressie heb gekregen en daar nog steeds last van heb. Maar ik weer niet precies waarom ik zo'n woede aanval krijg als zij langs komt. Misschien omdat zij ook niet aardig is en mij negeert?
Ik begin in ieder geval volgende week weer met therapie, voor de depressie, om mijn zelfvertrouwen op te bouwen en ook wat aan die woede aanvallen te doen. Ik ben de enige die daar last can heb. Hun denken toch maar dat ik gek ben. Het liefst sla ik hun op de bek, maar ja, dan komt de politie langs.

Nelly, 10-11-2014 10:06 #16
Heb een partner die constant als ik iets zeg uitvliegt, botte opmerkingen geeft en mij laat uitmaken voor hoer en alles wat niet deugt en daar nog een schepje boven op doet. Als ik er iets van zeg is zijn verweer maar jij dit en dat, wat hij gewoon weg verzint, om maar niet de waarheid onder ogen te hoeven zien. Hij is een overheersend type, met leiderschap tot zijn doel. We hebben ook geen gesprekken meer omdat we elkaar mijden en denk ik niet meer met elkaar kunnen communiceren. Alleen over het weer en onnozele dingen, over hoe hij heeft geslapen, en waar die weer last van heeft. aandacht! En ik denk dat de liefde is omgeslagen in haat, we zijn nu bijna 33 jaar bij elkaar. Denk dat we ieder onze eigen weg moeten gaan! Kan ook met relatie. ivm kids!

Jessica, 11-05-2014 12:23 #15
Ik heb alleen woedeaanvallen bij mijn ouders, vriend en broer/zus. Het komt omdat zij mij het meest kunnen raken en wanneer ik me niet gehoord of begrepen voel door hen dan flip ik. Ik zeg lelijke dingen en bij mn vriend komt het zelfs zo ver dat ik hem aanval.
Ik heb ADHD en Borderline en het is vreselijk om hier mee te moeten leven. Ik heb al meerdere therapieën geprobeerd zoals Hypnotherapie, cognitieve gedragstherapie en het werkt tot heden dag nog niet. Heb ook ritalin geslikt, maar de woede werd alleen maar erger. Wanneer het uitwerkte, kwam alles eruit bij mij…

Ik voel me hopeloos en ben bang mijn vriend kwijt te raken :( tot 10 tellen daar kan ik niet eens aan denken, soms gaat t zo snel: hij zegt iets en ik flip…

Waarom zijn er geen succesvolle therapieën voor mij, want ik ben zo erg bereid er iets aan te doen, naar mezelf te kijken etc. maar het heeft tot nu toe nog geen nut gehad :(

Adhd-Er En Vooral Mezelf😉, 09-02-2014 20:46 #14
Hoi ADd-er,
Ik begrijp je heel goed hoor, hoe fucking irritant is het hoeveel mensen je niet begrijpen.
Niemand is normaal en als ze dat denken is het alsnog niet zo, jij bent speciaal net als ieder ander. Met onze gevoeligheid kan je alleen mee leren leven met hulp en medicatie. Dat ritalin niet prettig was en je afvlakte is onprettig maar weet dat ik ba 1 jaar me echte medicatie gevonden heb. 3 verschillende gehad. Ik kan echt nog heel boos zijn hoor en niet weten wat ik moet doen. Tot 10 tellen werkt voor mij ook echt niet. Maar de oefening van de ademhaling werkt voor mij wel. Alleen wanneer ik het lees dat het kan zelf kom ik er niet op als het me hoog ligt. Ik heb sinds een periode Dex amfetamine dit werkt erg prettig bij mij. Maar zeker goed om wat uit te proberen met je psychiater. Succes!

Add-Er, 12-12-2013 12:09 #13
Tot 10 tellen lukt mij absoluut niet! Ik heb ook niet echt vertrouwen meer in de medemens, want die kunnen echt achterbaks zijn, daar ben ik wel achter gekomen. Ik heb ADD waar ik een tijdje ritalin voor heb geslikt, dan merk je wel dat je emoties worden afgevlakt, daarom ben ik er dus mee gestopt. Maar soms denk ik, had ik het nog maar, want dan kwam er minder binnen, echt zo irritant dat ik niet gewoon normaal kan zijn, want zo voelt het… moet ik dan heel mijn leven pillen slikken, met allerlei bijwerkingen, om normaal te kunnen zijn? dat wil ik eigenlijk niet.
Maar ik zal wel moeten, anders maak ik alles kapot in mijn leven, waarom? Pas heb ik toch maar weer hulp gevraagd, want het gaat zo niet, door die boosheid en woede, krijg ik allerlei problemen, ook krop ik alles op, en dan komt het er in een keer uit. Ik kan niet goed omgaan met mijn emoties, en sluit me voor iedereen af, ik wou dat ik eens normaal kon zijn. Ik vergeet ook alles, en er komen veel te veel prikkels binnen, zodat ik weer boos word, of juist heel verdrietig.! Ik zou willen dat anderen mij snapte, met dit artikel ook als ik het lees, denk ik van ja dat is misschien makkelijk voor anderen! Ik wou dat anderen het is gingen beseffen hoe moeilijk het leven soms is voor mij en voor anderen ook.

Herman, 21-11-2013 23:52 #12
Er zijn momenten dat ik me machteloos voel door al het onrecht, al die graaiers, al die hypocrieten, parasieten en andere -ieten. Er zijn van die momenten dat ik daardoor zo woedend ben dat ik zin heb iets of iemand die het verdient finaal in elkaar te slaan, te vernietigen. Dat zijn van die momenten dat ik begrip heb voor anarchisten. Dat ik het Anarchy Cookbook in praktijk wil brengen en iets op wil blazen. Gek genoeg kalmeer ik door het op te schrijven. Die woedeaanvallen komen steeds vaker voor en baren me zorgen.

Dre, 20-11-2013 20:01 #11
Mijn vrouw (61) kan plots beginnen schreeuwen, schelden en en stampen. Een reden ben ik na meer dan twee jaar aan het zoeken. De psy-specialisten (-logen en dokters) doen er niet veel aan. Als ze opgenomen wordt komt ze er nog veel slechter uit. Ik denk dat ze op haar manier een overmacht wil uiten. Ik heb al opgemerkt dat wanneer andere mensen bij ons zijn, zij nooit z'n woede of razernij heeft. Ik voel dat zij en ik niet meer bij elkaar passen. Daarom denk ik meer en meer haar los te laten door te scheiden.

K., 20-11-2013 00:29 #10
Ik ben op zoek naar een therapie voor volwassenen die je met woede en driftbuien leert omgaan. Heeft iemand een goede ervaring?

Luna, 20-08-2013 21:44 #9
Ik heb steeds vaker last van woedeaanvallen. Eerst had ik ze veel minder, maar ze komen steeds vaker en steeds erger. Ik wil dan zo graag iets kapot maken, schreeuwen, vloeken, enz. Ik kan mezelf niet beheersen en irriteer me hierdoor alleen nog maar meer. Ik word langzaam echt helemaal gek van mezelf.

Anoniem, 22-04-2013 02:10 #8
Ik heb een slechte jeugd gehad en ben altijd al prikkelbaar en snel opgefokt. Vandaag had ik ruzie met mijn ex wat uit de hand liep en ik trappen tegen de deur aangaf en een raam kapot sloeg en mijn hand open lag. Ik heb mijn woede totaal niet onder controle en kan me absoluut niet rustig houden of logisch denken (heb een vorm van angststoornis en add) na de bewuste klap schrok ik erg van mezelf. Zo erg dat ik bijna moest huilen. De hele dag loop ik ermee in me kop en als k denk dat ik die raam kapot sloeg, schrik ik. Een onbeschrijvelijk gevoel. Ik heb een paar jaar geleden truxal gehad (anti-psychotica, hoewel ik niet aan psychose lijd) of ik rook cannabis om rustig te blijven. Theorieën van hierboven klinken goed maar hoe werkt dat voor mensen die op dat moment niet even kunnen weglopen, niet tot 10 kunnen tellen en altijd ergens tegenaan slaan en altijd iets beschadigen. Help me aub. Ben bang dat het een keer flink misgaat en ik iemand onbedoeld verwond of word opgepakt. Help me aub. Ik ben erg wanhopig :(

Kreeftje, 20-08-2012 11:16 #7
14 dagen geleden ben ik volledig door het lint gegaan. Als er wordt gezegd dat ik een slecht mens ben of smerig wijf of dergelijke woorden, dan word ik zo woedend dat ik alles en iedereen die in m'n buurt is zou kapot maken. Achteraf heb ik daar enorm veel spijt van, en blijf ik met een slecht gevoel zitten. Nu is m'n partner zelfs terug alleen gaan wonen, en blijf ik achter met veel verdriet en een enorm schuldgevoel. Waarom kon ik me toch niet beheersen pff

Sofie, 22-05-2012 15:11 #6
Mijn mama kan uit onmacht ràzend worden tegen me. Ze wordt inééns gewoon zeer zeer gemeen tegen mij, gooit alle zonden van Israel over me heen, en maakt me verbaal gewoon kapot. Ze gelooft dan dingen die ze zichzelf wijsmaakt, ziet overal slecht bedoelde zaken, kortom, echt problematisch. Dit is nu dit weekend weer gebeurd, en echt, ik ben mega kapot ervan en gekwetst. Tel er een hele jeugd bij van lief naar ineens "kapotmakend", en je weet dat dit echt een litteken is, hoeveel ik ook aan mezelf werk. Ik weet echt niet hoe ik met deze razernij, me willen vernietigen, de verdraaiingen die ze dan ook nog zelf gelooft en wijsmaakt aan de anderen, de leugens moet omgaan op dat moment. Ben er ehct kapot van. Zelf probeert ze mij dan een vollédig schuldgevoel te geven, alsof ik 10 jaar ben, doet ze dan, terwijl ik 40 ben. Tis echt erg. Tis echt kapotmakend, ik ben er echt slecht van, van deze keer. Ik had echt niks misdaan he, maar door haar onvermogen om met gevoelens om te gaan, moest ik alles ontgelden. Das echt zeer pijnlijk geweest deze keer. Zoveelste keer, maar deze keer was het anders. Omdat ik echt niks niks niks misdaan had…

Anoniem, 20-04-2012 10:57 #5
Zelf kan ik erg moeilijk omgaan met woede. Krop meestal altijd alles op en uit ik mijn woede tegen de mensen die dicht bij mij staan (Ouders, Familie) omdat ik weet dat ik die niet zo snel zal verliezen. Heb later wel altijd spijt van dingen die ik bijvoorbeeld thuis stuk maak of tegen mensen zeg. Maar het lukt me maar niet om ermee op te houden. Vooral als ik in een situatie zit, waarbij bijvoorbeeld mijn moeder rustig blijft dan zit er voor mij geen rem meer op. Erg vervelend allemaal, vooral omdat ik het allemaal niet bedoel op de manier hoe ik het overbreng. Denk dat ik mezelf nog niet helemaal begrijp.

Aapje, 25-01-2012 13:20 #4
Interessant artikel. Denk dat het me wel kan helpen in de toekomst. Ik begrijp nu beter hoe en waarom ik mijn woedeaanvallen krijg en wat ik kan doen om eraf te raken. Ik heb nu dat ik bij een woedeaanval 2 keuzes heb om weer kalm te worden: Een hele reeks nare scheldwoorden uitschreeuwen of iets kapot maken. Vervolgens krijg ik spijt van mijn keuze en dan word ik weer rustig.

Ik snap nu wat ik moet doen om ipv een woedeaanval slechts boos te worden in gevallen wanneer ik normaal een woedeaanval krijg. En hoe ik in de toekomst misschien zo vredig word dat ik nieteens meer boos word. Dat zou mooi zijn.

Bedankt infoteur!

Je Zus, 05-06-2011 23:52 #3
Het enigste waar ik aan denk als ik opgekropte woede heb, is degene vernietigen. Meestal tegen ouderen want ik heb geen respect meer voor ze omdat ze het ook niet teruguiten.

Nora, 14-03-2011 21:34 #2
Bij mij is dat exact hetzelfde, Ineke. Het enige wat ze dan zeggen is: "Mens zeg, houd gewoon uw mond!'. Ik ben nog maar 14, dus misschien is dat wel begrijpelijk bij pubers als klasgenoten, maar het is verschrikkelijk. Ik ben altijd zo vriendelijk tegen hen. Ik durf nooit iets te zeggen tegen hen, omdat ik bang ben gepest en uitgesloten te worden, maar bij de mensen die ik vertrouw en waarvan ik weet dat zij me nooit zullen laten vallen, daar kan ik mijn woede onmogelijk bij beheersen. Als ze nog maar ademen word ik al kwaad. Ik zou er graag iets tegen doen…

Ineke, 04-12-2009 17:28 #1
De meeste mensen waar ik mee omga, die hoeven niks uit te praten.
zij hebben altijd gelijk, en dat heb ik maar te begrijpen en te accepteren.

Infoteur: Sila
Laatste update: 29-11-2007
Rubriek: Mens en Gezondheid
Subrubriek: Leven
Special: Emoties
Bronnen en referenties: 2
Reacties: 21
Medische informatie…
Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts.
Schrijf mee!