Hypoglykemie (Hypoglycemie)

Hypoglykemie (Hypoglycemie) Hypoglykemie (hypoglycemie) - een schommelende of een te lage bloedsuikerspiegel. Hypoglykemie is eigenlijk het tegenovergestelde van diabetes mellitus (te hoge bloedsuikerspiegel). Evenals bij diabetes, is bij hypoglykemie het lichaam niet goed in staat om koolhydraten op een juiste manier te verwerken: de suikerstofwisseling functioneert niet goed. Hypoglykemie wordt door sommigen gezien als het voor-stadium van diabetes mellitus. Anderen erkennen hypoglykemie als aandoening überhaupt niet. Hypoglycemie wordt ook wel met een c geschreven; hier is gekozen voor hypoglykemie.

Hypoglykemie

Hypoglykemie is eigenlijk het tegenovergestelde van diabetes mellitus (suikerziekte). Bij suikerziekte produceert de alvleesklier niet voldoende insuline. Bij hypoglykemie wordt juist te veel insuline aangemaakt, waardoor de bloedsuikerspiegel sterk schommelt of te laag wordt. Hypoglykemie is een frequent voorkomend probleem, hetgeen niet altijd onderkend wordt. Evenals bij diabetes, is bij hypoglykemie het lichaam niet goed in staat om koolhydraten op een adequate manier te verwerken. Hypoglykemie is dus een toestand die wordt veroorzaakt door een te laag bloedsuikergehalte i.c. bloedsuikerspiegel in het bloed, m.a.w. de suikerstofwisseling werkt niet goed. Hypoglykemie wordt door sommigen beschouwd als het voorstadium van diabetes mellitus.

Een aantal opmerkingen vooraf:
 • Diabetes kan een acute en levensbedreigende ziekte zijn; hypoglykemie is dit niet.
 • Door artsen wordt hypoglykemie niet altijd direct herkend, vanwege de veelheid en verscheidenheid van de symptomen.
 • Volgens sommigen (vaak reguliere artsen) bestaat hypoglykemie als aandoening überhaupt niet. Ze stellen dat het geen aandoening is, maar dat elk mens gewoon hypoglykemische momenten heeft oftewel: bloedsuikerspiegelschommelingen door de dag heen, die gewoon weer verdwijnen als men iets eet.
 • Hieronder wordt ingegaan op de symptomen vanuit de visie van degenen die hypoglykemie wel als een aandoening onderkennen.

Glucose en bloedsuiker

Alles wat we eten wordt door ons lichaam omgezet in glucose oftewel bloedsuiker. De hoeveelheid bloedsuiker in ons bloed: de Bloedsuikerspiegel, daalt door lichamelijke of geestelijke inspanning en stijgt door eten.

Twee hormonen houden de bloedsuikerspiegel in balans:
 • Insuline zorgt er na het eten voor dat een teveel aan suiker wordt opgeslagen in lever en spieren
 • Glucagon helpt na inspanning om de opgeslagen suikers weer terug in het bloed te brengen

Bij hypoglykemie is dit mechanisme c.q. de balans verstoord.

Glucosegehalte en bloedsuikerspiegel

Glucosespiegel

Spieren en organen (ook de hersenen) verbruiken glucose, een vorm van suiker (Grieks voor zoet is Gluku). Koolhydraten uit de voeding worden door het lichaam omgezet in glucose. Vervolgens stijgt de glucosespiegel in het bloed.

Glycogeen

Met behulp van het hormoon insuline wordt de glucose die niet direct nodig is, omgezet tot glycogeen en opgeslagen in spieren, lever en lichaamscellen. Dit proces heeft tot gevolg dat de bloedsuikerspiegel daalt. Dit totdat het lichaam weer behoefte aan Energie heeft. Dan wordt de als glycogeen opgeslagen glucose weer vrijgemaakt en stijgt het glucosegehalte in het bloed, om spieren en organen van brandstof te kunnen voorzien.

Schommelingen in de bloedsuikerspiegel (welke niet direct gerelateerd zijn aan diabetes) komen steeds vaker voor. Deze schommelingen worden -door deskundigen op dit gebied- gezien als een direct gevolg van de welvaart en slechte voeding. Ze stellen dat het een resultaat is van een koolhydraat- en suikerrijk dieet. In Amerika, waar dit zich nog in sterkere mate manifesteert, wordt gesproken van een 'koolhydraatverslaving'.

Koolhydraten en suikers

Insuline

De alvleesklier (pancreas) geeft het hormoon insuline af. Hoe meer koolhydraten en suikers er gegeten worden, hoe meer insuline er geproduceerd en afgegeven wordt. Wanneer er regelmatig grotere hoeveelheden insuline van het lichaam gevraagd worden, gaat de alvleesklier vanzelf op een grotere productie over en produceert dan te veel insuline, waardoor de glucose in het bloed te sterk afneemt.

Hypo

Een verhoogde productie van insuline is te merken aan een zogeheten hypo, hetgeen een verlaging van de suikerspiegel in het bloed is. De alvleesklier wordt gedwongen tot 'overproductie' door langdurig gebruik van teveel suikers en koolhydraten, waardoor het hele ritme verstoord raakt. Dit verstoorde ritme noemt men dus hypoglykemie.

Hypoglycemie: oorzaken

Hypoglykemie lijkt zijn oorsprong o.a. te hebben in stress, te weinig voedsel (voedingsstoffen) verbruiken of een verkeerd voedingspatroon met onvolwaardige voeding (geraffineerde suikers en onverzadigde vetten). De grootste factor lijkt een fors toegenomen suikerconsumptie te zijn. Uit onderzoek komt naar voren dat we in Nederland gemiddeld 100 kilo suiker (!) per persoon consumeren. Niet alleen in de vorm van witte suiker, maar ook in de vorm van honing, snoep, chocola, frisdranken etc.
In veel kant en klaar producten en zoete versnaperingen worden geraffineerde koolhydraten gebruikt. Dit zijn fabrieksmatig geconcentreerde suikers. Ons lichaam kan deze geconcentreerde suikers maar moeizaam verwerken. Door de consumptie van geconcentreerde suikers wordt de alvleesklier 'opgezweept' tot een snelle, veel hogere productie van insuline dan bij het gebruik van natuurlijke koolhydraten. Dit gaat zo snel, dat er te weinig glucose in het bloed achterblijft.

De bloedsuikerspiegel zakt dan, waardoor we meteen weer trek in iets zoet krijgen (vicieuze cirkel).Wanneer deze situatie zich herhaald of vaak voordoet, kan de alvleesklier uiteindelijk op tilt slaan. De overproductie van insuline leidt in eerste instantie tot een te laag bloedsuikergehalte. Op iets langere termijn tot een ontregeling van het bloedsuikergehalte (met periodes van een te lage spiegel). En vervolgens zou het kunnen leiden tot chronische vermoeidheid en een onbestemd 'niet lekker voelen' of tot Hypoglykemie symptomen. Bij een zwakke erfelijke aanleg bestaat de kans dat de alvleesklier uitgeput raakt en geen insuline meer kan aanmaken, hetgeen in sommige gevallen tot suikerziekte zou kunnen leiden.

In publicaties over hypoglykemie komen meerdere mogelijke oorzaken naar voren, die aan het ontstaan ten grondslag kunnen liggen. Genoemd worden onder meer:
 • Zwangerschap en uitputtende lichamelijke inspanningen (door hoog glucoseverbruik daalt bloedsuikerspiegel)
 • Baby's van Diabetische moeders
 • Extreem Overgewicht
 • Hormonale stoornissen
 • Tumoren
 • Langdurig medicijngebruik (oa. antibiotica), Anti-conceptiepil (ontregeling van het endocriene stelsel en bloedsuikerspiegel)
 • De aanwezigheid van te veel toxische stoffen, resten van oude infecties (bv. ziekte van Pfeiffer, postvirale infecties)
 • Verzwakt of een niet goed werkend immuunsysteem
 • Candidiasis (parasitaire overbelasting met candida albicans)
 • Allergieën of intolerantie voor bepaalde stoffen of omstandigheden
 • Te veel stress (te hoge werkdruk). De bijnieren zorgen voor adrenaline als er sprake is van veel stress of als je je in een noodsituatie bevindt. Adrenaline zorgt voor meer glucose in het bloed zodat het hele lichaam in een staat van paraatheid wordt gebracht. Hierdoor maakt het lichaam zich op om te vechten of te vluchten. Als deze extra energie niet gebruikt wordt door lichamelijke inspanning, moet de alvleesklier weer in ijl tempo insuline leveren. Hierdoor ontstaat op de langere duur schade aan het organisme, omdat het niet tot rust kan komen. Indien de bijnieren echter uitgeput zijn door langdurige spanningen (stress, hoge werkdruk en angst) blijft het bloedsuikergehalte te laag.
 • Er (b)lijken een aantal endocriene klieren betrokken te zijn bij hypoglykemie, te weten: de hypothalamus, hypofyse, epifyse, schildklier, bijschildklier, thymus, bijnieren en eierstokken/teelballen. Wanneer de hypothalamus uit balans is, lijken de gevolgen zich vaak te uiten in verslavingen aan eten (snoepen), alcohol en drugs. Overactieve bijnieren lijken ook veel te maken te hebben met hypoglykemie.

Hypoglykemiesymptomen

Symptomen of kenmerken kunnen o.a. zijn: een onbestemd ziektegevoel, vermoeidheid (veel gapen), nervositeit, honger, rusteloosheid, duizeligheid (neiging tot flauwvallen), hartkloppingen, prikkelingen in vingertoppen en voeten, wazig zien, beven, slechte concentratie, het snel koud hebben, lage bloeddruk, overmatig transpireren, oorsuizen, gevoelens van verwarring en angst en plotse woede-uitbarstingen.

Stijging en daling bloedsuiker

Ook kan er een plotselinge en sterke behoefte aan iets zoets of hartigs zijn. Wanneer de bloedsuikerspiegel stijgt, moeten er hormonen aangemaakt worden om de bloedsuikerspiegel weer te laten dalen. Deze daling kan vervolgens weer tot een te lage bloedsuikerspiegel leiden. Gevolg: na een half uur ontstaat een loom en lusteloos gevoel (geeuwen) en komt er weer een sterke behoefte aan iets hartigs of zoets (frisdrank of snoep) om de bloedsuikerspiegel weer omhoog te brengen. Dit is uiteindelijk dus een vicieuze cirkel.

Lees verder

© 2007 - 2024 Jvd, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Hypoglykemie: oorzaak, symptomen en behandelingHypoglykemie: oorzaak, symptomen en behandelingBij hypoglykemie, ook wel hypo genoemd, krijgen de cellen van het lichaam geen glucose. Dat geeft problemen omdat glucos…
Suikerziekte of diabetes: symptomen & behandelingSuikerziekte of diabetes: symptomen & behandelingSuikerziekte of diabetes heeft - zoals de naam al zegt - te maken met een probleem van de bloedsuikerspiegel in het lich…
Hyperglycemie en hypoglycemie: acute ontsporing bij diabetesHyperglycemie en hypoglycemie: acute ontsporing bij diabetesDiabetespatiënten moeten altijd op hun hoede zijn om te voorkomen dat ze te maken krijgen met ontregelingen. Het is bela…
Glucose en glucose-testersGlucose en glucose-testersGlucose meten we om te zien of onze bloedsuikerspiegel binnen de referentiewaarden ligt, onder meer als diabetes mellitu…

Oogproblemen en oogaandoeningen - Middelen & tipsOogproblemen en oogaandoeningen - Middelen & tipsOogproblemen en oogaandoeningen hebben een grote impact. Het gezichtsvermogen is van wezenlijk belang. Bepaalde oogprobl…
Fibromyalgie (reumatische aandoening)Fibromyalgie (reumatische aandoening)Fibromyalgie wordt gekenmerkt door pijn in het hele lichaam (weke delen van en rondom gewrichten). Fibromyalgiepatiënten…
Bronnen en referenties
 • Orthos Media
 • Kimura K. Role of essential trace elements in the disturbance of carbohydrate metabolism. Nippo Rinsho
 • Hypoglykemie, Edith van Blijdesteijn: Ankh-Hermes
 • JAMA, American Diabetes Association, juni 1999
Reacties

Kjs, 28-02-2017
Mijn vriendin krijgt na het (per ongeluk) eten van geraffineerde suiker of glucose één of twee dagen later last van extreme vermoeidheid, Dit kan dan twee tot drie weken aanhouden. Verder krijgt ze last van angstaanvallen, gaat zich overdreven zorgen maken (wat gelet op de aandoening dan wel weer te begrijpen is want het maakt haar kwetsbaar ten aanzien van haar werk). Verder symptomen als misselijkheid, duizeligheid en soms zelfs flauwvallen.

Er is slechts een heel kleine dosis suiker nodig om dit bij haar te ontketenen en aangezien vrijwel overal suiker in zit is een 'ongelukje' zo gebeurd.

Gelet op de symptomen en het feit dat er diabetes voorkomt in haar familie lijkt het op Hypoglykemie, de vraag is dan: Waar gaat het mis dat de inname van een kleine hoeveelheid geraffineerde suiker dit kan veroorzaken? En, hoe zouden de effecten kunnen worden weggenomen / verzacht als het toch mis gaat. Want de hierboven genoemde remedies bevatten vaak just de suikers waar zij de klachten van krijgt. Reactie infoteur, 03-03-2017
Beste Kjs,

De klacht lijkt dusdanig specifiek, dat het mij verstandig lijkt de huisarts te raadplegen. Hij of zij kan dan enkele bloed(suiker)testen doen -al dan niet na inname van suiker- over een periode dat de klachten zich manifesteren.
Eventueel kan een diëtist(e) ook het voedingspatroon nader bespreken en uw vriendin van advies dienen; dit ook ten aanzien van toegevoegde suikers, die helaas in vele producten voorkomen om "de smaak te bevorderen" c.q ons tot meer eten van een specifiek product aan te zetten.

Mvg

Jean, 18-07-2012
Hoi ik ben 45 jaar en heb al meer dan een jaar vaak snachts last van duizeligheid en misselijk.heb de test gedaan had score 88.zou het hypoglykemie kunnen zijn? Reactie infoteur, 19-07-2012
Ga even bij de huisarts langs Jean. Mogelijk speelt je bloeddruk ook een rol. Diabetis is vrij eenvoudig aan te tonen en doorgaans goed te behandelen.

Mvg

M. Bijl, 05-08-2008
Ik ben naar de homeophaat/electro-acupunctuurarts geweest. Ik heb een lactose-suiker intolerantie en ben op een lactose/suikervrij dieet. Ook krijg ik 3x een bio-resonantie therapie die zorgt dat de afvalstoffen die opgeslagen zijn en migraine bij mij veroorzaken en moeheid, worden verwijderd. Ben heel benieuwd of het gaat helpen.

vr. gr.
M. Bijl Reactie infoteur, 23-08-2008
@ M.Bijl, ik ben ook erg benieuwd! Hopelijk gaat het helpen en zullen de klachten verminderen (of zelfs verdwijnen… wie weet). Hopelijk zal de volgende (derde) reactie zijn: Ik voel me top!

Sterkte en succes ermee!
Groetjes van Sila

M., 16-07-2008
Ik heb van de geboorte af al af te rekenen met hypoglycemie. Nadien is dit terug gekomen wanneer in mazelen heb gekregen als ik 5jaar was daar heb ik longontsteking bij gekregen. Dat was het dat vanaf dit ogenblik terug met hypo te maken kreeg. Mijn moeder heeft dikwijls met me naar de dokter geweest. Maar deze konden toen niets vinden. Nu heb ik al de rappe suikers uit mijn voedsel gedaan. Toch heb ik nog steeds hypoglycemie die wel verergerd word met de medicijnen die ik moet nemen. :-) Reactie infoteur, 23-08-2008
@ M, wat vervelend dat je al zo lang last hebt van hypoglykemie en dit verergerd is door de medicijnen die je slikt. Toch kan je hypoglykemie behoorlijk onder controle krijgen als je je goed aan dit dieet houdt, hoe moeilijk dit ook kan zijn. Tevens belangrijk omdat hypoglykemie een voorbode kan zijn van diabetes en je dit (zo veel mogelijk) kan voorkomen door een ander voedingspatroon.
Veel sterkte gewenst en hopelijk voel je je over een tijdje weer wat beter!
Groetjes van Sila (auteur artikel)

A., 04-07-2008
Mijn blds is ook regelmatig aan de lage kant maar het komt heel soms ook voor dat de waarde nuchter zelfs 9 is (heb een meter gekocht). Volgens mij kan het met deze lage bloedsuikers geen diabetes zijn maar kun je met Hypoglycemie wel soms ook een hoge blds hebben? Wie weet dit? Reactie infoteur, 09-07-2008
@ A, het kan inderdaad voorkomen dat je bloedsuikerspiegel als je Hypoglykemie hebt, zowel te hoog als te laag kan zijn (wisselende/schommelende blds). In het artikel Hypoglykemie Dieet & Tips (zie link in het artikel) kun je wellicht meer informatie vinden, waar je iets aan hebt.
Succes ermee en een groet van Sila (auteur artikel)

M. Bijl, 13-05-2008
Hallo, Wat ben ik blij dat er een goed onderzoek naar is gedaan en wij deze info kunnen lezen. Ook mijn huisarts heeft het niet serieus genomen toen ik met klachten kwam die toch heel duidelijk waren vooral omdat ik ook zwangerschapssuiker had gehad en diabetes in de familie heb. Hij deed wel een test maar die was goed, maar dat is dan toch een momentopname? Toen ben ik op zoek gegaan naar een iriscopist en hij heeft d.m.v electro-acupunctuur opgespoord waar ik al aan dacht… Hypoglykemie! Zonder iets tegen hem te zeggen!

Ik ben aan een dieët gegaan hoofdzakelijk geen suiker meer en zoveel mogelijk natuurlijke voeding. Maar van lieverlee sluipt het er toch weer in, en nu jaren later, ben ik in de overgang terrecht gekomen en heb ik veel last van verschijnsenlen die ik herkende die bij de hypoglykemie horen, dus ben ik weer op onderzoek uitgegaan en deze site gevonden, via de diabetes-site.

Kan het zijn dat door de overgang de verschijnselen weer in hevige mate terugkomen? Ik zag n.l iets staan over bijnieren en eierstokken, dus de hormonen spelen er ook een grote rol in? Toch?

Vriendelijke groeten
M. Bijl :-) Reactie infoteur, 09-07-2008
@ Hallo M. Bijl, tijdens de overgang kunnen de verschijnselen inderdaad verhevigen omdat je hormoonhuishouding dan danig in de war is en dit de nodige invloed heeft.
Het is misschien een tip voor je om het artikel Hypoglykemie Dieet & Tips (een link staat in dit artikel) eens te bekijken. Helaas is er meer nodig dan minder suiker om je bloedsuikerspiegel een beetje in balans te krijgen, … zeker in de menopauze!

Fijn dat je blij bent met de informatie/dit artikel
Sterkte ermee, een groet van Sila (auteur artikel)

A. M. Meulenbelt de Bruin, 27-02-2008
Na het lezen van dit artikel heb ik sterk het idee nu te weten wat er met één van mijn kinderen aan de hand is. Hij is al vanaf mei 2007 thuis. BURN OUD? Wacht nu al vanaf nov. op een bloeddrukmeter voor 48 uur welke hij hopend in mrt./apr. zal krijgen. Naast de verschijnselien welke in dit artikel staan beschreven heeft hij ook last van een te hoge bloeddruk waar hij verschillende soorten med. voor heeft gekregen. Hij wordt van het kastje naar de muur gestuurd en heeft zelf niet de puf om iets te ondernemen. Hopend komen we met deze informatie wat verder. Reactie infoteur, 05-03-2008
@ Beste A.M. Meulenbelt de Bruin,
Ook ik hoop dat jullie met deze informatie wat verder komen. Hebben jullie de Hypoglykemie Test ook al gedaan? (zie de link in het artikel). Deze vragenlijst geeft meer zicht op welke en van hoeveel hypoglykemiesymptomen er sprake is.
Het is belangrijk om erachter te komen wat er precies aan de hand is. Nooit leuk natuulijk, maar als boven tafel komt dat het hypoglykemie verschijnselen zijn, is er gelukkig wel het een en ander aan te doen (zie link naar artikel Hypoglykemie Dieet & Tips).

Verder is er overigens ook een artikel met een Burn Out Test (ook in Rubriek Mens en Gezondheid), misschien een tip om ook even naar te kijken? Er zijn wat overlappende verschijnselen namelijk tussen Burnout en Hypoglykemie.
Hoe dan ook hoop ik dat het kastje naar de muur sturen eindelijk zal stoppen en er concrete stappen genomen kunnen worden om het probleem aan te pakken. Het is vreselijk frustrerend als het allemaal zo lang duurt en het onduidelijk blijft, dat maakt alles nog vervelender dan het al is!

Veel sterkte en succes gewenst!
Groeten van Sila (auteur artikel)

Corry van den Maagdenberg, 30-12-2007
Ik ben blij dat het bespreekbaar gaat worden. Ikzelf zit er al 40 jaar mee. Als tiener en toen ik zwanger was ben ik wel dikwijls bang geweest. Vooral toen men nog niet wist wat ik had. Het is op een gegeven moment toevallig ontdekt met een bloedsuikeronderzoek die iedere keer werd gedaan als ik wegviel. Onze huisarts (nu met pensioen) heeft me altijd wel serieus genomen. Reactie infoteur, 31-12-2007
@Hallo Corry, wat bijzonder dat de huisarts het destijds al serieus nam, hulde! Dit is jammer genoeg niet vaak het geval. We zorgen met z'n allen gewoon dat het bespreekbaar wordt en blijft, zodat meer mensen geholpen kunnen worden, toch?!
Bedankt voor de reactie,
Groetjes van Sila (auteur artikel)

Jvd (613 artikelen)
Laatste update: 09-12-2008
Rubriek: Mens en Gezondheid
Subrubriek: Aandoeningen
Bronnen en referenties: 4
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.
Medische informatie…
Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts.