Gevaren van reïncarnatietherapie

Steeds meer mensen geloven in reïncarnatie en wenden zich tot een reïncarnatietherapeut die een antwoord kan geven op hun vragen met betrekking tot hun vorige levens. Diit is echter niet zonder gevaar. In dit artikel wil ik het hebben over de gevaren van reïncarnatietherapie vanuit 2 visies, namelijk "reïncarnatie bestaat niet" en "reïncarnatie bestaat".

Reïncarnatie

Het begrip reïncarnatie betekent letterlijk "terug in het vlees". Reïncarnatie betekent wedergeboorte: de dood is niet het einde, maar slechts een stap naar het volgend leven. Dit komt in veel filosofiën terug. De interpretatie is soms verschillend. Afhankelijk van de filosofie houdt reïncarnatie het volgende in:
 • Ieder levend wezen wordt na de dood herboren. Volgens sommige filosofiën is er een minimumtermijn dat men dood is alvorens herboren te worden, anderen plakken er geen termijn op. Iedereen begint de schakel als een lager levend wezen en reïncarneert na elk leven in een wezen dat een stapje hoger staat. De levens dienen om de ziel te verrijken. Er is enkel een opwaartse evolutie omdat de ziel na elke ervaring rijker wordt.
 • Anderen geloven dat er niet enkel een opwaartse evolutie is, maar dat een stap terug ook mogelijk is. Sommigen zeggen dat reïncarnatie enkel beperkt is tot herboren worden in een mens voor mensen en dat het niet mogelijk is om herboren te worden in een dier. Terwijl anderen geloven dat men herboren kan worden in elk levend wezen. Het huidig leven en de laatste gedachten voor de dood zijn bepalend voor het volgend leven: als men een goed leven heeft geleid, wordt men een stapje hoger herboren.
 • Nog anderen geloven niet dat er een bepaald systematiek is in het herboren worden. De ziel is een vrij wezen (weliswaar verbonden met de kosmische energie) dat zelf keuzes maakt. Omdat de ziel wilt leren, kiest hij zelf het leven waarin hij hetgeen hij wilt leren kan leren. Volgens deze opvatting bestaat er geen goed of kwaad, maar enkel ervaringen. De ziel kiest bewust zijn ouders en het milieu waarin hij zal opgroeien om zo de gewenste ervaringen op te doen. Als de ziel het gevoel krijgt dat hij verkeerd heeft gekozen, zal hij dit leven beëindigen (ziek worden of zelfmoord plegen).

Reïncarnatie en het huidig leven

Volgens de reïncarnatietheorie hebben vorige levens een invloed op het huidig leven. Dit kan op volgende domeinen (afhankelijk van de filosofie):
 • Ziekten, angsten en kwalen: de pijn (fysieke en psychische) die we in ons vorig leven hebben ervaren, heeft een invloed op onze gezondheid. Enkele voorbeelden zijn oorlogswonden uit het vorig leven die pijn veroorzaken zonder aanwijsbaar reden, angst om ledematen te verliezen (door het verlies van ledematen in vorig leven), vraatzucht (door honger te lijden in vorig leven), enz... .
 • Levenslessen: in elk leven moeten we een bepaalde les leren. Zolang we deze les niet geleerd hebben, blijft het terugkeren in de cyclus van ons levens. Een voorbeeld dat vaak aangehaald wordt is dat als je niet leert opkomen voor jezelf je in elke cyclus wordt geconfrontreerd met situaties waarbij men misbruik van je probeert te maken.
 • Netwerk: mensen worden vaak geboren binnen hetzelfde sociaal netwerk. Zo lang er onafgehandelde kwesties zijn met bepaalde mensen, zal je die mensen blijven tegenkomen in je levens.
 • Ervaringen: de successen en mislukkingen uit de vorige levens draagt de ziel mee. Deze ervaringen zullen de keuzes in het huidig leven beïnvloeden. Vaak schuift men dejavu-ervaringen naar voren als bewijs hiervan. Deja-vu is het gevoel dat je een bepaalde situatie of persoon herkent. Deze herkenning zou komen door gelijkaardige situaties of dezelfde persoon in het vorig leven.

Reïncarnatietherapie

De basis van reïncarnatietherapie is de cliënt bewust maken van de vorige levens. Deze herinneringen kunnen de cliënt helpen het huidig leven te begrijpen en juiste keuzes te maken. Ook zou de cliënt kunnen genezen van bepaalde ziektes, angsten en kwalen en moeilijke situaties makkelijker de baas kunnen.

De gebruikte techniek is meestal de hypnose. Tijdens de hypnose wordt de cliënt stapje voor stapje terug in het leven begeleid. Hierbij vertrekt men vaak vanuit een punt dat dicht bij het heden ligt en gaat men telkens verder terug in het verleden tot voor de geboorte. Zo komt men uiteindelijk in de vorige levens die belangrijk zijn voor het huidige. Soms zijn dit de laatste levens en soms vroegere levens. De cliënt komt in het leven terecht waarin het antwoord op zijn vragen zit. Vaak kan de cliënt na enkele sessies zelf in zijn dromen terugkeren naar vorige levens. Sommigen kunnen deze herinneringen ook bewust oproepen omdat ze dankzij de therapie weten hoe ze dat moeten doen.

De gevaren

Visie 1: reïncarnatie bestaat niet

We hebben maar één leven. Het leven heeft een vastomlijnd begin (volgens sommigen op het moment van de conceptie, volgens anderen op een later tijdstip) en een duidelijk einde (de dood). Er zijn geen bewijzen voor vorige levens. Na de dood stopt het wezen met bestaan. Vorige levens kunnen bijgevolg geen invloed hebben op het huidige: ziektes worden veroorzaakt door aanleg of milieufactoren, angsten zijn een weergave van ervaringen uit de vroegste levensjaren en deja-vu's zijn een misleiding van het brein. Mensen willen graag geloven in vorige levens omdat er dan hoop is voor de toekomst en de dood geen einde betekent. Dit is ook belangrijk bij de rouwverwerking. Ook kunnen toevalligheden in het leven zo zin krijgen.

Vanuit bovenstaande visie zijn de gevaren van reïncarnatietherapie:
 • Identificatie met een fictieve persoonlijkheid: men identificeert zich steeds meer met de persoon van het vorig leven en neemt afstand van de eigen persoon (en de pijn in het huidig leven).
 • Het niet nemen van verantwoordelijkheid van de eigen daden en zichzelf als een slachtoffer beschouwen: men distantieert zich van het eigen gedrag en geeft verklaringen uit het vorig leven zonder verantwoordelijkheid te nemen voor de daden.
 • Verliezen van contact met de realiteit: het vorige leven (of levens) neemt een belangrijke plaats in in het huidig leven, waardoor men het contact met de realiteit verliest.
 • Doodsverlangen: omdat men bepaalde problemen in het huidig leven niet meer aankan of wilt, verlangt men naar de dood. Omdat de dood geen einde is, wordt het als een herkansing beschouwd. Dit doodsverlangen kan leiden tot psychische problemen zoals eetstoornissen of automutulatie (zelfverminking) of tegenwerking inspanningen medici bij een ziekte en in sommige gevallen tot zelfmoord.

Visie 2: reïncarnatie bestaat

Er zijn ervaringsverhalen en onverklaarbare verschijnselen (zoals onverklaarbare angsten of pijn) die bewijzen dat reïncarnatie bestaat. Veel wetenschappers hebben onderzoek gedaan naar het leven na de dood (en voor de geboorte). De resultaten uit deze onderzoeken zijn echter niet aanvaard door wetenschappelijke kringen omdat het indruist tegen het geloof dat er geen leven na de dood is.

Vanuit deze visie zijn de gevaren:
 • De ervaringen uit onze vorige levens die relevant zijn voor het huidige zullen we ons herinneren. Dit kan als een bewuste herinnering of als een gevoel (voorgevoel of instinct). Als men zich niets herinnert van de vorige levens zijn de ervaringen niet relevant genoeg om bewust herinnerd te worden en hoeven ze ons huidig leven niet te beïnvloeden. Alles wat we nodig hebben om juiste keuzes te maken in het huidig leven zullen we op ons pad tegenkomen. Het herinneren van niet-relevante ervaringen kan leiden tot verwarring.
 • Als de ketting van ons leven in een opwaartse richting gaat en we bijgevolg na elk leven als een "hoger wezen" geboren worden, is het ongezond om terug te keren naar een lager niveau. Een herinnering uit het lager niveau (dat we ons niet spontaan herinneren) kan het evenwicht in het huidig leven uit balans brengen. We zijn een stap verder geëvolueerd en het is niet de bedoeling om terug te keren naar een lager niveau.
 • Als we geen spontane herinneringen hebben, beschouwt de ziel het vorig leven als afgesloten. Na de dood van deze persoon ging de ziel verder. Het herinneren van deze persoonlijkheid kan verwarring geven in het huidig leven. In sommige gevallen lijkt de persoonlijkheid sterk op het huidige en in andere gevallen is het een totaal andere persoonlijkheid. Dit kan tot meer vragen dan antwoorden leiden in het huidig leven.
 • Sociale contacten en relaties: doordat de personen in het huidige leven verward worden met hun persoonlijkheid in vorige levens kunnen bepaalde conflicten of emoties heropleven. Als dit de bedoeling was, zou dit spontaan gebeuren, zonder enig ingrijpen. Dit gebeurt echter kunstmatig. Vaak herinnert enkel de cliënt de relatie uit het vorig leven waardoor het voor de andere persoon zeer verwarrend is. Ook de cliënt kan soms het heden en verleden niet uit elkaar halen waardoor hij zijn levenslessen niet kan leren en in het verleden blijft hangen.
 • Het herinneren van onaangename ervaringen kan tot problemen in het huidig leven leiden. Het gevaar bestaat dat men zich distantieert van de huidige persoonlijkheid en zichzelf in een slachtofferrol duwt en de emoties van het vorig leven herbeleeft.
 • Het herinneren van de dood kan voor sommigen traumatisch zijn. Hoewel de meesten dit beschrijven als een mooi moment, beschrijven velen ook de pijn (fysiek en psychisch) van het doodsmoment. De laatste gedachten voor de dood krijgen hierdoor een grotere grip op het heden. Als deze ervaring relevant is voor het heden, zal het zich in de loop van het leven openbaren (als herinnering of gevoel).
 • Doodsverlangen: omdat men een gevoel krijgt dat het huidig leven onvolledig is, wilt men verder gaan naar het volgende om zo een herkansing te krijgen.

Tot slot

Met reïncarnatietherapie worden ook successen geboekt. Er zijn veel ervaringsverhalen van mensen die genezen zijn van angsten of ziekten. Vanuit de visie dat reïncarnatie niet bestaat, kan dit verklaard worden door de sterke kracht van suggestie (het menselijk onderbewustzijn wordt beïnvloed wat leidt tot het loslaten van angsten of tot het begin van een fysiek genezingsproces). Vanuit de visie dat reïncarnatie bestaat kan dit verklaard worden doordat men zich bewust wordt van de oorzaak van de angst of de ziekte. Deze bewustwording leidt tot een aanvaarding wat tot genezing leidt.

Reïncarnatietherapie wordt echter ook gebruikt uit nieuwsgierigheid zonder het doel te genezen. In dat geval wegen de gevaren zwaarder dan de voordelen. Door het ondoordacht terugkeren naar (al dan niet fictieve) vorige levens, loopt de persoon in kwestie gevaar. De gevaren kunnen geminimaliseerd worden door een goede begeleiding door de therapeut. De therapeut moet in staat zijn de gevaren te herkennen en de behandeling aan te passen aan de persoon (en de vatbaarheid van de persoon voor bepaalde gevaren). Het toepassen van reïncarnatietherapie (met of zonder hypnose) uit nieuwsgierigheid is af te raden.

Toevoeging 19 augustus 2009: Paco Rabanne en reïncarnatietherapie

In het boek "Trajecten" vertelt de mode-ontwerper Paco Rabanne over zijn ervaringen met reïncarnatie. In het hoofdstuk "De tuniek van vlees" heeft hij het over de toename van de interesse voor reïncarnatietherapiën. Hij zegt daarin onder andere dat de zoektocht naar vorige levens goed voorbereid moet zijn en dat het uitgangspunt niet louter nieuwsgierigheid mag zijn. Een onvoorbereide kennis van vorige levens kan leiden tot verlies van het contact met de realiteit en een opgaan in vorige levens. Zijn boodschap is dan ook: we leven in het heden.
© 2009 - 2024 Nesibe, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
De Spirituele Response Therapie: leren onszelf te ontdekkenDe Spirituele Response Therapie: leren onszelf te ontdekkenWaarom zijn we hier, en wat is het doel en de zin van ons bestaan? Velen stellen zich voortdurend vragen waarop zelfs de…
Slimme tips voor Facebook-spelletjesSlimme tips voor Facebook-spelletjesWil je tips hoe je gratis meer levens kunt krijgen met Candy Crush of Farm Saga Heroes? Of wil je meer lezen over hoe je…
Moeran sanskaar: kaalscheren van het hoofd van de babyMoeran sanskaar: kaalscheren van het hoofd van de babyIn het Hindoeïsme vinden religieuze rituelen plaats om belangrijke momenten in het leven van een mens te benadrukken. Zo…
recensieBoek: Children's past lives - Carol BowmanEr zijn al veel boeken geschreven over regressie. Toch is er maar één dat het onderwerp kinderen en regressie zo uitgebr…

Ontspanningstechniek: bewust wordenVaak leven we op automatische piloot en zijn we ons niet bewust wat er zich afspeelt rondom en binnen onszelf. In dit ar…
Achtergrondinformatie ontspanningstechniek "In het Licht"In dit artikel vindt u achtergrondinformatie over de ontspanningstechniek "in het Licht". Dit is een korte techniek dat…
Reactie

R. Koene, 24-05-2012
Na herlezing van het artikel "De gevaren van reïncarnatietherapie" bekruipt me weer het gevoel te moeten reageren. Ik vind het artikel eenzijdig belicht (ondanks de twee standpunten waarmee de auteur het artikel doet overkomen als een onafhankelijk onderzoek). Het moet mij toch nog van het hart. Ik blijf erbij te te moeten constateren dat de auteur van het artikel niet op de hoogte is van de werkwijze van een (bij de beroepsvereniging aangesloten) reïncarnatietherapeut. Zomaar op zoek gaan naar een vorig leven wordt niet gedaan! Dit wordt gekscherend "vorige levens toerisme" genoemd en een zichzelf respecterend reïncarnatietherapeut werkt daar niet aan mee. Doel van een sessie is steeds een hulpvraag oplossen. Een trauma helpen opsporen dat zich misschien wel toevallig in een prepersoonlijke fase heeft voorgedaan. Of je dat gelooft of niet is totaal niet van belang. Een goed opgeleide therapeut is in staat om een cliënt via trans vragen te laten beantwoorden over wat hij/zij ziet, voelt, ruikt gewaarwordt. Het blijkt dan dat de gewaarwording niet iets is van dit moment. Het moet dus iets anders zijn. Op het moment dat de cliënt tot dit besef komt kan hij/zij tegen zijn lichaam zeggen dat de pijn of de aandoening niet van nu is, dus niet van de persoon die hij nu is. Het lichaam laten weten wat van het lichaam wordt verwacht, duidelijk en in positieve bewoordingen, zal ervoor zorgen dat het lichaam daarop gaat reageren. Door de bewustwording van een trauma, letsel, pijn, vervelende ervaringen die vroeger ooit hebben plaatsgevonden en die zich via de gedachten aan het lichaam hebben gehecht, kan de cliënt ruimte maken in zijn gedachten en daarmee in zijn lichaam om het trauma, de pijn, het letsel enz. los te laten. Het lichaam kan daarna de kans krijgen om a.h.w. te 'revalideren' waarna uiteindelijk genezing plaats vindt. Zelfs een ziekte als reuma kan genezen worden met behulp van deze therapie.
Goed opgeleide therapeuten zijn te vinden op de site van de beroepsvereniging, de NVRT: www.reincarnatietherapie.nl of op www.rtnederland.nl Reactie infoteur, 08-10-2012
Beste,

Dank u voor uw beide reacties. Allereerst wil ik opmerken dat ik nergens heb gezegd dat reïncarnatietherapeuten zomaar op zoek gaan naar vorige levens. Dit artikel handelt over de gevaren van reïncarnatietherapie. Er zijn gevaren vanuit welke visie je ook vertrekt. Daar wou ik op wijzen. Er zijn genoeg bronnen over wat de therapie inhoudt en hoe therapeuten werken. Daarom leek het me zinloos om daar dieper op in te gaan.

Dit artikel is ontstaan nadat ik enkele gesprekken heb gehad met iemand die een paar sessies reïncarnatietherapie heeft gevolgd. Uit nieuwsgierigheid ben ik meer over het onderwerp gaan lezen en heb ik nog meer mensen gecontacteerd. De "immense" successen waar u over spreekt, vond ik heel fascinerend. Toch begon ik me steeds meer vragen te stellen. Na enkele maanden ontstond dit artikel. Volgens mij (en nog anderen die dit artikel hebben nagelezen) is het objectief en niet eenzijdig. Mijn eigen visie verwoord ik niet in dit artikel. Als u er anders over denkt, nodig ik u uit mijn artikel aan te vullen waar u dat nodig acht. Ik wil ook niemand afraden om reïncarnatietherapie te volgen. Ieder is vrij om eigen keuzes te maken. Maar ik wil wijzen op de gevaren zodat ze bewust aan deze reis beginnen. Er zijn niet enkel successen, maar ook falingen.

Met vriendelijke groeten,

Nesibe (92 artikelen)
Laatste update: 19-08-2009
Rubriek: Mens en Gezondheid
Subrubriek: Alternatief
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.
Medische informatie…
Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts.