Passie voor parafilie: soorten seksueel afwijkend gedrag

Passie voor parafilie: soorten seksueel afwijkend gedrag Sommige mensen hebben een sterke passie om seksuele handelingen te verrichten of te ondergaan die door de heersende normen als afwijkend worden beschouwd. Vormen van seksueel afwijkend gedrag worden sterk bepaald door cultuur en tijdgeest. Passie voor seksueel afwijkend gedrag kan in verschillende vormen voorkomen. Sommige van deze vormen zoals onder andere pedofilie en incest zijn in onze cultuur bij de wet verboden. Door biologische afwijkingen, omgevingsinvloeden en combinatie hiervan kan seksueel afwijkend gedrag ontstaan.

Passie en parafilie (seksuele afwijking)

Passie voor iets wordt meestal als positief opgevat. Als passie zich echter richt op handelingen die door de heersende normen als afwijkend worden beschouwd dan wordt passie anders bekeken. Dat is bijvoorbeeld het geval als passie gericht is op bepaald seksueel afwijkend gedrag.
 • Onder passie wordt verstaan een groot verlangen naar iets, waar tijd en energie aan wordt besteed en waarin men volhardt om het voorgenomen doel te bereiken. Ondanks frustratie en tegenslag, dat hierbij voorkomt, blijft men volharden.1
 • Onder een seksuele afwijking (parafilie) wordt verstaan overschrijdingen op seksueel gebied van bepaalde normen. Deze verschillen van plaats tot plaats en van tijd tot tijd. Sommige mensen spreken over een seksuele afwijking als een psychische ziekte. Een aantal seksuele afwijkingen zijn bij de wet verboden zoals o.a. incest, pedofilie en pederastie.
 • Passie voor een seksuele afwijking houdt in dat men een groot seksueel verlangen heeft om lust te bereiken. De passie hiervoor kan zo sterk zijn dat er sprake is van obsessief (dwangmatig) gedrag. Ondanks dat de gepassioneerde bekend is met de afwijking en in sommige gevallen een wettelijk verbod, is de drang zo sterk dat de seksuele lust niet onder controle kan worden gehouden. Een soms al ondergane straf weerhoudt men niet om het toch weer te doen.

Passie voor bepaalde vormen van seksuele afwijkingen

Passie voor seksueel afwijkend gedrag kan op verschillende gebieden plaatsvinden.2,3,4

Masochisme

Dit is een vorm van agressie, veelal met een seksuele ondertoon. Het is een gepassioneerd streven zichzelf pijn te doen of door anderen pijn te krijgen of vernederd te worden. Hier wordt genoegen aan beleefd. De masochist laat zich vastbinden en slaan, opsluiten en soms ook be-urineren zoals bij plasseks of poepseks. De volgende vormen van masochisme worden onderscheiden:
 • Masochistische algoganie (algo= pijn). De seksuele genoegens of opwinding die men krijgt door zichzelf (wreedaardig) pijn toe te dienen of door pijn toegediend te krijgen of vernederd te worden,
 • Sadistische algoganie (ook wel sadisme). De seksuele genoegens die men beleeft door anderen pijn (aan) te doen of te vernederen.

Beleeft men seksuele genoegens aan beide vormen dan spreekt men van sadomasochisme. Men krijgt seksuele genoegens door zowel anderen pijn te doen of door anderen pijn toegediend te krijgen. Ook de ander vernederen of zelf te worden vernederd komt hierbij voor. Vaak komt dit voor in een relatie waar rollen worden afgewisseld. De ene keer is men de meester de andere keer de slaaf of slavin.

Sadomasochisme kenmerkt zich door een aantal bijzondere vormen:
 • Flagellomanie. De seksuele genoegens die men beleeft door met een zweep geslagen te worden of door iemand met een zweep af te ranselen.
 • Wurgseks. Dit is een bijzondere agressieve vorm waarbij men lust beleeft door de ander of zichzelf de keel dicht te knijpen waardoor er ademnood ontstaat. Men kan dan in trance komen. Deze vorm kan tot de dood leiden.

Erotomanie

Een ongeremde belangstelling voor de andere sekse met als doel het bedrijven van geslachtsgemeenschap. Specifieke vormen van deze vorm van parafilie zijn:
 • Nymfomanie (ook wel: cliteromania). Vrouwen met een zeer sterke belangstelling voor mannen en het bedrijven van geslachtsgemeenschap,
 • Satyriase. Mannen met een zeer sterke en ongeremde belangstelling voor vrouwen en het bedrijven van geslachtsgemeenschap.

Fetisjisme

Aantrekkingskracht van voorwerpen, meestal kledingstukken, van het andere geslacht. Deze voorwerpen wekken seksuele verlangens op. Het zien en betasten van deze voorwerpen kan leiden tot seksuele bevrediging.

Frottisme

Het verkrijgen van seksuele genoegens door heimelijk geslachtsdelen van anderen aan te raken. Bijvoorbeeld door in een volle tram tegen de borsten van een ander aan te wrijven of deze aan te raken.

Exhibitionisme

Het tonen van seksueel prikkelende lichaamsdelen (geslachtsorgaan, borsten) aan anderen. Bijvoorbeeld mannen die hun geslachtsorgaan aan vrouwen of kinderen tonen om hier seksuele lust van te krijgen. Of vrouwen die hun boezem of geslachtsorgaan in gezelschap miniem bedekken met de bedoeling om bij de ander en zichzelf lust op te wekken.

Incest

Geslachtsomgang met de eigen directe familieleden of nauwe verwanten (bijvoorbeeld vader met dochter of moeder met zoon).

Necrofilie

De seksuele aantrekkingskracht van lijken. Het verlangen geslachtsverkeer met een lijk te hebben.

Pedofilie

Volwassenen die gericht zijn om seksuele omgang met kinderen te hebben. Een meer specifieke vorm is pederastie: anaal geslachtsverkeer van een man met een minderjarige jongen.

Saliromanie

Seksuele genoegens beleven aan het bevuilen van voorwerpen en lichamen.

Voyeurisme

Voyeurisme komt ook wel voor onder de namen scopofilie of scroptofilie. De voyeurist beleeft seksueel plezier aan het gadeslaan van nietsvermoedende mensen bijvoorbeeld vrouwen die zich ontkleden of vrijende stelletjes.

Transvestisme

Het zich kleden als het andere geslacht. Bijvoorbeeld: mannen in vrouwenkleren.

Sodomie

Van sodomie worden twee vormen onderscheiden:
 • zoöfilie: geslachtsverkeer tussen mens en dier,
 • geslachtsverkeer via de anus.

Tot mensen met een sterke passie voor seksueel afwijkend gedrag kunnen ook worden gerekend obsessieve aanranders en verkrachters .

Mogelijke oorzaken

Een eenduidige verklaring waarom iemand een sterke passie heeft voor een bepaalde seksuele afwijking is niet te geven. Zowel biologische oorzaken als omgevingsoorzaken en een combinatie daarvan worden genoemd.5 In de adolescentieperiode (12-24 jaar), met de ontwakende seksualiteit, blijken de meeste seksuele afwijkingen te ontstaan.6,7

Biologische oorzaken

Het hersengebied van de prefrontale cortex (voorkant hersenen) zorgt voor afremming van een te sterke lustbeleving. Als er te weinig afremming van lustbeleving is, dan kunnen seksuele driften moeilijk of niet in toom gehouden worden. Verschillende hersenstofjes en hormonen zoals dopamine, serotonine, testosteron, adrenaline spelen hierbij een rol. Als bijvoorbeeld het hersenstofje dopamine, dat prettige gevoelens opwekt, de overhand krijgt, dan kunnen seksuele afwijkende fantasieën ontstaan die in handelen worden omgezet. Geeft het een kick dan is er een sterk verlangen naar weer en meer. Het aanmaken van veel dopamine kan aangeboren zijn maar ook onder invloed van drugs worden verkregen.

Seksuele fantasieën of wanen kunnen leiden tot seksueel afwijkend gedrag. Ook te veel testosteron, aangemaakt in het hersengebiedje van de hypofyse, kan leiden tot seksuele agressie en afwijkingen. De Nederlandse Hersenstichting noemt dat een aan alcohol of drugsverslaafde moeder tijdens de zwangerschap ook de oorzaak kan zijn van seksueel afwijkend gedrag.8 De oorzaak zou beschadigde hersengebieden zijn, zoals de prefrontale cortex waardoor afremming van lustgedrag vermindert.

Omgevingsfactoren

Hierbij spelen economische en/of familiefactoren een belangrijke rol.9,10 Er kan gedacht worden aan onder andere isolatie en uitsluiting door bijvoorbeeld armoede. Als dit meebrengt dat een sekspartner ontbreekt, dan kan een seksuele afwijking ontstaan. Men kan zich dan richten op bijvoorbeeld voorwerpen, dieren, eigen gezinsleden of anderen die hier niet van gediend zijn. Ook identificatie met iemand in de familiesfeer met een seksuele afwijking kan leiden tot seksueel afwijkend gedrag. Als een jongere bijvoorbeeld meemaakt dat een familielid seksueel afwijkend gedrag vertoont en dit wordt goedgepraat, dan zal de jongere dat gedrag kunnen gaan imiteren.

Dat ook passie voor bepaalde sporten kan leiden tot seksueel afwijkend gedrag, wordt beschreven door de neuroloog Matser. Hij stelde dat topsporters die veel stoten op hun hoofd krijgen (boksers, profvoetballers) vatbaarder zijn voor gepassioneerd seksueel afwijkend, vooral agressief, gedrag. De oorzaak zou beschadiging van de prefrontale cortex zijn, waardoor (seksuele) impulsen niet meer onder controle worden gehouden.11 Een Turks onderzoek vergeleek 22 kickboksers tussen 19 en 37 jaar met gezonde niet-sporters. Zij ontdekten dat er bij kickboksers een verminderde aanmaak was van groeihormonen door beschadiging van de hypofyse. Ook hierdoor zou seksueel afwijkend gedrag kunnen ontstaan.12 Omdat niet helemaal duidelijk is hoe de relatie tussen klappen op het hoofd en bepaalde vormen van parafilie is, blijft verder onderzoek wenselijk.

Combinatie

Een aangeboren hersenafwijking samengaand met ongunstige omgevingsfactoren, kan een seksuele afwijking versterken. Wat precies de oorzaak is blijkt moeilijk vast te stellen.13

Wanneer passie wijzigen?

Een passie voor seksueel afwijkend gedrag hoeft op zich niet zorgelijk te zijn. Het kan wel zorgelijk worden als de passie zich richt op anderen die daardoor in bedreigende situaties komen die hun leven onplezierig gaan beïnvloeden. Hierbij kan worden gedacht aan ongewenste en/of bedreigende seksueel afwijkende handelingen zoals pedofilie, incest en frottisme.

Passie is op zichzelf een goede eigenschap, maar als het op anderen negatief inwerkt en/of wettelijk verboden is, dan zal de passie zich, door onder andere gedragstherapie, op iets anders kunnen gaan richten.

Gedragstherapie

Door gedragstherapie kan allereerst inzicht worden gegeven in de oorzaken en gevolgen van de passie. Vervolgens kunnen methoden worden besproken om de passie ergens anders op te richten. Zo nodig kunnen dopamineremmende medicijnen hierbij helpen.

Medicatie

Medicatie zoals antidepressiva zorgt hierbij dat het stofje serotonine, dat remmend werkt, langer in het bloed aanwezig blijft en de seksuele opwinding vermindert bij ongewenste passie voor parafilie.14 Ook bleek uit onderzoek dat een toename van serotonine en een afname van testosteron in het bloed ervoor zorgt dat parafiel gedrag afneemt. Serotonine stabiliseert stemmingen en heeft als zodanig een onderdrukkende functie in de hersenen. Het wordt gezien als een biologische remmer op impulsief, redeloos gedrag.15

Chemische castratie

Een uiterste optie is chemische castratie via hormonale behandeling.

Slot

Passie voor ander seksueel gedrag dan door de heersende cultuur als normaal wordt bestempeld, komt in verschillende vormen voor. Sommige vormen zijn wettelijke verboden. Passie voor seksueel afwijkend gedrag waarbij anderen tegen hun wil worden betrokken of de gevolgen van de handelingen niet kunnen worden overzien, wordt niet getolereerd. Vroeg of laat kunnen ‘slachtoffers’ lichamelijke of geestelijk beschadiging ervaren. Dergelijke wettelijk niet-toegestane vormen van passie kunnen op meerdere wijzen worden behandeld, waarbij gedragstherapie en medicatie vaak samen voorkomen.
© 2017 - 2024 J-dewilde, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Probleem of stoornis: ParafilieënMen spreekt uitsluitend van een parafilie wanneer de persoon zelf veel last ondervindt van de seksuele fantasieën of han…
Pedofilie: oorzaken en symptomen pedofiele stoornis (DSM-5)Pedofilie: oorzaken en symptomen pedofiele stoornis (DSM-5)Wanneer spreek je volgens DSM-5 over een pedofiele stoornis? Er wordt van pedofilie gesproken wanneer iemand seksueel pr…
Parafilieën: oorzaak en behandeling van seksuele afwijkingenParafilieën: oorzaak en behandeling van seksuele afwijkingenEen volwassene die het liefst in luiers rondloopt en een speentje draagt, iemand die opgewonden raakt van het zien van e…
Chemische castratie: onderdrukken van het testosteronhormoonChemische castratie: onderdrukken van het testosteronhormoonVroeger werd castratie wel eens uitgevoerd bij mannen die een seksueel misdrijf zoals verkrachting hadden gepleegd. Hier…

Neprinol: supplement tegen kromtrekken van de penisNeprinol: supplement tegen kromtrekken van de penisHet kan voorkomen dat men op den duur gaat merken dat bij een erectie de penis gaat kromtrekken in plaats van dat deze r…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: KlausHausmann, Pixabay
 • 1. Vallerand, R.J., Salvy, SJ., Mageau, G.A., Elliot, A.J., Denis, P.L., Grouzet, F.M.E., & Blanchard, C. (2007). On the Role of Passion in Performance. Journal of Personality 75 (3):505-533.
 • 2.Stolk, P.J. e.a. (1999) Psychiatrie, Thieme/Meulenhof, Utrecht, Zutphen
 • 3van Deth, R. (2017) Stoornissen rond seksualiteit en sekse inl. in de psychiatrie pp 171-186, Bohn, Stafleu
 • 4. DSM V, (2014) American Psychiatric Association. Handboek voor de classificatie van psychische stoornissen Nederlandse vertaling van Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 5th Edition. Amsterdam: Boom Psychologie.
 • 5. Van Noorwege, S (2014) Chemische castratie bij minderjarige seksueel delinquenten, Een kwaliteitsonderzoek in het werkveld, Universiteit van Gent
 • 6. Thibault et all (2016) The World Federation of Societies of Biological Psychiatry guidelines for the treatment of adolescent sexual offenders with paraphilic disorders The World Journal of Biological Psychiatry 2016 vol. 17, no. 1, 2–38
 • 7. Heffner, C.L. (2017) Paraphilias, https://allpsych.com/disorders/paraphilias
 • 8. Hersenstichting, Foetaal Alcoholsyndroom, hersenstichting.nl‎
 • 9. Pratt, H.D, Greydanus, D.E., Patel, D.R. (2007). The Adolescent Sexual Offender. Division of Behavioral-Developmental Pediatrics, Michigan State University Kalamazoo Center for Medical Studies,1000, Oakland Drive, Kalamazoo, USA.
 • 10. Raine, A. (2013) Het gewelddadige breind,uitg. Balans, Amsterdam
 • 11. Matser, E, (2004) Het beschadigde brein, Pica uitgevers, Huizen
 • 12. Kickboksers schoppen hun hormoonhuishouding in de war (Clinical Endocrinology (2007) 66, 360–366.)
 • 13. zie 6
 • 14. Guay, D. R. P. (2009). Drug treatment of paraphilic and nonparaphilic sexual disorders. Clinical Therapeutic, 31, 1-31.
 • 15. zie 10
J-dewilde (79 artikelen)
Laatste update: 06-07-2017
Rubriek: Mens en Gezondheid
Subrubriek: Seksualiteit
Bronnen en referenties: 16
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.
Medische informatie…
Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts.