Ontspanningstechniek: in het licht

Ons leven is zeer hectisch geworden met weinig rustmomenten. Rustmomenten zijn echter zeer belangrijk voor een gezond en gelukkig leven. In dit artikel kan je meer lezen over één van mijn eigen ontspanningstechnieken, namelijk "In het licht". Voor deze techniek heb je slechts enkele minuten nodig.

Het belang van ontspanning

Door een verkeerde voeding en onvoldoende beweging kan de energie in ons lichaam niet goed stromen en ontstaan er allerlei blokkades. Ons leven is veel te hectisch geworden. Doordat we onszelf vaak over onze grenzen duwen, hebben we een grote behoefte aan suikers (en vetten). Deze zijn makkelijk bereikbaar voor ons. Onze rustmomenten kenmerken zich ook voornamelijk door passiviteit.

In "primitieve" culturen gaan mensen vaak gewoon zitten als hun werk gedaan is. Hun rustmoment is echt rusten: in een comfortabele houding gaan zitten en je gedachten vrij laten stromen. Hun rustmomenten vallen ook samen met de rustmomenten in de natuur, zoals nachten en winters. Dankzij allerlei technische en technologische ontwikkelingen kunnen wij door doen met onze activiteiten tijdens deze rustmomenten. Zo kunnen we zelf onze rustmomenten kiezen. Helaas is een dag vaak te kort voor alles wat we willen (en moeten) doen en zien en komen we niet aan rust toe.

Een rustmoment helpt je lichaam herstellen, doet je energie goed stromen en helpt je emoties verwerken. Elke dag sterven er veel cellen in ons lichaam: deze moeten vervangen worden. Daarnaast moet het lichaam ook "beschadigingen", zoals ontstekingen en verwondingen herstellen. Blokkades in de energiestroom kunnen opgeheven worden met massage, maar kan je ook zelf wegwerken met ontspanningstechnieken. Tijdens het rustmoment kan je je emoties verwerken en na de rust een plaats geven. De rust helpt je zo helderder denken waardoor je kalmer en zelfzekerder bent.

Ontspanningstechniek

Er zijn veel ontspanningstechnieken. Welke techniek je gebruikt hangt af van je persoonlijke voorkeur en je doel. Als je bijvoorbeeld zeer onzeker bent, kan je baat hebben bij een aardingstechniek, terwijl je bij slaapproblemen beter een andere techniek kan gebruiken. De meeste technieken focussen zich op het bewust zijn van het eigen lichaam en de spanning laten wegvloeien.

"In het licht"

Waarom?

In het verleden heb ik verschillende ontspanningstechnieken gebruikt met wisselend succes. Bij sommige technieken merkte ik dat ik meer gespannen was dan ervoor. Het viel me op dat alle technieken iedereen gelijk benaderden terwijl ieder mens uniek is. Sommige technieken werkten uitstekend bij mij en anderen helemaal niet wat me deed concluderen dat niet elk techniek geschikt is voor iedereen.

Wat?

Na jaren denkwerk en onderzoek heb ik zelf een techniek ontwikkeld dat iedereen kan gebruiken. Het is een flexibel techniek dat je kan aanpassen aan jezelf. Het bevat veel elementen van andere ontspanningstechnieken.

Het vertrekpunt zijn de 4 elementen die in veel filosofiën en benaderingen van persoonlijkheid voorkomen. Dit zijn vuur, aarde, lucht en water. Je element kan overeenkomen met je element uit de astrologie maar dit is niet noodzakelijk (vuur = ram, leeuw, boogschutter ; aarde = stier, maagd, steenbok; lucht = tweelingen, weegschaal, waterman; water = kreeft, schorpioen, vissen). De indeling in elementen komt wel overeen met de indeling van persoonlijkheidstypen in de antroposofie.

De techniek is gebaseerd op visualisatie en affirmaties. De visualisatie is een beeld van je element dat je helpt ontspannen. De affirmaties zijn zinnen of woorden die je rust en kracht geven. Deze hangen grotendeels af van je element, maar ook van je behoeften van dat moment.

Als ondersteuning wordt muziek gebruikt. Welk muziek je gebruikt, hangt af van je eigen voorkeur. Dit kan instrumentaal zijn, maar dit is geen noodzaak. Het belangrijkste is dat de muziek je ontspant en niet teveel afleidt. Ideaal hiervoor is new age muziek zoals Dennis Quinn (Asha) of klassiek muziek of rustgevende muziek zoals Pure Music. Je kan ook als je de behoefte voelt andere zintuiglijke prikkels gebruiken zoals parfum of etherische olie of zachte kleding of lichteffecten.

Hoe?

Omdat dit artikel anders te lang wordt, wil ik me enkel beperken tot een stappenplan met opmerkingen. Als je graag meer informatie wenst, kan je een reactie plaatsen onder dit artikel of me mailen.

Stap 1: voorbereiding
 • Kies een plaats waar je comfortabel kan liggen. Zorg dat de temperatuur in de kamer aangenaam is en dat je niet gestoord kan worden tijdens deze oefening.
 • Kies de muziek en bepaal op voorhand de duur van de oefening (vb: 2 liedjes). Je hebt ook een aantal minuten nodig om te ontwaken. Hiervoor kan je ook een liedje voorzien.
 • Zorg eventueel voor andere ondersteuning (gedempt licht, geur, enz...).
 • Denk aan je doel. Wat wil je bereiken met deze oefening? Wil je je gewoon ontspannen? Wil je zelfzekerder worden? Wil je je beter voelen? Wil je je angsten achter je laten? Bedenk een paar eenvoudige zinnen (affirmaties) of woorden die je kunnen helpen je doel te bereiken. (Een paar voorbeelden: "ik ben een sterke jonge vrouw" of "ik hoef niet meer bang te zijn" of "rust" of "vrede" of "warmte" of ...).
 • Ga liggen.

Stap 2: bewust worden
 • Als je een man bent leg je je handen op je buik tussen je navel en schaambeen ("hara"). Als je een vrouw bent, leg je je handen op je borstkas, net onder je borsten. Bij mannen raken de duimen elkaar net onder de navel en wijzen de vingers naar het schaambeen. Bij vrouwen liggen de duimen tegen de borsten en wijzen de vingers naar het hart (de wijs- en middenvingers liggen net tussen de borsten).
 • Sluit je ogen (of kijk door je wimpers als je graag visuele prikkels zoals lichteffecten of een bepaalde kleur wilt).
 • Adem diep in door je neus gedurende 4 tellen, hou je adem 1 tel in en adem rustig uit door je mond. Herhaal dit een aantal keer.
 • Word je bewust van je lichaam: voel je benen, je armen, je romp en je hoofd en voel het oppervlakte van je bed en de druk van je lichaam erop.
 • Luister naar de muziek.
 • Word je bewust van je omgeving zonder stil te staan bij wat je waarneemt.

Stap 3: gedachtenstroom
 • Vorm nu een beeld voor je ogen dat je helpt terug in je element te komen. Dit kan de zee zijn of wortels die diep in de aarde reiken (en zich dan vasthechten) of een vlam of wolken of een ander beeld dat je associeert met je element.
 • Als je merkt dat je in je element komt, laat je het beeld los (niet meer bewust aan denken) en zeg je je affirmatie(s).
 • Luister naar de muziek.
 • Laat je gedachten afdwalen zonder stil te staan bij wat je denkt. Sommige gedachten kunnen absurd zijn, andere pijnlijk. Oordeel niet en laat de gedachten voorbijzweven.
 • Blijf je bewust van de muziek.

Stap 4: in het licht
 • Op een gegeven moment voel je je lichter worden. Aanvaard dit gevoel en voel het in je benen, je armen, je romp en je hoofd.
 • Blijf je bewust van de muziek.
 • Laat je gedachten dwalen.
 • Je krijgt het gevoel dat je zweeft in het licht.
 • Visualiseer hoe het licht om je heen cirkelt en je beschermt.
 • Voel het licht in je lichaam.
 • Als je bang wordt, kan je je voorstellen dat het licht alle angsten en negatieve gevoelens wegjaagt (donkere schichten of schimmen of een ander beeld dat herkenbaar is voor je).
 • Word je bewust van je benen, je armen, je romp en je hoofd.
 • Luister naar de muziek en laat je gedachten dwalen.

Stap 5: terugkeer
 • Als je het laatste liedje hoort, is het tijd om terug te keren naar de realiteit. Luister naar de muziek en word je ervan bewust.
 • Voel je lichaam: je benen, je armen, je romp en je hoofd.
 • Roep terug het beeld van je element op en zeg eventueel je affirmatie(s).
 • Laat je gedachten langzaam vervagen (je kan dit voorstellen als het "fade-out-effect" dat ze bij muziek gebruiken: je hoort je gedachten in je hoofd en laat ze overgaan tot gemompel).
 • Laat het licht zachtjes uitdoven of verdwijnen.
 • Voel je lichaam zwaarder worden: voel je benen, je armen, je romp en je hoofd.
 • Adem een aantal keer diep in en uit via de neus.
 • Luister naar de muziek.

Stap 6: ontwaken
 • Neurie de muziek mee.
 • Open je ogen.
 • Voel je lichaam en de rust in je lichaam.
 • Word je bewust van de wereld om je heen: luister naar de geluiden om je heen, voel je bed onder je lichaam, kijk naar het plafond, ...
 • Blijf liggen.
 • Adem diep in en uit via de neus.
 • Ga op je zij liggen en word je bewust van je lichaam en de wereld om je heen.
 • Ga zitten of liggen zoals je je goed voelt.
 • Doe waar je je zin in hebt: rek je uit als je het wilt, pak je voeten vast als je de behoefte voelt, wrijf in je gezicht, hou je handpalmen tegen elkaar of ga gewoon zitten. Forceer jezelf niet en doe enkel wat goed voelt.
 • Stop met de oefening op het moment dat je je had voorgenomen te stoppen (een bepaald liedje of wekker of licht wordt feller met timer ... ).
 • Keer terug naar de realiteit.

Opmerkingen

De eerste keren kan het gebeuren dat het niet lukt om "in het licht" te komen. Het kan zijn dat je je enkel ontspannen voelt zonder meer. Forceer jezelf niet om "in het licht" te komen. Dit komt vanzelf als je leert loslaten. Het doel van deze oefening is ontspannen en dat lukt ook zonder "in het licht" te komen. Door "in het licht" te komen ga je een stapje verder.

Als je "in het licht" bent, is de verleiding groot om nog wat "daar" te blijven. Het is een aangenaam gevoel dat tijdloos lijkt. Toch is het belangrijk op het vooraf afgesproken tijdstip terug te keren. Dit wordt makkelijker als je je voorneemt deze oefening nog eens te herhalen. Dan heb je niet meer de behoefte om "in het licht" te blijven omdat je weet dat je kan terugkeren.

Je element kan je kracht geven. De visualisatie kan echter ook averechts werken als je je erop fixeert. Daarom is het belangrijk het beeld op te roepen en daarna los te laten. Bij het element aarde kan je bijvoorbeeld verstarren als je te ver in je element gaat. Zo kan je in het element vuur te hevig worden, in het element lucht te verward en in het element water jezelf verliezen.

Niet iedereen past perfect in een hokje: sommige mensen zijn mengtypes. De visualisatie van een element is moeilijker voor hen omdat ze niet één element hebben, maar twee. Als je een mengtype bent, kan je een dubbel beeld gebruiken zoals bijvoorbeeld een drijfkaars op water (vuur en water) of twee beelden afwisselen.

Deze oefening kan je zo lang maken als je zelf wilt: er is geen minimum- of maximumtijd. In het begin kan het wel zijn dat je weinig effect merkt bij een korte oefening. Dan is het aan te raden de volgende keer de oefening wat langer te maken (bijvoorbeeld één liedje extra).

Toevoeging 6 januari 2009

Bij deze techniek is het heel belangrijk dat je contact blijft houden met je omgeving. Het verliezen van contact met je omgeving (en opgaan in het Licht) is niet zonder risico's. Daarom gebruik ik muziek bij deze oefening. De muziek is niet enkel sfeerscheppend, maar helpt je de werkelijkheid niet vergeten. Bovendien heeft muziek een bepaalde duur en kan je zo op voorhand exact bepalen hoe lang de oefening duurt.

Als je liever geen muziek gebruikt, kan je ook andere prikkels gebruiken, zoals het gevoel van het matras onder je of lichteffecten of omgevingsgeluiden. Het nadeel is echter dat deze prikkels niet tijdsgebonden zijn. Hierdoor kan je niet op voorhand bepalen hoe lang de oefening duurt. De oefening moet indien mogelijk een voorafbepaalde duur hebben. Enkel als je deze oefening verschillende keren hebt gedaan (en telkens binnen de vooraf bepaalde termijn bent gestopt), kan je het ook doen zonder een vaste duur en zonder extra prikkels.

Je kan je bij deze oefening ook laten begeleiden door iemand die ervaring heeft in deze materie. Het is gebaseerd op aardingsoefeningen (grondingsoefeningen) en bewustzijnsoefeningen waarbij je harmonie streeft tussen hemel en aarde (naar het Licht gaan en wederkeren zonder het contact met de aarde te verliezen). Veel aardingsoefeningen richten zich enkel op de aarde en proberen het contact met de aarde te herstellen. Dit is een andere benadering. De harmonie met de "hemel" volgt dan in een later stadium.

Lees verder

© 2008 - 2024 Nesibe, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Welkom in de wereld van visualisatieWelkom in de wereld van visualisatie. Overal waar je om je heen kijkt zie je visualisaties, of het nu thuis is of op str…
Alles over positief denkenAlles over positief denkenIedereen heeft het in zich, maar niet iedereen weet het te benutten. Positief denken. Hierdoor kunnen een groot aantal v…

Ontspanningstechniek: loslatenNegatieve emoties en gedachten loslaten is niet makkelijk. Veel mensen liggen 's nachts wakker en piekeren overdag over…
Achillea millefolium L., inhoudstoffen, werking en gebruikHet gebruik van planten voor onze gezondheid is niet zomaar uit de lucht komen vallen. Maar is gebaseerd op duizenden ja…
Reacties

Elske, 24-05-2015
Ik heb het probleem dat ik teveel emoties meeneem van mensen om me heen, en minder tot mezelf kom daardoor, ik raak zo mijn energie kwijt, hoe kan ik dit energetisch oplossen? Reactie infoteur, 10-08-2015
Beste,

Mijn excuses voor mijn laat antwoord. U moet uzelf leren afschermen. Als u tips wenst uit de psychologie mag u me steeds via mail contacteren. Voor het energetische verwijs ik graag door naar Renka (www.renka.be). Ze is momenteel aan het werken aan een blogpost over energetische bescherming.

Mvg

Valérie Denny, 16-05-2012
Hoi,
Mijn naam is Valérie en ik heb een probleem met mijn nachtrust. Als ik slaap dan word ik midden in de nacht wakker doordat ik zo mijn spieren verkramp en het voelt ook pijnlijk aan. Wat kan ik doen om lekker te ontspannen in mijn slaap, want eigenlijk ben ik er niet van bewust, ik ben ook onrustig in mijn slaap. Hoop dat u me daarbij wat tips kan geven dat ik lekker weer ontspannen kan slapen en rustig.

Alvast bedankt,

Mvg. Valérie Reactie infoteur, 08-10-2012
Beste Valérie,

Sorry voor mijn late reactie. Is het ondertussen beter met je?

Een aantal van onderstaande tips kunnen je helpen, maar omdat ik de oorzaak niet weet, is het moeilijk je gericht advies te geven. De pijn en de krampen kunnen een medische oorzaak hebben. Daarom raad ik je aan om bij een dokter langs te gaan. Er zijn ook ziekenhuizen met slaaplabo's waar ze je kunnen helpen. Zo'n slaaponderzoek valt heel goed mee.

Tips:
* warmte: een wollen of fleece deken onder je
* kou (als je veel zweet of benauwd hebt): frisse lakens en dekens en raam open
* stretchen: stretch-oefeningen helpen bij problemen met doorbloeding (even goed uitrekken en geeuwen)
* beweging: avondwandeling (niet te intensief, rustig tempo)
* eten: niet te zwaar eten 's avonds
* eten: geen suikers 's avonds
* drinken: enkel water of ongezoete thee 's avonds (ong 2 uur voor slapengaan)
* ontspanning: rustige activiteit voor slapengaan (geen tv of computer)
* piekeren: overdag een piekermoment inlassen (even stilstaan bij je problemen en oplossingen zoeken)
* beenkrampen: wollen deken (zuiver wol) onder je voeten
* beenkrampen: zeepblokje (Sunlight) in een washandje steken en tegen de pijnlijke plek houden
* slaapkleding: aangename kleding, los

Nesibe (92 artikelen)
Laatste update: 06-10-2009
Rubriek: Mens en Gezondheid
Subrubriek: Alternatief
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.
Medische informatie…
Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts.