Piep in oor: fluiten, suizen, piepen en brommen in oor

Piep in oor: fluiten, suizen, piepen en brommen in oor Last van een piep in je oor? Iemand met tinnitus of oorsuizen hoort geluiden als fluiten, suizen, piepen, bonken, tikken, gieren, snerpen, piepen of brommen. Tinnitus is het horen van geluiden in het oor of in het hoofd terwijl er geen externe geluidsbron aanwezig is. Het geluid kan gehoord worden in één oor of in beide oren, van binnenuit het hoofd of van een afstand. Het kan constant of intermitterend, stabiel of pulserend zijn. Bijna iedereen heeft kortstondige tinnitus gehad nadat hij werd blootgesteld aan extreem hard geluid. Vaak uit zich dit als een piep in het oor. Als je bijvoorbeeld een luid concert bijwoont, kan dit kortstondige tinnitus veroorzaken. Sommige medicijnen (met name aspirine en andere niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen die in hoge doses worden ingenomen) kunnen oorsuizen veroorzaken die verdwijnen wanneer het medicijn wordt stopgezet. Als het langer dan zes maanden duurt, is het bekend als chronische tinnitus.

Piep in oor

Veel mensen ervaren af en toe een piep in hun oor, of een sissend, fluitend, rinkelend of brommend geluid in hun oren. Het geluid duurt meestal maar een paar minuten. Een geluid in de oren dat niet beter wordt of spontaan weggaat, wordt tinnitus genoemd. Mogelijk hoor je een rinkelend of fluitend geluid, dat niet uit je omgeving komt, met andere woorden: niemand anders kan het horen. Het geluid houdt mogelijk gelijke tred met je hartslag, of het kan gelijke tred houden met je ademhaling, het kan constant aanwezig zijn, of het kan komen en gaan. Tinnitus komt het meest voor bij mensen die ouder zijn dan 40 jaar. Mannen hebben vaker last van tinnitus dan vrouwen.

Vormen van tinnitus

Er worden twee hoofdvormen van tinnitus onderscheiden:
 • Pulserende tinnitus; en
 • Niet-pulserende tinnitus.

Pulserende tinnitus

Pulserende tinnitus of pulserend oorsuizen: deze vorm wordt vaak veroorzaakt door geluiden die tot stand komen door spierbewegingen in de buurt van het oor, veranderingen in de gehoorgang of door vasculaire problemen (problemen met betrekking tot de bloeddoorstroming) in het gezicht of de nek. Je kan geluiden horen zoals je eigen hartslag of de samentrekkingen van de spieren.

Niet-pulserende tinnitus

Niet-pulserende tinnitus wordt veroorzaakt door problemen in de zenuwen die bij het horen betrokken zijn. Mogelijk hoor je geluiden in één of beide oren. Soms wordt dit type tinnitus beschreven als afkomstig van binnenuit het hoofd.

Vóórkomen

Grofweg 10 tot 15 procent van de mensen in Nederland heeft last van tinnitus en bij 1 tot 4 procent is de hinder die ze daarvan ondervinden zeer ernstig, aldus het Groningse universiteitsziekenhuis UMCG.

Oorzaak van fluiten, suizen, piepen en brommen in oor

De meest voorkomende oorzaak van tinnitus is gehoorverlies dat optreedt bij het ouder worden (ouderdomsslechthorendheid of presbyacusis), maar het kan ook worden veroorzaakt door te leven of te werken te midden van harde geluiden (akoestisch trauma). Tinnitus kan optreden bij alle vormen van gehoorverlies en kan een symptoom zijn van bijna elke ooraandoening. Andere mogelijke oorzaken van tinnitus zijn onder meer:
 • Een piep in het oor door een opeenhoping van oorsmeer.
 • Geneesmiddelen, met name antibiotica of grote hoeveelheden aspirine.
 • Het drinken van een overmatige hoeveelheid alcohol of cafeïnehoudende dranken.
 • Oorinfecties of trommelvliesruptuur.
 • Gebitsproblemen of andere problemen met de mond, zoals temporomandibulaire dysfunctie (TMD), een verzamelnaam voor stoornissen van het bewegingsapparaat van het kauworgaan.
 • Letsel of trauma, zoals een whiplash of een directe slag tegen het oor of hoofd.
 • Verwonding van het binnenoor na een operatie of bestraling van het hoofd of de nek.
 • Trauma veroorzaakt tussen verschillen tussen de omgevingsdruk en de druk in luchthoudende (lichaams)holten (zogeheten 'barotrauma').
 • Een piep in het oor door fors gewichtsverlies door ondervoeding of crashdieet.
 • Het verder achterwaarts bewegen van de nek dan zijn normale anatomische positie (hyperextensie).
 • Problemen met de bloeddoorstroming of vasculaire problemen, zoals carotisstenose (een stenose of vernauwing van de arteria carotis, een halsslagader), arterioveneuze malformatie (een misvorming in het bloedvatstelsel), en hoge bloeddruk (hypertensie).
 • Zenuwproblemen (neurologische stoornissen), zoals multiple sclerose (MS) of migraine.
 • Akoestisch neuroom (een goedaardige tumor die groeit op de zenuw die de hersenen met het oor verbindt).
 • Anemie of bloedarmoede.
 • Labyrinthitis, ook wel otitis interna of binnenoorontsteking genoemd, een ontsteking van het evenwichtsorgaan.
 • Ziekte van Ménière, waarbij je last hebt van heftige aanvallen van draaiduizelingen, slecht horen en oorsuizen.
 • Otosclerose, een aandoening waarbij meestal in het middenoor overmatig bot groeit.
 • Schildklieraandoening.

Wat kan je zelf doen aan een piep in je oor?

De volgende tips en maatregelen kúnnen je helpen om de symptomen van tinnitus te verminderen:

Beperk je alcoholgebruik bij tinnitus / Bron: Istock.com/karelnoppeBeperk je alcoholgebruik bij tinnitus / Bron: Istock.com/karelnoppe

Vermijd alcohol en cafeïne

Drink minder of geen alcohol en dranken die cafeïne bevatten, zoals koffie of energiedrankjes.

Niet roken

Stop met roken en stop met het gebruik van andere tabaksproducten waar nicotine in zit. Gebruik van nicotine maakt tinnitus erger door de bloedtoevoer naar de structuren van het oor te verminderen. Nicotine verhoogt de hartslag en vernauwt de bloedvaten in je lichaam.

Vermijd NSAID's

Beperk het gebruik van aspirine, producten die aspirine bevatten en andere niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID's) zoals ibuprofen of naproxen.

Beweeg regelmatig

Lichaamsbeweging verbetert de bloedtoevoer naar de structuren van het oor. Vermijd echter langere perioden van beweging, zoals fietsen, die de nek in een hyperextensie-positie brengen.

Vermijd harde geluiden

Beperk of vermijd blootstelling aan geluiden waarvan je vermoedt dat ze bij jou de piep in het oor of een ander irritant geluid veroorzaakt. Als je harde geluiden niet kunt vermijden, draag dan beschermende oordopjes of oorwarmers.

Piep in oor negeren

Probeer het geluid te negeren door je aandacht op andere zaken te richten.

Doe ontspanningsoefeningen

Stress en vermoeidheid lijken tinnitus te verergeren. Ontspanningsoefeningen kunnen helpen om stress te verminderen.

Luchtbevochtiger / Bron: Juanra09, Wikimedia Commons (CC BY-3.0)Luchtbevochtiger / Bron: Juanra09, Wikimedia Commons (CC BY-3.0)

Zorg voor achtergrondgeluid

Verblijf in stille ruimtes kan ervoor zorgen dat tinnitus meer op de voorgrond lijkt te treden. Een achtergrondgeluid kan de hoeveelheid ruis verminderen die je hoort. Draai muziek wanneer je probeert in slaap te vallen of wanneer je je op een rustige plek bevindt. Gebruik een ventilator, een luchtbevochtiger of een apparaat dat rustgevende geluiden zoals oceaangeluiden maakt.

Ginkgo biloba

Probeer het kruidensupplement Ginkgo biloba. Sommige studies suggereren dat dit kan helpen bij het verlichten van tinnitus, maar andere studies laten geen voordeel zien. Anno 2024 is verder onderzoek nodig om hierover uitsluitsel te geven en om de beste dosering te bepalen.

Piep in oor gaat niet weg: arts raadplegen

Een piep in je oor die komt en gaat, vereist geen medische behandeling. Het is mogelijk dat je je arts moet raadplegen als tinnitus optreedt met andere symptomen, niet beter wordt of weggaat, of zich in slechts één oor bevindt. Er is misschien geen remedie voor tinnitus, maar je arts kan je helpen om te leren omgaan met het probleem. Ook moet uitgesloten worden dat tinnitus wordt veroorzaakt door een ernstig onderliggend probleem.

Onderzoek en diagnose

Om te bepalen welke onderliggende medische aandoening de tinnitus kan veroorzaken, zal de arts vragen stellen over je klachten en een algemeen lichamelijk onderzoek doen, inclusief een zorgvuldig onderzoek van je oren. Zorg ervoor dat je je arts op de hoogte brengt van alle medicijnen die je inneemt, want tinnitus kan een bijwerking zijn van sommige geneesmiddelen. Als de oorzaak van het probleem onduidelijk blijft, wordt je mogelijk doorgestuurd naar een otoloog (een KNO-arts die gespecialiseerd in is oren en gehoor), of een audioloog (een gehoorspecialist) voor gehoor- en zenuwtests. Als onderdeel van het onderzoek krijg je mogelijk een gehoortest, een audiogram genaamd. Beeldvormend onderzoek, zoals een MRI of een CT-scan, kan ook worden aanbevolen om een eventueel ​​structureel probleem aan het licht te brengen.

Behandeling van een piep in het oor

Als de piep in je oor of tinnitus een symptoom is van een onderliggende medische aandoening, is de eerste stap het behandelen van deze aandoening. Maar als de tinnitus na de behandeling blijft bestaan ​​of als deze het gevolg is van blootstelling aan harde geluiden, adviseren zorgverleners verschillende niet-medische opties die kunnen helpen de ongewenste geluiden te verminderen of te maskeren. Soms verdwijnt de tinnitus spontaan, zonder enige interventie. Het moet echter duidelijk zijn dat niet alle tinnitus kan worden opgeheven of verminderd, ongeacht de oorzaak.

Medicatie bij oorsuizen / Bron: Stevepb, PixabayMedicatie bij oorsuizen / Bron: Stevepb, Pixabay
Behandeling kan bestaan uit:
 • Als de oorzaak van je tinnitus buitensporig oorsmeer is, spuit de arts je oren schoon.
 • In geval van een oorontsteking kan de arts oordruppels met een zuur en een corticosteroïd erin voorschrijven.
 • Chirurgie kan nodig zijn in zeldzame gevallen van een tumor, cyste of otosclerose.
 • Als je tinnitus het gevolg is van een temporomandibulaire dysfunctie zal de arts je waarschijnlijk doorverwijzen naar een orthodontist of een tandarts voor een passende behandeling.
 • Medicijnen: de arts kan medicatie voorschrijven om de klachten te verminderen. Veel geneesmiddelen zijn onderzocht voor de behandeling van tinnitus.
 • Gehoorapparaten: als oorsuizen gepaard gaat met gehoorverlies, kan een gehoorapparaat nuttig zijn.
 • Apparaten die het geluid maskeren. Veel mensen profiteren van tinnitusmaskers, apparaten die lijken op gehoorapparaten en die een aangenamer geluid laten horen dan de interne ruis die door de tinnitus wordt geproduceerd.
 • Tinnitus Retraining Therapy (TRT): deze vorm van tinnitusbehandeling duurt 12 tot 24 maanden en is zeer succesvol gebleken.
 • Cognitieve therapie: dit is een vorm van psychotherapie die iemand helpt zijn of haar reactie op de tinnitus aan te passen. Het werkt het best in combinatie met andere vormen van therapie, zoals maskeren of medicatie.
 • Biofeedback: dit is een ontspanningstechniek die mensen helpt stress te managen door hun reactie daarop te veranderen. Sommige mensen vinden het nuttig bij het verminderen van tinnitus.
 • Een cochleair implantaat: een dergelijk apparaat, geïmplanteerd in het oor, wordt meestal gebruikt om ernstige doofheid te behandelen. Ze lijken ook sommige mensen met tinnitus-gerelateerd gehoorverlies te helpen. Het apparaat werkt door het verzenden van elektrische signalen van het oor naar de hersenen.

Preventie

Je risico op het ontwikkelen van tinnitus neemt toe bij blootstelling aan harde geluiden end daarom is gehoorbescherming aan te bevelen als preventieve maatregel. Draag gehoorbescherming op je werk bij blootstelling aan harde geluiden en draag oordopjes als je naar een concert of dancing gaat.

Lees verder

© 2017 - 2024 Tartuffel, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
De tekenfilmserie CalimeroDe tekenfilmserie CalimeroCalimero is in Nederland toch wel een van de beroemdste tekenfilmfiguren. Wie kent Calimero, het zwarte kuiken met een e…
Leren leven met tinnitusLeren leven met tinnitusIedereen hoort wel eens een piep in zijn oor. Het kan even aanhouden maar meestal verdwijnt die weer net zo plotseling a…
De rechte fluit: geschiedenis, bouw en het bespelenEen rechte fluit, is een type fluit die bespeeld wordt door de lippen aan de opening van de bovenkant van de pijp te pla…
Het lied “Kuikentje Piep”, afkomstig uit ItaliëHet lied “Kuikentje Piep”, afkomstig uit ItaliëHet liedje Kuikentje Piep oftewel in het Italiaans Il Pulcino Pio, wordt door de één leuk gevonden en de ander haat het.…

Klebsiella-infectie: Ziekenhuisinfectie door bacteriënKlebsiella-infectie: Ziekenhuisinfectie door bacteriënKlebsiella is een bacterie die normaal gezien in de menselijke darmen leeft en daar geen ziekte veroorzaakt. Komt deze e…
Pseudomonasinfectie: Bacteriële infectie bij zwakke mensenPseudomonasinfectie: Bacteriële infectie bij zwakke mensenEen Pseudomonasinfectie is een aandoening waarbij bacteriën bij vooral zwakke patiënten een infectie veroorzaken. Vooral…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Hans, Pixabay
 • Harvard Medical School. Tinnitus: Ringing in the ears and what to do about it. https://www.health.harvard.edu/diseases-and-conditions/tinnitus-ringing-in-the-ears-and-what-to-do-about-it (ingezien op 15-11-2017)
 • Healthline. What Causes Ringing In Ears? https://www.healthline.com/symptom/ringing-in-ears (ingezien op 15-11-2017)
 • Sittard-geleen.nieuws.nl. Groot onderzoek naar oorsuizen. https://sittard-geleen.nieuws.nl/nieuws/20170913/groot-onderzoek-naar-oorsuizen/ (ingezien op 15-11-2017)
 • Thusiarts.nl. Ontsteking van de gehoorgang. https://www.thuisarts.nl/ontsteking-van-gehoorgang (ingezien op 15-11-2017)
 • WebMD. Ringing in the Ears (Tinnitus) - Topic Overview. https://www.webmd.com/a-to-z-guides/tc/ringing-in-the-ears-tinnitus-topic-overview-1#1 (ingezien op 15-11-2017)
 • WebMD. Understanding Tinnitus -- Diagnosis and Treatment. https://www.webmd.com/a-to-z-guides/understanding-tinnitus-treatment#1 (ingezien op 15-11-2017)
 • Afbeelding bron 1: Istock.com/karelnoppe
 • Afbeelding bron 2: Juanra09, Wikimedia Commons (CC BY-3.0)
 • Afbeelding bron 3: Stevepb, Pixabay
Tartuffel (2.972 artikelen)
Laatste update: 26-04-2024
Rubriek: Mens en Gezondheid
Subrubriek: Aandoeningen
Bronnen en referenties: 10
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.
Medische informatie…
Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts.