Decanaten: de 36 persoonlijkheidstypen van de dierenriem

Decanaten: de 36 persoonlijkheidstypen van de dierenriem Mensen met hetzelfde sterrenbeeld zijn vaak toch heel verschillend. Astrologen zullen je dan vertellen dat dit komt door een afwijkende geboortetijd, of doordat het basiskarakter ook door de omgeving kan worden beïnvloed. Een andere verklaring is dat een astrologisch teken 30 graden omvat, en dat de Zon ongeveer dertig dagen nodig heeft om dat teken door te reizen. Dat betekent dat 'de Leeuw' of 'de Waterman' wel een heel grove typologie is, die wat verfijning kan gebruiken. Dat kan met de 'tiendag-methode' of de methode van de decanaten.
Inscripties in het grafmonument van Seti I (13 eeuw v.Chr.) met een afbeelding van de 36 decanaten / Bron: Richard karl Lepsius, Wikimedia Commons (Publiek domein)Inscripties in het grafmonument van Seti I (13 eeuw v.Chr.) met een afbeelding van de 36 decanaten / Bron: Richard karl Lepsius, Wikimedia Commons (Publiek domein)

Wat bedoelt men met 'decanaten'?

'Deca' komt van van het Griekse δέκα voor tien. Een 'decanaat' is een partje van 10 booggraden op de horoscoopcirkel van 360 graden. Een derde dus van een heel teken. Als je met de benen van een passer op een cirkelomtrek 10 graden uitzet, dan kun je die boogafstand precies 36 keer afzetten langs de volledige cirkel van 360°. Dat horoscoopwiel is verdeeld in 12 gelijke delen van 30 graden, die je de tekens of sterrenbeelden noemt. Verdeel je elk sterrenbeeld nog eens in drie gelijke delen, dan zijn die partjes van 10 graden wat men de 'decanaten' noemt.
De horoscoopcirkel van 360 graden en de verdeling in 12 sterrenbeelden. Verdelen we elk sterrenbeeld van 30 graden in drie gelijke delen, dan levert dit 36 decanaten van elk 10 graden op. De symbolen van de heersers van elk decanaat staan op de binnencirkel. Voor Ram zijn dat bijvoorbeeld: Mars-Zon-Venus. / Bron: J.G.G., Wikimedia Commons (CC BY-SA-4.0)De horoscoopcirkel van 360 graden en de verdeling in 12 sterrenbeelden. Verdelen we elk sterrenbeeld van 30 graden in drie gelijke delen, dan levert dit 36 decanaten van elk 10 graden op. De symbolen van de heersers van elk decanaat staan op de binnencirkel. Voor Ram zijn dat bijvoorbeeld: Mars-Zon-Venus. / Bron: J.G.G., Wikimedia Commons (CC BY-SA-4.0)

Oorsprong van de decanaten

De decanaten zouden van Egyptische oorsprong zijn, waar ze werden geassocieerd met 36 vaste sterren. Bij een latere synthese van Egyptische en Mesopotamische astrologische tradities omstreeks de 1e eeuw v.Chr. werden de 36 decanaten samengevoegd met de 12 tekens van de dierenriem. Klassieke astrologen gebruiken de decanaten vooral om de kracht van een planeet vast te stellen. Een andere toepassing is het associëren van elk decanaat met een persoonlijkheidstype.

Drievoudige verdeling van elk astrologisch teken

Het decanatensysteem verdeelt elk teken in driemaal 10 graden, waarbij elk deeltje of decanaat zijn eigen heerser heeft. Iemand die geboren is tijdens de eerste tien dagen van Leeuw is bijvoorbeeld een Saturnus-Leeuw; in de tweede periode van 10 dagen is hij een Jupiter-Leeuw, en in de laatste tien dagen van Leeuw een Mars-Leeuw. Deze verdeling levert geen 12 persoonstypen op, maar 36, wat een veel meer verfijnde duiding mogelijk maakt.

Verschil tussen de klassieke en de moderne astrologie

Deze methode met decanaten is onder moderne astrologen vrijwel onbekend. Alleen klassieke astrologen maken nog gebruik van 'decanaten' en hun heersers. Klassieke astrologen werken met de zeven klassieke planeten en lichten (Zon, Maan, Mercurius, Venus, Mars, Jupiter en Saturnus) en volgen de regels uit de middeleeuwse traditie zoals die is vastgelegd door Ptolemaeus en William Lilly.

36 verschillende persoonlijkheden
Omdat de Zon elke dag een graad aflegt langs het hemelgewelf, stelt een decanaat de afstand voor die de Zon aflegt op tien dagen tijd. Na een jaar heeft zij een volledige reis van 360 graden afgelegd langs het horoscoopwiel. In plaats van zich te beperken tot een duiding van het sterrenbeeld van 30 graden, kan men elk van de drie decanaten van een teken verbinden met een persoonlijkheid. In totaal levert dit dus 36 mogelijke persoonlijkheden op.

Verschillende systemen

De twee bekendste decanaatsystemen zijn het Chaldeeuwse (het oudste) en het systeem met medeheersers uit hetzelfde element (of 'tripliciteit').

Medeheersers uit hetzelfde element

Deze methode om heersers aan decanaten toe te wijzen werd al in een vroeg stadium door Indiase astrologen gebruikt, en is sinds de 20e eeuw ook populair bij een aantal westerse astrologen. Elk teken begint voor de eerste tien graden met zijn gewone heerser, en daarna krijgen de twee andere decanaten heersers van hetzelfde element (Aarde,Vuur, Lucht of Water).

Voorbeelden:
Leeuw: 1e decanaat = Zon - 2e decanaat = Jupiter - 3e decanaat = Mars (Zon als heerser van Leeuw; de twee andere heersers uit vuurtekens zijn Jupiter van Boogschutter, en Mars van Ram).

Stier: 1e decanaat = Venus - 2e decanaat = Mercurius - 3e decanaat = Saturnus (Venus als heerser van Stier; de twee andere heersers ut aardetekens zijn Mercurius van Maagd, en Saturnus van Steenbok.

Chaldeeuwse decanatensysteem

Het Chaldeeuwse systeem is gebaseerd op de omlooptijd der planeten. De reeks heersers (planeten) is gerangschikt volgens de snelheid der planeten vanuit de aarde gezien:

Omlooptijd der planeten vanuit de aarde gezien. Van traagste naar snelste klassieke planeet:

Saturnus - Jupiter - Mars - Zon - Venus - Mercurius - Maan

(Opmerking: Zon en Maan worden in de astrologie ook 'planeten' of 'lichten' genoemd)

Dit systeem is het meest traditionele en werd reeds vermeld in de 2e-eeuwse Tetrabiblos van Ptolemaeus. Ook de beroemde 17e-eeuwse Britse astroloog William Lilly maakte er gebruik van. Hij gaf de drie decanaten de naam 'faces', gezichten van de planeet.

De Chaldeeuwse reeks heersers is een zich herhalende reeks die start met Mars als eerste decanaatheerser van Ram, en zo telkens de 36 decanaten een heerser toewijst.

Ram - Heersers: Mars - Zon -Venus
Stier - Heersers: Mercurius - Maan - Saturnus
Tweelingen - Heersers: Jupiter - Mars - Zon
Kreeft - Heersers: Venus - Mercurius - Maan
Leeuw - Heersers: Saturnus - Jupiter - Mars
Maagd - Heersers: Zon - Venus - Mercurius
Weegschaal - Heersers: Maan - Saturnus - Jupiter
Schorpioen - Heersers: Mars - Zon - Venus
Boogschutter - Heersers: Mercurius - Maan - Saturnus
Steenbok - Heersers: Jupiter - Mars - Zon
Waterman - Heersers: Venus - Mercurius - Maan
Vissen - Heersers: Saturnus - Jupiter - Mars

De bepaling van het decanaat van het teken waarin iemand wordt geboren

De berekening is vrij eenvoudig. Enkele voorbeelden om dit te verduidelijken:

Bepaling voor het sterrenbeeld Ram
Geboren op 5 april, deze persoon is een Ram met Mars als heerser. Verdere verfijning: de geboortezon bevindt zich in de tweede periode van tien dagen doorheen Ram:
 1. de eerste tien dagen (van 21 maart tot 30 maart) worden beheerst door Mars
 2. de volgende tien dagen (van 31 maart tot 10 april) is Zon de heerser van Ram
 3. de laatste tien dagen (van 11 april tot 20 april) is Venus de heerser van Ram

Conclusie? Deze persoon is een 'Zon-Ram'.

Bepaling voor het sterrenbeeld Leeuw
Het sterrenbeeld Leeuw telt dertig graden, die de Zon doorloopt in de periode van 22 juli tot 22 augustus.:
 1. De eerste tien dagen van haar reis door Leeuw zit de Zon in het eerste decanaat (0 - 9°59)
 2. De tweede tien dagen van haar reis door Leeuw zit de Zon in het tweede decanaat (10 - 19°59)
 3. En de derde tien dagen van haar reis door Leeuw zit de Zon in het derde decanaat (20° - 29°59)

Stel: iemand wordt als Leeuw geboren op 12 augustus. De vraag is nu: in welk decanaat stond stond de Zon tijdens de geboorte? Het sterrenbeeld Leeuw loopt van 22 juli tot 22 augustus. Dat zijn 3 x 10 dagen. Omdat het tweede decanaat loopt van 2 tot 11 augustus, en het derde begint op 12 augustus, is deze persoon een 'Mars-Leeuw'.

Gebruik van de 36 persoonlijkheidstypen

Met het systeem van de decanaten ben je niet alleen je zonneteken (bijvoorbeeld 'Ram'), maar wordt dit algemene archetypische beeld genuanceerd door een andere factor, namelijk door de heerser van het decanaat.

Voorbeeld: je bent geboren op 8 april. Dan vind je je persoonlijkheid bij De Zon-Ram (van 31 maart tot 10 april). Dit tweede decanaat van Ram heeft de Zon als heerser. Je persoonlijkheid wordt gekenmerkt door de principes Energie (van het vuurteken Ram) en Ambitie van de Zon als medeheerser naast Mars. Dit is een ander persoonlijkheidstype dan de 'Mars-Ram' van het vorige en de 'Venus-Ram' van het laatste decanaat van Ram.

De drie Ram-persoonlijkheden

Je bent een Ram als je bent geboren tussen ca. 21 maart en ca. 20 april.

1e decanaat, de Mars-Ram (21 tot 30 maart)
Sleutelwoorden: energie & activiteit.
Streeft naar actie, wil avontuur, is impulsief en dominerend. De archetypische Ram met een overschot aan energie, maar ook ongeduldig en geneigd tot overhaast handelen. Deze mensen staan steeds klaar voor een nieuw avontuur en nemen graag de leiding. Ze kunnen anderen ook uitstekend stimuleren en enthousiast maken voor een onderneming. In een negatieve bui kunnen ze te dominant en ongeremd geestdriftig worden, maar meestal staan ze heel positief in het leven. In relaties zijn ze doorgaans passioneel en trouw, al krijgen ze veel belangstelling van andere mogelijke partners. Hun onstuimigheid en moed zouden ze onder controle moeten houden, omdat het kan veranderen in roekeloosheid en ander onverantwoordelijk gedrag. Ze kunnen zich op sociaal gebied gemakkelijk aanpassen, al gaan ze soms ze wat ondoordacht te werk bij het uitkiezen van hun vrienden. Negatieve kantjes die soms opduiken, zijn ongeduld, koppigheid, lange tenen, en gebrek aan discipline. 'Werkpuntjes' aan deze persoonlijkheid zijn zelfcontrole, de emoties beheersen en te snel jaloers of kwaad worden.

2e decanaat, de Zon-Ram (31 maart tot 10 april)
Sleutelwoorden: energie & ambitie.
Wil wat bereiken, alles afmaken wat hij of zij begint, is trots, enthousiaste en energieke werker, idealist, eerder individualist. Opvallend aan deze persoonlijkheid is het vermogen om zich in het centrum van de belangstelling te manoeuvreren zonder dat anderen daar aanstoot aan nemen. Het centrum is zijn of haar natuurlijke plaats, want het past bij hun natuurlijke waardigheid en zelfrespect. Ze geven zelf ook het voorbeeld door hard te werken en stralen warmte en levenslust uit. Samenwerken met anderen gaat niet altijd even soepel, vanwege hun neiging om de eigen ideeën door te drijven. Een mooie werk- en woonomgeving is essentieel voor hen, want anders kunnen ze niet goed functioneren. De leiding nemen is echter niet meteen hun eerste bekommernis. Ze willen vooral uitblinken, in alles de beste zijn, onder de schijnwerpers staan, wat al eens kwaad bloed zet bij mensen waarmee ze samenwerken.

3e decanaat, de Venus-Ram (11 tot 20 april)
Sleutelwoorden: energie & productiviteit.
Veel charme en sexappeal, streeft naar harmonie en geluk, eerlijk, goed oordeel, streeft naar evenwicht en schoonheid. Meer genotzucht en soms luier dan de vorige twee Ram-decanaten. Mensen die geboren worden in deze periode beschikken over een logisch werkend verstand, zijn levenslustig en kunnen hun emoties goed onder controle houden. In relaties tonen ze een goed oordeelsvermogen, vrijgevigheid en vergevingsgezindheid. Ze zijn zelfstandig, stabiel en hechten erg aan regelmaat. Ze omringen zich graag met schoonheid en functioneren niet goed in een lelijke omgeving. Wanneer ze negatief zijn, kunnen ze erg kritisch en superieur reageren. Ze zeuren dan veel en hebben medelijden met zichzelf. Hun grootste troef is hun charme en sexappeal, waarmee ze heel wat gedaan kunnen krijgen.

De drie Stier-persoonlijkheden

Je bent een Stier als je bent geboren tussen ca. 21 april en ca. 20 mei.

1e decanaat, de Mercurius-Stier (21 tot 30 april)
Sleutelwoorden: praktische zin & wijsheid.
Mensen die in deze periode worden geboren combineren kracht en doorzettingsvermogen met sluwheid en snel inzicht. Opvallend veel schrijvers en publieke sprekers worden geboren in deze cyclus. Bij tegenslag kunnen ze koppig en nietsontziend doordrammen om hun gelijk te halen. Het zijn vechters, rebellen, hervormers. Ze gaan daarbij vol zelfvertrouwen, moedig, bijna zonder vrees te werk om een toestand naar hun hand te zetten en de levensomstandigheden te verbeteren of gewoon te veranderen. Deze energie kan andere mensen sterk inspireren, maar kan ook destructief uitwerken wanneer de woede de overhand krijgt als ze in hun inspanningen worden gefrustreerd. Negatieve Mercurius-Stieren gaan steeds koppig in discussie om hun gelijk te halen. Ze worden heel onredelijk in zulke perioden en denken dan alleen maar aan het vergroten van hun eigen macht.

2e decanaat, de Maan-Stier (1 tot 10 mei)
Sleutelwoorden: praktische zin & aanpassingsvermogen.
De Maan voegt aan de Stierpersoonlijkheid charme, warmte, vriendelijkheid en aantrekkingskracht toe, maar geeft ook minder volhardendheid en een geneigdheid om de dingen op hun beloop te laten. Dit is echter een krachtige persoonlijkheid met veel zelfvertrouwen, charme, die ook beschikt over een levendige verbeelding. Maan-Stieren zijn idealistisch, perfectionistisch en begrijpen op een intuïtieve manier wat anderen van hen verlangen. In een groep nemen zij als vanzelfsprekend de leiding omdat ze durven initiatief nemen en anderen kunnen inspireren. Doorgaans zijn het hartelijke, vriendelijke personen die steeds bereid zijn om met anderen te delen. Ze zijn opvallend onafhankelijk en vol zelfvertrouwen. Dit wordt gecombineerd met een levendige verbeelding en gevoel voor show. Deze aangeboren kwaliteiten doen hen dromen van faam en succes. Ze zijn echter soms wat te grillig en koppig om te bereiken wat ze zouden willen. Negatieve Maan-Stieren misbruiken hun intuïtief vermogen om anderen aan te voelen en worden ijdel, extravagant en emotioneel instabiel.

3e decanaat, de Saturnus-Stier (11 tot 20 mei)
Sleutelwoorden: praktische zin & intensiteit.
Een groot concentratievermogen, objectieve intelligentie, bereidheid om hard te werken, nuchterheid en het aanvaarden van discipline en beperkingen. Ze beschikken over aanzienlijke overredingskracht en tonen zich vast van overtuiging. Hun praktische ingesteldheid koppelen ze aan een levendige verbeelding. Door hun krachtige en charmante persoonlijkheid maken ze gemakkelijk nieuwe relaties en vrienden. Negatieve Saturnus-Stieren zijn geneigd om te gaan afdwingen in plaats van beroep te doen op hun normale overredingskracht, en verspillen hun energie teveel. Het zijn zeer intense, emotioneel geladen persoonlijkheden. Om een goed evenwicht te bewaren zouden mensen die in deze cyclus worden geboren zich op tijd moeten ontspannen.

De drie Tweelingen-persoonlijkheden

Je bent een Tweelingen als je bent geboren tussen ca. 21 mei en ca. 20 juni.

1e decanaat, de Jupiter-Tweelingen (21 tot 31 mei)
Sleutelwoorden: mentale leven & stabiliteit.
Echte denkers, analytisch en precies. Kunnen goed plannen en organiseren en zijn bijzonder praktisch ingesteld.
Ze beschikken over een goed oordeelsvermogen en hebben opvallend veel oog voor detail. Jupiter-Tweelingen zijn doorgaans warmhartig, vriendelijk en sociaal. Zij zijn nogal gehecht aan conventie en traditie en hebben veel verantwoordelijkheidszin. Ze zijn eerder stil en onopdringerig. Hoewel ze zich soms op de achtergrond houden en door anderen worden onderschat, zijn het krachtige persoonlijkheden.
Zij kunnen soms te kritisch en enggeestig uit de hoek komen.

2e decanaat, de Mars-Tweelingen (1 tot 10 juni)
Sleutelwoorden: mentale leven & activiteit.
De Mars-frequentie voegt aan de sociale, intuïtieve en alerte Tweelingen een dosis ambitie en vechtlust toe. Ze zijn bijzonder actief en hebben nood aan relaties. Ze zijn hartelijk en hebben, hoewel het sterke persoonlijkheden zijn, veel over om het iedereen naar de zin te maken.
Met de invloed van Mars kunnen ze perioden meemaken dat ze zelfdestructief zijn, maar als ze hun stormachtige aard kunnen bedwingen hoeft het niet zo ver te komen.

3e decanaat, de Zon-Tweelingen (11 tot 20 juni)
Sleutelwoorden: mentale leven & ambitie.
Kracht, vastberadenheid en verbeeldingskracht kenmerken de cyclus van dit decanaat. Zon-Tweelingen zijn waardig, en streven perfectie na in alles wat zij ondernemen. Ze hebben een sterk verantwoordelijkheidsgevoel, zeker voor hun gezin en familie. Met de Zon als heerser zijn zij trotse individualisten die zich soms wat te superieur achten. Het zijn vasthoudende doordrijvers. In het algemeen zijn dit krachtige individuen met een groot incasseringsvermogen, mensen die goed weten dat ze met wilskracht en charme vrijwel alles van anderen gedaan kunnen krijgen.

De drie Kreeft-persoonlijkheden

Je bent een Kreeft als je bent geboren tussen ca. 21 juni en ca. 21 juli.

1e decanaat, de Venus-Kreeft (21 juni tot 1 juli)
Sleutelwoorden: flexibiliteit & productiviteit.
Behalve een innemende charme bezit dit type persoon over veel creatieve verbeelding en intuïtie. Deze cyclus levert aangename, vriendelijke en plezier zoekende mensen op die vaak met kunst bezig zijn of geïnteresseerd raken in religie of mysticisme. Een negatief trekje is dat ze niet altijd afmaken waar ze aan beginnen omdat ze van het ene naar het andere hollen. Ze kunnen zelf erg lijden aan hun onevenwicht omdat ze zo gevoelig zijn.

2e decanaat, de Mercurius-Kreeft (2 tot 11 juli)
Sleutelwoorden: flexibiliteit & wijsheid.
Mercurius-Kreeften beschikken over een snelle, analytische geest, gekoppeld aan een sterke intuïtie.Van aard zijn het gelukkige, tevreden mensen die ten opzichte van anderen vrijgevig en tolerant zijn. Spreken en schrijven gaat heel natuurlijk bij hen, al kunnen ze ook heel goed zwijgen tot anderen er ongemakkelijk van worden. Ze kunnen aan de andere kant soms onverzadigbaar achter genot aanjagen of lui worden. Voor deze overgevoelige personen is het belangrijk om zich concrete doelen te stellen die ze gedisciplineerd kunnen nastreven.

3e decanaat, de Maan-Kreeft (12 tot 21 juli)
Sleutelwoorden: flexibiliteit & aanpassingsvermogen.
Mensen die van verandering houden, tolerant en sterk intuïtief zijn. Het aanpassingsvermogen is opmerkelijk en hun gemoed blijft optimistisch en vrolijk onder omstandigheden die anderen stresserend vinden. Ze verliezen nooit hoop en zijn erg ontvankelijk voor de gevoelens van anderen. Ze zijn voorzichtig en niet gehaast, weinig ambitieus en eerder gesteld op persoonlijk geluk dan eer en roem na te streven. In de ogen van anderen ontbreekt het hen aan wilskracht en doorzettingsvermogen.

De drie Leeuw-persoonlijkheden

Je bent een Leeuw als je bent geboren tussen ca. 22 juli en ca. 22 augustus.

1e decanaat, de Saturnus-Leeuw (22 juli tot 1 augustus)
Sleutelwoorden: dynamische energie & intensiteit.
Een persoonlijkheid met een aanzienlijk potentieel aan kracht en doelgerichtheid. Hun energie lijkt onuitputtelijk en ze kunnen lang en geconcentreerd aan het werk blijven. De Saturnusinvloed versterkt hun verantwoordelijkheidsgevoel en ze nemen graag de leiding door initiatief te tonen. Sommigen ontsporen en worden arrogant en wreed. Omdat hun veer steeds zo strak gespannen staat, is het belangrijk dat ze leren zich op tijd te ontspannen.

2e decanaat, de Jupiter-Leeuw (2 tot 11 augustus)
Sleutelwoorden: dynamische energie & stabiliteit.
Een Leeuw met de jovialiteit, waardigheid en het ontembare idealisme van Jupiter is een sterke persoonlijkheid. De Jupiter-Leeuwen hebben veel zelfvertrouwen en oefenen een sterke invloed uit op anderen door hun warme enthousiasme. Dit, gekoppeld aan een onwrikbaar gevoel voor rechtvaardigheid, respect voor tradities en conventies, levert een persoonlijkheid op die een vooraanstaande rol kan spelen in de maatschappij.

3e decanaat, de Mars-Leeuw (12 tot 22 augustus)
Sleutelwoorden: dynamische energie & activiteit.
Dominante, charismatische en energieke persoonlijkheid, barst van levenslust en steeds bereid tot actie over te gaan. Mars-Leeuwen kunnen anderen door hun charme en enthousiasme uitstekend inspireren en zijn zelf onvermoeibaar. Neiging om alles te dramatiseren, trots, snel in de eer geraakt, explosief reagerend wanneer uitgedaagd. Een opmerkelijke eigenschap is hun vermogen om allerlei verschillende dingen te doen en daar nog goed in te zijn ook. In persoonlijke relaties kunnen ze erg emotioneel en gepassioneerd zijn.

De drie Maagd-persoonlijkheden

Je bent een Maagd als je bent geboren tussen ca. 23 augustus en ca. 22 september.

1e decanaat, de Zon-Maagd (23 augustus tot 1 september)
Sleutelwoorden: praktische zin & ambitie
Betrouwbaar en praktisch, mensen die een hoge graad van vaardigheid kunnen bereiken in werk dat preciesheid en aandacht voor details vergt. Alles wat Zon-Maagden beginnen, maken ze ook af. Hun sterke punten zijn hun vermogen tot logisch denken en hun concentratievermogen. Ze zijn tolerant, trouw en hebben hun emoties goed onder controle. Soms hebben ze de neiging om zich tot enkele activiteiten te beperken en sterk vast te houden aan gewoonten. Ze zijn ook eerder conventioneel en zullen niet snel nieuwe paden verkennen, ook al ontbreekt het hen zeker niet aan moed.

2e decanaat, de Venus-Maagd (2 tot 11 september)
Sleutelwoorden: praktische zin & productiviteit.
Mensen die gedurende deze tiendaagse periode zijn geboren, hebben een charmante persoonlijkheid en koppelen een goed werkende intuïtie aan onafhankelijk en creatief denken. Ze zijn hartelijk, trouw, en zoeken voor hun ontspanning graag fysieke geneugten op. Perioden van intense activiteit wisselen zij af met nietsdoen en zich overgeven aan verleidingen. Dit is de cyclus van Maagd waarin leiders worden geboren, mensen met een grote aantrekkingskracht. Vreemd genoeg ontbreekt het hun vaak aan echte ambitie, en macht streven ze helemaal niet na: ze willen vooral creatief bezig zijn en dingen maken. Een van hun sterke punten is hun vermogen om intuïtief snel op veranderende omstandigheden te reageren.

3e decanaat, de Mercurius-Maagd (12 tot 22 september)
Sleutelwoorden: praktische zin & wijsheid.
Mercurius-Maagden zijn doorgaans extraverte persoonlijkheden die zich graag een praktisch doel voor ogen stellen dat ze met grote vaardigheid najagen. Ze zijn daarvoor goed uitgerust met een kwieke analytische geest die in staat is om de dingen objectief te bekijken. Hun intelligentie werkt samen met een soort instinctieve wijsheid. Ze kunnen veel verwezenlijken doordat ze ook bereid zijn om lang en intensief te werken. Het ligt immers in hun aard om te zorgen voor een stevige basis waarop ze hun leven kunnen verder bouwen. In relaties willen ze vooral stabiliteit, zekerheid en geborgenheid. Met andere mensen zijn ze soms te ongeduldig en te kritisch. Soms zijn ze wat te gedreven bezig met het nastreven van materialistische doelen, en verwaarlozen of negeren ze - op een bijna harteloze manier - hun naaste omgeving.

De drie Weegschaal-persoonlijkheden

Je bent een Weegschaal als je bent geboren tussen ca. 23 september en ca. 22 oktober.

1e decanaat, de Maan-Weegschaal (23 september tot 2 oktober)
Sleutelwoorden: mentale leven & aanpassingsvermogen.
De Maan-Weegschalen hebben een intuïtief begrip voor de aard van de medemens, een geest die zich snel aanpast aan wisselende omstandigheden, en zijn zeer inschikkelijk. Deze inschikkelijkheid kan ertoe leiden dat hij of zij de meningen van anderen begint na te volgen. Een van hun grootste troeven is de kalmte en afstandelijkheid waarmee ze problemen aanpakken. Hun charme blijft zelfs onder zware beproevingen en extreme omstandigheden overeind. Ze zijn geboren vredestichters en onderhandelaars. Negatieve Maan-Weegschalen zijn rusteloos en onzeker over wat ze willen bereiken. Omdat ze zich zo snel door anderen laten beïnvloeden, lijken ze geen eigen normen te hebben. Typisch zijn dan onafgemaakte projecten en het ontbreken van enige richting in hun leven. Voor alle Maan-Weegschalen is het belangrijk om hun zelfvertrouwen te verstevigen, met als eerste stap het erkennen van de eigen onzekerheden.

2e decanaat, de Saturnus-Weegschaal (3 oktober tot 12 oktober)
Sleutelwoorden: mentale leven & intensiteit.
Saturnus-Weegschalen zijn ernstig, integer, betrouwbaar en volhardend, kwaliteiten die samen een krachtige persoonlijkheid opleveren. Positief zijn ze ondernemende, ijverige, rusteloze werkers die uitstekend weten wat ze willen bereiken. Indien negatief, zullen ze zich fanatiek betweterig tonen en hun aanzienlijke persoonlijke kracht destructief aanwenden. Tijdens deze periodes blijft de Saturnus-Weegschaal doof voor de meningen en de raad van anderen. Ze zullen hun eigen wil doordrijven en zich kritisch en hard opstellen tegenover anderen. Wanneer ze dit zelf inzien, kan het helpen om de intensiteit van hun persoonlijkheid af te zwakken met humor en relativeringsvermogen.

3e decanaat, de Jupiter-Weegschaal (13 tot 22 oktober)
Sleutelwoorden: mentale leven & stabiliteit.
Deze persoonlijkheden hebben een sterk rechtvaardigheidsgevoel en beschikken over een logische geest. De Jupiter-frequentie verleent ook veel grootmoedigheid en integriteit. Ze houden van traditie en discipline maar kunnen zich ook goed ontspannen en van het leven genieten. Hun geest is helder, analytisch en snel. Ze zijn beter in staat dan de meeste mensen om een zaak van alle kanten te bekijken. Ze zijn goed gezelschap, joviaal, welbespraakt en charmant. Vaak zijn ze populair en gerespecteerd. Het enige waar ze zich voor moeten hoeden, is om te kritisch, snel gekrenkt en trots te worden. De beste balans is voor hen om zich niet door emoties maar door hun intelligentie te laten leiden.

De drie Schorpioen-persoonlijkheden

Je bent een Schorpioen als je bent geboren tussen ca. 23 oktober en ca. 22 november.

1e decanaat, de Mars-Schorpioen (23 oktober tot 1 november)
Sleutelwoorden: flexibiliteit & activiteit.
Als de combinatie van energieën in deze cyclus van tien dagen positief uitdraait, levert dit een uiterst charmante, gepassioneerde en vriendelijke persoonlijkheid op. Mars-Schorpioenen genieten volop van het leven, zijn steeds met iets bezig en behulpzaam als men op hen beroep doet. Vaak zijn ze populair en hebben ze een grote vriendenkring. Ze hebben de neiging om te overdrijven in alles wat ze doen, of het nu om werk of plezier gaat. Dit kan negatief uitdraaien in fanatisme, waarbij ze zichzelf en hun omgeving volledig uitputten. Het ontbreekt hen in zulke periodes aan zelfbeheersing; ze maken snel ruzie en verspillen hun energie aan verkeerde dingen. Om het juiste evenwicht te vinden, zouden ze moeten proberen om extremen te vermijden en hun emoties niet te laten overheersen.

2e decanaat, de Zon-Schorpioen (2 tot 12 november)
Sleutelwoorden: flexibiliteit & ambitie.
Dit is een dominante, charismatische persoonlijkheid met veel potentieel voor succes en beroemdheid. Zon-Schorpioenen zijn geboren leiders die graag in de belangstelling staan, populaire mensen vanwege hun warmhartigheid en generositeit.
Hun gastvrijheid kent geen grenzen, en ze doen niet liever dan zich samen met anderen te amuseren. Ze doen alles even enthousiast in liefde, spel en werk. Ze ontmoeten overal vriendschap, liefde en bewondering. Negatieve Zon-Schorpioenen kunnen bijzonder trots en zelfzuchtig zijn, zonder enige consideratie voor de noden van anderen. Hun natuurlijke manier om met mensen om te gaan is echter vriendelijk en toegeeflijk.

3e decanaat, de Venus-Schorpioen (13 tot 22 november)
Sleutelwoorden: flexibiliteit & productiviteit.
Personen in deze tiendaagse cyclus combineren een sterke wil met creativiteit, aanpassingsvermogen en charme. Het potentieel is aanzienlijk, want ze leren ook gemakkelijk en oefenen een vanzelfsprekend aandoende invloed uit op andere mensen. Nieuwe ideeën pikken ze snel op en ze maken zich geliefd waar ze ook komen. Ook in de liefde hebben ze dankzij hun grote aantrekkingskracht veel succes. In relaties zijn ze liefhebbend en hartelijk. Hun uithoudingsvermogen en recuperatievermogen in alles wat ze doen is buitengewoon. Wanneer ze deze energieën negatief gebruiken, kunnen ze bijzonder zelfgenoegzaam, laks, onverantwoordelijk, onbetrouwbaar en instabiel worden.

De drie Boogschutter-persoonlijkheden

Je bent een Boogschutter als je bent geboren tussen ca. 23 november en 21 december.

1e decanaat, de Mercurius-Boogschutter (23 november tot 2 december)
Sleutelwoorden: dynamische energie & wijsheid.
De kernbegrippen voor deze cyclus zijn: praktisch, gevat, een helder hoofd, objectiviteit en snelle reacties. Zowel mentaal als fysiek tonen ze zich vaardig en snel, met een opvallend goede geest-lichaam-coördinatie. Hun analytische bekwaamheid koppelen ze aan een goed observatievermogen. Ze tonen zich kordaat en nemen graag initiatief. Echt ambitieus zijn ze doorgaans niet. Hun grootste creatieve talent ligt op gebied van spreken en/of schrijven. Ze kunnen erg gevat en geestig uit de hoek komen. Het zijn opvallend ordelijke werkers met oog voor detail, en als werknemer zijn ze betrouwbaar. Wanneer ze een persoonlijk of meer praktisch probleem tegenkomen, pakken ze het objectief aan. Soms worden ze te impulsief en te direct, wat bij anderen kwetsend of te kritisch overkomt. Hun snelle reacties en mentale rusteloosheid verleiden hen soms tot een gedrag dat drammerig en compromisloos lijkt. Ze kunnen erg veeleisend zijn. Van hun partners kunnen ze soms een bijna onmogelijke perfectie eisen. Het grootste conflict in deze persoonlijkheid is tussen hun analytische geest, die logica en orde vooropstelt, en hun onstuimige drift om steeds vooruit te stormen. Dit kan leiden tot explosieve uitbarstingen die hun zenuwen zwaar belasten. Om hun evenwicht te bewaren, zouden deze personen mettertijd vooral verdraagzamer en geduldiger moeten leren worden.

2e decanaat, de Maan-Boogschutter (3 december tot 12 december)
Sleutelwoorden: dynamische energie & aanpassingsvermogen.
Deze mensen verenigen grote energie, charme, intuïtie en kracht in hun persoonlijkheid. Ze komen heel energiek, levenslustig en gevoelig over. Hun interesses lopen breed uiteen, maar ze hebben het vermogen om alles wat ze ondernemen een succes te maken. In relaties en op het werk zijn ze dynamisch, vriendelijk en gewoonlijk heel populair. In de liefde zijn ze hartelijk, attent, uiterst gevoelig en passioneel. Negatief kunnen ze hun energie verspillen door koppig door te zetten, en door pleziertjes na te jagen. Het is dan alsof hun emoties en begeerten de overhand nemen. Voor mensen uit deze tiendagcyclus is het dus belangrijk om hun energie te kanaliseren, hun verantwoordelijkheidsgevoel te bewaren en zichzelf onder controle te houden. Lukt dit niet, dan krijgen ze hun leven nog moeilijk op spoor omdat ze zo blind kunnen doorstomen.

3e decanaat, de Saturnus-Boogschutter (13 tot 21 december)
Sleutelwoorden: dynamische energie & intensiteit.
De Saturnus-Boogschutter is een krachtige persoonlijkheid, constructief ingesteld en betrouwbaar. Gekenmerkt door een combinatie van energie, praktische zin en een positieve ingesteldheid is hij of zij in staat tot grote verwezenlijkingen. Deze persoonlijkheid streeft vooral naar zekerheid en volgt daarbij het liefst een ordelijk, conventioneel pad. Ze zijn erg ambitieus en lijken wel voorbestemd te zijn tot grootse ondernemingen. Door hun enthousiasme en vitaliteit, gekoppeld aan discipline, inspireren ze gemakkelijk anderen om het beste van zichzelf te geven. Het zijn loyale vrienden met een sterk ethisch gevoel die zich inzetten voor hun familie en de gemeenschap. Negatieve persoonlijkheden in deze cyclus tonen zich ongeduldig tegenover anderen, waarbij ze te autoritair, dogmatisch en te gedisciplineerd optreden. Het ontbreekt hen aan tact en ze lijken er een sport van te maken om ruzie te zoeken of met opzet een tegenovergesteld standpunt te verdedigen. Hierbij blijven ze blind en doof voor kritiek en advies van anderen. Ze zouden er baat bij hebben om hun strengheid te temperen en hun zin voor humor te cultiveren, en hun aanzienlijke kracht en energie voor constructieve doeleinden aan te wenden.

De drie Steenbok-persoonlijkheden

Je bent een Steenbok als je bent geboren tussen ca. 22 december en ca. 19 januari.

1e decanaat, de Jupiter-Steenbok (22 tot 30 december)
Sleutelwoorden: praktische zin & stabiliteit.
Mensen geboren in deze cyclus zijn opvallend aardig, gastvrij en diplomatisch. Ze voelen anderen uitstekend aan en worden gewaardeerd voor hun tact en intuïtief begrip. Degenen die in deze tiendaagse periode worden geboren, hebben meer kans op geluk en plezier in het leven, niet in het minst omdat ze gevoelig, populair en tolerant zijn in de omgang met andere mensen. Het zijn geboren democraten. Andere opvallende kenmerken zijn hun eerlijkheid, vrijgevigheid en wijsheid. Soms laten ze zich meeslepen door de mening van anderen in plaats van te vertrouwen op hun gezond oordeel. Ze gaan dan door perioden van onmatigheid en genotzucht wat hen instabiel kan maken. Ze behouden het best hun evenwicht door eerlijkheid en integriteit steeds voorop te stellen en hun doelen zorgvuldig te kiezen en zonder afleiding na te streven. Hun vriendelijkheid en gerichtheid op het bewaren van de vrede vertroebelt soms het zicht op wat er voor henzelf het beste is.

2e decanaat, de Mars-Steenbok (31 december tot 9 januari)
Sleutelwoorden: praktische zin & activiteit.
Deze mensen lijken alle kwaliteiten in huis te hebben om te slagen in alles wat ze ondernemen: ze zijn praktisch, kennen hun grenzen, en zijn bereid om het nodige te doen om problemen en beperkingen te overwinnen. Ze streven ernaar om alles wat ze ondernemen tot een goed einde te brengen. Dit lukt gewoonlijk dankzij hun inzicht, discipline en sterke wil. Positief ingestelde Mars-Steenbokken zijn energieke werkers die initiatief tonen en aanstekelijk enthousiast zijn. In relaties zijn ze gevoelig, passioneel en steeds bereid om de andere te helpen. Negatieve Mars-Steenbokken kunnen te dominant en drammerig zijn. Ze voelen zich superieur en krijgen een pessimistisch trekje waardoor ze het goede in anderen niet meer zien. Als ze zich niet herpakken, eindigen ze hun leven in eenzaamheid.

3e decanaat, de Zon-Steenbok (10 tot 19 januari)
Sleutelwoorden: praktische zin & ambitie.
Deze Steenbok staat stevig in zijn schoenen. Hij koppelt een sterk karakter aan visie, volhardendheid en een uitermate praktisch werkend verstand. Hij werkt ordelijk en streeft perfectie na in alles wat hij doet. Zon-Steenbokken kunnen objectief denken en zijn zeer betrouwbaar, voorzichtig en eerlijk. Ze houden ervan om een concreet doel voor ogen te hebben dat ze met vastberadenheid kunnen nastreven. Van alle decanaten van de dierenriem zijn zij mogelijk het beste uitgerust om rijk te worden. Sleutelwoorden voor deze persoonlijkheid zijn integriteit, logica, vasthoudendheid en idealisme. In de omgang zullen ze nooit hun waardigheid verliezen en ze behandelen iedereen fair en menselijk. Negatieve personen uit deze cyclus neigen naar trots, overgevoeligheid en een algemeen gebrek aan flexibiliteit. Ze kunnen dan zelfs wreed zijn en onverdraagzaam. Ze beperken zich tot praktische zaken terwijl ze blind blijven voor andere dingen. Ze zijn echter van aard uiterst stabiel en logisch, zodat ze negatieve uitwerkingen zouden moeten kunnen beheersen met de eigen aangeboren kwaliteiten.

De drie Waterman-persoonlijkheden

Je bent een Waterman als je bent geboren tussen ca. 20 januari en ca. 18 februari.

1e decanaat, de Venus-Waterman (20 tot 29 januari)
Sleutelwoorden: mentale leven & productiviteit.
Deze Watermannen zijn gevoeliger en emotioneler dan de archetypische 'Waterman'. Ze hebben veel verbeelding, zijn erg creatief, hebben een goed oog voor schoonheid, kunnen hard werken en beschikken over een alerte, scherpe geest. Het zijn gewoonlijk mensen die met allerlei dingen tegelijk bezig kunnen zijn. Positief kunnen ze anderen inspireren omdat ze aantrekkelijk zijn en loyaal in relaties. Een kenmerkende eigenschap is dat ze de dingen steeds maar willen verbeteren en perfectioneren. Ze kunnen ook erg kritisch zijn, zowel voor zichzelf als voor anderen. Wanneer ze overspannen raken, kunnen ze fel uit de hoek komen en zich verongelijkt of misprezen voelen. In zulke perioden kunnen ze destructief worden, achterdochtig, ruzieachtig en radicaal. Om hun evenwicht te bewaren zouden ze hun emoties onder controle moeten houden en zeker een uitlaatklep voor hun opgekropte vitale energie moeten hebben. Bovenal moeten ze leren om meer op hun denken te vertrouwen en de dingen objectiever te beschouwen.

2e decanaat, de Mercurius-Waterman (30 januari tot 8 februari)
Sleutelwoorden: mentale leven & wijsheid.
Positief gezien hebben deze personen veel charme, leiderskwaliteiten, een kwieke geest en een bijna niet te schokken zelfvertrouwen in eigen kunnen. Ze leven op hoogspanning maar beschikken ook over de nodige zelfcontrole om het evenwicht te bewaren. Ze hebben een levendige verbeelding die wordt verbonden met een vermogen om logisch te denken: alsof het bewuste en onbewuste in evenwicht zijn en met elkaar productief kunnen samenwerken. Het zijn bekwame sprekers die de macht van het gesproken en geschreven woord goed kennen en beheersen. Het zijn harde werkers, idealisten die eigen ideeën koste wat het kost willen realiseren. Daarbij zijn ze niet altijd even eerlijk en negeren ze de gevoelens van anderen. Tijdens negatieve perioden zijn ze zonder echte reden overgevoelig, egoïstisch en onverdraagzaam. Ze kunnen hun vaardigheden en aangeboren talenten dan ook inzetten voor het gewetenloos plannen en uitvoeren van destructieve activiteiten.

3e decanaat, de Maan-Waterman (9 februari tot 18 februari)
Sleutelwoorden: mentale leven & aanpassingsvermogen.
Een Waterman heeft als klassiek heerser Saturnus, en als modern heerser Uranus. Het plaatje wordt nog verder genuanceerd met de Maan als medeheerser van het derde decanaat van Waterman. Personen die in deze periode worden geboren zijn erg veelzijdig, charmant, en beschikken over een intuïtieve intelligentie. Hun levendige verbeelding, optimisme en creativiteit wordt gekoppeld aan idealisme. Het zijn bovenal dromers die niet zozeer beroemdheid en rijkdom willen, maar wel bereid zijn om hard te werken om hun dromen te verwezenlijken. Ze kunnen anderen inspireren en leggen zichzelf geen realistische grenzen op. Hun aard is voor een Waterman eerder emotioneel en gevoelig. Wat ze bovenal willen is geluk voor henzelf en voor hun omgeving. Ze zijn dan ook gastvrij en vrijgevig. Standvastigheid is niet hun grootste talent: ze zijn dingen nogal snel beu en proberen dan wat nieuws. In negatieve perioden zijn Maan-Watermannen niet erg betrouwbaar, en ze kiezen dan voor de gemakkelijke weg van pleziertjes en het uit de weg gaan van werk. Hun intuïtieve scherpzinnigheid zetten ze dan in om anderen te misleiden en te gebruiken. Zelfbeheersing en discipline liggen erg moeilijk bij hen. Ze kunnen soms erg impulsief en onpraktisch zijn.

De drie Vissen-persoonlijkheden

Je bent een Vissen als je bent geboren tussen ca.19 februari en ca. 20 maart.

1e decanaat, de Saturnus-Vissen (19 februari tot 28 februari)
Sleutelwoorden: flexibiliteit & intensiteit.
Een Saturnus-Vissen heeft veel meer organisatorisch en constructief vermogen dan het archetypische beeld van Vissen doet vermoeden. Ze zijn praktischer, werken hard, hebben leiderscapaciteiten en hebben oog voor detail. Van aard zijn ze eerder conservatief, steeds loyaal en fair in hun relaties met andere mensen. Ze kunnen net als andere Vissen het lijden van hun medemens goed aanvoelen en willen daar ook daadwerkelijk wat aan doen. Ze beschikken over een evenwichtig oordeel en rechtvaardigheidsgevoel, zijn scherpzinnig en creatief in het verzinnen van oplossingen. Idealisme weten ze te koppelen aan een zeer praktische instelling. Ze hebben een uitgesproken verantwoordelijkheidsgevoel. Doorgaans zijn het betrouwbare, standvastige, van orde en regelmaat houdende persoonlijkheden. Indien negatief, kunnen ze uiterst kritisch en ernstig zijn en zich verliezen in details. Ze verspillen dan hun energie in kleinere dingen terwijl ze geen overzicht meer behouden. Wanneer ze hun grote troeven uitspelen - een constructieve intelligentie, scherpe geest en medegevoel - behouden ze gemakkelijker hun evenwicht.

2e decanaat, de Jupiter-Vissen (1 tot 10 maart)
Sleutelwoorden: flexibiliteit & stabiliteit.
De Jupiter-Vissen zijn geboren leiders. Ze worden gewaardeerd en gerespecteerd voor hun integriteit en rechtvaardigheidsgevoel. Hun sterkste troeven zijn hun organisatievermogen, intuïtie voor zaken en relaties, hun vrijgevigheid, aardigheid, en geduld met andere mensen. Ze kunnen wachten als het nodig is en voelen feilloos aan wanneer het tijd is om actie te ondernemen. Ze kunnen zich ook goed ontspannen met fysieke activiteiten en andere pleziertjes. Een mogelijk negatieve uitwerking binnen deze cyclus is de neiging om te blijven dromen en theorieën te bouwen zonder op eigen kracht te vertrouwen en wat in gang te zetten. Jupiter-Vissen behoren tot de opvallendste theoretici van de dierenriem. Daarnaast is het zich verliezen in fysieke pleziertjes niet goed voor hun evenwicht. Discipline en een pragmatische aanpak in zaken en persoonlijke relaties is aanbevolen, alsook gematigdheid in eten en drinken. Dat laatste is een beetje hun achilleshiel, een verleiding waar ze soms moeilijk aan kunnen weerstaan. Te overdreven zelfdiscipline is evenmin goed voor hen, want een ascetisch leven ligt niet in hun aard.

3e decanaat, de Mars-Vissen (11 tot 20 maart)
Sleutelwoorden: flexibiliteit & activiteit.
De activiteit en energie van Mars in Vissen levert een aantrekkelijke, intuïtieve persoonlijkheid op wiens benadering van het leven schommelt tussen activiteit en lethargie. Aan de positieve kant zijn Mars-Vissen creatief, beschikken zij over een levendige verbeelding, en zijn ze zowel idealistisch als ondernemend. Een andere opmerkelijke karaktertrek is hun hang naar luxeproducten en een comfortabel leven. Ze oefenen grote aantrekkingskracht uit op de andere sekse en zijn gewoonlijk heel populair. In persoonlijke relaties kunnen ze bijzonder emotioneel worden. Hun aanpassingsvermogen als Vissen loodst hen echter vaak door moeilijke perioden heen. Wat ze nodig hebben om hun evenwicht te bewaren, is zelfdiscipline en het streven naar een objectieve beoordeling van situaties. Ze zijn immers eerder geneigd om alles subjectief te beoordelen en laten zich gemakkelijk leiden door hun emoties. Door de sterke contrasten die ze in zich verenigen is dit een bijzonder complexe persoonlijkheid. Opvallend is hun bijna onweerstaanbare aantrekkingskracht die als een magneet werkt op de andere sekse, en die iedereen voelt wanneer ze ergens binnenkomen. De emotionele geladenheid moet ergens worden gekanaliseerd of bedwongen worden. Kortom: ze moeten ervoor zorgen om hun leven zin en richting te geven met de capaciteiten waarover ze beschikken.

Voorbeeld van uitgebreide duiding

Wie het voorgaande leest, heeft nu wel enig idee hoe medeheersers elk astrologisch teken opdelen in drie aparte persoonlijkheden, maar het blijft wat te schematisch. Daarom volgt een meer uitgewerkt voorbeeld voor de Saturnus-Leeuw.

Decanaatanalyse voor persoon, geboren tussen 22 juli en 1 augustus

Te combineren principes: Zon/Leeuw + Saturnus = vitaliteit + concentratie.

Deze persoon heeft als sterrenbeeld Leeuw, gekenmerkt door het element Vuur, dynamische energie.
De heerser van het eerste Chaldeeuwse decanaat van Leeuw is Saturnus. Deze planeet behoort tot het element Aarde, en suggereert intensiteit en structuur.

Een Leeuw, gekleurd met Saturnuskenmerken streeft naar status en erkenning. Hij of zij wil een maatschappelijke positie met aanzien, en kan dit door zijn dominante en krachtige persoonlijkheid ook bereiken. Geduldig en vastberaden bouwen zij vaak een leven lang aan hun geplande toekomst. Ze voelen zich een natuurlijk leider die goed weet wat hij wil. Vanwege deze aard kan zo iemand moeilijk een ondergeschikte rol spelen.

Een Saturnus-Leeuw beschikt over een schijnbaar onuitputtelijke mentale energie. Dit tweede decanaat va tot n Leeuw is een cyclus waarin vitaliteit, volharding en tomeloze energie samenkomt. Hij of zij is zowel hardwerkend als zelfstandig en vertrouwt op eigen kracht. Op deze persoon kan men rekenen om een opdracht ook goed ten einde te brengen, want wat hij begint wil hij ook afmaken. Als lid van de samenleving hecht deze persoon belang aan sociale conventies en tradities.

Doordat plichtsbesef en doelgerichtheid zo sterk zijn, is de omgang met andere mensen niet altijd even vriendelijk. Zijn Saturnus-energie kan dan destructief en nietsontziend worden. Wanneer mensen uit deze cyclus - het eerste decanaat van Leeuw - te maken krijgen met tegenslag, kunnen zij in zichzelf keren en depressief worden. Hun omgeving zal dan hun egocentrisme en introversie moeten ondergaan. Een Saturnus-Leeuw is voor mensen met een zachtere aard geen voor de hand liggende partner.

Bekende personen die in deze cyclus zijn geboren, zijn Carl Gustav Jung, Henry Ford, Aldous Huxley, Alexandre Dumas, Raspoetin, Herman Melville en Mick Jagger.

Besluit: de ene Leeuw is de andere niet

Bekijk je met je kennis van het astrologisch teken Leeuw deze beschrijving, dan merk je meteen dat een en ander niet 'past' bij het archetypische beeld van de astrologische Leeuw. Saturnus als heerser van dit decanaat voegt namelijk zijn eigen aard toe aan de Leeuwenaard van de persoon. Zo zal iemand met de Zon in Leeuw, geboren in de volgende periode van tien dagen een meer optimistische, filosofische 'Jupiter'- kijk op het leven hebben, en een Zon in Leeuw van de derde periode een meer actieve rechttoe rechtaan Marsenergie hebben. Samengevat: de ene Leeuw is de andere niet, en dezelfde bedenking kan ook worden gemaakt bij de andere tekens.

In vergelijking met de klassieke twaalf sterrenbeelden of 'zonnetekens' heeft de astroloog met de 36 decanaten dus een veel verfijndere methode tot zijn beschikking om persoonlijkheden te duiden op basis van de Zon in hun geboortehoroscoop. Het kan als basis dienen voor een verdere analyse van de hele horoscoop.
© 2019 - 2024 JGrandgagnage, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Sterrenbeelden: de dierenriem verandertSterrenbeelden: de dierenriem verandertAstronomie is een wetenschap en heeft als zodanig niets te maken met astrologie. Astrologie is gebaseerd op weinig meer…
Inleiding Vedische astrologie (Jyotish)Inleiding Vedische astrologie (Jyotish)De Vedische astrologie de oudste vorm van astrologie en komt oorspronkelijk uit India. De Vedische astrologie wordt ook…
Sterrenbeelden aan de hemel: indeling en dierenriem (zodiak)Sterrenbeelden aan de hemel: indeling en dierenriem (zodiak)Vele volkeren hebben zich in de geschiedenis beziggehouden met de bestudering van de sterrenhemel, in het bijzonder de v…
Boomkarakters: ieder zijn eigen boomBoomkarakters: ieder zijn eigen boomGenoeg van die eeuwige tekens van de dierenriem en op zoek naar nieuwe wegen om je karakter astrologisch te duiden? Verd…

Leer jezelf kennen: de archetypen van Zon, Maan en AscendantLeer jezelf kennen: de archetypen van Zon, Maan en AscendantWie begint aan een studie astrologie wordt vaak overweldigd door het aantal elementen in de geboortehoroscoop waar je re…
Hoe kom je over bij anderen? De Ascendant in je horoscoopHoe kom je over bij anderen? De Ascendant in je horoscoopJe Ascendant is het teken dat aan de oostelijke horizon stond toen je werd geboren. Dit teken is je uitgang naar de buit…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Alcabitius, Wikimedia Commons (CC BY-SA/bewerkt)
 • William Lilly (1647), Christian astrology (1647) Books 1 & 2- Astrology Classics 2004. ISBN=1-53810115-7
 • Benjamin Dykes (2004), The Decans in Astrology http://www.bendykes.com/articles/decans.php
 • M. B. Hasbrouck (1996), Tarot and Astrology, The Pursuit of Destiny - Destiny Books. ISBN=0-89281-121-8
 • Reinhold Ebertin (1972), The Combination of Stellar Influences.American Federation of Astrologers Inc. ISBN=0-86690-087-X
 • Ptlolemaeus: Tetrabiblos - http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Ptolemy/Tetrabiblos/1B*.html#23
 • Afbeelding bron 1: Richard karl Lepsius, Wikimedia Commons (Publiek domein)
 • Afbeelding bron 2: J.G.G., Wikimedia Commons (CC BY-SA-4.0)
JGrandgagnage (25 artikelen)
Laatste update: 16-10-2019
Rubriek: Mens en Gezondheid
Subrubriek: Astrologie
Bronnen en referenties: 8
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.